89/686/EEC

25.01.2016 Standarde române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamentele individuale
de protecţie sub incidenţa directivei PPE 89/686/EEC în conformitate cu OJ C 412 din 2015-12-11
si rectificare OJ C 014 din 2016-01-15
Indicativ standard Titlu standard Standard înlocuit Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit
SR EN 132:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Definiţii de termeni şi pictograme SR EN 132:1995 30.06.1999
SR EN 133:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Clasificare SR EN 133:1995 10.08.2002
SR EN 134:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Nomenclatorul componentelor SR EN 134:1995 31.07.1998
SR EN 135:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Lista termenilor echivalenţi SR EN 135:1995 30.06.1999
SR EN 136:2002 Aparate de protecţie respiratorie. Mască completă. Cerinţe, încercări, marcare 31.07.1998
SR EN 136:2002/AC:2004 Aparate de protecţie respiratorie. Mască completă. Cerinţe, încercări, marcare
SR EN 137:2007 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat, cu mască completă. Cerinţe, încercări, marcare SR EN 137+AC:2001 23.11.2007
SR EN 138:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie cu aer liber cu mască completă, semi-mască sau ansamblu muştiuc. Cerinţe, încercări, marcare
SR EN 140:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Semimăşti şi sferturi de măşti. Cerinţe, încercări, marcare SR EN 140+A1:1997 31.03.1999
SR EN 140:2003/AC:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Semimăşti şi sferturi de măşti. Cerinţe, încercări, marcare
SR EN 142:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Ansambluri tip muştiuc. Condiţii, încercări, marcare SR EN 142:1997 10.04.2003
SR EN 143:2002 Aparate de protecţie respiratorie. Filtre de particule. Cerinţe, încercări, marcare SR EN 143:1997 24.01.2001
SR EN 143:2002/A1:2006 Aparate de protecţie respiratorie. Filtre de particule. Cerinţe, încercări, marcare 21.12.2006
SR EN 143:2002/AC:2006 Aparate de protecţie respiratorie. Filtre de particule. Cerinţe, încercări, marcare
SR EN 144-1:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 1: Racorduri cu cap filetat 24.01.2001
SR EN 144-1:2003/A1:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 1: Racorduri cu cap filetat 21.02.2004
SR EN 144-1:2003/A2:2005 Aparate de protecţie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 1: Racorduri cu cap filetat 31.12.2005
SR EN 144-2:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 2: Racorduri de ieşire
SR EN 144-3:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 3: Racorduri de ieşire pentru gaze de plonjare nitrox şi oxigen
SR EN 144-3:2003/AC:2004 Aparate de protecţie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 3: Racorduri de ieşire pentru gaze de plonjare nitrox şi oxigen
SR EN 145:1999 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante, autonome cu circuit închis, tipul cu oxigen comprimat sau cu oxigen-azot comprimat. Cerinţe, încercări, marcare 28.02.1998
SR EN 145:1999/A1:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante, autonome cu circuit închis, tipul cu oxigen comprimat sau cu oxigen-azot comprimat. Cerinţe, încercări, marcare 24.01.2001
SR EN 148-1:2000 Aparate de protecţie respiratorie. Filete pentru piese faciale. Racord cu filet standardizat 31.08.1999
SR EN 148-2:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Filete pentru piese faciale. Partea 2: Racord cu filet central SR EN 148-2+AC:1999 31.08.1999
SR EN 148-3:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Filete pentru piese faciale. Partea 3: Racord cu filet M 45×3 SR EN 148-3+AC:1999 31.08.1999
SR EN 149+A1:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Semi-măşti filtrante împotriva particulelor. Cerinţe, încercări, marcare SR EN 149:2003 06.05.2010
SR EN 166:2003 Protecţie individuală a ochilor. Specificaţii 10.08.2002
SR EN 167:2003 Protecţie individuală a ochilor. Metode de încercare optice 10.08.2002
SR EN 168:2003 Protecţie individuală a ochilor. Metode de încercare, altele decât cele optice 10.08.2002
SR EN 169:2003 Protecţie individuală a ochilor. Filtre pentru sudură şi tehnici conexe. Cerinţe referitoare la factor de transmisie şi utilizare recomandată SR EN 169:1997 28.08.2003
SR EN 170:2003 Protecţie individuală a ochilor. Filtre pentru ultraviolet. Cerinţe referitoare la factorul de transmisie şi utilizarea recomandată 28.08.2003
SR EN 171:2003 Protecţie individuală a ochilor. Filtre pentru infraroşu. Cerinţe referitoare la factorul de transmisie şi utilizare recomandată SR EN 171:1997 10.04.2003
SR EN 172:2003 Protecţie individuală a ochilor. Filtre de protecţie împotriva radiaţiilor solare, pentru utilizare industrială
SR EN 172:2003/A1:2004 Protecţie individuală a ochilor. Filtre de protecţie împotriva radiaţiilor solare, pentru utilizare industrială 31.10.2000
SR EN 172:2003/A2:2003 Protecţie individuală a ochilor. Filtre de protecţie împotriva radiaţiilor solare, pentru utilizare industrială 10.08.2002
SR EN 174:2004 Protecţie individuală a ochilor. Ochelari-mască pentru schi alpin 21.12.2001
SR EN 175:2002 Protecţie individuală. Echipament de protecţie a ochilor şi a feţei pentru sudare şi tehnici conexe
SR EN 207:2010 Protecţie individuală a ochilor. Filtre şi protectori ai ochilor împotriva radiaţiilor laser (protectori ai ochilor pentru laser) SR EN 207:2003 30.06.2010
SR EN 207:2010/AC:2012 Protecţie individuală a ochilor. Filtre şi protectori ai ochilor împotriva radiaţiilor laser (protectori ai ochilor pentru laser)
SR EN 208:2010 Protecţie individuală a ochilor. Protectori ai ochilor pentru lucrări de reglare pe lasere şi sisteme laser (protecţie a ochilor pentru reglare laser) SR EN 208:2003 30.06.2010
SR EN 250:2014 Aparate respiratorii. Aparate de scufundare autonome cu aer comprimat şi circuit deschis. Cerinţe, încercări, marcare SR EN 250:2003 31.12.2014
SR EN 269:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie cu aducţie de aer proaspăt cu asistenţă motorizată, cu cagula. Cerinţe, încercări, marcare
SR EN 342:2004 Îmbrăcăminte de protecţie. Ansambluri şi articole de îmbrăcăminte de protecţie împotriva frigului
SR EN 342:2004/AC:2008 Îmbrăcăminte de protecţie. Ansambluri şi articole de îmbrăcăminte de protecţie împotriva frigului
SR EN 343+A1:2008 Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva ploii SR EN 343:2004 08.03.2008
SR EN 343+A1:2008/AC:2010 Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva ploii
SR EN 348:1997 Îmbrăcăminte de protecţie. Metode de încercare. Determinarea comportării materialelor la contactul cu stropi mici de metal topit
