97/23/EC

22.12.2014 Standarde române care adoptată standarde europene armonizate referitoare la echipamente sub
presiune sub incidenţa directivei PED 97/23/EC in conformitate cu OJ C 313 din 2014-09-12
Indicativ standard Titlu standard Standard înlocuit Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit
SR EN 3-8:2007 Stingătoare de incendiu portative. Partea 8: Cerinţe suplimentare faţă de EN 3-7 pentru construcţie, rezistenţă la presiune şi încercări mecanice pentru stingătoarele care au presiunea maximă admisă egală sau mai mică de 30 bar
SR EN 3-8:2007/AC:2008 Stingătoare de incendiu portative. Partea 8: Cerinţe suplimentare faţă de EN 3-7 pentru construcţie, rezistenţă la presiune şi încercări mecanice pentru stingătoarele care au presiunea maximă admisă egală sau mai mică de 30 bar
SR EN 19:2003 Robinetărie industrială. Marcarea aparatelor de robinetărie de metal
SR EN 267+A1:2012 Arzătoare automate cu tiraj forţat care utilizează combustibili lichizi SR EN 267:2010 03.08.2012
SR EN 287-1:2011 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oţeluri SR EN 287-1:2004 03.08.2012
SR EN 334+A1:2009 Aparate de reglare a presiunii gazelor pentru presiuni de intrare de până la 100 bar SR EN 334:2005 31.07.2009
SR EN 378-2+A2:2012 Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 2: Proiectare, execuţie, încercări, marcare şi documentaţie SR EN 378-2+A1:2009 30.11.2012
SR EN 593+A1:2011 Robinetărie industrială. Robinete metalice cu fluture SR EN 593:2009 30.09.2011
SR EN 676+A2:2008 Arzătoare automate, cu tiraj forţat, care utilizează combustibili gazoşi
SR EN 676+A2:2008/AC:2009 Arzătoare automate, cu tiraj forţat, care utilizează combustibili gazoşi
SR EN 764-5:2004 Echipamente sub presiune. Partea 5: Documente de conformitate şi de inspecţie pentru materiale metalice
SR EN 764-7:2004 Echipamente sub presiune. Partea 7: Sisteme de securitate pentru echipamentele sub presiune nesupuse la flacără
SR EN 764-7:2004/AC:2006 Echipamente sub presiune. Partea 7: Sisteme de securitate pentru echipamentele sub presiune nesupuse la flacără
SR EN 1057+A1:2010 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde, fără sudură, pentru apă şi gaz utilizate la instalaţii sanitare şi de încălzire SR EN 1057:2006 31.08.2010
SR EN 1092-1+A1:2013 Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 1: Flanşe de oţel SR EN 1092-1:2008 21.01.2014
SR EN 1092-3:2004 Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 3: Flanşe de aliaj de cupru
SR EN 1092-3:2004/AC:2008 Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 3: Flanşe de aliaj de cupru
SR EN 1092-4:2003 Flanşe şi îmbinările lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 4: Flanşe de aliaj de aluminiu
SR EN 1171:2003 Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de fontă
SR EN 1252-1:2002 Recipiente criogenice. Materiale. Partea 1: Condiţii de rezistenţă pentru temperaturi mai mici de – 80 grade C
SR EN 1252-1:2002/AC:2004 Recipiente criogenice. Materiale. Partea 1: Condiţii de rezistenţă pentru temperaturi mai mici de – 80 grade C
SR EN 1252-2:2002 Recipiente criogenice. Materiale. Partea 2: Condiţii de tenacitate pentru temperaturi cuprinse între – 80 grade C şi – 20 grade C
SR EN 1349:2010 Robinete de reglare pentru procese industriale SR EN 1349:2002 31.05.2010
SR EN 1515-4:2010 Flanşe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 4: Alegerea prezoanelor şi piuliţelor pentru echipamente sub incidenţa Directivei Echipamente sub Presiune 97/23/CE
SR EN 1562:2012 Turnătorie. Fontă maleabilă SR EN 1562:1999 30.09.2012
SR EN 1563:2012 Turnătorie. Fontă cu grafit nodular SR EN 1563:1999 03.08.2012
SR EN 1564:2012 Turnătorie. Fontă ausferitică cu grafit nodular SR EN 1564:1999 03.08.2012
SR EN 1591-1:2014 Flanşe şi îmbinarea lor. Reguli de calcul ale îmbinărilor cu flanşe circulare cu garnitură de etanşare. Partea 1: Metodă de calcul SR EN 1591-1+A1:2009 12.09.2014
SR EN 1626:2009 Recipiente criogenice. Robinete pentru uz criogenic SR EN 1626:2002 31.05.2009
SR EN 1653:2003 Cupru şi aliaje de cupru. Plăci, table şi discuri pentru boilere, vase sub presiune şi rezervoare pentru depozitarea apei calde
SR EN 1653:2003/A1:2003 Cupru şi aliaje de cupru. Plăci, table şi discuri pentru boilere, vase sub presiune şi rezervoare pentru depozitarea apei calde 28.02.2001
