Astăzi este ziua mondială a Pământului

În fiecare an, pe 22 aprilie, întreaga lume sărbătorește ziua mondială a pământului. Astăzi este ziua în care trebuie să ne gândim în ce măsură standardele ne ajută la protejarea naturii: apelor, solului, aerului etc.

Organizațiile de standardizare (internaționale, europene și naționale) depun eforturi susținute pentru elaborarea unor standarde a căror aplicare să fie prietenoasă cu mediul și să conducă la protecția acestuia.

Așa au fost publicate numeroase standarde care acoperă o gamă largă de domenii cum sunt:

  • managementul mediului și al energiei – standardele SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare și SR EN ISO 50001:2011 – Sisteme de management al energiei. Cerințe și ghid de utilizare încurajează organizațiile să ia măsurile corespunzătoare pentru reducerea impactului asupra mediului pe care îl au activitățile desfășurate de acestea;
  • eficiența energetică a clădirilor – standardele din acest domeniu se referă la toate aspectele unei clădiri, de la materialele și instalațiile de încălzire utilizate, până la sistemele de automatizare care conduc către o casă inteligentă și eficientă din punct de vedere energetic ( ex. SR EN ISO 13790:2008 – Performanța energetică a clădirilor. Calculul necesarului de energie pentru încălzirea şi răcirea spațiilor)
  • emisiile de gaze – seria de standarde SR EN ISO 14064 – Gaze cu efect de seră are rolul de stabili metode comune de cuantificare, monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră cu scopul de a le menține în limite acceptabile şi a face declaraţiile referitoare la acestea,
  • energia regenerabilă – peste 100 de standarde se referă la echipamente specifice de captare a energiei solare, eoliene, din biomasă etc. a căror utilizare conduce atât la gestionarea echilibrată a resurselor naturale clasice, cât și la eliminarea poluării determinate de acestea. (ex. seriile de standarde SR EN 12976 și SR EN 12977 – Instalații termice solare și componentele acestora),
  • calitatea apei, aerului, solului etc. – o permanentă supraveghere a calității apei, aerului, solului realizată prin metode de analiză standardizate se desfășoară în întreaga lume cu scopul de a atrage atenția atunci când valorile obținute nu se încadrează în limitele acceptate şi de a se corecta anomaliile,
  • responsabilitatea socială – în acest domeniu, standardul SR ISO 26000:2011 – Linii directoare privind responsabilitatea socială furnizează recomandări pentru organizațiile care doresc prin implementarea unor acțiuni responsabile, din punct de vedere social, să contribuie la o dezvoltare durabilă.

Toate standardele de mai sus şi încă multe altele au un rol important în lupta împotriva schimbărilor climatice și a poluării și în efortul de a păstra Pământul pentru generațiile viitoare, cel puţin, în starea actuală.