2014/29/UE

22.04.2016 Standarde române care adoptată standarde europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune
sub incidenţa directivei SPV 2014/29/UE în conformitate cu OJ C 138 din 2016-04-20
Indicativ standard Titlu standard Standard înlocuit Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit
SR EN 10207:2005 Oţeluri pentru recipiente sub presiune. Condiţii tehnice de livrare pentru table, benzi şi bare
SR EN ISO 15614-1:2004 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc şi sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc a nichelului şi a aliajelor de nichel
SR EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc şi sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc a nichelului şi a aliajelor de nichel. Amendament 1 Nota 3
SR EN ISO 15614-1:2004/A2:2012 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc şi sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc a nichelului şi a aliajelor de nichel Nota 3
SR EN ISO 15614-2:2005 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu arc electric a aluminiului şi aliajelor sale
SR EN ISO 15614-2:2005/AC:2009 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu arc electric a aluminiului şi aliajelor sale
Standarde române care adoptată standarde europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune
sub incidenţa directivei SPV 2009/105/EC în conformitate cu OJ C 008 din 2014-01-11
Indicativ standard Titlu standard Standard înlocuit Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit
SR EN 286-1:2001 Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să conţină aer sau azot. Partea 1: Recipiente de uz general
SR EN 286-1:2001/A1:2003 Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să conţină aer sau azot. Partea 1: Recipiente de uz general Nota 3 31.01.2003
SR EN 286-1:2001/A2:2006 Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să conţină aer sau azot. Partea 1: Recipiente de uz general Nota 3 30.04.2006
SR EN 286-1:2001/AC:2003 Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să conţină aer sau azot. Partea 1: Recipiente de uz general
SR EN 286-2:2000 Recipiente sub presiune simple, nesupuse la flacără, destinate să conţină aer sau azot. Partea 2: Recipiente sub presiune pentru circuite de frânare şi circuite auxiliare ale vehiculelor rutiere şi remorcile lor
SR EN 286-2:2000/AC:2003 Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să conţină aer sau azot. Partea 2: Recipiente sub presiune pentru circuite de frânare şi circuite auxiliare ale vehiculelor rutiere şi remorcilor lor
SR EN 286-3:2001 Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să conţină aer sau azot. Partea 3: Recipiente sub presiune, executate din oţel, destinate echipamentelor pneumatice de frânare şi echipamentelor pneumatice auxiliare ale materialului rulant feroviar
SR EN 286-4:2001 Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să conţină aer sau azot. Partea 4: Recipiente sub presiune, executate din aliaje de aluminiu, destinate echipamentelor pneumatice de frânare şi echipamentelor pneumatice auxiliare ale materialului rulant
SR EN 287-1:2011 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oţeluri SR EN 287-1:2004 04.05.2013
SR EN 10207:2005 Oţeluri pentru recipiente sub presiune. Condiţii tehnice de livrare pentru table, benzi şi bare
SR EN ISO 15614-1:2004 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc şi sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc a nichelului şi a aliajelor de nichel
SR EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc şi sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc a nichelului şi a aliajelor de nichel. Amendament 1 Nota 3 31.08.2008
SR EN ISO 15614-1:2004/A2:2012 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc şi sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc a nichelului şi a aliajelor de nichel Nota 3 04.05.2013
SR EN ISO 15614-2:2005 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu arc electric a aluminiului şi aliajelor sale
SR EN ISO 15614-2:2005/AC:2009 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu arc electric a aluminiului şi aliajelor sale