Curs – Auditor intern pentru sistemul de management al energiei conform SR EN ISO 50001:2018 și SR EN ISO 19011:2018

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO organizează în perioada 14-16 octombrie 2020 cursul online:

“Auditor intern pentru sistemul de management al energiei conform SR EN ISO 50001:2018 și SR EN ISO 19011:2018”

Tematică:

 • Prezentarea cerințelor standardului SR EN ISO 50001:2018 din perspectiva auditorului intern:
 • Înțelegerea organizației si a contextului;
 • Înțelegerea necesităților si așteptărilor părților interesate;
 • Determinarea domeniului de aplicare;
 • Leadership; politica energetică; roluri, responsabilități și autoritate;
 • Identificarea riscurilor și oportunităților în domeniul managementului energiei;
 • Determinarea cerințelor legale și a altor cerințe aplicabile în domeniul energiei;
 • Planificarea acțiunilor necesare pentru atingerea obiectivelor și țintelor energetice;
 • Analiza energetică: scop și etape de realizare;
 • Indicatori de performanță energetică;
 • Nivelul de referință al energiei;
 • Planificarea colectării datelor energetice;
 • Procese suport: alocare resurse, competență, conștientizare, comunicare;
 • Controlul informațiilor documentate;
 • Modul de realizare a controlului operațional, proiectare, aprovizionare;
 • Procese de monitorizare, măsurare, analiza și evaluare a performanței energetice;
 • Audit intern și modul de realizare a analizei de management;
 • Neconformități și acțiuni corective;
 • Procesul de îmbunătățire continuă.
 • Principalele cerințe ale SR EN ISO 19011:2018.

Obiectiv:

 • deprinderea cunoștințelor si abilităților necesare pentru auditarea unui sistem de management al energiei.

Grup țintă:

 • Manageri Sistem de Management Integrat;
 • Manageri Sistem de Management al Energiei;
 • Manageri Energetici;
 • Auditori Sisteme de Management al Energiei;
 • Auditori Sistem de Management Integrat.

Cursurile în sistem online se pot organiza pentru minim 6 cursanți, maxim 12 persoane.

PREȚ CURS DE BAZĂ: 1.050 lei + TVA – ASRO acordă un discount de 10% din prețul de bază al cursului, + reducerile deja practicate de către ASRO în cadrul ofertei de cursuri de formare profesională descrise mai jos:

Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

 • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO;
 • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO;
 • 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
 • 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

 • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, pe perioada desfășurării acestuia;
 • 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9000, familia ISO 14001, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).

Plata se face în avans prin ordin de plată, transfer bancar sau card.

Înscrierile la curs se fac până la 09.10.2020.

Detalii şi înscrieri: Florentina Stancu, e-mail: florentina.stancu@asro.ro, tel. 0374.999.185, tel. 0769.74.69.69