2006/95/EC

22.04.2016/  Standarde române care adoptă standarde europene cu privire la echipamentele electrice destinate utilizării in cadrul unor anumite limite de tensiune sub incidenţa directivei LVD 2006/95/EC conform cu OJ C 126 din 2016-04-08

Indicativ standard Titlu standard Standard înlocuit Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit
Nota 1
SR EN ISO 11252:2014 Laseri şi echipamente cu laser. Dispozitive cu laser. Cerinţe minime pentru documentaţie SR EN ISO 11252:2008
Nota 2.1
SR EN 13637:2015 Feronerie pentru clădiri. Sisteme de închidere acţionate electric pentru utilizare pe căi de evacuare. Cerinţe şi metode de încercare
SR HD 308 S2:2002 Identificarea conductoarelor cablurilor şi cordoanelor flexibile SR HD 308 S1:2002
Nota 2.1
01.04.2006
SR HD 368 S1:2001 Aparate de măsurat electrice înregistratoare cu acţiune directă şi accesoriile lor
SR HD 549 S1:2001 Sisteme pentru conferinţe. Cerinţe electrice şi audio
SR HD 597 S1:2002 Condensatoare de cuplaj şi divizoare capacitive
SR HD 597 S1:2002/AC:2015 Condensatoare de cuplaj şi divizoare capacitive
SR HD 603 S1:2001 Cabluri de distribuţie de tensiune nominală 0,6/1 kV
SR HD 603 S1:2001/A1:2002 Cabluri de distribuţie de tensiune nominală 0,6/1 kV Nota 3 01.09.1998
SR HD 603 S1:2001/A2:2004 Cabluri de distribuţie de tensiune nominală 0,6/1 kV Nota 3 01.02.2006
SR HD 603 S1:2001/A3:2007 Cabluri de distribuţie de tensiune nominală 0,6/1 kV Nota 3 01.11.2009
SR HD 604 S1:2001 Cabluri de energie 0,6/1 kV, cu comportare particulară la foc, pentru utilizare în centralele electrice
SR HD 604 S1:2001/A1:2002 Cabluri de energie 0,6/1 kV şi 1,9/3,3 kV, cu comportare particulară la foc, pentru utilizare în centralele electrice Nota 3 01.12.1997
SR HD 604 S1:2001/A2:2003 Cabluri de energie 0,6/1 kV şi 1,9/3,3 kV cu comportare particulară la foc, pentru utilizare în centralele electrice Nota 3 01.07.2005
SR HD 604 S1:2001/A3:2006 Cabluri de energie 0,6/1 kV şi 1,9/3,3 kV, cu comportare particulară la foc, pentru utilizare în centralele electrice Nota 3 01.06.2008
SR HD 626 S1:2001 Cabluri de distribuţie aeriene, de tensiune nominală Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2)kV
SR HD 626 S1:2001/A1:2002 Cabluri de distribuţie aeriene, de tensiune nominală Uo/U (Um): 0,6 / 1 (1,2) kV Nota 3 01.12.1997
SR HD 626 S1:2001/A2:2003 Cabluri de distribuţie aeriene, de tensiune nominală Uo/U(Um): 0,6/1(1,2) kV Nota 3 01.08.2003
SR HD 627 S1:2001 Cabluri multiconductoare şi multiperechi pentru instalare în aer şi în pământ
SR HD 627 S1:2001/A1:2002 Cabluri multiconductoare şi multiperechi pentru instalare în aer şi în pământ Nota 3 01.08.2001
SR HD 627 S1:2001/A2:2006 Cabluri multiconductoare şi multiperechi pentru instalare în aer şi în pământ Nota 3 01.06.2008
SR HD 639 S1:2003 Aparate electrice mici. Dispozitive de curent diferenţial rezidual mobile fără dispozitiv încorporat de protecţie la supracurent pentru uz casnic şi similar (DDRM)
SR HD 639 S1:2003/A1:2004 Aparate electrice mici. Dispozitive de curent diferenţial rezidual mobile fără dispozitiv încorporat de protecţie la supracurent pentru uz casnic şi similar (DDRM) Nota 3 01.06.2005
SR HD 639 S1:2003/A2:2011 Aparate electrice mici. Dispozitive de curent diferenţial rezidual mobile fără dispozitiv încorporat de protecţie la supracurent pentru uz casnic şi similar (DDRM) Nota 3 01.09.2013
SR HD 639 S1:2003/AC:2014 Aparate electrice mici. Dispozitive de curent diferenţial rezidual mobile fără dispozitiv încorporat de protecţie la supracurent pentru uz casnic şi similar (DDRM)
SR EN 41003:2009 Prescripţii particulare de securitate pentru echipamentele destinate a fi conectate la reţele de telecomunicaţii şi/sau la sisteme de distribuţie prin cablu SR EN 41003:2002
Nota 2.1
01.07.2011
SR EN 50065-4-2:2003 Transmisia semnalelor prin reţelele electrice de joasă tensiune în banda de frecvenţe de la 3 kHz până la 148,5 kHz. Partea 4-2: Filtre de joasă tensiune de decuplare. Cerinţe de securitate
SR EN 50065-4-2:2003/A1:2004 Transmisiunea semnalelor prin instalaţii electrice de joasă tensiune în domeniul de frecvenţe de la 3 kHz până la 148,5 kHz. Partea 4-2: Filtre de decuplare de joasă tensiune. Cerinţe de securitate Nota 3 01.12.2005
SR EN 50065-4-2:2003/A2:2006 Transmisia semnalelor prin reţelele electrice de joasă tensiune în banda de frecvenţe de la 3 kHz până la 148,5 kHz şi de la 1,6 MHz până la 30 MHz. Partea 4-2: Filtre de joasă tensiune de decuplare. Cerinţe de securitate Nota 3 01.03.2008
SR EN 50065-4-7:2006 Transmisia semnalelor prin reţelele electrice de joasă tensiune în banda de frecvenţe de la 3 kHz până la 148,5 kHz şi de la 1,6 MHz până la 30 MHz. Partea 4-7: Filtre portabile de joasă tensiune de decuplare. Cerinţe de securitate
SR EN 50085-1:2006 Sisteme de jgheaburi şi de tuburi profilate pentru instalaţii electrice. Partea 1: Prescripţii generale SR EN 50085-1:2001
Nota 2.1
01.07.1999
SR EN 50085-1:2006/A1:2014 Sisteme de jgheaburi şi de tuburi profilate pentru instalaţii electrice. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 20.05.2016
SR EN 50085-2-1:2007 Sisteme de jgheaburi şi sisteme de tuburi profilate pentru instalaţiile electrice. Partea 2-1: Sisteme de jgheaburi şi sisteme de tuburi profilate prevăzute a fi montate pe pereţi şi pe tavane
SR EN 50085-2-1:2007/A1:2012 Sisteme de jgheaburi şi sisteme de tuburi profilate pentru instalaţiile electrice. Partea 2-1: Sisteme de jgheaburi şi sisteme de tuburi profilate prevăzute a fi montate pe pereţi şi pe tavane Nota 3 10.10.2014
SR EN 50085-2-2:2009 Sisteme de jgheaburi şi sisteme de tuburi profilate pentru instalaţiile electrice. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru sisteme de jgheaburi şi sisteme de tuburi profilate prevăzute pentru a fi montate sub podea, încastrate în podea sau pe podea
SR EN 50085-2-3:2011 Sisteme de jgheaburi şi sisteme de tuburi profilate pentru instalaţii electrice. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru sisteme de jgheaburi cu fante destinate instalaţiilor din dulapuri SR EN 50085-2-3:2002
Nota 2.1
01.03.2013
SR EN 50085-2-4:2010 Sisteme de jgheaburi şi sisteme de tuburi profilate pentru instalaţii electrice. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru coloane şi minicoloane
SR EN 50106:2009 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Reguli particulare pentru încercările de lot referitoare la aparatele din domeniul de aplicare al EN 60335-1 SR EN 50106:2003;
SR EN 50106/A1:2001;
SR EN 50106/A2:2001
Nota 2.1
01.06.2011
SR EN 50117-1:2003 Cabluri coaxiale. Partea 1: Specificaţie generică
SR EN 50117-1:2003/A1:2007 Cabluri coaxiale. Partea 1: Specificaţie generică Nota 3 01.07.2009
SR EN 50117-1:2003/A2:2014 Cabluri coaxiale. Partea 1: Specificaţie generică Nota 3 17.06.2016
SR EN 50117-2-1:2006 Cabluri coaxiale. Partea 2-1: Specificaţie intermediară pentru cablurile utilizate în reţelele de distribuţie prin cablu. Cabluri interioare de conectare pentru reţele care funcţionează de la 5 MHz până la 1 000 MHz
SR EN 50117-2-1:2006/A1:2008 Cabluri coaxiale. Partea 2-1: Specificaţie intermediară pentru cablurile utilizate în reţelele de distribuţie prin cablu. Cabluri de conectare de interior pentru sisteme care funcţionează de la 5 MHz până la 1 000 MHz Nota 3 01.12.2010
SR EN 50117-2-1:2006/A2:2014 Cabluri coaxiale. Partea 2-1: Specificaţie intermediară pentru cablurile utilizate în reţelele de distribuţie prin cablu. Cabluri de conectare de interior pentru sisteme care funcţionează de la 5 MHz până la 1 000 MHz Nota 3 01.07.2016
SR EN 50117-2-2:2005 Cabluri coaxiale. Partea 2-2: Specificaţie intermediară pentru cablurile utilizate în reţelele de distribuţie prin cablu. Cabluri de conectare de exterior pentru sisteme care funcţionează de la 5 MHz până la 1 000 MHz
SR EN 50117-2-2:2005/A1:2008 Cabluri coaxiale. Partea 2-2: Specificaţie intermediară pentru cablurile utilizate în reţelele de distribuţie prin cablu. Cabluri de conectare de exterior pentru sisteme care funcţionează de la 5 MHz până la 1 000 MHz Nota 3 01.12.2010
SR EN 50117-2-2:2005/A2:2014 Cabluri coaxiale. Partea 2-2: Specificaţie intermediară pentru cablurile utilizate în reţelele de distribuţie prin cablu. Cabluri de conectare de exterior pentru sisteme care funcţionează de la 5 MHz până la 1 000 MHz Nota 3 01.07.2016
SR EN 50117-2-3:2005 Cabluri coaxiale. Partea 2-3: Specificaţie intermediară pentru cablurile utilizate în reţelele de distribuţie prin cablu. Cabluri de distribuţie şi cabluri de transport pentru reţele care funcţionează de la 5 MHz până la 1 000 MHz
SR EN 50117-2-3:2005/A1:2008 Cabluri coaxiale. Partea 2-3: Specificaţie intermediară pentru cablurile utilizate în reţelele de distribuţie prin cablu. Cabluri de distribuţie şi cabluri de transport pentru reţele care funcţionează de la 5 MHz până la 1 000 MHz Nota 3 01.12.2010
SR EN 50117-2-3:2005/A2:2014 Cabluri coaxiale. Partea 2-3: Specificaţie intermediară pentru cablurile utilizate în reţelele de distribuţie prin cablu. Cabluri de distribuţie şi cabluri de transport pentru reţele care funcţionează de la 5 MHz până la 1 000 MHz Nota 3 01.07.2016
SR EN 50117-2-4:2005 Cabluri coaxiale. Partea 2-4: Specificaţie intermediară pentru cablurile utilizate în reţelele de distribuţie prin cablu. Cabluri de conectare de interior pentru reţele care funcţionează de la 5 MHz până la 3 000 MHz
SR EN 50117-2-4:2005/A1:2008 Cabluri coaxiale. Partea 2-4: Specificaţie intermediară pentru cablurile utilizate în reţelele de distribuţie prin cablu. Cabluri de conectare de interior pentru sisteme care funcţionează de la 5 MHz până la 3 000 MHz Nota 3 01.12.2010
SR EN 50117-2-4:2005/A2:2014 Cabluri coaxiale. Partea 2-4: Specificaţie intermediară pentru cablurile utilizate în reţelele de distribuţie prin cablu. Cabluri de conectare de interior pentru sisteme care funcţionează de la 5 MHz până la 3 000 MHz Nota 3 01.07.2016
SR EN 50117-2-5:2005 Cabluri coaxiale. Partea 2-5: Specificaţie intermediară pentru cablurile utilizate în reţelele de distribuţie prin cablu. Cabluri de conectare de exterior pentru sisteme care funcţionează de la 5 MHz până la 3 000 MHz
SR EN 50117-2-5:2005/A1:2008 Cabluri coaxiale. Partea 2-5: Specificaţie intermediară pentru cablurile utilizate în reţelele de distribuţie prin cablu. Cabluri de conectare de exterior pentru sisteme care funcţionează de la 5 MHz până la 3 000 MHz Nota 3 01.12.2010
SR EN 50117-2-5:2005/A2:2014 Cabluri coaxiale. Partea 2-5: Specificaţie intermediară pentru cablurile utilizate în reţelele de distribuţie prin cablu. Cabluri de conectare de exterior pentru sisteme care funcţionează de la 5 MHz până la 3 000 MHz Nota 3 01.07.2016
SR EN 50117-3-1:2003 Cabluri coaxiale. Partea 3-1: Specificaţie intermediară pentru cablurile utilizate în aplicaţii de telecomunicaţii. Cabluri de dimensiuni mici (miniaturale) utilizate în sistemele de comunicaţii digitale
SR EN 50117-4-1:2009 Cabluri coaxiale. Partea 4-1: Specificaţie intermediară pentru cablurile destinate sistemelor de cablare BCT în conformitate cu EN 50173. Cabluri de conectare de interior pentru sisteme care funcţionează de la 5 MHz până la 3000 MHz
SR EN 50117-4-1:2009/A1:2014 Cabluri coaxiale. Partea 4-1: Specificaţie intermediară pentru cablurile destinate sistemelor de cablare BCT în conformitate cu EN 50173. Cabluri de conectare de interior pentru sisteme care funcţionează de la 5 MHz până la 3000 MHz Nota 3 17.06.2016
EN 50117-4-2:2015 programat sa fie adoptat in 05.2016 Cabluri coaxiale. Partea 4-2: Specificaţie intermediară pentru cablurile CATV până la 6 GHz utilizate în reţele de distribuţie prin cablu
SR EN 50156-1:2004 Echipament electric pentru instalaţii de ardere şi echipament auxiliar. Partea 1: Prescripţii pentru proiectare şi instalare
SR EN 50156-1:2015 Echipament electric pentru instalaţii de ardere şi echipament auxiliar. Partea 1: Prescripţii pentru proiectare şi instalare SR EN 50156-1:2004 26.01.2018
SR EN 50178:2002 Echipamente electronice utilizate în instalaţii de putere
SR EN 50250:2004 Adaptoare de conversie pentru utilizări industriale SR EN 50250:2001
Nota 2.1
01.07.2005
SR EN 50250:2004/AC:2014 Adaptoare de conversie pentru utilizări industriale
SR EN 50250:2004/A1:2015 Adaptoare de conversie pentru utilizări industriale Nota 3 19.01.2018
