305/2011

12.04.2016 Standarde române care adoptată standarde europene armonizate referitoare la condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii sub incidenţa regulamentului CPR 305/2011 în conformitate cu OJ C 126 din 2016-04-08
Indicativ standard Titlu standard Standard înlocuit Data la care se încheie perioada de coexistenţă
SR EN 1:2001 Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardere 01.01.2009
SR EN 1:2001/A1:2007 Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardere 01.01.2009
SR EN 40-4:2006 Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat de beton armat şi precomprimat 01.10.2007
SR EN 40-4:2006/AC:2007 Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat de beton armat şi precomprimat 01.01.2007
SR EN 40-5:2002 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinţe pentru stâlpi de oţel 01.02.2005
SR EN 40-6:2002 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat de aluminiu 01.02.2005
SR EN 40-7:2003 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre 01.10.2004
SR EN 54-2+AC:2000 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control şi semnalizare 01.08.2009
SR EN 54-2+AC:2000/A1:2007 Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 2: Echipament de control şi semnalizare 01.08.2009
SR EN 54-3:2002 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii 01.06.2009
SR EN 54-3:2002/A1:2003 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive sonore de alarmă la incendiu. Sonerii 30.06.2005
SR EN 54-3:2002/A2:2006 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive sonore de alarmare la incendiu. Sonerii 01.06.2009
SR EN 54-4+AC:2000 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică 01.08.2009
SR EN 54-4+AC:2000/A1:2003 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică 01.08.2009
SR EN 54-4+AC:2000/A2:2007 Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică 01.08.2009
SR EN 54-5:2002 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. Detectoare punctuale 30.06.2005
SR EN 54-5:2002/A1:2003 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. Detectoare punctuale 30.06.2005
SR EN 54-7:2002 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea 01.08.2009
SR EN 54-7:2002/A1:2003 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea 30.06.2005
SR EN 54-7:2002/A2:2007 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea 01.08.2009
SR EN 54-10:2002 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale 01.09.2008
SR EN 54-10:2002/A1:2006 Sisteme de detectare şi alarmare la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale 01.09.2008
SR EN 54-11:2002 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 11: Butoane de semnalizare manuală 01.09.2008
SR EN 54-11:2002/A1:2006 Sisteme de detectare şi alarmare la incendiu. Partea 11: Declanşatoare manuale de alarmă 01.09.2008
SR EN 54-12:2015 Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde optice SR EN 54-12:2003 08.04.2017
SR EN 54-16:2008 Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 16: Echipament de control şi semnalizare vocală a alarmei 01.04.2011
SR EN 54-17:2006 Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit 01.12.2008
SR EN 54-17:2006/AC:2008 Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit 01.01.2009
SR EN 54-18:2006 Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/ieşire 01.12.2008
SR EN 54-18:2006/AC:2007 Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/ieşire 01.01.2008
SR EN 54-20:2006 Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiraţie 01.07.2009
SR EN 54-20:2006/AC:2009 Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiraţie 01.08.2009
SR EN 54-21:2006 Sisteme de detectare şi alarmare la incendiu. Partea 21: Echipament de transmitere a alarmei şi a semnalului de defect 01.06.2009
SR EN 54-23:2010 Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare. Dispozitive de alarmare optică 31.12.2013
SR EN 54-24:2008 Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemelor de alarmare vocală. Difuzoare 01.04.2011
SR EN 54-25:2008 Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 25: Componente care utilizează căi de comunicaţie radio 01.04.2011
SR EN 54-25:2008/AC:2012 Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 25: Componente care utilizează căi de comunicaţie radio 01.07.2012
SR EN 179:2008 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru ieşiri de urgentă acţionate printr-un mâner sau o placă de împingere, destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 179:2004 01.01.2010
SR EN 197-1:2011 Ciment Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale SR EN 197-1:2002
SR EN 197-4:2004
01.07.2013
SR EN 295-1:2013 Sisteme de tuburi şi accesorii de gresie pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 1: Cerinţe pentru tuburi, accesorii şi îmbinări SR EN 295-10:2006 01.11.2014
SR EN 295-4:2013 Sisteme de tuburi şi accesorii de gresie pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 4: Cerinţe pentru piese de adaptare, piese de legătură şi îmbinări flexibile SR EN 295-10:2006 01.11.2014
SR EN 295-5:2013 Sisteme de tuburi şi accesorii de gresie pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 5: Cerinţe pentru tuburi perforate şi accesorii SR EN 295-10:2006 01.11.2014
SR EN 295-6:2013 Sisteme de tuburi şi accesorii de gresie pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 6: Cerinţe pentru componentele căminelor de vizitare şi inspecţie sau de racord SR EN 295-10:2006 01.11.2014
SR EN 295-7:2013 Sisteme de tuburi şi accesorii de gresie pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 7: Cerinţe pentru tuburile şi îmbinările lor destinate execuţiei prin împingere SR EN 295-10:2006 01.11.2014
SR EN 331:2002 Robinete cu sferă şi robinete cu cep conic cu fund plat cu acţionare manuală utilizate la instalaţiile de gaz din construcţii 01.09.2012
SR EN 331:2002/A1:2011 Robinete cu sferă şi robinete cu cep conic cu fund plat cu acţionare manuală utilizate la instalaţiile de gaz din construcţii 01.09.2012
SR EN 413-1:2011 Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate SR EN 413-1:2004 01.02.2013
SR EN 416-1:2009 Tuburi radiante suspendate, echipate cu un arzător, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate 01.12.2010
SR EN 438-7:2005 Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de răşini termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte şi compozite HPL pentru finisarea pereţilor şi tavanelor interioare şi exterioare 01.11.2006
SR EN 442-1:2015 Radiatoare şi convectoare. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice SR EN 442-1:2000 13.11.2016
SR EN 450-1:2012 Cenuşă zburătoare pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate SR EN 450-1+A1:2008 01.05.2014
SR EN 459-1:2011 Var pentru construcţii. Partea 1: Definiţii, caracteristici şi criterii de conformitate SR EN 459-1:2011 01.06.2012
SR EN 490:2012 Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. Specificaţii de produse SR EN 490:2005 01.08.2012
SR EN 492:2012 Plăci de fibrociment de tip ardezie şi accesorii. Specificaţie de produs şi metode de încercare SR EN 492:2005 01.07.2013
SR EN 494+A1:2015 Plăci profilate de fibrociment şi accesorii. Specificaţie de produs şi metode de încercare SR EN 494:2012 08.04.2017
SR EN 516:2006 Accesorii prefabricate pentru acoperiş. Instalaţii pentru acces pe acoperiş. Pasarele, podine şi trepte 01.11.2007
SR EN 517:2006 Accesorii prefabricate pentru acoperiş. Cârlige de siguranţă pentru acoperiş 01.12.2007
SR EN 520+A1:2010 Plăci de gips-carton. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări SR EN 520:2005 01.12.2010
SR EN 523:2004 Teci de bandă de oţel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, condiţii, control de calitate 01.06.2005
SR EN 534+A1:2010 Foi bitumate ondulate. Specificaţii de produse şi metode de încercări SR EN 534:2006 01.01.2011
SR EN 544:2011 Şindrile bituminoase cu armături minerale şi/sau sintetice. Specificaţie de produs şi metode de încercare SR EN 544:2006 01.04.2012
SR EN 572-9:2004 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază. Sticlă silico-calco-sodică. Partea 9: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 01.09.2006
SR EN 588-2:2002 Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 2: Cămine de vizitare şi cămine de inspecţie 01.10.2003
SR EN 598+A1:2009 Tuburi, racorduri şi accesorii din fontă ductilă şi îmbinările lor pentru lucrări de canalizare. Condiţii şi metode de încercare SR EN 598:2008 01.04.2011
SR EN 621:2010 Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decât locuinţele, care au debitul caloric mai mic sau egal cu 300 kW, fără ventilator, pentru transportul aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere 01.08.2011
SR EN 671-1:2012 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri semirigide SR EN 671-1:2002 01.07.2013
SR EN 671-2:2012 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 2: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri plate SR EN 671-2:2002 01.07.2013
SR EN 681-1:2002 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat 01.01.2009
SR EN 681-1:2002/A1:2002 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat 01.01.2004
SR EN 681-1:2002/A2:2003 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat 01.01.2004
SR EN 681-1:2002/A3:2006 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat 01.01.2009
SR EN 681-2:2002 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici 01.01.2004
