COMITETE TEHNICE DE STANDARDIZARE


CT 1 - Maşini electrice rotative

Domeniu de activitate: Elaborează standarde de prescripţii, metode de încercare, de determinare a pierderilor, a randamentului, a mărimilor electromagnetice şi clasificarea maşinilor rotative indiferent de tensiune, putere sau dimensiuni cu excepţia maşinilor destinate tracţiunii electrice şi navelor.
Expert ASRO: Ing. Vladimir GHEORGHIU
Preşedinte: Ing. Rodica Margareta VASILE, CER-Comitetul Electrotehnic Român
Secretar: Ing. Vladimir GHEORGHIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/TC 2;
IEC: IEC/TC 2;


CT 2 - Documentaţie în electrotehnică

Domeniu de activitate: Elaborează standarde privind întocmirea documentaţiilor şi simbolurilor grafice utilizate în electrotehnică şi alte domenii conexe.
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Ing. Dan Ioan POPESCU, TELEROM Network Design-TELEROM Network Design SRL
Secretar: Ing. Adrian COLGIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 16; CLC/SR 3; CLC/SR 3C; CLC/SR 3D;
IEC: IEC/SC 3C; IEC/SC 3D; IEC/TC 3;


CT 3 - Transformatoare de putere

Domeniu de activitate: Elaborează standarde privind transformatoarele de putere şi bobinele de reactanţă fără limitarea tensiunii sau puterii (transformatoarele de măsură, transformatoarele de încercare, transformatoarele de tracţiune electrică montate pe materialul rulant şi transformatoarele de sudură nu fac parte din domeniul de activitate).
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Ing. Emil VASILE, ICMET-Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova
Secretar: Ing. Florica NOURAŞ, ICMET-Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/TC 14;
IEC: IEC/TC 14;


CT 4 - Tracţiune electrică

Domeniu de activitate: Elaborează standarde pentru domeniul căilor ferate inclusiv materialul rulant, instalaţiile fixe şi interfeţele lor. Aceste standarde se referă la sisteme, componente şi software şi tratează aspectele electrice, electronice şi mecanice, ultimele fiind limitate la articole care depind de factorii electrici.
Expert ASRO: Ing. Doina DRAGOMIR
Preşedinte: Ing. Valentin BERCĂ, SYNTRA-SYNTRA SRL
Secretar: Ing. Doina DRAGOMIR, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SC 9XA; CLC/SC 9XB; CLC/SC 9XC; CLC/TC 9X;
IEC: IEC/TC 9;


CT 5 - Materiale electroizolante

Domeniu de activitate: Elaborează standarde privind materialele electroizolante, inclusiv metodele de încercare pentru determinarea proprietăţilor şi anduranţei. Domeniul este completat de elaborarea de standarde pentru evaluarea sistemelor electrice de izolaţie.
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Ing. Eugen IONESCU, NISSACO-NISSACO
Secretar: Ing. Ionel POPA, ICPE SA-Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Electrotehnică SA
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 112; CLC/SR 15;
IEC: IEC/TC 112; IEC/TC 15;


CT 6 - Radiocomunicaţii, telecomunicaţii

Domeniu de activitate: Elaborează standarde din domeniul comunicaţiilor prin satelit cât şi a echipamentelor de emisie radio, standardizarea problemelor de spectru radio, compatibilitate electromagnetică, telecomunicaţii pe liniile de putere, precum şi metodele de testare a influenţei câmpului electromagnetic datorat echipamentelor de telecomunicaţii asupra omului.
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Prof. ing. Octavian FRATU, UPB ETTI-Universitatea Politehnica Bucureşti - Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Secretar: Ing. Adrian COLGIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/CLC/ETSI/JWG eAcc;
CLC: CLC/SR 102; CLC/SR 103;
ETSI: 3GPP; 3GPP CT; 3GPP OP; 3GPP PCG; 3GPP RAN; 3GPP SA; AERO; AT; AT Analogue; AT Digital; AT Features; AT Install; AT NGN@Home; ATTM; ATTM AT2; ATTM AT3; ATTM TM4; ATTM TM6; CABLE; CABLE WG1; CABLE WG2; CABLE WG3; CABLE WG4; EE; EE 1; EE 2; EE 3; EE 4; EE EEPS; EE TMG; ERM; ERM CC; ERM GSMOBA; ERM JTFEA; ERM RP01; ERM RP02; ERM RP04; ERM RP05; ERM RP08; ERM RP11; ERM TFES; ERM TG04; ERM TG11; ERM TG13; ERM TG14; ERM TG17; ERM TG17 WG3; ERM TG20; ERM TG23; ERM TG25; ERM TG27; ERM TG28; ERM TG29; ERM TG30; ERM TG31A; ERM TG31C; ERM TG32; ERM TG33; ERM TG34; ERM TG36; ERM TG37; ERM TG38; ERM TG39; ERM TG41; ERM TG5; ERM TG8; ERM TGAERO; ERM TGDMR; ERM TGMARINE; ERM TGRx; ERM TGSRR; ERM TGTLPR; ERM TGUWB; ERM WGEMC; ERM WGRM; HF; HF 1; HF 2; HF 3; MTS; MTS 1; MTS 2; MTS IPT; PLT; RT; RT EGSM-R; SEC LI; SmartBAN; SmartM2M; STQ; STQ AURORA; STQ MOBILE; TIPHON; TIPHON 1; TIPHON 2; TIPHON 3; TIPHON 4; TIPHON 5; TIPHON 6; TIPHON 7; TIPHON 8; TM; TM 1; TM 2; TM 3; TM 4; TM 5; TM 6; USER;
IEC: IEC/TC 102; IEC/TC 103;


CT 8 - Aparataj electric de înaltă tensiune

Domeniu de activitate: Elaborează standarde pentru transformatoare de măsură, disjunctoare, întreruptoare, contactoare, demaroare şi orice combinaţie de aparataj cu excepţia celui pentru uz casnic şi similar. În tehnica încercărilor la înaltă tensiune, stabileşte standarde pentru diferite tipuri de încercări în curent continuu şi în curent alternativ.
Expert ASRO: Ing. Doina DRAGOMIR
Preşedinte: Prof. dr. ing. Andrei MARINESCU, ICMET-Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova
Secretar: Ing. Florica NOURAŞ, ICMET-Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/BTTF 128-2; CLC/SR 17; CLC/SR 42; CLC/TC 17AC; CLC/TC 38;
IEC: IEC/SC 17A; IEC/SC 17C; IEC/TC 17; IEC/TC 38; IEC/TC 42;


CT 9 - Aparataj electric de joasă tensiune

Domeniu de activitate: Elaborează standarde pentru disjunctoare, contactoare, demaroare, separatoare, cutii de bare şi orice combinaţii de aparate de joasă tensiune, cu excepţia echipamentelor electrocasnice şi pentru utilizări similare.
Expert ASRO: Ing. Vladimir GHEORGHIU
Preşedinte: Ing. Constantin BEIU, INCDPM-Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabont"
Secretar: Ing. Vladimir GHEORGHIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 121; CLC/SR 121B; CLC/SR 17B; CLC/SR 17D; CLC/TC 121A; CLC/TC 17B; CLC/TC 17D;
IEC: IEC/SC 121A; IEC/SC 121B; IEC/TC 121;


CT 11 - Aparate electrice mici

Domeniu de activitate: Elaborează standarde pentru aparatele electrocasnice şi pentru utilizări similare. Aceste aparate sunt destinate instalaţiilor fixe sau încorporate în echipamentele electrice sau electronice. Ele sunt în special: întreruptoare, prize de curent, fişe, întreruptoare pentru protecţia împotriva supracurenţilor, aparate de protecţie împotriva şocurilor electrice, contactoare, dispozitive de conectare, carcase pentru aparate, conectoare şi cordoane pentru conectare.
Expert ASRO: Ing. Vladimir GHEORGHIU
Preşedinte: Dr. ing. Vasile RÂMNICEANU, PF-PERSOANA FIZICA PENSIONAR
Secretar: Ing. Vladimir GHEORGHIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/BTTF 52-3; CLC/BTWG 112-1; CLC/SR 23; CLC/SR 23A; CLC/SR 23B; CLC/SR 23G; CLC/SR 23J; CLC/SR 23K; CLC/TC 213; CLC/TC 23BX; CLC/TC 23E; CLC/TC 23H;
IEC: IEC/SC 23A; IEC/SC 23B; IEC/SC 23E; IEC/SC 23G; IEC/SC 23H; IEC/SC 23J; IEC/SC 23K; IEC/TC 23;


CT 12 - Siguranţe electrice

Domeniu de activitate: Elaborează standarde privind prescripţiile pentru toate tipurile de siguranţe fuzibile de joasă tensiune şi înaltă tensiune referitoare la caracteristicile esenţiale care definesc condiţiile de instalare şi de funcţionare ale siguranţelor fuzibile, prescripţiile pentru încercări şi marcări
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Prof. dr. ing. Claudia POPESCU, UPB - IE-Universitatea Politehnică Bucureşti, Fac. Inginerie Electrică
Secretar: Radu CALISTRU, ICPE SA-Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Electrotehnică SA
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 32; CLC/SR 32A; CLC/SR 32B; CLC/SR 32C;
IEC: IEC/SC 32A; IEC/SC 32B; IEC/SC 32C; IEC/TC 32;


CT 15 - Izolatoare electrice

Domeniu de activitate: Standardizarea trecerilor izolate, izolatoarelor pentru linii electrice aeriene, izolatoarelor pentru substaţii şi asamblării acestor izolatoare.
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Ing. Silvius Dorel NEDELCUŢ, ICMET-Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova
Secretar: Ing. Florica NOURAŞ, ICMET-Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 36; CLC/SR 36B; CLC/SR 36C; CLC/TC 36A;
IEC: IEC/SC 36A; IEC/SC 36B; IEC/SC 36C; IEC/TC 36;


CT 16 - Aparatură nucleară

Domeniu de activitate: Elaborează standarde pentru echipamentele şi sistemele electrice şi electronice pentru aparatura specifică aplicaţiilor nucleare (aparatura pentru securitatea centralelor nucleare şi aparatura pentru radioprotecţie).
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Mirela Angela SAIZU, IFIN-HH-Institutul National de Cercetare -Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"
Secretar: Ing. Georgeta IANCSO, IFIN-HH-Institutul National de Cercetare -Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 430;
CLC: CLC/SR 45; CLC/TC 45AX; CLC/TC 45B;
IEC: IEC/SC 45A; IEC/SC 45B; IEC/TC 45;


CT 17 - Dispozitive cu semiconductoare

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul proiectării, fabricaţiei, folosirii şi refolosirii dispozitivelor discrete cu semiconductoare, circuitelor integrate, dispozitivele de afişare, senzorii, componentele electronice, ansamblurile şi componentele microelectromecanice; probleme de fiabilitate la nivel de plachetă, capsule, termeni şi definiţii, calitate, încercări privind condiţiile de mediu, metode de caracterizare şi încercare specifice pe dispozitiv, specificaţii şi conţinut minim, desemnarea terminalelor, cerinţe de interfaţă şi aplicaţii.
Expert ASRO: Ing. Vladimir GHEORGHIU
Preşedinte: Ing. Emil Virgil ILIAN, IMT-Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Microtehnologii
Secretar: Ing. Vladimir GHEORGHIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 110; CLC/SR 47; CLC/SR 47A; CLC/SR 47D; CLC/SR 47E; CLC/SR 47F;
IEC: IEC/SC 47A; IEC/SC 47D; IEC/SC 47E; IEC/SC 47F; IEC/TC 110; IEC/TC 47;


CT 18 - Dispozitive piezoelectrice pentru reglajul şi selecţia frecvenţei

Domeniu de activitate: Elaborarea standardelor pentru dispozitivele piezoelectrice pentru controlul frecvenţei şi selecţia frecvenţei şi pentru materiale asociate.
Expert ASRO: Ramona ONCIOIU
Preşedinte: Prof. dr. ing. Paul ŞCHIOPU, UPB ETTI-Universitatea Politehnica Bucureşti - Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Secretar: Ing. Cristina MITREA, ROM-QUARTZ-ROM-QUARTZ SA
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 49;
IEC: IEC/TC 49;


CT 19 - Condiţii, clasificare, încercări de mediu; Aspectele de mediu pentru sistemele şi produsele electrice şi electronice

Domeniu de activitate: Standardizarea claselor de condiţii de mediu, reprezentând condiţiile cele mai probabile la care produsele pot fi supuse în timpul transportului, depozitării, instalării sau utilizării. Totodată tratează aspectele de mediu privind produsele şi sistemele electrice şi electronice şi promovează activităţile de standardizare pentru diminuarea deterorării mediului înconjurător de către aceste produse.
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Ing. Rodica ANDONE, PF-PERSOANA FIZICA PENSIONAR
Secretar: Ing. Adrian COLGIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 104; CLC/TC 111X;
IEC: IEC/TC 104; IEC/TC 111;


CT 20 - Materiale magnetice şi componente magnetice cu ferite

Domeniu de activitate: Elaborează standarde pentru elemente şi componente care au proprietăţi magnetice destinate electronicii şi telecomunicaţiilor, elementele asociate acestor componente, metode de măsurare şi de încercare, specificaţii pentru transformatoare şi inductoare care utilizează aceste elemente, ferite.
Expert ASRO: Ing. Vladimir GHEORGHIU
Preşedinte: Ing. Wilhelm KAPPEL, INCDIE ICPE-CA-Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA
Secretar: Ing. Vladimir GHEORGHIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 51; CLC/SR 68;
IEC: IEC/TC 51; IEC/TC 68;


CT 21 - Conductoare de bobinaj

Domeniu de activitate: Elaborează standarde pentru conductoare de bobinaj destinate bobinajelor electrice independent de natura conductorului, de formă, de dimensiuni sau de tipul izolaţiei.
Expert ASRO: Ramona ONCIOIU
Preşedinte: Dr. ing. Mihaela SCORŢESCU, ICPE SA-Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Electrotehnică SA
Secretar: Ramona ONCIOIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/TC 55;
IEC: IEC/TC 55;


CT 22 - Echipamente electromedicale

Domeniu de activitate: Elaborează standarde referitoare la fabricarea, instalarea şi utilizarea echipamentelor electrice utilizate în practica medicală (chirurgie, medicina dentară, medicina nucleară şi alte specialităţi medicale).
Expert ASRO: Ing. Doina DRAGOMIR
Preşedinte: Margareta MIHALACHE, ANMDMR-Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
Secretar: Ing. Doina DRAGOMIR, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/CLC/JWG AIMD;
CLC: CLC/TC 62;
IEC: IEC/SC 62A; IEC/SC 62B; IEC/SC 62C; IEC/SC 62D; IEC/TC 62;


CT 23 - Măsurare, comandă şi automatizare în procesele industriale

Domeniu de activitate: Elaborează standarde referitoare la sistemele şi echipamentele utilizate pentru măsurare şi conducere în procesele industriale cu funcţionare continuă şi discontinuă precum şi la interfeţele dintre echipamentele de comandă şi echipamentul electric al maşinilor, inclusiv aspectele legate de siguranţa în funcţionare.
Expert ASRO: Ana Maria COMAN
Preşedinte: Prof. univ. dr Stelian Sergiu ILIESCU, UPB AUTOMATICA-Universitatea Politehnica Bucureşti - Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Secretar: Ana Maria COMAN, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS I33; CEN/TC 310;
CLC: CLC/SR 65A; CLC/SR 65B; CLC/TC 44X; CLC/TC 65X;
IEC: IEC/SC 65A; IEC/SC 65B; IEC/SC 65C; IEC/SC 65E; IEC/TC 44; IEC/TC 65;
ISO: ISO/TC 184; ISO/TC 184/SC 1; ISO/TC 184/SC 2; ISO/TC 184/SC 4; ISO/TC 184/SC 5; ISO/TC 299;


CT 24 - Echipamente electronice de măsură

Domeniu de activitate: Elaborează standarde privind regulile de securitate care se aplică aparatelor electronice de măsurat, de comandă şi de laborator utilizate în industrie, în laboratoare sau în scopuri didactice.
Expert ASRO: Ing. Doina DRAGOMIR
Preşedinte: Ing. Adrian Daniel CONSTANTINESCU, OICPE-Electric Products Certification Independent Body-OICPE SRL
Secretar: Ing. Doina DRAGOMIR, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/BTTF 126-1; CLC/SR 66; CLC/TC 66X;
IEC: IEC/TC 66;


CT 26 - Electroacustica şi ultrasunete

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul electroacusticii şi ultrasunetelor.
Expert ASRO: Ramona ONCIOIU
Preşedinte: Prof. ing. Lucian STANCIU, UPB ETTI-Universitatea Politehnica Bucureşti - Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Secretar: Ramona ONCIOIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 29; CLC/SR 87;
IEC: IEC/TC 29; IEC/TC 87;


CT 27 - Sisteme de alarmă

Domeniu de activitate: Elaborează standarde pentru sistemele de detecţie, de alarmă şi de control pentru protecţia persoanelor ?i bunurilor, pentru componentele utilizate în aceste sisteme, pentru domeniul serviciilor de securitate private. Domeniul de activitate, fără a fi limitat, cuprinde sistemele de alarmă împotriva efracţiei, sistemele de alarmă împotriva incendiului, sistemele de alarmă împotriva altor riscuri, sistemele de alarmă sociale şi de evacuare, sisteme de control şi supraveghere, sisteme de transmisie şi comunicaţii asociate.
Expert ASRO: Ing. Valerica CORCIOVA
Preşedinte: Stelian ARION, SECANT SECURITY-SECANT SECURITY SRL
Secretar: Mihail CONSTANTINESCU, ARTS-Asociatia Romana pentru Tehnica de Securitate
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/CLC/JTC 4; CEN/CLC/JTC 8; CEN/TC 388; CEN/TC 417; CEN/TC 439;
CLC: CLC/TC 79;
IEC: IEC/TC 79;


CT 29 - Grade de protecţie

Domeniu de activitate: Elaborează standarde privind metodele de încercare corespunzătoare pentru gradele de protecţie asigurate de carcase împotriva pătrunderii obiectelor solide străine şi a apei şi împotriva accesului la părţile periculoase. Aceste grade de protecţie sunt exprimate prin codul IP.
Expert ASRO: Ing. Doina DRAGOMIR
Preşedinte: Ing. Nicolae ROGOVEANU, VALDAN-VALDAN
Secretar: Ing. Doina DRAGOMIR, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 70;
IEC: IEC/TC 70;


CT 30 - Compatibilitate electromagnetică şi perturbaţii radioelectrice

Domeniu de activitate: Elaborează standarde în domeniul compatibilităţii electromagnetice (CEM) în mod special în ceea ce priveşte aplicaţiile generale şi utilizarea lor de către comitetele tehnice de produs. În domeniul perturbaţiilor radioelectrice (CISPR) elaborează standarde privind protecţia radiorecepţiei la perturbaţiile provocate de surse externe, echipamentele şi metodele de măsurare a perturbaţiilor, valorile limită ale perturbaţiilor, etc.
Expert ASRO: Ing. Doina DRAGOMIR
Preşedinte: Prof.Dr.Ing. Sorin COATU, UPB ENERG-Universitatea Politehnica Bucuresti. Facultatea de Energetica
Secretar: Dr. ing. Dan Cristian RUCINSCHI, UPB ENERG-Universitatea Politehnica Bucuresti. Facultatea de Energetica
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/ETSI/JWG EMC; CLC/SR 77; CLC/SR 77A; CLC/SR 77B; CLC/SR 77C; CLC/TC 210;
IEC: IEC/CIS/A; IEC/CIS/B; IEC/CIS/D; IEC/CIS/F; IEC/CIS/H; IEC/CIS/I; IEC/CIS/S; IEC/CISPR; IEC/SC 77A; IEC/SC 77B; IEC/SC 77C; IEC/TC 77;


CT 31 - Încălzire electrică industrială

Domeniu de activitate: Elaborează standarde privind dimensiuni, metode de măsură şi evaluare a caracteristicilor şi a prescripţiilor de securitate ale elementelor de instalaţii industriale de încălzire prin rezistenţă, prin electrozi, prin arc, prin inducţie, prin pierderi dielectrice sau prin radiaţii în infraroşu.
Expert ASRO: Ing. Doina DRAGOMIR
Preşedinte: Acad. pr. dr. ing. Nicolae GOLOVANOV, UPB ENERG-Universitatea Politehnica Bucuresti. Facultatea de Energetica
Secretar: Ing. Doina DRAGOMIR, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/BTTF 132-2; CLC/SR 27;
IEC: IEC/TC 27;


CT 34 - Supraconductivitate

Domeniu de activitate: Stabileşte aspectele tehnice, problemele şi activitatea de standardizare privind materialele şi dispozitivele supraconductoare, termeni şi definiţii, măsurări (materiale brute, inclusiv materialele folosite pentru supraconductoare şi aparate specifice, conductoare), caracteristici funcţionale şi specificaţii de încercare ale echipamentelor şi dispozitivelor.
Expert ASRO: Ramona ONCIOIU
Secretar: Ramona ONCIOIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 90;
IEC: IEC/TC 90;


CT 35 - Sisteme de conversie în energie electrică a energiei solare, energiei eoliene şi a energiei valurilor şi mareelor

