2013/53/EC

25.02.2016 Standarde române care adoptată standarde europene referitoare la ambarcaţiunile de agrement
sub incidenţa directivei 2013/53/EU – RCD în conformitate cu  OJ C 054 din 2016-02-12
Indicativ standard IndicativEN Titlu standard Standard înlocuit Data încetării prezumpţiei de conformitate a standardului înlocuit
SR EN ISO 6185-1:2002 EN ISO 6185-1:2001 Bărci gonflabile. Partea 1: Bărci cu puterea maximă a motorului de 4,5 kW
SR EN ISO 6185-2:2002 EN ISO 6185-2:2001 Bărci gonflabile. Partea 2: Bărci cu puterea maximă a motorului de la 4,5 kW până la 15 kW inclusiv
SR EN ISO 6185-3:2015 EN ISO 6185-3:2014 Bărci gonflabile. Partea 3: Bărci cu lungimea corpului mai mică de 8m cu puterea maximă a motorului egală sau mai mare de 15 kW
SR EN ISO 6185-4:2011 EN ISO 6185-4:2011 Bărci gonflabile. Partea 4: Bărci cu lungimea corpului cuprinsă între 8 m şi 24 m şi puterea nominală a motorului mai mare sau egală cu 15 kW
SR EN ISO 7840:2013 EN ISO 7840:2013 Nave mici. Furtunuri flexibile, rezistente la foc, pentru combustibil
SR EN ISO 8469:2013 EN ISO 8469:2013 Nave mici. Furtunuri flexibile care nu rezistă la foc, utilizate pentru combustibil
SR EN ISO 8665:2006 EN ISO 8665:2006 Nave mici. Motoare cu ardere internă cu piston pentru propulsie navală. Măsurarea şi declararea puterii
SR EN ISO 8666:2003 EN ISO 8666:2002 Nave mici. Caracteristici principale
SR EN ISO 8847:2004 EN ISO 8847:2004 Nave mici. Instalaţii de guvernare. Sisteme cu troţă şi rolă
SR EN ISO 8847:2004/AC:2006 EN ISO 8847:2004/AC:2005 Nave mici. Instalaţii de guvernare. Sisteme cu troţă şi rolă
SR EN ISO 8849:2004 EN ISO 8849:2003 Nave mici. Pompe de santină acţionate electric
SR EN ISO 9093-1:2003 EN ISO 9093-1:1997 Nave mici. Robinete pentru corpul navei şi fitinguri de trecere. Partea 1: Construcţie metalică
SR EN ISO 9093-2:2003 EN ISO 9093-2:2002 Nave mici. Robinete pentru corpul navei şi fitinguri de trecere. Partea 1: Construcţie nemetalică
SR EN ISO 9097:2003 EN ISO 9097:1994 Nave mici. Ventilatoare electrice
SR EN ISO 9097:2003/A1:2003 EN ISO 9097:1994/A1:2000 Nave mici. Ventilatoare electrice
SR EN ISO 10088:2014 EN ISO 10088:2013 Nave mici. Instalaţii fixe de alimentare cu combustibil
SR EN ISO 10133:2013 EN ISO 10133:2012 Nave mici. Instalaţii electrice. Instalaţii de curent continuu de foarte joasă tensiune
SR EN ISO 10239:2015 EN ISO 10239:2014 Nave mici. Instalaţie de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL)
SR EN ISO 10592:2003 EN ISO 10592:1995 Nave mici. Instalaţii hidraulice de guvernare
SR EN ISO 10592:2003/A1:2003 EN ISO 10592:1995/A1:2000 Nave mici. Instalaţii hidraulice de guvernare
SR EN ISO 11105:2002 EN ISO 11105:1997 Nave mici. Ventilaţia compartimentelor în care se află motoare pe benzină şi/sau tancuri de benzină
SR EN ISO 11192:2006 EN ISO 11192:2005 Nave mici. Simboluri grafice
SR EN ISO 11547:2002 EN ISO 11547:1995 Nave mici. Dispozitiv de protecţie împotriva pornirii când motorul este cuplat în viteză
SR EN ISO 11547:2002/A1:2003 EN ISO 11547:1995/A1:2000 Nave mici. Dispozitiv de protecţie împotriva pornirii când motorul este cuplat în viteză
SR EN ISO 11592:2002 EN ISO 11592:2001 Nave mici cu lungimea corpului mai mică de 8 m. Determinarea puterii nominale maxime de propulsie
SR EN ISO 11812:2002 EN ISO 11812:2001 Nave mici. Cocpituri etanşe şi cocpituri cu drenare rapidă