SR EN 348:1997/AC:2003 Îmbrăcăminte de protecţie. Metodă de încercare. Determinarea comportării materialelor la contactul cu stropi mici de metal topit
SR EN 352-1:2003 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe generale. Partea 1: Antifoane externe SR EN 352-1:1998 28.08.2003
SR EN 352-2:2003 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe generale. Partea 2: Antifoane interne SR EN 352-2:1998 28.08.2003
SR EN 352-3:2003 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe generale. Partea 3: Antifoane externe montate pe o cască de protecţie utilizată în industrie SR EN 352-3:2002 28.08.2003
SR EN 352-4:2003 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe de securitate şi de încercare. Partea 4: Antifoane externe cu atenuare dependentă de nivel
SR EN 352-4:2003/A1:2006 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe de securitate şi de încercare. Partea 4: Antifoane externe cu atenuare dependentă de nivel 30.04.2006
SR EN 352-5:2004 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe de securitate şi de încercare. Partea 5: Antifoane externe cu reducere activă a zgomotului
SR EN 352-5:2004/A1:2006 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe de securitate şi de încercare. Partea 5: Antifoane externe cu reducere activă a zgomotului 06.05.2010
SR EN 352-6:2004 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe de securitate şi de încercare. Partea 6: Antifoane externe cu comunicare audio
SR EN 352-7:2004 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe de securitate şi de încercare. Partea 7: Antifoane interne cu atenuare dependentă de nivel
SR EN 352-8:2008 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe de securitate şi de încercare. Partea 8: Căşti audio de divertisment
SR EN 353-1:2015 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor. Opritoare de cădere cu alunecare cu suport de ancorare. Partea 1: Opritoare de cădere cu alunecare cu suport de ancorare rigid
SR EN 353-2:2003 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Partea 2: Opritoare de cădere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil SR EN 353-2:1997 28.08.2003
SR EN 354:2011 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Mijloace de legătură SR EN 354:2003 09.07.2011
SR EN 355:2003 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Absorbitoare de energie SR EN 355:1999 28.08.2003
SR EN 358:2003 Echipament individual de protecţie pentru poziţionare în timpul lucrului şi prevenirea căderilor de la înălţime. Centuri de poziţionare în timpul lucrului şi limitare a deplasării şi mijloace de legătură pentru poziţionare în timpul lucrului SR EN 358:1995 21.12.2001
SR EN 360:2003 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Opritoare de cădere retractabile SR EN 360:1996 28.08.2003
SR EN 361:2003 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Centuri complexe SR EN 361:1996 28.08.2003
SR EN 362:2005 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Piese de legătură SR EN 362:1996 06.10.2005
SR EN 363:2008 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Sisteme de protecţie individuală împotriva căderilor de la înălţime SR EN 363:2003 31.08.2008
SR EN 364+AC:1996 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Metode de încercare
SR EN 365:2005 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Cerinţe generale pentru instrucţiuni de utilizare, întreţinere, verificare periodică, reparare, marcare şi ambalare SR EN 365:1996 06.10.2005
SR EN 365:2005/AC:2007 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Cerinţe generale pentru instrucţiuni de utilizare, întreţinere, verificare periodică, reparare, marcare şi ambalare
SR EN 367+AC:1999 Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţia împotriva căldurii şi flăcărilor. Metodă de încercare. Determinarea transmisiei căldurii la expunerea la flacără
SR EN 374-1:2004 Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi microorganismelor. Partea 1: Terminologie şi cerinţe de performanţă SR EN 374-1:1997 06.10.2005
SR EN 374-2:2004 Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi microorganismelor. Partea 2: Determinarea rezistentei la penetrare SR EN 374-2:1997 06.10.2005
SR EN 374-3:2004 Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi microorganismelor. Partea 3: Determinarea rezistenţei la permeaţia produselor chimice SR EN 374-3:1998 06.10.2005
SR EN 374-3:2004/AC:2006 Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi microorganismelor. Partea 3: Determinarea rezistenţei la permeaţia produselor chimice
SR EN 374-4:2014 Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi microorganismelor. Partea 4: Determinarea rezistenţei la degradare cu produse chimice
SR EN 379+A1:2010 Protecţie individuală a ochilor. Filtre de sudură automate SR EN 379:2004 06.05.2010
SR EN 381-1:2003 Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 1: Banc de încercare pentru încercările la tăiere de către un ferăstrău cu lanţ
SR EN 381-10:2003 Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 10: Metode de încercare pentru haine de protecţie
SR EN 381-11:2003 Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 11: Cerinţe pentru haine de protecţie
SR EN 381-2:2003 Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 2: Metode de încercare pentru protectori ai piciorului
SR EN 381-3:2003 Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 3: Metode de încercare pentru încălţăminte
SR EN 381-4:2003 Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 4: Metode de încercare pentru mănuşile de protecţie împotriva ferăstrăului cu lanţ
SR EN 381-5:2003 Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 5: Cerinţe pentru protectori ai piciorului
SR EN 381-7:2003 Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 7: Cerinţe pentru mănuşile de protecţie împotriva ferăstrăului cu lanţ
SR EN 381-8:2003 Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 8: Metode de încercare a ghetrelor de protecţie la utilizarea ferăstrăului cu lanţ
SR EN 381-9:2003 Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 9: Cerinţe pentru ghetrele de protecţie pentru utilizarea ferăstrăului cu lanţ
SR EN 388:2004 Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor mecanice SR EN 388:1996 06.10.2005
SR EN 397+A1:2013 Căşti de protecţie pentru uz industrial SR EN 397:2012 30.04.2013
SR EN 402:2004 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie autonome cu circuit deschis cu aer comprimat, cu supapă la cerere, cu mască completă sau ansamblu muştiuc, pentru evacuare. Cerinţe, încercări, marcare SR EN 402:2003 21.02.2004
SR EN 403[2004]:2004 Aparate de protecţie respiratorie pentru evacuare. Aparate filtrante cu cagulă pentru evacuarea din incendiu. Cerinţe, încercări, marcare SR EN 403[1993]:2004 06.10.2005