SR EN 50274:2003 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Protecţia împotriva şocurilor electrice. Protecţia împotriva contactului direct involuntar cu părţi active periculoase
SR EN 50274:2003/AC:2014 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Protecţia împotriva şocurilor electrice. Protecţia împotriva contactului direct involuntar cu părţi active periculoase
SR EN 50288-1:2004 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 1: Specificaţie generică
SR EN 50288-1:2013 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 1: Specificaţie generică SR EN 50288-1:2004
Nota 2.1
18.03.2016
SR EN 50288-2-1:2004 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 2-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 100 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri
SR EN 50288-2-1:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 2-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 100 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri SR EN 50288-2-1:2004
Nota 2.1
18.03.2016
SR EN 50288-2-2:2004 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 2-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 100 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare
SR EN 50288-2-2:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 2-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 100 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare SR EN 50288-2-2:2004
Nota 2.1
18.03.2016
SR EN 50288-3-1:2004 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 3-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii până la 100 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri
SR EN 50288-3-1:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 3-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii până la 100 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri SR EN 50288-3-1:2004
Nota 2.1
18.03.2016
SR EN 50288-3-2:2004 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 3-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii până la 100 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare
SR EN 50288-3-2:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 3-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii până la 100 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare SR EN 50288-3-2:2004
Nota 2.1
18.03.2016
SR EN 50288-4-1:2004 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 4-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 600 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri
SR EN 50288-4-1:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 4-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 600 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri SR EN 50288-4-1:2004
Nota 2.1
18.03.2016
SR EN 50288-4-2:2004 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 4-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 600 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare
SR EN 50288-4-2:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 4-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 600 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare SR EN 50288-4-2:2004
Nota 2.1
18.03.2016
SR EN 50288-5-1:2004 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 5-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 250 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri
SR EN 50288-5-1:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 5-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 250 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri SR EN 50288-5-1:2004
Nota 2.1
18.03.2016
SR EN 50288-5-2:2004 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 5-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 250 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare
SR EN 50288-5-2:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 5-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 250 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare SR EN 50288-5-2:2004
Nota 2.1
18.03.2016
SR EN 50288-6-1:2004 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 6-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii până la 250 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri
SR EN 50288-6-1:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 6-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii până la 250 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri SR EN 50288-6-1:2004
Nota 2.1
18.03.2016
SR EN 50288-6-2:2004 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 6-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii până la 250 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare
SR EN 50288-6-2:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 6-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii până la 250 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare SR EN 50288-6-2:2004
Nota 2.1
18.03.2016
SR EN 50288-7:2006 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 7: Specificaţie intermediară pentru cabluri pentru aparatură de măsurat şi de control
SR EN 50288-8:2012 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 8: Specificaţie pentru cabluri de tip 1 pentru aplicaţii până la 2 MHz
SR EN 50288-9-1:2013 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 9-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 1 000 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri
EN 50288-9-2:2015 programat sa fie adoptat in 06 2016 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 9-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii de la 1 MHz până la 1 000 MHz. Cabluri pentru zonă de lucru, patch cord şi centre de date
SR EN 50288-10-1:2013 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 10-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 500 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri
EN 50288-10-2:2015 programat sa fie adoptat in 07 2016 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 10-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii de la 1 MHz până la 500 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri
SR EN 50288-11-1:2013 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 11-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii până la 500 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri
EN 50288-11-2:2015 programat sa fie adoptat in 06 2016 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 11-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii de la 1 MHz până la 500 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri
SR EN 50289-1-3:2003 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 1-3: Metode de încercări electrice. Rigiditate dielectrică
SR EN 50289-1-4:2003 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 1-4: Metode de încercări electrice. Rezistenţă de izolaţie
SR EN 50290-2-1:2005 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-1: Reguli comune de concepţie şi construcţie
SR EN 50290-2-20:2002 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-20: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Generalităţi
SR EN 50290-2-21:2002 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-21: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri de PVC pentru izolaţii
SR EN 50290-2-21:2002/A1:2008 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-21: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri de PVC pentru izolaţii Nota 3 01.03.2010
SR EN 50290-2-21:2002/A1:2008/AC:2016 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-21: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri de PVC pentru izolaţii
SR EN 50290-2-22:2002 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-22: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri de PVC pentru mantale
SR EN 50290-2-22:2002/A1:2008 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-22: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri de PVC pentru mantale Nota 3 01.03.2010
SR EN 50290-2-23:2002 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-23: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Polietilenă pentru izolaţii
SR EN 50290-2-23:2014 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-23: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Polietilenă pentru izolaţii ale cablurilor multipereche utilizate în reţele de telecomunicaţii: cabluri exterioare SR EN 50290-2-23:2002
Nota 2.1
16.09.2016
SR EN 50290-2-24:2002 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-24: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Polietilenă pentru mantale
SR EN 50290-2-24:2002/A1:2009 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-24: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Polietilenă pentru mantale Nota 3 01.11.2011
SR EN 50290-2-25:2003 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-25: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Polipropilenă pentru izolaţii
SR EN 50290-2-25:2014 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-25: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Polipropilenă pentru izolaţii SR EN 50290-2-25:2003
Nota 2.1
16.09.2016
SR EN 50290-2-26:2003 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-26: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri pentru izolaţii fără halogeni şi cu întârziere la propagarea flăcării
SR EN 50290-2-26:2003/A1:2008 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-26: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri pentru izolaţii fără halogeni şi cu întârziere la propagarea flăcării Nota 3 01.03.2010
SR EN 50290-2-27:2003 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-27: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri pentru mantale termoplastice fără halogeni şi cu întârziere la propagarea flăcării
SR EN 50290-2-27:2003/A1:2008 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-27: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri pentru mantale termoplastice fără halogeni şi cu întârziere la propagarea flăcării Nota 3 01.03.2010
SR EN 50290-2-27:2003/A1:2008/AC:2014 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-27: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri pentru mantale termoplastice fără halogeni şi cu întârziere la propagarea flăcării
SR EN 50290-2-28:2003 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-28: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri de umplutură pentru cabluri umplute
SR EN 50290-2-29:2003 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-29: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Polietilenă (PE) reticulată pentru izolaţii
SR EN 50290-2-30:2004 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-30: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Poli(tetrafluoretilenă – hexafluorpropilenă) (FEP) pentru izolaţii şi mantale
SR EN 50290-4-1:2003 Cabluri de comunicaţii. Partea 4-1: Consideraţii generale privind utilizarea cablurilor. Condiţii de mediu şi aspecte de securitate
SR EN 50290-4-1:2015 Cabluri de comunicaţii. Partea 4-1: Consideraţii generale privind utilizarea cablurilor. Condiţii de mediu şi aspecte de securitate SR EN 50290-4-1:2003
Nota 2.1
16.09.2016
SR EN 50290-4-2:2015 Cabluri de comunicaţii. Partea 4-2: Consideraţii generale privind utilizarea cablurilor. Ghid de utilizare
SR EN 50364:2010 Limitarea expunerii umane la câmpuri electromagnetice generate de echipamente care funcţionează în domeniul de frecvenţă de la 0 Hz până la 300 GHz, folosite la Supravegherea Electronică a Obiectelor – EAS), identificarea prin radio-frecvenţă (RFID) şi aplicaţii similare SR EN 50364:2002
Nota 2.1
01.11.2012
SR EN 50369:2006 Sisteme de învelişuri de protecţie etanşe la lichide pentru managementul cablării
SR EN 50406-1:2005 Cabluri multipereche pentru utilizatorul final utilizate în reţele de telecomunicaţii cu rată mare de biţi. Partea 1: Cabluri aeriene
SR EN 50406-2:2005 Cabluri multipereche pentru utilizatorul final utilizate în reţele de telecomunicaţii cu rată mare de biţi. Partea 2: Cabluri pentru instalare în conducte şi cabluri îngropate
SR EN 50407-1:2004 Cabluri multipereche utilizate în reţele de telecomunicaţii cu acces digital cu rată mare de biţi. Partea 1: Cabluri exterioare