Domeniu de activitate: Elaborează standarde pentru sistemele de conversie fotovoltaică a energiei solare în energie electrică şi pentru toate elementele care compun sistemul complet de conversie şi standarde pentru turbine eoliene privind securitatea, tehnica de măsurare şi procedurile de încercare şi pentru sistemele de conversie a energiei marine în energie electrică, în principal pentru cele de conversie a energiei valurilor, mareelor sau altor curenţi de apă.
Expert ASRO: Ing. Vladimir GHEORGHIU
Preşedinte: Prof. dr. ing. Petru POSTOLACHE, UPB ENERG-Universitatea Politehnica Bucuresti. Facultatea de Energetica
Secretar: Ing. Viorel URSU, ICPE SA-Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Electrotehnică SA
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 114; CLC/SR 117; CLC/TC 82; CLC/TC 88;
IEC: IEC/TC 114; IEC/TC 117; IEC/TC 82; IEC/TC 88;


CT 36 - Electronică de putere

Domeniu de activitate: Elaborează standarde referitoare la echipamentele pentru conversia electronică de putere şi pentru comutarea electronică de putere (convertoare cu semiconductoare, surse de tensiune stabilizată, convertoare de mare putere pentru transmisii în curent continuu).
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Prof.Dr.Ing. Mihai Octavian POPESCU, UPB - IE-Universitatea Politehnică Bucureşti, Fac. Inginerie Electrică
Secretar: Ing. Cornelia POPESCU, ICPE ACTEL-Institutul de Cercetare si Proiectare pentru Electrotehnica - Actionari Electrice
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/BTTF 60-1; CLC/TC 22X;
IEC: IEC/SC 22E; IEC/SC 22F; IEC/SC 22G; IEC/SC 22H; IEC/TC 22;


CT 37 - Condensatoare de putere

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul condensatoarelor de putere caracteristici tehnice, fabricaţie şi metodele de încercare.
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Ing. Daniela NEAGU, ICPE ELECTROCOND SA-Institutul de Cercetare şi Producţie în Electrotehnică-ELECTROCOND TEHNOLOGIES S.A. Bucuresti
Secretar: Ing. Adrian COLGIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 33;
IEC: IEC/TC 33;


CT 38 - Echipamente laser

Domeniu de activitate: Elaborează standarde în domeniul echipamentelor care conţin laseri (şi LED-uri) sau destinate numai pentru utilizare cu laseri. De asemenea, se referă la acei factori introduşi prin utilizarea laserilor care sunt necesari la definirea echipamentului şi/sau care sunt esenţiali în securitatea utilizării. Domeniul de activitate include elaborarea standardelor care definesc limitele de expunere ale omului la radiaţia optică (100nm pâna la 1mm) emisă de sursele artificiale.
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Dr. ing. Dan SPOREA, INFLPR-Institutul Naţional de Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei
Secretar: Ing. Adrian COLGIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/TC 76;
IEC: IEC/TC 76;


CT 39 - Sudare şi procedee conexe

Domeniu de activitate: Standardizarea sudării şi a procedeelor conexe (lipire cu metal de adaos, pulverizare termică ş.a.) pentru toate materialele de bază (metale, materiale plastice ş.a.), a terminologiei, definiţiilor şi reprezentărilor prin simboluri a sudurilor pe desen şi pe aparate, a utilajelor de sudare, a materiilor prime (gaze, metal de bază, material de adaos), standardizarea procedeelor şi regulilor de sudare, a metodelor de încercare şi de verificare, proiectare, calificarea personalului, precum şi sănătatea şi securitatea la sudare şi procedee conexe
Expert ASRO: Ing. Cristina POPA
Preşedinte: Ing. Petru ŢENCHEA, PF-PERSOANA FIZICA PENSIONAR
Secretar: Ing. Cristina POPA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS M05; CEN/TC 121; CEN/TC 240; CEN/TC 249/WG 16;
CLC: CLC/TC 26; CLC/TC 26A;
IEC: IEC/TC 26;
ISO: IIW; ISO/TC 44; ISO/TC 44/SC 10; ISO/TC 44/SC 11; ISO/TC 44/SC 12; ISO/TC 44/SC 13; ISO/TC 44/SC 14; ISO/TC 44/SC 3; ISO/TC 44/SC 5; ISO/TC 44/SC 6; ISO/TC 44/SC 7; ISO/TC 44/SC 8; ISO/TC 44/SC 9;


CT 40 - Examinări nedistructive

Domeniu de activitate: Standardizarea terminologiei, a echipamentului şi principiilor generale pentru încercările nedistructive prin metode acustice, cu radiaţii ionizante, lichide penetrante, metode electrice şi magnetice, optice şi vizuale, cu radiaţii X. Standardizarea principiilor şi metodologiei de calificare a încercărilor nedistructive.
Expert ASRO: Ing. Cristina POPA
Preşedinte: Ing. Petru ŢENCHEA, PF-PERSOANA FIZICA PENSIONAR
Secretar: Ing. Cristina POPA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 138;
ISO: ISO/TC 135; ISO/TC 135/SC 2; ISO/TC 135/SC 3; ISO/TC 135/SC 4; ISO/TC 135/SC 5; ISO/TC 135/SC 6; ISO/TC 135/SC 7; ISO/TC 135/SC 8; ISO/TC 135/SC 9;


CT 42 - Oţeluri şi feroaliaje

Domeniu de activitate: Clasificarea mărcilor de oţel şi feroaliaje, compoziţii, caracteristici mecanice şi fizice, încercări mecanice ale materialelor, determinări caracteristici altele decât mecanice, produse plate şi lungi din oţel pentru construcţii, armarea betonului, electrotehnică, utilizare la recipiente sub presiune. Nu sunt incluse sârmele şi ţevile de oţel. Standardizarea procedeelor de forjare, a terminologiei, a toleranţelor şi adaosurilor de prelucrare.
Expert ASRO: Ing. Cristina POPA
Preşedinte: Florian ZĂMAN, ICEM SA-Institutul de Cercetări Metalurgice SA
Secretar: Ing. Cristina POPA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS M16; CEN/TC 459; CEN/TC 459/SC 1; CEN/TC 459/SC 11; CEN/TC 459/SC 12; CEN/TC 459/SC 2; CEN/TC 459/SC 3; CEN/TC 459/SC 4; CEN/TC 459/SC 5; CEN/TC 459/SC 7; CEN/TC 459/SC 8; CEN/TC 459/SC 9;
ISO: ISO/TC 132; ISO/TC 164; ISO/TC 164/SC 1; ISO/TC 164/SC 2; ISO/TC 164/SC 3; ISO/TC 164/SC 4; ISO/TC 164/SC 5; ISO/TC 17; ISO/TC 17/SC 1; ISO/TC 17/SC 10; ISO/TC 17/SC 11; ISO/TC 17/SC 12; ISO/TC 17/SC 15; ISO/TC 17/SC 16; ISO/TC 17/SC 17; ISO/TC 17/SC 19; ISO/TC 17/SC 20; ISO/TC 17/SC 3; ISO/TC 17/SC 4; ISO/TC 17/SC 7; ISO/TC 17/SC 9;


CT 46 - Pulberi şi produse sinterizate

Domeniu de activitate: Standardizarea pulberilor metalice, a terminologiei, definiţiilor, prelevarea probelor, metodelor de încercare şi a specificaţiilor de materiale.
Expert ASRO: Mihaela MOESCU
Preşedinte: Prof. dr. ing. Ioan VIDA-SIMITI, UTCN-Universitatea Tehnică - Cluj Napoca
Secretar: Mihaela MOESCU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS M11;
ISO: ISO/TC 119; ISO/TC 119/SC 2; ISO/TC 119/SC 3; ISO/TC 119/SC 4; ISO/TC 119/SC 5;


CT 47 - Turnarea metalelor feroase

Domeniu de activitate: Standardizarea materialelor metalice turnate, a produselor turnate din oţel şi fontă, condiţii de securitate pentru maşini, instalatii şi dispozitive utilizate în turnătorii.
Expert ASRO: Ing. Cristina POPA
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 190; CEN/TC 202; CEN/TC 322;
ISO: ISO/TC 25; ISO/TC 306;


CT 52 - Calitatea apei

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul calităţii apei, incluzând vocabularul, eşantionarea, măsurările caracteristicilor apei şi exprimarea lor (se exclude fixarea limitelor de poluarea a apei).
Expert ASRO: Chim. Daniela ISĂCESCU
Preşedinte: Chim. Rodica DEBIASI, GIVAROLI IMPEX-SC GIVAROLI IMPEX SRL
Secretar: Chim. Daniela ISĂCESCU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 164; CEN/TC 230; CEN/TC 426;
ISO: ISO/TC 147; ISO/TC 147/SC 1; ISO/TC 147/SC 2; ISO/TC 147/SC 3; ISO/TC 147/SC 4; ISO/TC 147/SC 5; ISO/TC 147/SC 6;


CT 53 - Calitatea aerului

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul calităţii aerului, incluzând vocabularul, eşantionarea, măsurarea caracteristicilor aerului şi exprimarea lor (se exclud limitele de poluare a aerului).
Expert ASRO: Chim. Daniela ISĂCESCU
Preşedinte: Chim. Rodica DEBIASI, GIVAROLI IMPEX-SC GIVAROLI IMPEX SRL
Secretar: Chim. Daniela ISĂCESCU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS S08; CEN/TC 137; CEN/TC 264; CEN/TC 421;
ISO: ISO/TC 146; ISO/TC 146/SC 1; ISO/TC 146/SC 2; ISO/TC 146/SC 3; ISO/TC 146/SC 4; ISO/TC 146/SC 5; ISO/TC 146/SC 6;


CT 54 - Ergonomie

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul ergonomiei, inclusiv terminologia, metodologia şi datele despre factorii umani.
Expert ASRO: Ing. Valerica CORCIOVA
Preşedinte: Psih. Mihaela SERACIN, INCDPM-Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabont"
Secretar: Ing. Viorica PETREANU, INCDPM-Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabont"
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS S13; CEN/TC 122;
ISO: ISO/TC 159; ISO/TC 159/SC 1; ISO/TC 159/SC 3; ISO/TC 159/SC 4; ISO/TC 159/SC 5;


CT 55 - Documentaţie, desen tehnic şi simboluri grafice

Domeniu de activitate: Standardizarea şi coordonarea documentaţiei tehnice de produs, inclusiv a desenelor tehnice, realizate manual sau de calculator, pentru necesităţile tehnice pe întregul ciclu de viaţă al produselor, pentru facilitarea gestiunii, depozitării, căutării, reproducerii, schimbului şi utilizării precum şi standardizarea în domeniul simbolurilor grafice ale pictogramelor, culorilor şi formelor, în măsura în care aceste elemente intră în compunerea unui mesaj pentru informarea publicului, etichete, semnale, panouri şi sisteme de control.
Expert ASRO: Andreea BRAGĂ
Preşedinte: Ing. Daniela BARTIŞ, ATM-Academia Tehnică Militară
Secretar: Andreea BRAGĂ, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS F01; CEN/SS F16;
ISO: ISO/TC 10; ISO/TC 10/SC 1; ISO/TC 10/SC 10; ISO/TC 10/SC 6; ISO/TC 10/SC 8; ISO/TC 145; ISO/TC 145/SC 1; ISO/TC 145/SC 2; ISO/TC 145/SC 3;


CT 56 - Sisteme de management şi control statistic

Domeniu de activitate: Standardizare în domeniul diferitelor sisteme de management, în domeniul analizei valorii şi analizei funcţionale şi în domeniul metodelor statistice.
Expert ASRO: Ing. Diana IORGA
Preşedinte: Isabela NIŢĂ, ANABASIS NICHOLAS-ANABASIS NICHOLAS SRL
Secretar: Ing. Diana IORGA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS F20; CEN/TC 279; CEN/TC 348; CEN/TC 362; CEN/WS 030;
ISO: ISO/PC 278; ISO/PC 288; ISO/TC 176; ISO/TC 176/SC 1; ISO/TC 176/SC 2; ISO/TC 176/SC 3; ISO/TC 232; ISO/TC 260; ISO/TC 262; ISO/TC 283; ISO/TC 286; ISO/TC 289; ISO/TC 309; ISO/TC 69; ISO/TC 69/SC 1; ISO/TC 69/SC 4; ISO/TC 69/SC 5; ISO/TC 69/SC 6; ISO/TC 69/SC 7; ISO/TC 69/SC 8;


CT 58 - Metrologie

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniile unităţilor de măsură, reproducerii şi transmiterii unităţilor, specificaţiilor geometrice pentru produse şi materialelor de referinţă.
Expert ASRO: Adriana ALEXIUC
Preşedinte: Prof. dr. ing. Constantin MILITARU, UPB IMST-Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice
Secretar: Adriana ALEXIUC, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS F02; CEN/SS I03; CEN/TC 290;
ISO: ISO/TC 12; ISO/TC 213;


CT 59 - Maşini-unelte şi scule, organe de asamblare şi rulmenţi

Domeniu de activitate: Standardizarea tipurilor, dimensiunilor, toleranţelor, materialelor, proprietăţilor mecanice şi funcţionale, condiţiilor tehnice şi metodelor de încercare pentru filete (cu un număr minim de profile de bază, paşi şi diametre), organe de asamblare (şuruburi, piuliţe, şaibe, nituri, prezoane etc), rulmenţi (radiali, axiali, radial-axiali şi accesoriile acestora, respectiv ace, bile, role, colivii etc) şi arcuri. Standardizarea în domeniul securităţii maşinilor unelte pentru prelucrarea metalelor prin aşchiere, inclusiv accesoriile maşinilor unelte, precum şi în domeniul securităţii maşinilor pentru prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice.
Expert ASRO: Ing. Cristina POPA
Preşedinte: Ing. Gabor WATWZATKA, SCHAEFFLER ROMANIA-SCHAEFFLER ROMANIA
Secretar: Ing. Adrian SCHIAU, ICPROA-Institutul de Cercetare şi Proiectare Rulmenţi şi Organe de Asamblare
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS I09; CEN/TC 143; CEN/TC 145; CEN/TC 185; CEN/TC 378;
ISO: ISO/TC 1; ISO/TC 2; ISO/TC 2/SC 11; ISO/TC 2/SC 12; ISO/TC 2/SC 13; ISO/TC 2/SC 14; ISO/TC 2/SC 7; ISO/TC 29; ISO/TC 29/SC 10; ISO/TC 29/SC 2; ISO/TC 29/SC 5; ISO/TC 29/SC 8; ISO/TC 29/SC 9; ISO/TC 39; ISO/TC 39/SC 10; ISO/TC 39/SC 2; ISO/TC 39/SC 6; ISO/TC 39/SC 8; ISO/TC 4; ISO/TC 4/SC 11; ISO/TC 4/SC 12; ISO/TC 4/SC 4; ISO/TC 4/SC 5; ISO/TC 4/SC 6; ISO/TC 4/SC 7; ISO/TC 4/SC 8; ISO/TC 4/SC 9;


CT 61 - Transmisii mecanice şi testarea tribologică a materialelor pentru lagăre cu alunecare

Domeniu de activitate: Standardizarea în următoarele domenii: - domeniul arborilor pentru maşini şi a accesoriilor acestora, a curelelor de transmisie şi a roţilor aferente, a angrenajelor şi variatoarelor de turaţie. - domeniul lagărelor, referitoare la propietăţile, caracteristicile, metodele de încercare şi condiţiile de înceracre ale matreialelor utilizate în construcţia lagărelor, dimensiunile, toleranţele şi detaliile de construcţie a lagărelor, metodele de calcul, evaluarea şi asigurarea calităţii.
Expert ASRO: Ramona ONCIOIU
Preşedinte: Ing. Valentin BARBU, ICTCM-SA-Institutul de Cercetare pentru Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Secretar: Ramona ONCIOIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 324;
ISO: ISO/TC 123; ISO/TC 123/SC 2; ISO/TC 123/SC 3; ISO/TC 123/SC 4; ISO/TC 123/SC 5; ISO/TC 123/SC 6; ISO/TC 123/SC 7; ISO/TC 14; ISO/TC 60; ISO/TC 60/SC 1; ISO/TC 60/SC 2;


CT 66 - Echipamente pentru sport, spaţii de joacă şi recreere

Domeniu de activitate: Standardizare în domeniul echipamentelor şi dotărilor pentru sălile şi terenurile de sport, spaţiile de joacă pentru copii şi spaţiile pentru recreere, terminologie, cerinţe de securitate, metode de încercare, marcare, instalare şi verificare.
Expert ASRO: Ing. Diana IORGA
Preşedinte: Ing. Ioan RACOCEANU, RINA SIMTEX-OC-Organismul de Ceritificare a Sistemelor Calităţii
Secretar: Ing. Diana IORGA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 136; CEN/TC 152; CEN/TC 315; CEN/TC 402; CEN/TC 433;
ISO: ISO/TC 83; ISO/TC 83/SC 4; ISO/TC 83/SC 5;


CT 72 - Aeronautică şi spaţiu

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul echipamentelor aeroportuare, deservirea pasagerilor, manipularea coletelor şi bagajelor, precum şi standardizarea componentelor şi materialelor din domeniul aerospaţial şi asigurarea sistemului calităţii pentru produse utilizate în aeronautică.
Expert ASRO: Ing. Cristina POPA
Preşedinte: Ing. Ion POSTELNICU, INAV-Institutul Naţional de Aviaţie
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: ASD-STAN; ASD-STAN/D 0; ASD-STAN/D 1; ASD-STAN/D 10; ASD-STAN/D 11; ASD-STAN/D 12; ASD-STAN/D 3; ASD-STAN/D 4; ASD-STAN/D 5; ASD-STAN/D 6; ASD-STAN/D 7; ASD-STAN/D 8; ASD-STAN/D 9; CEN/CLC/JTC 5; CEN/SS T02; CEN/TC 274; CEN/TC 377; CEN/TC 384;
ISO: ISO/TC 20; ISO/TC 20/SC 10; ISO/TC 20/SC 14; ISO/TC 20/SC 15; ISO/TC 20/SC 16; ISO/TC 20/SC 17; ISO/TC 20/SC 18; ISO/TC 20/SC 4; ISO/TC 20/SC 6; ISO/TC 20/SC 8; ISO/TC 20/SC 9;


CT 76 - Motoare cu ardere internă

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul motoarelor cu ardere internă, cu mişcare alternativă şi al motoarelor rotative, ca: terminologia, performanţele, încercările şi cerinţele speciale, care ţin seama de relaţia dintre motoare şi maşinile acţionate de acestea şi de condiţiile de mediu. Standardizarea referitoare la compatibilitatea, interschimbabilitatea şi securitatea motoarelor cu ardere internă, a echipamentelor de injecţie şi a filtrelor care echipează motoarele cu ardere internă şi metodelor de încercare referitoare la: emisiile poluante, factorii de corecţie ai motoarelor Diesel referitori la puterea şi la indicele fum, determinarea concentraţiilor şi a echipamentelor pentru analiza gazelor de evacuare. Se exclud: motoarele cu ardere internă, cu mişcare alternativă şi motoarele rotative utilizate la propulsia maşinilor de terasament care sunt destinate construcţiilor pe roţi, tractoarelor agricole şi maşinilor agricole şi forestiere, camioanelor industriale echipate cu vehicule rutiere.
Expert ASRO: Ramona ONCIOIU
Preşedinte: Ing. Gabriel CONSTANTINESCU, ROMCARBON-ROMCARBON S.A.
Secretar: Ramona ONCIOIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 270; CEN/WS 019;
ISO: ISO/TC 22/SC 5; ISO/TC 22/SC 7; ISO/TC 70; ISO/TC 70/SC 7; ISO/TC 70/SC 8;


CT 77 - Maşini agricole şi forestiere, tractoare şi tehnici de irigare

Domeniu de activitate: Standardizarea în următoarele domenii: - domeniul maşinilor şi utilajelor agricole şi a echipamentelor auxiliare precum şi electronica în agricultură - domeniul maşinilor şi utilajelor forestiere şi a echipamentelor auxiliare a echipamentelor auxiliare - domeniul tractoarelor agricole şi tractoarelor industriale şi a echipamentelor auxiliare - domeniul tehnicilor de irigare.
Expert ASRO: Adriana ALEXIUC
Preşedinte: Dr. ing. Ion PIRNĂ, INMA-Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Masini si Instalatii Destinate Agriculturii si Industriei Alimentare
Secretar: Isabela ALEXANDRU, INMA-Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Masini si Instalatii Destinate Agriculturii si Industriei Alimentare
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS I08; CEN/TC 144; CEN/TC 334;
ISO: ISO/TC 23; ISO/TC 23/SC 13; ISO/TC 23/SC 14; ISO/TC 23/SC 15; ISO/TC 23/SC 17; ISO/TC 23/SC 18; ISO/TC 23/SC 19; ISO/TC 23/SC 2; ISO/TC 23/SC 3; ISO/TC 23/SC 4; ISO/TC 23/SC 6; ISO/TC 23/SC 7; ISO/TC 293;