SR EN 681-2:2002/A1:2003 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici 01.01.2004
SR EN 681-2:2002/A2:2006 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici 01.01.2010
SR EN 681-3:2002 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat 01.01.2004
SR EN 681-3:2002/A1:2003 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat 01.01.2004
SR EN 681-3:2002/A2:2006 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat 01.07.2012
SR EN 681-4:2002 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 4: Garnituri de etanşare de poliuretan turnat 01.01.2004
SR EN 681-4:2002/A1:2003 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 4: Garnituri de etanşare de poliuretan turnat 01.01.2004
SR EN 681-4:2002/A2:2006 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 4: Garnituri de etanşare de poliuretan turnat 01.07.2012
SR EN 682:2002 Garnituri de etanşare de cauciuc. Condiţii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanşare utilizate la etanşarea conductelor de canalizare şi a racordurilor prin care se transporta gaze şi hidrocarburi fluide 01.12.2003
SR EN 682:2002/A1:2006 Garnituri de etanşare de cauciuc. Condiţii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanşare utilizate la etanşarea conductelor de canalizare şi a racordurilor prin care se transportă gaze şi hidrocarburi fluide 01.07.2012
SR EN 771-1:2011 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă SR EN 771-1:2003 01.02.2013
SR EN 771-2:2011 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcar SR EN 771-2[2003]:2003 01.02.2013
SR EN 771-3:2011 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele şi uşoare) SR EN 771-3:2004 01.02.2013
SR EN 771-4:2011 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat SR EN 771-4:2003 01.02.2013
SR EN 771-5:2011 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială SR EN 771-5:2004 01.02.2013
SR EN 771-6+A1:2015 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră naturală SR EN 771-6:2011 08.04.2017
SR EN 777-1:2009 Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem D, securitate 01.11.2010
SR EN 777-2:2009 Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 2: Sistem E, securitate 01.11.2010
SR EN 777-3:2009 Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 3: Sistem F, securitate 01.11.2010
SR EN 777-4:2009 Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 4: Sistem H, securitate 01.11.2010
SR EN 778:2010 Generatoare de aer cald cu convecţie forţată care utilizează combustibili gazoşi, pentru încălzirea spaţiilor de locuit, care au debit caloric mai mic sau egal cu 70 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau al produselor de ardere 01.08.2011
SR EN 845-1:2013 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport şi console SR EN 845-1+A1:2008 08.08.2015
SR EN 845-2:2013 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi SR EN 845-2:2004 08.08.2015
SR EN 845-3:2013 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de oţel pentru armarea îmbinărilor orizontale SR EN 845-3+A1:2008 08.08.2015
SR EN 858-1:2002 Separatoare de lichide uşoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii 01.09.2006
SR EN 858-1:2002/A1:2005 Separatoare de lichide uşoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii 01.09.2006
SR EN 877:2004 Tuburi şi racorduri din fontă, elemente de legătură şi accesorii destinate evacuării apei din clădiri. Cerinţe, metode de încercare şi asigurarea calităţii 01.09.2009
SR EN 877:2004/A1:2007 Tuburi şi racorduri din fontă, elemente de legătură şi accesorii destinate evacuării apei din clădiri. Cerinţe, metode de încercare şi asigurarea calităţii 01.09.2009
SR EN 877:2004/A1:2007/AC:2008 Tuburi şi racorduri din fontă, elemente de legătură şi accesorii destinate evacuării apei din clădiri. Cerinţe, metode de încercare şi asigurarea calităţii 01.01.2009
SR EN 934-2+A1:2012 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare SR EN 934-2:2009 01.09.2013
SR EN 934-3+A1:2012 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare SR EN 934-3:2010 01.09.2013
SR EN 934-4:2009 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare SR EN 934-4:2002 01.03.2011
SR EN 934-5:2008 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 5: Aditivi pentru beton aplicat prin pulverizare. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare 01.01.2010
SR EN 969:2009 Tuburi, racorduri şi accesorii din fontă ductilă şi îmbinările lor pentru conducte de gaz. Condiţii şi metode de încercare 01.01.2011
SR EN 997:2012 Vase WC şi vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat SR EN 997:2004 01.06.2013
SR EN 997:2012/AC:2012 Vase WC şi vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat 01.03.2013
SR EN 998-1:2011 Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire şi gletuire SR EN 998-1:2004 01.06.2012
SR EN 998-2:2011 Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie SR EN 998-2:2004 01.06.2012
SR EN 1013+A1:2015 Plăci profilate monostrat transparente de material plastic pentru acoperişuri, pereţi şi tavane interioare şi exterioare. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 1013:2013 10.07.2015
SR EN 1020:2010 Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decât cele casnice, care au debitul caloric mai mic sau egal cu 300 kW, cu ventilator pentru transportul a aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere 01.08.2011
SR EN 1036-2:2008 Sticlă pentru construcţii. Oglinzi din geam float argintat pentru interior. Partea 2: Evaluarea conformităţii; standard de produs 01.01.2010
SR EN 1051-2:2008 Sticlă pentru construcţii. Cărămizi de sticlă şi dale de sticlă. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 01.01.2010
SR EN 1057+A1:2010 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde, fără sudură, pentru apă şi gaz utilizate la instalaţii sanitare şi de încălzire SR EN 1057:2006 01.12.2010
SR EN 1090-1+A1:2012 Execuţia structurilor de oţel şi structurilor de aluminiu. Partea 1: Cerinţe pentru evaluarea conformităţii elementelor structurale SR EN 1090-1:2009 01.07.2014
SR EN 1096-4:2004 Sticlă pentru construcţii. Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 01.09.2006
SR EN 1123-1:2002 Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate 01.06.2006
SR EN 1123-1:2002/A1:2005 Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate 01.06.2006
SR EN 1124-1:2002 Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate 01.06.2006
SR EN 1124-1:2002/A1:2005 Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate 01.06.2006
SR EN 1125:2008 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de ieşire antipanică acţionate printr-o bară orizontală destinate utilizării pe căi de evacuare. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 1125:2001 01.01.2010
SR EN 1154:2001 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru închidere controlată a uşii. Cerinţe şi metode de încercare 01.10.2004
SR EN 1154:2001/A1:2003 Accesorii pentru construcţii. Dispozitiv cu închidere automată pentru uşi. Condiţii şi metode de încercare 01.10.2004
SR EN 1154:2001/A1:2003/AC:2006 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive cu închidere automată pentru uşi. Condiţii şi metode de încercare 01.01.2010
SR EN 1155:2001 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de oprire-deschidere acţionate electric pentru uşi batante. Cerinţe şi metode de încercare 01.10.2004
SR EN 1155:2001/A1:2003 Accesorii pentru construcţii. Dispozitive de oprire electromagnetică pentru uşi batante. Condiţii şi metode de încercare 01.10.2004
SR EN 1155:2001/A1:2003/AC:2006 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de oprire electromagnetică pentru uşi batante. Condiţii şi metode de încercare 01.01.2010
SR EN 1158:2001 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de coordonare a canaturilor. Cerinţe şi metode de încercare 01.10.2004
SR EN 1158:2001/A1:2003 Accesorii pentru construcţii. Dispozitive de separare a canatelor. Condiţii şi metode de încercare 01.10.2004
SR EN 1158:2001/A1:2003/AC:2006 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de coordonare a canaturilor. Condiţii şi metode de încercare 01.06.2006
SR EN 1168+A3:2011 Produse prefabricate de beton. Fâşii cu goluri SR EN 1168+A2:2009 01.07.2013
SR EN 1279-5+A2:2010 Sticlă pentru construcţii. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Evaluarea conformităţii SR EN 1279-5+A1:2009 01.02.2012
SR EN 1304:2005 Ţigle şi accesorii de argilă arsă. Definiţii şi specificaţii de produse 01.02.2007
SR EN 1317-5+A2:2012 Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 5: Cerinţe referitoare la produse şi evaluarea conformităţii dispozitivelor de reţinere a vehiculelor SR EN 1317-5+A1:2008 01.01.2013
SR EN 1317-5+A2:2012/AC:2013 Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 5: Cerinţe referitoare la produse şi evaluarea conformităţii dispozitivelor de reţinere a vehiculelor 01.03.2013
SR EN 1319:2010 Generatoare de aer cald cu convecţie forţată care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea locuinţelor, prevăzute cu arzătoare cu ventilator cu putere calorifică mai mică sau egală cu 70 kW 01.10.2011
SR EN 1337-3:2005 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri 01.01.2007
SR EN 1337-4:2004 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri 01.02.2006
SR EN 1337-4:2004/AC:2007 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri 01.01.2008
