ASRO oferă servicii de consultanță în implementarea unui sistem de management

Serviciile de consultanță reprezintă modul de a vă asigura accesul la expertiza atât de necesară în zilele noastre. Indiferent de mărimea organizaţiei sau a companiei, consultanţii pot juca un rol vital. ASRO reprezintă sursa dumneavoastră certă pentru soluţii optime în serviciile de management.

 

Implementarea unui sistem de management poate crea dificultăți unei organizații aflate la început de drum, ca atare ASRO oferă servicii de consultanță în implementarea unui sistem de management, prestate de către experţii ASRO. Serviciile de consultanţă oferite de către ASRO se referă la următoarele domenii:

 • SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității;
 • SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu;
 • SR ISO/IEC 27001:2018 – Sisteme de management al securităţii informaţiei;
 • SR EN ISO 45001:2018 – Sisteme de managementul sănătăţii şi securităţii în muncă;
 • SR EN ISO 50001:2019 – Sisteme de management al energiei;
 • Sisteme de management integrate.

Dacă sunteţi interesaţi de îmbunătăţirea practicilor de management în domeniile menţionate mai sus, de actualizarea şi de acurateţea acestora, precum şi de precizia şi expertiza în sistemele de management, ASRO oferă cadrul optim de desfăşurare al serviciilor de consultanţă.

Obiective:

 • Cunoaşterea cerinţelor standardului de referinţă;
 • Dobândirea cunoştinţelor şi capacităţilor de efectuare a auditurilor interne, prin desfăşurarea de cursuri cu personalul implicat în implementare, la sediul solicitantului;
 • Crearea condiţiilor necesare pentru ca managerii împreună cu echipele lor să identifice, să utilizeze şi să îmbunătăţească continuu propriile procese şi activităţi, astfel încât să obţină profit şi să reducă pierderile, mai repede decât competitorii lor;
 • Obţinerea unui sistem de management eficient şi flexibil, instrument de bază al managementului de la cel mai înalt nivel, pentru a ţine sub control procesele şi activităţile organizaţiei şi pentru a oferi produse şi servicii de un nivel calitativ cât mai ridicat în condiţii de siguranţă a muncii şi a unei dezvoltări sustenabile a propriei afaceri;
 • Certificarea sistemului de management ales, în cele mai favorabile condiţii.

Avantajele implementării standardelor actualizate:

 • Informaţii axate pe dezvoltarea competențelor concrete și actualizate;
 • Caracter practic, utilizarea unor  metode interactive, precum studiile de caz, lucrul pe echipe şi elaborarea  unor proiecte sub îndrumare;
 • Formatori cu experienţă vastă în tematica programului, cât şi în susţinerea unor sesiuni de formare în domeniul în cauză.

Sistemele de management oferă îndrumări şi instrumente pentru companiile şi organizaţiile care vor să se asigure că
produsele şi serviciile lor se ridică la nivelul cerinţelor clienţilor, neuitând de îmbunătăţirea constantă a calităţii. Se bazează pe principii care includ orientarea spre client, şi ajută firmele şi organizaţiile să fie mult mai eficiente, implicit sporind interesul consumatorilor.

Serviciile de consultanţă oferite de ASRO se bazează pe ideea de perfecţionare continuă. Beneficiile se referă la evaluarea contextului de ansamblu al organizaţiei pentru a putea defini cine este afectat de munca desfăşurată de organizaţie şi ce aşteptări există de la dvs., din partea părţilor interesate. Acest lucru vă va permite să vă declaraţi
obiectivele şi să identificaţi noile oportunităţi de afaceri.

De ce consultanţa prin experţii ASRO? Deoarece vă oferim:

 • Cunoştinţe specifice industriei în care se activează;
 • Sporirea cunoştinţelor specialiştilor implicaţi în sistemele de management;
 • Identificarea şi tratarea riscurilor şi oportunităţilor;
 • Îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii organizaţiei;
 • Obiectivitate în desfăşurarea auditului intern;
 • Orientarea spre client.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: consultanta@asro.ro.