CT 78 - Vehicule rutiere

Domeniu de activitate: Compatibilitatea, interschimbabilitatea şi securitatea vehiculelor rutiere şi a echipamentelor acestora cu referinţe la terminologie cerinţe de performanţă şi metode de încercare. Standardizarea sistemelor şi dispozitivelor pentru producerea, depozitarea, transportul, măsurarea şi utilizarea hidrogenului.
Expert ASRO: Ing. Daniela LULEA
Secretar: Ing. Daniela LULEA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS T03; CEN/SS T22; CEN/TC 245; CEN/TC 301; CEN/TC 326; CEN/TC 333; CEN/TC 354;
ISO: ISO/TC 149; ISO/TC 149/SC 1; ISO/TC 177; ISO/TC 22; ISO/TC 22/SC 10; ISO/TC 22/SC 11; ISO/TC 22/SC 12; ISO/TC 22/SC 13; ISO/TC 22/SC 15; ISO/TC 22/SC 17; ISO/TC 22/SC 19; ISO/TC 22/SC 2; ISO/TC 22/SC 22; ISO/TC 22/SC 23; ISO/TC 22/SC 25; ISO/TC 22/SC 31; ISO/TC 22/SC 33; ISO/TC 22/SC 35; ISO/TC 22/SC 36; ISO/TC 22/SC 38; ISO/TC 22/SC 39; ISO/TC 22/SC 4; ISO/TC 22/SC 40; ISO/TC 22/SC 41; ISO/TC 22/SC 9;


CT 84 - Transportoare şi accesorii, echipamente de transport continuu şi utilaj minier

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul echipamentului de transport mecanic continuu pentru material în vrac sau unităţi de încărcătură, a conveioarelor cu lanţuri şi transportoarelor cu bandă, cuprinzând benzile şi roţile de antrenare şi standardizarea în domeniul utilajelor din industria minieră, inclusiv a terminologiei, proiectării şi construcţiei, cerinţelor de securitate, metodelor de încercare şi de inspecţie ale acestora.
Expert ASRO: Ramona ONCIOIU
Preşedinte: Chim. Letiţia Violeta GHIMIŞI, ARTEGO-ARTEGO Articole Tehnice din Cauciuc
Secretar: Ramona ONCIOIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS T09; CEN/TC 148; CEN/TC 149; CEN/TC 188; CEN/TC 196;
ISO: ISO/TC 100; ISO/TC 101; ISO/TC 227; ISO/TC 41; ISO/TC 41/SC 1; ISO/TC 41/SC 3; ISO/TC 41/SC 4; ISO/TC 82; ISO/TC 82/SC 7;


CT 85 - Instalaţii de ridicat, cărucioare industriale, ascensoare şi instalaţii de transport pe cablu

Domeniu de activitate: Standardizarea tuturor aspectelor, inclusiv a celor de securitate, în domeniul instalaţiilor de ridicat, cărucioarelor de transport industrial, ascensoarelor, scărilor şi trotuarelor rulante precum şi a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane. Nu fac parte din domeniul de activitate echipamentul mecanic de transport continuu, ascensoarele de mină şi echipamentul de ridicat pentru industriile petrolului şi gazelor naturale
Expert ASRO: Ing. Daniela LULEA
Preşedinte: Ing. Ioan RACOCEANU, RINA SIMTEX-OC-Organismul de Ceritificare a Sistemelor Calităţii
Secretar: Ing. Daniela LULEA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 10; CEN/TC 147; CEN/TC 150; CEN/TC 168; CEN/TC 242; CEN/TC 344; CEN/TC 98; CEN/WS 025;
ISO: ISO/TC 110; ISO/TC 110/SC 1; ISO/TC 110/SC 2; ISO/TC 110/SC 4; ISO/TC 110/WG 1; ISO/TC 111; ISO/TC 111/SC 1; ISO/TC 111/SC 3; ISO/TC 178; ISO/TC 214; ISO/TC 96; ISO/TC 96/SC 10; ISO/TC 96/SC 2; ISO/TC 96/SC 3; ISO/TC 96/SC 4; ISO/TC 96/SC 5; ISO/TC 96/SC 6; ISO/TC 96/SC 7; ISO/TC 96/SC 8; ISO/TC 96/SC 9;


CT 88 - Produse şi articole de uz casnic

Domeniu de activitate: Elaborează standarde în domeniul articolelor de uz casnic şi în domeniul ustensilelor de bucătarie şi condiţiilor de transport şi depozitare pentru recipientele utilizate în pregătirea, servirea şi consumul de alimente şi băuturi, în gospodării şi catering.
Expert ASRO: Ing. Diana IORGA
Preşedinte: Ing. Doina ŞUICĂ, PF-PERSOANA FIZICA PENSIONAR
Secretar: Ing. Diana IORGA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 194; CEN/TC 93;
ISO: ISO/TC 186;


CT 89 - Robinetărie industrială

Domeniu de activitate: Standardizarea aparatelor de robinetărie industrială, a îmbinărilor prin flanşe în acţionările hidraulice şi pneumatice, excluzând robinetaria de uz sanitar.
Expert ASRO: Ing. Cristina POPA
Preşedinte: Georgiana MARIN, CRIA-Comitetul Român pentru Industria de Armături
Secretar: Ing. Cristina POPA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 236; CEN/TC 69; CEN/TC 74;
ISO: ISO/TC 153; ISO/TC 153/SC 1; ISO/TC 185;


CT 95 - Produse agroalimentare şi horticole şi metode de analiză

Domeniu de activitate: Standardizare în domeniile terminologiei, calităţii, securităţii, eşantionării, metodelor de încercare, de analiză şi/sau de verificare, a compoziţiei şi a altor aspecte privind produsele agroalimentare, horticole, inclusiv privind produsele ecologice şi alte produse realizate în condiţii specifice
Expert ASRO: Ing. Valentina DINCĂ
Preşedinte: Ing. Nastasia BELC, IBA-Institutul de Bioresurse Alimentare
Secretar: Enuta IORGA, IBA-Institutul de Bioresurse Alimentare
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 174; CEN/TC 233; CEN/TC 275; CEN/TC 302; CEN/TC 327; CEN/TC 363; CEN/TC 387; CEN/TC 415; CEN/TC 425; CEN/TC 453; CEN/TC 454; CEN/TC 460;
CODEX: CODEX3;
ISO: ISO/TC 234; ISO/TC 34; ISO/TC 34/SC 10; ISO/TC 34/SC 12; ISO/TC 34/SC 15; ISO/TC 34/SC 16; ISO/TC 34/SC 17; ISO/TC 34/SC 18; ISO/TC 34/SC 3; ISO/TC 34/SC 5; ISO/TC 34/SC 6; ISO/TC 34/SC 7; ISO/TC 34/SC 8; ISO/TC 34/SC 9;
ISTA: ISTA;
OCDE: OCDE;


CT 97 - Tutun şi produse din tutun, ţigarete electronice şi produse asociate lor

Domeniu de activitate: Standardizare în domeniile terminologiei, calităţii, securităţii, eşantionării, metodelor de încercare, de analiză şi/sau de verificare, a compoziţiei şi a altor aspecte privind tutunul şi produsele din tutun, precum şi ţigaretele electronice şi produsele asociate lor
Expert ASRO: Ing. Valentina DINCĂ
Preşedinte: Ionuţ Valentin OANCEA, PHILIP MORRIS-PHILIP MORRIS ROMANIA SRL
Secretar: Ing. Valentina DINCĂ, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEE/ONU: CEE/ONU;
CEN: CEN/SS C11; CEN/TC 401; CEN/TC 437;
CODEX: CODEX1;
ISO: ISO/TC 126; ISO/TC 126/SC 1; ISO/TC 126/SC 2; ISO/TC 126/SC 3;


CT 102 - Piele, înlocuitori de piele şi confecţii

Domeniu de activitate: Standardizarea din domeniile: piei brute; piei finite; blănuri; înlocuitori din piele, încălţăminte, confecţii de piele, blană, sau înlocuitori de piele şi articole tehnice de piele sau înlocuitori de piele.
Expert ASRO: Andreea BRAGĂ
Preşedinte: Ing. Viorica DESELNICU, INCDTP ICPI-Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Textile Pielarie. Filiala : Institutul de Cercetare Pielarie-Încaltaminte
Secretar: Ing. Viorica ROŞCULEŢ, INCDTP ICPI-Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Textile Pielarie. Filiala : Institutul de Cercetare Pielarie-Încaltaminte
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 289; CEN/TC 309;
ISO: ISO/TC 120; ISO/TC 120/SC 1; ISO/TC 120/SC 2; ISO/TC 120/SC 3; ISO/TC 137; ISO/TC 216; IULTCS;


CT 103 - Textile

Domeniu de activitate: Standardizează terminologia, regulile pentru identificare şi marcare, metodele de eşantionare şi metodele de analiză şi încercare cât şi caracteristicile pentru fire, fibre, sfori, frânghii, ciorapi,  ţesături şi tricoturi din produse naturale (bumbac, lână, in, cânepa, iută) sau sintetice  utilizate în confecţii din tricot sau din ţesături. De asemenea standardizează metodele de analiză pentru produsele auxiliare folosite în industria textilă (de exemplu coloranţii pentru vopsire). Standardizează produsele provenite de la păsări (pene şi puf) utilizate ca materiale de umplere pentru industria textilă. Standardizează sistemul de notare al mărimilor pentru îmbrăcăminte, care are la bază măsurarea dimensiunilor corpului uman.
Expert ASRO: Ing. Valerica CORCIOVA
Preşedinte: Dr. ing. Emilia VISILEANU, INCDTP-Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie
Secretar: Lilioara SURDU, INCDTP-Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 222; CEN/TC 248; CEN/TC 443;
ISO: ISO/TC 133; ISO/TC 38; ISO/TC 38/SC 1; ISO/TC 38/SC 2; ISO/TC 38/SC 20; ISO/TC 38/SC 23; ISO/TC 38/SC 24;


CT 105 - Îngrăşăminte chimice, pesticide şi alte produse de uz fitosanitar

Domeniu de activitate: Standardizare în domeniul îngrăşămintelor chimice, a amendamentelor calcice şi/sau magneziene necesare îmbunătăţirii şi corectării acidităţii solurilor, terminologie şi etichetare, eşantionare, proprietăţi fizice, proprietăţi chimice, metode de analiză chimică, dozarea principalelor elemente (calciu, magneziu, azot, sulf) din îngrăşăminte; Standardizare în domeniul pesticidelor, fungicidelor şi a altor produse chimice utilizate în agricultură, compoziţie, propietăţi, metode de analiză chimică şi metode de încercare. Standardizarea denumirilor, specifica?iile (inclusiv cerin?ele privind date de securitate), marcarea ?i metodele de incercare care permit verificarea cerintelor privind produsele biostimulatori pentru plante, inclusiv microorganismele folosite in agricultura. Sunt excluse produsele de fertilizare, substraturile de cultura ?i amelioratorii de sol care sunt deja inclusi in standardizare la nivel european.
Expert ASRO: Andreea BRAGĂ
Preşedinte: Ing. Viorica ARTEMIE, NITROFOSFOR-Organizaţia Patronală a Producătorilor de Îngrăşăminte Chimice din România
Secretar: Andreea BRAGĂ, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 260; CEN/TC 455;
ISO: ISO/TC 134; ISO/TC 81;


CT 106 - Camere curate

Domeniu de activitate: Standardizarea echipamentelor, instalaţilor şi metodelor de funcţionare ce privesc camerele curate şi a mediilor înrudite controlate, pentru a atinge caracteristicile dorite de reducere a microcontaminării.
Expert ASRO: Andreea BRAGĂ
Preşedinte: Dan COSAŞU, RACC-As. Romana pentru Prevenirea, Studiul si Controlul Contaminarii
Secretar: Andreea BRAGĂ, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 243;
ISO: ISO/TC 209;


CT 108 - Materiale plastice şi cauciuc, metode de analiză şi produse

Domeniu de activitate: Standardizarea terminologiei, metodelor de încercare şi specificaţiilor în domeniul materialelor plastice şi cauciucului, a produselor semifinite şi finite din materiale termoplastice, termorigide, materiale plastice celulare, materiale plastice degradabile, elastomeri termoplastici, materiale de ranforsare şi materiale compozite pentru mase plastice (ţevi şi racorduri, rezervoare şi recipiente de răşini termorigide ranforsate cu fibre de sticlă, pentru utilizări sub presiune sau fără presiune, la suprafaţă sau îngropate, pentru depozitarea şi/sau procesarea fluidelor şi solidelor), precum şi a articolelor tehnice de cauciuc (furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc si materiale plastice, cu excepţia celor destinate luptei împotriva incendiilor, materiale de etanşare pentru aparate cu gaz şi instalaţii pentru gaz, garnituri de etanşare pentru racorduri de conducte şi ţevi, anvelope etc.) Regulatory requirements on the metrology of regulated chemicals in products
Expert ASRO: Mihaela MOESCU
Preşedinte: Ing. Antonel-Viorel PLEŞA, ICME ECAB-Intreprinderea de Cabluri si Materiale Electroizolante
Secretar: Mihaela MOESCU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS N06; CEN/TC 108; CEN/TC 155; CEN/TC 208; CEN/TC 210; CEN/TC 218; CEN/TC 249; CEN/TC 366; CEN/TC 462;
ISO: ISO/TC 138; ISO/TC 138/SC 1; ISO/TC 138/SC 2; ISO/TC 138/SC 3; ISO/TC 138/SC 4; ISO/TC 138/SC 5; ISO/TC 138/SC 6; ISO/TC 138/SC 7; ISO/TC 138/SC 8; ISO/TC 31; ISO/TC 31/SC 10; ISO/TC 31/SC 3; ISO/TC 31/SC 4; ISO/TC 31/SC 5; ISO/TC 31/SC 6; ISO/TC 31/SC 7; ISO/TC 31/SC 8; ISO/TC 31/SC 9; ISO/TC 45; ISO/TC 45/SC 1; ISO/TC 45/SC 2; ISO/TC 45/SC 3; ISO/TC 45/SC 4; ISO/TC 61; ISO/TC 61/SC 1; ISO/TC 61/SC 10; ISO/TC 61/SC 11; ISO/TC 61/SC 12; ISO/TC 61/SC 13; ISO/TC 61/SC 2; ISO/TC 61/SC 4; ISO/TC 61/SC 5; ISO/TC 61/SC 6; ISO/TC 61/SC 9;


CT 109 - Debitmetrie

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul măsurării debitelor de fluide în conducte închise (terminologie şi definiţii, reguli pentru inspecţie, instalare şi operare, reguli pentru cercetare, evaluare şi interpretare a regulilor de măsurare inclusiv erorile). Determinări hidrometrice (standardizarea metodelor, procedurilor, instrumentelor şi echipamentelor referitoare la determinări hidrometrice a nivelului de apă, a vitezei în conducte deschise, evaluarea incertitudinii).
Expert ASRO: Adriana ALEXIUC
Preşedinte: Dan IORDĂCHIOAIE, DISTRIGAZ SUD Reţele-DISTRIGAZ SUD Reţele SRL
Secretar: Adriana ALEXIUC, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS F05; CEN/TC 171; CEN/TC 176; CEN/TC 237; CEN/TC 244; CEN/TC 294; CEN/TC 318; CEN/TC 92;
ISO: ISO/TC 113; ISO/TC 113/SC 1; ISO/TC 113/SC 2; ISO/TC 113/SC 5; ISO/TC 113/SC 6; ISO/TC 113/SC 8; ISO/TC 30; ISO/TC 30/SC 2; ISO/TC 30/SC 5; ISO/TC 30/SC 7;


CT 111 - Ciment, var şi ipsos

Domeniu de activitate: Standardizarea definiţiilor, metodelor de încercare şi condiţiilor tehnice ale diverselor sortimente de ciment şi var utilizate în construcţii, ca parte componentă a pastelor, mortarelor şi betoanelor, pentru a realiza lierea materialelor de construcţii. Standardizarea clasificării, definiţiilor, metodelor de încercare şi a caracteristicilor ghipsului, ipsosului şi produselor de ipsos şi a accesoriilor lor. Standardizarea produselor de fibro-ciment, cu excepţia produselor pentru acoperişuri.
Expert ASRO: Ing. Cristina POPA
Preşedinte: Ing. Graziela GUSLICOV, CEPROCIM-Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Industria Lianţilor şi Azbocimenţilor
Secretar: Ing. Cristina POPA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 241; CEN/TC 51;
ISO: ISO/TC 152; ISO/TC 74; ISO/TC 77;


CT 113 - Materiale pentru acoperişuri, izolaţii termice, fonice şi pentru hidroizolaţii

Domeniu de activitate: Elaborare de specificaţii tehnice şi standard de metode de încercare pentru produse termoizolante, fonoizolante şi hidroizolaţii pentru aplicaţii în clădiri şi de asemenea pentru produse destinate montării discontinui pe acoperişuri şi pereţi.
Expert ASRO: Ing. Cristina POPA
Preşedinte: Dana CUCOŞ, QUALITAS SA-QUALITAS SA - ORGANISM DE CERTIFICARE
Secretar: Ing. Cristina POPA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS B34; CEN/TC 128; CEN/TC 254; CEN/TC 314; CEN/TC 351; CEN/TC 357; CEN/TC 361; CEN/TC 88;
ISO: ISO/TC 163/SC 3;


CT 114 - Plăci şi obiecte sanitare ceramice

Domeniu de activitate: Elaborarea standardelor pentru caracteristicile tehnice şi metodele de încercare corespunzătoare pentru plăci ceramice şi obiecte sanitare, a standardelor pentru aditivii destinaţi montării plăcilor ceramice, a standardelor pentru stabilirea cotelor de montare a obiectelor sanitare şi a standardelor pentru stabilirea caracteristicilor fizice şi igienico-sanitare a materialelor din care sunt confecţionate obiectele sanitare şi a metodelor de încercare corespunzătoare.
Expert ASRO: Ing. Cristina CHIREA
Preşedinte: Rusan REZEANU, AEROQ-AEROQ SA - Organism acreditat pentru Certificarea Sistemului Calitatii si Conformotatii Produselor
Secretar: Ing. Cristina CHIREA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS B02; CEN/TC 163; CEN/TC 349; CEN/TC 67;
ISO: ISO/TC 189; ISO/TC 59/SC 8;


CT 115 - Piatră naturală

Domeniu de activitate: Standardizarea terminologiei, clasificării, metodelor de încercare şi a condiţiilor de calitate a pietrelor naturale utilizate în construcţii pentru aplicaţii la clădiri şi pentru drumuri, cu excepţia agregatelor.
Expert ASRO: Andreea BRAGĂ
Preşedinte: Ing. Neculai CIORNEI, PROCEMA GEOLOGI-Institutul de Cercetare, Proiectare şi Producţie Experimentală pentru Construcţii şi Materiale de Construcţie
Secretar: Valentina CETEAN, IG-R-Institutul de Geologie al Romaniei
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 178; CEN/TC 246;
ISO: ISO/TC 196;


CT 117 - Cinematografie, fotografie şi imagerie documentară

Domeniu de activitate: Standardizarea definiţiilor, dimensiunilor, metodelor de măsură, a încercărilor şi caracteristicilor de funcţionare referitoare la materialele şi aparatele utilizate pentru cinematografia mută şi sonoră, pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului, pentru lucrările de laborator şi standardele referitoare la filme, imagini şi sunet utilizate în televiziune. Standardizarea în domeniul imagisticii fixe, chimice şi electronice referitoare la: definiţii, metode de măsură, încercare, evaluare, ambalare, etichetare, specificaţie şi clasificare a dimensiunilor, proprietăţilor fizice şi a caracteristicilor de performanţă ale suporturilor, materialelor şi dispozitivelor utilizate. Standardizarea tehnicilor aplicabile la gestiunea documentelor şi imaginilor pe microforme şi alte suporturi optice.
Expert ASRO: Ramona ONCIOIU
Preşedinte: Conf. Dr. ing. Anca MITRAN, CNC ANF-Centrul Naţional al Cinematografiei. Direcţia Arhiva Naţională de Filme
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS H01; CEN/TC 372;
ISO: ISO/TC 171; ISO/TC 171/SC 1; ISO/TC 171/SC 2; ISO/TC 36; ISO/TC 42;


CT 118 - Lemn şi produse finite şi semifinite de lemn, maşini şi utilaje pentru prelucrarea lemnului

Domeniu de activitate: Standardizarea terminologiei, clasificării, metodelor de încercare pentru lemn rotund şi cherestea, plăci pe bază de lemn, mobilier, precum şi pentru plută şi produse de plută, ca şi pentru maşini şi scule destinate prelucrării materialelor, precum şi utilaje de condiţionare a lemnului.
Expert ASRO: Adriana ALEXIUC
Preşedinte: Ing. Petru BOGHEAN, ASFOR-Asociatia Forestierilor din Romania
Secretar: Adriana ALEXIUC, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 112; CEN/TC 142; CEN/TC 175; CEN/TC 207; CEN/TC 364; CEN/TC 38; CEN/WS FS2; CEN/WS FUN;
ISO: ISO/PC 287; ISO/TC 136; ISO/TC 218; ISO/TC 39/SC 4; ISO/TC 89; ISO/TC 89/SC 1; ISO/TC 89/SC 2; ISO/TC 89/SC 3;


CT 119 - Sticlă şi ceramică

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul sticlăriei şi aparaturii de laborator, a ceramicii tehnice avansate, cu referire la definiţii şi termeni utilizaţi, principii, materiale de fabricaţie, produse, performanţe, dimensiuni, încercări
Expert ASRO: Ing. Valerica CORCIOVA
Preşedinte: As. Drd. Ing. Mihai Alexandru EFTIMIE, UPB-Universitatea Politehnica din Bucureşti
Secretar: Ing. Valerica CORCIOVA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS I06; CEN/TC 184; CEN/TC 332;
ISO: ISO/TC 128; ISO/TC 166; ISO/TC 206; ISO/TC 48; ISO/TC 48/SC 3; ISO/TC 48/SC 4; ISO/TC 48/SC 5;


