COLEGIUL D

Nr. Crt.
Persoană juridică
1Asociaţia Română a Apei
2Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Industria Lianţilor si Azbocimenţilor
3Asociaţia pentru Numerotarea Internaţională a Articolelor din România
4Institutul National de Cercetare -Dezvoltare pentru Ecologie Industrială
5Institutul European pentru Stiinţe Termice
6Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara
7Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar
8Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Electrotehnică
9Institutul de Diagnostic şi Sanatate Animală
10Institutul de Metale Neferoase şi Rare
11Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale "ELIE CARAFOLI"
12Institutul de Cercetări pentru Protecţia Muncii
13Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie
14Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Construcţii şi Economia Constructiilor
15Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare
16Institutul Naţional de Studii şi Cercetări în Comunicaţii
17Institutul Naţional pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă
18Institutul de Studii şi Proiectări Energetice
19Centrul de cercetare pentru calitatea produselor textile şi protecţia mediului
20PRO OPTICA SA
21UNIVERSITATEA "Aurel Vlaicu" - Arad
22UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA
23UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA
24UNIVERSITATEA DIN BACAU
25UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS
26UNIVERSITATEA TRANSILVANIA


27ARISI
28 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara
29ICEPRONAV ENGINEERING
30UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
31Ordinul Auditorilor Energetici din România