SR EN 50407-3:2015 Cabluri multipereche utilizate în reţele de telecomunicaţii cu acces digital cu rată mare de biţi. Partea 3: Cabluri multipereche/cuarte de interior până la 100 MHz, montate în coloană pentru lungimea maximă a conexiunii de 100 m care suportă servicii universale, xDSL şi aplicaţii până la 100 MBiţi pe IP (Internetprotocol)
SR EN 50428:2006 Întreruptoare pentru instalaţiile electrocasnice fixe şi similare. Standard colateral. Întreruptoare şi accesorii asociate pentru utilizare în sistemele electronice ale locuinţelor şi ale clădirilor (HBES)
SR EN 50428:2006/A1:2008 Întreruptoare pentru instalaţiile electrocasnice fixe şi similare. Standard colateral. Întreruptoare şi accesorii asociate pentru utilizare în sistemele electronice ale locuinţelor şi ale clădirilor (HBES) Nota 3 01.10.2010
SR EN 50428:2006/A2:2010 Întreruptoare pentru instalaţiile electrocasnice fixe şi similare. Standard colateral. Întreruptoare şi accesorii asociate pentru utilizare în sistemele electronice ale locuinţelor şi ale clădirilor (HBES) Nota 3 01.06.2012
SR EN 50441-1:2012 Cabluri pentru instalaţii rezidenţiale de telecomunicaţii de interior. Partea 1: Cabluri neecranate – Clasa 1 SR EN 50441-1:2006
Nota 2.1
23.01.2015
SR EN 50441-2:2012 Cabluri pentru instalaţii rezidenţiale de telecomunicaţii de interior. Partea 2: Cabluri ecranate – Clasa 1 SR EN 50441-2:2006
Nota 2.1
23.01.2015
SR EN 50441-3:2006 Cabluri pentru instalaţii rezidenţiale de telecomunicaţii de interior. Partea 3: Cabluri ecranate – Clasa 3
SR EN 50441-4:2012 Cabluri pentru instalaţii rezidenţiale de telecomunicaţii de interior. Partea 4: Cabluri până la 1200 MHz – Clasa 3
SR EN 50445:2008 Standard de familie de produse pentru demonstrarea conformităţii unui echipament pentru sudare electrică prin presiune, sudare cu arc electric şi procedee conexe, cu restricţii de bază referitoare la expunerea persoanelor la câmpuri electromagnetice (0 Hz – 300 GHz)
SR EN 50491-3:2010 Cerinţe generale pentru sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri (HBES) şi sisteme de control şi automatizare a clădirilor (BACS). Partea 3: Cerinţe de securitate electrică SR EN 50090-2-2:2001;
SR EN 50090-2-2:2001/A1:2003;
SR EN 50090-2-2:2001/A2:2007
Nota 2.1
01.03.2012
SR EN 50491-4-1:2012 Cerinţe generale pentru sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri (HBES) şi sisteme de control şi automatizare a clădirilor (BACS). Partea 4-1: Cerinţe generale de securitate funcţională pentru produse destinate a fi integrate în sistemele HBES/BACS
SR EN 50491-6-1:2014 Cerinţe generale pentru sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri (HBES) şi sisteme de automatizare şi control al clădirilor (BACS). Partea 6-1: Instalaţii HBES. Planificare şi instalare
SR EN 50520:2010 Plăci şi benzi de acoperire pentru protecţia şi semnalarea amplasării cablurilor îngropate sau a conductelor îngropate în instalaţiile subterane
SR EN 50525-1:2011 Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasă tensiune cu tensiunea nominală (Uo/U) până la 450/750 V, inclusiv. Partea 1: Prescripţii generale SR HD 21.1 S4:2004;
SR HD 22.1 S4:2004
Nota 2.1
17.01.2014
SR EN 50525-2-11:2011 Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasă tensiune cu tensiunea nominală (Uo/U) până la 450/750 V, inclusiv. Partea 2-11: Cabluri pentru aplicaţii generale. Cabluri flexibile cu izolaţie termoplastică de PVC SR HD 21.5 S3:2002;
SR HD 21.5 S3:2002/A1:2002;
SR HD 21.5 S3:2002/A2:2003;
SR HD 21.12 S1:2001;
SR HD 21.12 S1:2001/A1:2003
Nota 2.1
17.01.2014
SR EN 50525-2-12:2011 Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasă tensiune cu tensiunea nominală (Uo/U) până la 450/750 V, inclusiv. Partea 2-12: Cabluri pentru aplicaţii generale. Cabluri cu izolaţie termoplastică de PVC pentru cordoane extensibile SR HD 21.10 S2:2003
Nota 2.1
17.01.2014
SR EN 50525-2-21:2011 Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasă tensiune cu tensiunea nominală (Uo/U) până la 450/750 V, inclusiv. Partea 2-21: Cabluri pentru aplicaţii generale. Cabluri flexibile cu izolaţie elastomerică reticulată SR HD 22.4 S4:2004;
SR HD 22.10 S2:2007;
SR HD 22.11 S2:2007;
SR HD 22.12 S2:2007;
SR HD 22.16 S2:2007
Nota 2.1
17.01.2014
SR EN 50525-2-22:2011 Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasă tensiune cu tensiunea nominală (Uo/U) până la 450/750 V, inclusiv. Partea 2-22: Cabluri pentru aplicaţii generale. Cabluri cu izolaţie elastomerică reticulată şi cu tresă pentru aplicaţii care necesită flexibilitate mărită SR HD 22.14 S3:2007
Nota 2.1
17.01.2014
SR EN 50525-2-31:2011 Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasă tensiune cu tensiunea nominală (Uo/U) până la 450/750 V, inclusiv. Partea 2-31: Cabluri pentru aplicaţii generale. Cabluri cu un singur conductor fără manta, cu izolaţie termoplastică de PVC SR HD 21.3 S3:2001;
SR HD 21.3 S3:2001/A1:2001;
SR HD 21.3 S3:2001/A2:2009;
SR HD 21.7 S2:2001;
SR HD 21.7 S2:2001/A1:2001
Nota 2.1
17.01.2014
SR EN 50525-2-41:2011 Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasă tensiune cu tensiunea nominală (Uo/U) până la 450/750 V, inclusiv. Partea 2-41: Cabluri pentru aplicaţii generale. Cabluri cu un singur conductor cu izolaţie de cauciuc siliconic reticulat SR HD 22.3 S4:2005;
SR HD 22.3 S4:2005/A1:2006
Nota 2.1
17.01.2014
SR EN 50525-2-42:2011 Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasă tensiune cu tensiunea nominală (Uo/U) până la 450/750 V, inclusiv. Partea 2-42: Cabluri pentru aplicaţii generale. Cabluri cu un singur conductor fără manta cu izolaţie de EVA reticulată SR HD 22.7 S2:2001;
SR HD 22.7 S2:2001/A1:2001;
SR HD 22.7 S2:2001/A2:2005
Nota 2.1
17.01.2014
SR EN 50525-2-51:2011 Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasă tensiune cu tensiunea nominală (Uo/U) până la 450/750 V, inclusiv. Partea 2-51: Cabluri pentru aplicaţii generale. Cabluri de comandă rezistente la ulei cu izolaţie termoplastică de PVC SR HD 21.13 S1:2001;
SR HD 21.13 S1:2001/A1:2003
Nota 2.1
17.01.2014
SR EN 50525-2-71:2011 Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasă tensiune cu tensiunea nominală (Uo/U) până la 450/750 V, inclusiv. Partea 2-71: Cabluri pentru aplicaţii generale. Cabluri plate cu fire leonice (cordoane) cu izolaţie termoplastică de PVC SR HD 21.5 S3:2002;
SR HD 21.5 S3:2002/A1:2002;
SR HD 21.5 S3:2002/A2:2003
Nota 2.1
17.01.2014
SR EN 50525-2-72:2011 Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasă tensiune cu tensiunea nominală (Uo/U) până la 450/750 V, inclusiv. Partea 2-72: Cabluri pentru aplicaţii generale. Cabluri plate separabile (cordoane) cu izolaţie termoplastică de PVC SR HD 21.11 S1:2001;
SR HD 21.11 S1:2001/A1:2003
Nota 2.1
17.01.2014
SR EN 50525-2-81:2011 Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasă tensiune cu tensiunea nominală (Uo/U) până la 450/750 V, inclusiv. Partea 2-81: Cabluri pentru aplicaţii generale. Cabluri cu izolaţie elastomerică reticulată pentru sudare cu arc SR HD 22.6 S2:2001;
SR HD 22.6 S2:2001/A1:2001;
SR HD 22.6 S2:2001/A2:2004
Nota 2.1
17.01.2014
SR EN 50525-2-82:2011 Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasă tensiune cu tensiunea nominală (Uo/U) până la 450/750 V, inclusiv. Partea 2-82: Cabluri pentru aplicaţii generale. Cabluri cu izolaţie elastomerică reticulată pentru ghirlande luminoase SR HD 22.8 S2:2001;
SR HD 22.8 S2:2001/A1:2001;
SR HD 22.8 S2:2001/A2:2005
Nota 2.1
17.01.2014
SR EN 50525-2-83:2011 Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasă tensiune cu tensiunea nominală (Uo/U) până la 450/750 V, inclusiv. Partea 2-83: Cabluri pentru aplicaţii generale. Cabluri multiconductoare cu izolaţie de cauciuc siliconic reticulat SR HD 22.15 S2:2007
Nota 2.1
17.01.2014
SR EN 50525-3-11:2011 Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasă tensiune cu tensiunea nominală (Uo/U) până la 450/750 V, inclusiv. Partea 3-11: Cabluri cu performanţe speciale la foc. Cabluri flexibile cu izolaţie termoplastică fără halogeni şi cu emisie redusă de fum SR HD 21.14 S1:2004
Nota 2.1
17.01.2014
SR EN 50525-3-21:2011 Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasă tensiune cu tensiunea nominală (Uo/U) până la 450/750 V, inclusiv. Partea 3-21: Cabluri cu performanţe speciale la foc. Cabluri flexibile cu izolaţie elastomerică reticulată fără halogeni şi cu emisie redusă de fum SR HD 22.13 S2:2007
Nota 2.1
17.01.2014
SR EN 50525-3-31:2011 Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasă tensiune cu tensiunea nominală (Uo/U) până la 450/750 V, inclusiv. Partea 3-31: Cabluri cu performanţe speciale la foc. Cabluri cu un singur conductor fără manta, cu izolaţie termoplastică fără halogeni şi cu emisie redusă de fum SR HD 21.15 S1:2007
Nota 2.1
17.01.2014
SR EN 50525-3-41:2011 Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasă tensiune cu tensiunea nominală (Uo/U) până la 450/750 V, inclusiv. Partea 3-41: Cabluri cu performanţe speciale la foc. Cabluri cu un singur conductor fără manta, cu izolaţie elastomerică reticulată fără halogeni şi cu emisie redusă de fum SR HD 22.9 S3:2007
Nota 2.1
17.01.2014
SR EN 50539-11:2013 Descărcătoare de joasă tensiune. Descărcătoare pentru aplicaţii specifice care includ curentul continuu. Partea 11: prescripţii şi încercări pentru descărcătoare din instalaţii fotovoltaice
SR EN 50539-11:2013/A1:2015 Descărcătoare de joasă tensiune. Descărcătoare pentru aplicaţii specifice care includ curentul continuu. Partea 11: prescripţii şi încercări pentru descărcătoare din instalaţii fotovoltaice Nota 3 25.07.2017
SR EN 50550:2011+AC:2012 Dispozitiv de protecţie împotriva supratensiunilor la frecvenţă industrială pentru aplicaţii de uz casnic şi similare
SR EN 50550:2011+AC:2012/A1:2015 Dispozitiv de protecţie împotriva supratensiunilor la frecvenţă industrială pentru aplicaţii de uz casnic şi similare Nota 3 28.07.2017
SR EN 50556:2011 Sisteme de semnale pentru circulaţia rutieră
SR EN 50557:2012 Prescripţii pentru dispozitivele cu reînchidere automată (DRA) pentru întreruptoare automate ID şi DD, pentru utilizări casnice şi similare
SR EN 50615:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru dispozitive pentru prevenirea şi stingerea focului pentru plite (plăci de gătit)
SR EN 50618:2015 Cabluri electrice pentru sisteme fotovoltaice
SR EN 60051-1:2002 Aparate de măsurat electrice indicatoare analogice cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 1: Definiţii şi prescripţii generale comune tuturor părţilor Nota 2.1 01.09.1999
SR EN 60051-2:2000 Aparatele electrice de măsurat indicatoare analogice cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 2: Prescripţii particulare pentru ampermetre şi voltmetre
SR EN 60051-3+A1:2000 Aparate electrice de măsurat indicatoare analogice cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 3: Prescripţii particulare pentru wattmetre şi varmetre
SR EN 60051-4:2000 Aparate electrice de măsurat indicatoare analogice cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 4: Prescripţii particulare pentru frecvenţmetre
SR EN 60051-5:2002 Aparate de măsurat electrice indicatoare analogice cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 5: Prescripţii speciale pentru fazmetre, cosfimetre şi sincronoscoape
SR EN 60051-6:1998 Aparate electrice de măsurat indicatoare cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 6: Prescripţii specifice pentru ohmetre (impedantmetre) şi conductometre
SR EN 60051-7:2000 Aparate electrice de măsurat indicatoare analogice cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 7: Prescripţii particulare pentru aparatele cu funcţii multiple
SR EN 60051-8:2002 Aparate de măsurat electrice, indicatoare analogice cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 8: Prescripţii speciale pentru accesorii
SR EN 60051-9:2002 Aparate de măsurat electrice, indicatoare analogice cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 9: Metode de încercare recomandate
SR EN 60051-9:2002/A1:2002 Aparate electrice de măsurat indicatoare analogice cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 9: Metode de încercare recomandate Nota 3 15.02.1996
SR EN 60051-9:2002/A2:2002 Aparate electrice de măsurat indicatoare analogice cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 9: Metode de încercare recomandate Nota 3 15.02.1996