CT 122 - Sticlă pentru construcţii

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul sticlei utilizate în construcţie, toate tipurile de vitraje de bază sau transformate, vitraje antiefracţie, vitraje securizate şi de securitate.
Expert ASRO: Ing. Cristina POPA
Preşedinte: Ing. Valentin PETRESCU, VALRAS-VALRAS PROD
Secretar: Ing. Cristina POPA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 129;
ISO: ISO/TC 160; ISO/TC 160/SC 1; ISO/TC 160/SC 2;


CT 125 - Securitatea jucăriilor

Domeniu de activitate: Standardizare în domeniul produselor care sunt considerate jucării, pericolele specifice determinate de proprietăţile fizice şi mecanice, proprietăţile chimice, inflamabilitate, igienă, proprietăţi electrice, radioactivitate, etc
Expert ASRO: Ing. Diana IORGA
Preşedinte: Diana BĂLAN, INTERTEK ATI-INTERTEK ATI
Secretar: Ing. Diana IORGA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS H34; CEN/TC 252; CEN/TC 398; CEN/TC 52;
ISO: ISO/PC 310; ISO/TC 181;


CT 126 - Giuvaergerie şi bijuterii

Domeniu de activitate: Standardizarea metalelor preţioase utilizate la executarea bijuteriilor, a terminologiei şi a caracteristicilor principale ale produselor, a metodelor de analiză.
Expert ASRO: Ing. Cristina Alice STĂNIŞTEANU
Preşedinte: Ing. Dumitru PETRESCU, CASSTIL-CASSTIL SA
Secretar: Ing. Doina ŞUICĂ, PF-PERSOANA FIZICA PENSIONAR
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS M21; CEN/TC 283; CEN/TC 410;
ISO: ISO/TC 174;


CT 128 - Relee electrice

Domeniu de activitate: Elaborează standarde pentru releele electrice tot sau nimic, relee de măsură şi dispozitive de măsurare utilizate în domeniul electrotehnic.
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Ing. Constantin BEIU, INCDPM-Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabont"
Secretar: Ing. Adrian COLGIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 94; CLC/TC 94; CLC/TC 95X;
IEC: IEC/TC 94; IEC/TC 95;


CT 131 - Corpuri de iluminat

Domeniu de activitate: Elaborează standarde referitoare la condiţii de performanţă şi de securitate pentru corpuri de iluminat.
Expert ASRO: Ing. Doina DRAGOMIR
Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Dan MOROLDO, UTCB - Fac. Ing. Inst.-Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti - Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor
Secretar: Ing. Doina DRAGOMIR, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/BTTF 142-1; CLC/SR 34A; CLC/SR 34B; CLC/SR 34C; CLC/TC 34;
IEC: IEC/SC 34A; IEC/SC 34B; IEC/SC 34C; IEC/SC 34D; IEC/TC 34;


CT 133 - Turbine hidraulice

Domeniu de activitate: Elaborează standarde pentru turbine hidraulice şi echipamentele asociate privind transmiterea puterii hidroelectrice.
Expert ASRO: Ing. Vladimir GHEORGHIU
Preşedinte: Conf. Dr. ing. Constantin CĂLINOIU, UPB F. ENERGETICĂ CHMHIM-Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea de Energetică, Catedra Hidraulică, Maşini hidraulice şi ingineria mediului
Secretar: Ing. Vladimir GHEORGHIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 4;
IEC: IEC/TC 4;


CT 134 - Turbine cu abur

Domeniu de activitate: Elaborează standarde privind performanţele şi încercările turbinelor cu abur şi încercările centralelor termoelectrice. Standardele privesc diferite subsisteme referitoare la ciclurile turbinelor cu abur. Sunt excluse turbinele termice pentru aplicaţii industriale, sistemul de alimentare cu abur, generatorul şi sistemul sau electric, centralele cu cicluri mixte.
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Dr. ing. Paul Gabriel NEGREANU, UPB-Universitatea Politehnica din Bucureşti
Secretar: Ing. Adrian COLGIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/CLC/JTC 2;
CLC: CLC/SR 5;
IEC: IEC/TC 5;


CT 135 - Condensatoare şi rezistoare pentru echipamente electronice

Domeniu de activitate: Elaborarea standardelor pentru condensatoare şi rezistoare destinate utilizării în echipamente pentru telecomunicaţii şi dispozitive electronice folosind tehnici similare, condensatoare, rezistoare şi inductoare pentru filtre pentru interferenţa electromagnetică, circuite pasive integrate sau reţele conţinând rezistoare sau condensatoare, sau combinaţii ale acestora, măsuri de standardizare dimensională a împachetărilor finale. Inductoare în domeniul măsurărilor radio, aspecte de securitate ale unităţilor şi componentelor pentru unde radio.
Expert ASRO: Ramona ONCIOIU
Preşedinte: Prof. Univ. Dr. Ing. Mihaela Marilena ALBU, UPB - IE-Universitatea Politehnică Bucureşti, Fac. Inginerie Electrică
Secretar: Ramona ONCIOIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 40; CLC/TC 40XA; CLC/TC 40XB;
IEC: IEC/TC 40;


CT 136 - Instalaţii electrice în construcţii

Domeniu de activitate: Elaborează standarde privind securitatea în domeniul instalaţiilor electrice ale clădirilor în sensul promovării compatibilităţii între aceste standarde şi cele de echipament. Elaborează standarde referitoare la instalaţii şi funcţionarea echipamentelor şi sistemelor electrice susceptibile de a fi afectate de frecventa schimbare a amplasamentului lor, precum şi de condiţiile de mediu particulare şi variabile din amplasamente cum sunt minele, carierele, cerul liber etc.
Expert ASRO: Ing. Vladimir GHEORGHIU
Preşedinte: Prof. dr. ing. Nicolae MIRA, UTCB - Fac. Ing. Inst.-Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti - Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor
Secretar: Ing. Constantin BEIU, INCDPM-Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabont"
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/BTTF 62-3; CLC/TC 218; CLC/TC 64;
IEC: IEC/TC 64;


CT 137 - Echipamente pentru atmosfere explozive

Domeniu de activitate: Elaborează standarde privind aparatele electrice utilizate în atmosfere potenţial explozive cauzate de prezenţa prafului, gazelor, vaporilor şi lichidelor inflamabile.
Expert ASRO: Ing. Vladimir GHEORGHIU
Preşedinte: Ing. Sorin BURIAN, INSEMEX-Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX PETROŞANI
Secretar: Ing. Adriana ANDRIŞ, INSEMEX-Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX PETROŞANI
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/CLC/JWG CMI; CEN/TC 305;
CLC: CLC/SC 31-1; CLC/SC 31-2; CLC/SC 31-3; CLC/SC 31-4; CLC/SC 31-5; CLC/SC 31-7; CLC/SC 31-8; CLC/SC 31-9; CLC/SR 31G; CLC/TC 204; CLC/TC 216; CLC/TC 31;
IEC: IEC/SC 31G; IEC/SC 31J; IEC/SC 31M; IEC/TC 31;


CT 138 - Fibre optice

Domeniu de activitate: Elaborează standarde pentru sisteme de fibre optice şi componentele destinate utilizării împreună fibrele optice, fibre optice şi cabluri optice pentru toate tipurile de utilizări şi de instalaţii, dispozitive de interconectare şi componente pasive utilizate cu fibre optice, standarde pentru fibre optice pentru echipamente de comunicaţii analogice şi numerice.
Expert ASRO: Ing. Valerica CORCIOVA
Preşedinte: Ing. Sorin PUŞCOCI, INSCC-Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii
Secretar: Radu DRAGOMIR, INSCC-Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 86; CLC/SR 86B; CLC/SR 86C; CLC/TC 86A; CLC/TC 86BXA;
IEC: IEC/SC 86A; IEC/SC 86B; IEC/SC 86C; IEC/TC 86;


CT 140 - Managementul sistemului electroenergetic, schimb de informaţii şi telecomunicaţii asociate

Domeniu de activitate: Elaborarea standardelor pentru sisteme şi echipamente de comandă şi control destinate sistemelor electroenergetice, inclusiv sisteme EMS (program de aplicaţii pentru sisteme de management al energiei), SCADA (sisteme de achiziţii date, supraveghere, comandă şi control), automatizarea distribuţiei, teleprotecţie şi schimb de informaţii şi telecomunicaţii asociate pentru informarea în timp real, care sunt utilizate pentru planificarea, funcţionarea şi mentenanţa sistemelor electroenergetice. Managementul sistemelor electroenergetice include funcţia de conducere pentru centrele de comandă şi staţiile electrice, sistemele şi echipamentele de teleconducere (RTU) precum şi interfeţele cu echipamente, sisteme şi baze de date care pot fi în afara domeniului de activitate al acestui comitet tehnic.
Expert ASRO: Ing. Doina DRAGOMIR
Preşedinte: Dr. ing. Horia-Ştefan CÎMPEANU, UPB ENERG-Universitatea Politehnica Bucuresti. Facultatea de Energetica
Secretar: Ing. Doina DRAGOMIR, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/TC 57;
IEC: IEC/TC 57;


CT 143 - Sisteme şi echipamente de navigaţie maritimă, instalaţii electrice pentru bordul navelor şi platforme maritime fixe şi mobile

Domeniu de activitate: Elaborarea standardelor pentru sisteme şi echipamente de navigaţie maritimă şi, de asemenea, elaborarea standardelor pentru instalaţii electrice la bordul navelor şi unităţi fixe şi mobile pe mare. Majoritatea standardelor sunt sub Directiva de Echipamente Maritime (2011/75/UE), transpusă în legislaţia naţională.
Expert ASRO: Ing. Vladimir GHEORGHIU
Preşedinte: Ing. Dumitru NEGOIŢĂ, ICEPRONAV ENG-ICEPRONAV ENGINEERING SRL
Secretar: Ing. Vladimir GHEORGHIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SC 18XC; CLC/SR 18A; CLC/SR 80; CLC/TC 18X;
IEC: IEC/SC 18A; IEC/TC 18; IEC/TC 80;


CT 144 - Fiabilitate şi mentenabilitate

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul dependabilităţii (fiabilitate, mentenabilitate, disponibiltate, mentenanţă, sprijinului logistic de mentenanţă.) Aceste standarde furnizează metode sistematice şi instrumente pentru evaluarea dependabilităţii şi managementul echipamentului, a serviciilor, a sistemelor pe tot parcursul ciclului de viaţă acoperind aspectele generice ale programelor de management ale fiabilităţii, încercărilor şi tehnicilor analitice, dependabilitatea software-ului şi a sistemului, costurile ciclului de viaţă, analizele tehnice de risc şi riscul managementului de risc. Aceste standarde nu acoperă securitatea, deşi aplicaţiile lor pot implica corelări cu documente referitoare la securitate. Acestea pot fi aplicate analizelor de risc în afaceri însă nu se ocupă strict de domeniul acestora.
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Prof. dr. ing. Ioan C. BACIVAROV, UPB ETTI-Universitatea Politehnica Bucureşti - Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Secretar: Ing. Adrian COLGIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 319;
CLC: CLC/SR 56;
IEC: IEC/TC 56;


CT 145 - Conectoare, dispozitive de conectare, ghiduri de undă şi structuri mecanice pentru echipament electric şi electronic

Domeniu de activitate: Elaborează standarde referitoare la conectoare electrice, dispozitive de conectare şi structuri mecanice pentru echipamente electronice şi electrice şi standarde referitoare la componente pasive de radiofrecvenţă şi microunde utilizate în reţele de comunicaţie şi pentru cablare. Standardele referitoare la conectoare stabilesc dimensiuni de interfaţă, metode de încercare şi tehnologii de conectare. Standardele referitoare la structurile mecanice penteu echipamente acoperă două domenii principale, primul dezvoltă standarde referitoare la structurile mecanice de interior pentru echipamente electronice. Această activitate include dezvoltarea de standarde pe criterii de mediu (încercări). Al doilea domeniu de aplicare se referă la standardizarea structurilor mecanice de exterior şi stabilesc criteriile de mediu (încercări) utilizate pentru echipamente electronice, de exemplu carcase pentru telecomunicaţii.
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Prof. ing. Simona HALUNGA, UPB ETTI-Universitatea Politehnica Bucureşti - Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Secretar: Ing. Adrian COLGIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 46F; CLC/SR 48; CLC/SR 48B; CLC/SR 48D;
IEC: IEC/SC 46F; IEC/SC 48B; IEC/SC 48D; IEC/TC 48;


CT 146 - Transport feroviar

Domeniu de activitate: Standardizarea tuturor aplicaţiilor (exceptând cele în domeniul electric şi electronic) în domeniul căilor ferate incluzând transportul urban, în mod special pentru vehicule şi instalaţii fixe.
Expert ASRO: Ing. Daniela LULEA
Preşedinte: Ing. Ion Cornel HOMEGHIU, AFER-Autoritatea Feroviară Română
Secretar: Ing. Daniela LULEA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 256;
ISO: ISO/TC 269;


CT 147 - Tehnica frigului

Domeniu de activitate: Standardizarea aparatelor de uz casnic pentru refrigerarea, congelarea alimentelor, a aparatelor de condiţionare a aerului, pompe de căldură precum şi a aparatelor de uz criogenic (frig înalt).
Expert ASRO: Andreea BRAGĂ
Preşedinte: Prof. Univ. Dr. Ing. Graţiela ŢÂRLEA, UTCB - Fac. Ing. Inst.-Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti - Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor
Secretar: Andreea BRAGĂ, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 113; CEN/TC 182; CEN/TC 268; CEN/TC 413; CEN/TC 44;
ISO: ISO/TC 220; ISO/TC 86; ISO/TC 86/SC 1; ISO/TC 86/SC 4; ISO/TC 86/SC 6; ISO/TC 86/SC 7; ISO/TC 86/SC 8;


CT 148 - Maşini şi utilaje pentru industria alimentară

Domeniu de activitate: Standardizare în domeniul utilajelor şi echipamentelor pentru industria alimentară, precum şi a echipamentelor pentru ambalarea produselor alimentare solide, lichide sau gazoase.
Expert ASRO: Ramona ONCIOIU
Secretar: Ramona ONCIOIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 146; CEN/TC 153;


CT 154 - Maşini şi utilaje pentru industria textilă, pielărie şi încălţăminte

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul maşinilor textile, respectiv maşini şi utilaje pentru filaturi, pentru ţesătorii, pentru finisaje, pentru tricotat, pentru vopsit şi finisat, pentru spălătorii industriale şi spălătorii chimice, maşinile din domeniul pielăriei, cum sunt maşinile pentru tăbăcării, maşini pentru confecţionat încălţăminte, pentru prelucrarea articolelor din piele sau înlocuitori de piele.
Expert ASRO: Ramona ONCIOIU
Preşedinte: Ing. Lidia ANGHEL, MATIRO SA-SC MATIRO SA
Secretar: Ramona ONCIOIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS H10; CEN/TC 198; CEN/TC 200; CEN/TC 201; CEN/TC 214; CEN/TC 299; CEN/TC 313;
ISO: ISO/TC 148; ISO/TC 72; ISO/TC 72/SC 1; ISO/TC 72/SC 10; ISO/TC 72/SC 3; ISO/TC 72/SC 4; ISO/TC 72/SC 5; ISO/TC 72/SC 8;


CT 157 - Coroziunea şi protecţia anticorozivă a materialelor metalice

Domeniu de activitate: Standardizarea metodelor de determinare a rezistenţei materialelor metalice la diferite forme de coroziune, a metodelor de pregătire a substratului în vederea acoperirii, a caracteristicelor acoperirilor de protecţie şi a metodelor de inspecţie a acestora. Standardizarea cerinţelor de performanţă pentru protecţia catodică a structurilor metalice imersate şi ingropate.
Expert ASRO: Ing. Cristina POPA
Preşedinte: Raluca Mădălina FAKO, RATEN-CITON-Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară
Secretar: Ing. Cristina POPA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 219; CEN/TC 262; CEN/TC 360;
ISO: ISO/TC 107; ISO/TC 107/SC 3; ISO/TC 107/SC 4; ISO/TC 107/SC 7; ISO/TC 107/SC 8; ISO/TC 156;


CT 158 - Calculul curenţilor de scurtcircuit şi aspecte de securitate privind proiectarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor electroenergetice pentru producerea, transportul, distribuţia energiei electrice şi racordarea consumatorilor

Domeniu de activitate: Elaborarea standardelor care stabilesc proceduri standardizate pentru calculul curenţilor de scurtcircuit şi evaluarea efectelor termice şi mecanice ale acestora. Standardizarea regulilor comune şi a cerinţelor pentru proiectarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor electroenergetice, de tensiune nominală mai mare de 1 kV c.a. şi 1,5 kV c.c., pentru producerea, transportul, distribuţia energiei electrice şi racordarea unităţilor de consumatori, luând în considerare aspectele de securitate
Expert ASRO: Ing. Doina DRAGOMIR
Preşedinte: Dr. ing. Anca POPESCU, ISPE SA-Institutul de Studii si Proiectari Energetice
Secretar: Ing. George LAVROV, ISPE SA-Institutul de Studii si Proiectari Energetice
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 73; CLC/TC 99X;
IEC: IEC/TC 73; IEC/TC 99;


CT 159 - Cabluri electrice

Domeniu de activitate: Elaborează standarde pentru cablurile electrice şi accesoriile lor, fără limitarea tensiunii, curentului sau formei constructive, exclusiv cablurile destinate echipamentelor de telecomunicaţii şi electronice şi acele cabluri care sunt specificate în domeniul de activitate al altor comitete tehnice.
Expert ASRO: Ing. Vladimir GHEORGHIU
Preşedinte: Ing. Augustin RUSU, IPROEB-Întreprinderea de Produse Electrotehnice Bistri?a
Secretar: Ing. Silvia MEZOFI, IPROEB-Întreprinderea de Produse Electrotehnice Bistri?a
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/TC 20;
IEC: IEC/TC 20;


CT 160 - Cabluri pentru telecomunicaţii şi semnalizare

Domeniu de activitate: Elaborează standarde pentru cablurile cu conductoare metalice şi accesoriile lor destinate sistemelor şi echipamentelor de transmisii numerice, comunicaţii şi semnalizare. Standardele pentru cablurile destinate reţelelor publice de telecomunicaţii trebuie armonizate cu recomandările TSB referitor la cablurile metalice.
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Ing. Dan Ioan POPESCU, TELEROM Network Design-TELEROM Network Design SRL
Secretar: Ing. Adrian COLGIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SC 46XA; CLC/SC 46XC; CLC/TC 46X;
IEC: IEC/SC 46A; IEC/SC 46C; IEC/TC 46;


CT 161 - Acumulatoare şi tehnologii pentru celule cu combustibil

Domeniu de activitate: Elaborează standarde privind utilizarea acumulatoarelor destinate utilizării industriale şi pentru marele public.
Expert ASRO: Ing. Doina DRAGOMIR
Preşedinte: Prof. dr. ing. Petru POSTOLACHE, UPB ENERG-Universitatea Politehnica Bucuresti. Facultatea de Energetica
Secretar: Ing. Doina DRAGOMIR, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 105; CLC/SR 120; CLC/SR 35; CLC/TC 21X; CLC/WS 05;
IEC: IEC/SC 21A; IEC/TC 105; IEC/TC 120; IEC/TC 21; IEC/TC 35;


CT 162 - Coordonarea izolaţiei

Domeniu de activitate: Elaborează standarde referitoare la definirea termenilor utilizaţi în standardizarea şi coordonarea izolaţiei, principiile de bază ale coordonării izolaţiei, stabilirea unei serii standardizate la niveluri de izolaţie, la stabilirea încercărilor ce trebuie incluse în specificaţia de echipament, la recomandările pentru distanţe minime de izolare în aer între părţile sub tensiune, ghidul de aplicare destinat utilizatorilor de echipamente electrice.
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Dr. ing. Fănică VATRĂ, SIER-Societatea Inginerilor Energeticieni din România
Secretar: Drd. ing. Ana POIDA, SIER-Societatea Inginerilor Energeticieni din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 109; CLC/SR 28;
IEC: IEC/TC 109; IEC/TC 28;


CT 164 - Echipamente pentru măsurarea energiei electrice şi controlul sarcinii

Domeniu de activitate: Elaborează standarde pentru echipamente de măsurare a energiei electrice şi de comandă a sarcinilor electrice (wattmetre, varmetre, indicatoare de putere maximă, telemăsurarea consumatorilor şi a sarcinilor, echipamente de citire la distanţă a contoarelor, echipamente de comandă a sarcinilor şi tarifelor, echipamente pentru gestionarea sarcinilor clienţilor), inclusiv variantele electronice ale acestor echipamente şi accesoriile lor.
Expert ASRO: Ing. Doina DRAGOMIR
Preşedinte: Ing. Ioana Izabela ODOR, INM-Institutul Naţional de Metrologie
Secretar: Ing. Mihaela ISPAS, INM-Institutul Naţional de Metrologie
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/TC 13;
IEC: IEC/TC 13;


