Cum decurge revizuirea Eurocodurilor?

Eurocodurile reprezintă un set de standarde europene destinate proiectării lucrărilor de construcţii civile şi industriale ce cuprinde 10 standarde în 58 de părţi.

Când au fost publicate, înainte de 2007, Eurocodurile din prima generaţie au constituit seria cea mai cuprinzătoare şi avansată din punct de vedere tehnic a standardelor de proiectare structurală şi geotehnică din lume.

Elaborarea lor a constituit o realizare extraordinară şi a reprezentat punctul culminant al peste 30 de ani de efort de colaborare între experţi, organisme naţionale de standardizare şi organisme de reglementare din Europa. Impactul lor a fost considerabil, influenţând activitatea de zi cu zi a aproximativ 500 000 de ingineri utilizatori din Europa.

După publicarea, în 2007, a setului de 58 de părţi ale Eurocodurilor, acestea au fost implementate în toate cele 27 de ţări membre ale UE şi în ţările AELS (Asociaţia Europeană a Liberului Schimb: Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia). Interesul pentru adoptarea Eurocodurilor s-a manifestat şi din afara spaţiului european. În aprilie 2013, Singapore a adoptat Eurocodurile, profesioniştii din domeniu putând lucra atât cu Eurocodurile, cât şi cu standardele britanice existente până la 1 aprilie 2015, când s-a încheiat perioada de coexistenţă, de la această dată Eurocodurile constituind standardele de referinţă în domeniu.

În România toate cele 58 de părţi ale Eurocodurilor au fost adoptate ca standarde române, standardele naţionale conflictuale existente fiind anulate după încheierea perioadei de coexistenţă. Pentru fiecare parte a fost elaborată în cadrul comitetului tehnic naţional de standardizare
ASRO/CT 343, Bazele proiectării şi Eurocoduri pentru structuri, anexa naţională corespunzătoare. Anexele naţionale furnizează parametrii determinaţi la nivel naţional (NPD-uri) funcţie de particularităţile geografice şi climatice specifice ţării noastre, pentru a face posibilă aplicarea la nivel naţional a Eurocodurilor.

În mai 2010, Comisia Europeană a trimis solicitarea de standardizare M/466 către CEN (Comitetul European de Standardizare) cu privire la Eurocodurile structurale. Scopul acestei solicitări a fost de a iniţia procesul de evoluţie a Eurocodurilor, conducând la publicarea unei a doua generaţii a acestora. CEN a răspuns solicitării în iunie 2011.

În decembrie 2012, Comisia Europeană a trimis o solicitare suplimentară M/515, invitând CEN să elaboreze un program detaliat de lucru pe baza răspunsului la mandatul M/466. Răspunsul la solicitarea M/515 stabileşte programul de lucru propus de Comitetul European de Standardizare CEN/TC 250, Structural Eurocodes, împreună cu informaţii justificative suplimentare. În elaborarea şi revizuirea răspunsului s-au implicat peste 1 000 de experţi din întreaga Europă.

Prin răspunsul la solicitarea M/515 au fost stabilite obiectivele şi efectele preconizate ale revizuirii. Mai exact, programul de lucru propus se concentrează pe asigurarea că standardele rămân pe deplin actualizate prin adoptarea de noi metode, materiale şi cerinţe de reglementare şi de piaţă. Mai mult decât atât, el se concentrează pe continuarea armonizării  – fapt care conduce la o reducere a parametrilor determinaţi la nivel naţional şi a numărului de metode alternative de proiectare – şi pe un efort major pentru a îmbunătăţi utilizarea practică a seriei de standarde.

Mai mult decât atât, este vital ca feedback-ul de la utilizatori să fie folosit pentru a sprijini îmbunătăţirea eficienţei procesului de proiectare şi a spori rezultatele proiectării, atât în timpul construcţiei, cât şi pe toată durata de viaţă a lucrărilor de construcţii.

Concret, este nevoie de revizuirea Eurocodurilor pentru a încorpora îmbunătăţirile aduse seriei de standarde existente, pentru a reflecta stadiul actual al tehnicii şi nevoile pieţei, în special în ceea ce priveşte îmbunătăţirea problemelor apărute în utilizările practice ale standardelor.

Revizuirea Eurocodurilor va conduce la Eurocoduri structurale suplimentare şi la completări substanţiale la cele deja existente. Se are în vedere apariţia unor Eurocoduri noi, cum ar fi cele pentru sticlă, polimeri armaţi cu fibre sau pentru membrane. Câteva probleme pe care se va pune accentul în evoluţia Eurocodurilor sunt exigenţa de robusteţe, evaluarea şi întreţinerea clădirilor existente, precum şi efectele schimbărilor climatice. Una dintre cerinţele speciale va fi îmbunătăţirea utilizării practice a seriei de standarde.

În noiembrie 2013, CEN/TC 250 a fost de acord cu crearea unui grup consultativ al preşedintelui  (Chairman’s Advisory Panel-CAP) care să elaboreze recomandări pentru promovarea uşurinţei de utilizare a Eurocodurilor şi reducerea parametrilor determinaţi la nivel naţional (NDP-uri).

CAP a identificat cinci piloni care servesc în mod colectiv pentru a spori îmbunătăţirea utilizării practice a Eurocodurilor. Aceştia sunt: angajamentul de a satisface nevoile utilizatorilor, principii şi priorităţi aferente, exemple, măsurări şi management şi suport.

Pentru a îndeplini aceste cerinţe esenţiale necesare revizuirii Eurocodurilor, CEN/TC 250 a demarat prin intermediul comitetelor tehnice naţionale de standardizare o consultare activă a tuturor factorilor interesaţi.

La nivel naţional, membri ASRO/CT 343, Bazele proiectării şi Eurocoduri pentru structuri, au avut posibilitatea, într-o primă etapă de vot, de a transmite prin intermediul expertului ASRO în acest comitet, răspunsuri cu privire la conţinutul a 27 de standarde din seria de Eurocoduri. Întrebările s-au  referit la articole din standard care necesită modificări tehnice sau editoriale şi care trebuie  îmbunătăţite din punct de vedere al clarităţii, dacă există articole din a căror aplicare rezultă construcţii neeconomice sau articole care solicită un efort excesiv de proiectare. Data limită de transmitere la CEN a comentariilor a fost 30 septembrie 2014. Programul de revizuire a Eurocodurilor a continuat în 2015 cu parcurgerea primei etape de vot pentru alte şapte părţi de standarde din seria Eurocoduri, termenul de încheiere a votului la CEN fiind 11 decembrie 2015.

În luna aprilie 2015 a fost lansată la CEN/TC 250 acţiunea de selectare a experţilor ce vor participa ca membri în echipele de lucru responsabile cu elaborarea următoarei generaţii de Eurocoduri. Din partea României, au fost selectaţi în urma analizei ofertelor depuse următorii membri ai comitetului tehnic ASRO/CT 343: dl Aurel Stratan, dna Loretta Batali şi dl Adrian Ciutină.

Conform dlui Steve Denton, preşedintele comitetului european de standardizare CEN/TC 250 Structural Eurocodes, o a doua generaţie a Eurocodurilor este de aşteptat a se finaliza în 2020, fiind necesară o perioadă de stabilitate până atunci.

Cristina Chirea, Expert Standardizare ASRO