SR EN 1337-5:2005 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oală 01.01.2007
SR EN 1337-6:2004 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere 01.02.2006
SR EN 1337-7:2004 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem sferice şi cilindrice din PTFE SR EN 1337-7:2003 01.06.2005
SR EN 1337-8:2008 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 8: Aparate de reazem ghidate şi aparate de reazem blocate 01.01.2010
SR EN 1338:2004 Pavele de beton. Condiţii şi metode de încercări 01.03.2005
SR EN 1338:2004/AC:2006 Pavele de beton. Condiţii şi metode de încercări 01.01.2007
SR EN 1339:2004 Dale de beton. Condiţii şi metode de încercări 01.03.2005
SR EN 1339:2004/AC:2006 Dale de beton. Condiţii şi metode de încercări 01.01.2007
SR EN 1340:2004 Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări 01.02.2005
SR EN 1340:2004/AC:2006 Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări 01.01.2007
SR EN 1341:2012 Dale din piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare SR EN 1341:2002 01.09.2013
SR EN 1342:2013 Pavele din piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare SR EN 1342:2002 01.09.2013
SR EN 1343:2012 Borduri din piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare SR EN 1343:2002 01.09.2013
SR EN 1344:2013 Pavele de argilă arsă. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 1344:2003 08.08.2015
SR EN 1344:2013/AC:2015 Pavele de argilă arsă. Cerinţe şi metode de încercare
SR EN 1423:2012 Produse de marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante şi amestecul acestor două componente SR EN 1423:1999 01.11.2012
SR EN 1423:2012/AC:2013 Produse de marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante şi amestecul acestor două componente 01.07.2013
SR EN 1433:2003 Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de către pietoni şi vehicule. Clasificare, cerinţe pentru proiectare şi încercare, marcare şi evaluarea conformităţii 01.08.2004
SR EN 1433:2003/A1:2006 Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de către pietoni şi vehicule. Clasificare, cerinţe pentru proiectare şi încercare, marcare şi evaluarea conformităţii 01.01.2006
SR EN 1457-1:2012 Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 1: Canale interioare care funcţionează în condiţii uscate. Condiţii şi metode de încercare SR EN 1457:2003 01.11.2013
SR EN 1457-2:2012 Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 2: Canale interioare care funcţionează în condiţii umede. Condiţii şi metode de încercare SR EN 1457:2003 01.11.2013
SR EN 1463-1:2009 Produse pentru marcare rutieră. Butoane reflectorizante. Partea 1: Condiţii iniţiale de performanţă SR EN 1463-1:1999 01.01.2011
SR EN 1469:2015 Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereţi. Cerinţe SR EN 1469:2005 08.04.2017
SR EN 1504-2:2005 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii. Partea 2: Sisteme de protecţie de suprafaţă pentru beton 01.01.2009
SR EN 1504-3:2006 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 3: Reparaţie structurală şi nestructurală 01.01.2009
SR EN 1504-4:2005 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii. Partea 4: Lipire structurală 01.01.2009
SR EN 1504-5:2005 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 5: Produse de injecţie în beton 01.01.2009
SR EN 1504-6:2007 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii. Partea 6: Ancorarea armăturii 01.01.2009
SR EN 1504-7:2007 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii. Partea 7: Protecţia armăturii împotriva coroziunii 01.01.2009
SR EN 1520:2011 Elemente prefabricate armate de beton cu structură deschisă cu agregate uşoare cu armături structurale şi constructive SR EN 1520:2003 01.01.2013
SR EN 1748-1-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale. Sticlă borosilicatică. Partea 1-2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 01.09.2006
SR EN 1748-2-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale. Vitroceram. Partea 2-2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 01.09.2006
SR EN 1806:2007 Coşuri de fum. Blocuri canal (olane) de argilă/ceramice pentru coşuri de fum cu perete simplu. Condiţii şi metode de încercare 01.05.2008
SR EN 1825-1:2005 Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii 01.09.2006
SR EN 1825-1:2005/AC:2006 Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii 01.01.2007
SR EN 1856-1:2009 Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor coşurilor de fum SR EN 1856-1:2004 01.03.2011
SR EN 1856-2:2009 Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi şi elemente de racordare metalice SR EN 1856-2:2004 01.03.2011
SR EN 1857:2010 Coşuri de fum. Componente. Canale interioare de beton SR EN 1857+A1:2008 01.01.2012
SR EN 1858+A1:2011 Coşuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereţi simpli sau cu mai mulţi pereţi SR EN 1858:2009 01.04.2013
SR EN 1863-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calco-sodică călit termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/standard de produs 01.09.2006
SR EN 1873:2006 Accesorii prefabricate pentru acoperiş. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificaţie de produs şi metode de încercare 01.10.2009
SR EN 1916:2003 Tuburi şi accesorii din beton simplu, beton slab armat şi beton armat 23.11.2004
SR EN 1916:2003/AC:2008 Tuburi şi accesorii din beton simplu, beton slab armat şi beton armat 01.01.2009
SR EN 1917:2003 Cămine de vizitare şi cămine de racord din beton simplu, beton slab armat şi beton armat 23.11.2004
SR EN 1917:2003/AC:2008 Cămine de vizitare şi cămine de racord sau de inspecţie de beton simplu, beton slab armat şi beton armat 01.01.2009
SR EN 1935:2003 Accesorii pentru construcţii. Balama cu ax simplu. Cerinţe şi metode de încercare 01.12.2003
SR EN 1935:2003/AC:2004 Accesorii pentru construcţii. Balama cu ax simplu. Cerinţe şi metode de încercare 01.01.2007
SR EN 10025-1:2005 Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 1: Condiţii tehnice generale de livrare 01.09.2006
SR EN 10088-4:2009 Oţeluri inoxidabile. Partea 4: Condiţii tehnice de livrare pentru table şi benzi din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări în construcţii 01.02.2011
SR EN 10088-5:2009 Oţeluri inoxidabile. Partea 5: Condiţii tehnice de livrare pentru bare, sârme semifabricat, sârme, profile şi produse deformate la rece din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări în construcţii 01.01.2011
SR EN 10210-1:2006 Profile cave finisate la cald pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare 01.02.2008
SR EN 10219-1:2006 Profile cave deformate la rece pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare 01.02.2008
SR EN 10224:2003 Ţevi şi racorduri de oţel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apa potabilă. Condiţii tehnice de livrare 01.04.2007
SR EN 10224:2003/A1:2005 Ţevi şi racorduri de oţel nealiat pentru transportul apei şi al altor lichide apoase. Condiţii tehnice de livrare 01.04.2007
SR EN 10255+A1:2007 Ţevi din oţel nealiat pentru sudare şi filetare. Condiţii tehnice de livrare 01.01.2011
SR EN 10311:2005 Asamblări pentru racordarea ţevilor de oţel şi racorduri pentru transportul lichidelor apoase inclusiv a apei potabile 01.03.2007
SR EN 10312:2003 Ţevi de oţel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apa potabilă. Condiţii tehnice de livrare 01.04.2007
SR EN 10312:2003/A1:2005 Ţevi sudate din oţel inoxidabil pentru transportul apei şi a altor lichide apoase. Condiţii tehnice de livrare 01.04.2007
SR EN 10340:2008 Oţeluri turnate pentru construcţii 01.01.2011
SR EN 10340:2008/AC:2009 Oţeluri turnate pentru construcţii 01.01.2010
SR EN 10343:2009 Oţeluri pentru călire şi revenire utilizate în construcţii. Condiţii tehnice de livrare 01.01.2011
SR EN 12004+A1:2012 Adezivi pentru plăci ceramice. Cerinţe, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare SR EN 12004: 2008 01.07.2013
SR EN 12050-1:2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 1: Staţii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale 01.11.2002
SR EN 12050-2:2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 2: Staţii de pompare pentru ape uzate fără materii fecale 01.10.2002
SR EN 12050-3:2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 3: Staţii de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale 01.10.2002
SR EN 12050-4:2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 4: Robinet de reţinere pentru ape uzate cu materii fecale şi fără materii fecale 01.10.2002
SR EN 12057:2005 Produse de piatră naturală. Plăci modulare. Condiţii 01.09.2006
SR EN 12058:2005 Produse de piatră naturală. Plăci pentru pardoseli şi scări. Condiţii 01.09.2006
SR EN 12094-1:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive electrice automate de comandă şi temporizare 01.05.2006
SR EN 12094-2:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive neelectrice automate de comandă şi temporizare 01.05.2006
SR EN 12094-3:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive manuale de declanşare şi de oprire 01.09.2005
SR EN 12094-4:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerinţe şi metode de încercare pentru ansambluri de supape şi declanşatoarele lor 01.08.2007
SR EN 12094-5:2006 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente ale instalaţiilor de stingere cu gaz. Partea 5: Cerinţe şi metode de încercare pentru robinete direcţionale de înaltă şi joasă presiune şi declanşatoarele lor SR EN 12094-5:2002 01.05.2009