SR EN ISO 12215-1:2003 EN ISO 12215-1:2000 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 1: Materiale: Răşini termorigide, materiale ranforsate cu fibre de sticlă, stratificate de referinţă
SR EN ISO 12215-2:2003 EN ISO 12215-2:2002 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 2: Materiale: Materiale pentru miezuri, în structuri tip sandwich, materiale pentru inserţii
SR EN ISO 12215-3:2003 EN ISO 12215-3:2002 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 3: Materiale: Oţeluri, aliaje de aluminiu, lemn, alte materiale
SR EN ISO 12215-4:2003 EN ISO 12215-4:2002 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 4: Atelier de construcţie şi fabricaţie
SR EN ISO 12215-5:2008 EN ISO 12215-5:2008 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 5: Presiunea de calcul pentru monolit, calculul solicitărilor, determinarea eşantionajului
SR EN ISO 12215-5:2008/A1:2014 EN ISO 12215-5:2008/A1:2014 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 5: Presiunea de calcul pentru monolit, calculul solicitărilor, determinarea eşantionajului. Amendament 1
SR EN ISO 12215-6:2008 EN ISO 12215-6:2008 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 6: Dispunerea şi detaliile structurii
SR EN ISO 12215-8:2009 EN ISO 12215-8:2009 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 8: Cârme
SR EN ISO 12215-8:2009/AC:2010 EN ISO 12215-8:2009/AC:2010 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 8: Cârme
SR EN ISO 12215-9:2012 EN ISO 12215-9:2012 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 9: Anexele ambarcaţiunilor cu pânze
SR EN ISO 12216:2003 EN ISO 12216:2002 Nave mici. Ferestre, hublouri, capace, iluminatoare fixe şi uşi. Cerinţe referitoare la rezistenţă şi etanşeitate
EN ISO 12217-1:2015 programat sa fie adoptat in 04.2016 EN ISO 12217-1:2015 Nave mici. Evaluarea stabilităţii şi flotabilităţii şi încadrarea în categorii. Partea 1: Ambarcaţiuni fără vele cu lungimea corpului mai mare sau egală cu 6 m
EN ISO 12217-2:2015 programat sa fie adoptat in 04.2016 EN ISO 12217-2:2015 Nave mici. Evaluarea stabilităţii şi flotabilităţii şi încadrarea în categorii. Partea 2: Ambarcaţiuni cu vele cu lungimea corpului mai mare sau egală cu 6 m
EN ISO 12217-3:2015 programat sa fie adoptat in 04.2016 EN ISO 12217-3:2015 Nave mici. Evaluarea stabilităţii şi flotabilităţii şi încadrarea în categorii. Partea 3: Ambarcaţiuni cu lungimea corpului mai mică de 6 m
SR EN ISO 13297:2015 EN ISO 13297:2014 Nave mici. Instalaţii electrice. Instalaţii de curent alternativ
SR EN ISO 13590:2004 EN ISO 13590:2003 Nave mici. Schi jeturi. Cerinţe referitoare la construcţie şi la montarea instalaţiilor
SR EN ISO 13590:2004/AC:2005 EN ISO 13590:2003/AC:2004 Nave mici. Schi jeturi. Cerinţe referitoare la construcţie şi la montarea instalaţiilor
SR EN ISO 14509-1:2009 EN ISO 14509-1:2008 Nave mici. Zgomot aerian emis de ambarcaţiuni de agrement cu motor. Partea 1: Proceduri de măsurare pentru încercarea la trecere
SR EN ISO 14509-2:2007 EN ISO 14509-2:2006 Nave mici. Zgomotul aerian emis de ambarcaţiunile de agrement motorizate. Partea 2: Determinarea zgomotului cu ajutorul ambarcaţiunilor de referinţă
SR EN ISO 14509-3:2010 EN ISO 14509-3:2009 Nave mici. Zgomot aerian emis de ambarcaţiuni de agrement cu motor. Partea 3: Evaluarea zgomotului cu ajutorul procedurilor de calcul şi de măsurare
