2014/34/UE

22.04.2016 Standarde române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive sub incidenţa directivei ATEX 2014/34/EU în conformitate cu OJ C 126 din 2016-04-08    
 
Indicativ standard Titlu standard Standard înlocuit Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit
SR EN 1010-1+A1:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 1: Cerinţe comune
SR EN 1010-2+A1:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 2: Maşini de tipărire şi de lăcuire, inclusiv echipamente de pretipărire
SR EN 1127-1:2011 Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale şi metodologie
SR EN 1127-2:2014 Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozie. Partea 2: Concepte fundamentale şi metodologie pentru minerit
SR EN 1710+A1:2008 Echipamente şi componente destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, în mine subterane
SR EN 1710+A1:2008/AC:2011 Echipamente şi componente destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, în mine subterane
SR EN 1755:2016 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Funcţionare în atmosferă potenţial explozivă. Utilizare în atmosfere inflamabile în prezenţa gazelor, ceţii, vaporilor şi prafului SR EN 1755+A2:2013 30.11.2017
SR EN 1834-1:2001 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 1: Motoare din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu gaze şi vapori inflamabili
SR EN 1834-2:2003 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 2: Motoare din grupa I pentru utilizare în medii de lucru subterane susceptibile de a conţine gaz de mină şi/sau praf combustibil
SR EN 1834-3:2003 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 3: Motoare din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu praf inflamabil
SR EN 1839:2013 Determinarea limitelor de explozie pentru gaze şi vapori
SR EN 1953:2014 Echipamente de atomizare şi de pulverizare pentru produse de acoperire. Cerinţe de securitate
SR EN 12581+A1:2010 Instalaţii de aplicare. Instalaţii prin imersie şi electrodepunere a produselor de vopsire organice lichide. Cerinţe de securitate
SR EN 12621+A1:2010 Instalaţii de alimentare şi de circulaţie a produselor de vopsire sub presiune. Cerinţe de securitate
SR EN 12757-1+A1:2010 Echipament de omogenizare a produselor de vopsire. Cerinţe de securitate. Partea 1: Echipament de omogenizare utilizate la revopsirea autovehiculelor
SR EN 13012:2012 Staţii de combustibil. Construcţia şi performanţele pistoalelor automate de umplere. utilizate la distribuitoarele de combustibil
SR EN 13160-1:2003 Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale
SR EN 13237:2013 Atmosfere potenţial explozive. Termeni şi definiţii pentru echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive
SR EN 13463-1:2009 Echipamente neelectrice pentru atmosfere potenţial explozive. Partea 1: Metodă şi cerinţe de bază
SR EN 13463-2:2005 Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 2 : Protecţie prin carcasă cu restricţie la curgere „fr”
SR EN 13463-3:2005 Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 3: Protecţie prin carcasă antideflagrantă „d”
SR EN 13463-5:2011 Echipamente neelectrice destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive. Partea 5: Protecţie prin securitate constructivă „c”
SR EN 13463-6:2005 Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 6: Protecţie prin controlul sursei de aprindere „b”
SR EN 13463-8:2004 Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 8 : Protecţie prin imersie într-un lichid „k”
SR EN 13616:2004 Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi
SR EN 13616:2004/AC:2006 Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi
