93/42/EEC

17.07.2015 Standarde române ce adoptă standarde europene armonizate referitoare la dispozitivele medicale
sub incidenţa directivei MDD 93/42/EEC în conformitate cu OJ C 226 din 2015-07-10
Indicativ standard Titlu standard Standard înlocuit Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit
SR EN 285+A2:2009 Sterilizare. Sterilizatoare cu abur. Sterilizatoare mari SR EN 285+A1:2008 21.03.2010
SR EN 455-1:2003 Mănuşi medicale de unică utilizare. Partea 1: Detectarea găurilor. Prescripţii şi încercări 30.04.2001
SR EN 455-2+A2:2013 Mănuşi medicale de unică utilizare. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare a proprietăţilor fizice SR EN 455-2+A1:2011 31.10.2014
SR EN 455-3:2007 Mănuşi medicale de unică utilizare. Partea 3: Cerinţe şi încercări pentru evaluarea biologică SR EN 455-3:2003 30.06.2007
SR EN 455-4:2009 Mănuşi medicale de unică utilizare. Partea 4: Cerinţe şi încercări pentru determinarea termenului limită de valabilitate
SR EN 556-1:2003 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Cerinţe pentru dispozitivele medicale etichetate „STERIL”. Partea 1: Cerinţe pentru dispozitivele medicale sterilizate în faza finală SR EN 556:2001 30.04.2002
SR EN 556-1:2003/AC:2007 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Cerinţe pentru dispozitivele medicale etichetate „STERIL”. Partea 1: Cerinţe pentru dispozitivele medicale sterilizate în faza finală
SR EN 556-2:2004 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Cerinţe pentru dispozitivele medicale etichetate „STERIL”. Partea 2: Cerinţe pentru dispozitivele medicale procesate aseptic
SR EN 794-3+A2:2010 Ventilatoare pulmonare. Partea 3: Cerinţe particulare pentru ventilatoarele pentru urgenţă şi transport SR EN 794-3:2003 21.03.2010
SR EN 980:2008 Simboluri utilizate pentru etichetarea dispozitivelor medicale SR EN 980:2003 31.05.2010
SR EN 1041:2009 Informaţii furnizate de producătorul de dispozitive medicale SR EN 1041:2003 31.08.2011
SR EN 1060-3+A2:2010 Tensiometre neinvazive. Partea 3: Cerinţe suplimentare pentru sistemele electromagnetice de măsurare a presiunii sanguine SR EN 1060-3:2003 31.05.2010
SR EN 1060-4:2005 Tensiometre neinvazive. Partea 4: Proceduri pentru determinarea preciziei întregului sistem de tensiometre neinvazive automate
SR EN ISO 1135-4[2011]:2012 Echipamente de transfuzie pentru uz medical. Partea 4: Seturi de transfuzie de unică utilizare SR EN ISO 1135-4:2010 30.04.2012
SR EN 1282-2+A1:2010 Tuburi de traheostomie. Partea 2: Tuburi pediatrice SR EN 1282-2:2005 21.03.2010
SR EN 1422+A1:2009 Sterilizatoare de uz medical. Sterilizatoare cu oxid de etilenă. Cerinţe şi metode de verificare SR EN 1422:2003 21.03.2010
SR EN 1618:2003 Catetere altele decât catetere intravasculare. Metode de încercare pentru proprietăţile comune
SR EN 1639:2010 Medicină dentară. Dispozitive medicale pentru medicină dentară. Instrumente SR EN 1639:2004 30.04.2010
SR EN 1640:2010 Medicină dentară. Dispozitive medicale pentru medicină dentară. Echipamente SR EN 1640:2004 30.04.2010
SR EN 1641:2010 Medicină dentară. Dispozitive medicale pentru medicină dentară. Produse SR EN 1641:2004 30.04.2010
SR EN 1642:2012 Medicină dentară. Dispozitive medicale pentru medicină dentară. Implanturi dentare SR EN 1642:2010 30.04.2012
SR EN 1707:2003 Asamblări conice 6% (Luer) pentru seringi, ace şi alte echipamente medicale de precizie. Asamblări de blocare
SR EN 1782+A1:2010 Tuburi traheale şi racorduri SR EN 1782:2003 21.03.2010
SR EN 1789+A1:2010 Vehicule medicale şi echipamentele lor. Ambulanţe rutiere
SR EN 1820+A1:2010 Balon rezervor pentru anestezie SR EN 1820:2005 21.03.2010
SR EN 1865-3:2012 Echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe rutiere. Partea 3: Brancarde SR EN 1865:2003 31.12.2012
SR EN 1865-4:2012 Echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe rutiere. Partea 4: Scaune de transport pliabile SR EN 1865:2003 31.10.2012
SR EN 1865-5:2012 Echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe rutiere. Partea 5: Suport pentru brancarde SR EN 1865:2003 31.12.2012
SR EN 1985:2001 Mijloace ajutătoare pentru mers. Cerinţe generale şi metode de încercare
SR EN ISO 3826-2:2009 Pungi de plastic flexibile pentru sânge uman şi componente de sânge. Partea 2: Simboluri grafice de utilizat pe etichete şi instrucţiuni de utilizare
SR EN ISO 3826-3:2008 Pungi de plastic flexibile pentru sânge uman şi componente de sânge. Partea 3: Sisteme de pungi pentru sânge cu accesorii integrate
SR EN ISO 4074:2003 Prezervative din latex de cauciuc natural. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 600:1999 31.08.2005
SR EN ISO 4074:2003/AC:2008 Prezervative din latex de cauciuc natural. Cerinţe şi metode de încercare
SR EN ISO 4135:2003 Echipament de anestezie şi reanimare respiratorie. Vocabular 28.02.2002
SR EN ISO 5359:2008 Racorduri flexibile la presiune scăzută pentru utilizare cu gaze medicale SR EN 739:2003 30.06.2010
SR EN ISO 5359:2008/A1:2012 Racorduri flexibile la presiune scăzută pentru utilizare cu gaze medicale. Amendament 1 30.06.2012
SR EN ISO 5360:2009 Vaporizatoare de anestezie. Sisteme de umplere cu agent specific SR EN ISO 5360:2008 21.03.2010
SR EN ISO 5366-1:2009 Echipamente de anestezie şi respiraţie. Tuburi de traheostomie. Partea 1: Tuburi şi conectoare pentru adulţi SR EN ISO 5366-1:2005 21.03.2010
SR EN ISO 5840:2009 Implanturi cardiovasculare. Proteze pentru valve cardiace SR EN ISO 5840:2006 21.03.2010
SR EN ISO 7197:2009 Implanturi neurochirurgicale. Şunturi şi componente sterile, de unică utilizare, pentru hidrocefalie SR EN ISO 7197:2006 21.03.2010
SR EN ISO 7376:2010 Echipamente de anestezie şi respiraţie. Laringoscoape pentru intubaţie traheală 21.03.2010
SR EN ISO 7396-1:2007 Sisteme de distribuţie de gaze medicale. Partea 1: Sisteme de distribuţie de gaze medicale comprimate şi vacuum SR EN 737-3:2003 30.04.2009
SR EN ISO 7396-1:2007/A1:2010 Sisteme de distribuţie de gaze medicale. Partea 1: Sisteme de distribuţie de gaze medicale comprimate şi vacuum. Amendament 1: Cerinţe pentru prizele de perete pentru vid montate pe unităţile medicale de alimentare cu secţiuni reglabile de către operator şi racordate la reţea prin conducte flexibile 31.07.2010