SR EN ISO 14895:2003 EN ISO 14895:2003 Nave mici. Maşini de gătit alimentate cu combustibil lichid, utilizate pentru bucătăria navelor
SR EN ISO 14946:2002 EN ISO 14946:2001 Nave mici. Capacitate maximă de încărcare
SR EN ISO 14946:2002/AC:2006 EN ISO 14946:2001/AC:2005 Nave mici. Capacitate maximă de încărcare
SR EN ISO 15083:2003 EN ISO 15083:2003 Nave mici. Sisteme de pompare pentru santină
SR EN ISO 15084:2003 EN ISO 15084:2003 Nave mici. Ancorare, legare şi remorcare. Puncte întărite
SR EN ISO 15584:2002 EN ISO 15584:2001 Nave mici. Motoare cu benzină fixe la bord. Componente ale instalaţiei de alimentare şi ale instalaţiilor electrice
SR EN 15609:2012 EN 15609:2012 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Sisteme de propulsie GPL pentru bărci, iahturi şi alte ambarcaţiuni
SR EN ISO 15652:2005 EN ISO 15652:2005 Nave mici. Sisteme de guvernare cu comandă la distanţă pentru ambarcaţiuni mici cu propulsie cu jet
SR EN ISO 16147:2003 EN ISO 16147:2002 Nave mici. Motoare diesel, fixe la bord. Componentele instalaţiei de alimentare şi ale instalaţiilor electrice fixate pe motor
SR EN ISO 16147:2003/A1:2013 EN ISO 16147:2002/A1:2013 Nave mici. Motoare diesel, fixe la bord. Componentele instalaţiei de alimentare şi ale instalaţiilor electrice fixate pe motor
SR EN ISO 16180:2013 EN ISO 16180:2013 Nave mici. Lumini de navigaţie. Instalare, poziţionare şi vizibilitate
SR EN ISO 18854:2015 EN ISO 18854:2015 Nave mici. Măsurarea emisiilor de gaze de eşapament ale motoarelor alternative cu combustie internă. Măsurarea emisiilor de gaze şi particule la bancul de probe
EN ISO 19009:2015 programat sa fie adoptat in 03.2016 EN ISO 19009:2015 Nave mici. Lumini de naviga?ie electrice. Performanţe
SR EN ISO 21487:2013 EN ISO 21487:2012 Nave mici. Tancuri cu combustibil tip benzină şi tip motorină, fixate permanent
SR EN ISO 21487:2013/A1:2015 EN ISO 21487:2012/A1:2014 Nave mici. Tancuri cu combustibil tip benzină şi tip motorină, fixate permanent. Amendament 1
SR EN ISO 25197:2013 EN ISO 25197:2012 Nave mici. Sisteme de control electrice/electronice pentru controlul direcţiei, ambreiajului şi acceleraţiei
SR EN ISO 25197:2013/A1:2015 EN ISO 25197:2012/A1:2014 Nave mici. Sisteme de control electrice/electronice pentru controlul direcţiei, ambreiajului şi acceleraţiei. Amendament 1
SR EN 28846:2002 EN 28846:1993 Nave mici. Dispozitive electrice. Protecţia împotriva aprinderii gazelor inflamabile din mediul înconjurător
SR EN 28846:2002/A1:2003 EN 28846:1993/A1:2000 Nave mici. Dispozitive electrice. Protecţia împotriva aprinderii gazelor inflamabile din mediul înconjurător
SR EN 28848:1998 EN 28848:1993 Nave de agrement. Instalaţii de guvernare cu comandă la distanţă
SR EN 28848:1998/A1:2003 EN 28848:1993/A1:2000 Nave de agrement. Instalaţii de guvernare cu comandă la distanţă
SR EN 29775:2001 EN 29775:1993 Nave mici. Instalaţii de guvernare cu comandă la distanţă cu un singur motor în afara bordului, cu puterea cuprinsă între 15 kW şi 40 kW
SR EN 29775:2001/A1:2003 EN 29775:1993/A1:2000 Nave mici. Instalaţii de guvernare cu comandă la distanţă cu un singur motor în afara bordului, cu puterea cuprinsă între 15 kW şi 40 kW
SR EN 60092-507:2015 EN 60092-507:2015 Instalaţii electrice la bordul navelor. Partea 507: Nave mici