SR EN 13617-1:2012 Staţii de combustibil. Partea 1: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi funcţionarea pompelor dozatoare, distribuitoarelor şi unităţilor de pompare de la distanţă
SR EN 13617-2:2012 Staţii de combustibil. Partea 2: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi la performanţele racordurilor casante utilizate pentru distribuitoarele de carburant
SR EN 13617-3:2012 Staţii de combustibil. Partea 3: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi la performanţele racordurilor de securitate
SR EN 13617-4:2012 Staţii de combustibil. Partea 4: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi la performanţele racordurilor rotative utilizate la distribuitoarele de carburanţi
SR EN 13760:2004 Dispozitiv de umplere cu GPL a vehiculelor de sarcini uşoare şi grele. Pistol de umplere: condiţii de încercări şi dimensiuni
SR EN 13821:2003 Atmosfere potenţial explozive. Prevenirea şi protecţia la explozie. Determinarea energiei minime de aprindere a amestecurilor praf/aer
SR EN 13852-1:2014 Instalaţii de ridicat. Instalaţii de ridicat marine. Partea 1: Instalaţii de ridicat marine de uz general
SR EN 14034-1+A1:2011 Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 1: Determinarea presiunii de explozie maxime pmax a norilor de praf
SR EN 14034-2+A1:2011 Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 2: Determinarea vitezei maxime de creştere a presiunii de explozie (dp/dt)max a norilor de praf
SR EN 14034-3+A1:2011 Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 3: Determinarea limitei inferioare de explozie LEL a norilor de praf
SR EN 14034-4+A1:2011 Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 4: Determinarea concentraţiei limită de oxigen CLO a norilor de praf
SR EN 14373:2006 Sisteme de suprimare a exploziei
SR EN 14460:2006 Echipament rezistent la explozie
SR EN 14491:2013 Sisteme de protecţie prin ventilaţie împotriva exploziei de praf combustibil
SR EN 14492-1+A1:2010 Instalaţii de ridicat. Trolii şi palane acţionate. Partea 1: Trolii acţionate
SR EN 14492-1+A1:2010/AC:2010 Instalaţii de ridicat. Trolii şi palane acţionate. Partea 1: Trolii acţionate
SR EN 14492-2+A1:2010 Instalaţii de ridicat. Trolii şi palane acţionate. Partea 2: Palane acţionate
SR EN 14492-2+A1:2010/AC:2010 Instalaţii de ridicat. Trolii şi palane acţionate. Partea 2: Palane acţionate
SR EN 14522:2006 Determinarea temperaturii de autoaprindere a gazelor şi vaporilor
SR EN 14591-1:2005 Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecţie. Partea 1: Construcţie de ventilaţie rezistentă la o explozie de 2 bar
SR EN 14591-1:2005/AC:2006 Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecţie. Partea 1: Structură de ventilaţie rezistentă la o explozie de 2 bar
SR EN 14591-2:2007 Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecţie. Partea 2: Baraje pasive cu bazine cu apă
SR EN 14591-2:2007/AC:2009 Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecţie. Partea 2: Baraje pasive cu bazine cu apă
SR EN 14591-4:2007 Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecţie. Partea 4: Sisteme automate de stingere a incendiilor pentru combine de înaintare cu tăiere punctiformă
SR EN 14591-4:2007/AC:2008 Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecţie. Partea 4: Sisteme automate de stingere a incendiilor pentru combine de înaintare cu tăiere punctiformă
SR EN 14677:2008 Securitatea maşinilor. Metalurgie secundară. Maşini şi echipamente pentru tratarea oţelului lichid
SR EN 14678-1:2013 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Construcţie şi caracteristici ale echipamentelor pentru GPL din staţiile de distribuţie la autovehicule. Partea 1: Distribuitoare
