Care sunt abilitățile și cunoștințele operatorilor pentru pulverizare termică?

Calitatea unei lucrări de pulverizare termică depinde de îndemânarea operatorului, de modul acestuia de utilizare a echipamentului și de cunoștințele profesionale pe care le deține.

Principiile de examinare în vederea calificării performanței operatorului pentru pulverizare termică sunt cuprinse în standardul SR EN ISO 14918:2018, Pulverizare termică. Examinarea în vederea calificării a operatorilor pentru pulverizare termică.

Acest document cuprinde date privind abilitatea operatorului pentru pulverizare termică de a respecta instrucțiuni verbale și scrise, precum și cerințe referitoare la verificarea îndemânării sale și a modului de utilizare a echipamentului pentru pulverizare termică. Aceștia sunt trei factori importanți în asigurarea calității produsului obținut prin pulverizare termică.

Standardul are ca scop furnizarea bazelor unui sistem de recunoaștere reciprocă de către organismele de examinare a calificării referitoare la competența operatorului pentru pulverizare termică în diferite domenii de aplicare. În general, examinările pot fi efectuate în conformitate cu acest document. În situația în care în standardele de aplicație relevante sunt specificate examinări mai severe se aplică acestea din urmă.

Îndemânarea și cunoștințele profesionale ale operatorului pentru pulverizare termică continuă să fie recunoscute ca fiind calificate atât timp cât acesta realizează cu o continuitate rezonabilă lucrări de pulverizare termică în cadrul domeniului său de calificare. Pauzele de lucru nu pot fi mai mari de șase luni.

Standardul SR EN ISO 14918:2018 specifică instrucțiuni procedurale pentru examinarea în vederea calificării a operatorilor pentru pulverizare termică. Acesta definește cerințe, domenii de calificare, condiții de încercare, cerințe de acceptare și modul de certificare pentru examinarea în vederea calificării a performanței operatorului pentru pulverizare termică.

Standardul este aplicabil atunci când calificarea operatorului pentru pulverizare termică este cerută de cumpărător, de organisme de inspecție sau de alte organizații.

Procedeele de pulverizare termică la care se face referire în acest document cuprind procedeele de pulverizare manuală sau mecanizată. Examinarea pentru pulverizare mecanizată include utilizarea pulverizării termice cu comandă automată, de exemplu cu roboți, unități de scanare.

Capitolele de bază ale standardului sunt:

 • Cerințe esențiale pentru examinarea în vederea calificării (modul de funcționare a echipamentului, procedura de mascare, pregătirea suprafeței, condițiile de mediu și echipamentul de aplicare);
 • Domeniu de calificare (procedee de pulverizare termică, domeniul de aplicare al calificării, supraveghere, formele și dimensiunile probelor, metode de încercare, cerințe de acceptare pentru probe);
 • Examinare (verificarea cunoștințelor profesionale, examinarea practică);
 • Repetarea examinării;
 • Perioada de valabilitate (calificarea inițială, prelungirea calificării, cerințe, planificare, expirarea sau anularea calificării);
 • Înregistrări;
 • Notare.

De asemenea, sunt cuprinse și patru anexe referitoare la:

 • Cunoștințe profesionale (Anexa A)
 • Criterii specifice de acceptare (Anexa B)
 • Valori minime ale rezistenței de aderență prin încercarea la tracțiune și ale rezistenței la forfecare (Anexa C)
 • Exemplu de certificat de calificare a operatorului pentru pulverizare termică (Anexa D)

Acest standard poate fi achiziționat de la ASRO, Serviciul Vânzări: e-mail: vanzari@asro.ro.