Ce este un standard?

Document stabilit prin consens şi aprobat de un organism. recunoscut, care stabileste, pentru utilizari comune si repetate, reguli, prescriptii sau caracteristici pentru activitati sau rezultatele lor, în scopul obtinerii unui grad optim de ordine într-un context dat.

Standard naţional

Standard care este adoptat de un organism naţional de standardizare şi care este pus la dispoziţia publicului.

Standard internaţional

Standard care este adoptat de către o organizaţie internationala cu activitate de standardizare şi care este pus la dispoziţie publicului.

Ce este o reglementare tehnică?

Reglementare care prevede condiţii tehnice fie în mod direct, fie prin referire la un standard, la o specificaţie tehnică, la un cod de bună practică sau care preia integral conţinutul acestora.

Programul de standardizare

Este un plan de lucru al unui organism cu activitate de standardizare, conţinând lista de teme care fac obiectul lucrărilor sale de standardizare.

Ce este Anexa ZA?

Anexa ZA este o parte informativă a unui standard european armonizat care este necesar a fi aplicată în scopul introducerii pe piaţă a produselor care poartă marcaj CE.

Despre drepturi de autor

Trimiteţi, în atenţia Serviciului Vânzări din cadrul ASRO, o solicitare scrisă care să cuprindă: numele/denumirea, adresa/sediul şi alte date de identificare ale persoanei fizice/juridice solicitante; indicativul, numărul şi denumirea standardului/lor (indicarea exactă a pasajului) a cărui reproducere este solicitată.