765/2008

24.02.2015 Standarde române care adoptă standarde europene armonizate sub incidenţa  regulamentului EC 765/2008, deciziei 768/2008/EC şi regulamentului  EC 1221/2009 în conformitate cu OJ C 054 din 2016-02-12
Indicativ standard Titlu standard Standard înlocuit Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit
SR EN ISO 9000:2015 Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular SR EN ISO 9000:2006 15.09.2018
SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe SR EN ISO 9001:2008 15.09.2018
SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare SR EN ISO 14001:2005 15.09.2018
SR EN ISO 14004:2010 Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii, sisteme şi tehnici de aplicare
SR EN ISO 14015:2010 Sisteme de management de mediu. Evaluarea de mediu a amplasamentelor şi organizaţiilor (EMAO)
SR EN ISO 14020:2002 Etichete şi declaraţii de mediu. Principii generale
SR EN ISO 14021:2003 Etichete şi declaraţii de mediu. Declaraţii de mediu pe proprie răspundere (Eco-etichetare de tipul II)
SR EN ISO 14021:2003/A1:2012 Etichete şi declaraţii de mediu. Declaraţii de mediu pe proprie răspundere (Eco-etichetare de tipul II) 30.06.2012
SR EN ISO 14024:2001 Etichete şi declaraţii de mediu. Eco-etichetare de tipul I. Principii şi proceduri
SR EN ISO 14031:2014 Management de mediu. Evaluarea performanţei de mediu. Ghid SR EN ISO 14031:2001 28.02.2014
SR EN ISO 14040:2007 Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Principii şi cadru de lucru
SR EN ISO 14044:2007 Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Cerinţe şi linii directoare
SR EN ISO 14050:2010 Management de mediu. Vocabular
SR EN ISO 14063:2010 Management de mediu. Comunicare de mediu. Linii directoare şi exemple
SR EN ISO 14064-1:2012 Gaze cu efect de seră. Partea 1: Specificaţii şi ghid, la nivel de organizaţie, pentru cuantificarea şi raportarea emisiilor şi a cantităţilor îndepărtate de gaze cu efect de seră
SR EN ISO 14064-2:2012 Gaze cu efect de seră. Partea 2: Specificaţii şi ghid, la nivel de proiect, pentru cuantificarea, monitorizarea şi raportarea reducerilor de emisii sau a îmbunătăţirii gradului de îndepărtare a gazelor cu efect de seră
SR EN ISO 14064-3:2012 Gaze cu efect de seră. Partea 3: Specificaţii şi ghid pentru validarea şi verificarea declaraţiilor referitoare la gaze cu efect de seră
SR EN ISO 14065:2013 Gaze cu efect de seră. Cerinţe pentru organismele care efectuează validarea şi verificarea emisiilor gazelor cu efect de seră, pentru utilizarea în acreditare sau în alte forme de recunoaştere SR EN ISO 14065:2012 31.10.2013
SR EN ISO 15189:2013 Laboratoare medicale. Cerinţe pentru calitate şi competenţă SR EN ISO 15189:2007 30.11.2015
SR EN ISO 15195:2004 Medicină de laborator. Cerinţe referitoare la laboratoare care execută măsurări de referinţă
SR EN ISO/CEI 17000:2005 Evaluarea conformităţii. Vocabular şi principii generale
SR EN ISO/CEI 17011:2005 Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru organismele de acreditare care acreditează organisme de evaluare a conformităţii
SR EN ISO/CEI 17020:2012 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii SR EN ISO/CEI 17020:2005 01.03.2015
SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerinţe SR EN ISO/CEI 17021:2011 08.07.2017
SR EN ISO/CEI 17024:2012 Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru organisme care efectuează certificarea persoanelor SR EN ISO/CEI 17024:2004 01.07.2015
SR EN ISO/CEI 17025:2005 Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări
SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007 Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări
SR EN ISO/CEI 17040:2005 Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru evaluarea între părţi a organismelor de evaluare a conformităţii şi organismelor de acreditare
SR EN ISO/CEI 17043:2010 Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru încercările de competenţă
SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerinţe generale SR EN ISO/CEI 17050-1:2005 05.10.2011
SR EN ISO/CEI 17050-2:2005 Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 2: Documentaţie suport
SR EN ISO/CEI 17065:2013 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii SR EN 45011:2001 15.09.2015
SR EN ISO/CEI 17067:2014 Evaluarea conformităţii. Principii fundamentale ale certificării produselor şi linii directoare pentru schemele de certificare a produselor
SR EN ISO 19011:2011 Ghid pentru auditarea sistemelor de management SR EN ISO 19011:2003 31.05.2012
SR EN ISO 22870:2006 Analize la locul de îngrijire al pacientului (POCT point-of-care-testing). Cerinţe referitoare la calitate şi competenţă