Curs – Auditor intern pentru sistemul de management al energiei conform SR EN ISO 50001:2019 și SR EN ISO 19011:2018.

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO organizează în perioada 21- 23 octombrie 2019 cursul: Auditor intern pentru sistemul de management al energiei conform SR EN ISO 50001:2019 și SR EN ISO 19011:2018.

Tematica

 1. Prezentarea cerințelor standardului SR EN ISO 50001:2019 din perspectiva auditorului intern:
 • Înțelegerea organizației si a contextului;
 • Înțelegerea necesităților si așteptărilor părților interesate;
 • Determinarea domeniului de aplicare;
 • Leadership; politica energetică; roluri, responsabilități și autoritate;
 • Identificarea riscurilor și oportunităților in domeniul managementului energiei;
 • Determinarea cerințelor legale si a altor cerințe aplicabile in domeniul energiei;
 • Planificarea acțiunilor necesare pentru atingerea obiectivelor si țintelor energetice;
 • Analiza energetica: scop si etape de realizare;
 • Indicatori de performanta energetica;
 • Nivelul de referință al energiei;
 • Planificarea colectării datelor energetice;
 • Procese suport: alocare resurse, competența, conștientizare, comunicare;
 • Controlul informațiilor documentate;
 • Modul de realizare a controlului operațional, proiectare, aprovizionare;
 • Procese de monitorizare, măsurare, analiza si evaluare a performanței energetice;
 • Audit intern și modul de realizare a analizei de management;
 • Neconformități și acțiuni corective;
 • Procesul de îmbunătățire continuă
 • Principalele cerințe ale SR EN ISO 19011:2018

Obiectiv

Deprinderea cunoștințelor si abilităților necesare pentru auditarea unui sistem de management al energiei.

Grup ținta: Manageri Sistem de Management Integrat, Manageri Sistem de Management al Energiei, Manageri Energetici, Auditori Sisteme de Management al Energiei, Auditori Sistem de Management Integrat

Atuuri ale participării la cursurile de formare organizate de ASRO:

 • participanţii care se înscriu la acest curs pana la data de 10 octombrie 2018 inclusiv,  primesc  reducere  10% din preţul cursului;
 • 10% reducere la achiziţionarea standardelor menţionate în acest anunţ;
 • 10% reducere din preţul cursului pentru membrii ASRO;
 • conţinut bogat de informaţii axat pe dezvoltarea de competenţe concrete şi de mare actualitate;
 • pronunţat caracter practic, utilizarea metodelor interactive (studii de caz, lucrul pe grupe, elaborarea sub îndrumarea formatorilor a propriilor proiecte);
 • formatori cu solidă experienţă atât în tematica programului, cât şi în susţinerea sesiunilor de formare în respectivul domeniu;
 • reduceri pentru mai mulţi cursanţi din partea aceleiaşi instituţii (reducerile referitoare la curs nu se cumulează);
 • locaţie centrală.

Finalizarea cursului se va face cu: Certificat de absolvire, eliberat de ASRO.

Loc de desfăşurare curs: Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti – etaj 4, sala 408 – sala de curs ASRO.

Durata:   3 zile
Perioada 21 – 23 octombrie 2019    
Preţul: 1050 lei /cursant /curs (la care se aplică TVA), taxa include examinarea, suportul de curs, sală + catering.

Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria ASRO.

Înscrierile la curs se fac până la data de 17 octombrie 2019.

Detalii şi înscrieri:

Florentina Stancu, email: florentina.stancu@asro.rotel. 0374.999.185.