A apărut SR 10000-3:2016, noua ediție a celui mai important standard de metodologie a standardizării

Știți cum se elaborează standardele? Știți de ce standardele cuprind anumite specificații și nu altele ? Știți că si dvs. puteți participa la elaborarea lor?

La toate aceste întrebări și la multe altele vă răspunde noua ediție a standardului SR 10000-3:2016, Principiile și metodologia standardizării. Partea 3: Reguli privind organizarea și activitatea comitetelor tehnice

Standardul SR 10000-3:2016 a fost elaborat de comitetului tehnic ASRO/CT 0 „Principiile și metodologia standardizării” și permite înțelegerea atribuțiilor Organismului Național de Standardizare.

Standardul stabilește cadrul organizatoric și metodologia privind desfășurarea activității de standardizare națională, precum și corelarea activității comitetelor tehnice naționale cu cea a comitetelor tehnice europene și internaționale corespondente, astfel încât toate părțile interesate să beneficieze de oportunitatea de a-și susține interesele proprii, prin implicarea directă în elaborarea standardelor.

Acest standard se adresează membrilor comitetelor tehnice de standardizare create în cadrul ASRO și anume organizații din industrie, inclusiv întreprinderi mici și mijlocii sau asociații ale acestora, autorități și instituții publice, organizații din domeniul evaluării conformității și de supraveghere a pieței, asociații de protecție a consumatorilor, asociații profesionale, cercetare, mediu academic etc. în vederea participării la lucrările de standardizare națională, europeană și internațională.

Acest standard face parte din seria de standarde SR 10000 cu titlul generic “Principiile și metodologia standardizării” care conține următoarele părți:

SR 10000-3         Partea 3: Reguli privind organizarea și activitatea comitetelor tehnice

SR 10000-4         Partea 4: Forma de prezentare a standardelor române

SR 10000-6         Partea 6: Reguli de redactare a standardelor

SR 10000-8         Partea 8: Adoptarea standardelor internaționale și a altor documente internaționale (altele decât standardele internaționale) ca standarde române

SR 10000-9         Partea 9: Adoptarea și redactarea documentelor europene ca standarde române

SR 10000-10      Partea 10: Adoptarea standardelor europene pentru telecomunicații ca standarde române

Toate aceste standarde pot fi vizualizate gratuit pe site-ul  infoweb.asro.ro (user: demo, parola: demo)