SR EN 404:2005 Aparate de protecţie respiratorie pentru evacuare. Aparat de auto-salvare cu ansamblu muştiuc cu filtru pentru monoxid de carbon SR EN 404:2004 02.12.2005
SR EN 405+A1:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Semimăşti filtrante cu supape împotriva gazelor sau împotriva gazelor şi particulelor. Cerinţe, încercări, marcare SR EN 405:2003 06.05.2010
SR EN 407:2005 Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor termice (căldură şi/sau foc) SR EN 407:1996 06.10.2005
SR EN 420+A1:2010 Mănuşi de protecţie. Cerinţe generale şi metode de încercare SR EN 420:2004 31.05.2010
SR EN 421:2010 Mănuşi de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante şi contaminării radioactive SR EN 421:2000 09.07.2011
SR EN 443:2008 Căşti pentru lupta împotriva incendiilor în clădiri şi în alte structuri SR EN 443:2003 31.08.2008
SR EN 458:2005 Protectori individuali împotriva zgomotului. Recomandări pentru selecţionare, utilizare, îngrijire şi întreţinere. Ghid SR EN 458:1998 06.10.2005
SR EN 464:1998 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor lichide şi gazoase inclusiv aerosolilor lichizi şi particulelor solide. Metodă de încercare: Determinarea etanşeităţii combinezoanelor etanşe la gaz (încercare la presiune internă)
SR EN 469:2006 Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie pentru lupta împotriva incendiilor SR EN 469:1999 30.06.2006
SR EN 469:2006/A1:2007 Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie pentru lupta împotriva incendiilor 23.11.2007
SR EN 469:2006/AC:2007 Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie pentru lupta împotriva incendiilor
SR EN 510:2002 Cerinţe pentru îmbrăcămintea de protecţie folosită acolo unde există riscul de agăţare de părţi mobile
SR EN 511:2006 Mănuşi de protecţie împotriva frigului SR EN 511:1999 21.12.2006
SR EN 530:2011 Rezistenţa la abraziune a materialului îmbrăcămintei de protecţie. Metode de încercare SR EN 530:1997 09.07.2011
SR EN 564:2015 Echipament pentru alpinism şi escaladă. Cordelină. Cerinţe de securitate şi metode de încercare SR EN 564:2007 31.01.2016
SR EN 565:2007 Echipament pentru alpinism şi escaladă. Chingă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare SR EN 565:2003 08.03.2008
SR EN 566:2007 Echipament pentru alpinism şi escaladă. Bucle de prindere. Cerinţe de securitate şi metode de încercare SR EN 566:2003 08.03.2008
SR EN 567:2013 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Dispozitiv de blocare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare SR EN 567:2003 30.09.2013
SR EN 568:2007 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Dispozitive de ancorare în gheaţă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare SR EN 568:2003 08.03.2008
SR EN 569:2007 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Pitoane. Cerinţe de securitate şi metode de încercare SR EN 569:2003 08.03.2008
SR EN 659+A1:2008 Mănuşi de protecţie pentru pompieri SR EN 659:2004 30.09.2008
SR EN 659+A1:2008/AC:2009 Mănuşi de protecţie pentru pompieri
SR EN 702:2003 Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva căldurii şi a focului. Metodă de încercare. Determinarea transmisiei termice de contact prin îmbrăcămintea de protecţie sau materialele sale
SR EN 795:2012 Echipament de protecţie individuală împotriva căderilor de la înălţime. Dispozitive de ancorare SR EN 795:2003 11.12.2015
Avertizare: Această publicare nu cuprinde echipamentele descrise în:
— tipul A (dispozitive de ancorare echipate cu unul sau mai multe puncte de ancorare fixe și în cazul cărora dispozitivele de ancorare
structurale sau elementele de fixare trebuie să fie fixate pe o structură) prevăzut la clauzele 3.2.1, 4.4.1 și 5.3;
— tipul C (dispozitive de ancorare echipate cu suporți de ancorare flexibili orizontali) prevăzut la clauzele 3.2.3, 4.4.3 și 5.5;
— tipul D (dispozitive de ancorare echipate cu șine de ancorare rigide orizontale) prevăzut la clauzele 3.2.4, 4.4.4 și 5.6;
— orice combinație a celor de mai sus.
În ceea ce privește tipurile A, C și D, această publicație nu vizează nici clauzele 4.5, 5.2.2, 6, 7, nici anexele A și ZA.
În consecință, în ceea ce privește echipamentul menționat mai sus, nu există nicio prezumție de conformitate cu dispozițiile Directivei 89/686/CEE, deoarece acesta nu a fost considerat a fi EIP.
SR EN 812:2012 Căşti de protecţie de tip uşor SR EN 812:2003 30.04.2013
SR EN 813:2009 Echipament individual de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime. Centura scaun SR EN 813:2003 28.02.2009
SR EN 863:2003 Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi mecanice. Metodă de încercare: Rezistenţa la perforaţie
SR EN 892:2013 Echipament pentru alpinism şi escaladă. Corzi dinamice pentru alpinism şi escaladă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare SR EN 892:2005 30.04.2013
SR EN 893:2011 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Crampoane. Cerinţe de securitate şi metode de încercare SR EN 893:2003 09.07.2011
SR EN 943-1:2003 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice solide şi gazoase, inclusiv aerosoli lichizi şi particule solide. Partea 1: Cerinţe de performanţă pentru combinezoanele de protecţie chimică ventilate şi neventilate, etanşe la gaze (Tip 1) şi neetanşe la gaze (Tip 2)
SR EN 943-1:2003/AC:2005 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice solide şi gazoase, inclusiv aerosoli lichizi şi particule solide. Partea 1: Cerinţe de performanţă pentru combinezoanele de protecţie chimică ventilate şi neventilate, etanşe la gaze (Tip 1) şi neetanşe la gaze (Tip 2)
SR EN 943-2:2003 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice solide şi gazoase, inclusiv aerosoli lichizi şi particule solide. Partea 2: Cerinţe de performanţă pentru combinezoanele de protecţie chimică etanşe la gaze (Tip 1) destinate echipelor de salvare (ET)
SR EN 958+A1:2011 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Absorbitoare de energie utilizate în Via Ferrata. Cerinţe de securitate şi metode de încercare SR EN 958:2007 09.07.2011
SR EN 960:2006 Mulaje de capete utilizate la încercările căştilor de protecţie SR EN 960:1996 31.12.2006
SR EN 966+A1:2013 Căşti pentru sporturi aviatice SR EN 966:2012 30.04.2013
SR EN 1073-1:2000 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva contaminării radioactive. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru îmbrăcămintea de protecţie ventilată, împotriva contaminării cu particule radioactive
