Alte sisteme de management

Nr. crt.
Denumirea cursului
Nr. de zile/cursLei/curs/persoană
(la care se adaugă TVA)
1Managementul inovării conform SR 13547:2016
2700
2Impactul modificărilor aduse de noua ediţie SR EN ISO/IEC 17021-1:2015 asupra organismelor de certificare şi clienţilor acestora
1450
3Auditori interni pentru laboratoare de încercări conform SR EN ISO/ IEC 17025:2018 și SR EN ISO 19011:201851500
4Implementarea cerințelor generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări conform SR EN ISO 17025:201831050
5Prezentarea/Cunoașterea cerințelor legale și de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale în vederea preschimbării/obținerii avizului de funcționare pentru activități de import/distribuție/depozitare/ instalare/punere în funcțiune/service- mentenanță - reparare2700
6Prezentarea cerinţelor legale şi de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale în vederea preschimbării/obţinerii Avizului de funcţionare pentru activităţi de import/export/distribuţie/ depozitare instalare/service/punere in funcţiune/întreţinere protezare(ortopedică/auditivă), optică medicală31050
7Auditor intern în domeniul calităţii ,,Dispozitivelor Medicale:
SMC - DM conform SR EN ISO 13485:2016, IAF 9:2015 şi
SR EN ISO 19011:2018
51500
8Auditori interni pentru sisteme de management ale sănătății și securității în muncă – SR ISO 45001:2018
31050
9Implementarea cerințelor sistemelor de management al siguranței alimentelor conform SR EN ISO 22000:2019 - Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar2700