2009/142/EC

Standarde române care adoptă standarde europene armonizate privind aparatele consumatoare de
combustibili gazoşi sub incidenţa directivei 2009/142/EC în conformitate cu OJ C 349 din 2010-12-22
Indicativ standard Titlu standard Standard înlocuit Data la care încetează prezumţia de conformitate cu standardul înlocuit
SR EN 26:2000 Aparate de producere instantanee a apei calde menajere echipate cu arzătoare atmosferice utilizând combustibil gazos
SR EN 26:2000/A1:2002 Aparate de producere instantanee a apei calde menajere echipate cu arzătoare atmosferice utilizând combustibil gazos 18.07.2001
SR EN 26:2000/A2:2004 Aparate de producere instantanee a apei calde menajere echipate cu arzătoare atmosferice utilizând combustibil gazos 18.11.2009
SR EN 26:2000/A3:2007 Aparate de producere instantanee a apei calde menajere echipate cu arzătoare atmosferice utilizând combustibil gazos 30.06.2007
SR EN 30-1-1+A2:2011 Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1-1: Securitate. Generalităţi SR EN 30-1-1:2009 31.01.2011
SR EN 30-1-2:2002 Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1-2: Securitate. Aparate cu cuptoare şi/sau grătare cu convecţie forţată
SR EN 30-1-3+A1:2007 Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1-3: Securitate. Aparate dotate cu o plită de gătit vitroceramică SR EN 30-1-3:2004 30.06.2007
SR EN 30-1-4:2003 Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1-4: Securitate. Aparate care au unul sau mai multe arzătoare cu sisteme automate de comandă
SR EN 30-1-4:2003/A1:2007 Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1-4: Securitate. Aparate care au unul sau mai multe arzătoare cu sisteme automate de comandă 30.06.2007
SR EN 30-2-1:2001 Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-1: Utilizarea raţională a energiei. Generalităţi
SR EN 30-2-1:2001/A1:2004 Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-1: Utilizarea raţională a energiei. Generalităţi 10.12.2004
SR EN 30-2-1:2001/A2:2005 Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-1: Utilizarea raţională a energiei. Generalităţi 11.11.2005
SR EN 30-2-2:2002 Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-2: Utilizarea raţională a energiei. Aparate cu cuptoare şi/sau grătare cu convecţie forţată
SR EN 88-1:2008 Regulatoare de presiune şi dispozitive de securitate asociate pentru aparatele cu gaz. Partea 1: Regulatoare de presiune pentru presiuni în amonte mai mici sau egale cu 500 mbar SR EN 88+A1:1998 31.05.2008
SR EN 88-2:2008 Regulatoare de presiune şi dispozitive de securitate asociate pentru aparatele cu gaz. Partea 2: Regulatoare de presiune pentru presiuni în amonte de la 500 mbar până la 5 bar inclusiv
SR EN 89:2002 Aparate de producere a apei calde menajere, cu acumulare, care utilizează combustibili gazoşi
SR EN 89:2002/A1:2002 Aparate de producere a apei calde menajere, cu acumulare, care utilizează combustibili gazoşi 17.10.2000
SR EN 89:2002/A2:2002 Aparate de producere a apei calde menajere, cu acumulare, care utilizează combustibili gazoşi 18.07.2001
SR EN 89:2002/A3:2007 Aparate de producere a apei calde menajere, cu acumulare, care utilizează combustibili gazoşi 30.06.2007
SR EN 89:2002/A4:2007 Aparate de producere a apei calde menajere, cu acumulare, care utilizează combustibili gazoşi 30.06.2007
SR EN 125:2010 Dispozitive de supraveghere a flăcării pentru aparate care utilizează combustibili gazoşi. Dispozitive termoelectrice de supraveghere a flăcării SR EN 125+A1:1998 22.12.2010
SR EN 126:2004 Robinete multifuncţionale pentru aparate care utilizează combustibili gazoşi SR EN 126:2000 10.12.2004