SR EN ISO 7396-1:2007/A2:2010 Sisteme de distribuţie de gaze medicale. Partea 1: Sisteme de distribuţie de gaze medicale comprimate şi vacuum. Amendament 2 31.08.2010
SR EN ISO 7396-2:2007 Sisteme de distribuţie de gaze medicale. Partea 2: Sisteme de evacuare a gazelor anestezice nereutilizabile SR EN 737-2:2003 30.04.2009
SR EN ISO 7886-3:2010 Seringi hipodermice sterile de unică utilizare. Partea 3: Seringi autoblocante pentru vaccinare cu doză fixă SR EN ISO 7886-3:2005 21.03.2010
SR EN ISO 7886-4:2010 Seringi hipodermice sterile de unică utilizare. Partea 4: Seringi cu dispozitiv de prevenire a reutilizării SR EN ISO 7886-4:2007 21.03.2010
SR EN ISO 8185:2009 Umidificatoare respiratorii medicale. Cerinţe specifice pentru sisteme de umidificare respiratorii SR EN ISO 8185:2007 21.03.2010
SR EN ISO 8359:2009 Concentratoare de oxigen pentru uz medical. Cerinţe de securitate SR EN ISO 8359:2001 21.03.2010
SR EN ISO 8359:2009/A1:2012 Concentratoare de oxigen pentru uz medical. Cerinţe de securitate. Amendament 1 31.01.2013
SR EN ISO 8835-2:2009 Sisteme de anestezie prin inhalare. Partea 2: Sisteme respiratorii de anestezie SR EN ISO 8835-2:2008 21.03.2010
SR EN ISO 8835-3:2009 Sisteme de anestezie prin inhalare. Partea 3: Sisteme de transfer şi recepţie a sistemelor de evacuare a gazelor anestezice SR EN ISO 8835-3:2008 21.03.2010
SR EN ISO 8835-3:2009/A1:2011 Sisteme de anestezie prin inhalare. Partea 3: Sisteme de transfer şi recepţie a sistemelor de evacuare a gazelor anestezice 30.04.2011
SR EN ISO 8835-4:2009 Sisteme de anestezie prin inhalare. Partea 4: Dispozitive de alimentare cu vapori pentru anestezie SR EN ISO 8835-4:2005 21.03.2010
SR EN ISO 8835-5:2009 Sisteme de anestezie prin inhalare. Partea 5: Ventilatoare de anestezie SR EN ISO 8835-5:2004 21.03.2010
SR EN ISO 9170-1:2008 Sisteme de distribuţie de gaze medicale. Partea 1: Unităţi terminale pentru gaze medicale comprimate şi vacuum SR EN 737-1:2003 31.07.2010
SR EN ISO 9170-2:2008 Sisteme de distribuţie de gaze medicale. Partea 2: Unităţi terminale pentru sisteme de evacuare de gaze anestezice SR EN 737-4:2003 31.07.2010
SR EN ISO 9360-1:2009 Echipament de anestezie şi reanimare respiratorie. Schimbătoare de căldură şi umiditate (HME) pentru umidificarea gazelor respirate de fiinţe umane. Partea 1: HME pentru utilizare cu volum tidal de minimum 250 ml SR EN ISO 9360-1:2002 21.03.2010
SR EN ISO 9360-2:2009 Echipament de anestezie şi reanimare respiratorie. Schimbătoare de căldură şi umiditate (HMEs) pentru umidificarea gazelor respirate de fiinţe umane. Partea 2: HMEs pentru utilizare cu volum tidal de minimum 250 ml pentru pacienţi cu traheostomie SR EN ISO 9360-2:2003 21.03.2010
SR EN ISO 9713:2009 Implanturi neurochirurgicale. Pense intracraniene pentru anevrisme cu autostrângere SR EN ISO 9713:2004 21.03.2010
SR EN ISO 10079-1:2009 Aspiratoare medicale. Partea 1: Aspiratoare medicale acţionate electric. Cerinţe de securitate SR EN ISO 10079-1:2003 21.03.2010
SR EN ISO 10079-2:2009 Aspiratoare medicale. Partea 2: Aspiratoare medicale acţionate manual SR EN ISO 10079-2:2003 21.03.2010
SR EN ISO 10079-3:2009 Aspiratoare medicale. Partea 3: Aspiratoare medicale acţionate printr-o sursă de vacuum sau de presiune SR EN ISO 10079-3:2003 21.03.2010
SR EN ISO 10328:2007 Protezare. Încercări ale structurii protezelor pentru membre inferioare. Cerinţe şi metode de încercare
SR EN ISO 10524-1:2006 Regulatoare de presiune pentru gaze medicale. Partea 1: Regulatoare de presiune şi regulatoare de presiune cu debitmetre SR EN 738-1:2003 31.10.2008
SR EN ISO 10524-2:2006 Regulatoare de presiune pentru gaze medicale. Partea 2: Regulatoare de presiune pentru distribuitoare şi reţea SR EN 738-2:2003 31.10.2008
SR EN ISO 10524-3:2006 Regulatoare de presiune pentru gaze medicale. Partea 3: Regulatoare de presiune integrate în robinetele buteliilor de gaz SR EN 738-3:2003 31.10.2008
SR EN ISO 10524-4:2008 Regulatoare de presiune pentru utilizarea cu gaze medicale. Partea 4: Regulatoare de joasă presiune SR EN 738-4:2003 30.06.2010
SR EN ISO 10535:2007 Elevatoare pentru transferul persoanelor cu dizabilităţi. Cerinţe şi metode de încercare SR EN ISO 10535:2000 30.06.2007
SR EN ISO 10555-1:2009 Catetere intravasculare sterile, de unică utilizare. Partea 1: Cerinţe generale SR EN ISO 10555-1:2003 21.03.2010
SR EN ISO 10651-2:2009 Ventilatoare pulmonare pentru uz medical. Cerinţe particulare pentru securitatea primară şi performanţe esenţiale. Partea 2: Ventilatoare pentru îngrijire la domiciliu pentru pacienţi dependenţi de ventilator SR EN ISO 10651-2:2005 21.03.2010
SR EN ISO 10651-4:2009 Ventilatoare pulmonare. Partea 4: Cerinţe particulare pentru resuscitori acţionaţi manual SR EN ISO 10651-4:2003 21.03.2010
SR EN ISO 10651-6:2009 Ventilatoare pulmonare pentru uz medical. Cerinţe particulare pentru securitatea primară şi performanţe esenţiale. Partea 6: Dispozitive de asistenţă respiratorie la domiciliu SR EN ISO 10651-6:2005 21.03.2010
SR EN ISO 10993-1:2010 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 1: Evaluare şi încercare în cadrul unui proces de management al riscului 21.03.2010
SR EN ISO 10993-1:2010/AC:2010 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 1: Evaluare şi încercare în cadrul unui proces de management al riscului
SR EN ISO 10993-3:2009 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 3: Teste pentru genotoxicitate, carcinogenitate şi toxicitate asupra funcţiei de reproducere SR EN ISO 10993-3:2004 21.03.2010
SR EN ISO 10993-4:2009 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 4: Selectarea testelor pentru interacţiunile cu sângele SR EN ISO 10993-4:2003 21.03.2010
SR EN ISO 10993-5:2009 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 5: Teste pentru citotoxicitate in vitro SR EN ISO 10993-5:2003 31.12.2009
SR EN ISO 10993-6:2009 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 6: Teste pentru efecte locale după implantare SR EN ISO 10993-6:2007 21.03.2010
SR EN ISO 10993-7:2009 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 7: Reziduuri de sterilizare cu oxid de etilenă