SR EN 1759-3:2004 Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin clasă. Partea 3: Flanşe de aliaje de cupru
SR EN 1759-3:2004/AC:2007 Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin Clasă. Partea 3: Flanşe de aliaje de cupru
SR EN 1759-4:2004 Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin clasă. Partea 4: Flanşe de aliaje de aluminiu
SR EN 1797:2002 Recipiente criogenice. Compatibilitate între gaz şi material 31.01.2002
SR EN 1866-2:2014 Stingătoare mobile de incendiu. Partea 2: Cerinţe pentru construcţia, rezistenţa la presiune şi încercări mecanice pentru stingătoare, cu o presiune maximă admisibilă mai mică sau egală cu 30 bari, conforme cu cerinţele EN 1866-1 SR EN 1866:2006 30.11.2014
SR EN 1866-3:2013 Stingătoare mobile de incendiu. Partea 3: Cerinţe de montare, de construcţie şi de rezistenţă la presiune a stingătoarelor cu dioxid de carbon conforme cu cerinţele din EN 1866-1 SR EN 1866:2006 24.01.2014
SR EN 1983:2014 Robinetărie industrială. Robinete de oţel cu bilă SR EN 1983:2006 28.02.2014
SR EN 1984:2010 Robinetărie industrială. Robinete cu sertar, de oţel SR EN 1984:2002 03.08.2012
SR EN ISO 4126-1:2013 Dispozitive de securitate pentru protecţia împotriva suprapresiunilor. Partea 1: Supape de siguranţă SR EN ISO 4126-1:2004 31.01.2014
SR EN ISO 4126-3:2006 Dispozitive de securitate pentru protecţie împotriva suprapresiunilor. Partea 3: Supape de siguranţă şi dispozitive de siguranţă cu membrană de rupere în combinaţie
SR EN ISO 4126-4:2013 Dispozitive de securitate pentru protecţie împotriva suprapresiunilor. Partea 4: Supape de siguranţă pilotate SR EN ISO 4126-4:2004 31.01.2014
SR EN ISO 4126-5:2013 Dispozitive de securitate pentru protecţie împotriva suprapresiunilor. Partea 5: Dispozitive de siguranţă pentru descărcarea controlată împotriva suprapresiunilor (CSPRS) SR EN ISO 4126-5:2004 31.01.2014
SR EN ISO 4126-7:2013 Dispozitive de securitate pentru protecţia împotriva suprapresiunilor. Partea 7: Date comune
SR EN ISO 9606-2:2005 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 2: Aluminiu şi aliaje de aluminiu
SR EN ISO 9606-3:2001 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 3: Cupru şi aliaje de cupru
SR EN ISO 9606-4:2001 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 4: Nichel şi aliaje de nichel
SR EN ISO 9606-5:2002 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 5: Titan şi aliaje de titan, zirconiu şi aliaje de zirconiu
SR EN ISO 9712:2013 Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive SR EN 473:2008 31.12.2012
SR EN 10028-1+A1:2009 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Condiţii generale SR EN 10028-1:2008 31.10.2009
SR EN 10028-1+A1:2009/AC:2010 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Condiţii generale
SR EN 10028-2:2009 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oţeluri nealiate şi aliate cu caracteristici specificate la temperatură ridicată SR EN 10028-2:2004 31.12.2009
SR EN 10028-3:2009 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 3: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină, normalizate SR EN 10028-3:2004 31.12.2009
SR EN 10028-4:2009 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oţeluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură scăzută SR EN 10028-4:2004 31.12.2009
SR EN 10028-5:2009 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină laminate termomecanic SR EN 10028-5:2004 31.12.2009
SR EN 10028-6:2009 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 6: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină, călite şi revenite SR EN 10028-6:2004 31.12.2009
SR EN 10028-7:2008 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 7: Oţeluri inoxidabile SR EN 10028-7:2001 30.06.2008
SR EN 10204:2005 Produse metalice. Tipuri de documente de inspecţie
SR EN 10213:2008 Piese turnate din oţel pentru funcţionarea sub presiune SR EN 10213-1:1996;
SR EN 10213-2:1996;
SR EN 10213-3:1996;
SR EN 10213-4:1996
31.05.2008
SR EN 10213:2008/AC:2009 Piese turnate din oţel pentru funcţionarea sub presiune
SR EN 10216-1:2014 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de oţel nealiat cu caracteristici specificate la temperatura ambiantă SR EN 10216-1:2002 12.09.2014
SR EN 10216-2:2014 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi de oţel nealiat cu caracteristici specificate la temperatură ridicată SR EN 10216-2+A2:2008 12.09.2014
SR EN 10216-3:2014 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi de oţel aliat cu granulaţie fină SR EN 10216-3:2003 12.09.2014
SR EN 10216-4:2014 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi de oţel nealiat şi aliat cu caracteristici specificate la temperatură scăzută SR EN 10216-4:2003 12.09.2014
SR EN 10216-5:2014 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 5: Ţevi de oţel inoxidabil SR EN 10216-5:2005 12.09.2014
SR EN 10217-1:2002 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de oţel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatura ambiantă
SR EN 10217-1:2002/A1:2005 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de oţel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatura ambiantă 31.07.2005
SR EN 10217-2:2003 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi sudate electric, de oţel nealiat şi aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată
SR EN 10217-2:2003/A1:2005 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi sudate electric, de oţel nealiat şi aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată 31.07.2005
SR EN 10217-3:2003 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi de oţel aliat cu granulaţie fină
SR EN 10217-3:2003/A1:2005 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi de oţel aliat cu granulaţie fină 31.07.2005
SR EN 10217-4:2003 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi sudate electric, de oţel nealiat cu caracteristici precizate la temperatură scăzută
SR EN 10217-4:2003/A1:2005 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi sudate electric, de oţel nealiat cu caracteristici precizate la temperatură scăzută 31.07.2005
SR EN 10217-5:2003 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 5: Ţevi sudate sub strat de flux, de oţel nealiat şi aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată
SR EN 10217-5:2003/A1:2005 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 5: Ţevi sudate sub strat de flux, de oţel nealiat şi aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată 31.07.2005
SR EN 10217-6:2003 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 6: Ţevi sudate sub strat de flux, de oţel nealiat cu caracteristici precizate la temperatură scăzută
SR EN 10217-6:2003/A1:2005 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 6: Ţevi sudate sub strat de flux, de oţel nealiat cu caracteristici precizate la temperatură scăzută 31.07.2005
SR EN 10217-7:2005 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 7: Ţevi de oţel inoxidabil
SR EN 10222-1:2001 Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Prescripţii generale pentru piesele obţinute prin forjare liberă
SR EN 10222-1:2001/A1:2003 Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Prescripţii generale pentru piesele obţinute prin forjare liberă 31.10.2002
SR EN 10222-2:2002 Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oţeluri feritice şi martensitice cu caracteristici specificate la temperatură ridicată
SR EN 10222-2:2002/AC:2002 Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oţeluri feritice şi martensitice cu caracteristici specificate la temperatură ridicată
SR EN 10222-3:2002 Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 3: Oţeluri cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură ridicată
SR EN 10222-4:2002 Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină cu limită de curgere ridicată
SR EN 10222-4:2002/A1:2002 Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină cu limită de curgere ridicată 31.01.2002
SR EN 10222-5:2002 Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oţeluri inoxidabile martensitice, austenitice şi austenito-feritice
SR EN 10222-5/AC:2001 Piese forjate pentru aparate sub presiune. Partea 5: Oţeluri inoxidabile martensitice, austenitice şi austenito-feritice
SR EN 10253-2:2008 Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 2: Oţeluri nealiate şi oţeluri aliate feritice cu condiţii de inspecţii specifice
SR EN 10253-4:2008 Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 4: Oţeluri inoxidabile austenitice şi austenito-feritice (duplex) cu condiţii de inspecţii specifice
SR EN 10253-4:2008/AC:2009 Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 4: Oţeluri inoxidabile austenitice şi austenito-feritice (duplex) cu condiţii de inspecţii specifice
SR EN 10269:2014 Oţeluri şi aliaje de nichel pentru elemente de fixare utilizate la temperatură ridicată şi/sau scăzută SR EN 10269:2002 12.09.2014
SR EN 10272:2008 Bare de oţel inoxidabil pentru recipiente sub presiune SR EN 10272:2002 30.04.2008
SR EN 10273:2008 Bare laminate la cald din oţeluri sudabile pentru aparate sub presiune cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate SR EN 10273:2004 30.06.2008
SR EN 10305-4:2011 Ţevi de oţel pentru utilizări de precizie. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi fără sudură trase la rece pentru circuite hidraulice şi pneumatice SR EN 10305-4:2003 03.08.2012
SR EN 10305-6:2005 Ţevi de oţel pentru utilizări de precizie. Condiţii tehnice de livrare. Partea 6: Ţevi sudate trase la rece pentru circuite hidraulice şi pneumatice
SR EN ISO 10931:2006 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicaţii industriale. Polifluorură de viniliden (PVDF). Specificaţii pentru componente şi sistem
SR EN 12178:2004 Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Dispozitive pentru indicarea nivelului de lichid. Cerinţe, încercări şi marcare
SR EN 12263:2002 Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Dispozitive întreruptoare de securitate, pentru limitarea presiunii. Condiţii şi încercări
SR EN 12266-1:2012 Robinetărie industrială. Încercările aparatelor de robinetărie metalice. Partea 1: Încercări la presiune, proceduri de încercare şi criterii de acceptare. Cerinţe obligatorii SR EN 12266-1:2004 31.10.2012
SR EN 12284:2004 Sisteme frigorifice şi pompe de căldură. Robinete. Condiţii, încercări şi marcare
SR EN 12288:2010 Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de aliaj de cupru SR EN 12288:2004 03.08.2012
SR EN 12334:2004 Robinetărie industrială. Robinete de reţinere de fontă
SR EN 12334:2004/A1:2005 Robinetărie industrială. Robinete de reţinere de fontă 28.02.2005
SR EN 12334:2004/AC:2003 Robinetărie industrială. Robinete de închidere de fontă
SR EN 12392:2002 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse obţinute prin deformare plastică. Condiţii speciale pentru produse destinate executării de echipamente sub presiune
SR EN 12420:2014 Cupru şi aliaje de cupru. Piese forjate SR EN 12420:2002 31.12.2014
SR EN 12434:2002 Recipiente criogenice. Racorduri flexibile pentru uz criogenic
SR EN 12434:2002/AC:2004 Recipiente criogenice. Racorduri flexibile pentru uz criogenic
SR EN 12451:2012 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde, fără sudură, pentru schimbătoare de căldură SR EN 12451:2002 30.11.2012
SR EN 12452:2012 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi laminate, fără sudură, cu aripioare pentru schimbătoare de căldură SR EN 12452:2002 30.11.2012
SR EN 12516-1:2005 Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 1: Metoda tabulară privind carcasele aparatelor de robinetărie de oţel
SR EN 12516-1:2005/AC:2007 Robinetărie industriala. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 1: Metoda tabulară privind carcasele aparatelor de robinetărie de oţel
SR EN 12516-2:2004 Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 2: Metoda de calcul privind carcasele aparatelor de robinetărie de oţel
SR EN 12516-3:2003 Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 3: Metoda experimentală
SR EN 12516-3:2003/AC:2004 Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 3: Metoda experimentală
SR EN 12516-4:2008 Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 4: Metodă de calcul a carcaselor aparatelor de robinetărie din materiale metalice altele decât oţelul
SR EN 12542:2011 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Recipiente cilindrice staţionare, sudate, de oţel, produse în serie, pentru depozitarea gazului petrolier lichefiat (GPL) având un volum mai mic sau egal cu 13 m3. Proiectare şi execuţie SR EN 12542:2003;
SR EN 14075:2003
03.08.2012
SR EN 12735-1:2011 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură din cupru pentru echipamente de aer condiţionat şi de răcire. Partea 1: Ţevi pentru sisteme de conducte SR EN 12735-1:2003 03.08.2012