SR EN 1073-2:2003 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva contaminării radioactive. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare pentru îmbrăcămintea de protecţie neventilată împotriva contaminării radioactive sub formă de particule
SR EN 1077:2008 Căşti pentru utilizatorii de schiuri alpine şi de plăci pentru zăpadă SR EN 1077:2004 08.03.2008
SR EN 1078+A1:2013 Căşti pentru biciclişti şi pentru utilizatori de skateboard şi de patine cu role SR EN 1078:2012 30.04.2013
SR EN 1080:2013 Căşti de protecţie împotriva şocurilor, pentru copii mici SR EN 1080:2004 31.08.2013
SR EN 1082-1:2004 Îmbrăcăminte de protecţie. Mănuşi şi protectori pentru braţe împotriva tăierii şi lovirii cu cuţite de mână. Partea 1: Mănuşi de zale şi protectori pentru braţe
SR EN 1082-2:2003 Îmbrăcăminte de protecţie. Mănuşi şi protectori pentru braţe împotriva tăierilor şi loviturilor cuţitelor de mână. Partea 2: Mănuşi şi protectori pentru braţe din materiale altele decât zale
SR EN 1082-3:2003 Îmbrăcăminte de protecţie. Mănuşi şi protectori pentru braţe împotriva tăierilor şi loviturilor cuţitelor de mână. Partea 3: Încercare la tăiere prin impact pentru ţesături, piele şi alte materiale
SR EN 1146:2006 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante autonome cu circuit deschis cu aer comprimat cu cagulă pentru evacuare. Cerinţe, încercări, marcare SR EN 1146:2003 30.04.2006
SR EN 1149-1:2006 Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi electrostatice. Partea 1: Metodă de încercare pentru măsurarea rezistivităţii de suprafaţă SR EN 1149-1:2002 31.12.2006
SR EN 1149-2:2003 Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi electrostatice. Partea 2: Metoda de încercare pentru măsurarea rezistenţei electrice la traversarea materialelor (rezistenţă verticală)
SR EN 1149-3:2004 Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi electrostatice. Partea 3: Metodă de încercare pentru măsurarea capacităţii de disipare a sarcinilor
SR EN 1149-5:2008 Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi electrostatice. Partea 5: Cerinţe de performanţă pentru materiale şi cerinţe de proiectare
SR EN 1150:2003 Îmbrăcăminte de protecţie. Îmbrăcăminte avertizoare pentru utilizări neprofesionale. Metode de încercare şi cerinţe
SR EN 1385:2012 Căşti de protecţie utilizate la caiac-canoe şi pentru sporturi practicate pe cursuri de apă repezi SR EN 1385:2002 30.04.2013
SR EN 1486:2008 Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Metode de încercare şi cerinţe pentru îmbrăcămintea reflectorizantă pentru operaţiile speciale de luptă împotriva incendiului SR EN 1486:2001 30.04.2008
SR EN 1497:2008 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Centuri pentru salvare SR EN 1497:1999
SR EN 1621-1:2013 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva şocurilor mecanice, pentru motociclişti. Partea 1: Protectori împotriva şocurilor pentru încheieturile membrelor motocicliştilor. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 1621-1:2004 30.06.2013
SR EN 1621-2:2014 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva şocurilor mecanice, pentru motociclişti. Partea 2: Protectori ai spatelui. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 1621-2:2004 31.12.2014
SR EN 1731:2007 Protecţie individuală a ochilor. Protectori ai ochilor şi feţei, de tip sită SR EN 1731:2003 23.11.2007
SR EN 1809:2014 Echipament de scufundare. Dispozitive gonflabile pentru echilibrare. Cerinţe funcţionale şi de securitate, metode de încercare SR EN 1809:2004 31.12.2014
SR EN 1827+A1:2009 Aparate de protecţie respiratorie. Semi-măşti fără supape de inspiraţie şi cu filtre demontabile, împotriva gazelor, împotriva gazelor şi particulelor sau numai împotriva particulelor. Cerinţe, încercări, marcare SR EN 1827:2003 06.05.2010
SR EN 1868:2003 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Lista termenilor echivalenţi
SR EN 1891:2003 Echipament individual de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime. Corzi cu miez cu coeficient redus de alungire
SR EN 1938:2011 Protecţia individuală a ochilor. Ochelari-mască pentru utilizatorii de motociclete şi motorete SR EN 1938:2004 09.07.2011
SR EN ISO 4869-2:1997 Acustică. Protectori individuali împotriva zgomotului. Partea 2: Estimarea nivelurilor de presiune acustică ponderate A în cazul utilizării protectorilor individuali împotriva zgomotului
SR EN ISO 4869-2:1997/AC:2007 Acustică. Protectori individuali împotriva zgomotului. Partea 2: Estimarea nivelurilor de presiune acustică ponderate A în cazul utilizării protectorilor individuali împotriva zgomotului
SR EN ISO 4869-3:2007 Acustică. Protectori individuali împotriva zgomotului. Partea 3: Măsurarea pierderii prin inserţie a antifoanelor externe utilizând un dispozitiv de încercare acustică SR EN 24869-3:1997 08.03.2008
SR EN ISO 6529:2003 Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva produselor chimice. Determinarea rezistenţei la permeaţia lichidelor şi gazelor a materialelor utilizate pentru confecţionarea îmbrăcămintei de protecţie SR EN 369:1997 06.10.2005
SR EN ISO 6530:2005 Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva substanţelor chimice lichide. Metoda de încercare a rezistenţei materialelor la penetrarea de către lichide SR EN 368:1997 06.10.2005
SR EN ISO 6942:2003 Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva căldurii şi a focului. Metodă de încercare: Evaluarea materialelor şi a ansamblurilor de materiale expuse la o sursă de căldură radiantă SR EN 366:1998 28.08.2003
SR EN ISO 9185:2007 Îmbrăcăminte de protecţie. Evaluarea rezistenţei materialelor la împroşcarea cu metal topit SR EN 373:2003 08.03.2008
SR EN ISO 10256:2004 Protecţie pentru cap şi faţă pentru utilizare la hochei pe gheaţă SR EN 967:2004 06.10.2005
SR EN ISO 10819:2013 Vibraţii şi şocuri mecanice. Vibraţii mână-braţ. Măsurarea şi evaluarea factorului de transmitere a vibraţiilor de la mănuşă la palmă SR EN ISO 10819:2002 13.12.2013
SR EN ISO 10862:2009 Nave mici. Sistem de deconectare rapidă pentru harnaşamente trapez
SR EN ISO 11611:2015 Îmbrăcăminte de protecţie utilizată la activităţi de sudură şi tehnici conexe SR EN ISO 11611:2008 31.01.2016
SR EN ISO 11612:2015 Îmbrăcăminte de protecţie. Îmbrăcăminte de protecţie împotriva căldurii şi a flăcărilor. Cerinţe de performanţă minimale SR EN ISO 11612:2009 31.01.2016
SR EN 12021:2014 Aparate de protecţie respiratorie. Gaz comprimat pentru aparat de protecţie respiratorie
SR EN 12083:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Filtre cu furtunuri respiratorii (filtre nemontate pe mască). Filtre împotriva particulelor, filtre împotriva gazelor şi filtre combinate. Cerinţe, încercări, marcare