SR EN ISO 10993-7:2009/AC:2010 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 7: Reziduuri de sterilizare cu oxid de etilenă
SR EN ISO 10993-9:2010 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 9: Cadru pentru identificarea şi cuantificarea produşilor potenţiali de degradare SR EN ISO 10993-9:2009 21.03.2010
SR EN ISO 10993-11:2009 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 11: Încercări de toxicitate sistemică SR EN ISO 10993-11:2007 21.03.2010
SR EN ISO 10993-12:2012 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 12: Pregătirea probelor şi materiale de referinţă SR EN ISO 10993-12:2009 31.01.2013
SR EN ISO 10993-13:2010 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 13: Identificare şi cuantificare a produselor de degradare din dispozitive medicale pe bază de polimeri SR EN ISO 10993-13:2009 31.12.2010
SR EN ISO 10993-14:2009 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 14: Identificarea şi cuantificarea produselor de degradare din ceramică SR EN ISO 10993-14:2003 21.03.2010
SR EN ISO 10993-15:2009 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 15: Identificare şi cuantificare a produşilor de degradare din metale şi aliaje SR EN ISO 10993-15:2002 21.03.2010
SR EN ISO 10993-16:2010 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 16: Proiectarea studiilor toxicocinetice pentru produse de degradare şi substanţe extractibile SR EN ISO 10993-16:2009 31.08.2010
SR EN ISO 10993-17:2009 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 17: Stabilirea limitelor admisibile pentru substanţe extractibile SR EN ISO 10993-17:2003 21.03.2010
SR EN ISO 10993-18:2009 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 18: Caracterizare chimică a materialelor SR EN ISO 10993-18:2006 21.03.2010
SR EN ISO 11135-1:2007 Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Oxid de etilenă. Partea 1: Cerinţe de dezvoltare, validare şi control de rutină al proceselor de sterilizare pentru dispozitivele medicale SR EN 550:1997 31.05.2010
SR EN ISO 11137-1:2006 Sterilizarea dispozitivelor pentru îngrijirea sănătăţii. Iradiere. Partea 1: Cerinţe pentru implementare, validare şi control de rutină pentru procesul de sterilizare a dispozitivelor medicale SR EN 552:2001 30.04.2009
SR EN ISO 11137-1:2006/A1:2013 Sterilizarea dispozitivelor pentru îngrijirea sănătăţii. Iradiere. Partea 1: Cerinţe pentru implementare, validare şi control de rutină pentru procesul de sterilizare a dispozitivelor medicale 30.11.2014
SR EN ISO 11137-2:2013 Sterilizarea dispozitivelor pentru îngrijirea sănătăţii. Iradiere. Partea 2: Stabilirea dozei de sterilizare SR EN ISO 11137-2:2012 30.11.2014
SR EN ISO 11138-2:2009 Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Indicatori biologici. Partea 2: Indicatori biologici pentru sterilizarea cu oxid de etilenă SR EN ISO 11138-2:2006 21.03.2010
SR EN ISO 11138-3:2009 Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Indicatori biologici. Partea 3: Indicatori biologici pentru sterilizarea la căldură umedă SR EN ISO 11138-3:2006 21.03.2010
SR EN ISO 11140-1:2009 Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Indicatori chimici. Partea 1: Cerinţe generale SR EN ISO 11140-1:2006 21.03.2010
SR EN ISO 11140-3:2009 Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Indicatori chimici. Partea 3: Sisteme de indicatori Clasa 2 utilizate în testul Bowie şi Dick pentru detectarea penetrării vaporilor de apă SR EN ISO 11140-3:2007 21.03.2010
SR EN ISO 11197:2009 Unităţi medicale de alimentare SR EN ISO 11197:2005 21.03.2010
SR EN ISO 11607-1:2009 Ambalaje pentru dispozitive medicale sterilizate în etapa finală. Partea 1: Cerinţe pentru materiale, sisteme de bariere sterile şi sisteme de ambalare SR EN ISO 11607-1:2006 21.03.2010
SR EN ISO 11607-2:2006 Ambalaje pentru dispozitive medicale sterilizate în etapa finală. Partea 2: Cerinţe de validare pentru procese de dimensionare, sigilare şi asamblare
SR EN ISO 11737-1:2006 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Metode microbiologice. Partea 1: Determinarea populaţiei de microorganisme pe produs SR EN 1174-1:1999;
SR EN 1174-2:1999;
SR EN 1174-3:1999
31.10.2006
SR EN ISO 11737-1:2006/AC:2009 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Metode microbiologice. Partea 1: Determinarea populaţiei de microorganisme pe produs
SR EN ISO 11737-2:2010 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Metode microbiologice. Partea 2: Teste de sterilitate efectuate la definirea, validarea şi mentenanţa unui proces de sterilizare
SR EN ISO 11810-1:2009 Laseri şi echipamente cu laseri. Metodă de verificare şi clasificare a rezistenţei la radiaţia laser a cearşafurilor chirurgicale şi/sau a cuverturilor de protecţie a pacienţilor. Partea 1: Aprindere primară şi pătrundere
SR EN ISO 11810-2:2009 Laseri şi echipamente cu laseri. Metodă de verificare şi clasificare a rezistenţei la radiaţia laser a cearşafurilor chirurgicale şi/sau a cuverturilor de protecţie a pacienţilor. Partea 2: Aprindere secundară SR EN ISO 11810-2:2007 21.03.2010
SR EN ISO 11979-8:2009 Implanturi oftalmice. Lentile intraoculare. Partea 8: Cerinţe fundamentale SR EN ISO 11979-8:2007 21.03.2010
SR EN ISO 11990-1:2015 Laseri şi echipamente asociate laserilor. Determinarea rezistenţei la radiaţia laser a trunchiurilor tuburilor traheice. Partea 1: Axa tuburilor traheice SR EN ISO 11990-1:2012
SR EN ISO 11990-2:2015 Laseri şi echipamente asociate laserilor. Determinarea rezistenţei la radiaţia laser a trunchiurilor tuburilor traheice. Partea 2: Garniturile tuburilor traheice SR EN ISO 11990-2:2010
SR EN 12006-2+A1:2009 Implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe particulare pentru implanturi cardiace şi vasculare. Partea 2: Proteze vasculare care cuprind conducte pentru valve SR EN 12006-2:2000 21.03.2010
SR EN 12006-3+A1:2009 Implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe particulare pentru implanturi cardiace şi vasculare. Partea 3: Dispozitive endovasculare SR EN 12006-3:2000 21.03.2010
SR EN 12183:2010 Fotolii rulante propulsate manual. Cerinţe şi metode de încercare
SR EN 12184:2010 Fotolii rulante acţionate electric, scutere şi alimentatoarele lor. Cerinţe şi metode de verificare
SR EN 12342+A1:2010 Tuburi de respiraţie destinate a fi utilizate cu aparatura de anestezie şi ventilatoare SR EN 12342:2003 21.03.2010
SR EN 12470-1+A1:2009 Termometre medicale. Partea 1: Termometre de sticlă cu lichid metalic, cu dispozitiv de maxim SR EN 12470-1:2003 21.03.2010
SR EN 12470-2+A1:2009 Termometre medicale. Partea 2: Termometre tip schimbător de fază (matrice în puncte) SR EN 12470-2:2004 21.03.2010
SR EN 12470-3+A1:2009 Termometre medicale. Partea 3: Performanţele termometrelor electrice compacte (prin comparaţie şi prin extrapolare) cu dispozitiv de maximum SR EN 12470-3:2003 21.03.2010
SR EN 12470-4+A1:2009 Termometre medicale. Partea 4: Performanţa termometrelor electrice cu măsurare continuă SR EN 12470-4:2004 21.03.2010
SR EN 12470-5:2003 Termometre medicale. Partea 5: Performanţele termometrelor auriculare pe bază de radiaţii infraroşii (cu dispozitiv de maxim)
SR EN ISO 12870:2009 Optică oftalmică. Rame de ochelari. Cerinţe şi metode de încercare SR EN ISO 12870:2005 21.03.2010
SR EN 13060:2015 Sterilizatoare mici cu abur SR EN 13060+A2:2010
SR EN ISO 13408-1:2011 Tratament aseptic pentru produse de îngrijire a sănătăţii. Partea 1: Cerinţe generale SR EN 13824:2005 31.12.2011
SR EN ISO 13408-1:2011/A1:2013 Tratament aseptic pentru produse de îngrijire a sănătăţii. Partea 1: Cerinţe generale 30.11.2014
SR EN ISO 13408-2:2011 Tratament aseptic pentru produse de îngrijire a sănătăţii. Partea 2: Filtrare SR EN 13824:2005 31.12.2011
SR EN ISO 13408-3:2011 Tratament aseptic pentru produse de îngrijire a sănătăţii. Partea 3: Liofilizare SR EN 13824:2005 31.12.2011
SR EN ISO 13408-4:2011 Tratament aseptic pentru produse de îngrijire a sănătăţii. Partea 4: Tehnologii de curăţare la faţa locului SR EN 13824:2005 31.12.2011
SR EN ISO 13408-5:2011 Tratament aseptic pentru produse de îngrijire a sănătăţii. Partea 5: Sterilizare la faţa locului SR EN 13824:2005 31.12.2011
SR EN ISO 13408-6:2011 Tratament aseptic pentru produse de îngrijire a sănătăţii. Partea 6: Sisteme izolatoare SR EN 13824:2005 31.12.2011
SR EN ISO 13485:2012 Dispozitive medicale. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe pentru scopuri de reglementare SR EN ISO 13485:2004 31.08.2012
SR EN ISO 13485:2012/AC:2012 Dispozitive medicale. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe pentru scopuri de reglementare
SR EN 13544-1+A1:2010 Echipament de terapie respiratorie. Partea 1: Sisteme de nebulizatoare şi componentele lor SR EN 13544-1:2007 21.03.2010
SR EN 13544-2+A1:2010 Echipament pentru terapie respiratorie. Partea 2: Tuburi şi conectoare SR EN 13544-2:2003 21.03.2010
SR EN 13544-3+A1:2010 Echipament pentru terapie respiratorie. Partea 3: Dispozitive de antrenare a aerului SR EN 13544-3:2002 21.03.2010
SR EN 13624:2004 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Încercarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii fungicide a dezinfectantelor chimice pentru instrumentarul utilizat în domeniul medical. Metodă de încercare şi prescripţii (fază 2, etapă 1)
SR EN 13718-1:2008 Vehicule medicale şi echipamentul acestora. Ambulanţe aeriene. Partea 1: Cerinţe referitoare la dispozitive medicale utilizate în ambulanţele aeriene SR EN 13718-1:2003 28.02.2009
SR EN 13718-2:2015 se va publica versiunea romana in 2015 Vehicule medicale şi echipamentul acestora. Ambulanţe aeriene. Partea 2: Cerinţe tehnice şi operaţionale pentru ambulanţele aeriene SR EN 13718-2:2008
SR EN 13726-1:2003 Metode de încercare pentru pansamente primare. Partea 1: Aspecte ale capacităţii de absorbţie
SR EN 13726-1:2003/AC:2004 Metode de încercare pentru pansamente primare în contact cu rana. Partea 1: Aspecte ale absorbţiei
SR EN 13726-2:2003 Metode de încercare pentru pansamente primare. Partea 2: Rata transmisiei vaporilor de apă prin pansamente cu film permeabil
SR EN 13727:2012 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Încercarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii bactericide în domeniul medical. Metodă de încercare şi prescripţii (fază 2, etapă 1) SR EN 13727:2004 30.11.2012
SR EN 13867+A1:2009 Concentrate pentru hemodializă şi terapii asociate SR EN 13867:2003 21.03.2010
SR EN 13976-1:2011 Sisteme de salvare. Transport incubatoare. Partea 1: Condiţii de interfaţă SR EN 13976-1:2004 30.11.2011
SR EN 13976-2:2011 Sisteme de salvare. Transport incubatoare. Partea 2: Cerinţe de sistem SR EN 13976-2:2004 30.11.2011
SR EN 14079:2003 Dispozitive medicale neactive. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare pentru tifon absorbant de bumbac şi tifon absorbant de bumbac şi viscoză
SR EN 14139:2010 Optică oftalmică. Specificaţii pentru ochelari gata montaţi
SR EN ISO 14155:2012 Investigaţia clinică a dispozitivelor medicale pentru subiecţi umani. Bună practică clinică SR EN ISO 14155:2011 30.04.2012
SR EN 14180+A2:2009 Sterilizatoare pentru scopuri medicale. Sterilizatoare cu abur şi formaldehidă la temperatură joasă. Cerinţe şi încercări SR EN 14180+A1:2009 21.03.2010
SR EN 14348:2005 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii micobactericide a dezinfectantelor chimice de uz medical, inclusiv a dezinfectantelor pentru instrumentar. Metode de testare şi cerinţe (faza 2, etapă 1)
SR EN ISO 14408:2009 Tuburi traheale pentru chirurgie laser. Cerinţe pentru marcaj şi informaţii însoţitoare SR EN ISO 14408:2005 21.03.2010
SR EN 14561:2006 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă pe suporturi de germeni, pentru evaluarea activităţii bactericide în domeniul instrumentarului de uz medical. Metode de testare şi cerinţe (fază 2, etapă 2)
SR EN 14562:2006 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testare cantitativă pe suporturi de germeni, pentru evaluarea activităţii fungicide sau levuricide în domeniul instrumentarului de uz medical. Metodă de testare şi prescripţii (fază 2, etapă 2)
SR EN 14563:2009 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Încercarea cantitativă pe suporturi de germeni pentru evaluarea activităţii micobactericide sau tuberculocide a dezinfectantelor chimice utilizate pentru instrumentarul din domeniul medical. Metodă de încercare şi prescripţii (fază 2, etapă 2)