CT 165 - Linii electrice aeriene

Domeniu de activitate: Elaborează standarde referitoare la liniile electrice aeriene cu tensiune nominală mai mare de 1 kV şi în special standarde privind solicitările la care sunt supuse liniile, comportarea mecanică, distanţele de izolare, încercările structurilor, accesoriile utilizate precum şi fundaţiile. Aceste standarde furnizează totodată criterii care servesc la stabilirea reglementărilor naţionale având în vedere securitatea persoanelor, întreţinerea, exploatarea precum şi factorii de mediu.
Expert ASRO: Ing. Doina DRAGOMIR
Preşedinte: Ing. Constantin RADU, PF-PERSOANA FIZICA PENSIONAR
Secretar: Ing. Doina DRAGOMIR, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/BTTF 129-1; CLC/BTTF 132-1; CLC/SR 122; CLC/TC 11; CLC/TC 7X;
IEC: IEC/TC 11; IEC/TC 122; IEC/TC 7;


CT 166 - Aparataj de măsurare a mărimilor electrice fundamentale

Domeniu de activitate: Elaborează standarde pentru echipamente şi sisteme de măsurare, de încercare, de producere şi de analiză a mărimilor electromagnetice simple şi complexe. Aceste echipamente includ instrumente, etaloane de măsurare, generatoare de semnale, traductoare şi accesoriile lor.
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Liliana CÎRNEANU, INM-Institutul Naţional de Metrologie
Secretar: Fiz. Marciana SIMIONESCU, INM-Institutul Naţional de Metrologie
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 85; CLC/TC 85X;
IEC: IEC/TC 85;


CT 167 - Aspecte referitoare la parametrii sistemelor electroenergetice, conectarea generatoarelor la reţele electrice şi interfaţa utilizatorului cu reţeaua inteligentă

Domeniu de activitate: Elaborarea standardelor (naţionale, europene şi internaţionale) care furnizează cerinţe referitoare la parametrii sistemelor electroenergetice, conectarea generatoarelor la reţele electrice şi interfaţa dintre utilizator şi reţeaua inteligentă “smart grid”.
Expert ASRO: Ing. Doina DRAGOMIR
Preşedinte: Prof. dr. ing. Ion TRIŞTIU, UPB ENERG-Universitatea Politehnica Bucuresti. Facultatea de Energetica
Secretar: Ing. Doina DRAGOMIR, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 115; CLC/SR 118; CLC/TC 8X;
IEC: IEC/PC 118; IEC/SC 8A; IEC/SC 8B; IEC/TC 115; IEC/TC 8; SyC LVDC; SyC Smart Energy;


CT 169 - Materiale, echipament şi structuri marine pentru industriile petrolului şi gazelor naturale

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul materialelor, echipamentului, structurilor marine şi transportului prin conducte utilizate în forajul, extracţia şi procesarea hidrocarburilor lichide şi gazoase în industriile petrochimice şi a gazelor naturale şi în domeniul turbinelor cu gaz.
Expert ASRO: Andreea BRAGĂ
Secretar: Andreea BRAGĂ, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 12; CEN/TC 265; CEN/TC 266; CEN/TC 267; CEN/TC 393; CEN/TC 399;
ISO: ISO/TC 112; ISO/TC 192; ISO/TC 208; ISO/TC 67; ISO/TC 67/SC 2; ISO/TC 67/SC 3; ISO/TC 67/SC 4; ISO/TC 67/SC 5; ISO/TC 67/SC 6; ISO/TC 67/SC 7; ISO/TC 67/SC 8;


CT 171 - Metale neferoase şi aliajele acestora

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul metalelor neferoase şi aliajelor acestora, incluzând produse, simbolizări, termeni şi definiţii, condiţii de livrare, dimensiuni şi toleranţe, metode de încercare
Expert ASRO: Ing. Cristina POPA
Preşedinte: Dr. ing. Roxana Mioara PITICESCU, IMNR-Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare
Secretar: Ing. Doiniţa BARON, IMNR-Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS M14; CEN/TC 132; CEN/TC 133; CEN/TC 209; CEN/TC 220; CEN/TC 306;
ISO: ISO/TC 155; ISO/TC 18; ISO/TC 26; ISO/TC 79; ISO/TC 79/SC 11; ISO/TC 79/SC 2; ISO/TC 79/SC 4; ISO/TC 79/SC 5; ISO/TC 79/SC 6; ISO/TC 79/SC 7; ISO/TC 79/SC 9;


CT 173 - Terminologie, simboluri şi unităţi în electrotehnică

Domeniu de activitate: Stabileşte termenii şi definiţiile utilizate în diferite domenii ale electrotehnicii şi determină echivalenţa acestora în diferite limbi. Elaborează seria de standarde intitulată generic Vocabular Electrotehnic Internaţional, prin care se stabileşte terminologia utilizată în literatura tehnică de specialitate, în învăţământ, relaţii comerciale etc. De asemenea, elaborează standarde pentru mărimi şi unităţi în electrotehnică.
Expert ASRO: Ing. Doina DRAGOMIR
Preşedinte: Prof. dr. ing. Petru POSTOLACHE, UPB ENERG-Universitatea Politehnica Bucuresti. Facultatea de Energetica
Secretar: Ing. Doina DRAGOMIR, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 1; CLC/SR 25;
IEC: IEC/TC 1; IEC/TC 25;


CT 175 - Electrostatică

Domeniu de activitate: Elaborează standarde în domeniul electrostaticii având în vedere metodele de încercări, verificarea efectului descărcărilor electrostatice precum şi metode de simulare a fenomenelor electrostatice.
Expert ASRO: Ing. Vladimir GHEORGHIU
Preşedinte: Cerc. St. Mihaela PĂRAIAN, INSEMEX-Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX PETROŞANI
Secretar: Prof.Dr.Ing. Valentin DOGARU, UVT-Universitatea Valahia - Târgoviste
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 101;
IEC: IEC/TC 101;


CT 176 - Echipamente şi scule pentru lucrări sub tensiune

Domeniu de activitate: Elaborează standarde privind utilaje, echipamente şi dispozitive pentru lucrări sub tensiune, incluzând caracteristicile de funcţionare, precauţiile de utilizare şi întreţinerea lor.
Expert ASRO: Ing. Vladimir GHEORGHIU
Preşedinte: Ing. Constantin MUNTEANU, ICEMENERG-Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice
Secretar: Ing. Vladimir GHEORGHIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/TC 78;
IEC: IEC/TC 78;


CT 180 - Seminţe de consum

Domeniu de activitate: Standardizare în domeniul seminţelor de oleaginoase şi produse din acestea, seminţe de cereale şi produse din acestea, uleiuri de origine vegetală şi animală, amidon şi produse dulci.
Expert ASRO: Ing. Valentina DINCĂ
Preşedinte: Ing. Nastasia BELC, IBA-Institutul de Bioresurse Alimentare
Secretar: Adina CRISTEA, CNGSC-Comisia Naţională de Gradare a Seminţelor de Consum
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS C01; CEN/SS C10; CEN/TC 307; CEN/TC 338;
CODEX: CODEX2;
ISO: ISO/TC 34/SC 11; ISO/TC 34/SC 2; ISO/TC 34/SC 4; ISO/TC 93;


CT 184 - Sârme şi produse de sârme

Domeniu de activitate: Standardizarea sârmelor şi produselor din sârmă de oţel, a formei, dimensiunilor, toleranţelor, a condiţiilor de livrare, a materialelor şi metodelor de clasificare funcţie de mărimea materialelor solide prezentate sub formă de bucăţi, granule sau pulberi. .
Expert ASRO: Ing. Cristina POPA
Preşedinte: Ing. Dan IONESCU, PF-PERSOANA FIZICA PENSIONAR
Secretar: Ing. Laurenţiu MĂNESCU, IPROLAM-Institutul pentru Proiectari de Sectii si Uzine de Laminare
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS M18; CEN/TC 407; CEN/TC 459/SC 6;
ISO: ISO/TC 105; ISO/TC 24; ISO/TC 24/SC 4; ISO/TC 24/SC 8;


CT 186 - Alimentări cu apă şi canalizări şi îmbunătăţiri funciare

Domeniu de activitate: Standardizarea terminologiei, simbolurilor, prescripţiilor de proiectare şi condiţiilor tehnice pentru lucrări şi materiale în domeniul alimentării cu apă şi canalizării şi standardizarea terminologiei, simbolurilor, prescripţiilor şi condiţiilor tehnice în domeniul lucrărilor de îmbunătăţiri funciare.
Expert ASRO: Ing. Cristina POPA
Preşedinte: Prof. dr. ing. Alexandru MĂNESCU, ARA-Asociaţia Română a Apei
Secretar: Ing. Cristina POPA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 165;
ISO: ISO/TC 224;


CT 187 - Drumuri

Domeniu de activitate: Standardizarea terminologiei, simbolurilor, a prescripţiilor de proiectare, a condiţiilor de execuţie, a metodelor de încercare pentru materiale, pentru construcţia, întreţinerea şi reabilitarea lucrărilor de drumuri; standardizarea metodelor de măsurare, eşantionare şi încercare, terminologiei, clasificării şi cerinţelor impuse bitumului.
Expert ASRO: Ing. Daniela LULEA
Preşedinte: Dr. ing. Camelia CĂPITANU, CNAIR-Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Secretar: Dr. ing. Marian PETICILĂ, CNAIR-Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 226; CEN/TC 227; CEN/TC 336; CEN/TC 339;
ISO: ISO/TC 241;


CT 192 - Mijloace de măsurare pentru timp, masă, presiune şi mărimi termice

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul măsurării presiunii, temperaturii, masei şi timpului.
Expert ASRO: Ing. Valerica CORCIOVA
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/CLC/JWG NAWI; CEN/TC 141; CEN/TC 423;
CLC: CEN/CLC/JTC 18;
ISO: ISO/TC 114; ISO/TC 114/SC 1; ISO/TC 114/SC 10; ISO/TC 114/SC 11; ISO/TC 114/SC 12; ISO/TC 114/SC 13; ISO/TC 114/SC 14; ISO/TC 114/SC 3; ISO/TC 114/SC 5; ISO/TC 114/SC 6; ISO/TC 114/SC 7; ISO/TC 114/SC 9;


CT 193 - Tehnologia asamblării componentelor electronice

Domeniu de activitate: Standardizare în domeniul tehnologiei de asamblare în electronică, incluzând cerinţe pentru materiale folosite la executarea circuitelor imprimate, montarea şi ataşarea componentelor electronice şi electromecanice şi totodată pentru datele în format electronic necesare pentru descrierea acestor produse şi a dezvoltărilor ulterioare
Expert ASRO: Ing. Vladimir GHEORGHIU
Preşedinte: Ing. Emil Virgil ILIAN, IMT-Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Microtehnologii
Secretar: Ing. Cătălin Constantin TIBEICĂ, IMT-Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Microtehnologii
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 119; CLC/SR 91; CLC/SR 93;
IEC: IEC/TC 119; IEC/TC 91;


CT 196 - Gestiune şi interschimb de date

Domeniu de activitate: Elaborează standarde pentru gestiunea datelor în şi între sistemele de informaţii locale sau distribuite prin tehnologii care permit interoperabilitatea sistemelor de gestiune a datelor în domenii cu specific sectorial diferit.
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Mat. Gheorghe ŞERBAN, ANISP-Asociaţia Naţională a Internet Service Provider
Secretar: Ing. Adrian COLGIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
ISO: ISO/IEC JTC 1/SC 32;


CT 199 - Construcţii navale

Domeniu de activitate: Standardizare în domeniul proiectării construcţiei, elementelor structurale, accesoriilor şi echipamentelor, metodelor şi tehnologiilor utilizate în construcţile navale, respectiv pentru navele maritime, navele de navigaţie interioară, navele mici, navele de agrement, bărci, interfeţele port/navă, şi alte structuri maritime.
Expert ASRO: Ing. Daniela LULEA
Preşedinte: Prof.ing. Ionel CHIRICĂ, UDJ-GALATI FI-BRĂILA-Universitatea Dunărea de Jos-Galaţi, Facultatea de Inginerie din Brăila
Secretar: Ing. Daniela LULEA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS T01; CEN/TC 15; CEN/TC 300;
ISO: ISO/TC 188; ISO/TC 188/SC 1; ISO/TC 8; ISO/TC 8/SC 1; ISO/TC 8/SC 11; ISO/TC 8/SC 12; ISO/TC 8/SC 13; ISO/TC 8/SC 2; ISO/TC 8/SC 3; ISO/TC 8/SC 4; ISO/TC 8/SC 6; ISO/TC 8/SC 7; ISO/TC 8/SC 8;


CT 201 - Pompe şi ventilatoare

Domeniu de activitate: Standardizarea în următoarele domenii: - domeniul construcţiei pompelor, referitoare la dimensiuni şi specificaţii tehnice, metode de încercare şi condiţii de recepţie, alte accesorii. -domeniul construcţiei ventilatoarelor industriale, inclusiv a ventilatoarelor pentru construcţii şi pentru mine, dimensiuni şi specificaţii tehnice, metode de încercare şi condiţii de recepţie, alte accesorii.
Expert ASRO: Andreea BRAGĂ
Preşedinte: Petrişor STĂNESCU, GENERAL TURBO-GENERAL TURBO S.A.
Secretar: Ing. Cristina Gabriela DOBREANU, GENERAL TURBO-GENERAL TURBO S.A.
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS I24; CEN/TC 197; CEN/TC 356;
ISO: ISO/TC 115; ISO/TC 115/SC 1; ISO/TC 115/SC 2; ISO/TC 115/SC 3; ISO/TC 117;


CT 202 - Ţevi de fontă şi oţel

Domeniu de activitate: Standardizarea ţevilor de fontă şi oţel, a racordurilor şi accesoriilor precum ?i a îmbinărilor acestora pentru alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze ?i alte aplica?ii.
Expert ASRO: Ing. Cristina POPA
Preşedinte: Ing. Petru ŢENCHEA, PF-PERSOANA FIZICA PENSIONAR
Secretar: Ing. Cristina POPA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 203; CEN/TC 342; CEN/TC 459/SC 10;
ISO: ISO/TC 5; ISO/TC 5/SC 1; ISO/TC 5/SC 10; ISO/TC 5/SC 11; ISO/TC 5/SC 2; ISO/TC 5/SC 5;


CT 204 - Medii digitale de înregistrare pentru interschimbul de date, identificare persoane şi dispozitive asociate

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul suporturilor digitale transferabile de stocaj de date, altele decât discurile dure (hard discuri), folosind tehnologie de înregistrare optică şi/sau magnetică şi utilizate pentru interschimbul de informaţii digitale incluzând: - algoritmi pentru compresia fără pierderi a datelor - volumul şi structura fişierelor Elaborează standarde care precizează prescripţii pentru cartelele folosite pentru indentificarea personalului, metode de încercare, criterii de acceptare şi caracteristici fizice.
Expert ASRO: Ana Maria COMAN
Preşedinte: Conf. dr. Nicolae TRUŢĂ, UTCB-Fac. UT-Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti-Facultatea de Utiliaj Tehnologic
Secretar: Ana Maria COMAN, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 224;
ISO: ISO/IEC JTC 1/SC 17; ISO/IEC JTC 1/SC 23;


CT 205 - Limbaje de programare

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul limbajelor de programare şi interfeţele sistemelor software.
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Secretar: Ing. Adrian COLGIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
ISO: ISO/IEC JTC 1/SC 22;


CT 206 - Grafică pe calculator

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul interfeţelor în medii window sau nonwindow pentru grafică pe computer, procesarea imaginii, interacţiunea cu prezentarea vizuală a informaţiei. Include următoarele arii înrudite: modele corelate de referinţă, specificaţii de aplicare, specificaţii funcţionale. Formate pentru interschimburi, dispozitive pentru interfeţe, metode de încercare, proceduri de înregistrare, prezentarea şi sprijinul logistic (suportul) pentru crearea documentelor pentru media şi hypermedia. Sunt excluse: caracterul şi codificarea imaginii, codificarea formatelor pentru interschimb a documentelor hyper şi multimedia.
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Prof. dr. ing. Florica MOLDOVEANU, UPB AUTOMATICA-Universitatea Politehnica Bucureşti - Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Secretar: Ing. Adrian COLGIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
ISO: ISO/IEC JTC 1/SC 24;


CT 207 - Interconexiunea echipamentelor pentru tehnologia informaţiei

Domeniu de activitate: Standardizarea interfeţelor şi protocoalelor echipamentelor pentru tehnologia informaţiei, precum şi a suporturilor asociate pentru interconectarea acestor echipamente (medii comerciale şi rezidenţiale). Standardizarea în domeniul tehnologiei informaţiei necesare sistemelor de încălzire şi ventilaţie a clădirilor rezidenţiale şi industriale.
Expert ASRO: Ana Maria COMAN
Preşedinte: Ing. Iolanda COSTACHE, ITC-Institutul pentru Tehnica de Calcul
Secretar: Ing. Livia ŞTEFAN, ITC-Institutul pentru Tehnica de Calcul
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 247;
CLC: CLC/SC 205A; CLC/SS V24; CLC/TC 205; CLC/TC 215; CLC/WS 04;
ISO: ISO/IEC JTC 1/SC 25;


CT 208 - Tehnici de securitate în informatică

Domeniu de activitate: Standardizarea metodelor generice şi a tehnicilor pentru securitate în tehnologia informaţiei incluzând: identificarea cerinţelor generice (include cerinţe metodologice) pentru serviciile de securitate IT, dezvoltarea tehnicilor de securitate şi a mecanismelor (include proceduri de înregistrare şi corelaţii cu securitatea componentelor), dezvoltarea ghidurilor de securitate (e.g. documente interpretative, analize de risc), dezvoltarea documentaţiei suport pentru management şi standarde (e.g. criterii de evaluare ale securităţii şi terminologie). Standardizarea pentru integritatea algoritmilor de criptare, serviciile de autentificare şi non-repudiere. Standardizarea algoritmilor pentru serviciile confidenţiale pentru folosirea în concordanţa cu politicile internaţionale acceptate. IoT, IA. Sunt excluse: interzicerea aplicaţiilor mecanismelor. Elaborează standarde privind procesele, instrumentele şi tehnologiile produselor ingineriei software şi sistemelor. Tehnologia BLOCKCHAIN
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Stelian ARION, SECANT SECURITY-SECANT SECURITY SRL
Secretar: Ing. Adrian COLGIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/CLC/JTC 13; CEN/SS F12; CEN/WS ESI;
ETSI: ESI;
IEC: ISO/IEC JTC 1/SC 41;
ISO: ISO/IEC JTC 1; ISO/IEC JTC 1/SC 27; ISO/IEC JTC 1/SC 37; ISO/IEC JTC 1/SC 40; ISO/IEC JTC 1/SC 42; ISO/IEC JTC 1/SC 7; ISO/TC 307;


CT 209 - Telecomunicaţii şi schimbul de informaţii între sisteme

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul telecomunicaţiilor care asigură schimbul de informaţii între sistemele deschise incluzând funcţiile sistemelor, procedurile, parametrii şi echipamentele necesare, precum şi condiţile necesare pentru utilizarea lor, cuprinzând straturile inferioare care asigură suportul fizic, de legătură de date, de reţea şi de servicii de transport, inclusiv reţeaua de servicii integrate privatizate, ca şi straturile superioare care asigură protocoalele de aplicaţii şi servicii
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Ing. Alexandru BORCEA, ARIES-Asociaţia Română pentru Industria Electronică şi Software
Secretar: Ing. Adrian COLGIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
ISO: ISO/IEC JTC 1/SC 6;


CT 210 - Seturi şi codări de caractere

Domeniu de activitate: Elaborează standarde privind seturile de caractere grafice, funcţiunile de control asociate, reprezentarea lor necesară schimbului de informaţii şi tehnicile de extensie a codurilor. Abordează de asemenea standarde referitoare la sistemele de interfaţă cu utilizatorul şi cele privind limbajele de descriere a documentului (de exemplu SGML şi HTML).
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Ing. Dan MATEI, CIMEC-Institututl de Memorie Culturală
Secretar: Ing. Adrian COLGIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 304;
ISO: ISO/IEC JTC 1/SC 2; ISO/IEC JTC 1/SC 28; ISO/IEC JTC 1/SC 34; ISO/IEC JTC 1/SC 35;


CT 216 - Echipament de protecţie contra incendiilor

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul protecţiei împotriva incendiului şi standardizarea aparatelor şi echipamentelor de luptă inclusiv mijloacele fixe şi mobile precum şi echipamentele de protecţie pentru personal.
Expert ASRO: Ing. Cristina Alice STĂNIŞTEANU
Preşedinte: Col. Ing. Sorin CALOTĂ, ARISI-Asociatia Română a Inginerilor de Securitate la Incendiu
Secretar: Cpt.ing. Robert STRUGARIU, MAI-IGSU-Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 191; CEN/TC 192; CEN/TC 70; CEN/TC 72;
ISO: ISO/TC 21; ISO/TC 21/SC 11; ISO/TC 21/SC 2; ISO/TC 21/SC 3; ISO/TC 21/SC 5; ISO/TC 21/SC 6; ISO/TC 21/SC 8;


CT 217 - Securitatea la incendiu în construcţii

Domeniu de activitate: Standardizarea încercărilor la foc efectuate asupra materialelor de construcţie, elementelor de construcţie şi construcţiilor.
Expert ASRO: Ing. Cristina Alice STĂNIŞTEANU
Preşedinte: Col. Ing. Sorin CALOTĂ, ARISI-Asociatia Română a Inginerilor de Securitate la Incendiu
Secretar: Ing. Cristina Alice STĂNIŞTEANU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/CLC/WG FPR; CEN/TC 127;
CLC: CLC/SR 89;
IEC: IEC/TC 89;
ISO: ISO/TC 92; ISO/TC 92/SC 1; ISO/TC 92/SC 2; ISO/TC 92/SC 3; ISO/TC 92/SC 4;


