Auditor intern în domeniul sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2015

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO organizează în perioada 18-20 martie 2019

CursulAuditor intern în domeniul sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2015

Lector: Dr. Ing. Speranţa Stomff, auditor certificat IRCA, lector în cadrul diverselor prezentări şi cursuri susţinute de ASRO sau terţi cu care ASRO are parteneriate în următoarele domenii: managementul calităţii, managementul mediului, managementul energiei, managementul procesului de standardizare în organizaţie.

 

Obiectivele cursului:

 • Dobândirea cunoştinţelor şi capacitaţilor de efectuare a auditurilorinterne, în cadrul sistemului de management al calităţii documentat şi implementat conform cerinţelor SR EN ISO 9001:2015
 • Cunoaşterea metodologiei de auditşi dobândirea capabilităţii de a conduce şi organiza procesul de audit (conform EN ISO 19011:2018):
  • Planificarea activităţii de audit,
  • Colectarea şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit,
  • Examinarea documentelor referitoare la sistemul de management al calităţii în noile condiţii determinate de ultima ediţie a SR EN ISO 9001:2015,
  • Desfăşurarea şi conducerea unui audit intern,
  • Întocmirea înregistrărilor specifice activităţii de audit,
  • Comunicarea specifică activităţii de audit
 • Dobândirea şi demonstrarea, prin exerciţii practice, a capacitaţilor personale necesare pentru derularea eficientă a unui proces de audit (conform EN ISO 19011:2018).

Tematica abordată în timpul cursului:

I. Sistemul de management al calităţii. Scurt istoric

 • Termeni şi definiţii utilizate în auditarea sistemului de management al calităţii

II. Implementarea cerinţelor SR EN ISO 9000:2015 în cadrul unei organizaţii

 • Înţelegerea organizaţiei şi specificul ei. Înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor părţilor interesate
 • Leadership şi angajamentul faţă de SMC
 • Cum abordăm riscurile şi oportunităţile – exemple practice pentru audit
 • Cum se planifică SMC în cadrul unei organizaţii în noua viziune prezentată de SR EN ISO 9001:2015
 • Resursele necesare planificării şi implementării unui SMC în conformitate cu                               SR EN ISO 9001:2015
 • Comunicare – exemple practice pentru audit
 • Documentaţia SMC – exemple practice pentru audit
 • Realizarea activităţilor operaţionale
 • Cum evaluăm performanţele unui SMC în viziunea SR EN ISO 9001:2015
 • Realizarea auditului intern
 • Imbunătăţire –exemple practice

III. Prezentarea standardului EN ISO 19011:2018 – Ghid pentru auditarea sistemului de management

 • Termeni şi definiţii utilizaţi în auditarea sistemelor de management
 • Principii de auditare
 • Coordonarea unui program de audit
 • Realizarea auditului
 • Competenţa şi evaluarea auditorilor
 • Riscul procesului de audit

IV. Studiu de caz

Atuuri ale participării la cursurile de formare organizate de ASRO:

 • participanţii care se înscriu la acest curs, pana la data de 07 martie inclusiv, primesc reducere  10% din preţul cursului
 • 10% reducere la achiziţionarea oricărui standard , adoptat de ASRO în momentul susținerii cursului, și menţionat în acest anunţ,
 • Particitantii la acest curs vor primi gratuit Ghidul de Buzunar “SR EN ISO 9001:2015- Doar noutatile
 • 10% reducere din preţul cursului pentru membrii ASRO,
 • conţinut bogat de informaţii axat pe dezvoltarea de competenţe concrete şi de mare actualitate,
 • pronunţat caracter practic, utilizarea metodelor interactive (studii de caz, lucrul pe grupe, elaborarea sub îndrumarea formatorilor a propriilor proiecte),
 • formatori cu solidă experienţă atât în tematica programului, cât şi în susţinerea sesiunilor de formare în respectivul domeniu,
 • reduceri pentru mai mulţi cursanţi din partea aceleiaşi instituţii (reducerile referitoare la curs nu se cumulează),
 • locaţie centrală.

Finalizarea cursului se va face cu: Certificat de absolvire, eliberat de Organismul Naţional de Standardizare –  ASRO
Loc de desfăşurare curs: Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti – etaj 4, sala 408 – sala de curs ASRO.

Durata:   3 zile
Perioada: 18-20 martie 2019
Preţul: 850 lei /cursant /curs (la care se aplică TVA), taxa include examinarea, suportul de curs, sală + catering.

Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria ASRO.
Înscrierile la curs se fac până la data de 14 martie 2019.

Detalii şi înscrieri:

Florentina Stancu, email: florentina.stancu@asro.ro,  tel/fax. 0374.999.185 , tel. 0743.030.213