SR EN ISO 14602:2012 Implanturi chirurgicale neactive. Implanturi pentru osteosinteză. Cerinţe particulare SR EN ISO 14602:2010 30.04.2012
SR EN ISO 14607:2009 Implanturi chirurgicale neactive. Implanturi mamare. Cerinţe particulare SR EN ISO 14607:2007 21.03.2010
SR EN ISO 14630:2009 Implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe generale SR EN ISO 14630:2008 21.03.2010
SR EN 14683:2006 Măşti chirurgicale. Cerinţe şi metode de încercare
SR EN ISO 14889:2009 Optică oftalmică. Lentile de ochelari. Cerinţe fundamentale pentru lentilele finisate, nedebordate SR EN ISO 14889:2004 21.03.2010
SR EN 14931:2006 Camere hiperbare pentru uz uman. Camere hiperbare cu mai multe locuri, pentru utilizare terapeutică. Performanţe, cerinţe de securitate şi încercări
SR EN ISO 14937:2010 Sterilizarea produselor medicale pentru îngrijirea sănătăţii. Cerinţe generale pentru caracterizarea agentului de sterilizare, desfăşurarea, validarea şi controlul de rutină al proceselor de sterilizare pentru dispozitivele medicale SR EN ISO 14937:2003 30.04.2010
SR EN ISO 14971:2012 Dispozitive medicale. Aplicarea managementului de risc la dispozitive medicale SR EN ISO 14971:2009 30.08.2012
SR EN ISO 15001:2012 Echipament de anestezie şi reanimare respiratorie. Compatibilitate cu oxigenul SR EN ISO 15001:2010 30.04.2012
SR EN ISO 15002:2008 Dispozitive cu debitmetre pentru prizele de perete ale reţelelor de distribuţie a gazelor medicale SR EN 13220:2003 31.07.2010
SR EN ISO 15004-1:2009 Instrumente oftalmice. Cerinţe de bază şi metode de încercare. Partea 1: Cerinţe generale aplicabile la toate instrumentele oftalmice SR EN ISO 15004-1:2006 21.03.2010
SR EN ISO 15747:2012 Recipiente de material plastic pentru injecţii intravenoase SR EN ISO 15747:2010 30.04.2012
SR EN ISO 15798:2010 Implanturi oftalmice. Dispozitive oftalmice visco-chirurgicale
SR EN ISO 15883-1:2009 Containere dezinfectante. Partea 1: Cerinţe generale, termeni, definiţii şi încercări SR EN ISO 15883-1:2006 21.03.2010
SR EN ISO 15883-2:2009 Containere dezinfectante. Partea 2: Cerinţe şi încercări pentru containere dezinfectate destinate dezinfecţiei termice a instrumentelor chirurgicale, a echipamentelor anestezice, a recipientelor, a instrumentelor şi sticlăriei etc. SR EN ISO 15883-2:2006 21.03.2010
SR EN ISO 15883-3:2009 Containere dezinfectante. Partea 3: Cerinţe şi încercări pentru containere dezinfectate destinate dezinfecţiei termice a recipientelor cu dejecţii umane SR EN ISO 15883-3:2006 21.03.2010
SR EN ISO 15883-4:2009 Containere dezinfectante. Partea 4: Cerinţe şi încercări pentru containere dezinfectante destinate dezinfecţiei chimice a endoscoapelor termolabile SR EN ISO 15883-4:2008 21.03.2010
SR EN 15986:2011 Simboluri utilizate în etichetarea dispozitivelor medicale. Cerinţe relative la etichetarea dispozitivelor medicale ce conţin ftalaţi
SR EN ISO 16061:2010 Instrumentar utilizat în asociere cu implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe generale SR EN ISO 16061:2009 28.02.2010
SR EN ISO 16201:2007 Mijloace tehnice ajutătoare pentru persoane cu dizabilităţi. Sisteme de comandă la distanţă pentru activităţi zilnice
SR EN ISO 17510-1:2009 Terapia respiratorie pentru apneea din timpul somnului. Partea 1: Dispozitive de terapie respiratorie pentru apneea din timpul somnului SR EN ISO 17510-1:2008 21.03.2010
SR EN ISO 17510-2:2009 Terapia respiratorie pentru apneea din timpul somnului. Partea 2: Măşti şi accesorii terapeutice SR EN ISO 17510-2:2008 21.03.2010
SR EN ISO 17664:2004 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Informaţii furnizate de producători pentru procesul de resterilizare dispozitive medicale
SR EN ISO 17665-1:2007 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Căldură umedă. Partea 1: Cerinţe pentru implementare, validare şi control de rutină pentru procese de sterilizare a dispozitivelor medicale SR EN 554:2003 31.08.2009
SR EN ISO 18777:2009 Sisteme de transport oxigen lichid pentru uz medical. Cerinţe particulare SR EN ISO 18777:2005 21.03.2010
SR EN ISO 18778:2009 Echipamente respiratorii. Monitoare pentru copii. Cerinţe particulare SR EN ISO 18778:2005 21.03.2010
SR EN ISO 18779:2005 Dispozitiv medical pentru conservarea oxigenului şi amestecului de oxigen. Cerinţe particulare
SR EN ISO 19054:2006 Sisteme de şine pentru susţinerea echipamentelor medicale SR EN 12218:2003 30.06.2008
SR EN 20594-1:2003 Asamblări conice 6% (Luer) pentru seringi şi ace şi pentru alte aparate de uz medical. Partea 1: Condiţii generale
SR EN 20594-1:2003/A1:2003 Asamblări conice 6% (Luer) pentru seringi şi ace şi pentru alte aparate de uz medical. Partea 1: Cerinţe generale 31.05.1998
SR EN 20594-1:2003/AC:2003 Asamblări conice 6% (Luer) pentru seringi şi ace şi pentru aparate de uz medical. Partea 1: Cerinţe generale
SR EN ISO 21534:2009 Implanturi chirurgicale neactive. Implanturi de înlocuire a articulaţiei. Cerinţe particulare SR EN ISO 21534:2008 21.03.2010
SR EN ISO 21535:2009 Implanturi chirurgicale neactive. Implanturi de înlocuire a articulaţiei. Cerinţe specifice pentru implanturi de articulaţie de şold SR EN ISO 21535:2008 21.03.2010
SR EN ISO 21536:2009 Implanturi chirurgicale neactive. Implanturi de înlocuire a articulaţiei. Cerinţe specifice pentru implanturi de înlocuire a articulaţiei de genunchi SR EN ISO 21536:2008 21.03.2010
SR EN ISO 21649:2010 Injectoare fără ac pentru utilizare medicală. Cerinţe şi metode de încercare SR EN ISO 21649:2006 21.03.2010
SR EN ISO 21969:2010 Racorduri flexibile de înaltă presiune folosite în sistemele medicale cu gaze SR EN ISO 21969:2006 31.05.2010
SR EN ISO 21987:2010 Optică oftalmică. Lentile de ochelari montate
SR EN ISO 22442-1:2008 Dispozitive medicale utilizând ţesuturi animale şi derivatele lor. Partea 1: Aplicare la managementul riscului SR EN 12442-1:2002 30.06.2008
SR EN ISO 22442-2:2008 Dispozitive medicale utilizând ţesuturi animale şi derivatele lor. Partea 2: Verificări ale originii, colectării şi manevrării SR EN 12442-2:2002 30.06.2008
