Comisia Europeană ia măsuri pentru modernizarea politicii de standardizare în cadrul UE

Comisia Europeană ia măsuri pentru modernizarea politicii de standardizare în cadrul UE

Bruxelles, 1 iunie 2016

Comisia Europeană prezintă viziunea sa cu privire la modul în care elaborarea standardelor europene ar trebui să evolueze în funcție de dezvoltarea tehnologică, de prioritățile politice și tendințele globale.

Comunicarea anunță, de asemenea, următorii paşi ai Inițiativei comune privind standardizarea (JIS), care are drept scop consolidarea parteneriatului dintre instituțiile europene și comunitatea de standardizare.

De la formatul de hârtie A4 la tehnologia GSM, standardele reduc costurile, promovează inovația, asigură interoperabilitatea între diferite dispozitive și servicii, ajută companiile să acceseze piețele. În mare parte voluntară și orientată spre industrie, standardizarea europeană trebuie să țină pasul cu economia în schimbare, cu importanța tot mai mare a serviciilor și revoluția digitală. Astăzi, Comisia Europeană a adoptat o comunicare, anunțată în Strategia privind Piața Unică, pentru a se asigura că Europa rămâne un centru global al standardizării.

Jyrki Katainen, Vicepreședinte pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate, a declarat: „Dacă vrem ca piața europeană să aibă avantajul primului venit, avem nevoie de a accelera și de a prioritiza mai bine procesul de elaborare a standardelor peste graniţă. Cu actualul pachet privind standardizarea, sprijinim astfel creșterea competitivității, accelerarea inovării și crearea unui cadru de investiții previzibil și stabil în UE.

Elżbieta Bieńkowska, Comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a adăugat: „Inițiativa comună privind standardizarea reunește organizațiile publice și private, într-un proces de dialog colaborativ, transparent și flexibil pentru a asigura dezvoltarea în timp util a standardelor de ultima oră, în sprijinul nevoilor pieței în schimbare rapidă și a politicilor publice.

Deseori, văzute ca elemente exclusiv de ordin tehnic, standardele sunt factori economici importanți. Comunicarea de astăzi prezintă o viziune pentru o politică unică și coerentă de standardizare a UE, care este în prim plan pe agenda politică și a cărei priorități sunt discutate în mod regulat cu Parlamentul European și statele membre.

Pachetul de astăzi include o decizie a Comisiei care oferă cadrul pentru Inițiativa comună privind standardizarea (JIS), care va fi semnat în mod oficial de către toți partenerii în 13 iunie, la Amsterdam, sub președinția olandeză a UE.

JIS va reuni organizații și organisme de standardizare europene și naționale, industrie, IMM-uri, asociații de consumatori, sindicate, organizații de mediu, statele membre și Comisia. Acești parteneri se vor angaja la modernizarea, prioritizarea și accelerarea livrării la timp a standardelor până la sfârșitul anului 2019. JIS va alinia mai bine prioritățile de elaborare a standardelor cu activităţile de cercetare și inovare, prin intermediul programului de cercetare și inovare al UE Orizont 2020. JIS va promova, de asemenea, utilizarea standardelor europene la nivel internațional.

Propunerea programului de lucru pentru 2017 pentru standardizarea europeană identifică serviciile și sectoarele TIC ca domenii prioritare pentru stabilirea viitoarelor standarde, având în vedere rolul lor multidisciplinar în economie. În luna aprilie 2016, Comisia a propus deja măsuri concrete în vederea accelerării procesului de elaborare a standardelor TIC, concentrându-se pe cinci domenii prioritare: 5G, cloud computing, Internetul, tehnologiile de date și securitatea cibernetică. În acest moment, Comisia recomandă regândirea abordării privind sectorul serviciilor.

În timp ce serviciile reprezintă 70% din economia UE, standardele de servicii reprezintă numai aproximativ 2% din totalul standardelor europene. Fragmentarea standardelor acționează ca o barieră în calea furnizării transfrontaliere a serviciilor. Întregind alte inițiative în cadrul strategiei privind piața unică pentru a facilita furnizarea transfrontalieră a serviciilor, Comisia îşi propune să acorde prioritate și să promoveze dezvoltarea orientată a standardelor voluntare europene referitoare la servicii. Exemple de standarde de servicii includ, de exemplu o terminologie privind hotelurile şi alte unități de cazare turistică.

Standardele sunt specificații tehnice pentru produse, procese de producție, servicii sau metode de testare. Standardele facilitează interoperabilitatea operatorilor economici din lanțul valoric. De exemplu, standardele privind formatele de hârtie (A3, A4, A5) facilitează interacțiunea dintre consumatori, hârtie și producătorii de plicuri, tipografii și factorii de decizie în domeniul fotocopiatoare. Un standard oferă certitudine tehnică, o condiție prealabilă pentru operatorii economici de a investi. Pentru anumite produse, cum ar fi airbag-urile sau măștile chirurgicale, standarde garantează, de asemenea, o înaltă calitate și siguranță.

Elaborarea standardelor în Europa este determinată în mare măsură de industrie. În timp ce standardele sunt elaborate de către o organizație de standardizare, piața poate adopta, de asemenea, pur și simplu specificațiile tehnice elaborate de către o singură firmă sau de către organizațiile profesionale.

Modernizarea sistemului de standardizare a fost anunțată în Strategia privind piața unică și completează comunicarea privind prioritățile standardizării TIC pentru piața unică digitală, adoptată în aprilie 2016.

Comunicat Comisia Europeană, 1 iunie 2016