SR EN 12094-6:2006 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente ale instalaţiilor de stingere cu gaz. Partea 6: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive neelectrice de scoatere din funcţiune SR EN 12094-6:2002 01.05.2009
SR EN 12094-7:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiţii şi metode de încercare pentru duzele sistemelor cu CO2 01.04.2004
SR EN 12094-7:2002/A1:2005 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiţii şi metode de încercare pentru duzele sistemelor cu CO2 01.11.2006
SR EN 12094-8:2006 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente ale instalaţiilor de stingere cu gaz. Partea 8: Cerinţe şi metode de încercare pentru racorduri 01.05.2009
SR EN 12094-9:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerinţe şi metode de încercare pentru detectoare speciale de incendiu 01.09.2005
SR EN 12094-10:2004 Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerinţe şi metode de încercare pentru manometre şi presostate 01.05.2006
SR EN 12094-11:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive mecanice de cântărire 01.09.2005
SR EN 12094-12:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice 01.09.2005
SR EN 12094-13:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Condiţii şi metode de încercare pentru clapete antiretur 01.04.2004
SR EN 12094-13:2002/AC:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Condiţii şi metode de încercare pentru clapete antiretur 01.01.2010
SR EN 12101-1:2006 Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 1: Specificaţie pentru barierele de fum 01.09.2008
SR EN 12101-1:2006/A1:2006 Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 1: Cerinţe relative la ecranele de oprire a fumului 01.09.2008
SR EN 12101-2:2004 Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 2: Specificaţii pentru ventilatoare de evacuare naturală a fumului şi gazelor fierbinţi 01.09.2006
SR EN 12101-3:2015 Sisteme de control al căldurii şi al fumului. Partea 3: Specificaţii pentru ventilarea fumului şi degajărilor de căldură SR EN 12101-3:2003 08.04.2017
SR EN 12101-6:2005 Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 6: Specificaţii pentru sisteme cu presiune diferenţială – Kituri 01.04.2007
SR EN 12101-6:2005/AC:2007 Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 6: Specificaţii pentru sisteme cu presiune diferenţială – Kituri 01.01.2007
SR EN 12101-7:2011 Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 7: Tronsoane de conductă pentru controlul fumului 01.02.2013
SR EN 12101-8:2011 Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 8: Clapete pentru controlul fumului 01.02.2013
SR EN 12101-10:2006 Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie 01.05.2012
SR EN 12101-10:2006/AC:2007 Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie 01.01.2008
SR EN 12150-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 01.09.2006
SR EN 12209:2004 Feronerie pentru clădiri. Broaşte îngropate şi aplicate. Broaşte îngropate şi aplicate şi plăci opritor, acţionate mecanic. Cerinţe şi metode de încercare 01.06.2006
SR EN 12209:2004/AC:2006 Feronerie pentru clădiri. Broaşte îngropate şi aplicate. Broaşte îngropate şi aplicate şi plăci opritor, acţionate mecanic. Cerinţe şi metode de încercare 01.06.2006
SR EN 12259-1+A1:2002 Protecţie împotriva incendiilor. Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkler şi cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere 01.09.2005
SR EN 12259-1+A1:2002/A2:2004 Protecţia împotriva incendiilor. Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkler şi cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere 01.03.2006
SR EN 12259-1+A1:2002/A3:2006 Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkler şi cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere 01.11.2007
SR EN 12259-2:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă apă-apă 01.08.2007
SR EN 12259-2:2002/A1:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă apă-apă 01.08.2007
SR EN 12259-2:2002/A2:2006 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 2: Sisteme de supape de alarmă apă-apă 01.08.2007
SR EN 12259-2:2002/AC:2003 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 2: Sisteme de supape de alarmă apă-apă 01.06.2005
SR EN 12259-3:2002 Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer 01.08.2007
SR EN 12259-3:2002/A1:2003 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sistem de supape de alarmă apă-aer 01.08.2007
SR EN 12259-3:2002/A2:2006 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supape de alarmă apă-aer 01.08.2007
SR EN 12259-4:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic 01.04.2004
SR EN 12259-4:2002/A1:2003 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmă cu motor hidraulic 01.04.2004
SR EN 12259-5:2003 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 5: Detectoare de curgere a apei 01.09.2005
SR EN 12271:2007 Tratamente bituminoase. Cerinţe 01.01.2011
SR EN 12273:2008 Straturi bituminoase turnate la rece. Cerinţe 01.01.2011
SR EN 12285-2:2005 Rezervoare de oţel executate în atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu pereţi simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a lichidelor inflamabile şi neinflamabile care poluează apa 01.01.2008
SR EN 12326-1:2014 Produse de ardezie şi piatră pentru învelitori şi placări discontinue. Partea 1: Specificaţii pentru produse de ardezie şi de ardezie carbonatată SR EN 12326-1:2004 13.02.2016
SR EN 12337-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calco-sodică securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 01.09.2006
SR EN 12352:2006 Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare şi de securitate 01.02.2008
SR EN 12368:2006 Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare 01.02.2008
SR EN 12380:2003 Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerinţe, metode de încercare şi evaluarea conformităţii 01.10.2004
SR EN 12446:2011 Coşuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton SR EN 12446:2004 01.04.2013
SR EN 12467:2012 Plăci plane de fibrociment. Specificaţii de produs şi metode de încercare SR EN 12467:2006 01.07.2013
SR EN 12566-1:2002 Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate 01.12.2005
SR EN 12566-1:2002/A1:2004 Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate 01.12.2005
SR EN 12566-3+A2:2013 Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PT. Partea 3: Staţii de epurare a apelor uzate menajere preasamblate şi/sau asamblate în situ SR EN 12566-3+ A1:2009 08.08.2015
SR EN 12566-4:2008 Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate în situ din elemente prefabricate (kit) 01.01.2010
SR EN 12566-6:2013 Staţii mici de epurare a apelor uzate, până la 50 LE. Partea 6: Unităţi prefabricate pentru epurarea efluenţilor foselor septice 01.11.2014
SR EN 12566-7:2013 Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PT. Partea 7: Unităţi de tratare terţiară prefabricate 08.08.2015
SR EN 12591:2009 Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere 01.01.2011
SR EN 12602+A1:2013 Elemente prefabricate armate de beton celular autoclavizat 08.08.2015
SR EN 12620+A1:2008 Agregate pentru beton SR EN 12620:2003 01.01.2010
SR EN 12676-1:2002 Sisteme anti-orbire pentru drumuri. Partea 1: Performanţe şi caracteristici 01.02.2006
SR EN 12676-1:2002/A1:2004 Sisteme rutiere antiorbire. Partea 1: Performanţe şi caracteristici 01.02.2006
SR EN 12737+A1:2008 Produse prefabricate de beton. Plăci de pardoseală pentru adăposturi de animale 01.01.2010
SR EN 12764+A1:2008 Obiecte sanitare. Specificaţii pentru căzi de baie cu sistem de barbotare a apei SR EN 12764:2005 01.01.2010
SR EN 12794+A1:2007 Produse prefabricate de beton. Piloţi de fundaţie SR EN 12794:2006 01.02.2009
SR EN 12794+A1:2007/AC:2009 Produse prefabricate de beton. Piloţi de fundaţie 01.08.2009
SR EN 12809:2003 Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere de încălzire nominală până la 50 kW. Cerinţe şi metode de încercare 01.07.2007
SR EN 12809:2003/A1:2005 Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere de încălzire nominală până la 50 kW. Cerinţe şi metode de încercare 01.07.2007
SR EN 12809:2003/A1:2005/AC:2008 Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere nominală de încălzire până la 50 kw. Cerinţe şi metode de încercare 01.01.2008
SR EN 12809:2003/AC:2006 Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere nominală de încălzire până la 50 kW. Cerinţe şi metode de încercare 01.01.2008
SR EN 12815:2003 Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare 01.07.2007
SR EN 12815:2003/A1:2005 Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare 01.07.2007
SR EN 12815:2003/A1:2005/AC:2008 Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare 01.01.2008
SR EN 12815:2003/AC:2006 Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare 01.01.2007
SR EN 12839:2012 Produse prefabricate de beton. Elemente pentru împrejmuiri SR EN 12839:2002 01.10.2013
SR EN 12843:2005 Produse prefabricate de beton. Stâlpi 01.09.2007
SR EN 12859:2011 Plăci de ipsos. Definiţii, condiţii şi metode de încercare SR EN 12859:2008 01.12.2012
SR EN 12860:2003 Lianţi-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare 01.04.2003
SR EN 12860:2003/AC:2003 Lianţi-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare 01.01.2010
