Bridgit 2- Bridge the Gap between Research, Innovation and Standardization Community

În perioada 2017-2020 s-a desfășurat proiectului european, tip FPA,  BRIDGIT 2 – Bridge the gap between the Research, Innovation and Standardization Community , la care ASRO a participat, alături de CCMC (CEN-CENELEC Management Centre) și alte 9 organisme nationale de standardizare.

Standardizarea și cercetarea europeană sunt două domenii strâns legate, dar încă nu sunt suficient de integrate pentru a putea beneficia de  toate avantajele pe care le aduce standardizarea în aducerea pe piața comună a inovațiilor.

Pentru atingerea acestui obiectiv, în cadrul proiectului BRIDGIT 2, finalizat în luna martie 2020, au fost desfășurate următoarele cinci acțiuni:

Acțiunea 1: Creșterea capacității de implicare a membrilor CEN / CENELEC

Obiectivul acestei acțiuni a fost de a oferi membrilor CEN și CENELEC capacități sporite de a se implica în comunitatea de cercetare și inovare (în special prin participarea la acțiunile din cadrul programului H2020).

Liderul acțiunii a fost UNE – Spania.

Acțiunea 2: Implicarea comunității de cercetare și inovare în standardizare

Obiectivul acestei acțiuni a fost implicarea comunitatății de cercetare și inovare în procesul de standardizare pentru a crea o punte între cele două comunități.

Lider – NEN – Olanda

Acțiunea 3: Rolul standardizării în programele-cadru europene pentru cercetare-inovare

Obiectivul acestei acțiuni a fost colectarea lecții învățate despre rolul standardizării în proiectele de cercetare finanțate în cadrul PC7 și Orizont 2020 și utilizarea acestora pentru a contribui la consolidarea implicării membrilor CEN și CENELEC în comunitățile de cercetare și inovare și de a furniza recomandări pentru următorul program-cadru de cercetare (PC9).

Lider – ASI – Austria.

Acțiunea 4: Dezvoltarea unor instrumente ce pot fi utilizate pentru a atrage comunitatea de cercetare-inovare către standardizare

Obiectivul acestei acțiuni a fost furnizrea unor mijloace/instrumente adecvate de standardizare care să fie utilizate de către comunitatea de cercetare și inovare.

Lider- ASRO.

Acțiunea 5: Diseminarea și promovarea

Obiectivul acestei acțiuni este maximizarea impactului și vizibilității acțiunilor și activităților BRIDGIT 2 planificate. Liderul acestei acțiuni a fost DIN – Germania.

În cadrul proiectului au fost dezvoltate un set de instrumente special creat pentru comunitățile de cercetare și dezvoltare.

  1. Jocul IdeaMania – Puterea standardelor

Ideea jocului este de a sensibiliza comunitatea de cercetare și dezvoltare într-un mod atractiv, asupra beneficiilor pe care le poate aduce standardizarea pentru aducerea rapidă pe piață a serviciilor sau produselor inovatoare.

Descarcă jocul

2. Video animat

Videoclipul animat explică de ce standardele sunt necesare și
care sunt beneficiile aplicării lor pentru cercetători și
inovatori.

3. Testimoniale

15 povești de succes despre cooperarea dintre comunitățile de standardizare și cercetare-inovare. Intervievați și-au prezentat experiențele individuale și au prezentat exemple de cooperare între standardizare și cercetare și dezvoltare, evidențiind beneficiile pe care le-au avut.

Vezi toate videoclipurile aici

4. Site-ul Standards+Innovation

Site-ul https://www.standardsplusinnovation.eu/ a fost dezvoltat ca un prim punct de contact între cele două comunități (standardizare și cercetare-inovare) și furnizează informații relevante despre standardizare ca suport pentru cercetare și inovare.

5. Curs e-learning „Standards and R&I „

Cursul este special creat pentru comunitățile de cercetare și dezvoltare și este format din 4 module.
Cercetătorii pot afla mai multe informații despre standarde și procesul de elaborare a acestora, informații despre principiile standardizării, precum și
despre posibilitățile de includere a standardizării în proiectele de cercetare și dezvoltare.

Cursul poate fi accesat aici

6. Conferința europeană „Stimularea inovării prin standarde” – Bruxelles/Belgia, 13 noiembrie 2019

Conferința ”Boosting innovation through standards”, organizată de către CEN și CENELEC a avut scopul de a încuraja pătrunderea pe piață a rezultatelor inovării și cercetării prin utilizarea standardizării. Evenimentul a inclus prezentări complexe și dezbateri interesante susținute de personalități ale lumii standardizării europene și a constituit și o ocazie de premiere a unor institute de cercetare, IMM-uri și startup-uri europene inovatoare, subliniindu-se , contribuția cercetării și inovării în
standardizare și recunoașterea rezultatelor muncii cercetătorilor, inovatorilor și antreprenorilor în această activitate. Evenimentul s-a încheiat cu concluziile și apelul dnei Elena Santiago Cid, Directorul General al CEN și CENELEC, de facilitare a inovării prin standarde către comunitatea de standardizare europeană,
”… make innovation happen by standards! …”, subliniind reciprocitatea dintre standardizare și domeniul cercetare și inovare. Deopotrivă, aceasta a evidențiat și faptul că standardizarea nu trebuie să construiască ziduri în Europa sau în jurul acesteia, chemând în sprijinul standardizării europene pe cea internațională, pentru a spori educația pentru acest domeniu.