SR EN 60065:2003 Aparate electronice audio, video şi similare. Cerinţe de securitate SR EN 60065:2000
Nota 2.1
01.03.2007
SR EN 60065:2003/A1:2006 Aparate electronice audio, video şi similare. Cerinţe de securitate SR EN 60491:2002
Nota 2.1
01.12.2008
SR EN 60065:2003/A11:2009 Aparate electronice audio, video şi similare. Cerinţe de securitate Nota 3 01.07.2010
SR EN 60065:2003/A12:2011 Aparate electronice audio, video şi similare. Cerinţe de securitate Nota 3 24.01.2013
SR EN 60065:2003/A2:2011 Aparate electronice audio, video şi similare. Cerinţe de securitate Nota 3 01.10.2013
SR EN 60065:2003/AC:2015 Aparate electronice audio, video şi similare. Cerinţe de securitate
SR EN 60065:2015 Aparate electronice audio, video şi similare. Cerinţe de securitate SR EN 60065:2003;
SR EN 60065:2003/A1:2006;
SR EN 60065:2003/A11:2009;
SR EN 60065:2003/A12:2011;
SR EN 60065:2003/A2:2011;
SR EN 60065:2003/AC:2015
Nota 2.1
17.11.2017
SR EN 60065:2015/AC:2016 Aparate electronice audio, video şi similare. Cerinţe de securitate
SR EN 60110-1:2001 Condensatoare de putere pentru instalaţii de încălzire prin inducţie. Partea 1: Generalităţi 01.05.2001
SR EN 60127-1:2007 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 1: Definiţii pentru siguranţe fuzibile miniatură şi prescripţii generale pentru elemente de înlocuire miniatură SR EN 60127-1:2001;
SR EN 60127-1:2001/A1:2003;
SR EN 60127-1:2001/A2:2004
Nota 2.1
01.07.2009
SR EN 60127-1:2007/A1:2012 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 1: Definiţii pentru siguranţe fuzibile miniatură şi prescripţii generale pentru elemente de înlocuire miniatură Nota 3 25.05.2014
SR EN 60127-1:2007/A2:2015 Miniature fuses – Part 1: Definitions for miniature fuses and general requirements for miniature fuse-links 25.03.2018
SR EN 60127-2:2004 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 2: Elemente de înlocuire tubulare SR EN 60127-2:2001;
SR EN 60127-2:2001/A1:2001;
SR EN 60127-2:2001/A2:2003
Nota 2.1
01.03.2006
SR EN 60127-2:2004/A1:2004 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 2: Elemente de înlocuire tubulare Nota 3 01.10.2006
SR EN 60127-2:2004/A2:2011 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 2: Elemente de înlocuire tubulare Nota 3 01.07.2013
SR EN 60127-2:2015 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 2: Elemente de înlocuire tubulare SR EN 60127-2:2004;
SR EN 60127-2:2004/A1:2004;
SR EN 60127-2:2004/A2:2011
Nota 2.1
24.10.2017
SR EN 60127-3:2001 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 3: Elemente de înlocuire miniaturizate Nota 2.1 01.12.1996
SR EN 60127-3:2001/A2:2004 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 3: Elemente de înlocuire miniaturizate Nota 3 01.02.2006
SR EN 60127-4:2005 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 4: Elemente de înlocuire modulare universale (UMF). Tipuri de montaj pe suprafaţă şi montaj prin găuri SR EN 60127-4:2001;
SR EN 60127-4:2001/A1:2003;
SR EN 60127-4:2001/A2:2004
Nota 2.1
01.03.2008
SR EN 60127-4:2005/A1:2009 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 4: Elemente de înlocuire modulare universale (UMF). Tipuri de montaj pe suprafaţă şi montaj prin găuri Nota 3 01.02.2012
SR EN 60127-4:2005/A2:2013 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 4: Elemente de înlocuire modulare universale (UMF). Tipuri de montaj pe suprafaţă şi montaj prin găuri Nota 3 11.01.2016
SR EN 60127-6:2001 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 6: Ansambluri-suport pentru elemente de înlocuire tubulare miniatură
SR EN 60127-6:2001/A1:2001 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 6: Ansambluri-suport pentru elemente de înlocuire tubulare miniatură Nota 3 01.12.1996
SR EN 60127-6:2001/A2:2004 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 6: Ansambluri-suport pentru elemente de înlocuire miniatură Nota 3 01.02.2006
SR EN 60127-6:2015 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 6: Ansambluri-suport pentru elemente de înlocuire tubulare miniatură SR EN 60127-6:2001;
SR EN 60127-6:2001/A1:2001;
SR EN 60127-6:2001/A2:2004
Nota 2.1
08.10.2017
SR EN 60127-7:2013 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 7: Elemente de înlocuire miniatură pentru aplicaţii speciale
EN 60127-7:2016 programat sa fie adoptat in 06.2016 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 7: Elemente de înlocuire miniatură pentru aplicaţii speciale SR EN 60127-7:2013
Nota 2.1
27.10.2018
SR EN 60143-2:2013 Condensatoare serie pentru reţele electrice Partea 2: Echipament de protecţie pentru baterii de condensatoare serie SR EN 60143-2:2001
Nota 2.1
15.01.2016
SR EN 60155:2001 Startere cu licărire pentru lămpi fluorescente
SR EN 60155:2001/A1:2001 Startere cu licărire pentru lămpi fluorescente Nota 3 01.09.1996
SR EN 60155:2001/A2:2007 Startere cu licărire pentru lămpi fluorescente Nota 3 01.12.2009
SR EN 60204-1:2007 Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 1: Cerinţe generale SR EN 60204-1:2000
Nota 2.1
01.06.2009
SR EN 60204-1:2007/A1:2009 Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 1: Cerinţe generale Nota 3 01.02.2012
SR EN 60204-1:2007/AC:2013 Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 1: Cerinţe generale
SR EN 60204-32:2009 Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 32: Cerinţe pentru instalaţiile de ridicat SR EN 60204-32:2003
Nota 2.1
SR EN 60215:2001 Reguli de securitate pentru echipamentele de emisie radioelectrică
SR EN 60215:2001/A1:2001 Reguli de securitate pentru echipamentele de emisie radioelectrică Nota 3 01.06.1993
SR EN 60215:2001/A2:2001 Reguli de securitate pentru echipamentele de emisie radioelectrică Nota 3 15.07.1995
SR EN 60238:2005 Dulii cu filet Edison pentru lămpi SR EN 60238:2001;
SR EN 60238:2001/A1:2003;
SR EN 60238:2001/A2:2003
Nota 2.1
01.10.2007
SR EN 60238:2005/A1:2009 Dulii cu filet Edison pentru lămpi Nota 3 01.08.2011
SR EN 60238:2005/A2:2011 Dulii cu filet Edison pentru lămpi Nota 3 30.03.2014
SR EN 60252-1:2011 Condensatoare pentru motoare de curent alternativ. Partea 1: Generalităţi. Caracteristici funcţionale, încercări şi valori nominale. Reguli de securitate. Ghid pentru instalare şi utilizare SR EN 60252-1:2003
Nota 2.1
02.01.2014
SR EN 60252-1:2011/A1:2014 Condensatoare pentru motoare de curent alternativ. Partea 1: Generalităţi – Caracteristici funcţionale, încercări şi valori nominale. Reguli de securitate. Ghid pentru instalare şi utilizare Nota 3 03.10.2016
SR EN 60252-2:2011 Condensatoare pentru motoare de curent alternativ. Partea 2: Condensatoare pentru pornirea motoarelor SR EN 60252-2:2004
Nota 2.1
19.01.2014
SR EN 60252-2:2011/A1:2014 Condensatoare pentru motoare de curent alternativ. Partea 2: Condensatoare pentru pornirea motoarelor Nota 3 03.10.2016
SR EN 60255-5:2003 Relee electrice. Partea 5: Coordonarea izolaţiei pentru relee de măsură şi dispozitive de protecţie. Prescripţii şi încercări
SR EN 60255-27:2006 Relee de măsură şi dispozitive de protecţie. Partea 27: Prescripţii de securitate
SR EN 60255-27:2014 Relee de măsurare şi echipamente de protecţie. Partea 27: Prescripţii de securitate SR EN 60255-27:2006;
SR EN 60255-5:2003
Nota 2.1
19.11.2016
SR EN 60269-1:2008 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 1: Prescripţii generale SR EN 60269-1:2001;
SR EN 60269-1:2001/A1:2005;
SR EN 60269-2+A1:2001;
SR EN 60269-2+A1:2001/A2:2003;
SR EN 60269-3:2002;
SR EN 60269-3:2002/A1:2004
Nota 2.1
01.03.2010
SR EN 60269-1:2008/A1:2010 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 01.07.2012
SR EN 60269-1:2008/A2:2015 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 04.08.2017
SR HD 60269-2:2011 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 2: Prescripţii suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate să fie utilizate de către persoane autorizate (siguranţe fuzibile utilizate în special pentru aplicaţii industriale). Exemple de sisteme de siguranţe fuzibile standardizate de la A până la J SR HD 60269-2:2008
Nota 2.1
01.09.2013
SR HD 60269-2:2015 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 2: Prescripţii suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate să fie utilizate de către persoane autorizate (siguranţe fuzibile utilizate în special pentru aplicaţii industriale). Exemple de sisteme de siguranţe fuzibile standardizate de la A până la K SR HD 60269-2:2011
Nota 2.1
15.08.2016
SR HD 60269-3:2011 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 3: Prescripţii suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate să fie utilizate de către persoane necalificate (siguranţe fuzibile utilizate în special pentru aplicaţii casnice şi similare). Exemple de sisteme de siguranţe fuzibile standardizate de la A până la F SR HD 60269-3:2008
Nota 2.1
01.09.2013
SR HD 60269-3:2011/A1:2013 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 3: Prescripţii suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate să fie utilizate de către persoane necalificate (siguranţe fuzibile utilizate în special pentru aplicaţii casnice şi similare). Exemple de sisteme de siguranţe fuzibile standardizate de la A până la F Nota 3 05.03.2016
SR EN 60269-4:2010 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 4: Prescripţii suplimentare referitoare la elemente de înlocuire utilizate pentru protecţia dispozitivelor cu semiconductoare SR EN 60269-4:2008
Nota 2.1
01.09.2012
SR EN 60269-4:2010/A1:2013 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 4: Prescripţii suplimentare referitoare la elemente de înlocuire utilizate pentru protecţia dispozitivelor cu semiconductoare Nota 3 20.06.2015
SR EN 60269-6:2011 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 6: Prescripţii suplimentare referitoare la elemente de înlocuire utilizate pentru protecţia sistemelor fotovoltaice de energie solară
SR EN 60309-1:2001 Prize de curent pentru uz industrial. Partea 1: Reguli generale Nota 2.1 01.04.2002
SR EN 60309-1:2001/A1:2007 Prize de curent pentru uz industrial. Partea 1: Reguli generale Nota 3 01.11.2009
SR EN 60309-1:2001/A2:2013 Prize de curent pentru uz industrial. Partea 1: Reguli generale Nota 3 13.07.2015
SR EN 60309-2:2002 Prize de curent pentru uz industrial. Partea 2: Prescripţii de interschimbabilitate dimensională pentru aparate cu ştifturi şi teci SR EN 60309-2:2000
Nota 2.1
01.05.2002
SR EN 60309-2:2002/A1:2007 Prize de curent pentru uz industrial. Partea 2: Prescripţii de interschimbabilitate dimensională pentru aparate cu ştifturi şi teci Nota 3 01.11.2009
SR EN 60309-2:2002/A2:2012 Prize de curent pentru uz industrial. Partea 2: Prescripţii de interschimbabilitate dimensională pentru aparate cu ştifturi şi teci Nota 3 19.04.2015
SR EN 60309-4:2008 Prize de curent pentru uz industrial. Partea 4: Prize de curent şi prize mobile cu întreruptor, cu sau fără dispozitiv de interblocare
SR EN 60309-4:2008/A1:2012 Prize de curent pentru uz industrial. Partea 4: Prize de curent şi prize mobile cu întreruptor, cu sau fără dispozitiv de interblocare Nota 3 19.04.2015
SR EN 60320-1:2003 Conectoare pentru uz casnic şi uz general similar. Partea 1: Prescripţii generale SR EN 60320-1+A1:1999;
SR EN 60320-1+A1:1999/A2:2002
Nota 2.1
01.07.2004
SR EN 60320-1:2003/A1:2008 Conectoare pentru uz casnic şi uz general similar. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 01.10.2010
SR EN 60320-2-1:2002 Conectoare pentru uz casnic şi uz general similar. Partea 2-1: Conectoare pentru maşini de cusut Nota 2.1 01.09.2003
SR EN 60320-2-2:2002 Conectoare pentru uz casnic şi uz general similar. Partea 2-2: Conectoare de interconectare pentru echipamente electrice casnice şi similare Nota 2.1 01.07.2001
SR EN 60320-2-4:2006 Conectoare pentru uz casnic şi uz general similar. Partea 2-4: Conectoare cu conexiune datorită greutăţii
SR EN 60320-2-4:2006/A1:2010 Conectoare pentru uz casnic şi uz general similar. Partea 2-4: Conectoare cu conexiune datorită greutăţii Nota 3 01.11.2012
SR EN 60335-1:1999 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale SR EN 60335-1:2004;
SR EN 60335-1:2004/A2:2004;
SR EN 60335-1:2004/A5:2004;
SR EN 60335-1:2004/A6:2004;
SR EN 60335-1:2004/A51:2004;
SR EN 60335-1:2004/A52:2004;
SR EN 60335-1:2004/A53:2004;