SR EN 12735-2:2011 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură din cupru pentru echipamente de aer condiţionat şi de răcire. Partea 2: Ţevi pentru echipamente SR EN 12735-2:2003 03.08.2012
SR EN 12778:2003 Articole de gătit de uz casnic. Vase de gătit sub presiune de uz casnic
SR EN 12778:2003/A1:2005 Articole de gătit de uz casnic. Vase de gătit sub presiune de uz casnic 31.12.2005
SR EN 12778:2003/AC:2004 Articole de gătit de uz casnic. Vase de gătit sub presiune de uz casnic
SR EN 12952-1:2002 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţiile auxiliare. Partea 1: Generalităţi
SR EN 12952-2:2012 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 2: Materiale utilizate pentru părţile sub presiune ale cazanelor şi pentru accesorii SR EN 12952-2:2002 03.08.2012
SR EN 12952-3:2012 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 3: Proiectarea şi calculul părţilor sub presiune ale cazanului SR EN 12952-3:2002 03.08.2012
SR EN 12952-5:2012 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 5: Fabricaţia şi construcţia părţilor sub presiune ale cazanului SR EN 12952-5:2002 03.08.2012
SR EN 12952-6:2012 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 6: Examinarea pe durata construcţiei, documentaţie şi marcarea părţilor sub presiune ale cazanelor SR EN 12952-6:2003 03.08.2012
SR EN 12952-7:2013 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 7: Cerinţe referitoare la echipamentul cazanului SR EN 12952-7:2003 24.01.2014
SR EN 12952-8:2003 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţiile auxiliare Partea 8: Cerinţe referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili gazoşi şi lichizi
SR EN 12952-9:2004 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 9: Cerinţe referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili pulverizaţi
SR EN 12952-10:2003 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 10: Cerinţe referitoare la protecţia împotriva suprasarcinii de lucru
SR EN 12952-11:2007 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 11: Cerinţe referitoare la dispozitivele de limitare ale cazanului şi la accesoriile acestuia
SR EN 12952-14:2004 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 14: Cerinţe referitoare la sistemele de denitrificare (DENOX) a gazelor arse care utilizează amoniac lichefiat sub presiune şi apă amoniacală
SR EN 12952-16:2004 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 16: Cerinţe referitoare la echipamentele de încălzire cu pat fluidizat şi cu grătar pentru combustibili solizi
SR EN 12952-18:2013 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 18: Instrucţiuni de funcţionare
SR EN 12953-1:2012 Cazane cu ţevi de fum şi instalaţii auxiliare. Partea 1: Generalităţi SR EN 12953-1:2003 30.09.2012
SR EN 12953-2:2012 Cazane cu ţevi de fum. Partea 2: Materiale utilizate pentru părţile sub presiune ale cazanelor şi ale accesoriilor SR EN 12953-2:2003 30.09.2012
SR EN 12953-3:2003 Cazane cu ţevi de fum. Partea 3: Proiectarea şi calculul părţilor sub presiune
SR EN 12953-4:2003 Cazane cu ţevi de fum. Partea 4: Execuţia şi construcţia părţilor sub presiune ale cazanelor
SR EN 12953-5:2003 Cazane cu ţevi de fum. Partea 5: Inspecţii în timpul execuţiei, a documentaţiei şi a marcării părţilor sub presiune ale cazanului
SR EN 12953-6:2011 Cazane cu ţevi de fum. Partea 6: Cerinţe referitoare la echipamentele cazanului SR EN 12953-6:2003 09.09.2011
SR EN 12953-7:2003 Cazane cu ţevi de fum. Partea 7: Cerinţe referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili gazoşi şi lichizi
SR EN 12953-8:2002 Cazane cu ţevi de fum. Partea 8: Cerinţe tehnice referitoare la protecţia împotriva suprapresiunii
SR EN 12953-8:2002/AC:2003 Cazane cu ţevi de fum. Partea 8: Cerinţe tehnice referitoare la protecţia împotriva suprapresiunii
SR EN 12953-9:2007 Cazane cu ţevi de fum. Partea 9: Cerinţe referitoare la dispozitivele de limitare ale cazanului şi ale accesoriilor acestuia
SR EN 12953-12:2004 Cazane cu ţevi de fum. Partea 12: Cerinţe referitoare la echipamentele de încălzire cu grătar ale cazanului care utilizează combustibili solizi
SR EN 12953-13:2012 Cazane cu ţevi de fum şi instalaţii auxiliare. Partea 13: Instrucţiuni de funcţionare