CT 218 - Maşini şi utilaje în construcţii

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul masinilor de terasament si a masinilor si echipamentelor utilizate în constructii incluzând prelucrarea agregatelor, constructia drumurilor, întretinerea echipamentelor, cuprinzând aspecte legate de vocabular, aplicare, clasificare, caracteristici nominale, conditii tehnice, metode de încercare, cerinte de securitate, functionare si manual pentru întretinere.
Expert ASRO: Ing. Daniela LULEA
Preşedinte: Conf. Dr. ing. Aurelia MIHALCEA-, PFT-PERSOANA FIZICA CU TAXA
Secretar: Ing. Daniela LULEA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS I28; CEN/TC 151; CEN/TC 337; CEN/TC 53;
ISO: ISO/TC 127; ISO/TC 127/SC 1; ISO/TC 127/SC 2; ISO/TC 127/SC 3; ISO/TC 127/SC 4; ISO/TC 131; ISO/TC 131/SC 1; ISO/TC 131/SC 2; ISO/TC 131/SC 3; ISO/TC 131/SC 4; ISO/TC 131/SC 5; ISO/TC 131/SC 6; ISO/TC 131/SC 7; ISO/TC 131/SC 8; ISO/TC 131/SC 9; ISO/TC 195; ISO/TC 195/SC 1;


CT 220 - Sisteme şi echipamente de radiocomunicaţii

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul radiocomunicatiilor pe trunchiuri de linie, folosind semnale analogic/digitale pe cablu sau fir, a retelelor radio de banda larga, sistemelor terestre de radio cu acces multiplu (TETRA), prezentând serviciile suplimentare 1 si 2, directiva RTTE, telecomunicatiile digitale extinse fara fir (DECT), telecomunicatiile destinate mediului de afaceri (BT), respectiv desfasurarea circulatiei pe linii digitale închiriate structurate si nestructurate de 64 Kbit si respectiv 2048 Kbit, accesul la retelele radio de banda larga (BRAN).
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Prof. dr. ing. Marin DRĂGULINESCU, UPB ETTI-Universitatea Politehnica Bucureşti - Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Secretar: Ing. Adrian COLGIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
ETSI: BRAN; BRAN 1; BRAN 10; BRAN 3; BRAN 4; DECT; DECT 1; DECT 2; DECT 3; DECT 4; DECT 5; DECT 6; DECT A; DECT CI; DECT NewGen; DECT ULE; LI; RRS; RRS 1; RRS 2; RRS 3; RRS 4; SAFETY; SAFETY WGRADIO; TCCE; TCCE 1; TCCE 2; TCCE 3; TCCE 4; TCCE 4 close; TCCE 5; TCCE 6; TCCE 7; TCCE 8;


CT 221 - Hârtie, carton şi celuloză

Domeniu de activitate: Standardizarea metodelor de încercare, a conditiilor de calitate si în ceea ce priveste fabricatia în domeniul hârtiei si cartonului si de asemenea a materiilor prime utilizate pentru obtinerea hârtiei si cartonului.
Expert ASRO: Ramona ONCIOIU
Preşedinte: Cătălina TALASMAN, CEPROHART-Institutul de Cercetare si Proiectare pentru Celuloza si Hartie - Braila
Secretar: Mihaela DUMITRAN, CEPROHART-Institutul de Cercetare si Proiectare pentru Celuloza si Hartie - Braila
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 172;
ISO: ISO/TC 6; ISO/TC 6/SC 2;


CT 223 - Securitatea echipamentelor tehnice

Domeniu de activitate: Standardizarea conceptelor de baza si a principiilor generale pentru securitatea masinilor incluzând terminologie, metodologie, protectori si dispozitive de protectie.
Expert ASRO: Ing. Daniela LULEA
Secretar: Ing. Maria Antoaneta RUS, INCDPM-Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabont"
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS I17; CEN/TC 114; CEN/TC 271;
ISO: ISO/TC 199;


CT 225 - Cazane şi recipiente sub presiune pentru instalaţii de uz industrial

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul cazanelor şi recipientelor sub presiune, a recipientelor sub presiune nesupuse la flacără, a schimbătoarelor de căldură şi a arzătoarelor cu pulverizare care utilizează combustibili lichizi, referitor la terminologia, performanţele, încercările şi cerinţele speciale ale acestora. Se exclud: buteliile cu gaz, componentele care intră în construcţia vehiculelor aeronautice şi spaţiale, echipamentele de protecţie a echipamentele de prevenire şi stingerea incendiilor şi echipamentele de securitate individuală
Expert ASRO: Adriana ALEXIUC
Preşedinte: Ing. Ion RĂDUCANU, PF-PERSOANA FIZICA PENSIONAR
Secretar: Adriana ALEXIUC, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 109; CEN/TC 110; CEN/TC 131; CEN/TC 180; CEN/TC 186; CEN/TC 269; CEN/TC 359; CEN/TC 47; CEN/TC 54; CEN/TC 57; CEN/TC 62;
ISO: ISO/TC 11; ISO/TC 244;


CT 227 - Mijloace individuale de protecţie

Domeniu de activitate: Standardizare în domeniul mijloacelor individuale de protecţie pentru cap, trunchi, mână, picior, aparate de respirat asistate sau neasistate, cu sau fără aer comprimat, veste de protecţie şi echipamente individuale ajutătoare de protecţie.
Expert ASRO: Ing. Diana IORGA
Preşedinte: Ing. Emilia DOBRESCU, INCDPM-Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabont"
Secretar: Ing. Florentina PORUSCHI, INCDPM-Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabont"
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 158; CEN/TC 160; CEN/TC 161; CEN/TC 162; CEN/TC 79; CEN/TC 85; CEN/WS 026;
ISO: ISO/TC 94; ISO/TC 94/SC 1; ISO/TC 94/SC 12; ISO/TC 94/SC 13; ISO/TC 94/SC 14; ISO/TC 94/SC 15; ISO/TC 94/SC 3; ISO/TC 94/SC 4; ISO/TC 94/SC 6;


CT 229 - Biblioteconomie, informare şi documentare

Domeniu de activitate: Standardizarea principiilor, metodelor şi aplicaţiilor privind terminologia, a practicilor privind bibliotecile, centrele de documentare şi informare, arhive, ştiinţa informaţiei şi editare.
Expert ASRO: Andreea BRAGĂ
Preşedinte: Bibl. Dina PALADI, BIBL NAT-Biblioteca Nationala a României
Secretar: Bibl. Nicoleta RAHME, BIBL NAT-Biblioteca Nationala a României
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS F07;
ISO: ISO/TC 37; ISO/TC 37/SC 1; ISO/TC 37/SC 2; ISO/TC 37/SC 3; ISO/TC 37/SC 4; ISO/TC 46; ISO/TC 46/SC 10; ISO/TC 46/SC 11; ISO/TC 46/SC 4; ISO/TC 46/SC 8; ISO/TC 46/SC 9;


CT 230 - Optică şi instrumente optice

Domeniu de activitate: Standardizarea componentelor optice, telescoapelor, microscoapelor, endoscoape, instrumentelor oftalmice, sistemelor şi componentelor pentru laser, instrumentelor geodezice şi în domeniul opticii oftalmice.
Expert ASRO: Ing. Valentina DINCĂ
Preşedinte: Ing. Dănuţ Vasile URSU, PRO OPTICA-Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Industria Optica Româna
Secretar: Fiz. Georgeta SOROHAN, PRO OPTICA-Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Industria Optica Româna
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 123; CEN/TC 170;
ISO: ISO/TC 172; ISO/TC 172/SC 1; ISO/TC 172/SC 3; ISO/TC 172/SC 4; ISO/TC 172/SC 5; ISO/TC 172/SC 6; ISO/TC 172/SC 7; ISO/TC 172/SC 9;


CT 231 - Butelii pentru gaz

Domeniu de activitate: Standardizare în domeniul buteliilor pentru gaz, proceduri de umplere şi descărcare, manevrare şi transport, utilizarea gazului petrolier lichefiat la autovehicule, recalificare şi distrugere, butelii pentru acetilenă, etc.
Expert ASRO: Adriana ALEXIUC
Preşedinte: Ing. Gabriela OLTEANU, ISCIR-Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor , Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
Secretar: Adriana ALEXIUC, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/CLC/JTC 17; CEN/SS H22; CEN/TC 157; CEN/TC 23; CEN/TC 286; CEN/TC 355;
ISO: ISO/TC 58; ISO/TC 58/SC 2; ISO/TC 58/SC 3; ISO/TC 58/SC 4;


CT 238 - Performanţe şi comenzi automate ale aparatelor de uz casnic şi utilizare similară

Domeniu de activitate: Elaborare de standarde în care se definesc performanţele aparatelor electrice de uz casnic şi utilizare similară şi metodele de măsurare ale acestora, în interesul utilizatorului, precum şi standarde pentru dispozitive electrice de comandă automată utilizate în aparatura casnică electrică şi neelectrică sau utilizare similară.
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Ing. Ion Octavian SANDA, PF-PERSOANA FIZICA PENSIONAR
Secretar: Ing. Alexandru BOBELNICEANU, OICPE-Electric Products Certification Independent Body-OICPE SRL
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/TC 59X; CLC/TC 72;
IEC: IEC/SC 59A; IEC/SC 59C; IEC/SC 59D; IEC/SC 59F; IEC/SC 59K; IEC/SC 59L; IEC/SC 59M; IEC/TC 59; IEC/TC 72;


CT 239 - Securitatea aparatelor electrocasnice şi similare

Domeniu de activitate: Elaborează standarde care cuprind prescripţii de securitate pentru aparatele electrocasnice de uz casnic şi similare. Aceste standarde stabilesc un nivel de protecţie acceptat pe plan internaţional împotriva riscurilor electrice, mecanice, termice, de foc şi la radiaţii, atât în condiţii de utilizare normală cât şi în condiţii anormale care pot să apară în practică. Nu elaborează standarde în domeniu decât pentru acele aparate pentru care nu există comitete tehnice special create.
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Ing. Paul PENCIOIU, ICPE SA-Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Electrotehnică SA
Secretar: Adriana CHITEZ, ICPE SA-Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Electrotehnică SA
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/TC 61;
IEC: IEC/SC 61B; IEC/SC 61C; IEC/SC 61D; IEC/SC 61E; IEC/SC 61H; IEC/SC 61J; IEC/TC 61;


CT 240 - Tehnica iluminatului

Domeniu de activitate: Standardizare în domeniul iluminatului căilor de circulaţie destinate traficului rutier, condiţiile generale pentru iluminatul interior şi din incintele ansamblurilor de clădiri, iluminatul artificial, iluminatul de siguranţă în industrie, stâlpi pentru iluminat public.
Expert ASRO: Ing. Cristina Alice STĂNIŞTEANU
Preşedinte: Ing. Dorin BEU, UTCN - Fac. Instalatii-Universitatea Tehnică Cluj-Napoca - Fac. Instalaţii
Secretar: Fiz. Monica MATORNEI, INCDPM-Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabont"
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 169; CEN/TC 50;
ISO: CIE; ISO/TC 274;


CT 255 - Securitatea uneltelor electrice si neelectrice portabile

Domeniu de activitate: Elaborează standarde care cuprind prescripţii de securitate pentru uneltele electrice şi neelectrice portabile. Aceste standarde stabilesc un nivel de protecţie acceptat pe plan internaţional împotriva riscurilor electrice, mecanice, termice, de foc şi la radiaţii, atât în condiţii de utilizare normală cât şi în condiţii anormale care pot să apară. De asemenea, cuprinde metodele şi mijloacele de măsurare a zgomotului, a vibraţiilor şi a calităţii aerului.
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Ing. Alexandru BOBELNICEANU, OICPE-Electric Products Certification Independent Body-OICPE SRL
Secretar: Ing. Paul PENCIOIU, ICPE SA-Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Electrotehnică SA
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 213; CEN/TC 232; CEN/TC 255;
CLC: CLC/TC 116;
IEC: IEC/TC 116;
ISO: ISO/TC 118; ISO/TC 118/SC 1; ISO/TC 118/SC 3; ISO/TC 118/SC 4; ISO/TC 118/SC 6;


CT 258 - Refractare

Domeniu de activitate: Standardizare în domeniul produselor şi materialelor refractare, fibre ceramice.
Expert ASRO: Mihaela MOESCU
Preşedinte: Chim. Alexandru Traian ABAGIU, ICEM SA-Institutul de Cercetări Metalurgice SA
Secretar: Mihaela MOESCU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 187;
ISO: ISO/TC 33;


CT 263 - Reprezentarea codificată a imaginii şi a informaţiei audio

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul reprezentării codificate a imaginii şi informaţiilor audio, multimedia.
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Secretar: Ing. Adrian COLGIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
ISO: ISO/IEC JTC 1/SC 29;


CT 264 - Fluide electroizolante

Domeniu de activitate: Elaborează standarde de specificaţii de produs, metode de încercare şi ghid de mentenanţă şi de utilizare pentru lichidele şi gazele dielectrice, pentru lubrifianţi şi fluide de comandă a turbinelor cu vapori, pentru alternatoare şi sisteme de conducere.
Expert ASRO: Ing. Doina DRAGOMIR
Preşedinte: Prof. dr. ing. Petru NOTINGHER, UPB - IE-Universitatea Politehnică Bucureşti, Fac. Inginerie Electrică
Secretar: Ing. Doina DRAGOMIR, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 10; CLC/TC 10;
IEC: IEC/TC 10;


CT 268 - Servicii şi reţele de telecomunicaţii

Domeniu de activitate: Elaborează standarde referitoare la servicii şi reţele de telecomunicaţii, în principal despre serviciile oferite de ISDN (Reţeua Digitală cu Servicii Integrate), despre protocoalele de semnalizare pentru transmisia semnalelor în reţele de telecomunicaţii tip ISDN, precum şi despre comunicaţii particulare (de afaceri).
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Secretar: Ing. Luminiţa FILIP, INSCC-Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
ETSI: Ecma; M-COMM; M-COMM 2; NA; SCP; SCP REQ; SCP TEC; SCP WG1; SCP WG2; SCP WG3; SEC; SPAN; SPAN 1; SPAN 11; SPAN 12; SPAN 13; SPAN 14; SPAN 15; SPAN 2; SPAN 3; SPAN 5; SPAN 6; SPAN 8; SPAN 9; TISPAN; TISPAN 1; TISPAN 2; TISPAN 3; TISPAN 4; TISPAN 5; TISPAN 6; TISPAN 7; TISPAN 8; TMN; TMN 2; TMN 3; TMN ASM; TMN GOM;


CT 269 - Servicii de radiocomunicaţii

Domeniu de activitate: Elaborează standarde referitoare la sisteme şi echipamente de radiocomunicaţii de orice fel, în principal despre staţii şi sisteme de comunicaţii prin sateliti şi despre GSM.
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Dr. ing. Ştefan NICOLAESCU, INSCC-Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii
Secretar: Ing. Mihaela CIURTIN, INSCC-Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
ETSI: BROADCAS; MESA SA; MESA SC; MESA SYS; MSG; MSG GSM; MSG TFES; SES; SES 2; SES 3; SES 4; SES 5; SES AES; SES ASSC; SES BSM; SES ECSS; SES GMR; SES GSO S-PCN; SES HARM; SES KA-BAND; SES Ku-Band AES; SES MAR ESV; SES MSS; SES SatEC; SES SCN; SES SDR; SES S-UMTS; SMG 1; SMG 11; SMG 2; SMG 3; SMG 4;


CT 270 - Ambalaje şi mijloace de distribuţie a mărfurilor

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul terminologiei, clasificării, caracteristicilor tehnice, metodelor de încercare şi marcare în domeniul tuturor tipurilor de ambalaje şi a mijloacelor de grupaj a mărfurilor în transport combinat, a impactului asupra mediului a deşeurilor de ambalaje, inclusiv reciclarea lor, precum şi a identificării şi schimbului de informaţii referitoare la containere .
Expert ASRO: Chim. Daniela ISĂCESCU
Preşedinte: Ing. Vasile TOMA, TRANSLOGISTIC-SC TRANSLOGISTIC SRL Consult. Studii, Tehnologii, Asigurarea Calităţii Produselor şi Serviciilor
Secretar: Chim. Daniela ISĂCESCU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS T14; CEN/TC 119; CEN/TC 120; CEN/TC 261; CEN/TC 280; CEN/TC 291; CEN/TC 296; CEN/TC 368;
ISO: ISO/TC 104; ISO/TC 104/SC 1; ISO/TC 104/SC 2; ISO/TC 104/SC 4; ISO/TC 122; ISO/TC 122/SC 3; ISO/TC 122/SC 4; ISO/TC 51; ISO/TC 52; ISO/TC 52/SC 6; ISO/TC 63; ISO/TC 87;


CT 274 - Protecţia omului împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Domeniu de activitate: Standardizarea metodelor de măsurare a zgomotului şi vibraţiilor, efectele zgomotului şi vibraţiilor asupra omului, mijloace de protecţie individuală împotriva zgomotului
Expert ASRO: Ing. Cristina POPA
Preşedinte: Silviu PLATON, PFT-PERSOANA FIZICA CU TAXA
Secretar: Ing. Cristina POPA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 159; CEN/TC 211; CEN/TC 231;
ISO: ISO/TC 108; ISO/TC 108/SC 2; ISO/TC 108/SC 3; ISO/TC 108/SC 4; ISO/TC 108/SC 5; ISO/TC 108/SC 6; ISO/TC 43/SC 1; ISO/TC 43/SC 3;


CT 276 - Acustica în construcţii

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul protecţiei împotriva zgomotului în construcţii, măsurarea nivelului de zgomot în construcţii, măsurarea capacităţii de izolare la zgomotul de impact a elementelor de construcţii, măsurarea nivelului zgomotului produs de armăturile din instalaţiile sanitare.
Expert ASRO: Ing. Cristina POPA
Preşedinte: Ing. Mariana Cristina STAN, PF-PERSOANA FIZICA PENSIONAR
Secretar: Dr. ing. Ioana Mihaela ALEXE, INCD URBAN-INCERC-Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă - URBAN INCERC
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 126;
ISO: ISO/TC 43; ISO/TC 43/SC 2;


CT 279 - Expunerea corpului uman la câmpuri electromagnetice

Domeniu de activitate: Standardizarea metodelor de evaluare a efectelor expunerii corpului uman la câmpurile electromagnetice.
Expert ASRO: Ana Maria COMAN
Preşedinte: Jana PINTEA, INCDIE ICPE-CA-Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA
Secretar: Ana Maria COMAN, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/TC 106X;
IEC: IEC/TC 106;


CT 281 - Performanţa termică a clădirilor şi elementelor de clădire

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul izolaţiilor termice. Terminologie, metode de încercare şi de calcul precum şi efectele factorilor atmosferici asupra performanţelor termice ale materialelor de construcţie, elementelor de construcţie şi construcţiilor.
Expert ASRO: Ing. Cristina Alice STĂNIŞTEANU
Preşedinte: Dr. ing. Horia PETRAN, INCD URBAN-INCERC-Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă - URBAN INCERC
Secretar: Cristian PETCU, INCD URBAN-INCERC-Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă - URBAN INCERC
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS B09; CEN/TC 371; CEN/TC 89;
ISO: ISO/TC 163; ISO/TC 163/SC 1; ISO/TC 163/SC 2;


CT 285 - Sol

Domeniu de activitate: Standardizare în domeniul solului şi mediilor de cultură: metode de analiză şi eşantionare a calităţii solului şi a mediilor de cultură.
Expert ASRO: Andreea BRAGĂ
Preşedinte: Prof. dr. ing. Mihail DUMITRU, ICPA-Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului
Secretar: Andreea BRAGĂ, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 223; CEN/TC 345; CEN/WS 032;
ISO: ISO/TC 190; ISO/TC 190/SC 1; ISO/TC 190/SC 2; ISO/TC 190/SC 3; ISO/TC 190/SC 4; ISO/TC 190/SC 7;


CT 295 - Mine şi geologie

Domeniu de activitate: Standardizarea terminologiei, a metodelor de analiză în vederea determinării conţinuturilor în diverse minerale din cărbuni, minereuri feroase, neferoase şi concentrate ale acestora, precum şi a proprietăţilor fizice şi chimice ale produselor miniere.
Expert ASRO: Ing. Daniela LULEA
Preşedinte: Dr. ing. Constantin LUPU, INSEMEX-Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX PETROŞANI
Secretar: Ing. Marius MORAR, INSEMEX-Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX PETROŞANI
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS N02;
ISO: ISO/TC 102; ISO/TC 102/SC 1; ISO/TC 102/SC 2; ISO/TC 102/SC 3; ISO/TC 175; ISO/TC 183; ISO/TC 27; ISO/TC 27/SC 1; ISO/TC 27/SC 3; ISO/TC 27/SC 4; ISO/TC 27/SC 5; ISO/TC 79/SC 12;


CT 298 - Agenţi activi de suprafaţă, produse cosmetice şi de igienizare

Domeniu de activitate: Standardizare în domeniul agenţilor activi de suprafaţă, uleiurilor esenţiale, dezinfectantelor şi antisepticelor chimice, precum şi al produselor cosmetice, proprietăţi şi metode de analiză şi încercare.
Expert ASRO: Ramona ONCIOIU
Preşedinte: Irina Elena CHICAN, ICECHIM-Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie
Secretar: Ramona ONCIOIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS H99; CEN/TC 216; CEN/TC 276; CEN/TC 369; CEN/TC 392;
ISO: ISO/TC 217; ISO/TC 54; ISO/TC 91;