SR EN 60335-1:2004/A54:2004;
SR EN 60335-1:2004/A55:2004;
SR EN 60335-1:2004/A56:2004
Nota 2.1
01.09.2007
SR EN 60335-1:1999/A1:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 01.04.1999
SR EN 60335-1:1999/A11:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 01.10.2010
SR EN 60335-1:1999/A12:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 01.04.1999
SR EN 60335-1:1999/A13:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 01.12.2000
SR EN 60335-1:1999/A14:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 01.07.2001
SR EN 60335-1:1999/A15:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 01.07.2001
SR EN 60335-1:1999/A16:2003 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 01.08.2007
SR EN 60335-1:1999/A2:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 01.08.2007
SR EN 60335-1:2003 Aparate electrice pentru utilizare casnică şi scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale SR EN 60335-1:1999;
SR EN 60335-1:1999/A1:2002;
SR EN 60335-1:1999/A2:2002;
SR EN 60335-1:1999/A11:2002;
SR EN 60335-1:1999/A12:2002;
SR EN 60335-1:1999/A13:2002;
SR EN 60335-1:1999/A14:2002;
SR EN 60335-1:1999/A15:2002;
SR EN 60335-1:1999/A16:2003
Nota 2.1
01.09.2007
SR EN 60335-1:2003/A1:2005 Aparate electrice pentru utilizare casnică şi scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 01.10.2007
SR EN 60335-1:2003/A1:2005/AC:2015 Aparate electrice pentru utilizare casnică şi scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale
SR EN 60335-1:2003/A11:2004 Aparate electrice pentru utilizare casnică şi scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 01.10.2006
SR EN 60335-1:2003/A12:2006 Aparate electrice pentru utilizare casnică şi scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 01.10.2007
SR EN 60335-1:2003/A13:2009 Aparate electrice pentru utilizare casnică şi scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 01.07.2009
SR EN 60335-1:2003/A14:2010 Aparate electrice pentru utilizare casnică şi scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 01.05.2013
SR EN 60335-1:2003/A15:2012 Aparate electrice pentru utilizare casnică şi scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 02.05.2014
SR EN 60335-1:2003/A2:2007 Aparate electrice pentru utilizare casnică şi scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 01.07.2009
SR EN 60335-1:2003/AC:2015 Aparate electrice pentru utilizare casnică şi scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale
SR EN 60335-1:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale SR EN 60335-1:2003;
SR EN 60335-1:2003/A1:2005;
SR EN 60335-1:2003/A2:2007;
SR EN 60335-1:2003/A11:2004;
SR EN 60335-1:2003/A12:2006;
SR EN 60335-1:2003/A13:2009;
SR EN 60335-1:2003/A14:2010;
SR EN 60335-1:2003/A15:2012
Nota 2.1
21.11.2014
SR EN 60335-1:2012/A11:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 21.11.2014
SR EN 60335-1:2012/AC:2014 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale
SR EN 60335-2-2:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru aspiratoare şi aparate de curăţat prin aspirare cu apă SR EN 60335-2-2:2004;
SR EN 60335-2-2:2004/A1:2005;
SR EN 60335-2-2:2004/A2:2007;
SR EN 60335-2-2:2004/A11:2011
Nota 2.1
01.02.2015
SR EN 60335-2-2:2010/A1:2013 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru aspiratoare şi aparate de curăţat prin aspirare cu apă Nota 3 20.12.2015
SR EN 60335-2-2:2010/A11:2013 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru aspiratoare şi aparate de curăţat prin aspirare cu apă Nota 3 01.02.2015
SR EN 60335-2-3:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru fiare de călcat SR EN 60335-2-3+A1+A2:2001
Nota 2.1
01.10.2005
SR EN 60335-2-3:2004/A1:2006 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru fiare de călcat Nota 3 01.04.2008
SR EN 60335-2-3:2004/A11:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru fiare de călcat Nota 3 14.04.2013
EN 60335-2-3:2016 programat sa fie adoptat in 06.2016 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru fiare de călcat SR EN 60335-2-3:2004;
SR EN 60335-2-3:2004/A1:2006;
SR EN 60335-2-3:2004/A11:2011;
SR EN 60335-2-3:2004/A2:2008
Nota 2.1
05.10.2018
SR EN 60335-2-3:2004/A11:2011/AC:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru fiare de călcat
SR EN 60335-2-3:2004/A2:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru fiare de călcat Nota 3 01.05.2013
SR EN 60335-2-4:2010 Aparate electrice pentru utilizare casnică şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru storcătoare centrifugale SR EN 60335-2-4:2004;
SR EN 60335-2-4:2004/A1:2004;
SR EN 60335-2-4:2004/A2:2006
Nota 2.1
01.11.2014
SR EN 60335-2-4:2010/A1:2015 Aparate electrice pentru utilizare casnică şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru storcătoare centrifugale Nota 3 12.08.2016
SR EN 60335-2-5:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat vase SR EN 60335-2-5:2002;
SR EN 60335-2-5:2002/A1:2002;
SR EN 60335-2-5:2002/A2:2002
Nota 2.1
01.03.2006
SR EN 60335-2-5:2004/A1:2005 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat vase Nota 3 01.02.2008
SR EN 60335-2-5:2004/A2:2009 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat vase Nota 3 01.08.2013
SR EN 60335-2-5:2004/A11:2009 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat vase Nota 3 01.11.2011
SR EN 60335-2-5:2004/A12:2013 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat vase Nota 3 09.07.2015
SR EN 60335-2-5:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat vase SR EN 60335-2-5:2004;
SR EN 60335-2-5:2004/A1:2005;
SR EN 60335-2-5:2004/A11:2009;
SR EN 60335-2-5:2004/A12:2013;
SR EN 60335-2-5:2004/A2:2009
Nota 2.1
09.08.2016
SR EN 60335-2-6[2003]:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, plite, cuptoare şi aparate similare pentru utilizare casnică SR EN 60335-2-6:2002;
SR EN 60335-2-6:2002/A1:2003
Nota 2.1
01.03.2006
SR EN 60335-2-6[2003]:2004/A1:2005 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, plite, cuptoare şi aparate similare pentru utilizare casnică Nota 3 01.12.2007
SR EN 60335-2-6[2003]:2004/A2:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, plite, cuptoare şi aparate similare pentru utilizare casnică Nota 3 01.05.2013
SR EN 60335-2-6[2003]:2004/A11:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, plite, cuptoare şi aparate staţionare similare Nota 3 14.04.2013
SR EN 60335-2-6[2003]:2004/A11:2011/AC:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, plite, cuptoare şi aparate similare pentru utilizare casnică
SR EN 60335-2-6[2003]:2004/A12:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, plite, cuptoare şi aparate similare, staţionare Nota 3 06.06.2014
SR EN 60335-2-6[2003]:2004/A13:2013 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, plite, cuptoare şi aparate similare, staţionare Nota 3 20.11.2015
SR EN 60335-2-6[2003]:2004/AC:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, plite, cuptoare şi aparate similare pentru utilizare casnică
SR EN 60335-2-6:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, plite, cuptoare şi aparate similare staţionare pentru utilizare casnică SR EN 60335-2-6[2003]:2004;
SR EN 60335-2-6[2003]:2004/A1:2005;
SR EN 60335-2-6[2003]:2004/A11:2011;
SR EN 60335-2-6[2003]:2004/A12:2012;
SR EN 60335-2-6[2003]:2004/A13:2013;
SR EN 60335-2-6[2003]:2004/A2:2008;
SR EN 60335-2-6[2003]:2004/AC:2015
Nota 2.1
09.02.2018
SR EN 60335-2-7:2010 Aparate electrice pentru utilizare casnică şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat rufe SR EN 60335-2-7:2004;
SR EN 60335-2-7:2004/A1:2004;
SR EN 60335-2-7:2004/A2:2006;
SR EN 60335-2-7:2004/A11:2011
Nota 2.1
01.11.2014
SR EN 60335-2-7:2010/A1:2013 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat rufe Nota 3 20.11.2015
SR EN 60335-2-7:2010/A11:2014 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat rufe Nota 3 21.11.2014
SR EN 60335-2-8:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de ras, maşini de tuns şi aparate similare SR EN 60335-2-8:2001;
SR EN 60335-2-8:2001/A1:2003
Nota 2.1
01.03.2006
SR EN 60335-2-8:2004/A1:2006 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de ras, maşini de tuns şi aparate similare Nota 3 01.09.2008
SR EN 60335-2-8:2004/A2:2009 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de ras, maşini de tuns şi aparate similare Nota 3 01.08.2013
SR EN 60335-2-8:2016 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de ras, maşini de tuns şi aparate similare SR EN 60335-2-8:2004;
SR EN 60335-2-8:2004/A1:2006;
SR EN 60335-2-8:2004/A2:2009
Nota 2.1
20.07.2018
EN 60335-2-8:2015/A1:2016 programat sa fie adoptat in 08.2016 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de ras, maşini de tuns şi aparate similare Nota 3 28.12.2018
SR EN 60335-2-9:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru grătare, prăjitoare de pâine şi aparate mobile similare de preparat alimente SR EN 60335-2-9:2001;
SR EN 60335-2-9:2001/A1:2001;
SR EN 60335-2-9:2001/A2:2002;
SR EN 60335-2-9:2001/A11:2002;
SR EN 60335-2-9:2001/A12:2003;
SR EN 60335-2-9:2001/A13:2003
Nota 2.1
01.03.2006
SR EN 60335-2-9:2004/A1:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru grătare, prăjitoare de pâine şi aparate mobile similare de preparat alimente Nota 3 01.03.2007
SR EN 60335-2-9:2004/A2:2006 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru grătare, prăjitoare de pâine şi aparate mobile similare de preparat alimente Nota 3 01.04.2009
SR EN 60335-2-9:2004/A12:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru grătare, prăjitoare de pâine şi aparate mobile similare de preparat alimente Nota 3 01.10.2010
SR EN 60335-2-9:2004/A13+AC:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru grătare, prăjitoare de pâine şi aparate mobile similare de preparat alimente Nota 3 01.10.2013
SR EN 60335-2-9:2004/A13+AC:2011/AC:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate.Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru grătare, prăjitoare de pâine şi aparate mobile similare de preparat alimente
SR EN 60335-2-10:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-10: Prescripţii particulare pentru aparate de prelucrare a podelelor şi maşini de periat umed SR EN 60335-2-10:2001
Nota 2.1
01.04.2006
SR EN 60335-2-10:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-10: Prescripţii particulare pentru aparate de prelucrare a podelelor şi maşini de periat umed Nota 3 01.05.2013
SR EN 60335-2-11:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur SR EN 60335-2-11[2003]:2004;
SR EN 60335-2-11[2003/A1:2004]:2004/A1:2004;
SR EN 60335-2-11[2003/A2:2006]:2004/A2:2007;
SR EN 60335-2-11[2003/A11:2008]:2004/A11:2009
Nota 2.1
01.04.2015
SR EN 60335-2-11:2011/A11:2013 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur Nota 3 09.07.2015
SR EN 60335-2-11:2011/A1:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur Nota 3 24.02.2017
SR EN 60335-2-12:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-12: Prescripţii particulare pentru plite electrice de încălzit şi aparate similare SR EN 60335-2-12:2001
Nota 2.1
01.05.2006
SR EN 60335-2-12:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-12: Prescripţii particulare pentru plite electrice de încălzit şi aparate similare Nota 3 01.05.2013
SR EN 60335-2-13:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru vase de prăjit în grăsime, tigăi de prăjit şi aparate similare SR EN 60335-2-13:2004;
SR EN 60335-2-13:2004/A1:2005;
SR EN 60335-2-13:2004/A2:2008
Nota 2.1
01.02.2015
SR EN 60335-2-13:2010/A11:2013 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru vase de prăjit în grăsime, tigăi de prăjit şi aparate similare Nota 3 09.07.2015
SR EN 60335-2-14:2007 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru aparate de bucătărie SR EN 60335-2-14:2004
Nota 2.1
01.07.2009
SR EN 60335-2-14:2007/A1:2009 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru aparate de bucătărie Nota 3 01.08.2013
SR EN 60335-2-14:2007/A11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru aparate de bucătărie Nota 3 23.01.2015
SR EN 60335-2-14:2007/A11:2012/AC:2016 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru aparate de bucătărie
EN 60335-2-14:2006/A12:2016 programat sa fie adoptat in 12.2016 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru aparate de bucătărie Nota 3 14.12.2018