SR EN 12083/AC:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Filtre cu furtunuri respiratorii (filtre nemontate pe mască). Filtre împotriva particulelor, filtre împotriva gazelor şi filtre combinate. Cerinţe, încercări, marcare
SR EN ISO 12127-2:2008 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva căldurii şi a focului. Determinarea transmisiei termice de contact prin îmbrăcămintea de protecţie sau materialele sale constituente. Partea 2: Metoda de încercare care utilizează căldura de contact produsă prin căderea unor mici cilindri
SR EN 12270:2014 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Nuci pentru alpinism. Cerinţe de securitate şi metode de încercare SR EN 12270:2003 31.05.2014
SR EN 12275:2013 Echipament pentru alpinism şi escaladă. Piese de legătură. Cerinţe de securitate şi metode de încercare SR EN 12275:2003 13.12.2013
SR EN 12276:2014 Echipament pentru alpinism şi escaladă. Ancore mecanice. Cerinţe de securitate şi metode de încercare SR EN 12276:2003 31.05.2014
SR EN 12277:2007 Echipament de alpinism şi escaladare. Centură complexă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare SR EN 12277:2003 23.11.2007
SR EN 12278:2007 Echipament de alpinism şi escaladare. Scripeţi. Cerinţe de securitate şi metode de încercare SR EN 12278:2003 30.11.2007
SR EN ISO 12311:2014 Echipament individual de protecţie. Metode de încercare pentru ochelari de soare şi articole asociate
SR EN ISO 12312-1:2014 Protecţia ochilor şi a feţei. Ochelari de soare şi articole asociate. Partea 1: Ochelari de soare pentru uz general SR EN 1836+A1:2008 28.02.2015
SR EN ISO 12312-2:2015 Protecţia ochilor şi a feţei. Ochelari de soare şi articole asociate. Partea 2: Filtre pentru observarea directă a soarelui
SR EN ISO 12401:2010 Nave mici. Centuri complexe de securitate şi suporturi de asigurare pentru punte. Cerinţe de securitate şi metode de încercare SR EN 1095:2004 06.05.2010
SR EN ISO 12402-2:2007 Echipament individual de plutire. Partea 2: Veste de salvare, nivel de performanţă 275. Cerinţe de securitate SR EN 399:2002 31.03.2007
SR EN ISO 12402-2:2007/A1:2010 Echipament individual de plutire. Partea 2: Veste de salvare, nivel de performanţă 275. Cerinţe de securitate. Amendament 1 09.07.2011
SR EN ISO 12402-3:2007 Echipament individual de plutire. Partea 3: Veste de salvare, nivel de performanţă 150. Cerinţe de securitate SR EN 396:2002 31.03.2007
SR EN ISO 12402-3:2007/A1:2010 Echipament individual de plutire. Partea 3: Veste de salvare, nivel de performanţă 150. Cerinţe de securitate. Amendament 1 09.07.2011
SR EN ISO 12402-4:2007 Echipament individual de plutire. Partea 4: Veste de salvare, nivel de performanţă 100. Cerinţe de securitate SR EN 395:2001 31.03.2007
SR EN ISO 12402-4:2007/A1:2010 Echipament individual de plutire. Partea 4: Veste de salvare, nivel de performanţă 100. Cerinţe de securitate. Amendament 1 09.07.2011
SR EN ISO 12402-5:2007 Echipament individual de plutire. Partea 5: Echipament ajutător de plutire (nivel 50). Cerinţe de securitate SR EN 393:2002 31.03.2007
SR EN ISO 12402-5:2007/A1:2010 Echipament individual de plutire. Partea 5: Echipament ajutător de plutire (nivel 50). Cerinţe de securitate. Amendament 1 09.07.2011
SR EN ISO 12402-5:2007/AC:2007 Echipament individual de plutire. Partea 5: Echipament ajutător de plutire (nivel 50). Cerinţe de securitate
SR EN ISO 12402-6:2007 Echipament individual de plutire. Partea 6: Veste de salvare şi echipament ajutător de plutire pentru utilizări speciale. Cerinţe de securitate şi metode de încercare complementare
SR EN ISO 12402-6:2007/A1:2010 Echipament individual de plutire. Partea 6: Veste de salvare şi echipament ajutător de plutire pentru utilizări speciale. Cerinţe de securitate şi metode de încercare complementare. Amendament 1 09.07.2011
SR EN ISO 12402-8:2006 Echipament individual de plutire. Partea 8: Accesorii. Cerinţe de securitate şi metode de încercare SR EN 394:2002 31.08.2006
SR EN ISO 12402-8:2006/A1:2011 Echipament individual de plutire. Partea 8: Accesorii. Cerinţe de securitate şi metode de încercare. Amendament 1 11.11.2011
SR EN ISO 12402-9:2007 Echipament individual de plutire. Partea 9: Metode de încercare
SR EN ISO 12402-9:2007/A1:2011 Echipament individual de plutire. Partea 9: Metode de încercare. Amendament 1 11.11.2011
SR EN ISO 12402-10:2006 Echipament individual de plutire. Partea 10: Alegerea şi aplicaţiile echipamentului individual de plutire şi ale altor echipamente relevante
SR EN 12477:2003 Mănuşi de protecţie pentru sudori
SR EN 12477:2003/A1:2005 Mănuşi de protecţie pentru sudori 31.12.2005
SR EN 12492:2012 Echipament de alpinism şi escaladă. Căşti pentru alpinişti. Cerinţe de securitate şi metode de încercare SR EN 12492:2003 30.04.2013
SR EN 12628:2003 Accesorii de plonjare. Echipamente combinate ajutătoare pentru plutire şi salvare. Cerinţe funcţionale şi de securitate, metode de încercare
SR EN 12628:2003/AC:2003 Accesorii de plonjare. Echipamente combinate ajutătoare pentru plutire şi salvare. Cerinţe funcţionale şi de securitate, metode de încercare
SR EN 12841:2007 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Sistem de acces cu corzi. Dispozitive de reglare a corzii
SR EN 12941:2004 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate filtrante cu ventilaţie asistată, cu cască sau cagulă. Cerinţe, încercări, marcare 04.06.1999
SR EN 12941:2004/A1:2004 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate filtrante cu ventilaţie asistată, cu cască sau cagulă. Cerinţe, încercări, marcare 06.10.2005
SR EN 12941:2004/A2:2009 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate filtrante cu ventilaţie asistată, cu cască sau cagulă. Cerinţe, încercări, marcare 05.06.2009
SR EN 12942:2004 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate filtrante cu ventilaţie asistată, cu măşti complete, semi-măşti sau sferturi de mască. Cerinţe, încercări, marcare 04.06.1999
SR EN 12942:2004/A1:2004 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate filtrante cu ventilaţie asistată, cu măşti complete, semi-măşti sau sferturi de mască. Cerinţe, încercări, marcare 28.08.2003
SR EN 12942:2004/A2:2009 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate filtrante cu ventilaţie asistată, cu măşti complete, semi-măşti sau sferturi de mască. Cerinţe, încercări, marcare 05.06.2009
SR EN 13034+A1:2010 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie chimică care prezintă o protecţie limitată împotriva produselor chimice lichide (echipamente de tip 6 şi tip PB [6] ) SR EN 13034:2005 06.05.2010
SR EN 13061:2010 Îmbrăcăminte de protecţie. Protectori de tibie pentru jucătorii de fotbal. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 13061:2003 06.05.2010
