Certificat SR EN ISO 9001:2015

Asociația de Standardizare din România (ASRO) a obținut certificarea sistemului de management al calității conform standardului SR EN ISO 9001: 2015 Sisteme de management al calității. Cerințe, ca rezultat al auditului realizat de Societatea Română pentru Asigurarea Calității (SRAC).

Preocuparea pentru satisfacerea cerințelor utilizatorilor de standarde, prin oferirea de servicii de înaltă calitate, realizate în contextul unei preocupări responsabile pentru asigurarea bunăstării și sănătății angajaților, au constituit principalele argumente pentru implementarea acestui sistem de management.

Prin implementarea lui, managementul de la cel mai înalt nivel își asumă angajamentul pentru menținerea și îmbunătățirea sistemului de management al calității, în scopul realizării politicii și obiectivelor stabilite.