SR EN 60335-2-15:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit lichide SR EN 60335-2-15:2001;
SR EN 60335-2-15:2001/A1:2001;
SR EN 60335-2-15:2001/A2:2003
Nota 2.1
01.07.2007
SR EN 60335-2-15:2004/A1:2006 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit lichide Nota 3 01.09.2008
SR EN 60335-2-15:2004/A11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit lichide Nota 3 23.01.2015
SR EN 60335-2-15:2004/A2:2009 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit lichide Nota 3 01.08.2013
EN 60335-2-15:2016 programat sa fie adoptat in 09.2016 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit lichide SR EN 60335-2-15:2004;
SR EN 60335-2-15:2004/A1:2006;
SR EN 60335-2-15:2004/A11:2012;
SR EN 60335-2-15:2004/A2:2009
Nota 2.1
12.10.2018
SR EN 60335-2-16:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-16: Prescripţii particulare pentru aparate de evacuare a deşeurilor alimentare SR EN 60335-2-16:2001
Nota 2.1
01.07.2006
SR EN 60335-2-16:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-16: Prescripţii particulare pentru aparate de evacuare a deşeurilor alimentare Nota 3 01.05.2013
SR EN 60335-2-16:2004/A2:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-16: Prescripţii particulare pentru aparate de evacuare a deşeurilor alimentare Nota 3 18.10.2014
SR EN 60335-2-17:2013 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-17: Prescripţii particulare pentru pături, perne, îmbrăcăminte şi aparate de încălzit flexibile similare SR EN 60335-2-17:2004;
SR EN 60335-2-17:2004/A1:2006;
SR EN 60335-2-17:2004/A2:2009
Nota 2.1
30.04.2015
SR EN 60335-2-21[2003]:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-21: Prescripţii particulare pentru încălzitoare de apă cu stocare SR EN 60335-2-21:2001;
SR EN 60335-2-21:2001/A1:2003;
SR EN 60335-2-21:2001/A11:2003;
SR EN 60335-2-21:2001/A12:2004
Nota 2.1
01.03.2006
SR EN 60335-2-21[2003]:2004/A1:2005 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-21: Prescripţii particulare pentru încălzitoare de apă cu stocare Nota 3 01.11.2007
SR EN 60335-2-21[2003]:2004/A2:2009 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-21: Prescripţii particulare pentru încălzitoare de apă cu stocare Nota 3 01.10.2013
SR EN 60335-2-21[2003]:2004/AC:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-21: Prescripţii particulare pentru încălzitoare de apă cu stocare
SR EN 60335-2-23:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-23: Prescripţii particulare pentru aparate de îngrijit pielea sau părul SR EN 60335-2-23:2001;
SR EN 60335-2-23:2001/A1:2002
Nota 2.1
01.05.2006
SR EN 60335-2-23:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-23: Prescripţii particulare pentru aparate de îngrijit pielea sau părul Nota 3 01.05.2013
SR EN 60335-2-23:2004/A2:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-23: Prescripţii particulare pentru aparate de îngrijit pielea sau părul Nota 3 29.09.2017
SR EN 60335-2-23:2004/A11:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-23: Prescripţii particulare pentru aparate de îngrijit pielea sau părul Nota 3 14.04.2013
SR EN 60335-2-23:2004/A11:2011/AC:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-23: Prescripţii particulare pentru aparate de îngrijit pielea sau părul
SR EN 60335-2-24:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-24: Prescripţii particulare pentru aparate frigorifice, aparate de preparat îngheţată şi aparate de fabricat gheaţă SR EN 60335-2-24[2003]:2004;
SR EN 60335-2-24[2003]:2004/A1:2005;
SR EN 60335-2-24[2003]:2004/A2:2007;
SR EN 60335-2-24:2004/A11:2005;
SR EN 60335-2-24[2003]:2004/A12:2010
Nota 2.1
01.03.2015
SR EN 60335-2-25:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-25: Prescripţii particulare pentru cuptoare cu microunde, inclusiv cuptoare cu microunde combinate SR EN 60335-2-25:2004;
SR EN 60335-2-25:2004/A1:2006;
SR EN 60335-2-25:2004/A11:2011;
SR EN 60335-2-25:2004/A2:2007
Nota 2.1
28.11.2014
SR EN 60335-2-25:2012/A1:2016 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-25: Prescripţii particulare pentru cuptoare cu microunde, inclusiv cuptoare cu microunde combinate Nota 3 16.09.2017
EN 60335-2-25:2012/A2:2016 programat sa fie adoptat in 08.2016 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-25: Prescripţii particulare pentru cuptoare cu microunde, inclusiv cuptoare cu microunde combinate Nota 3 28.12.2018
SR EN 60335-2-26:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-26: Prescripţii particulare pentru ceasuri SR EN 60335-2-26:2000
Nota 2.1
01.05.2006
SR EN 60335-2-26:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-26: Prescripţii particulare pentru ceasuri Nota 3 01.05.2013
SR EN 60335-2-27:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-27: Prescripţii particulare pentru aparate de expunere a pielii la radiaţii ultraviolete şi infraroşii SR EN 60335-2-27:2011
Nota 2.1
21.11.2014
SR EN 60335-2-28:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-28: Prescripţii particulare pentru maşini de cusut SR EN 60335-2-28:2001
Nota 2.1
01.04.2006
SR EN 60335-2-28:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-28: Prescripţii particulare pentru maşini de cusut Nota 3 01.05.2013
SR EN 60335-2-29:2005 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-29: Prescripţii particulare pentru încărcătoare de baterie SR EN 60335-2-29+A11:2000
Nota 2.1
01.06.2007
SR EN 60335-2-29:2005/A2:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-29: Prescripţii particulare pentru încărcătoare de baterie Nota 3 01.02.2015
SR EN 60335-2-30:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-30: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit încăperi SR EN 60335-2-30:2004;
SR EN 60335-2-30:2004/A1:2005;
SR EN 60335-2-30:2004/A2:2007
Nota 2.1
01.12.2014
SR EN 60335-2-30:2010/A11:2013 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-30: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit încăperi Nota 3 20.02.2015
SR EN 60335-2-30:2010/AC:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-30: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit încăperi
SR EN 60335-2-31:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-31: Prescripţii particulare pentru hote de bucătărie SR EN 60335-2-31:2001;
SR EN 60335-2-31:2001/A1:2001
Nota 2.1
01.05.2006
SR EN 60335-2-31:2004/A1:2007 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-31: Prescripţii particulare pentru hote de bucătărie Nota 3 01.05.2009
SR EN 60335-2-31:2004/A2:2009 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-31: Prescripţii particulare pentru hote de bucătărie şi alte aparate de extragerea fumului de la prepararea alimentelor Nota 3 01.03.2014
SR EN 60335-2-31:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-31: Prescripţii particulare pentru hote de bucătărie şi alte aparate de extragerea fumului de la prepararea alimentelor SR EN 60335-2-31:2004;
SR EN 60335-2-31:2004/A1:2007;
SR EN 60335-2-31:2004/A2:2009
Nota 2.1
28.04.2017
SR EN 60335-2-32:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-32: Prescripţii particulare pentru aparate de masaj SR EN 60335-2-32:2001;
SR EN 60335-2-32:2001/A1:2003
Nota 2.1
01.04.2006
SR EN 60335-2-32:2004/A1:2009 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-32: Prescripţii particulare pentru aparate de masaj Nota 3 01.07.2013
SR EN 60335-2-32:2004/A2:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-32: Prescripţii particulare pentru aparate de masaj Nota 3 11.11.2017
SR EN 60335-2-34:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-34: Prescripţii particulare pentru motocompresoare SR EN 60335-2-34:2001;
SR EN 60335-2-34:2001/A11:2004
01.12.2005
SR EN 60335-2-34:2004/A1:2005 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-34: Prescripţii particulare pentru motocompresoare Nota 3 01.02.2008
SR EN 60335-2-34:2004/A11:2005 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-34: Prescripţii particulare pentru motocompresoare Nota 3 01.12.2006
SR EN 60335-2-34:2004/A2:2009 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-34: Prescripţii particulare pentru motocompresoare Nota 3 01.12.2011
SR EN 60335-2-34:2013 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-34: Prescripţii particulare pentru motocompresoare SR EN 60335-2-34:2004;
SR EN 60335-2-34:2004/A1:2005;
SR EN 60335-2-34:2004/A11:2005;
SR EN 60335-2-34:2004/A2:2009
Nota 2.1
27.06.2015
SR EN 60335-2-35[2002]:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-35: Prescripţii particulare pentru încălzitoare de apă instantanee SR EN 60335-2-35:2000;
SR EN 60335-2-35:2000/A1:2003
Nota 2.1
01.11.2005
SR EN 60335-2-35[2002]:2004/A1:2007 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-35: Prescripţii particulare pentru încălzitoare de apă instantanee Nota 3 01.11.2009
SR EN 60335-2-35[2002]:2004/A2:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-35: Prescripţii particulare pentru încălzitoare de apă instantanee Nota 3 24.01.2014
EN 60335-2-35:2016 programat sa fie adoptat in 09.2016 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-35: Prescripţii particulare pentru încălzitoare de apă instantanee SR EN 60335-2-35[2002]:2004;
SR EN 60335-2-35[2002]:2004;
SR EN 60335-2-35[2002]:2004/A1:2007;
SR EN 60335-2-35[2002]:2004/A2:2012
Nota 2.1
12.10.2018
SR EN 60335-2-36:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-36: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, cuptoare, plite şi ochiuri de plită electrice pentru utilizare comercială SR EN 60335-2-36:2002
Nota 2.1
01.12.2005
SR EN 60335-2-36:2004/A1:2005 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-36: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, cuptoare, plite şi elemente de plită electrice pentru uz comercial Nota 3 01.07.2007
SR EN 60335-2-36:2004/A11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-36: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, cuptoare, plite şi ochiuri de plită electrice pentru utilizare comercială Nota 3 21.12.2014
SR EN 60335-2-36:2004/A2:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-36: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, cuptoare, plite şi ochiuri de plită electrice pentru utilizare comercială Nota 3 01.03.2011
SR EN 60335-2-37:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-37: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de prăjit pentru uz comercial SR EN 60335-2-37:2002
Nota 2.1
01.12.2005
SR EN 60335-2-37:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-37: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de prăjit pentru uz comercial Nota 3 01.03.2011
SR EN 60335-2-37:2004/A11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-37: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de prăjit pentru uz comercial Nota 3 21.12.2014
SR EN 60335-2-38:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-38: Prescripţii particulare pentru plăci electrice de fript pentru uz comercial SR EN 60335-2-38:2002
Nota 2.1
01.02.2006
SR EN 60335-2-38:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-38: Prescripţii particulare pentru plăci electrice de fript pentru uz comercial Nota 3 01.03.2011
SR EN 60335-2-39:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-39: Prescripţii particulare pentru tigăi electrice de gătit multifuncţionale pentru uz comercial SR EN 60335-2-39:2002
Nota 2.1
01.02.2006
SR EN 60335-2-39:2004/A1:2005 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-39: Prescripţii particulare pentru tigăi electrice de gătit multifuncţionale pentru uz comercial Nota 3 01.07.2007
SR EN 60335-2-39:2004/A2:2009 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-39: Prescripţii particulare pentru tigăi electrice de gătit multifuncţionale pentru uz comercial Nota 3 01.07.2011
SR EN 60335-2-40:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-40: Prescripţii particulare pentru pompe de căldură, aparate de aer condiţionat şi dezumidificatoare SR EN 60335-2-40:2001;
SR EN 60335-2-40:2001/A1:2002;
SR EN 60335-2-40:2001/A11:2005
Nota 2.1
01.03.2007
SR EN 60335-2-40:2004/A1:2006 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-40: Prescripţii particulare pentru pompe de căldură, aparate de aer condiţionat şi dezumidificatoare Nota 3 01.09.2008