SR EN 161:2007 Robinete de închidere automate pentru arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz SR EN 161:2002 31.07.2007
SR EN 203-1+A1:2008 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1: Reguli generale de securitate SR EN 203-1:2005 18.11.2009
SR EN 203-2-1:2006 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-1: Cerinţe specifice. Arzătoare cu flacără liberă şi arzătoare wok SR EN 203-2:2001 31.12.2008
SR EN 203-2-2:2006 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-2: Cerinţe specifice. Cuptoare SR EN 203-2:2001 31.12.2008
SR EN 203-2-3:2006 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-3: Cerinţe specifice. Marmite SR EN 203-2:2001 31.12.2008
SR EN 203-2-4:2006 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-4: Cerinţe specifice. Friteuze SR EN 203-2:2001 31.12.2008
SR EN 203-2-6:2006 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-6: Cerinţe specifice. Încălzitor de apă pentru băuturi SR EN 203-2:2001 31.12.2008
SR EN 203-2-7:2007 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-7: Cerinţe particulare. Salamandre şi rotisoare SR EN 203-2:2001 31.12.2008
SR EN 203-2-8:2006 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-8: Cerinţe specifice. Aparate pentru soteuri şi reşouri paella SR EN 203-2:2001 31.12.2008
SR EN 203-2-9:2006 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-9: Cerinţe specifice. Discuri, farfurii calde şi grătare SR EN 203-2:2001 31.12.2008
SR EN 203-2-10:2007 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-10: Cerinţe particulare. Grătare pentru prăjit SR EN 203-2:2001 31.12.2008
SR EN 203-2-11:2006 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-11: Cerinţe specifice. Aparate de gătit paste făinoase SR EN 203-2:2001 31.12.2008
SR EN 203-3:2009 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 3: Materiale şi părţi în contact cu alimente şi alte aspecte sanitare
SR EN 257:2011 Termostate mecanice pentru aparate care utilizează combustibili gazoşi SR EN 257:2002 31.12.2010
SR EN 297+A2:2001 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Cazane de tip B11 şi B11BS echipate cu arzătoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW
SR EN 297+A2:2001/A3:2001 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Cazane de tip B11 şi B11BS echipate cu arzătoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW 24.02.1998
SR EN 297+A2:2001/A4:2005 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Cazane de tip B11 şi B11BS echipate cu arzătoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW 11.06.2005
SR EN 297+A2:2001/A5:2001 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Cazane de tip B11 şi B11BS echipate cu arzătoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW 31.12.1998
SR EN 297+A2:2001/A6:2004 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Cazane de tip B11 şi B11BS echipate cu arzătoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW 23.12.2003
SR EN 297+A2:2001/AC:2006 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Cazane de tip B11 şi B11BS echipate cu arzătoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW
SR EN 298:2004 Sisteme de comandă şi de securitate pentru arzătoare şi aparate cu sau fără ventilator care utilizează combustibili gazoşi SR EN 298:2002 30.09.2006
SR EN 303-3:2001 Cazane de încălzit. Partea 3: Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Asamblarea corpului unui cazan şi a unui arzător cu tiraj forţat
SR EN 303-3:2001/A2:2004 Cazane de încălzit. Partea 3: Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Asamblarea corpului unui cazan şi a unui arzător cu tiraj forţat 11.06.2005
