Cursul: Auditor intern în domeniul sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2015

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO organizează în perioada 15-17 iulie 2019

CursulAuditor intern în domeniul sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2015

Lector: Dr. Ing. Speranța STOMFF auditor certificat IRCA, lector în cadrul diverselor prezentări şi cursuri susţinute de ASRO sau terţi cu care ASRO are parteneriate în următoarele domenii: managementul calităţii, managementul mediului, managementul energiei, managementul procesului de standardizare în organizaţie.

Obiectivele cursului:

 • Dobândirea cunoştinţelor şi capacitaţilor de efectuare a auditurilor interne, în cadrul sistemului de management al calităţii documentat şi implementat conform cerinţelor SR EN ISO 9001:2015
 • Cunoaşterea metodologiei de auditşi dobândirea capabilităţii de a conduce şi organiza procesul de audit (conform  EN ISO 19011:2018):
  • Planificarea activităţii de audit,
  • Colectarea şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit,
  • Examinarea documentelor referitoare la sistemul de management al calităţii în noile condiţii determinate de ultima ediţie a SR EN ISO 9001:2015,
  • Desfăşurarea şi conducerea unui audit intern,
  • Întocmirea înregistrărilor specifice activităţii de audit,
  • Comunicarea specifică activităţii de audit
 • Dobândirea şi demonstrarea, prin exerciţii practice, a capacitaţilor personale necesare pentru derularea eficientă a unui proces de audit (conform  EN ISO 19011:2018).

Tematica abordată în timpul cursului:

 • Sistemul de management al calităţii. Scurt istoric

Termeni şi definiţii utilizate în auditarea sistemului de management al calităţii

 • Implementarea cerinţelor SR EN ISO 9000:2015 în cadrul unei organizaţii

Înţelegerea organizaţiei şi specificul ei. Înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor părţilor interesate

Leadership şi angajamentul faţă de SMC

Cum abordăm riscurile şi oportunităţile – exemple practice pentru audit

Cum se planifică SMC în cadrul unei organizaţii în noua viziune prezentată de SR EN ISO 9001:2015

Resursele necesare planificării şi implementării unui SMC în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015

Comunicare – exemple practice pentru audit

Documentaţia SMC – exemple practice pentru audit

Realizarea activităţilor operaţionale

Cum evaluăm performanţele unui SMC în viziunea SR EN ISO 9001:2015

Realizarea auditului intern

Imbunătăţire –exemple practice

 • Prezentarea standardului  EN ISO 19011:2018 – Ghid pentru auditarea sistemului de management

Termeni şi definiţii utilizaţi în auditarea sistemelor de management

Principii de auditare

Coordonarea unui program de audit

Realizarea auditului

Competenţa şi evaluarea auditorilor

Riscul procesului de audit

 • Studiu de caz

Grup țintă (cui i se adresează acest curs):

 • Persoanele care se ocupă cu evaluarea sistemului de management al calității;
 • Auditori interni sau externi pentru sistemele de management al calităţii.

Cunoștințe dobândite în urma participării:

 • acumularea unor informaţii axate pe dezvoltarea de competenţe concrete şi de mare actualitate în evaluarea Sistemului de management al calității.

Atuuri ale participării la cursurile de formare organizate de ASRO:

 • participanţii care se înscriu la acest curs, până la data de 12 iulie inclusiv, primesc reducere 10% din preţul cursului;
 • 10% reducere la achiziţionarea oricărui standard menţionat în acest anunţ;
 • 10% reducere din preţul cursului pentru membrii ASRO;
 • conţinut bogat de informaţii axat pe dezvoltarea de competenţe concrete şi de mare actualitate;
 • pronunţat caracter practic, utilizarea metodelor interactive (studii de caz, lucrul pe grupe, elaborarea sub îndrumarea formatorilor a propriilor proiecte);
 • formatori cu solidă experienţă atât în tematica programului, cât şi în susţinerea sesiunilor de formare în respectivul domeniu;
 • reduceri pentru mai mulţi cursanţi din partea aceleiaşi instituţii (reducerile referitoare la curs nu se cumulează);
 • locaţie centrală.

Alte informații:

 • Finalizarea cursului se va face cu: Certificat de absolvire, eliberat de Organismul Naţional de Standardizare –  ASRO
 • Loc de desfăşurare curs: Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti – etaj 4, sala 408 – sala de curs ASRO.
 • Durata: 3 zile
 • Perioada: 17-19.07.2019
 • Preţul: 850 lei/cursant /curs (la care se aplică TVA), taxa include examinarea, suportul de curs, sală + catering.
 • Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria ASRO.
 • Înscrierile la curs se fac până la data de 15 iulie 2019.

Detalii şi înscrieri:

Florentina Stancu, email: florentina.stancu@asro.ro,  tel/fax. 0374.999.185 , tel. 0743.030.213