SR EN 14681+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţele de securitate pentru maşinile şi echipamentele pentru elaborarea oţelului în cuptor cu arc electric
SR EN 14756:2007 Determinarea concentraţiei limită de oxigen (CLO) pentru gaze şi vapori inflamabili
SR EN 14797:2007 Dispozitive de descărcare a exploziei
SR EN 14973:2016 Benzi transportoare pentru utilizare în instalaţii subterane. Cerinţe de securitate electrică şi de inflamabilitate SR EN 14973+A1:2008 31.05.2016
SR EN 14983:2007 Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane. Echipamente şi sisteme de protecţie pentru captarea gazului de mină
SR EN 14986:2007 Proiectarea ventilatoarelor utilizate în atmosfere potenţial explozive
SR EN 14994:2007 Sisteme de protecţie prin ventilaţie împotriva exploziilor de gaze
SR EN 15089:2009 Sisteme de izolare a exploziei
SR EN 15188:2008 Determinarea comportării la autoaprindere a acumulărilor de praf
SR EN 15198:2008 Metodologie de evaluare a riscului pentru echipamente şi componente neelectrice destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive
SR EN 15233:2008 Metodologie de evaluare a securităţii în funcţionare a sistemelor protectoare pentru atmosferele potenţial explozive
SR EN 15268:2009 Staţii de combustibil. Cerinţe de securitate pentru construcţia ansamblurilor de pompe submersibile
SR EN 15794:2010 Determinarea punctelor de explozie ale lichidelor inflamabile
SR EN 15967:2012 Determinarea presiunii maxime de explozie şi a vitezei maxime de creştere a presiunii gazelor şi vaporilor
SR EN 16009:2011 Dispozitive de descărcare a exploziei fără flacără
SR EN 16020:2011 Dispozitive de deviere a exploziei
SR EN 16447:2014 Supapă cu clapetă de izolare a exploziei
SR EN ISO 16852:2010 Opritoare de flacără. Cerinţe de performanţă, metode de încercare şi limite de utilizare
SR EN 50050-1:2014 Echipament manual de pulverizare electrostatică. Cerinţe de securitate. Partea 1: Echipament portabil de pulverizare a lichidelor inflamabile de acoperire SR EN 50050:2007 14.10.2016
SR EN 50050-2:2014 Echipament manual de pulverizare electrostatică. Cerinţe de securitate. Partea 2: Echipament portabil de pulverizare a pulberilor inflamabile de acoperire SR EN 50050:2007 14.10.2016
SR EN 50050-3:2014 Echipament portabil de pulverizare electrostatică. Cerinţe de securitate. Partea 3: Echipament portabil de pulverizare a scamelor inflamabile SR EN 50050:2007 14.10.2016
SR EN 50104:2011 Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea oxigenului. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare
SR EN 50176:2010 Echipamente staţionare de aplicare electrostatică a materialelor lichide de acoperire inflamabile. Cerinţe de securitate
SR EN 50177:2010 Echipamente staţionare de aplicare electrostatică a materialelor lichide de acoperire inflamabile. Cerinţe de securitate
SR EN 50177:2010/A1:2013 Echipamente staţionare de aplicare electrostatică a materialelor lichide de acoperire inflamabile. Cerinţe de securitate
SR EN 50223:2016 Echipamente fixe pentru aplicarea electrostatică a scamelor inflamabile. Cerinţe de securitate SR EN 50223:2011 13.04.2018
SR EN 50271:2011 Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor combustibile, a gazelor toxice sau a oxigenului. Cerinţe şi încercări pentru aparatura ce utilizează software şi/sau tehnologii digitale
SR EN 50281-2-1:2003 Aparatură electrică destinată utilizării în prezenţa prafului combustibil. Partea 2-1: Metode de încercare. Metode de determinare a temperaturii minime de aprindere a prafului