SR EN 60335-2-40:2004/A11:2005 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-40: Prescripţii particulare pentru pompe de căldură, aparate de aer condiţionat şi dezumidificatoare Nota 3 01.03.2007
SR EN 60335-2-40:2004/A12:2005 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-40: Prescripţii particulare pentru pompe de căldură, aparate de aer condiţionat şi dezumidificatoare Nota 3 01.11.2007
SR EN 60335-2-40:2004/A13:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-40: Prescripţii particulare pentru pompe de căldură, aparate de aer condiţionat şi dezumidificatoare Nota 3 11.07.2014
SR EN 60335-2-40:2004/A2:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-40: Prescripţii particulare pentru pompe de căldură electrice, aparate de aer condiţionat şi dezumidificatoare Nota 3 01.03.2012
SR EN 60335-2-40:2004/AC:2014 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-40: Prescripţii particulare pentru pompe de căldură, aparate de aer condiţionat şi dezumidificatoare
SR EN 60335-2-41:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-41: Prescripţii particulare pentru pompe SR EN 60335-2-41:2001;
SR EN 60335-2-41:2001/A1:2003
Nota 2.1
01.05.2006
SR EN 60335-2-41:2004/A1:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-41: Prescripţii particulare pentru pompe Nota 3 01.03.2007
SR EN 60335-2-41:2004/A2:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-41: Prescripţii particulare pentru pompe Nota 3 01.02.2015
SR EN 60335-2-42:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-42: Prescripţii particulare pentru cuptoare electrice cu convecţie forţată, aparate electrice de gătit cu aburi şi cuptoare combinate aburi-convecţie electrice de uz comercial SR EN 60335-2-42:2001
Nota 2.1
01.02.2006
SR EN 60335-2-42:2004/A1:2009 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-42: Prescripţii particulare pentru cuptoare electrice cu convecţie forţată, aparate electrice de gătit cu aburi şi cuptoare combinate aburi-convecţie electrice de uz comercial Nota 3 01.07.2011
SR EN 60335-2-42:2004/A11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-42: Prescripţii particulare pentru cuptoare electrice cu convecţie forţată, aparate de gătit cu aburi electrice şi cuptoare combinate aburi-convecţie electrice de uz comercial Nota 3 21.12.2014
SR EN 60335-2-42:2004/AC:2013 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-42: Prescripţii particulare pentru cuptoare electrice cu convecţie forţată, aparate electrice de gătit cu aburi şi cuptoare combinate aburi-convecţie electrice de uz comercial
SR EN 60335-2-43:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-43: Prescripţii particulare pentru aparate de uscat rufe şi uscătoare de prosoape SR EN 60335-2-43:2001
Nota 2.1
01.05.2006
SR EN 60335-2-43:2004/A1:2006 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-43: Prescripţii particulare pentru aparate de uscat rufe şi uscătoare de prosoape Nota 3 01.11.2008
SR EN 60335-2-43:2004/A2:2009 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-43: Prescripţii particulare pentru aparate de uscat rufe şi uscătoare de prosoape Nota 3 01.08.2013
SR EN 60335-2-44:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-44: Prescripţii particulare pentru maşini de călcat SR EN 60335-2-44:2001
Nota 2.1
01.11.2005
SR EN 60335-2-44:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-44: Prescripţii particulare pentru maşini de călcat Nota 3 01.05.2013
SR EN 60335-2-44:2004/A2:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-44: Prescripţii particulare pentru maşini de călcat Nota 3 04.10.2014
SR EN 60335-2-45:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-45: Prescripţii particulare pentru scule portabile de încălzit şi aparate similare SR EN 60335-2-45:2001
Nota 2.1
01.12.2005
SR EN 60335-2-45:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-45: Prescripţii particulare pentru scule de încălzit mobile şi aparate similare Nota 3 01.05.2013
SR EN 60335-2-45:2004/A2:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-45: Prescripţii particulare pentru scule de încălzit mobile şi aparate similare Nota 3 04.10.2014
SR EN 60335-2-47:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-47: Prescripţii particulare pentru marmite electrice de uz comercial SR EN 60335-2-47:2001
Nota 2.1
01.02.2006
SR EN 60335-2-47:2004/A1:2009 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-47: Prescripţii particulare pentru marmite electrice de uz comercial Nota 3 01.06.2011
SR EN 60335-2-47:2004/A11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-47: Prescripţii particulare pentru marmite electrice de uz comercial Nota 3 21.12.2014
SR EN 60335-2-47:2004/AC:2013 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-47: Prescripţii particulare pentru marmite electrice de uz comercial
SR EN 60335-2-48:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-48: Prescripţii particulare pentru grătare şi prăjitoare de pâine electrice de uz comercial SR EN 60335-2-48:2001
Nota 2.1
01.02.2006
SR EN 60335-2-48:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-48: Prescripţii particulare pentru grătare şi prăjitoare de pâine electrice de uz comercial Nota 3 01.03.2011
SR EN 60335-2-48:2004/A11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-48: Prescripţii particulare pentru grătare şi prăjitoare de pâine electrice de uz comercial Nota 3 21.12.2014
SR EN 60335-2-49:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-49: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de uz comercial pentru menţinerea la cald a alimentelor şi a veselei SR EN 60335-2-49:2001
Nota 2.1
01.02.2006
SR EN 60335-2-49:2004/A1:2009 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-49: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de uz comercial pentru menţinerea la cald a alimentelor şi a veselei Nota 3 01.07.2011
SR EN 60335-2-49:2004/A11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-49: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de uz comercial pentru menţinerea la cald a alimentelor şi a veselei Nota 3 21.12.2014
SR EN 60335-2-49:2004/AC:2013 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-49: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de uz comercial pentru menţinerea la cald a alimentelor şi a veselei
SR EN 60335-2-50:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-50: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de încălzit tip bains-marie de uz comercial SR EN 60335-2-50:2001
Nota 2.1
01.02.2006
SR EN 60335-2-50:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-50: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de încălzit tip bains-marie de uz comercial Nota 3 01.02.2011
SR EN 60335-2-50:2004/AC:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-50: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de încălzit tip bains-marie de uz comercial
SR EN 60335-2-51:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-51: Prescripţii particulare pentru pompe de circulaţie fixe pentru instalaţii de încălzit şi distribuit apă SR EN 60335-2-51:2001
Nota 2.1
01.05.2006
SR EN 60335-2-51:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-51: Prescripţii particulare pentru pompe de circulaţie staţionare pentru instalaţii de încălzit şi distribuit apă Nota 3 01.05.2013
SR EN 60335-2-51:2004/A2:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-51: Prescripţii particulare pentru pompe de circulaţie staţionare pentru instalaţii de încălzit şi distribuit apă Nota 3 18.10.2014
SR EN 60335-2-52:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-52: Prescripţii particulare pentru aparate pentru igienă orală SR EN 60335-2-52:2001
Nota 2.1
01.05.2006
SR EN 60335-2-52:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-52: Prescripţii particulare pentru aparate pentru igienă orală Nota 3 01.05.2013
SR EN 60335-2-52:2004/A11:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-52: Prescripţii particulare pentru aparate pentru igienă orală Nota 3 14.04.2013
SR EN 60335-2-52:2004/A11:2011/AC:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-52: Prescripţii particulare pentru aparate pentru igienă orală
SR EN 60335-2-53:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-53: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit sauna şi cabine cu radiaţii infraroşii SR EN 60335-2-53:2004;
SR EN 60335-2-53:2004/A1:2007
Nota 2.1
25.05.2014
SR EN 60335-2-54:2009 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-54: Prescripţii particulare pentru aparate de curăţat suprafeţe, pentru uz casnic, care utilizează lichide sau vapori SR EN 60335-2-54:2004;
SR EN 60335-2-54:2004/A1:2005;
SR EN 60335-2-54:2004/A11:2006;
SR EN 60335-2-54:2004/A2:2007
Nota 2.1
01.10.2013
EN 60335-2-54:2008/A1:2015 programat sa fie adoptat in 05.2016 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-54: Prescripţii particulare pentru aparate de curăţat suprafeţe, pentru uz casnic, care utilizează lichide sau vapori Nota 3 09.09.2018
SR EN 60335-2-54:2009/A11:2013 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-54: Prescripţii particulare pentru aparate de curăţat suprafeţe, pentru uz casnic, care utilizează lichide sau aburi Nota 3 20.02.2015
SR EN 60335-2-54:2009/A11:2013/AC:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-54: Prescripţii particulare pentru aparate de curăţat suprafeţe, pentru uz casnic, care utilizează lichide sau aburi
SR EN 60335-2-55:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-55: Prescripţii particulare pentru aparate utilizate în acvarii şi bazine de grădină SR EN 60335-2-55:2001
Nota 2.1
01.05.2006
SR EN 60335-2-55:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-55: Prescripţii particulare pentru aparate utilizate în acvarii şi bazine de grădină Nota 3 01.05.2013
SR EN 60335-2-56:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-56: Prescripţii particulare pentru proiectoare de imagini şi aparate similare SR EN 60335-2-56:2001
Nota 2.1
01.03.2006
SR EN 60335-2-56:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-56: Prescripţii particulare pentru proiectoare de imagini şi aparate similare Nota 3 01.05.2013
SR EN 60335-2-56:2004/A2:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-56: Prescripţii particulare pentru proiectoare de imagini şi aparate similare Nota 3 16.09.2017
SR EN 60335-2-59:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-59: Prescripţii particulare pentru aparate de distrus insecte SR EN 60335-2-59:2001;
SR EN 60335-2-59:2001/A1:2003;
SR EN 60335-2-59:2001/A11:2003
Nota 2.1
01.05.2006
SR EN 60335-2-59:2004/A1:2006 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-59: Prescripţii particulare pentru aparate de distrus insecte Nota 3 01.03.2009
SR EN 60335-2-59:2004/A2:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-59: Prescripţii particulare pentru aparate de distrus insecte Nota 3 01.10.2014
SR EN 60335-2-60:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-60: Prescripţii particulare pentru căzi de baie cu sistem de barbotare a apei SR EN 60335-2-60:2001
Nota 2.1
01.05.2006
SR EN 60335-2-60:2004/A1:2005 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-60: Prescripţii particulare pentru căzi de baie cu sistem de barbotare a apei Nota 3 01.02.2008
SR EN 60335-2-60:2004/A2:2009 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-60: Prescripţii particulare pentru căzi de baie cu sistem de barbotare a apei Nota 3 01.08.2013
SR EN 60335-2-60:2004/A11:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-60: Prescripţii particulare pentru căzi de baie şi spa cu sistem de barbotare a ape Nota 3 01.11.2012
SR EN 60335-2-60:2004/A12:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-60: Prescripţii particulare pentru căzi de baie şi spa cu sistem de barbotare a ape Nota 3 01.11.2010
SR EN 60335-2-61:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-61: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit încăperi, cu acumulare SR EN 60335-2-61:2001;
SR EN 60335-2-61:2001/A1:2003
Nota 2.1
01.05.2006
SR EN 60335-2-61:2004/A1:2006 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-61: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit încăperi, cu acumulare Nota 3 01.05.2008
SR EN 60335-2-61:2004/A2:2009 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-61: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit încăperi, cu acumulare Nota 3 01.08.2013
