COLEGIUL A

Nr. Crt.
Persoană juridică
1ISCIR-CERT SA
2RENAR - Organizație neguvernamentală, fără scop lucrativ, recunoscută ca organism național de acreditare unic
3SUCERT –RO SRL- Suceava
4TUV AUSTRIA ROMANIA - Efectuează servicii de certificare şi monitorizare specializată în calitate, siguranţă, mediu şi igienă alimentară
5SRAC - Certificare și evaluare a conformitatii
6OICPE
7SRAC CERT - Organism de certificare acreditat pentru certificarea sistemelor de management al calității
8AOCAR - Organism de certificare