SR EN 303-3:2001/AC:2006 Cazane de încălzit. Partea 3: Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Asamblarea corpului unui cazan şi a unui arzător cu tiraj forţat
SR EN 303-7:2007 Cazane de încălzit. Partea 7: Cazane pentru încălzire centrală echipate cu un arzător cu tiraj forţat, care utilizează combustibili gazoşi, care au puterea utilă mai mică sau egală cu 1 000 kW
SR EN 377+A1:1997 Lubrifianţi destinaţi aparatelor şi echipamentului asociat, utilizând combustibili gazoşi cu excepţia aparatelor anume destinate utilizării industriale
SR EN 416-1:2009 Tuburi radiante suspendate, echipate cu un arzător, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate SR EN 416-1:2002 18.11.2009
SR EN 416-2:2006 Tuburi radiante suspendate, echipate cu un singur arzător, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 2: Utilizarea raţională a energiei
SR EN 419-1:2009 Aparate de încălzit cu radiaţie luminoasă, suspendate, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate SR EN 419-1:2002 18.11.2009
SR EN 419-2:2006 Aparate de încălzit cu radiaţie luminoasă, suspendate, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 2: Utilizarea raţională a energiei
SR EN 437+A1:2009 Gaze de încercare. Presiuni de încercare. Categorii de aparate SR EN 437:2004 18.11.2009
SR EN 449+A1:2008 Specificaţii pentru aparate care funcţionează exclusiv cu gaze petroliere lichefiate. Aparate de uz casnic de încălzit fără racordare la coş (inclusiv aparate de încălzire cu combustie catalitică difuzivă) SR EN 449:2003 23.12.2008
SR EN 461:2002 Specificaţii pentru aparatele care funcţionează exclusiv cu gaz petrolier lichefiat. Aparate de încălzire, care nu se utilizează pentru uz casnic, fără racordare la coş, cu debit caloric mai mic de 10 kW
SR EN 461:2002/A1:2004 Specificaţii pentru aparatele care funcţionează exclusiv cu gaz petrolier lichefiat. Aparate de încălzire, care nu se utilizează pentru uz casnic, fără racordare la coş, cu debit mai mic de 10 kW 10.12.2004
SR EN 483:2002 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Cazane de tip C al cărui debit caloric nominal este mai mic sau egal cu 70 kW
SR EN 483:2002/A2:2002 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Cazane de tip C al cărui debit caloric nominal este mai mic sau egal cu 70 kW 31.01.2002
SR EN 483:2002/A2:2002/AC:2006 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Cazane de tip C al cărui debit caloric nominal este mai mic sau egal cu 70 kW
SR EN 484:2001 Specificaţii tehnice pentru aparate care funcţionează exclusiv cu gaz petrolier lichefiat. Plite de bucătărie independente, echipate sau nu cu grătar, utilizate în aer liber
SR EN 497:2001 Specificaţii pentru aparatele care funcţionează exclusiv cu gaz petrolier lichefiat. Arzătoare cu utilizări multiple, cu suporturi încorporate, utilizate în aer liber
SR EN 498:2001 Specificaţii pentru aparatele care funcţionează exclusiv cu gaz petrolier lichefiat. Grătare utilizate în aer liber
SR EN 498:2001/AC:2003 Specificaţii pentru aparatele care funcţionează exclusiv cu gaz petrolier lichefiat. Grătare utilizate în aer liber
SR EN 509:2002 Aparate cu efect decorativ de ardere care utilizează combustibili gazoşi
SR EN 509:2002/A1:2004 Aparate de ardere cu efect decorativ, care utilizează combustibili gazoşi 31.12.2003
SR EN 509:2002/A2:2005 Aparate cu efect decorativ de ardere care utilizează combustibili gazoşi 30.06.2005
SR EN 521:2006 Specificaţii pentru aparatele care funcţionează exclusiv cu gaze petroliere lichefiate. Aparate portabile alimentate la presiunea de vapori a gazelor petroliere lichefiate SR EN 521:2001 31.08.2006
