Cursul: Implementarea cerințelor generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 – Îndrumări în contextul noilor cerințe introduse de noua ediție

Prezentare generală

Lector: ing. Isabela NIŢĂ, cu experiență în domeniul încercărilor, auditor pentru evaluarea conformităţii sistemelor de management calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională şi pentru evaluarea conformităţii produselor, membru din 1996 în comitetele de standardizare ASRO: CT  56 – Sisteme de management și control statistic şi CT 374 – Evaluarea conformităţii, comitete române care preiau standardele din acest domeniu, din al cărui patrimoniu face parte și SR EN ISO/IEC 17025

Obiectivele cursului:

Cursul are drept scop prezentarea a cunoștintelor referitoare la noile cerinţe din SR EN ISO/IEC 17025:2018 Cerințe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări referitoare la organizarea și funcționarea laboratoarelor de încercări în care accentul este pus pe noile cerințe introduse de ediția din 2018 a standardului și în special cele referitoare la imparțialitate, la abordarea bazată pe proces și la sistemul de management pe care și-l alege laboratorul.

Standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018 prezintă elementele de bază pentru înțelegerea, punerea în practică și menținerea competenței laboratoarelor de încercări și de etalonare atât din punct de vedere tehnic cât și al sistemului de management. Pentru prima dată acest standard conține și două anexe informative dar care sunt de mare ajutor pentru implementarea cerințelor. Accentul în prezentarea cerințelor standardului este orientat către punerea în practică de către laboratoarele de încercări și de etalonare a noilor cerințe care se referă în cea mai mare măsură la sistemul de management implementat și la abordarea bazată proces precum și pe gândirea bazată pe risc.

Ca urmare a alinierii cerințelor pentru laboratoare la structura comună a standardelor din domeniul evaluării conformității, este pentru prima oară când laboratoarele de în cercări si cele de etalonare au de ales intre cele doua opțiuni: cerințe specifice sau cerințele unui sistem de management conform SR EN ISO 9001:2015. Ce-i de făcut? Un răspuns îl veți primi la cursul la care veți participa!

Grup ţintă:

  • Specialiștii din domeniul evaluării conformității care sunt implicați în proiectarea și menținerea sistemelor de management din cadrul laboratoarelor
  • Angajații din laboratoare de încercări care sunt interesați de modul de implementare al cerințelor din SR EN ISO/IEC 17025:2018.

Tematica abordată în timpul cursului:

In cadrul acestui curs vor fi prezentate cerinţele din SR EN ISO/ IEC 17025:2018 cu accent pe cerințele referitoare la sistemul de management al calității și la abordarea bazată pe proces. Pentru fixarea și exersarea cunoștințelor referitoare la gândirea bazată pe risc cursul include atât prezentarea conceptelor referitoare la risc cât și exercitii bazate pe un studiu de caz relevant pentru activitatea unui laborator de încercări care se pregătește să-și identifice riscurile pentru imparțialitate și să își dimensioneze sistemul de management în noul context.

La cele de mai sus se adaugă și discuții despre terminologia adecvată și concepte din SR ISO/IEC 17000:2010, SR EN ISO/IEC 17025:2018, SR EN ISO 31000:2018 şi SR EN ISO 9000:2015.

Atuuri ale participării la cursurile de formare organizate de ASRO:

  • 10% reducere la achiziţionarea oricărui standard menţionat în acest anunţ,
  • 10% reducere din preţul cursului pentru membrii ASRO,
  • conţinut bogat de informaţii axat pe dezvoltarea de competenţe concrete şi de mare actualitate,
  • pronunţat caracter practic, utilizarea metodelor interactive (studii de caz, lucrul pe grupe, elaborarea sub îndrumarea formatorilor a propriilor proiecte),
  • formatori cu solidă experienţă atât în tematica programului, cât şi în susţinerea sesiunilor de formare în respectivul domeniu,
  • reduceri pentru mai mulţi cursanţi din partea aceleiaşi instituţii,
  • locaţie centrală.

Finalizarea cursului se va face cu: Certificat de absolvire, eliberat de ASRO în urma susținerii unei examinări

Durata: 3 zile

Data:  12 – 14 august 2019

Preţul:1.050 lei (la care se aplică TVA), taxa include examinarea, suportul de curs, sală + catering.

Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria ASRO.

Înscrierile se fac până la 08 august 2016.

Detalii şi înscrieri:

Florentina Stancu, email: florentina.stancu@asro.ro,  tel/fax. 021 313 55 26 tel. 021.313.55.26, tel. 0743.030.213