SR EN 12878:2005 Pigmenţi pentru colorarea materialelor de construcţie pe bază de ciment şi/sau var. Specificaţii şi metode de încercare 01.03.2007
SR EN 12878:2005/AC:2006 Pigmenţi pentru colorarea materialelor de construcţie pe bază de ciment şi/sau var. Specificaţii şi metode de încercare 01.01.2007
SR EN 12899-1:2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 1: Panouri fixe 01.01.2013
SR EN 12899-2:2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 2: Borne luminoase 01.01.2013
SR EN 12899-3:2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 3: Stâlpi de dirijare pentru balizajul permanent şi dispozitive retroreflectorizante 01.01.2013
SR EN 12951:2005 Accesorii prefabricate pentru învelitoare de acoperiş. Scări de acoperiş fixate permanent. Specificaţie de produs şi metode de încercări 01.09.2006
SR EN 12966-1+A1:2010 Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs 01.08.2010
SR EN 13024-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/standard de produs 01.09.2006
SR EN 13043:2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic 01.06.2004
SR EN 13043:2003/AC:2004 Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic 01.06.2006
SR EN 13055-1:2003 Agregate uşoare. Partea 1: Agregate uşoare pentru betoane, mortare şi paste de ciment 01.06.2004
SR EN 13055-1:2003/AC:2004 Agregate uşoare. Partea 1: Agregate uşoare pentru betoane, mortare şi paste de ciment 01.01.2010
SR EN 13055-2:2004 Agregate uşoare. Partea 2: Agregate uşoare pentru amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale şi pentru straturi tratate şi netratate 01.05.2006
SR EN 13063-1+A1:2007 Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 1: Condiţii şi metode de încercare corespunzătoare determinării rezistenţei la focul din coş SR EN 13063-1:2006 01.05.2009
SR EN 13063-2+A1:2007 Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare în condiţii umede SR EN 13063-2:2005 01.05.2009
SR EN 13063-3:2007 Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 3: Condiţii şi metode de încercare pentru sisteme canale de aer/gaze de ardere 01.05.2009
SR EN 13069:2006 Coşuri de fum. Anvelope exterioare de argilă arsă/ceramice pentru sisteme de coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare 01.05.2007
SR EN 13084-5:2005 Coşuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă arsă. Specificaţie de produs 01.04.2007
SR EN 13084-5:2005/AC:2006 Coşuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă arsă. Specificaţie de produs 01.01.2007
SR EN 13084-7:2013 Coşuri independente. Partea 7: Specificaţii de produs ale prefabricatelor cilindrice de oţel pentru coşuri de oţel cu pereţi simpli şi canale interioare de oţel SR EN 13084-7:2006 01.09.2013
SR EN 13101:2003 Trepte pentru cămine de vizitare. Cerinţe, marcare, încercări şi evaluarea conformităţii 01.08.2004
SR EN 13108-1:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice 01.03.2008
SR EN 13108-1:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice 01.01.2009
SR EN 13108-2:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subţiri 01.03.2008
SR EN 13108-2:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subţiri 01.01.2009
SR EN 13108-3:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple 01.03.2008
SR EN 13108-3:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple 01.01.2009
SR EN 13108-4:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt 01.03.2008
SR EN 13108-4:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt 01.01.2009
SR EN 13108-5:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu conţinut ridicat de mastic 01.03.2008
SR EN 13108-5:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu conţinut ridicat de mastic 01.01.2009
SR EN 13108-6:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 6: Asfalt turnat rutier 01.03.2008
SR EN 13108-6:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 6: Asfalt turnat rutier 01.01.2009
SR EN 13108-7:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante 01.03.2008
SR EN 13108-7:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante 01.01.2009
SR EN 13139:2003 Agregate pentru mortare 01.06.2004
SR EN 13139:2003/AC:2004 Agregate pentru mortare 01.01.2010
SR EN 13160-1:2003 Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale 01.03.2005
SR EN 13162+A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificaţie SR EN 13162:2012 10.07.2016
SR EN 13163+A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificaţie SR EN 13163:2012 10.07.2016
SR EN 13164+A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie SR EN 13164:2012 10.07.2016
SR EN 13165+A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PU). Specificaţie SR EN 13165:2012 10.07.2016
SR EN 13166+A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificaţie SR EN 13166:2012 10.07.2016
SR EN 13167+A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificaţie SR EN 13167:2012 10.07.2016
SR EN 13168+A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificaţie SR EN 13168:2012 10.07.2016
SR EN 13169+A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din panou de perlit expandat (EPB). Specificaţie SR EN 13169:2012 10.07.2016
SR EN 13170+A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB).Specificaţie SR EN 13170:2012 10.07.2016
SR EN 13171+A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificaţie SR EN 13171:2012 10.07.2016
SR EN 13224:2012 Produse prefabricate de beton. Elemente de planşeu cu nervuri SR EN 13224+A1:2007 01.08.2013
SR EN 13225:2013 Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structură SR EN 13225:2005 08.08.2015
SR EN 13229:2003 Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinţe şi metode de încercare 01.07.2007
SR EN 13229:2003/A1:2004 Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinţe şi metode de încercare 01.06.2007
SR EN 13229:2003/A2:2005 Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinţe şi metode de încercare 01.07.2007
SR EN 13229:2003/A2:2005/AC:2008 Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinţe şi metode de încercare 01.01.2008
SR EN 13229:2003/AC:2006 Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinţe şi metode de încercare 01.07.2007
SR EN 13240:2003 Sobe cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare 01.07.2007
SR EN 13240:2003/A2:2005 Sobe cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare 01.07.2007
SR EN 13240:2003/A2:2005/AC:2007 Sobe cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare 01.01.2008
SR EN 13240:2003/AC:2006 Sobe cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare 01.01.2007
SR EN 13241-1+A1:2011 Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistenţă la foc sau protecţie la fum SR EN 13241-1:2004 01.01.2013
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă şi în construcţii de drumuri SR EN 13242:2003 01.01.2010
SR EN 13245-2:2009 Materiale plastice. Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru utilizări în construcţii. Partea 2: Profile PVC-U şi PVC-UE pentru finisări de pereţi şi plafoane interioare şi exterioare 01.07.2012
SR EN 13245-2:2009/AC:2010 Materiale plastice. Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru utilizări în construcţii. Partea 2: Profile PVC-U şi PVC-UE pentru finisări de pereţi şi plafoane interioare şi exterioare 01.07.2010
SR EN 13249:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de drumuri şi alte zone de circulaţie (cu excepţia căilor ferate şi a straturilor de uzură) 01.10.2002
SR EN 13249:2001/A1:2005 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de drumuri şi alte zone de circulaţie 01.11.2006
SR EN 13250:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de căi ferate 01.10.2002
SR EN 13250:2001/A1:2005 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de căi ferate 01.06.2007
SR EN 13251:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de terasamente, fundaţii şi structuri de susţinere 01.10.2002
SR EN 13251:2001/A1:2005 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de terasamente, fundaţii şi structuri de susţinere 01.06.2007
SR EN 13252:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru a fi utilizate în sistemele de drenaj 01.10.2002
SR EN 13252:2001/A1:2005 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru a fi utilizate în sistemele de drenaj 01.06.2007
SR EN 13253:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrările de control a eroziunii (protecţii costiere, apărări de maluri) 01.10.2002
SR EN 13253:2001/A1:2005 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrările de control a eroziunii (protecţii costiere, apărări de maluri) 01.06.2007
SR EN 13254:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţii de rezervoare şi baraje 01.10.2002
SR EN 13254:2001/A1:2005 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţii de rezervoare şi baraje 01.06.2007
SR EN 13254:2001/AC:2004 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţii de rezervoare şi baraje 01.06.2006
SR EN 13255:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de canale 01.10.2002
SR EN 13255:2001/A1:2005 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de canale 01.06.2007
SR EN 13255:2001/AC:2004 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de canale 01.06.2006
SR EN 13256:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de tuneluri şi structuri subterane 01.10.2002
SR EN 13256:2001/A1:2005 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de tuneluri şi structuri subterane 01.06.2007