SR EN 525:2009 Generatoare de aer cald cu încălzire directă şi convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decât cele de locuit, pentru o putere termică mai mică sau egală cu 300 kW SR EN 525:2002 30.11.2009
SR EN 549:1999 Materiale pe bază de cauciuc pentru garnituri şi membrane destinate aparatelor cu gaz şi instalaţiilor pentru gaz SR EN 279:1996
SR EN 291:2002
31.12.1995
SR EN 613:2002 Aparate de încălzire cu convecţie independente care utilizează combustibili gazoşi
SR EN 613:2002/A1:2004 Aparate de încălzire cu convecţie independente care utilizează combustibili gazoşi 23.12.2003
SR EN 621:2010 Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decât locuinţele, care au debitul caloric mai mic sau egal cu 300 kW, fără ventilator, pentru transportul aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere SR EN 621:2002 31.05.2010
SR EN 624:2002 Specificaţii pentru aparatele care funcţionează exclusiv cu GPL. Aparate de încălzit cu circuit etanş care funcţionează cu GPL, instalate pe vehicule şi vapoare
SR EN 624:2002/A2:2007 Specificaţii pentru aparatele care funcţionează exclusiv cu GPL. Aparate de încălzit cu circuit etanş care funcţionează cu GPL, instalate pe vehicule şi vapoare 05.06.2009
SR EN 625:2001 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Condiţii specifice funcţiei de apă caldă menajeră ale cazanelor cu două servicii, cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW
SR EN 656:2001 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Cazane de tip B al căror debit caloric nominal este mai mare de 70 kW dar mai mic sau egal cu 300 kW
SR EN 656:2001/A1:2007 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Cazane de tip B al căror debit caloric nominal este mai mare de 70 kW dar mai mic sau egal cu 300 kW 18.11.2009
SR EN 676+A2:2008 Arzătoare automate, cu tiraj forţat, care utilizează combustibili gazoşi SR EN 676:2004 30.06.2010
SR EN 676+A2:2008/AC:2009 Arzătoare automate, cu tiraj forţat, care utilizează combustibili gazoşi
SR EN 677:2001 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Cerinţe specifice ale cazanelor cu condensare cu debit nominal mai mic sau egal cu 70 kW
SR EN 732:2002 Specificaţii referitoare la aparatele care funcţionează exclusiv cu gaze petroliere lichefiate. Răcitoare cu absorbţie
SR EN 751-1:2002 Materiale de etanşare pentru racorduri filetate metalice în contact cu gaze din familia 1, 2 şi 3 de gaze şi cu apă caldă. Partea 1: Compoziţii pentru etanşare anaerobă
SR EN 751-2:2002 Materiale de etanşare pentru racorduri filetate metalice în contact cu gaze din familia 1, 2 şi 3 de gaze şi cu apă caldă. Partea 2: Compoziţii de etanşare nedurificabile
SR EN 751-3:2002 Materiale de etanşare pentru racorduri filetate metalice în contact cu gaze din familia 1, 2 şi 3 de gaze şi cu apă caldă. Partea 3: Benzi de PTFE nesinterizată
SR EN 751-3:2002/AC:2002 Materiale de etanşare pentru racorduri filetate metalice în contact cu gaze din familia 1, 2 şi 3 de gaze şi cu apă caldă. Partea 3: Benzi de PTFE nesinterizată
SR EN 777-1:2009 Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem D, securitate SR EN 777-1:2002 18.11.2009
SR EN 777-2:2009 Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 2: Sistem E, securitate SR EN 777-2:2002 18.11.2009
SR EN 777-3:2009 Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 3: Sistem F, securitate SR EN 777-3:2002 18.11.2009
SR EN 777-4:2009 Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 4: Sistem H, securitate SR EN 777-4:2001 18.11.2009
SR EN 778:2010 Generatoare de aer cald cu convecţie forţată care utilizează combustibili gazoşi, pentru încălzirea spaţiilor de locuit, care au debit caloric mai mic sau egal cu 70 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau al produselor de ardere SR EN 778:2001 06.05.2010
