2014/31/UE

25.01.2016 Standarde române care adoptă standarde europene privind aparatele de cântărit cu funcţionare
neautomată sub incidenţa directivei  2014/31/UE – NAWI în conformitate cu  OJ C 014 din 2016-01-15
Indicativ standard IndicativEN Titlu standard Standard înlocuit Data încetării prezumpţiei de conformitate a standardului înlocuit
SR EN 45501:2015 EN 45501:2015 Aspecte metrologice ale aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată