Monthly Archives: January 2016

Iniţiativa de Calitate pentru Standardizarea în domeniul Construcţiilor

Luând în considerare poziția predominantă a sectorului construcțiilor în cadrul Strategiei Pieței Unice și abordarea sectorială pe care Iniţiativa Comună în domeniul Standardizării dorește să o aibă, este important ca această acţiune să se concentreze și pe adecvanța și aplicabilitatea