SR EN 13087-1:2003 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 1: Condiţii şi condiţionare
SR EN 13087-1:2003/A1:2003 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 1: Condiţii şi condiţionare 10.08.2002
SR EN 13087-2:2012 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 2: Absorbţia şocurilor SR EN 13087-2:2003 30.04.2013
SR EN 13087-3:2003 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 3: Rezistenţă la penetraţie
SR EN 13087-3:2003/A1:2003 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 3: Rezistenţă la penetraţie 10.08.2002
SR EN 13087-4:2012 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 4: Eficienţa sistemului de retenţie SR EN 13087-4:2003 30.04.2013
SR EN 13087-5:2012 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 5: Rezistenţa sistemului de retenţie SR EN 13087-5:2003 30.04.2013
SR EN 13087-6:2012 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 6: Câmp vizual SR EN 13087-6:2003 30.04.2013
SR EN 13087-7:2003 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 7: Rezistenţă la flacără
SR EN 13087-7:2003/A1:2003 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 7: Rezistenţă la flacără 10.08.2002
SR EN 13087-8:2003 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 8: Proprietăţi electrice
SR EN 13087-8:2003/A1:2005 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 8: Proprietăţi electrice 06.10.2005
SR EN 13087-10:2012 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 10: Rezistenţă la căldură radiantă SR EN 13087-10:2003 30.04.2013
SR EN 13089:2011 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Piolet. Cerinţe de securitate şi metode de încercare
SR EN 13138-1:2009 Echipament ajutător de plutire pentru învăţarea înotului. Partea 1: Cerinţe de securitate şi metode de încercare pentru dispozitive ajutătoare la plutire purtate pe corp SR EN 13138-1:2004 05.06.2009
SR EN 13158:2009 Îmbrăcăminte de protecţie. Haine, veste de protecţie şi protectori ai umerilor pentru sporturi ecvestre: pentru călăreţi, pentru personalul care lucrează cu caii şi pentru conducătorii de atelaje. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 13158:2004 06.05.2010
SR EN 13178:2003 Protecţie individuală a ochilor. Protectori ai ochilor destinaţi utilizatorilor de snowmobile
SR EN 13274-1:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 1: Determinarea fugii spre interior şi a fugii totale spre interior
SR EN 13274-2:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 2: Încercări practice de performanţă
SR EN 13274-3:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 3: Determinarea rezistenţei respiratorii
SR EN 13274-4:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 4: Încercări la flacără
SR EN 13274-5:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 5: Condiţii climatice
SR EN 13274-6:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 6: Determinarea conţinutului de dioxid de carbon în aerul inhalat
SR EN 13274-7:2008 Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 7: Determinarea penetraţiei filtrelor de particule SR EN 13274-7:2003 31.07.2008
SR EN 13274-8:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 8: Determinarea colmatării cu pulbere de dolomită
SR EN 13277-1:2004 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare generale
SR EN 13277-2:2004 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare suplimentare referitoare la protectori pentru genunchi, protectori de tibie şi protectori de antebraţ
SR EN 13277-3:2014 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare suplimentare pentru protectori ai bustului SR EN 13277-3:2004 30.06.2014
SR EN 13277-4:2003 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 4: Cerinţe suplimentare şi metode de încercare privind protectori ai capului
SR EN 13277-4:2003/A1:2007 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 4: Cerinţe suplimentare şi metode de încercare privind protectori ai capului 31.12.2007
SR EN 13277-5:2003 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 5: Cerinţe suplimentare şi metode de încercare pentru protectorii genitali şi protectorii abdominali
SR EN 13277-6:2004 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 6: Cerinţe suplimentare şi metode de încercare pentru protectori de piept pentru femei
SR EN 13277-7:2009 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 7: Cerinţe şi metode de încercare suplimentare pentru protectori pentru mână şi picior
SR EN ISO 13287:2013 Echipament de protecţie individuală. Încălţăminte. Metoda de încercare pentru rezistenţa la alunecare SR EN ISO 13287:2008 30.04.2013
SR EN 13356:2003 Accesorii de vizualizare pentru uz neprofesional. Metode de încercare şi cerinţe
SR EN 13484:2012 Căşti pentru utilizatorii de săniuţe SR EN 13484:2003 30.04.2013
SR EN 13546+A1:2007 Îmbrăcăminte de protecţie. Protectori ai mâinii, braţului, pieptului, abdomenului, gambei, piciorului şi organelor genitale pentru portarii de hochei pe iarbă şi protectori ai tibiei pentru jucătorii de hochei pe iarbă. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 13546:2003 31.12.2007
SR EN 13567+A1:2007 Îmbrăcăminte de protecţie. Protectori ai mâinii, braţului, pieptului, abdomenului, gambei, organelor genitale şi feţei pentru scrimeri. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 13567:2003 31.12.2007
SR EN 13594:2016 Mănuşi de protecţie pentru motociclişti profesionişti. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 13594:2003 31.03.2016
SR EN 13595-1:2003 Îmbrăcăminte de protecţie pentru motociclişti profesionişti. Haine, pantaloni şi combinezoane sau combinaţii din două piese. Partea 1: Cerinţe generale
SR EN 13595-2:2003 Îmbrăcăminte de protecţie pentru motociclişti profesionişti. Haine, pantaloni şi combinezoane sau combinaţii din două piese. Partea 2: Metodă de încercare pentru determinarea rezistenţei la abraziune prin impact
SR EN 13595-3:2003 Îmbrăcăminte de protecţie pentru motociclişti profesionişti. Haine, pantaloni şi combinezoane sau combinaţii din două piese. Partea 3: Metode de încercare pentru determinarea rezistenţei la pleznire
SR EN 13595-4:2003 Îmbrăcăminte de protecţie pentru motociclişti profesionişti. Haine, pantaloni şi combinezoane sau combinaţii din două piese. Partea 4: Metoda de încercare pentru determinarea rezistenţei la tăiere prin impact
SR EN 13634:2011 Încălţăminte de protecţie pentru motociclişti. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 13634:2004 09.07.2011
SR EN ISO 13688:2013 Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale SR EN 340:2004 31.01.2014
SR EN 13781:2012 Căşti de protecţie pentru conducătorii şi pasagerii snowmobilelor şi boburilor SR EN 13781:2003 30.04.2013