SR EN 13121-1:2004 Rezervoare şi recipienţi de PAS pentru aplicaţii deasupra solului. Partea 1 : Materii prime. Condiţii pentru specificaţii şi condiţii de recepţie
SR EN 13121-2:2004 Rezervoare şi recipiente de PAS pentru aplicaţii deasupra solului. Partea 2: Materiale compozite. Rezistenţă chimică
SR EN 13121-3+A1:2010 Rezervoare şi recipiente de PAS pentru aplicaţii deasupra solului. Partea 3: Proiectare şi calitatea execuţiei SR EN 13121-3:2008 31.08.2010
SR EN 13121-3+A1:2010/AC:2011 Rezervoare şi recipiente de PAS pentru aplicaţii deasupra solului. Partea 3: Proiectare şi calitatea execuţiei
SR EN 13134:2002 Lipire tare. Calificarea procedurilor de lipire tare
SR EN 13136:2014 Sisteme frigorifice şi pompe de căldură. Dispozitive de suprapresiune şi conductele asociate. Metode de calcul SR EN 13136:2002 12.09.2014
SR EN 13175+A2:2007 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Specificaţii şi încercări pentru echipamente şi accesorii ale rezervoarelor de gaz petrolier lichefiat SR EN 13175:2003 30.09.2007
SR EN 13348:2009 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde, fără sudură, din cupru pentru gaze medicale sau vid SR EN 13348:2002 28.02.2009
SR EN 13371:2002 Recipiente criogenice. Racorduri pentru serviciu criogenic
SR EN 13397:2002 Robinetărie industrială. Robinete metalice cu membrană
SR EN 13445-1:2009 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 1: Generalităţi SR EN 13445-1:2003 31.12.2009
SR EN 13445-1:2009/A1:2014 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 1: Generalităţi 12.09.2014
SR EN 13445-2:2009 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 2: Materiale SR EN 13445-2:2003 31.12.2009
SR EN 13445-2:2009/A1:2012 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 2: Materiale 31.12.2012
SR EN 13445-2:2009/A2:2012 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 2: Materiale 31.12.2012
SR EN 13445-3:2009 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare SR EN 13445-3:2003 31.12.2009
SR EN 13445-3:2009/A1:2012 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare 31.12.2012
SR EN 13445-3:2009/A2:2014 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare 12.09.2014
SR EN 13445-4:2009 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 4: Execuţie SR EN 13445-4:2003 31.12.2009
SR EN 13445-4:2009/A1:2012 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 4: Execuţie 03.08.2012
SR EN 13445-4:2009/A2:2014 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 4: Execuţie 31.10.2014
SR EN 13445-5:2009 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecţie şi examinare SR EN 13445-5:2003 31.12.2009
SR EN 13445-5:2009/A1:2011 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecţie şi examinare 03.08.2012
SR EN 13445-5:2009/A2:2011 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecţie şi examinare 03.08.2012
SR EN 13445-5:2009/A3:2011 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecţie şi examinare 03.08.2012
SR EN 13445-5:2009/A4:2013 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecţie şi examinare 31.01.2014
SR EN 13445-6:2009 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 6: Cerinţe referitoare la proiectarea şi execuţia recipientelor sub presiune şi a părţilor sub presiune, turnate din fontă cu grafit nodular SR EN 13445-6:2003 31.12.2009
SR EN 13445-8:2009 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 8: Cerinţe suplimentare pentru recipientele sub presiune executate din aluminiu şi aliaje de aluminiu SR EN 13445-8:2007 31.12.2009
SR EN 13458-1:2003 Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 1: Condiţii de bază
SR EN 13458-2:2004 Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercări
SR EN 13458-2:2004/AC:2007 Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercări
SR EN 13458-3:2004 Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 3: Condiţii de exploatare
SR EN 13458-3:2004/A1:2005 Recipiente criogenice. Recipiente fixe izolate sub vid. Partea 3: Condiţii de exploatare 31.12.2005
SR EN 13480-1:2012 Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalităţi SR EN 13480-1:2003 31.12.2012
SR EN 13480-2:2012 Conducte industriale metalice. Partea 2: Materiale SR EN 13480-2:2003 31.12.2012
