Cum pot să fac mai multe copii ale unui standard, pe care l-am cumpărat, fără să încalc drepturile de autor?

Cum pot să fac mai multe copii ale unui standard, pe care l-am cumpărat, fără să încalc drepturile de autor?

… Nimic mai simplu …

Trimiteţi, în atenţia Serviciului Vânzări din cadrul ASRO, o solicitare scrisă care să cuprindă:

  • numele/denumirea, adresa/sediul şi alte date de identificare ale persoanei fizice/juridice solicitante;
  • indicativul, numărul şi denumirea standardului/lor (indicarea exactă a pasajului) a cărui reproducere este solicitată;
  • numărul şi data facturii prin care a fost achiziţionat standardul/standardele;
  • indicarea materialului care urmează să cuprindă reproducerea, scopul şi condiţiile de difuzarea (preţ şi cantitate).

Solicitarea dvs. se înregistrează şi în termen de 3 zile lucrătoare primiţi răspunsul. Acordul de licenţă al ASRO – condiţie esenţială, prevăzută de Legea 163/2015 – poartă numărul de înregistrare în Registrul Licenţelor ASRO şi prevede condiţiile de realizare a reproducerii autorizate.

Trebuie să plătesc vreun comision?

Există cazuri când nu se plăteşte nici un comision. De cele mai multe ori însă, comisioanele variază în funcţie de preţul standardului/lor achiziţionate şi scopul reproducerilor solicitate.

Cum procedez dacă am copii neautorizate ale standardelor şi vreau să intru în legalitate?

Toţi cei care se află în posesia unei copii neautorizate (fără acordul ASRO) pot să intre în legalitate declarând copiile pe care le au, plătind comisionul aprobat şi primind un număr din Registrul Licenţelor ASRO pe care îl vor aplica pe copia declarată.

SOLICITAŢI ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL LICENŢELOR ASRO!

Nu uitaţi: copia neautorizată pune la îndoială integritatea standardului obţinut şi legalitatea activităţii pe care o desfăşuraţi!

Respectând drepturile de autor asupra standardelor, contribuiţi personal la sprijinirea activităţii naţionale de standardizare şi, astfel, la progresul economic şi social.

Pentru mai multe detalii adresaţi-vă la:

Telefon. 021/ 316 77 25
E-mail: vanzari@asro.ro