SR EN 50281-2-1:2003/AC:2013 Aparatură electrică destinată utilizării în prezenţa prafului combustibil. Partea 2-1: Metode de încercare. Metode de determinare a temperaturii minime de aprindere a prafului
SR EN 50303:2003 Echipamente pentru grupa I, categoria M1 destinate să rămână în funcţiune în atmosfere grizutoase şi/sau cu praf de cărbune
SR EN 50381:2005 Cabine ventilate mobile cu sau fără sursă internă de degajare
SR EN 50381:2005/C91:2008 Cabine ventilate mobile cu sau fără sursa internă de degajare
SR EN 50495:2010 Dispozitive de securitate necesare pentru funcţionarea sigură a echipamentelor cu privire la riscurile de explozie
SR EN 60079-0:2013 Atmosfere explozive. Partea 0: Echipamente. Cerinţe generale
SR EN 60079-0:2013/A11:2014 Atmosfere explozive. Partea 0: Echipamente. Cerinţe generale 07.10.2016
SR EN 60079-1:2015 Atmosfere explozive. Partea 1: Protecţia echipamentului prin carcase antideflagrante „d” SR EN 60079-1:2008 01.08.2017
SR EN 60079-2:2015 Atmosfere explozive. Partea 2: Protecţia echipamentului prin carcasă presurizată „p” SR EN 61241-4:2007;
SR EN 60079-2:2008
25.08.2017
SR EN 60079-2:2015/AC:2015 Atmosfere explozive. Partea 2: Protecţia echipamentului prin carcasă presurizată „p”
SR EN 60079-5:2015 Atmosfere explozive. Partea 5: Echipamente protejate prin umplere cu pulbere „q” SR EN 60079-5:2008 24.03.2018
EN 60079-6:2015 programat sa fie adoptat in 05.2016 Atmosfere explozive. Partea 6: Echipamente protejate prin imersare în ulei „o” SR EN 60079-6:2007 27.03.2018
EN 60079-7:2015 programat sa fie adoptat in 05.2016 Atmosfere explozive. Partea 7: Protecţia echipamentului prin securitate mărită „e” SR EN 60079-7:2007 31.07.2018
SR EN 60079-11:2012 Atmosfere explozive. Partea 11: Protecţia echipamentului prin securitate intrinsecă „i”
SR EN 60079-15:2011 Atmosfere explozive. Partea 15: Protecţia echipamentului cu protecţie de tip „n”
SR EN 60079-18:2015 Atmosfere explozive. Partea 18: Protecţia echipamentului prin încapsulare „m” SR EN 60079-18:2010 16.01.2018
SR EN 60079-20-1:2010 Atmosfere explozive. Partea 20-1: Caracteristicile substanţelor pentru clasificarea gazelor şi a vaporilor. Date şi metode de încercare
SR EN 60079-25:2011 Atmosfere explozive. Partea 25: Sisteme electrice cu securitate intrinsecă
SR EN 60079-25:2011/AC:2013 Atmosfere explozive. Partea 25: Sisteme electrice cu securitate intrinsecă
SR EN 60079-26:2015 Atmosfere explozive. Partea 26: Echipament cu nivel de protecţie al echipamentului (EPL) Ga SR EN 60079-26:2007 02.12.2017
SR EN 60079-27:2008 Atmosfere explozive. Partea 27: Conceptul de reţea de teren cu securitate intrinsecă (FISCO)
SR EN 60079-28:2016 Atmosfere explozive. Partea 28: Protecţia echipamentelor şi a sistemelor de transmisie ce utilizează radiaţie optică SR EN 60079-28:2007 01.07.2018
SR EN 60079-29-1:2008 Atmosfere explozive. Partea 29-1: Detectoare de gaze. Cerinţe de performanţă ale detectoarelor de gaze inflamabile
SR EN 60079-29-4:2010 Atmosfere explozive. Partea 29-4: Detectoare de gaze. Cerinţe de performanţă a detectoarelor cu traiectorie deschisă de gaze inflamabile
SR EN 60079-30-1:2007 Atmosfere explozive. Partea 30-1: Încălzirea traseelor cu rezistenţe electrice. Condiţii generale şi de încercare
SR EN 60079-31:2014 Atmosfere explozive. Partea 31: Protecţia echipamentului împotriva aprinderii prafului prin carcasă „t” SR EN 60079-31:2010 01.01.2017
SR EN 60079-35-1+AC:2012 Atmosfere explozive. Partea 35-1: Lămpi de cască pentru utilizare în mine grizutoase. Cerinţe generale. Construcţie şi încercare privind riscul de explozie
SR EN ISO/CEI 80079-34:2012 Atmosfere explozive. Partea 34: Aplicarea sistemelor calităţii la fabricarea echipamentelor