SR EN 13256:2001/AC:2004 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de tuneluri şi structuri subterane 01.06.2006
SR EN 13257:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de depozitare a deşeurilor solide 01.10.2002
SR EN 13257:2001/A1:2005 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de depozitare a deşeurilor solide 01.06.2007
SR EN 13257:2001/AC:2004 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de depozitare a deşeurilor solide 01.06.2006
SR EN 13263-1+A1:2009 Silice ultrafină pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate SR EN 13263-1:2005 01.01.2011
SR EN 13265:2003 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea în proiecte de depozitare a deşeurilor lichide 01.10.2002
SR EN 13265:2003/A1:2005 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea în proiecte de depozitare a deşeurilor lichide 01.06.2007
SR EN 13265:2003/AC:2004 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea în proiecte de depozitare a deşeurilor lichide 01.06.2006
SR EN 13279-1:2009 Ipsos şi tencuieli pe bază de ipsos. Partea 1: Definiţii şi condiţii SR EN 13279-1:2005 01.10.2010
SR EN 13282-1:2013 Lianţi hidraulici rutieri. Partea 1: Lianţi hidraulici rutieri cu întărire rapidă. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate 01.11.2014
SR EN 13310:2004 Spălătoare de bucătărie. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare 01.02.2006
SR EN 13341+A1:2011 Rezervoare termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a combustibililor pentru încălzire, a benzinei şi a motorinei pentru uz casnic. Rezervoare de polietilenă injectată prin suflare, de polietilenă injectată prin centrifugare şi de poliamidă 6 prin polimerizare anionică. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 13341:2005 01.10.2011
SR EN 13361:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de rezervoare şi baraje 01.09.2006
SR EN 13361:2005/A1:2007 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de rezervoare şi baraje 01.06.2008
SR EN 13362:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de canale 01.02.2007
SR EN 13383-1:2003 Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificaţii 01.06.2004
SR EN 13383-1:2003/AC:2004 Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificaţii 01.01.2010
SR EN 13407:2007 Pisoare de perete. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercări 01.01.2009
SR EN 13450:2003 Agregate pentru balast de cale ferată 01.06.2004
SR EN 13450:2003/AC:2004 Agregate pentru balast de cale ferată 01.01.2007
SR EN 13454-1:2005 Lianţi, lianţi compoziţi şi amestecuri preparate în fabrică pentru şape pe bază de sulfat de calciu. Partea 1: Definiţii şi specificaţii 01.07.2006
SR EN 13479:2005 Materiale pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de adaos şi fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice 01.10.2006
SR EN 13491:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în construcţia de tunele şi de structuri subterane 01.09.2006
SR EN 13491:2005/A1:2007 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în construcţia de tunele şi de structuri subterane 01.06.2008
SR EN 13492:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de depozite de deşeuri lichide, staţii de transfer sau lucrări secundare de stocare 01.09.2006
SR EN 13492:2005/A1:2007 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de depozite de deşeuri lichide, staţii de transfer sau lucrări secundare de stocare 01.06.2008
SR EN 13493:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de depozite de deşeuri solide şi amplasamente de depozitare 01.03.2007
SR EN 13502:2003 Coşuri de fum. Terminale de argilă arsă/ceramice. Condiţii şi metode de încercare 01.08.2004
SR EN 13561+A1:2009 Jaluzele exterioare. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate SR EN 13561:2004 01.08.2010
SR EN 13564-1:2003 Clapete împotriva refulării pentru clădiri. Partea 1: Cerinţe 01.05.2004
SR EN 13616:2004 Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi 01.05.2006
SR EN 13616:2004/AC:2006 Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi 01.06.2006
SR EN 13658-1:2005 Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercare. Partea 1: Tencuieli interioare 01.03.2007
SR EN 13658-2:2005 Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări. Partea 2: Tencuieli exterioare 01.03.2007
SR EN 13659+A1:2009 Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate SR EN 13659:2004 01.08.2010
SR EN 13693+A1:2009 Produse prefabricate de beton. Elemente speciale de acoperiş SR EN 13693:2005 01.05.2011
SR EN 13707+A2:2009 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperişului. Definiţii şi caracteristici 01.10.2010
SR EN 13747+A2:2010 Produse prefabricate de beton. Predale pentru sisteme de planşee SR EN 13747+A1:2009 01.01.2011
SR EN 13748-1:2004 Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior 01.10.2006
SR EN 13748-1:2004/A1:2005 Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior 01.10.2006
SR EN 13748-1:2004/AC:2005 Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior 01.06.2005
SR EN 13748-2:2004 Plăci de mozaic. Partea 2: Plăci de mozaic pentru utilizări la exterior 01.04.2006
SR EN 13808:2013 Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru emulsiile bituminoase cationice SR EN 13808:2005 08.08.2015
SR EN 13813:2003 Materiale pentru şape şi pardoseli. Materiale pentru şape. Caracteristici şi cerinţe 01.08.2004
SR EN 13815:2007 Produse de ipsos cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercări 01.06.2008
SR EN 13830:2004 Faţade cortină. Standard de produs 01.12.2005
SR EN 13859-1:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperiş discontinue 01.04.2012
SR EN 13859-2:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 2: Substraturi pentru pereţi 01.04.2012
SR EN 13877-3:2005 Îmbrăcăminţi rutiere de beton. Partea 3: Specificaţii pentru gujoanele utilizate la îmbrăcăminţile de beton 01.09.2006
SR EN 13915:2008 Panouri prefabricate din plăci de gips-carton cu miez celular de carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercări 01.06.2009
SR EN 13924:2006 Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere dure 01.01.2011
SR EN 13924:2006/AC:2007 Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere dure 01.01.2010
SR EN 13950:2014 Panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercări SR EN 13950:2006 13.02.2016
SR EN 13956:2013 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc pentru acoperiş. Definiţii şi caracteristici SR EN 13956:2006 01.10.2013
SR EN 13963:2005 Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare 01.03.2007
SR EN 13963:2005/AC:2006 Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare 01.01.2007
SR EN 13964:2014 Plafoane suspendate. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 13964:2004 08.04.2017
SR EN 13967:2012 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic şi de cauciuc pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici SR EN 13967:2005 01.07.2013
SR EN 13969:2005 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici 01.09.2006
SR EN 13969:2005/A1:2007 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici 01.01.2009
SR EN 13970:2005 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici 01.09.2006
SR EN 13970:2005/A1:2007 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici 01.01.2009
SR EN 13978-1:2005 Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate de beton. Partea 1: Condiţii pentru garaje de beton monolit armat sau compuse din elemente individuale de dimensiunile unei camere 01.03.2008
SR EN 13984:2013 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici SR EN 13984:2005 01.11.2013
SR EN 13986+A1:2015 Plăci pe bază de lemn destinate construcţiei. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare SR EN 13986:2005 13.11.2016
SR EN 14016-1:2004 Lianţi pentru şape pe bază de magnezită. Magnezită caustică şi clorură de magneziu. Partea 1: Definiţii, cerinţe 01.12.2005
SR EN 14023:2010 Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadru pentru specificaţiile bitumurilor modificate cu polimeri 01.01.2012
SR EN 14037-1:2004 Panouri radiante de plafon alimentate cu apă cu temperatura sub 120 grade C. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice 01.02.2005
SR EN 14041:2004 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc, textilă şi stratificată pentru pardoseală. Caracteristici esenţiale 01.01.2007
SR EN 14041:2004/AC:2007 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc, textilă şi stratificată pentru pardoseală. Caracteristici esenţiale 01.01.2007
SR EN 14055:2011 Rezervoare de spălare cu apă pentru WC-uri şi pisoare 01.09.2012
SR EN 14063-1:2005 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de agregate uşoare de argilă expandată (LWA). Partea 1: Specificaţie de produse în vrac înainte de instalare 01.06.2006
SR EN 14063-1:2005/AC:2007 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de agregate uşoare de argilă expandată. Partea 1: Specificaţie de produse în vrac înainte de instalare 01.01.2008
SR EN 14064-1:2010 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de vată minerală (MW). Partea 1: Specificaţie pentru produsele în vrac înainte de instalare 01.12.2011
SR EN 14080:2013 Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat şi lemn masiv încleiat. Cerinţe SR EN 14080:2005 08.08.2015