SR EN 13794:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante, autonome, cu circuit închis pentru evacuare. Cerinţe, încercări, marcare SR EN 1061:2003;
SR EN 400:2003;
SR EN 401:2003
28.08.2003
SR EN 13819-1:2004 Protectori individuali împotriva zgomotului. Încercare. Partea 1: Metode de încercări fizice
SR EN 13819-2:2004 Protectori individuali împotriva zgomotului. Încercare. Partea 2: Metode de încercări acustice
SR EN 13832-1:2007 Încălţăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 1: Terminologie şi metode de încercare
SR EN 13832-2:2007 Încălţăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 2: Cerinţe pentru încălţămintea rezistentă la produse chimice în condiţii de laborator
SR EN 13832-3:2007 Încălţăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 3: Cerinţe pentru încălţămintea de protecţie cu rezistenţă mare la produse chimice în condiţii de laborator
SR EN 13911:2004 Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Cerinţe şi metode de încercare pentru cagule de protecţie împotriva focului pentru pompieri
SR EN 13921:2007 Echipament individual de protecţie. Principii ergonomice
SR EN 13949:2003 Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare autonome cu circuit deschis pentru utilizare cu Nitrox şi oxigen comprimat. Cerinţe, încercare, marcare
SR EN ISO 13982-1:2005 Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizare împotriva particulelor solide. Partea 1: Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie împotriva substanţelor chimice, care asigură protecţie întregului corp împotriva particulelor solide transportate de aer (îmbrăcăminte tip 5)
SR EN ISO 13982-1:2005/A1:2011 Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizare împotriva particulelor solide. Partea 1: Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie împotriva substanţelor chimice, care asigură protecţie întregului corp împotriva particulelor solide transportate de aer (îmbrăcăminte tip 5) 09.07.2011
SR EN ISO 13982-2:2005 Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizare împotriva particulelor solide. Partea 2: Metodă de încercare pentru determinarea fugii spre interiorul costumului a aerosolilor de particule fine
SR EN ISO 13995:2003 Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi mecanice. Metodă de încercare pentru determinarea rezistenţei la perforare şi sfâşiere dinamică
SR EN ISO 13997:2003 Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi mecanice. Determinarea rezistenţei materialelor la tăiere cu obiecte tăioase
SR EN ISO 13997:2003/AC:2004 Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi mecanice. Determinarea rezistenţei materialelor la tăiere cu obiecte tăioase
SR EN ISO 13998:2003 Îmbrăcăminte de protecţie. Şorturi, pantaloni şi haine de protecţie împotriva tăierilor şi loviturilor cuţitului de mâna SR EN 412:2003 28.08.2003
SR EN 14021:2004 Apărători împotriva impactului cu pietre pentru motociclism pe teren accidentat destinate a proteja motocicliştii de pietre şi alte obiecte mici. Cerinţe şi metode de încercare
SR EN 14052+A1:2013 Căşti de protecţie de înaltă performanţă pentru industrie SR EN 14052:2012 30.04.2013
SR EN 14058:2004 Îmbrăcăminte de protecţie. Articole de îmbrăcăminte de protecţie utilizate în medii cu temperaturi scăzute
SR EN ISO 14116:2015 Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva flăcărilor. Materiale, ansambluri de materiale şi îmbrăcăminte cu propagare limitată a flăcării SR EN ISO 14116:2008 31.01.2016
SR EN 14120+A1:2007 Îmbrăcăminte de protecţie. Protectori pentru încheietura mâinii, palmă, genunchi şi cot, pentru utilizatorii de echipament de sport cu role. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 14120:2003 31.12.2007
SR EN 14126:2004 Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor infecţioşi
SR EN 14126:2004/AC:2005 Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor infecţioşi
SR EN 14143:2013 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de scufundare autonome cu reciclarea gazului SR EN 14143:2004 31.01.2014
SR EN 14225-1:2005 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Costume izoterme. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare
SR EN 14225-2:2005 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 2: Costume etanşe. Cerinţe şi metode de încercare
SR EN 14225-3:2005 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 3: Îmbrăcăminte cu sisteme active de încălzire sau de răcire (ansambluri). Cerinţe şi metode de încercare
SR EN 14225-4:2005 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 4: Îmbrăcăminte pentru scufundare la presiune atmosferică. Cerinţe referitoare la factorul uman şi metode de încercare
SR EN 14325:2004 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Metode de încercare şi clasificarea performanţelor materialelor, cusăturilor, legăturilor şi ansamblurilor îmbrăcămintei de protecţie chimică
SR EN 14328:2005 Îmbrăcăminte de protecţie. Mănuşi şi protectori ai braţelor împotriva tăierilor cu cuţite electrice. Cerinţe şi metode de încercare
SR EN 14360:2004 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva ploii. Metodă de încercare pentru îmbrăcăminte de gata. Impact la precipitaţii puternice
SR EN 14387+A1:2008 Aparate de protecţie respiratorie. Filtre împotriva gazelor şi filtre combinate. Cerinţe, încercări, marcare SR EN 14387:2004 31.07.2008
SR EN 14404+A1:2010 Echipament individual de protecţie. Protecţia genunchiului pentru lucrări în genunchi SR EN 14404:2005 31.07.2010
SR EN 14435:2005 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat cu semi-mască proiectate exclusiv pentru utilizare la presiune pozitivă. Cerinţe, încercări, marcare
SR EN 14458:2005 Echipamente de protecţie a ochilor. Ecrane faciale şi viziere pentru căşti pentru pompieri şi de protecţie de înaltă performanţă pentru industrie, utilizate de pompieri, serviciile de ambulanţă şi de urgenţă
SR EN ISO 14460:2003 Protecţie împotriva căldurii şi focului. Îmbrăcăminte de protecţie pentru piloţii de automobile. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare
SR EN ISO 14460:2003/A1:2003 Protecţie împotriva căldurii şi focului. Îmbrăcăminte de protecţie pentru piloţii de automobile. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare. Amendament 1: Încercare de flexionare modificată 30.09.2002
SR EN ISO 14460:2003/AC:2003 Protecţie împotriva căldurii şi focului. Îmbrăcăminte de protecţie pentru piloţii de automobile. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare
SR EN 14529:2006 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat, cu semimască cu supapă la cerere la prima inspiraţie, cu presiune pozitivă, numai pentru evacuare. Cerinţe, încercări, marcare