SR EN ISO 22442-3:2008 Dispozitive medicale utilizând ţesuturi animale şi derivatele lor. Partea 3: Validarea eliminării şi/sau inactivării viruşilor şi agenţilor encefalopatiei spongiforme transmisibile (TSE) SR EN 12442-3:2002 30.06.2008
SR EN ISO 22523:2007 Proteze şi orteze pentru membre. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 12523:2003 30.04.2007
SR EN ISO 22675:2007 Protezare. Încercarea dispozitivelor gleznă-picior şi unităţilor de picior. Cerinţe şi metode de încercare
SR EN ISO 23328-1:2008 Filtre pentru sisteme respiratorii pentru anestezie şi îngrijire medicală respiratorie. Partea 1: Metoda de încercare cu soluţie salină pentru evaluarea performanţelor filtrării SR EN 13328-1:2003 30.09.2008
SR EN ISO 23328-2:2009 Filtre pentru sisteme respiratorii utilizate în anestezie şi respiraţie. Partea 2: Aspecte altele decât filtrarea SR EN ISO 23328-2:2008 21.03.2010
SR EN ISO 23747:2009 Echipament de anestezie şi respiraţie. Spirometru pentru măsurarea debitelor maxime expiratorii pentru evaluarea funcţiei pulmonare a respiraţiei umane spontane SR EN ISO 23747:2007 21.03.2010
SR EN ISO 25539-1[2009]:2009 Implanturi cardiovasculare. Dispozitive endovasculare. Partea 1: Proteze endovasculare SR EN 12006-3+A1:2009;
SR EN ISO 25539-1[2008]:2009
21.03.2010
SR EN ISO 25539-1[2009]:2009/AC:2011 Implanturi cardiovasculare. Dispozitive endovasculare. Partea 1: Proteze endovasculare
SR EN ISO 25539-2[2009]:2009 Implanturi cardiovasculare. Dispozitive endovasculare. Partea 2: Stenturi vasculare SR EN 12006-3+A1:2009;
SR EN ISO 25539-2[2008]:2009
21.03.2010
SR EN ISO 25539-2[2009]:2009/AC:2011 Implanturi cardiovasculare. Dispozitive endovasculare. Partea 2: Stenturi vasculare
SR EN ISO 26782:2009 Echipament de anestezie şi de reanimare respiratorie. Spirometre destinate măsurării volumelor expiratorii forţate cronometrate la oameni
SR EN ISO 26782:2009/AC:2010 Echipament de anestezie şi de reanimare respiratorie. Spirometre destinate măsurării volumelor expiratorii forţate cronometrate la oameni
SR EN 27740:2003 Instrumente chirurgicale, bisturie cu lame detaşabile, dimensiuni pentru fitinguri
SR EN 27740:2003/A1:2003 Instrumente chirurgicale, bisturie cu lame detaşabile, dimensiuni pentru fitinguri 31.05.1998
SR EN 27740:2003/AC:2003 Instrumente chirurgicale, bisturie cu lame detaşabile, dimensiuni pentru fitinguri
SR EN 60118-13:2006 Electroacustică. Aparate de corecţie auditivă. Partea 13: Compatibilitate electromagnetică SR EN 60118-13:2003 01.02.2008
SR EN 60522:2004 Determinarea filtrării permanente a ansamblurilor de tub cupolă
SR EN 60580:2004 Aparate electromedicale. Aparate de măsurare a produsului debit de doză-suprafaţă
SR EN 60601-1:2007 Aparate electromedicale. Partea 1: Cerinţe generale de securitate de bază şi performanţe esenţiale SR EN 60601-1+A1+A2+A13:2001
SR EN 60601-1-1:2003;
SR EN 60601-1-4:2002;
SR EN 60601-1-4:2002/A1:2002
01.06.2012
SR EN 60601-1:2007/A1:2014 Aparate electromedicale. Partea 1: Cerinţe generale de securitate de bază şi performanţe esenţiale 31.12.2017
SR EN 60601-1:2007/AC:2015 va adopta EN 60601-1:2006/corrigendum Mar. 2010 in 02.2015 Aparate electromedicale. Partea 1: Cerinţe generale de securitate de bază şi performanţe esenţiale
SR EN 60601-1-1:2003 Aparate electromedicale. Partea 1-1: Cerinţe generale de securitate. Standard colateral: Cerinţe de securitate pentru sisteme electromedicale 01.11.2003
SR EN 60601-1-2:2007 Aparate electromedicale. Partea 1-2: Prescripţii generale pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale. Standard colateral: Compatibilitate electromagnetică. Prescripţii şi încercări SR EN 60601-1-2:2003 01.06.2012
SR EN 60601-1-2:2007/AC:2014 Aparate electromedicale. Partea 1-2: Prescripţii generale pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale. Standard colateral: Compatibilitate electromagnetică. Prescripţii şi încercări
SR EN 60601-1-3:2008 Aparate electromedicale. Partea 1- 3: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale. Standard colateral: Protecţia împotriva radiaţiei la aparatele de diagnostic cu radiaţii X SR EN 60601-1-3:2003 01.06.2012
SR EN 60601-1-3:2008/AC:2014 Aparate electromedicale. Partea 1- 3: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale. Standard colateral: Protecţia împotriva radiaţiei la aparatele de diagnostic cu radiaţii X
SR EN 60601-1-4:2002 Aparate electromedicale. Partea 1: Cerinţe generale de securitate. 4 Standard colateral: Sisteme electromedicale programabile
SR EN 60601-1-4:2002/A1:2002 Aparate electromedicale. Partea 1-4: Cerinţe generale de securitate. Standard colateral: Sisteme electromedicale programabile 01.12.2002
SR EN 60601-1-6:2010 Aparate electromedicale. Partea 1-6: Prescripţii generale pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale. Standard colateral: Aptitudini de utilizare SR EN 60601-1-6:2007 01.04.2013
SR EN 60601-1-8:2007 Aparate electromedicale. Partea 1-8: Prescripţii generale pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale. Standard colateral: Prescripţii generale, încercări şi ghid pentru sistemele de alarmă în aparatele electromedicale şi sistemele electromedicale SR EN 60601-1-8:2005 01.06.2012
SR EN 60601-1-8:2007/AC:2014 Aparate electromedicale. Partea 1-8: Prescripţii generale pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale. Standard colateral: Prescripţii generale, încercări şi ghid pentru sistemele de alarmă în aparatele electromedicale şi sistemele electromedicale
SR EN 60601-1-10:2008 Aparate electromedicale. Partea 1-10: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale. Standard colateral: Cerinţe pentru dezvoltarea regulatoarelor fiziologice în buclă închisă
SR EN 60601-1-11:2011 Aparate electromedicale. Partea 1-11: Cerinţe generale de securitate de bază şi performanţe esenţiale – Standard colateral: Cerinţe pentru aparate electromedicale şi sisteme electromedicale utilizate la domiciliu
SR EN 60601-2-1:2003 Aparate electromedicale. Partea 2-1: Cerinţe particulare de securitate pentru acceleratoare de electroni în domeniul de la 1 MeV până la 50 MeV
SR EN 60601-2-1:2003/A1:2003 Aparate electromedicale. Partea 2-1: Cerinţe particulare de securitate pentru acceleratoare de electroni în domeniul de la 1 MeV până la 50 MeV 01.06.2005