SR EN 13480-2:2012/A1:2014 Conducte industriale metalice. Partea 2: Materiale 28.02.2014
SR EN 13480-3:2012 Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare şi calcul SR EN 13480-3:2003 31.12.2012
SR EN 13480-4:2012 Conducte industriale metalice. Partea 4: Fabricaţie şi instalare SR EN 13480-4:2003 31.12.2012
SR EN 13480-4:2012/A1:2014 Conducte industriale metalice. Partea 4: Fabricaţie şi instalare 28.02.2014
SR EN 13480-5:2012 Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspecţie şi încercări SR EN 13480-5:2003 31.12.2012
SR EN 13480-5:2012/A1:2014 Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspecţie şi încercări 28.02.2014
SR EN 13480-6:2012 Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerinţe suplimentare pentru conductele îngropate SR EN 13480-6:2004 31.12.2012
SR EN 13480-8:2012 Conducte industriale metalice. Partea 8: Cerinţe suplimentare pentru conductele de aluminiu şi aliaje de aluminiu SR EN 13480-8:2007 31.12.2012
SR EN 13480-8:2012/A1:2014 Conducte industriale metalice. Partea 8: Cerinţe suplimentare pentru conductele de aluminiu şi aliaje de aluminiu 30.11.2014
SR EN 13547:2014 Robinetărie industrială. Robinete de aliaj de cupru
SR EN ISO 13585:2012 Lipire tare. Calificarea operatorilor pentru lipire tare SR EN 13133:2002 31.12.2012
SR EN 13611+A2:2012 Echipamente auxiliare pentru arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz. Cerinţe generale SR EN 13611:2008 03.08.2012
SR EN 13648-1:2009 Recipiente criogenice. Dispozitive de protecţie împotriva suprapresiunii. Partea 1: Supape de siguranţă pentru uz criogenic SR EN 13648-1:2003 31.05.2009
SR EN 13648-2:2003 Recipiente criogenice. Dispozitive de protecţie împotriva suprapresiunii. Partea 2: Dispozitive cu discuri de rupere pentru uz criogenic
SR EN 13648-3:2004 Recipiente criogenice. Dispozitive de protecţie împotriva suprapresiunii. Partea 3: Determinarea debitului de evacuat. Capacitate şi dimensionare
SR EN 13709:2010 Robinetărie industrială. Robinete de închidere şi reţinere cu ventil de oţel SR EN 13709:2003 03.08.2012
SR EN 13789:2010 Robinetărie industrială. Robinete cu ventil de fontă SR EN 13789:2003 03.08.2012
SR EN 13831:2008 Vase de expansiune închise cu membrană incorporată pentru instalaţia cu sisteme de încălzire cu apă
SR EN 13835:2012 Turnătorie. Fontă austenitică SR EN 13835:2003 31.07.2012
SR EN 13923:2006 Recipiente de PAS sub presiune, cu înfăşurare filamentară. Materiale, proiectare, fabricaţie şi încercare
SR EN 14071:2005 Supape de siguranţă pentru rezervoare de gaz petrolier lichefiat (GPL). Echipament auxiliar
SR EN 14129:2014 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Supape de siguranţă pentru recipiente GPL sub presiune SR EN 14129:2005 12.09.2014
SR EN 14197-1:2004 Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 1: Condiţii de bază
SR EN 14197-2:2004 Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercare
SR EN 14197-2:2004/A1:2007 Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercare 28.02.2007
SR EN 14197-2:2004/AC:2007 Recipiente criogenice. Recipiente statice neizolate sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercări
SR EN 14197-3:2004 Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 3: Condiţii de funcţionare
SR EN 14197-3:2004/A1:2005 Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 3: Condiţii de funcţionare 31.12.2005
SR EN 14197-3:2004/AC:2005 Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 3: Condiţii de funcţionare
SR EN 14222:2004 Cazane cu ţevi de fum executate din oţel inoxidabil
SR EN 14276-1+A1:2011 Echipamente sub presiune pentru sisteme frigorifice şi pompe de căldură. Partea 1: Recipiente. Cerinţe generale SR EN 14276-1:2007 09.09.2011
SR EN 14276-2+A1:2011 Echipamente sub presiune pentru sisteme frigorifice şi pompe de căldură. Partea 2: Conducte. Cerinţe generale SR EN 14276-2:2007 09.09.2011
SR EN 14341:2007 Robinetărie industrială. Robinete de reţinere de oţel
SR EN 14359+A1:2011 Acumulatoare hidropneumatice pentru transmisii hidraulice SR EN 14359:2007 03.08.2012
SR EN 14382+A1:2009 Dispozitive de siguranţă pentru staţiile şi instalaţiile de reglare a presiunii gazelor. Dispozitive de blocare pentru presiuni de intrare până la 100 bar SR EN 14382:2005 30.09.2009