SR EN 1020:2010 Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decât cele casnice, care au debitul caloric mai mic sau egal cu 300 kW, cu ventilator pentru transportul a aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere SR EN 1020:2002 31.05.2010
SR EN 1106:2010 Robinete cu comandă manuală pentru aparate care utilizează combustibili gazoşi SR EN 1106:2002 22.12.2010
SR EN 1196:2002 Generatoare de aer cald pentru uz casnic şi industrial care utilizează combustibili gazoşi. Condiţii suplimentare pentru generatoarele de aer cald cu condensare
SR EN 1266:2003 Aparate de încălzire independente cu convecţie care utilizează combustibili gazoşi prevăzute cu ventilator pentru asigurarea aerului de ardere şi/sau evacuarea gazelor de ardere
SR EN 1266:2003/A1:2006 Aparate de încălzire independente cu convecţie care utilizează combustibili gazoşi prevăzute cu ventilator pentru asigurarea aerului de ardere şi/sau evacuarea gazelor de ardere 28.02.2006
SR EN 1319:2010 Generatoare de aer cald cu convecţie forţată care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea locuinţelor, prevăzute cu arzătoare cu ventilator cu putere calorifică mai mică sau egală cu 70 kW SR EN 1319:2002 30.06.2010
SR EN 1458-1:2002 Uscătoare de uz casnic cu tambur rotativ cu încălzire directă care utilizează combustibili gazoşi, de tip B22D şi B23D, cu debit caloric nominal de maxim 6 kW. Partea 1: Securitate
SR EN 1458-2:2001 Uscătoare de uz casnic cu tambur rotativ cu încălzire directă care utilizează combustibili gazoşi, tip B22D şi B23D, care au debitul caloric nominal de maxim 6 kW. Partea 2: Utilizarea raţională a energiei
SR EN 1596:2002 Specificaţii pentru aparatele care funcţionează exclusiv cu gaz petrolier lichefiat. Generatoare mobile şi portabile de aer cald cu gaz, care nu se utilizează pentru uz casnic, cu încălzire directă şi convecţie forţată
SR EN 1596:2002/A1:2004 Specificaţii pentru aparatele care funcţionează exclusiv cu gaz petrolier lichefiat. Generatoare mobile şi portabile de aer cald, cu gaz, care nu se utilizează pentru uz casnic, cu încălzire directă şi convecţie forţată 10.12.2004
SR EN 1643:2002 Sisteme de control al etanşeităţii pentru robinete de închidere automate ale arzătoarelor şi aparate cu gaz
SR EN 1854:2010 Dispozitive de supraveghere a presiunii pentru arzătore cu gaz şi aparate cu gaz SR EN 1854:2006 31.05.2012
SR EN 12067-1:2002 Dispozitive de reglare a raportului aer-gaz la arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz. Partea 1: Dispozitive pneumatice
SR EN 12067-1:2002/A1:2003 Dispozitive de reglare a raportului aer/gaz pentru arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz. Partea 1: Dispozitive pneumatice 23.12.2003
SR EN 12067-2:2004 Dispozitive de reglare a raportului aer-gaz la arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz. Partea 2: Dispozitive electronice
SR EN 12078:2002 Regulatoare de presiune pentru arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz
SR EN 12244-1:2002 Maşini de spălat care utilizează combustibili gazoşi cu debit caloric nominal care nu depăşeşte 20 kW. Partea 1: Securitate
SR EN 12244-2:2002 Maşini de spălat care utilizează combustibili gazoşi cu debit caloric nominal care nu depăşeşte 20 kW. Partea 2: Utilizarea raţională a energiei
SR EN 12309-1:2002 Aparate de climatizare şi pompe de căldură cu absorbţie şi adsorbţie care utilizează combustibili gazoşi cu debit caloric care nu depăşeşte 70 kW. Partea 1: Securitate
