2014/33/UE

22.04.2016 Standarde române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la ascensoare sub incidenţa directivei 2014/33/UE în conformitate cu OJ C 138/2016-04-20
Indicativ standard Titlu standard  Standard înlocuit Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit
Nota 1
SR EN 81-20:2015 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare pentru persoane şi de materiale. Partea 20: Ascensoare pentru persoane şi ascensoare pentru persoane şi materiale SR EN 81-1+A3:2010;
SR EN 81-2+A3:2010
Nota 2.1
31.08.2017
SR EN 81-21+A1:2012 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare de persoane şi de materiale. Partea 21: Ascensoare noi de persoane şi de materiale şi persoane în clădiri existente
SR EN 81-22:2014 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare pentru transportul persoanelor şi materialelor. Partea 22: Ascensoare electrice cu cale înclinată
SR EN 81-28:2004 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare de persoane şi de materiale. Partea 28: Alarmă la distanţă pentru ascensoare de persoane şi ascensoare de materiale
SR EN 81-50:2015 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Examinări şi încercări. Partea 50: Reguli de proiectare, calcule, examinări şi încercări ale componentelor ascensoarelor SR EN 81-1+A3:2010;
SR EN 81-2+A3:2010
Nota 2.1
31.08.2017
SR EN 81-58:2004 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Examinare şi încercări. Partea 58: Încercarea de rezistenţă la foc a uşilor de palier
SR EN 81-70:2004 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii particulare pentru ascensoarele de persoane şi ascensoarele de persoane şi materiale. Partea 70: Accesibilitate în ascensoare pentru persoane inclusiv persoane cu handicap
SR EN 81-70:2004/A1:2005 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Partea 70: Accesibilitate în ascensoare pentru persoane inclusiv persoane cu handicap Nota 3
SR EN 81-71+A1:2007 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii particulare pentru ascensoarele de persoane şi ascensoarele de persoane şi materiale. Partea 71: Ascensoare rezistente la acte de vandalism
SR EN 81-72:2015 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii particulare pentru ascensoare de persoane şi ascensoare de persoane şi materiale. Partea 72: Ascensoare de pompieri SR EN 81-72:2004
Nota 2.1
31.08.2017
SR EN 81-73:2005 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii particulare pentru ascensoarele de persoane şi ascensoarele de persoane şi materiale. Partea 73: Funcţionarea ascensoarelor în caz de incendiu
SR EN 81-77:2014 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii particulare pentru ascensoarele de persoane şi ascensoarele de persoane şi materiale. Partea 77: Ascensoare supuse condiţiilor seismice
SR EN 12016:2013 Compatibilitate electromagnetică. Standard gamă de produse pentru ascensoare, scări şi trotuare rulante. Imunitate
SR EN 12385-3+A1:2008 Cabluri de oţel. Securitate. Partea 3: Informaţii pentru utilizare şi pentru mentenanţă
SR EN 12385-5:2003 Cabluri de oţel. Securitate. Partea 5: Cabluri cu toroane pentru ascensoare
SR EN 12385-5:2003/AC:2006 Cabluri de oţel. Securitate. Partea 5: Cabluri cu toroane pentru ascensoare
SR EN 13015+A1:2008 Mentenanţa ascensoarelor şi scărilor rulante. Reguli pentru elaborarea instrucţiunilor de mentenanţă
SR EN 13411-7+A1:2009 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 7: Papuc simetric pentru fixarea capetelor de cablu