SR EN 60601-2-2:2009 Aparate electromedicale. Partea 2-2: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparatele de electrochirurgie cu curenţi de înaltă frecvenţă şi pentru accesoriile de electrochirurgie cu curenţi de înaltă frecvenţă SR EN 60601-2-2:2007 01.04.2012
SR EN 60601-2-3:2003 Aparate electromedicale. Partea 2-3: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de terapie cu unde scurte
SR EN 60601-2-3:2003/A1:2003 Aparate electromedicale. Partea 2-3: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de terapie cu unde scurte 01.07.2001
SR EN 60601-2-4:2003 Aparate electromedicale. Partea 2-4: Cerinţe particulare de securitate pentru defibrilatoare cardiace
SR EN 60601-2-5:2004 Aparate electromedicale. Partea 2-5: Cerinţe particulare de securitate ale aparatelor cu ultrasunete pentru fizioterapie
SR EN 60601-2-8:2002 Aparate electromedicale. Partea 2-8: Cerinţe particulare de securitate pentru echipamentele de terapie cu radiaţii X care funcţionează în domeniul de la 10 kV până la 1 MV
SR EN 60601-2-8:2002/A1:2003 Aparate electromedicale. Partea 2-8: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de terapie cu radiaţii X care funcţionează în domeniul de la 10 kV până la 1 MV 01.07.1998
SR EN 60601-2-10:2003 Aparate electromedicale. Partea 2-10: Cerinţe particulare de securitate pentru stimulatoare de nervi şi muşchi
SR EN 60601-2-10:2003/A1:2003 Aparate electromedicale. Partea 2-10: Cerinţe particulare de securitate pentru stimulatoare de nervi şi muşchi 01.11.2004
SR EN 60601-2-11:2003 Aparate electromedicale. Partea 2-11: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de terapie cu radiaţii gama
SR EN 60601-2-11:2003/A1:2005 Aparate electromedicale. Partea 2-11: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de terapie cu radiaţii gama 01.09.2007
SR EN 60601-2-12:2007 Aparate electromedicale. Partea 2-12: Cerinţe particulare de securitate pentru ventilatoare pulmonare. Ventilatoare pentru utilizare în terapia intensivă
SR EN 60601-2-13:2007 Aparate electromedicale. Partea 2-13: Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale pentru sistemele de anestezie
SR EN 60601-2-13:2007/A1:2008 Aparate electromedicale. Partea 2-13: Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale pentru sistemele de anestezie 01.03.2010
SR EN 60601-2-16:2003 Aparate electromedicale. Partea 2-16: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de hemodializă, hemodiafiltrare şi hemofiltrare
SR EN 60601-2-17:2004 Aparate electromedicale. Partea 2-17: Cerinţe particulare de securitate pentru echipamente cu control automat, utilizate în brahiterapie 01.03.2007
SR EN 60601-2-18:2003 Aparate electromedicale. Partea 2-18: Cerinţe particulare de securitate ale echipamentelor pentru endoscopie
SR EN 60601-2-18:2003/A1:2004 Aparate electromedicale. Partea 2-18: Cerinţe particulare de securitate ale echipamentelor pentru endoscopie 01.08.2003
SR EN 60601-2-19:2009 Aparate electromedicale. Partea 2-19: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale ale incubatoarelor pentru nou născuţi SR EN 60601-2-19:2003 01.04.2012
SR EN 60601-2-20:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-20: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru incubatoarele de transport pentru noi născuţi SR EN 60601-2-20:2003 01.09.2012
SR EN 60601-2-21:2009 Aparate electromedicale. Partea 2-21: Cerinţe particulare de bază şi performanţe esenţiale pentru sistemele de încălzire cu suprafaţă radiantă pentru noi născuţi SR EN 60601-2-21:2003 01.04.2012
SR EN 60601-2-22:2003 Aparate electromedicale. Partea 2-22: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de diagnostic şi de tratament cu laser
SR EN 60601-2-23:2003 Aparate electromedicale. Partea 2-23: Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale ale aparatelor de monitorizare a presiunii parţiale transcutanate 01.01.2003
SR EN 60601-2-24:2003 Aparate electromedicale. Partea 2-24: Cerinţe particulare de securitate ale pompelor de perfuzie şi dispozitivelor de reglare a perfuziei
SR EN 60601-2-25+A1:2001 Aparate electromedicale. Partea 2-25: Cerinţe particulare de securitate pentru electrocardiografe
SR EN 60601-2-26:2004 Aparate electromedicale. Partea 2-26: Cerinţe particulare de securitate pentru electroencefalografe 01.03.2006
SR EN 60601-2-27:2006 Aparate electromedicale. Partea 2-27: Cerinţe particulare de securitate, incluzând performanţele esenţiale, pentru aparate de monitorizare electrocardiografică 01.11.2008
SR EN 60601-2-27:2006/AC:2014 Aparate electromedicale. Partea 2-27: Cerinţe particulare de securitate, incluzând performanţele esenţiale, pentru aparate de monitorizare electrocardiografică
SR EN 60601-2-28:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-28: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţele esenţiale pentru ansambluri cu tuburi de radiaţii X pentru diagnostic medical SR EN 60601-2-28:2003 01.04.2013
SR EN 60601-2-29:2009 Aparate electromedicale. Partea 2-29: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru simulatoare de radioterapie SR EN 60601-2-29:2003 01.11.2011
SR EN 60601-2-30:2003 Aparate electromedicale. Partea 2-30: Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale ale aparatelor de monitorizare a presiunii sanguine măsurate neinvaziv, automat şi periodic 01.02.2003
SR EN 60601-2-33:2004 Aparate electromedicale. Partea 2-33: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate cu rezonanţă magnetică utilizate pentru diagnostic medical SR EN 60601-2-33:2003;
SR EN 60601-2-33:2003/A11:2003
01.07.2005
SR EN 60601-2-33:2004/A1:2006 Aparate electromedicale. Partea 2-33: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate cu rezonanţă magnetică utilizate pentru diagnostic medical 01.11.2008
SR EN 60601-2-33:2004/A2:2008 Aparate electromedicale. Partea 2-33: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate cu rezonanţă magnetică utilizate pentru diagnostic medical 01.02.2011
SR EN 60601-2-34:2003 Aparate electromedicale. Partea 2-34: Cerinţe particulare de securitate, incluzând performanţele de bază, pentru aparate de monitorizare invazivă a presiunii sanguine 01.11.2003