CT 299 - Operaţiuni bancare şi alte servicii financiare

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul bancar şi al operaţiunilor bancare, organizarea, coordonarea şi monitorizarea dezvoltării standardizării (inclusiv standarde pentru încercări), pentru carduri, dispozitive de interfaţă.
Expert ASRO: Ramona ONCIOIU
Preşedinte: Radu NEGREA, ARB-Asociatia Româna a Bancilor
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
ISO: ISO/TC 68; ISO/TC 68/SC 2; ISO/TC 68/SC 4; ISO/TC 68/SC 7;


CT 300 - Coduri de bare

Domeniu de activitate: Standardizarea simbolizărilor, caracteristicilor elementelor de date şi a metodelor de încercare pentru codurile de bare.
Expert ASRO: Ramona ONCIOIU
Preşedinte: Viorica DRAGOMIRESCU, MICMA-Ministerul IMM-urilor, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Secretar: Ing. Karmen VASILESCU, GS1-Asociaţia Naţională pentru Numerotarea Internaţională a Articolelor
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 225;
ISO: ISO/IEC JTC 1/SC 31;


CT 302 - Instalaţii de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul determinării puterii termice a corpurilor de încălzire, fără sursă de căldură integrată (radiatoare, convectoare şi aparate similare). Standardizarea în domeniul sistemelor de încălzire din clădiri (instalare, reglare, încercări ale sistemului de încălzire). Standardizarea privind aparatele autonome de control şi gestiune a instalaţiei tehnice de încălzire din clădiri. Aparate de încălzit individuale. Utilizarea surselor neconvenţionale de încălzire în construcţii. Standardizarea în domeniul distribuţiei aerului şi a difuziei aerului inclusiv încercările de performanţă, ventilaţia naturală sau mecanică şi componentele sale.
Expert ASRO: Ing. Cristina Alice STĂNIŞTEANU
Preşedinte: Iolanda Florica COLDA, OAER-Ordinul Auditorilor Energetici din România
Secretar: Dr. ing. Horia PETRAN, INCD URBAN-INCERC-Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă - URBAN INCERC
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/CLC/JTC 10; CEN/SS H07; CEN/TC 107; CEN/TC 130; CEN/TC 156; CEN/TC 195; CEN/TC 228; CEN/TC 312;
ISO: ISO/TC 116; ISO/TC 144; ISO/TC 180; ISO/TC 180/SC 1; ISO/TC 180/SC 4;


CT 303 - Sisteme şi echipamente electrice pentru aeronave

Domeniu de activitate: Elaborează standarde pentru echipamentele electrice destinate aeronavelor şi pentru instalaţiile şi echipamentele electrice referitoare la iluminatul şi balizarea aerodromurilor şi utilizate ca mijloace vizuale şi sisteme de navigaţie (caracteristicile tehnice, metodele de măsurare şi cerinţele funcţionale).
Expert ASRO: Ing. Vladimir GHEORGHIU
Preşedinte: Ing. Ion POSTELNICU, INAV-Institutul Naţional de Aviaţie
Secretar: Ing. Radu NUCA, INAV-Institutul Naţional de Aviaţie
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: ASD-STAN/D 2;
CLC: CLC/SR 107; CLC/SR 97; CLC/TC 107X; CLC/TC 97;
IEC: IEC/TC 107; IEC/TC 97;
ISO: ISO/TC 20/SC 1; ISO/TC 20/SC 13;


CT 305 - Aparate de uz casnic consumatoare de combustibil

Domeniu de activitate: Standardizare în domeniul aparatelor de gătit, aparatelor de încălzit pentru uz casnic (boilere), dispozitivelor de reglare, sistemelor de comandă şi siguranţă, referitor la terminologie, clasificare, caracteristici tehnice şi performanţe, metode de încercare şi marcare.
Expert ASRO: Andreea BRAGĂ
Preşedinte: Ing. Liliana TÂLVÂC, ELECTROLUX-ELECTROLUX ROMANIA S.A.
Secretar: Andreea BRAGĂ, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 106; CEN/TC 181; CEN/TC 281; CEN/TC 295; CEN/TC 46; CEN/TC 48; CEN/TC 49; CEN/TC 58;
ISO: ISO/TC 109; ISO/TC 161; ISO/TC 291;


CT 311 - Descărcătoare

Domeniu de activitate: Elaborează standarde referitoare la specificaţiile pentru diferite tipuri de descărcătoare (cu sau fără eclatoare) pentru reţelele de alimentare cu energie electrică de curent alterntiv sau continuu, alegerea descărcătoarelor pentru protecţia corectă a reţelelor în condiţii satisfăcătoare de fiabilitate şi definirea condiţiilor de utilizare necesare pentru obţinerea acestui rezultat.
Expert ASRO: Ing. Doina DRAGOMIR
Preşedinte: Conf. Dr. ing. Marian COSTEA, UPB ENERG-Universitatea Politehnica Bucuresti. Facultatea de Energetica
Secretar: Ing. Doina DRAGOMIR, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/SR 37; CLC/SR 37B; CLC/TC 37A;
IEC: IEC/SC 37A; IEC/SC 37B; IEC/TC 37;


CT 312 - Transformatoare de mică putere

Domeniu de activitate: Elaborează standarde în domeniul de securitate a transformatoarelor, blocurilor de alimentare şi bobinelor de reactanţă care nu depăşesc tensiunea nominală 1000 V şi frecvenţa nominală 1 MHz.
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Prof. dr. ing. Mihaela MOREGA, UPB - IE-Universitatea Politehnică Bucureşti, Fac. Inginerie Electrică
Secretar: Ing. Adrian COLGIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/BTTF 146-1; CLC/BTTF 69-3; CLC/SR 96;
IEC: IEC/TC 96;


CT 318 - Uşi, ferestre, elemente de închidere şi accesorii pentru construcţii

Domeniu de activitate: Elaborează standarde în domeniul uşi, ferestre, elemente de închidere şi accesorii pentru construcţii.
Expert ASRO: Ing. Cristina POPA
Preşedinte: Prof.Dr.Ing. Ana Maria DABIJA, UAUIM-Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu"
Secretar: Ing. Cristina POPA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 33;
ISO: ISO/TC 162;


CT 319 - Informatică medicală

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul aplicaţiilor tehnologiei informaticii medicale.
Expert ASRO: Ing. Valentina DINCĂ
Secretar: Ing. Valentina DINCĂ, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 251;
ISO: ISO/TC 215;


CT 320 - Carburanţi şi combustibili gazoşi şi lichizi, lubrifianţi şi produse derivate, de origine petrolieră, sintetică şi biologică

Domeniu de activitate: Standardizarea metodelor de măsurare, eşantionare şi încercare, terminologiei, clasificării şi cerinţelor impuse ţiţeiului, produse petroliere, lichidelor hidraulice, lubrifianţilor pe bază de ţiţei, biocombustibililor pe bază de pe esteri metilici şi esteri etilici ai acizilor graşi şi etanol precum ?i etichetarea combustibililor lichizi ?i gazo?i comercializa?i
Expert ASRO: Chim. Daniela ISĂCESCU
Preşedinte: Carmen VOICU, OMV PETROM-OMV PETROM S.A.
Secretar: Chim. Daniela ISĂCESCU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 19; CEN/TC 441; CEN/WS 015; CEN/WS 020;
ISO: ISO/TC 28; ISO/TC 28/SC 2; ISO/TC 28/SC 4; ISO/TC 28/SC 5; ISO/TC 28/SC 7;


CT 321 - Beton şi prefabricate din beton

Domeniu de activitate: Standardizarea caracteristicilor, condiţiilor, metodelor de încercare şi evaluarea conformităţii betonului proaspăt şi întărit, materialelor componente ale betonului, apa de amestecare, adaosuri şi aditivi, teci pentru armături pretensionate, fibre pentru utilizare în beton, execuţia structurilor de beton, producţia şi execuţia betonului pulverizat, produse pentru protejarea şi repararea structurilor de beton. Standardizarea elementelor prefabricate de beton celular autoclavizat şi beton cu agregate uşoare cu structură deschisă. Standardizarea terminologiei, criteriilor de performanţă, formelor şi dimensiunilor, toleranţelor, metodelor speciale pentru proprietăţi fizice relevante ale produselor de beton prefabricat (beton obişnuit, beton precomprimat, beton armat şi beton compozit), caracteristicilor, regulilor de verificare a calităţii, metodelor de încercare pentru agregate naturale şi artificiale.
Expert ASRO: Ing. Cristina POPA
Preşedinte: Conf. Dr. ing. Dan Paul GEORGESCU, UTCB-Fac. UT-Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti-Facultatea de Utiliaj Tehnologic
Secretar: Fiz. Adelina APOSTU, UTCB-Fac. UT-Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti-Facultatea de Utiliaj Tehnologic
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 104; CEN/TC 154; CEN/TC 177; CEN/TC 229;
ISO: ISO/TC 35/SC 15; ISO/TC 71; ISO/TC 71/SC 1; ISO/TC 71/SC 3; ISO/TC 71/SC 4; ISO/TC 71/SC 5; ISO/TC 71/SC 6; ISO/TC 71/SC 7; ISO/TC 71/SC 8;


CT 323 - Managementul mediului

Domeniu de activitate: Standardizare în domeniul sistemelor de management de mediu, în domeniul ecoetichetării de mediu în general şi auditului de mediu şi sistemelor de management de mediu.
Expert ASRO: Ing. Diana IORGA
Preşedinte: Prof. dr. ing. Vladimir ROJANSCHI, UEB-Universitatea Ecologica Bucureşti
Secretar: Ing. Diana IORGA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS S26;
ISO: ISO/TC 207; ISO/TC 207/SC 1; ISO/TC 207/SC 2; ISO/TC 207/SC 3; ISO/TC 207/SC 4; ISO/TC 207/SC 5; ISO/TC 207/SC 7;


CT 324 - Pardoseli şi materiale pentru pardoseli şi pereţi

Domeniu de activitate: Standardizarea metodelor de încercare şi a condiţiilor privind suprafeţele pentru sport, a şapelor, etc. şi standardizarea definiţiilor, clasificărilor, condiţiilor tehnice şi metodelor de încercare a tapetelor destinate învelirii pereţilor, precum şi pentru produse textile, produse rezistente la şoc şi produse laminate destinate învelirii pardoselilor.
Expert ASRO: Ing. Cristina POPA
Preşedinte: Ing. Carmen Pyerina GHIŢULEASA, INCDTP-Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie
Secretar: Ing. Cristina POPA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 134; CEN/TC 217; CEN/TC 303; CEN/TC 323; CEN/TC 99;
ISO: ISO/TC 219;


CT 326 - Structuri de lemn şi structuri metalice în construcţii

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul de utilizare al structurilor de lemn, de produse pe bază de lemn, a structurilor de oţel şi aliaje de aluminiu, în vederea utilizării lor în structuri de clădiri şi construcţii civile. Se au în vedere cerinţele pentru proiectare, fabricare, montare şi asamblare.
Expert ASRO: Ing. Cristina POPA
Preşedinte: Prof. Univ. Dr. Ing. Dorina ISOPESCU, UTI Fac. C & I-Universitatea Tehnică Iaşi, Fac. Construcţii şi Instalaţii
Secretar: Ing. Cristina POPA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 124; CEN/TC 135;
ISO: ISO/TC 165; ISO/TC 165/SC 1; ISO/TC 167; ISO/TC 167/SC 1; ISO/TC 167/SC 2; ISO/TC 167/SC 3;


CT 331 - Tehnologia combustibililor nucleari

Domeniu de activitate: Metode de măsurare a caracteristicilor fizice şi chimice ale materialelor fisionabile şi combustibililor nucleari.
Expert ASRO: Chim. Daniela ISĂCESCU
Secretar: Chim. Daniela ISĂCESCU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
ISO: ISO/TC 85; ISO/TC 85/SC 2; ISO/TC 85/SC 5; ISO/TC 85/SC 6;


CT 332 - Formare profesională, responsabilitate socială şi managementul proiectelor şi activelor

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul formării profesionale a adulţilor cuprinzând terminologia formării, formalizarea cerinţelor pentru formare, stabilirea criteriilor de calitate pentru furnizarea de servicii de formare, în domeniul responsabilităţii sociale şi în domeniile managementului proiectelor şi managementului activelor.
Expert ASRO: Adriana ALEXIUC
Preşedinte: Dr. ec. Constanţa BODEA, APM-Asociatia Project Management
Secretar: Narcisa CIOBOTAR, APM-Asociatia Project Management
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 432;
ISO: ISO/TC 236; ISO/TC 251; ISO/TC 258;


CT 333 - Vehicule electrice destinate circulaţiei pe drumurile publice, cărucioare electrice industriale şi echipamente electrice asociate

Domeniu de activitate: Elaborarea standardelor pentru vehicule rutiere electrice, cărucioare electrice industriale de manipulare şi echipamente electrice pentru automobile.
Expert ASRO: Ing. Doina DRAGOMIR
Preşedinte: Ing. Mihaela CHEFNEUX, ICPE SA-Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Electrotehnică SA
Secretar: Ing. Doina DRAGOMIR, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/BTTF 116-2; CLC/TC 69X;
IEC: IEC/TC 69;
ISO: ISO/TC 22/SC 1; ISO/TC 22/SC 21; ISO/TC 22/SC 3; ISO/TC 22/SC 32; ISO/TC 22/SC 37; ISO/TC 22/SC 8;


CT 335 - BIM şi sustenabilitatea mediului construit

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul BIM, sustenabilitatea mediului construit, prevenirea infrac?ionalită?ii prin planificare urbană ?i proiectarea mediului construit.
Expert ASRO: Ing. Cristina CHIREA
Preşedinte: Ing. Vasilica VASILE, INCD URBAN-INCERC-Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă - URBAN INCERC
Secretar: Alina DIMA, INCD URBAN-INCERC-Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă - URBAN INCERC
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 325; CEN/TC 350; CEN/TC 442;
ISO: ISO/TC 205; ISO/TC 59; ISO/TC 59/SC 13; ISO/TC 59/SC 14; ISO/TC 59/SC 15; ISO/TC 59/SC 16; ISO/TC 59/SC 17; ISO/TC 59/SC 2; ISO/TC 59/SC 3;


CT 336 - Depozitarea sigură a banilor, valorilor şi documentelor

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul securităţii fizice a produselor care asigură depozitarea numerarului, valorilor, datelor media, în termeni de rezistenţă la infracţiuni şi la foc, inclusiv încuietori de înaltă securitate.
Expert ASRO: Ramona ONCIOIU
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 263;


CT 337 - Interschimb electronic de date - EDI

Domeniu de activitate: Standardizarea documentelor care susţin procesele comerciale, industriale şi administrative şi a datelor necesare schimbului de informaţii în interiorul şi între organizaţii.
Expert ASRO: Ramona ONCIOIU
Preşedinte: Ing. Iulian NIŢESCU, GS1-Asociaţia Naţională pentru Numerotarea Internaţională a Articolelor
Secretar: Ing. Karmen VASILESCU, GS1-Asociaţia Naţională pentru Numerotarea Internaţională a Articolelor
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS F17;
ISO: ISO/TC 154;


CT 338 - Lacuri, vopsele, cerneluri, răşini, pigmenţi anorganici şi adezivi

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul adezivilor. Standardizarea terminologiei specifice, a metodelor de eşantionare, clasificare, a metodelor de încercare şi a cerinţelor pentru adezivi şi benzi autoadezive.
Expert ASRO: Mihaela MOESCU
Preşedinte: Ing. Ion SOARE, PF-PERSOANA FIZICA PENSIONAR
Secretar: Mihaela MOESCU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS C02; CEN/TC 139; CEN/TC 173; CEN/TC 193; CEN/TC 253; CEN/TC 298;
ISO: ISO/TC 256; ISO/TC 35; ISO/TC 35/SC 10; ISO/TC 35/SC 12; ISO/TC 35/SC 14; ISO/TC 35/SC 9;


CT 343 - Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul "Bazele proiectării şi calcul structurilor de construcţii", pentru toate tipurile de materiale de construcţii, cu referire la: terminologie şi simboluri utilizate, încărcări, acţiuni şi alte solicitări, precum şi limitarea de deformaţii, standardizarea ansamblului de regului de proiectare structurală a clădirilor şi lucrărilor de inginerie civilă, examinarea şi coordonarea cerinţelor de bază pentru fiabilitatea construcţiilor în ansamblu, execuţia, controlul, stabilirea regulilor de proiectare pentru principalele materiale specifice (oţel, beton, lemn, compozit, zidărie şi aluminiu), în vederea unei abordări comune prevăzute de Eurocoduri, standardizarea în domeniul dispozitivelor antiseismice, a performanţei ambietale a clădirilor, eficienţa energetică, construcţii durabile, declaraţie de mediu.
Expert ASRO: Ing. Cristina CHIREA
Preşedinte: Prof. Radu Ioan PASCU, UTCB-Fac. UT-Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti-Facultatea de Utiliaj Tehnologic
Secretar: Ing. Cristina CHIREA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 167; CEN/TC 250; CEN/TC 284; CEN/TC 340;
ISO: ISO/TC 98; ISO/TC 98/SC 1; ISO/TC 98/SC 2; ISO/TC 98/SC 3;


CT 345 - Sisteme de comandă şi de informatizare a transporturilor

Domeniu de activitate: Sisteme de comandă, de comunicare şi de informare în domeniul transporturilor de suprafaţă urbane şi rurale, inclusiv aspectele intermodale şi multimodale aferente, informarea călătorilor, gestiunea circulaţiei rutiere, transport public, servicii de urgenţă.
Expert ASRO: Ing. Vladimir GHEORGHIU
Preşedinte: Ing. Valentin BERCĂ, SYNTRA-SYNTRA SRL
Secretar: Ing. Vladimir GHEORGHIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 278;
ETSI: ITS; ITS WG1; ITS WG2; ITS WG3; ITS WG4; ITS WG5;
ISO: ISO/TC 204;


CT 346 - Protecţia împotriva trăsnetului

Domeniu de activitate: Elaborează ghiduri sau dacă este posibil standarde, pentru protecţia împotriva trăsnetului a structurilor şi clădirilor, cât şi a persoanelor, instalaţiilor şi obiectelor din interior sau de pe ele.
Expert ASRO: Ing. Doina DRAGOMIR
Preşedinte: Prof. dr. ing. Ileana BĂRAN, UPB ENERG-Universitatea Politehnica Bucuresti. Facultatea de Energetica
Secretar: Ing. Doina DRAGOMIR, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/TC 81X;
IEC: IEC/TC 81;


CT 347 - Zidărie şi structuri pentru zidărie

Domeniu de activitate: Standardizarea elementelor de zidărie (de argilă, silicat de calciu, de beton celular autoclavizat), pietre naturale şi artificiale, mortare, metode de încercare a elementelor de zidărie, elemente auxiliare. Standardizarea în domeniul coşurilor de fum şi industriale a plafoanelor suspendate şi serelor.
Expert ASRO: Ing. Cristina CHIREA
Preşedinte: Ing. Claudiu Lucian MATEI, INCD URBAN-INCERC-Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă - URBAN INCERC
Secretar: Ing. Cristina CHIREA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS B99; CEN/TC 125; CEN/TC 277;
ISO: ISO/TC 179; ISO/TC 179/SC 1; ISO/TC 179/SC 2; ISO/TC 179/SC 3;


CT 357 - Gaze naturale şi analiza gazelor

Domeniu de activitate: Standardizarea tehnologiei, specificaţiilor de calitate, metodelor de măsurare, eşantionare, de analiză şi de încercare în domeniul gazelor naturale, gazelor naturale lichefiate şi substituentelor (combustibili gazoşi), de la prelucrare până la livrare precum şi standardizarea în domeniul analizei gazelor, incluzând oxigenul, dioxidul de carbon, azotul, gazele rare, inclusiv terminologia, eşsntionarea, transferul prin conducte, metodele analitice şi analizarea caracteristicilor analizoarelor de gaze.
Expert ASRO: Ing. Diana IORGA
Preşedinte: Ing. Marian NISTOR, SNTGN TRANSGAZ-Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA
Secretar: Ing. Anca ALDESCU, SNTGN TRANSGAZ-Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS B25; CEN/SS N21; CEN/SS S12; CEN/TC 234; CEN/TC 235; CEN/TC 238; CEN/TC 282; CEN/TC 408;
ISO: ISO/TC 158; ISO/TC 193; ISO/TC 193/SC 1; ISO/TC 193/SC 3; ISO/TC 67/SC 9;


CT 358 - Explozivi de uz civil

Domeniu de activitate: Standardizarea produselor şi metodelor de încercare a explozivilor de uz civil.
Expert ASRO: Adriana ALEXIUC
Preşedinte: Ing. Atilla KOVACS, INSEMEX-Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX PETROŞANI
Secretar: Adriana ALEXIUC, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS C20; CEN/TC 212; CEN/TC 321;
ISO: ISO/TC 264;


CT 359 - Informaţii geografice

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul informaţiilor geografice numerice. Conţine un ansamblu structurat de standarde care specifică o metodologie pentru a defini, descrie şi transfera reprezentările din lumea reală.
Expert ASRO: Mihaela MOESCU
Preşedinte: Prof. dr. ing. Florica MOLDOVEANU, UPB AUTOMATICA-Universitatea Politehnica Bucureşti - Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Secretar: Mihaela MOESCU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 287;
ISO: ISO/TC 211;


CT 360 - Caracterizarea deşeurilor şi a nămolurilor

Domeniu de activitate: Standardizarea procedurilor pentru determinarea caracteristicilor deşeurilor şi a comportamentului lor în particular a proprietăţilor de levigare şi standardizarea terminologiei care se referă la aceasta. Se exclud: deşeurile radioactive, efluenţii gazoşi, apele uzate, explozivii, cadavrele de animale. Standardizarea în domeniul colectării şi transportului deşeurilor. Standardizarea metodelor de caracterizare a nămolurilor şi a produselor rezultate din colectarea apelor pluviale, a sistemelor de colectare a apelor uzate urbane, a staţiilor de epurare a apelor uzate şi apelor industriale asimilate aşa cum sunt definite prin directiva 91/271(se exclud nămolurile industriale periculoase).
Expert ASRO: Ing. Diana IORGA
Preşedinte: Ing. Ludovic VASS, URBAN-SC URBAN SA RM VÂLCEA
Secretar: Ing. Diana IORGA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS S27; CEN/TC 183; CEN/TC 292; CEN/TC 308; CEN/TC 335; CEN/TC 343; CEN/TC 383; CEN/TC 397; CEN/TC 411; CEN/TC 444;
ISO: ISO/TC 238; ISO/TC 255; ISO/TC 275; ISO/TC 297; ISO/TC 300;


CT 361 - Geotehnică

Domeniu de activitate: Standardizarea proceselor de execuţie a lucrărilor geotehnice speciale, cu accent pe metodele de încercare.
Expert ASRO: Ing. Cristina CHIREA
Preşedinte: Horaţiu POPA, UTCB-Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
Secretar: Ing. Cristina CHIREA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 288; CEN/TC 341; CEN/TC 396;
ISO: ISO/TC 182; ISO/TC 182/SC 1;


CT 364 - Geosintetice

Domeniu de activitate: Standardizează domeniul geosinteticelor (geotextile, geomembrane): terminologia, eşantionarea înainte de încercare, reguli pentru identificare şi marcare, metode de încercare, cerinţe referitoare la utilizare.
Expert ASRO: Ing. Valerica CORCIOVA
Preşedinte: Conf. Dr. ing. Valentin FEODOROV, ARG-Asociaţia Română a Geosinteticelor
Secretar: Ing. Valerica CORCIOVA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 189;
ISO: ISO/TC 221;


CT 365 - Calificarea întreprinderilor de construcţii

Domeniu de activitate: Standardizarea criteriilor şi procedurilor utilizate de organismele de calificare pentru calificarea întreprinderilor de construcţii.
Expert ASRO: Ing. Cristina POPA
Preşedinte: Ing. Ioan BURTEA, QUALITY-CERT-SC QUALITY CERT SA Organism de Certificare
Secretar: Ing. Cristina POPA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS A09; CEN/TC 330;
ISO: ISO/TC 59/SC 18;


CT 367 - Bere, vin şi băuturi alcoolice derivate

Domeniu de activitate: Standardizare in domeniul calităţii berii şi a materiilor prime pentru fabricarea berii, a metodelor de analiză şi eşantionare, a vinului şi a băuturilor alcoolice derivate, a metodelor de analiză.
Expert ASRO: Ing. Valentina DINCĂ
Preşedinte: Ing. Mihaela BEGEA, UPB-Universitatea Politehnica din Bucureşti
Secretar: Ing. Valentina DINCĂ, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
EBC: EBC;
MEBAK: MEBAK;


CT 372 - Produse chimice şi metode de analiză

Domeniu de activitate: Produse chimice organice şi anorganice, materii prime şi auxiliare utilizate la obţinerea aluminiului, produse derivate de la piroliza cărbunelui, metode de analiză şi metode de încercare.
Expert ASRO: Ing. Valentina DINCĂ
Preşedinte: Ing. Cristian STĂNESCU, ALRO-Întreprinderea de Aluminiu - Slatina
Secretar: Ing. Valentina DINCĂ, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS C03; CEN/TC 317;
ISO: ISO/TC 226; ISO/TC 47; ISO/TC 47/SC 1;


CT 373 - Servicii

Domeniu de activitate: Elaborează standarde în domeniul serviciilor imobiliare, administrative, turistice şi poştale, precum şi în domeniul analizei media print, educaţiei şi training-ului prin mijloace electronice.
Expert ASRO: Chim. Daniela ISĂCESCU
Preşedinte: Cristian POPESCU IALOMIŢA, OMNI-PRO-COM-OMNI-PRO-COM
Secretar: Chim. Daniela ISĂCESCU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS A01; CEN/SS A02; CEN/SS A03; CEN/SS A05; CEN/SS A06; CEN/SS A07; CEN/SS A08; CEN/SS A10; CEN/SS A99; CEN/TC 273; CEN/TC 320; CEN/TC 328; CEN/TC 329; CEN/TC 331; CEN/TC 353; CEN/TC 370; CEN/TC 373; CEN/TC 374; CEN/TC 375; CEN/TC 376; CEN/TC 381; CEN/TC 395; CEN/TC 404; CEN/TC 405; CEN/TC 409; CEN/TC 412; CEN/TC 445; CEN/TC 447; CEN/TC 448; CEN/WS 002; CEN/WS KMA;
ISO: ISO/IEC JTC 1/SC 36; ISO/PC 273; ISO/PC 280; ISO/TC 222; ISO/TC 225; ISO/TC 228; ISO/TC 37/SC 5;


CT 374 - Evaluarea conformităţii

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul studiului mijloacelor de evaluare a conformităţii, a pregătirii documentelor referitoare la practica şi funcţionarea evaluării conformităţii şi promovarea acestora, participarea la elaborarea documentelor referitoare la principiile şi practica evaluării conformităţii, la monitorizarea la nivel naţional a feedback-ului pieţei referitor la utilizarea documentelor atât de către autorităţile publice cu atribuţii de reglementare cât şi de operatorii economici.
Expert ASRO: Ing. Diana IORGA
Preşedinte: Ing. Constanţa NICOLESCU, PF-PERSOANA FIZICA PENSIONAR
Secretar: Ing. Diana IORGA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/CLC/JTC 1;
ISO: ISO/CASCO; ISO/PC 302;


CT 375 - Sisteme şi echipamente audio, video şi multimedia

Domeniu de activitate: Elaborează standarde în domeniul sistemelor şi echipamentelor audio, video şi multimedia, incluzând specificaţii pentru sisteme şi echipamente de larg consum şi profesionale, metode de măsurare a performanţelor, aplicaţii interactive audio, video şi de date pentru producerea, procesarea, afişarea, transmisia şi stocarea datelor precum şi protocoale de reţea pentru interconectarea acestor echipamente şi sisteme. Elaborează şi standarde privind securitatea echipamentelor audio, video, de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, inclusiv metodele pentru măsurarea curentului de contact, a curentului în conductorul de protecţie, prescripţii privind izolaţia electrică, conectarea la reţelele de telecomunicaţii şi metodele de măsurare a randamentului energetic (noţiunea de randament energetic se referă la conservarea energiei).
Expert ASRO: Ana Maria COMAN
Preşedinte: Conf. Dr. ing. Ioan TACHE, UPB ETTI-Universitatea Politehnica Bucureşti - Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Secretar: Ana Maria COMAN, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CLC: CLC/BTTF 133-1; CLC/SR 100; CLC/TC 100X; CLC/TC 108X; CLC/TC 206; CLC/TC 209;
IEC: IEC/TC 100; IEC/TC 108;


CT 376 - Securitate

Domeniu de activitate: Standardizare în domeniul gestionării situaţiilor de criză, a dezastrelor naturale şi industriale, a coordonării resurselor umane şi materiale pentru limitarea consecinţelor
Expert ASRO: Andreea BRAGĂ
Preşedinte: Col. Ing. Sorin CALOTĂ, ARISI-Asociatia Română a Inginerilor de Securitate la Incendiu
Secretar: Andreea BRAGĂ, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 391; CEN/WS 007; CEN/WS 010; CEN/WS 024; CEN/WS 028;
ISO: ISO/TC 292;


CT 377 - Medicale

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniile terminologiei, specificaţii, alergeni, metode de încercare, securitate, mijloace ajutătoare pentru persoane cu deficienţe, echipamente de anestezie şi reanimare respiratorie, stomatologie, dispozitive medicale neactive, managementul calităţii şi aspecte corespunzătoare privind dispozitivele medicale
Expert ASRO: Ing. Valentina DINCĂ
Preşedinte: Conf. Dr. ing. Sorin KOSTRAKIEVICI, DALIS MED CONSULTING-DALIS MED CONSULTING
Secretar: Prof. dr. Doina BUCUR, DALIS MED CONSULTING-DALIS MED CONSULTING
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/CLC/JTC 16; CEN/CLC/JTC 3; CEN/SS S02; CEN/SS S03; CEN/SS S99; CEN/TC 102; CEN/TC 140; CEN/TC 204; CEN/TC 205; CEN/TC 206; CEN/TC 215; CEN/TC 239; CEN/TC 257; CEN/TC 258; CEN/TC 285; CEN/TC 293; CEN/TC 316; CEN/TC 347; CEN/TC 358; CEN/TC 367; CEN/TC 380; CEN/TC 394; CEN/TC 414; CEN/TC 424; CEN/TC 55; CEN/WS 031; CEN/WS CTC;
ISO: ISO/TC 106; ISO/TC 106/SC 1; ISO/TC 106/SC 2; ISO/TC 106/SC 3; ISO/TC 106/SC 4; ISO/TC 106/SC 6; ISO/TC 106/SC 7; ISO/TC 106/SC 8; ISO/TC 106/SC 9; ISO/TC 121; ISO/TC 121/SC 1; ISO/TC 121/SC 2; ISO/TC 121/SC 3; ISO/TC 121/SC 4; ISO/TC 121/SC 6; ISO/TC 121/SC 8; ISO/TC 150; ISO/TC 150/SC 1; ISO/TC 150/SC 2; ISO/TC 150/SC 3; ISO/TC 150/SC 4; ISO/TC 150/SC 5; ISO/TC 150/SC 6; ISO/TC 150/SC 7; ISO/TC 157; ISO/TC 168; ISO/TC 170; ISO/TC 173; ISO/TC 173/SC 1; ISO/TC 173/SC 2; ISO/TC 173/SC 3; ISO/TC 173/SC 6; ISO/TC 173/SC 7; ISO/TC 194; ISO/TC 194/SC 1; ISO/TC 198; ISO/TC 201; ISO/TC 201/SC 1; ISO/TC 201/SC 10; ISO/TC 201/SC 2; ISO/TC 201/SC 3; ISO/TC 201/SC 4; ISO/TC 201/SC 6; ISO/TC 201/SC 7; ISO/TC 201/SC 8; ISO/TC 201/SC 9; ISO/TC 202; ISO/TC 202/SC 1; ISO/TC 202/SC 2; ISO/TC 202/SC 3; ISO/TC 202/SC 4; ISO/TC 210; ISO/TC 212; ISO/TC 249; ISO/TC 76; ISO/TC 84;


CT 378 - Nanotehnologii

Domeniu de activitate: Standardizarea tehnologiilor relevante pentru produsele şi sistemele electrice şi electronice din domeniul nanotehnologiilor
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Dr. fiz. Lidia Magdalena CIUREA, INCDFM-Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare de Fizica Materialelor
Secretar: Dr. ing. Mircea IGNAT, INCDIE ICPE-CA-Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS I44; CEN/TC 352; CEN/TC 386;
CLC: CLC/SR 113;
IEC: IEC/TC 113;
ISO: ISO/TC 229;


CT 380 - Conservarea bunurilor culturale

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul lucrărilor de restaurare şi conservare, metode de încercare în laborator şi situ
Expert ASRO: Ing. Cristina POPA
Preşedinte: Exp.Rest. Laurenţiu DRAGOMIR, APP-Asociaţia pentru Protecţia Patrimoniului
Secretar: Biolog. Iulia ANANIA, MNSDG-Muzeul Naţional al Satului Dimitrie Gusti
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 346;


CT 381 - Servicii de chirurgie estetică

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul siguranţei pacienţilor în chirurgia estetică
Expert ASRO: Ramona ONCIOIU
Preşedinte: Prof.Dr. Toma MUGEA, RASS-Societatea Română de Chirurgie Estetică
Secretar: Ramona ONCIOIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 403;


CT 382 - Tehnologie grafică

Domeniu de activitate: Standardizarea terminologiei, metodelor de testare şi a specificaţiilor în industria poligrafică şi tehnologia grafică, de la elaborarea originalului până la produsele finisate. Domeniul de activitate include în special: compoziţia, reproducerea, procesele de tipărire, finisarea (de exemplu legătoria), caracteristicile de utilizare a cernelurilor, suporturilor de imprimare şi a altor materiale folosite în tehnologia grafică. NOTĂ - Tipărirea este definită aici ca un proces de reproducere a unui element de imagine care implică transferul unui produs colorat sau nu (cerneală, etc.) pe un suport, utilizând unul din modurile de concepţie şi transfer al imaginii: în relief, planografic, intaglio, serigrafie sau altele.
Expert ASRO: Ing. Mădălina SIMION
Preşedinte: Ing. Dorin PIŢIGOI, COLOR SERVICE TRANSILVAE-COLOR SERVICE TRANSILVAE
Secretar: Ing. Mădălina SIMION, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
ISO: ISO/TC 130;


CT 383 - Managementul inovării

Domeniu de activitate: Standardizarea instrumentelor, metodelor, abordaărilor şi practicilor care facilitează încorporarea inovării în procesele organizaţiilor, incluzând toate tipurile de inovare împreună cu aspectele aferent, precum şi corelarea cu alte mecanisme de inovare din activitatea de cercetare şi dezvoltare.
Expert ASRO: Ing. Diana IORGA
Preşedinte: Alexandru ŞTRENC, STRENC SOLUTIONS-STRENC SOLUTIONS FOR INNOVATION SRL
Secretar: Ing. Diana IORGA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 389;
ISO: ISO/TC 279;


CT 384 - Criminalistica

Domeniu de activitate: Asigurarea integrării activităţilor criminalistice într-un proces unitar prin participarea la elaborarea de standarde europene care să stabilească prevederile necesare. Acestea se referă la cercetarea la faţa locului, activităţile de expertiză criminalistică, reconstituirea şi interpretarea rezultatelor obţinute.
Expert ASRO: Andreea BRAGĂ
Secretar: Andreea BRAGĂ, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 379; CEN/TC 419;
ISO: ISO/TC 272;


CT 387 - Profesii pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul profesiilor pentru tehnologia inrformaţiei şi comunicaţii
Expert ASRO: Ing. Adrian COLGIU
Preşedinte: Remus TUDORICĂ, CPI-Centrul de Pregatire în Informatica
Secretar: Ing. Adrian COLGIU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 428;


CT 388 - Facturare electronică, achiziţie publică electronică şi colectare a datelor de audit

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul facturării electronice în sprijinul schimbului de informaţii prin mijloace electronice în activităţile comerciale de bunuri şi servicii, standardizarea colectării datelor de audit pentru interschimbul acestora între diferite instituţii de audit şi standardizarea achiziţiilor publice electronice pentru o mai bună gestiune a proceselor.
Expert ASRO: Ing. Florin NEACŞU
Preşedinte: Liviu APOLOZAN, DOCPROCESS-DOCPROCESS SRL
Secretar: Ing. Florin NEACŞU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 434; CEN/TC 440; CEN/TC 461;
ISO: ISO/PC 295;


CT 389 - Comitetul consumatorului

Domeniu de activitate: COCON este un comitet care funcţionează pe lângă Consiliul director al ASRO, cu următoarele atribuţii principale: - evaluează modul în care standardele şi certificarea produselor-serviciilor răspund cerinţelor şi necesităţilor consumatorului; - colaborează la elaborarea programelor de standardizare în vederea includerii temelor de interes pentru consumatori; - elaborează punctul de vedere naţional pe care ASRO îl susţine în Comitetul de Politică a Consumatorilor ISO (COPOLCO), Asociaţia Europeană pentru Coordonarea Reprezentării Consumatorului în Standardizare - ANEC şi în alte organisme similare; - supune aprobării Consiliului Director propunerile nominale pentru delegaţia ASRO care să participe, după caz, la întrunirile organizate de aceste organizaţii; - încurajează implicarea organizaţiilor neguvernamentale ale consumatorilor în activitatea Comitetelor Tehnice de standardizare; - participă la procesul de informare şi educare a consumatorului.
Expert ASRO: Mihaela MOESCU
Preşedinte: Victor CANGHIZER, IPCOC-Institutul pentru Protecţia Consumatorilor şi a Concurenţei
Secretar: Mihaela MOESCU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
ISO: ISO/COPOLCO;


CT 390 - Fabricaţia aditivă

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul fabricaţiei aditive (FA), cu referire la procese, materiale, termeni şi definiţii, lanţuri de proces (hardware şi software), metode de încercare, parametri de calitate, acorduri de furnizare şi toate celelalte aspecte fundamentale.
Expert ASRO: Ing. Mădălina SIMION
Preşedinte: Diana POPESCU, UPB IMST-Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice
Secretar: Ing. Mădălina SIMION, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 438;
ISO: ISO/TC 261;


CT 392 - Managementul energiei

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul managementului energiei, inclusiv eficienţă energetică, performanţă energetică, surse de alimentare cu energie, practici de achiziţionare pentru echipamente şi sisteme utilizatoare de energie şi utilizarea de energie
Expert ASRO: Ing. Cristina Alice STĂNIŞTEANU
Preşedinte: Conf. Dr. ing. Mircea SCRIPCARIU, UPB ENERG-Universitatea Politehnica Bucuresti. Facultatea de Energetica
Secretar: Ing. Cristina Alice STĂNIŞTEANU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/CLC/JTC 14; CEN/CLC/JTC 15; CEN/CLC/JWG 2; CEN/SS F23;
ISO: ISO/TC 301;


CT 393 - Coşuri de fum

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul coşurilor de fum şi a coşurilor de fum industriale independente.
Expert ASRO: Ing. Cristina CHIREA
Preşedinte: Laszlo SCHRECK, LEIER-SC LEIER ROM SRL
Secretar: Ing. Cristina CHIREA, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 166; CEN/TC 297;


CT 394 - Foraje pentru apă şi geotermale

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul protecţiei mediului, cu accent pe protejarea, din punct de vedere calitativ şi cantitativ, a apelor subterane (proiectarea, execuţia, exploatarea, monitorizarea, întreţinerea, reabilitarea şi demontarea/dezmembrarea puţurilor forate în scopul extracţiei de apă subterană, indiferent de scopul în care aceasta este folosită: apa potabilă, geotermală, industrială, pentru irigaţii, etc.).
Expert ASRO: Ing. Cristina Alice STĂNIŞTEANU
Preşedinte: Adrian IURKIEWICZ, UB-Universitatea Bucure?ti
Secretar: Ing. Cristina Alice STĂNIŞTEANU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 451;


CT 395 - Hidrogen în sisteme de energie

Domeniu de activitate: Elaborarea standardelor pentru interfeţele sistemelor de producere a hidrogenului din surse regenerabile de energie şi din alte surse, siguranţa în funcţionare a echipamentelor de stocare şi aspectele de securitate aferente infrastructurii pentru transportul şi distribuţia hidrogenului. De asemenea, programul de lucru al comitetului tehnic se extinde la elaborarea standardelor de terminologie, garanţia originii, management operaţional, educaţie şi formare profesională.
Expert ASRO: Ing. Cristina Alice STĂNIŞTEANU
Preşedinte: Ioan IORDACHE, ICSI Rm. Vâlcea-Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice ICSI Ramnicu Valcea
Secretar: Ing. Cristina Alice STĂNIŞTEANU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/CLC/JTC 6;
ISO: ISO/TC 197;


CT 396 - Câini de asistenţă

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul câinilor de asistenţă, utilizatorilor şi personalului de instruire
Expert ASRO: Mihaela MOESCU
Preşedinte: Camelia MOSOIA, ADA-Asociatia Dog Assist
Secretar: Mihaela MOESCU, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/TC 452;


CT 397 - Dezvoltare sustenabilă a infrastructurilor inteligente din cadrul oraşelor şi comunităţilor

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul gestionării sustenabilităţii oraşelor şi a comunităţilor, în scopul dezvoltării cerinţelor, a cadrelor, a ghidurilor, precum şi a tehnicilor şi instrumentelor adecvate pentru susţinerea dezvoltării pe termen lung, luând în considere planificarea inteligentă, rezilienţa infrastructurilor oraşelor şi a celorlalte comunităţi teritoriale, precum şi cerinţele părţilor interesate din zonele rurale şi urbane.
Expert ASRO: Ing. Doina DRAGOMIR
Preşedinte: Dr. ing. Mircea EREMIA, UPB ENERG-Universitatea Politehnica Bucuresti. Facultatea de Energetica
Secretar: Ing. Doina DRAGOMIR, ASRO-Asociaţia de Standardizare din România
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
IEC: SyC Smart Cities;
ISO: ISO/TC 268; ISO/TC 268/SC 1;