SR EN 14382+A1:2009/AC:2009 Dispozitive de siguranţă pentru staţiile şi instalaţiile de reglare a presiunii gazelor. Dispozitive de blocare pentru presiuni de intrare până la 100 bar
SR EN 14394+A1:2009 Cazane de încălzire. Cazane echipate cu arzătoare cu tiraj forţat. Putere utilă mai mică sau egală cu 10 MW şi temperatură maximă de funcţionare de 110 grade C
SR EN 14570:2014 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Echipament pentru recipiente de GPL sub presiune supraterane şi subterane SR EN 14570:2005 31.10.2014
SR EN 14585-1:2006 Furtunuri metalice flexibile ondulate utilizate sub presiune. Partea 1: Prescripţii
SR EN 14917+A1:2012 Compensatoare de dilatare cu burduf metalic pentru aplicaţii sub presiune SR EN 14917:2009 30.09.2012
SR EN 15001-1:2009 Sisteme de alimentare cu gaze. Conducte de gaz cu o presiune de lucru mai mare de 0,5 bar pentru instalaţii industriale şi mai mare de 5 bar pentru instalaţii industriale şi neindustriale. Partea 1: Cerinţe funcţionale detaliate pentru proiectare, materiale, construcţie, inspecţie şi încercări
SR EN ISO 15493:2004 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicaţii industriale. Acrilonitril-butadien-stiren (ABS), policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) şi policlorură de vinil clorurată (PVC-C). Specificaţii pentru componente şi sistem. Serie metrică
SR EN ISO 15494:2004 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicaţii industriale. Polibutenă (PB), polietilenă (PE) şi polipropilenă (PP). Specificaţii pentru componente şi sistem. Serie metrică
SR EN ISO 15613:2004 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificarea bazată pe o încercare de sudare înainte de fabricaţie
SR EN ISO 15614-1:2004 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc şi sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc a nichelului şi a aliajelor de nichel
SR EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc şi sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc a nichelului şi a aliajelor de nichel. Amendament 1 31.08.2008
SR EN ISO 15614-1:2004/A2:2012 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc şi sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc a nichelului şi a aliajelor de nichel. Amendament 2 31.08.2012
SR EN ISO 15614-2:2005 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu arc electric a aluminiului şi aliajelor sale
SR EN ISO 15614-2:2005/AC:2009 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu arc electric a aluminiului şi aliajelor sale
SR EN ISO 15614-4:2006 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 4: Sudarea în scopul finisării a pieselor turnate din aluminiu
SR EN ISO 15614-4:2006/AC:2008 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 4: Sudare de finisaj a pieselor turnate de aluminiu
SR EN ISO 15614-5:2004 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 5: Sudarea cu arc electric a titanului, zirconiului şi a aliajelor acestora
SR EN ISO 15614-6:2006 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 6: Sudarea cu arc electric şi cu gaze a cuprului şi aliajelor sale
SR EN ISO 15614-7:2007 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 7: Încărcare prin sudare
SR EN ISO 15614-8:2003 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 8: Sudarea îmbinărilor ţeavă – placă tubulară
SR EN ISO 15614-11:2003 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 11: Sudare cu fascicul de electroni şi cu laser
SR EN ISO 15620:2002 Sudare. Sudarea prin frecare a materialelor metalice
SR EN 15776:2011 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Cerinţe de proiectare şi execuţie pentru recipiente sub presiune şi părţi sub presiune turnate din fontă cu o alungire la rupere mai mică sau egală cu 15 %
SR EN ISO 16135:2006 Robinetărie industrială. Robinete cu sferă de materiale termoplastice
SR EN ISO 16136:2006 Robinetărie industrială. Robinete cu fluture de materiale termoplastice
SR EN ISO 16137:2006 Robinetărie industrială. Robinete de închidere de materiale termoplastice
SR EN ISO 16138:2006 Robinetărie industrială. Robinete cu diafragmă de materiale termoplastice
SR EN ISO 16139:2006 Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de materiale termoplastice
SR EN ISO 21787:2006 Robinetărie industrială. Robinete cu ventil de materiale termoplastice