SR EN 60601-2-36:2003 Aparate electromedicale. Partea 2-36: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de litotriţie extracorporeală
SR EN 60601-2-37:2008 Aparate electromedicale. Partea 2-37: Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale pentru aparate medicale cu ultrasunete de monitorizare şi de diagnostic SR EN 60601-2-37:2003 01.10.2010
SR EN 60601-2-39:2008 Aparate electromedicale. Partea 2-39: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparatele de dializă peritoneală SR EN 60601-2-39:2002 01.03.2011
SR EN 60601-2-40:2003 Aparate electromedicale. Partea 2-40: Cerinţe particulare de securitate pentru electromiografe şi aparate pe bază de potenţiale evocate
SR EN 60601-2-41:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-41: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru corpuri de iluminat chirurgicale şi corpuri de iluminat pentru diagnostic SR EN 60601-2-41:2004 01.11.2012
SR EN 60601-2-43:2011 Aparate electromedicale. Partea 2-43: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparate cu raze X pentru proceduri intervenţionale SR EN 60601-2-43:2004 01.06.2013
SR EN 60601-2-44:2009 Aparate electromedicale. Partea 2-44: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparate cu radiaţii X pentru tomografie computerizată SR EN 60601-2-44:2003 01.05.2012
SR EN 60601-2-45:2003 Aparate electromedicale. Partea 2-45: Cerinţe particulare de securitate ale aparatelor radiologice pentru mamografie şi ale dispozitivelor stereotactice pentru mamografie 01.07.2004
SR EN 60601-2-46:2002 Aparate electromedicale. Partea 2-46: Cerinţe particulare de securitate pentru mesele de operaţie
SR EN 60601-2-47:2003 Aparate electromedicale. Partea 2-47: Cerinţe particulare de securitate, inclusiv performanţe esenţiale, pentru sisteme de electrocardiografie ambulatorie
SR EN 60601-2-49:2003 Aparate electromedicale. Partea 2-49: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de monitorizare multifuncţională a pacienţilor
SR EN 60601-2-50:2009 Aparate electromedicale. Partea 2-50: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparate de fototerapie pentru nou-născuţi SR EN 60601-2-50:2003 01.05.2012
SR EN 60601-2-51:2003 Aparate electromedicale. Partea 2-51: Cerinţe particulare de securitate, inclusiv performanţe esenţiale, pentru electrocardiografe cu înregistrare şi analizare mono şi multicanal
SR EN 60601-2-52:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-52: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru paturi medicale SR EN 60601-2-38:2003;
SR EN 1970:2002
01.06.2012
SR EN 60601-2-52:2010/AC:2011 Aparate electromedicale. Partea 2-52: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru paturi medicale
SR EN 60601-2-54:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-54: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparate cu raze X utilizate pentru radiografie şi radioscopie SR EN 60601-2-7:2003;
SR EN 60601-2-32:2003
01.08.2012
SR EN 60627:2003 Aparate de diagnostic prin imagistică cu radiaţii X. Caracteristici ale grilelor antidifuzante pentru uz general şi pentru mamografie
SR EN 60627:2003/AC:2014 Aparate de diagnostic prin imagistică cu radiaţii X. Caracteristici ale grilelor antidifuzante pentru uz general şi pentru mamografie
SR EN 60645-1:2003 Electroacustică. Echipamente audiologice. Partea 1: Audiometre tonale 01.10.2004
SR EN 60645-2:2003 Audiometre. Partea 2: Aparat pentru audiometrie vocală
SR EN 60645-3:2008 Electroacustică. Echipamente audiometrice. Partea 3: Semnale de încercare de scurtă durată SR EN 60645-3:2003 01.06.2010
SR EN 60645-4:2003 Audiometre. Partea 4: Echipamente pentru audiometria extinsă la domeniul frecvenţelor ridicate
SR EN 61217:2012 Echipamente de radioterapie. Coordonate, mişcări şi scări SR EN 61217:2001 11.01.2015
SR EN 61676:2004 Aparate electromedicale. Instrumente dozimetrice utilizate pentru măsurări neinvazive a tensiunii tubului cu radiaţii X în radiologia de diagnostic
SR EN 61676:2004/A1:2009 Aparate electromedicale. Instrumente dozimetrice utilizate pentru măsurări neinvazive a tensiunii tubului cu radiaţii X în radiologia de diagnostic 01.03.2012
SR EN 62083:2010 Aparate electromedicale. Cerinţe de securitate pentru sistemele de planificare a tratamentului în radioterapie SR EN 62083:2003 01.11.2012
SR EN 62220-1:2004 Aparate electromedicale. Caracteristicile aparatelor imagistice cu radiaţii X digitale. Partea 1: Determinarea eficienţei cuantice de detecţie
SR EN 62220-1-2:2008 Aparate electromedicale. Caracteristicile dispozitivelor de imagistică digitală cu raze X. Partea 1-2: Determinarea eficienţei cuantice de detecţie. Detectoare utilizate în mamografie
SR EN 62220-1-3:2009 Aparate electromedicale. Caracteristicile dispozitivelor de imagistică digitală cu raze X. Partea 1-3: Determinarea eficienţei cuantice de detecţie. Detectoare utilizate în imagistica dinamică
SR EN 62304:2007 Software pentru dispozitive medicale. Procesele ciclului de viaţă ale software-ului
SR EN 62304:2007/AC:2014 Software pentru dispozitive medicale. Procesele ciclului de viaţă ale software-ului
SR EN 62366:2008 Dispozitive medicale. Aplicaţii ale utilizării ingineriei tehnologice în aparatele medicale
SR EN 80601-2-35:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-35: Cerinţe particulare pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale ale dispozitivelor de încălzire care folosesc pături, perne şi saltele, destinate încălzirii pacienţilor în utilizări medicale SR EN 60601-2-35:2003 01.11.2012
SR EN 80601-2-58:2009 Aparate electromedicale. Partea 2-58: Cerinţe particulare pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale ale dispozitivelor de extragere a cristalinului şi ale dispozitivelor de vitrectomie pentru chirurgia oftalmică
SR EN 80601-2-59:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-59: Cerinţe particulare pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale ale termografelor cu baleiere pentru depistarea persoanelor cu febră
SR EN ISO 81060-1:2012 Tensiometre neinvazive. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru tipuri cu măsurare neautomată SR EN 1060-1+A2:2010;
SR EN 1060-2+A1:2010
31.05.2015