Consumatorul

În zilele noastre, în care comerțul internațional este în continuă creștere, consumatorii se așteaptă să beneficieze  de o largă posibilitate de alegere a bunurilor și serviciilor, de prețuri mai mici și de informații suplimentare.

Standardele sunt instrumentul vital pentru a atinge aceste obiective, ele fiind elaborate printr-un proces deschis care furnizează oportunitatea pentru factorii interesați, inclusiv consumatori, să-și exprime punctul de vedere.

De aceea, consumatorii trebuie să fie reprezentați în activitatea de standardizare. Contribuțiile consumatorilor la elaborarea standardelor adaugă o viziune echilibrată și imparțială, contribuie la elaborarea unor standarde care reflectă dorințele și nevoile utilizatorului final și aduc informații privind aspectele de securitate întâlnite în utilizarea (sau utilizarea greșită) a produselor.

COCON – Comitetul Consumatorului

Domenii

Decidem cele mai eficiente domenii de interes pentru participarea consumatorilor la elaborarea standardelor.

Aceste domenii cheie sunt definite anual și raportate în Raportul nostru anual privind domeniile cheie.

Activitatea COCON se încadrează în următoarele direcții:

  • evaluarea modului în care standardele răspund cerințelor și necesităților consumatorului;
  • propunerea includerii în programele de standardizare a temelor de interes pentru consumatori;
  • încurajarea implicării organizațiilor neguvernamentale ale consumatorilor în activitatea de standardizare;
  • informarea și educarea consumatorilor;
  • elaborarea punctelor de vedere naționale pe care ASRO le susține în cadrul COPOLCO,  în Asociația Europeană pentru Coordonarea Reprezentării Consumatorului în Standardizare – ANEC și în alte organisme similare.

COCON este format din reprezentați ai asociațiilor de consumatori.

Organizații

ANPCPPSR

APC

International Electrotechnical Commission

Consumers International

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

International Organization for Legal Metrology

COPOLCO –  Comitetul ISO pentru Politica în domeniul Consumatorului

COPOLCO oferă o serie de traininguri și evenimente, inclusiv un workshop anual pentru consumatori, autorități publice, producători și experți de standardizare.

Puteți consulta materialele din cursul de formator și vă puteți testa cunoștințele prin intermediul modulului de învățare la distanță Consumatori și standarde: Un parteneriat pentru o lume mai bună.

Aflați mai multe despre cum puteți implica în mod eficient părțile interesate și aveți un model de informare a consumatorilor din partea unui comitet tehnic.

Accesați prezentările și publicațiile din pagina de resurse.

Exemple de implicare a consumatorilor în elaborarea standardelor

Copiii mici sunt expuși riscului de înghițire a produselor dăunătoare folosite în jurul casei.  

La sugestia COPOLCO, Organizația Internațională de Standardizare – ISO a elaborat un standard care permite producătorilor să realizeze ambalaje rezistente la acțiunea copiilor. Acestea oferă o barieră fizică adecvată între un copil sub vârsta de cinci ani și o gamă largă de produse periculoase.

Standardul a fost adoptat ca standard român SR EN ISO 8317:2016, Ambalaje rezistente la manipularea lor de către copii. Condiții și metode de încercare pentru ambalajele care se pot reînchide.

În comitetul tehnic european CEN/TC 162 care elaborează standarde pentru jachete de salvare și echipamente ajutătoare pentru plutire, un reprezentant al consumatorilor a sugerat că vestele de salvare cu niveluri foarte ridicate de performanță, cum ar fi cele pe care le utilizează profesioniștii în largul mării, nu erau la fel de utile și pentru utilizarea lor în scopuri recreaționale.

Prin urmare, reprezentantul consumatorilor  a sugerat să se includă cerințe privind  ușurința de utilizare și confortul. Ca rezultat, au fost publicate trei părți ale unui standard care au inclus cerințele consumatorilor. Vestele de salvare rezultate sunt acum utilizate pe scară largă.

Cele trei părți ale standardului au fost adoptate ca standarde române.

SR EN ISO 12402-3:2007, Echipament individual de plutire. Partea 3: Veste de salvare, nivel de performanță 150. Cerințe de securitate

SR EN ISO 12402-4:2007, Echipament individual de plutire. Partea 4: Veste de salvare, nivel de performanță 100. Cerințe de securitate

SR EN ISO 12402-5:2007, Echipament individual de plutire. Partea 5: Echipament ajutător de plutire (nivel 50). Cerințe de securitate