SR EN 14593-1:2005 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante autonome cu aducţie de aer comprimat cu supapă la cerere. Partea 1: Aparat cu mască completă. Cerinţe, încercări, marcare SR EN 139:2002 02.12.2005
SR EN 14593-2:2005 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante cu aducţie de aer comprimat cu supapă la cerere. Partea 2: Aparat cu semi-mască cu presiune pozitivă. Cerinţe, încercări, marcare SR EN 139:2002 02.12.2005
SR EN 14593-2:2005/AC:2006 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante cu aducţie de aer comprimat cu supapă la cerere. Partea 2: Aparat cu semi-mască cu presiune pozitivă. Cerinţe, încercări, marcare
SR EN 14594:2005 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante cu aducţie de aer comprimat cu debit continuu. Cerinţe, încercări, marcare SR EN 139:2002;
SR EN 270:2003;
SR EN 271:1998;
SR EN 1835:2004;
SR EN 12419:2003
02.12.2005
SR EN 14594:2005/AC:2006 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante cu aducţie de aer comprimat cu debit continuu. Cerinţe, încercări, marcare
SR EN 14605+A1:2010 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice lichide. Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea ale cărei elemente de legătură sunt etanşe la lichide (Tip 3) sau la pulverizări (Tip 4), inclusiv articole de îmbrăcăminte care protejează numai anumite părţi ale corpului (Tip PB [3] şi PB [4]) SR EN 14605:2005 06.05.2010
SR EN 14786:2006 Îmbrăcăminte de protecţie. Determinarea rezistenţei la penetrarea de către substanţe chimice lichide pulverizate, emulsii şi dispersii. Încercarea la pulverizare
SR EN ISO 14877:2003 Îmbrăcăminte de protecţie pentru operaţii de proiectare a abrazivilor granulari
SR EN ISO 15025:2003 Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva căldurii şi flăcărilor. Metoda de încercare pentru propagarea limitată a flăcării SR EN 532:1997 28.08.2003
SR EN ISO 15027-1:2013 Costume de protecţie termică în caz de imersie. Partea 1: Costume purtate permanent, cerinţe care includ securitatea SR EN ISO 15027-1:2003 31.05.2013
SR EN ISO 15027-2:2013 Costume de protecţie termică în caz de imersie. Partea 2: Costume purtate în caz de urgenţă, cerinţe care includ securitatea SR EN ISO 15027-2:2003 31.05.2013
SR EN ISO 15027-3:2013 Costume de protecţie termică în caz de imersie. Partea 3: Metode de încercare SR EN ISO 15027-3:2003 31.05.2013
SR EN 15090:2012 Încălţăminte pentru pompieri SR EN 15090:2007 30.04.2013
SR EN 15151-1:2013 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Dispozitive de frânare. Partea 1: Dispozitive de frânare cu blocare asistată manual, cerinţe de securitate şi metode de încercare
SR EN 15333-1:2008 Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare cu alimentare de gaz comprimat de la suprafaţă, tip ombilical, cu circuit deschis. Partea 1: Aparat la cerere
SR EN 15333-1:2008/AC:2010 Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare cu alimentare de gaz comprimat de la suprafaţă, tip ombilical, cu circuit deschis. Partea 1: Aparat la cerere
SR EN 15333-2:2009 Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare cu alimentare de gaz comprimat de la suprafaţă, tip ombilical, cu circuit deschis. Partea 2: Aparat cu debit continuu
SR EN 15613:2009 Genunchiere şi cotiere de protecţie pentru sporturi de sală. Cerinţe de securitate şi metode de încercare
SR EN 15614:2007 Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Metode de încercare de laborator şi cerinţe de performanţă pentru îmbrăcăminte purtată în lupta contra focului în spaţii deschise
SR EN ISO 15831:2004 Îmbrăcăminte. Efecte fiziologice. Măsurarea izolaţiei termice cu autorul unui manechin termic
SR EN 16027:2012 Îmbrăcăminte de protecţie. Mănuşi cu efect de protecţie pentru portarii echipelor de fotbal
SR EN 16350:2014 Mănuşi de protecţie. Proprietăţi electrostatice
SR EN 16473:2015 Căşti pentru pompieri. Căşti pentru operaţiuni tehnice de salvare
SR EN ISO 17249:2014 Încălţăminte de securitate rezistentă la tăiere cu ferăstrău cu lanţ SR EN ISO 17249:2005 30.11.2015
SR EN ISO 17249:2014/AC:2014 Încălţăminte de securitate rezistentă la tăiere cu ferăstrău cu lanţ
SR EN ISO 17491-3:2009 Îmbrăcăminte de protecţie. Metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 3: Determinarea rezistenţei la penetrare cu jet de lichid (încercare la jet) SR EN 463:2002 28.02.2009
SR EN ISO 17491-4:2009 Îmbrăcăminte de protecţie. Metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 4: Determinarea rezistenţei la penetrare prin pulverizarea unui lichid (încercare la ceaţă) SR EN 468:2002 28.02.2009
SR EN ISO 20344:2012 Echipament individual de protecţie. Metode de încercare pentru încălţăminte SR EN ISO 20344:2004 30.06.2012
SR EN ISO 20345:2012 Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de securitate SR EN ISO 20345:2004 30.06.2013
SR EN ISO 20346:2014 Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de protecţie SR EN ISO 20346:2005 31.12.2014
SR EN ISO 20347:2012 Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de lucru SR EN ISO 20347:2004 30.04.2013
SR EN ISO 20349:2011 Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de protecţie împotriva riscurilor termice şi proiecţiilor de metal topit întâlnite în topitorii şi la operaţii de sudare. Cerinţe şi metode de încercare
SR EN ISO 20471:2013 Îmbrăcăminte de mare vizibilitate. Metode de încercare şi cerinţe SR EN 471+A1:2008 30.09.2013
SR EN 24869-1:1998 Acustică. Protectori individuali împotriva zgomotului. Metodă subiectivă de măsurare a atenuării acustice
SR EN 50286:2003 Îmbrăcăminte electroizolantă de protecţie pentru instalaţii de joasă tensiune
SR EN 50321:2003 Încălţăminte electroizolantă pentru lucrări în instalaţii de joasă tensiune
SR EN 50365:2003 Căşti electroizolante pentru utilizare în instalaţii de joasă tensiune
SR EN 60743:2003 Lucrări sub tensiune. Terminologie pentru scule, echipamente şi dispozitive 01.12.2004
SR EN 60743:2003/A1:2008 Lucrări sub tensiune. Terminologie pentru scule, echipamente şi dispozitive 09.07.2011
SR EN 60895:2005 Lucrări sub tensiune. Îmbrăcăminte conductoare pentru utilizare la tensiuni nominale până la 800 kV în curent alternativ şi ± 600 kV în curent continuu SR EN 60895:2003 01.07.2006
SR EN 60903:2005 Lucrări sub tensiune. Mănuşi de material electroizolant SR EN 60903:1997;
SR EN 60903:1997/A11:2003;
SR EN 50237:2003
01.07.2006
SR EN 60984:2003 Protectori electroizolanţi pentru braţe pentru lucrări sub tensiune
SR EN 60984:2003/A1:2003 Protectori electroizolanţi pentru braţe pentru lucrări sub tensiune 06.10.2005
SR EN 60984:2003/A11:2003 Protectori electroizolanţi pentru braţe pentru lucrări sub tensiune 04.06.1999