Cursul: Auditor intern în domeniul sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2015

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO organizează în perioada 09-11 aprilie 2019

CursulAuditor intern în domeniul sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2015

Lector: Dr. Ing. Speranța STOMFF auditor certificat IRCA, lector în cadrul diverselor prezentări şi cursuri susţinute de ASRO sau terţi cu care ASRO are parteneriate în următoarele domenii: managementul calităţii, managementul mediului, managementul energiei, managementul procesului de standardizare în organizaţie.

 

Obiectivele cursului:

 • Dobândirea cunoştinţelor şi capacitaţilor de efectuare a auditurilor interne, în cadrul sistemului de management al calităţii documentat şi implementat;
 • Cunoaşterea metodologiei de auditşi dobândirea capabilităţii de a conduce şi organiza procesul de audit (conform EN ISO 19011:2018);
 • Dobândirea şi demonstrarea, prin exerciţii practice, a capacitaţilor personale necesare pentru derularea eficientă a unui proces de audit al calității.

Tematica abordată în timpul cursului:

 • Sistemul de management al calităţii. Scurt istoric;
 • Evaluarea sistemului de management al calității conform cerințelor SR EN ISO 9001:2015 în cadrul unei organizații;
 • Auditul intern efectuat respectând principiile din SR EN ISO 19011:2018 și în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001:2015.

Grup țintă (cui i se adresează acest curs):

 • Persoanele care se ocupă cu evaluarea sistemului de management al calității;
 • Auditori interni sau externi pentru sistemele de management al calităţii.

Cunoștințe dobândite în urma participării:

 • acumularea unor informaţii axate pe dezvoltarea de competenţe concrete şi de mare actualitate în evaluarea Sistemului de management al calității.

Atuuri ale participării la cursurile de formare organizate de ASRO:

 • participanţii care se înscriu la acest curs, până la data de 01 aprilie inclusiv, primesc reducere  10% din preţul cursului;
 • 10% reducere la achiziţionarea oricărui standard menţionat în acest anunţ;
 • 10% reducere din preţul cursului pentru membrii ASRO;
 • conţinut bogat de informaţii axat pe dezvoltarea de competenţe concrete şi de mare actualitate;
 • pronunţat caracter practic, utilizarea metodelor interactive (studii de caz, lucrul pe grupe, elaborarea sub îndrumarea formatorilor a propriilor proiecte);
 • formatori cu solidă experienţă atât în tematica programului, cât şi în susţinerea sesiunilor de formare în respectivul domeniu;
 • reduceri pentru mai mulţi cursanţi din partea aceleiaşi instituţii (reducerile referitoare la curs nu se cumulează);
 • locaţie centrală.

Alte informații:

 • Finalizarea cursului se va face cu: Certificat de absolvire, eliberat de Organismul Naţional de Standardizare –  ASRO
 • Loc de desfăşurare curs: Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti – etaj 4, sala 408 – sala de curs ASRO.
 • Durata:   3 zile
 • Perioada: 09-11.04.2019
 • Preţul: 850 lei/cursant /curs (la care se aplică TVA), taxa include examinarea, suportul de curs, sală + catering.
 • Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria ASRO.
 • Înscrierile la curs se fac până la data de 05 aprilie 2019.

Detalii şi înscrieri:

Florentina Stancu, email: florentina.stancu@asro.ro,  tel/fax. 0374.999.185 , tel. 0743.030.213