Curs – Auditor intern în domeniul sănătății și securității în muncă pentru sistemul de management al sănătății și securității în muncă conform SR ISO 45001:2018

Lector: Isabela NIȚĂ

Adoptarea unui sistem de management al sănătății și securității în muncă (SSM) este menită să permită unei organizații să își îmbunătățească performanța SSM prin îmbunătățirea stării de sănătate a lucrătorilor și a condițiilor de lucru ceea ce îi va permite să își gestioneze eficace riscurile SSM.

Un audit intern este elemental care asigură feedbackul în sistem astfel încât atât managementul cât și lucrătorii să poată aprecia măsura în care sistemul gestionat îsi îndeplinește obiectivele. Prin participarea la acest curs vă veți reîmprospăta cunoștințele referitoare la SR ISO 45001:2018 și veți acumula cunoștințele necesare pentru pregătirea, efectuarea și raportarea unui audit atăt un audit intern cât și unul extern.

Veți afla despre:

 • Cerințele SR ISO 45001:2018 care înlocuiește SR OHSAS 18001:2008;
 • Liniile directoare referitoare la audit recomandate SR EN ISO 19011:2018;
 • Criteriile de competență pentru auditori SSM;
 • Pregătirea și efectuarea activităților propriu-zise de audit;
 • Identificarea și raportarea neconformităților.

Acest curs vă va ajuta să:

 • Pregătiți, desfășurați și urmăriți activitățile de audit conform cerințelor SR EN ISO 19011:2018;
 • Identificați și aplicați cerințele din SR ISO 45001:2018 din punctul de vedere al unui auditor;
 • Obțineți aptitudinile necesare pentru a audita capacitatea unei organizații de a gestiona sistemul de management al sănătății și securității în muncă implementat.

Beneficiile implementării SR ISO 45001:2018 în organizație:

 • Creșterea rezistenței organizaționale prin prevenirea proactivă a riscurilor, inovarea și îmbunătățirea continuă a sănătății și securității în muncă;
 • Consolidarea respectării legale și normative în domeniul sănătății și securității în muncă, reducând în același timp pierderile economice;
 • Demonstrarea responsabilității organizației (cu efect benefic asupra reputației organizației) prin oferirea unor condiții de muncă sigure, sănătoase și durabile, pentru lucrători.

Avantaje ale programelor de formare organizate de ASRO:
1) Pentru formare profesională:

 • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO;
 • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO;
 • 5% reducere pentru 2 persoane înscrise, la același curs, din cadrul aceleiași firme;
 • 10% reducere pentru minim 3 persoane înscrise, la același curs, din cadrul aceleiași firme.

2) Pentru achiziționare standarde:

 • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului în perioada desfășurării acestuia;
 • 5% reducere pentru achiziționarea, în perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9001, familia ISO 14000, familia ISO 45001)

*Reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct. 1 cu pct. 2).

Finalizarea cursului se va face cu:Certificat de absolvire, eliberat de Asociația de Standardizare din România.

Loc de desfășurare curs: str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București – etaj 4, sala 404

Durată: 4 zile

Perioadă: 28-31 ianuarie 2020

Preț: 1.250 lei/curs/cursant (+ TVA) – taxa include examinarea, suportul de curs, sala, catering.

Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria ASRO.

Înscrierile se fac până la data de 22.01.2020.