94/62/EC

Standarde armonizate adoptate ca SR EN
sub incidenţa directivei Packaging and packaging waste
 94/62/EC in conformitate cu OJ C 44 of 2005-02-19
Indice standard Titlu standard Nr.standard inlocuit Data la care incetează prezumpţia de conformitate cu standardul inlocuit
SR EN 13427:2005 Ambalaje. Cerinte referitoare la utilizarea standardelor în domeniul ambalajelor si deseurilor de ambalaje
SR EN 13428:2005 Ambalaje. Cerinte specifice fabricarii si compozitiei. Prevenire prin reducerea la sursa SR EN 13428:2003 2005-02-19
SR EN 13429:2005 Ambalaje. Reutilizare
SR EN 13430:2003 Ambalaje. Cerinte referitoare la ambalajele valorificabile prin reciclarea materialelor
SR EN 13431:2005 Ambalaje. Cerinte referitoare la ambalajele valorificabile energetic, inclusiv specificarea puterii calorifice inferioare minime
SR EN 13432:2002 Ambalaje. Cerinte referitoare la ambalajele valorificabile prin formarea compostului si biodegradare. Program de încercare si criterii de evaluare a acceptarii finale a ambalajelor