2009/48/EC

18.11.2015 Standarde române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la siguranţa  jucăriilor sub incidenţa directivei 2009/48/EC in conformitate cu OJ C 378 din 2015-11-13
Nr. Crt Indicativ standard Titlu standard Standard înlocuit Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit
Nota 1
1 SR EN 71-1:2015 Siguranţa jucăriilor. Partea 1: Proprietăţi mecanice şi fizice SR EN 71-1+A3:2014
Nota 2.1
29.02.2016
2 SR EN 71-2+A1:2014 Securitatea jucăriilor. Partea 2: Inflamabilitate SR EN 71-2:2011
Nota 2.1
30.09.2014
3 SR EN 71-3+A1:2015 Siguranţa jucăriilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente SR EN 71-3:2013
Nota 2.1
29.02.2016
4 SR EN 71-4:2013 Securitatea jucăriilor. Partea 4: Truse pentru experienţe chimice şi activităţi conexe
5 EN 71-5:2015 se va dopta in trim 1 2016 ca SR EN 71-5:2016 Siguranţa jucăriilor. Partea 5: Jocuri chimice (seturi) altele decât trusele pentru experienţe chimice SR EN 71-5:2013
Nota 2.1
6 SR EN 71-7:2014 Securitatea jucăriilor. Partea 7: Vopsele pentru pictarea cu degetul. Cerinţe şi metode de încercare
7 SR EN 71-8:2012 Siguranţa jucăriilor. Partea 8: Jucării de activitate pentru uz casnic
8 SR EN 71-12:2013 Securitatea jucăriilor. Partea 12: N-Nitrozamine şi substanţe N-nitrozabile
9 SR EN 71-13:2014 Securitatea jucăriilor. Partea 13: Jocuri de masă olfactive, kituri cosmetice şi jocuri gustative
10 SR EN 71-14:2015 Siguranţa jucăriilor. Partea 14: Trambuline de uz casnic
11 SR EN 62115:2006 Jucării electrice. Securitate
12 SR EN 62115:2006/A2+AC:2011 Jucării electrice. Securitate Nota 3 11.08.2011
13 SR EN 62115:2006/A11:2013 Jucării electrice. Securitate Nota 3 15.11.2012
14 SR EN 62115:2006/A11:2013/AC:2013 Jucării electrice. Securitate
15 SR EN 62115:2006/A12:2015 Jucării electrice. Securitate Nota 3 03.06.2017