SR EN 14081-1+A1:2011 Structuri de lemn. Lemn pentru construcţii cu secţiune dreptunghiulară, sortat după rezistenţă. Partea 1 : Cerinţe generale SR EN 14081-1:2006 31.12.2011
SR EN 14178-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază de sticlă silico – alcalino – pământoasă. Partea 2: Evaluarea conformităţii/standard de produs 01.09.2006
SR EN 14179-2:2005 Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico – calco – sodică securizat termic şi tratat Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 01.03.2007
SR EN 14188-1:2005 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la cald 01.01.2007
SR EN 14188-2:2005 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 2: Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la rece 01.01.2007
SR EN 14188-3:2006 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 3: Specificaţii pentru produse prefabricate de colmatare a rosturilor 01.11.2007
SR EN 14190:2014 Produse realizate prin prelucrarea secundară a plăcilor de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare SR EN 14190:2005 13.02.2016
SR EN 14195:2005 Componentele structurii metalice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare 01.01.2007
SR EN 14195:2005/AC:2006 Elemente metalice ale cadrului pentru sisteme de panouri de ghips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare 01.01.2007
SR EN 14209:2006 Cornişe din plăci de gips-carton preformate. Definiţii, condiţii şi metode de încercare 01.09.2007
SR EN 14216:2015 Ciment. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor speciale cu căldura de hidratare foarte redusă SR EN 14216:2004 08.04.2017
SR EN 14229:2011 Lemn pentru construcţii. Stâlpi de lemn pentru linii aeriene 01.09.2012
SR EN 14246:2006 Elemente de ipsos pentru plafoane suspendate. Definiţii, condiţii şi metode de încercare 01.04.2008
SR EN 14246:2006/AC:2007 Elemente de ipsos pentru plafoane suspendate. Definiţii, condiţii şi metode de încercare 01.01.2008
SR EN 14250:2010 Structuri de lemn. Cerinţe pentru produse referitoare la elemente de structură prefabricate, asamblate cu elemente de fixare cu placă metalică ambutisată SR EN 14250:2005 01.11.2010
SR EN 14296:2005 Instalaţii sanitare. Lavoare colective 01.03.2008
SR EN 14303+A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din vată minerală (MW). Specificaţie SR EN 14303:2010 01.11.2013
SR EN 14304+A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă elastomerică flexibilă (FEF). Specificaţie SR EN 14304:2010 01.11.2013
SR EN 14305+A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din sticlă celulară (CG). Specificaţie SR EN 14305:2010 01.11.2013
SR EN 14306+A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din silicat de calciu (CS). Specificaţie SR EN 14306:2010 01.11.2013
SR EN 14307+A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie SR EN 14307:2010 01.11.2013
SR EN 14308+A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Specificaţie SR EN 14308:2010 01.11.2013
SR EN 14309+A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificaţie SR EN 14309:2010 01.11.2013
SR EN 14313+A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polietilenă (PEF). Specificaţie SR EN 14313:2010 01.11.2013
SR EN 14314+A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă fenolică (PF). Specificaţie SR EN 14314:2010 01.11.2013
SR EN 14315-1:2013 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse formate in situ din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi de poliizocianurat (PIR) pulverizată. Partea 1: Specificaţie pentru sisteme de pulverizare a spumei rigide înainte de instalare 01.11.2014
SR EN 14316-1:2005 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specificaţie de produse liate şi în vrac înainte de instalare 01.06.2006
SR EN 14317-1:2005 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificaţie de produse liate şi în vrac înainte de instalare 01.06.2006
SR EN 14318-1:2013 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse formate in situ din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi de poliizocianurat (PIR) injectată. Partea 1: Specificaţii pentru sistemele de injectare cu spumă rigidă înainte de instalare 01.11.2014
SR EN 14319-1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse formate in situ din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi de poliizocianurat (PIR) injectată. Partea 1: Specificaţie pentru sisteme de injectare a spumei rigide înainte de instalare 01.11.2014
SR EN 14320-1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse formate in situ din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi de poliizocianurat (PIR) pulverizată. Partea 1: Specificaţie pentru sisteme de pulverizare a spumei rigide înainte de instalare 01.11.2014
SR EN 14321-2:2006 Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico – alcalino – pământoasă securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 01.06.2007
SR EN 14339:2006 Hidranţi de incendiu subterani 01.05.2007
SR EN 14342:2013 Pardoseli de lemn. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare SR EN 14342+A1:2008 08.08.2015
SR EN 14351-1+A1:2010 Ferestre şi uşi. Standard de produs, caracteristici de performanţă. Partea 1: Ferestre şi uşi exterioare pentru pietoni, fără caracteristici de rezistenţă la foc şi/sau etanşeitate la fum SR EN 14351-1:2006 01.12.2010
SR EN 14353+A1:2010 Profiluri metalice şi profile caracteristice pentru utilizare la plăcile de gips-carton. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare SR EN 14353:2008 01.11.2010
SR EN 14374:2005 Structuri de lemn. LVL (Lemn stratificat). Cerinţe 01.09.2006
SR EN 14384:2006 Hidranţi de incendiu supraterani 01.05.2007
SR EN 14388:2006 Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificaţii 01.05.2007
SR EN 14388:2006/AC:2008 Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificaţii 01.01.2009
SR EN 14396:2004 Scări fixe pentru cămine de vizitare 01.12.2005
SR EN 14399-1:2015 Asamblări de înaltă rezistenţă cu şuruburi pretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerinţe generale SR EN 14399-1:2005 08.04.2017
SR EN 14411:2012 Plăci şi dale ceramice. Definiţii, clasificare, caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare SR EN 14411:2007 01.07.2014
SR EN 14428+A1:2008 Incintă de duş. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare SR EN 14428:2005 01.01.2010
SR EN 14449:2005 Sticlă pentru construcţii. Geam stratificat şi geam de securitate stratificat. Evaluarea conformităţii/Standard de produs 01.03.2007
SR EN 14449:2005/AC:2006 Sticlă pentru construcţii. Geam stratificat şi geam de securitate stratificat. Evaluarea conformităţii/Standard de produs 01.06.2006
SR EN 14471+A1:2015 Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu canale interioare de material plastic. Condiţii şi metode de încercare SR EN 14471:2014 10.07.2016
SR EN 14496:2006 Adezivi pe bază de ipsos pentru panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercare 01.09.2007
SR EN 14509:2013 Panouri sandviş autoportante, izolante, cu peliculă dublă de acoperire metalică. Produse fabricate. Specificaţii SR EN 14509:2007 08.08.2015
SR EN 14516+A1:2011 Căzi de baie pentru scopuri casnice 01.05.2012
SR EN 14527+A1:2011 Căzi de duş pentru scopuri casnice 01.05.2012
SR EN 14528:2007 Bideuri. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare SR EN 14528:2005 01.01.2009
SR EN 14545:2009 Structuri de lemn. Piese de fixare. Cerinţe 01.08.2010
SR EN 14566+A1:2010 Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare SR EN 14566:2008 01.11.2010
SR EN 14592+A1:2012 Structuri de lemn. Elemente de fixare tip tijă. Cerinţe SR EN 14592:2009 01.07.2013
SR EN 14604:2006 Dispozitive de alarmă de fum 01.08.2008
SR EN 14604:2006/AC:2009 Dispozitive de alarmă de fum 01.08.2009
SR EN 14647:2006 Ciment de aluminat de calciu. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate 01.08.2007
SR EN 14647:2006/AC:2007 Ciment de aluminat de calciu. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate 01.01.2008
SR EN 14680:2007 Adezivi pentru sisteme de canalizare din materiale termoplastice fără presiune. Specificaţii 01.01.2009
SR EN 14688:2007 Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercare 01.01.2009
SR EN 14695:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante bituminoase armate pentru hidroizolarea tablierelor de pod de beton şi a altor suprafeţe de beton circulate de autovehicule. Definiţii şi caracteristici 01.10.2011
SR EN 14716:2005 Plafoane tensionate. Condiţii şi metode de încercare 01.10.2006
SR EN 14782:2006 Placă metalică autoportantă pentru învelitoare de acoperiş, placări la exterior şi căptuşiri la interior. Specificaţie de produs şi cerinţe 01.11.2007
SR EN 14783:2013 Foi şi benzi metalice sprijinite complet pentru acoperiri, placări la interior şi la exterior. Specificaţie de produs şi cerinţe SR EN 14783:2007 08.08.2015
SR EN 14785:2006 Aparate de încălzire de uz casnic cu convecţie cu peleţi din lemn. Cerinţe şi metode de încercare 01.01.2011
SR EN 14800:2007 Racorduri flexibile metalice ondulate de securitate pentru conectarea aparatelor de uz casnic care utilizează combustibili gazoşi 01.01.2009
SR EN 14814:2007 Adezivi pentru sisteme de canalizare din materiale termoplastice pentru lichide sub presiune. Specificaţii 01.01.2009
SR EN 14843:2007 Produse prefabricate de beton. Scări 01.01.2009
SR EN 14844+A2:2012 Produse prefabricate de beton. Chesoane subterane SR EN 14844+A1:2009 01.09.2013
SR EN 14846:2009 Feronerie pentru clădiri. Broaşte şi zăvoare. Broaşte şi plăci opritor acţionate electromecanic. Cerinţe şi metode de încercare 01.09.2012
SR EN 14889-1:2007 Fibre pentru beton. Partea 1: Fibre de oţel. Definiţii, specificaţii şi conformitate 01.06.2008
SR EN 14889-2:2007 Fibre pentru beton. Partea 2: Fibre de polimer. Definiţii, specificaţii şi conformitate 01.06.2008
SR EN 14891:2012 Produse de impermeabilizare faţă de apă utilizate în stare lichidă pentru lipirea cu adezivi a plăcilor ceramice. Specificaţii, metode de încercare, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare 01.03.2014
SR EN 14891:2012/AC:2012 Produse de impermeabilizare faţă de apă utilizate în stare lichidă pentru lipirea cu adezivi a plăcilor ceramice. Specificaţii, metode de încercare, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare 01.03.2013
SR EN 14904:2006 Suprafeţe pentru activităţi sportive. Suprafeţe pentru activităţi multisportive în sală. Specificaţie 01.02.2008
SR EN 14909:2012 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de etanşare la umiditate, de material plastic şi cauciuc. Definiţii şi caracteristici SR EN 14909:2006 01.07.2013
SR EN 14915:2013 Lambriuri şi placări de lemn masiv. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare SR EN 14915:2007 08.08.2015
SR EN 14933:2008 Produse termoizolante şi de rambleiere pentru aplicaţii de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificaţie 01.07.2009
SR EN 14934:2008 Produse termoizolante şi de rambleiere pentru aplicaţii de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie 01.07.2009
SR EN 14963:2007 Învelitori de acoperiş. Luminatoare continue de material plastic cu sau fără montanţi. Clasificare, cerinţe şi metode de încercare 01.08.2012
SR EN 14964:2007 Substraturi rigide pentru învelitoare de acoperiş cu montare discontinuă. Definiţii şi caracteristici 01.01.2009
SR EN 14967:2006 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase de etanşare la umiditate. Definiţii şi caracteristici 01.03.2008
SR EN 14989-1:2007 Coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare pentru coşuri de fum metalice şi canale de alimentare aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanşe. Partea 1: Terminale verticale aer/gaze de ardere pentru aparate tip C6 01.01.2009
SR EN 14989-2:2008 Coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare pentru coşuri de fum metalice şi canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanşe. Partea 2: Canale pentru gaze de ardere şi alimentare cu aer pentru aparate de încălzire etanşe 01.01.2010
SR EN 14991:2007 Produse prefabricate de beton. Elemente de fundaţie 01.01.2009
SR EN 14992+A1:2012 Produse prefabricate de beton. Elemente pentru pereţi SR EN 14992:2007 01.07.2013
SR EN 15037-1:2008 Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 1: Grinzi 01.01.2011
SR EN 15037-2+A1:2011 Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 2: Blocuri de beton 01.12.2012
SR EN 15037-3+A1:2011 Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 3: Blocuri ceramice 01.12.2012
SR EN 15037-4+A1:2013 Produse prefabricate din beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 4: Blocuri de polistiren expandat SR EN 15037-4:2010 08.08.2015
SR EN 15037-5:2013 Produse prefabricate din beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 5: Blocuri uşoare pentru cofraje simple 08.08.2015
SR EN 15048-1:2007 Asamblări cu şuruburi nepretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerinţe generale 01.10.2009
SR EN 15050+A1:2012 Produse prefabricate de beton. Elemente pentru poduri SR EN 15050:2007 01.12.2012
SR EN 15069:2008 Racorduri cu conexiune de securitate pentru furtunuri flexibile metalice utilizate la conectarea aparatelor de uz casnic care utilizează combustibili gazoşi 01.01.2010
SR EN 15088:2006 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse pentru structuri în construcţii. Condiţii tehnice pentru inspecţie şi livrare 01.10.2007
SR EN 15102+A1:2011 Tapete decorative. Tapete în rulouri şi panouri SR EN 15102:2008 01.07.2012
SR EN 15129:2010 Dispozitive antiseismice 01.08.2011
SR EN 15167-1:2007 Zgură granulată de furnal măcinată pentru utilizare în beton, mortar şi pastă. Partea 1: Definiţii, specificaţii şi criterii de conformitate 01.01.2009
SR EN 15250:2007 Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid cu degajare lentă a căldurii. Cerinţe şi metode de încercare 01.01.2010
SR EN 15258:2009 Produse prefabricate din beton. Elemente pentru ziduri de sprijin 01.01.2011
SR EN 15274:2015 Adezivi structurali pentru aplicaţii generale. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 15274:2008 13.11.2016
SR EN 15275:2015 Adezivi structurali. Caracterizarea adezivilor anaerobi pentru asamblări metalice coaxiale în structuri de clădiri şi în construcţii civile SR EN 15275:2008 13.11.2016
SR EN 15283-1+A1:2010 Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercare. Partea 1: Plăci de ipsos armate cu ţesătură sau împâslitură SR EN 15283-1:2008 01.06.2011
SR EN 15283-2+A1:2010 Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercare. Partea 2: Plăci de ipsos cu fibre SR EN 15283-2:2008 01.06.2011
SR EN 15285:2008 Piatră aglomerată. Plăci modulare pentru pardoseli şi scări (interioare şi exterioare) 01.01.2010
SR EN 15285:2008/AC:2008 Piatră aglomerată. Plăci modulare pentru pardoseli şi scări (interioare şi exterioare) 01.01.2009
SR EN 15286:2013 Pietre aglomerate. Dale şi plăci pentru finisări de pereţi (interioare şi exterioare) 08.08.2015
SR EN 15322:2013 Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii cadru pentru lianţi bituminoşi fluidificaţi şi fluxaţi SR EN 15322:2010 08.08.2015
SR EN 15368+A1:2010 Liant hidraulic pentru aplicaţii nestructurale. Definiţie, specificaţii şi criterii de conformitate 01.09.2012
SR EN 15381:2009 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de drumuri şi pentru straturi de uzură asfaltice 01.01.2011
SR EN 15382:2013 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de infrastructură în transporturi SR EN 15382:2009 08.08.2015
SR EN 15435:2008 Produse prefabricate de beton. Blocuri de cofraj din beton normal şi uşor. Proprietăţi şi performanţe ale produsului 01.02.2010
SR EN 15497:2014 Îmbinări cu dinţi multipli în lemn masiv de construcţie. Cerinţe de performanţă şi cerinţe minime de producţie
SR EN 15498:2008 Produse prefabricate de beton. Blocuri de cofraj de beton cu aşchii de lemn. Proprietăţi şi performanţe ale produsului 01.02.2010
SR EN 15501:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate din perlit expandat (EP) şi din vermiculit exfoliat (EV). Specificaţie 08.08.2015
SR EN 15599-1:2010 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specificaţie pentru produse liate şi în vrac înainte de instalare 01.04.2012
SR EN 15600-1:2010 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de produse de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificaţie pentru produse liate şi în vrac înainte de instalare 01.04.2012
SR EN 15650:2010 Ventilarea în clădiri. Clapete antifoc 01.09.2012
SR EN 15651-1:2012 Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 1: Chituri de etanşare pentru elemente de faţadă 01.07.2014
SR EN 15651-2:2012 Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 2: Chituri de etanşare pentru vitraje 01.07.2014
SR EN 15651-3:2012 Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 3: Chituri de etanşare pentru rosturi sanitare 01.07.2014
SR EN 15651-4:2012 Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 4: Chituri de etanşare pentru trasee pietonale 01.07.2014
SR EN 15682-2:2013 Sticlă pentru construcţii. Sticlă de siguranţă alcalino-pământoasă securizată termic şi tratată Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 08.08.2015
SR EN 15683-2:2014 Sticlă pentru construcţii. Profil de sticlă de siguranţă silico-calco-sodică, securizată termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii / Standard de produs 08.08.2015
SR EN 15732:2012 Materiale de umplere uşoare şi produse termoizolante pentru aplicaţii de inginerie civilă (CEA). Produse pe bază de agregate uşoare (LWA) de argilă expandată 01.08.2014
SR EN 15743+A1:2015 Ciment supersulfatat. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate SR EN 15743:2010 13.11.2016
SR EN 15814+A2:2015 Acoperiri groase din bitum modificat cu polimeri pentru hidroizolaţii. Definiţii şi cerinţe SR EN 15814+A1:2012 10.07.2016
SR EN 15821:2011 Sobe pentru saună cu aprindere multiplă cu butuci din lemn natural. Cerinţe şi metode de încercare 01.07.2012
SR EN 15824:2009 Specificaţii pentru tencuieli exterioare şi interioare pe bază de lianţi organici 01.04.2011
SR EN 16034:2014 Uşi pentru pietoni uşi şi ferestre pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs, caracteristici de performanţă. Caracteristici de rezistenţă la foc şi/sau etanşeitate la fum 01.12.2018
SR EN 16069+A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate industrial din spumă de polietilenă (PEF): Specificaţie SR EN 16069:2013 10.07.2016
SR EN 16153+A1:2015 Plăci multiperete plane transparente de policarbonat (PC) pentru utilizări la interior şi exterior în acoperişuri, pereţi şi plafoane. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 16153:2013 10.07.2016
SR EN 50575:2015 Cabluri de energie, comandă şi de comunicaţii. Cabluri pentru aplicaţii generale în lucrări de construcţii care sunt conforme cu prescripţiile privind reacţia la foc 01.12.2016