SR EN 12309-2:2001 Aparate de climatizare şi/sau pompe de căldură cu absorbţie şi adsorbţie care funcţionează cu combustibili gazoşi cu debitul caloric care nu depăşeşte 70kW. Partea 2: Utilizarea raţională a energiei
SR EN 12669:2002 Generatoare de aer cald cu încălzire directă care utilizează combustibili gazoşi pentru aplicaţii în sere şi încălzirea suplimentară a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuit
SR EN 12752-1:2002 Uscătoare de tip B, cu tambur, care utilizează combustibili gazoşi cu debit caloric nominal care nu depăşeşte 20 kW. Partea 1: Securitate
SR EN 12752-2:2002 Uscătoare de tip B, cu tambur, care utilizează combustibili gazoşi cu debit caloric nominal care nu depăşeşte 20 kW. Partea 2: Utilizarea raţională a energiei
SR EN 12864:2003 Regulatoare cu reglaj fix, cu presiune maximă de ieşire mai mică sau egală cu 200 mbar, care au debitul mai mic sau egal cu 4 kg/h şi asociate cu dispozitive de securitate pentru butan, propan sau amestecurile acestora
SR EN 12864:2003/A1:2004 Regulatoare cu reglaj fix, cu presiune maximă de ieşire mai mică sau egală cu 200 mbar, care au debitul mai mic sau egal cu 4 kg/h şi asociate cu dispozitive de securitate pentru butan, propan sau amestecurile acestora 10.12.2004
SR EN 12864:2003/A2:2006 Regulatoare cu reglaj fix, cu presiune maximă de ieşire mai mică sau egală cu 200 mbar, care au debitul mai mic sau egal cu 4 kg/h şi asociate cu dispozitive de securitate pentru butan, propan sau amestecurile acestora 28.02.2006
SR EN 12864:2003/A3:2010 Regulatoare cu reglaj fix, cu presiune maximă de ieşire mai mică sau egală cu 200 mbar, care au debitul mai mic sau egal cu 4 kg/h şi asociate cu dispozitive de securitate pentru butan, propan sau amestecurile acestora 28.02.2010
SR EN 13278:2004 Aparate independente de încălzire a spaţiilor, cu focar deschis frontal, care utilizează combustibili gazoşi
SR EN 13611:2008 Echipamente auxiliare pentru arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz. Cerinţe generale SR EN 13611:2002 31.05.2008
SR EN 13785+A1:2009 Regulatoare de presiune care au debitul mai mic sau egal cu 100 kg/h, cu presiune de ieşire nominală maximă mai mică sau egală cu 4 bar, altele decât regulatoarele tratate în EN 12864, şi dispozitivele de securitate asociate pentru butan, propan sau amestecurile acestora SR EN 13785:2005 05.06.2009
SR EN 13786+A1:2009 Inversoare automate care au debitul mai mic sau egal cu 100 kg/h, cu presiune de detentă nominală maximă mai mică sau egală cu 4 bar, şi dispozitivele de securitate asociate acestora, pentru butan, propan sau amestecurile acestora SR EN 13786:2004 05.06.2009
SR EN 13836:2007 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Cazane de tip B al căror debit caloric nominal este mai mare de 300 kW dar, mai mic sau egal cu 1000 kW
SR EN 14438:2007 Focare pentru încălzirea mai multor încăperi, care utilizează combustibili gazoşi
SR EN 14543+A1:2007 Specificaţii referitoare la aparatele care funcţionează exclusiv cu gaze petroliere lichefiate. Parasolare pentru încălzirea teraselor. Aparate de încălzire cu radiaţie neracordate la coş utilizate în aer liber sau în încăperi bine ventilate SR EN 14543:2005 24.05.2008
SR EN 14829:2008 Aparate de încălzire de uz casnic neracordate, independente care utilizează combustibili gazoşi care au un debit caloric nominal mai mic sau egal cu 6 kW
SR EN 15033:2007 Aparate pentru prepararea apei calde menajere prin acumulare în circuit etanş care utilizează combustibil GPL pentru vehicule şi ambarcaţiuni
SR EN 15033:2007/AC:2009 Aparate pentru prepararea apei calde menajere prin acumulare în circuit etanş care utilizează combustibil GPL pentru vehicule şi ambarcaţiuni