SR EN 60335-2-62:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-62: Prescripţii particulare pentru bazine electrice de spălat, de uz comercial SR EN 60335-2-62:2001;
SR EN 60335-2-62:2001/A1:2001;
SR EN 60335-2-62:2001/A2:2003
Nota 2.1
01.02.2006
SR EN 60335-2-62:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-62: Prescripţii particulare pentru bazine electrice de spălat, de uz comercial Nota 3 01.03.2011
SR EN 60335-2-62:2004/AC:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-62: Prescripţii particulare pentru bazine electrice de spălat, de uz comercial
SR EN 60335-2-65:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-65: Prescripţii particulare pentru epuratoare de aer SR EN 60335-2-65:2000;
SR EN 60335-2-65:2000/A1:2003
Nota 2.1
01.05.2006
SR EN 60335-2-65:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-65: Prescripţii particulare pentru epuratoare de aer Nota 3 01.05.2013
SR EN 60335-2-65:2004/A11:2013 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-65: Prescripţii particulare pentru epuratoare de aer Nota 3 21.12.2014
SR EN 60335-2-66:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-66: Prescripţii particulare pentru dispozitive de încălzit saltele cu apă SR EN 60335-2-66:2001;
SR EN 60335-2-66:2001/A1:2003
Nota 2.1
01.03.2006
SR EN 60335-2-66:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-66: Prescripţii particulare pentru dispozitive de încălzit saltele cu apă Nota 3 01.05.2013
SR EN 60335-2-66:2004/A2:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-66: Prescripţii particulare pentru dispozitive de încălzit saltele cu apă Nota 3 04.10.2014
SR EN 60335-2-70:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-70: Prescripţii particulare pentru maşini de muls SR EN 60335-2-70:2002
Nota 2.1
01.10.2005
SR EN 60335-2-70:2004/A1:2007 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-70: Prescripţii particulare pentru maşini de muls Nota 3 01.04.2010
SR EN 60335-2-71:2004 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-71: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de încălzit destinate reproducerii şi creşterii animalelor SR EN 60335-2-71:2001;
SR EN 60335-2-71:2001/A1:2001;
SR EN 60335-2-71:2001/A2:2001
Nota 2.1
01.06.2006
SR EN 60335-2-71:2004/A1:2007 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-71: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de încălzit destinate reproducerii şi creşterii animalelor Nota 3 01.04.2010
SR EN 60335-2-73:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-73: Prescripţii particulare pentru termoplonjoare fixate SR EN 60335-2-73:2001
Nota 2.1
01.05.2006
SR EN 60335-2-73:2004/A1:2006 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-73: Prescripţii particulare pentru termoplonjoare fixate Nota 3 01.03.2009
SR EN 60335-2-73:2004/A2:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-73: Prescripţii particulare pentru termoplonjoare fixate Nota 3 01.10.2014
SR EN 60335-2-74:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-74: Prescripţii particulare pentru termoplonjoare portabile SR EN 60335-2-74:2001
Nota 2.1
01.03.2006
SR EN 60335-2-74:2004/A1:2007 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-74: Prescripţii particulare pentru termoplonjoare portabile Nota 3 01.06.2009
SR EN 60335-2-74:2004/A2:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-74: Prescripţii particulare pentru termoplonjoare portabile Nota 3 01.10.2014
SR EN 60335-2-75:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-75: Prescripţii particulare pentru distribuitoare de uz comercial cu sau fără mijloc de plată SR EN 60335-2-75:2003;
SR EN 60335-2-63:2002
Nota 2.1
01.03.2007
SR EN 60335-2-75:2004/A1:2005 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-75: Prescripţii particulare pentru distribuitoare de uz comercial cu sau fără mijloc de plată Nota 3 01.12.2007
SR EN 60335-2-75:2004/A11:2007 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-75: Prescripţii particulare pentru distribuitoare de uz comercial cu sau fără mijloc de plată Nota 3 01.12.2006
SR EN 60335-2-75:2004/A12:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-75: Prescripţii particulare pentru distribuitoare de uz comercial cu sau fără mijloc de plată Nota 3 01.11.2010
SR EN 60335-2-75:2004/A2:2009 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-75: Prescripţii particulare pentru distribuitoare de uz comercial cu sau fără mijloc de plată Nota 3 01.08.2011
SR EN 60335-2-78:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-78: Prescripţii particulare pentru grătare electrice de exterior SR EN 60335-2-78:2001
Nota 2.1
01.05.2006
SR EN 60335-2-78:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-78: Prescripţii particulare pentru grătare de exterior Nota 3 01.05.2013
SR EN 60335-2-80:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-80: Prescripţii particulare pentru ventilatoare SR EN 60335-2-80:2000
Nota 2.1
01.03.2006
SR EN 60335-2-80:2004/A1:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-80: Prescripţii particulare pentru ventilatoare Nota 3 01.03.2007
SR EN 60335-2-80:2004/A2:2009 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-80: Prescripţii particulare pentru ventilatoare Nota 3 01.03.2014
SR EN 60335-2-81:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-81: Prescripţii particulare pentru şoşoni de încălzit picioare şi carpete de încălzit SR EN 60335-2-81:2001
Nota 2.1
01.03.2006
SR EN 60335-2-81:2004/A1:2007 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-81: Prescripţii particulare pentru şoşoni de încălzit picioare şi carpete de încălzit Nota 3 01.02.2010
SR EN 60335-2-81:2004/A2:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-81: Prescripţii particulare pentru şoşoni de încălzit picioare şi carpete de încălzit Nota 3 18.10.2014
SR EN 60335-2-82:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-82: Prescripţii particulare pentru maşini de divertisment şi maşini pentru utilităţi personale SR EN 60335-2-82:2002
Nota 2.1
01.05.2006
SR EN 60335-2-82:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-82: Prescripţii particulare pentru maşini de divertisment şi maşini pentru utilităţi personale Nota 3 01.05.2013
SR EN 60335-2-83:2003 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-83: Prescripţii particulare pentru dispozitive electrice de încălzit jgheaburi pentru drenarea acoperişurilor
SR EN 60335-2-83:2003/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-83: Prescripţii particulare pentru dispozitive electrice de încălzit jgheaburi pentru drenarea acoperişurilor Nota 3 01.05.2013
SR EN 60335-2-84:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-84: Prescripţii particulare pentru toalete SR EN 60335-2-84:2001
Nota 2.1
01.05.2006
SR EN 60335-2-84:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-84: Prescripţii particulare pentru toalete Nota 3 01.05.2013
SR EN 60335-2-85:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-85: Prescripţii particulare pentru aparate cu aburi pentru netezit ţesături SR EN 60335-2-85:2001;
SR EN 60335-2-85:2001/A1:2002
Nota 2.1
01.05.2006
SR EN 60335-2-85:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-85: Prescripţii particulare pentru aparate cu aburi pentru netezit ţesături Nota 3 01.05.2013
SR EN 60335-2-86:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-86: Prescripţii particulare pentru echipamente electrice de pescuit SR EN 60335-2-86:2002
Nota 2.1
01.08.2007
SR EN 60335-2-86:2004/A1:2006 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-86: Prescripţii particulare pentru echipamente electrice de pescuit Nota 3 01.05.2008
EN 60335-2-86:2003/A11:2016 programat sa fie adoptat in 10.2016 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-86: Prescripţii particulare pentru echipamente electrice de pescuit Nota 3 16.11.2018
EN 60335-2-86:2003/A2:2016 programat sa fie adoptat in 07.2016 Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-86: Particular requirements for electric fishing machines Nota 3 19.02.2019
SR EN 60335-2-87:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-87: Prescripţii particulare pentru aparate electrice pentru anestezierea animalelor SR EN 60335-2-87:2001
Nota 2.1
01.10.2005
SR EN 60335-2-87:2004/A1:2007 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-87: Prescripţii particulare pentru aparate electrice pentru anestezierea animalelor Nota 3 01.04.2010
SR EN 60335-2-88:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-88: Prescripţii particulare pentru umidificatoare destinate utilizării împreună cu aparate de încălzit, de ventilat sau de condiţionat aerul SR EN 60335-2-88:2001
Nota 2.1
01.12.2005
SR EN 60335-2-90:2006 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-90: Prescripţii particulare pentru cuptoare cu microunde pentru utilizare comercială SR EN 60335-2-90:2004;
SR EN 60335-2-90:2004/A1:2004
Nota 2.1
01.03.2009
SR EN 60335-2-90:2006/A1:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-90: Prescripţii particulare pentru cuptoare cu microunde pentru utilizare comercială Nota 3 01.09.2013
SR EN 60335-2-96:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-96: Prescripţii particulare pentru elemente încălzitoare flexibile tip folie pentru încălzirea camerelor
SR EN 60335-2-96:2004/A1:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-96: Prescripţii particulare pentru elemente încălzitoare flexibile tip folie pentru încălzirea camerelor Nota 3 01.12.2006
SR EN 60335-2-96:2004/A2:2009 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-96: Prescripţii particulare pentru elemente încălzitoare flexibile tip folie pentru încălzirea camerelor Nota 3 01.12.2013
SR EN 60335-2-97:2007 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-97: Prescripţii particulare pentru mecanisme de acţionare a obloanelor, copertinelor, jaluzelelor şi echipamente de rulare similare SR EN 60335-2-97:2002;
SR EN 60335-2-97:2002/A11:2007
Nota 2.1
01.04.2009
SR EN 60335-2-97:2007/A11:2009 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-97: Prescripţii particulare pentru mecanisme de acţionare a obloanelor, copertinelor, jaluzelelor şi echipamente de rulare similare Nota 3 01.10.2011
SR EN 60335-2-97:2007/A2:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-97: Prescripţii particulare pentru mecanisme de acţionare a obloanelor, copertinelor, jaluzelelor şi echipamente de rulare similare Nota 3 01.11.2012
SR EN 60335-2-97:2007/A12:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-97: Prescripţii particulare pentru mecanisme de acţionare a obloanelor, copertinelor, jaluzelelor şi echipamente de rulare similare Nota 3 29.09.2017
SR EN 60335-2-98:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-98: Prescripţii particulare pentru umidificatoare SR EN 60335-2-98:2001;
SR EN 60335-2-98:2001/A1:2002
Nota 2.1
01.05.2006
SR EN 60335-2-98:2004/A1:2005 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-98: Prescripţii particulare pentru umidificatoare Nota 3 01.12.2007
SR EN 60335-2-98:2004/A2:2009 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-98: Prescripţii particulare pentru umidificatoare Nota 3 01.08.2013
SR EN 60335-2-99:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-99: Prescripţii particulare pentru hote de bucătărie electrice, pentru uz comercial
SR EN 60335-2-101:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-101: Prescripţii particulare pentru vaporizatoare
SR EN 60335-2-101:2004/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-101: Prescripţii particulare pentru vaporizatoare Nota 3 01.05.2013
SR EN 60335-2-101:2004/A2:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-101: Prescripţii particulare pentru vaporizatoare Nota 3 16.09.2017
SR EN 60335-2-102:2007 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-102: Prescripţii particulare pentru aparate cu combustie de gaz, petrol şi combustibil solid care au conexiuni electrice SR EN 50165:2001;
SR EN 50165:2001/A1:2001
Nota 2.1
01.04.2009
SR EN 60335-2-102:2007/A1:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-102: Prescripţii particulare pentru aparate cu combustie de gaz, petrol şi combustibil solid care au conexiuni electrice Nota 3 01.11.2014
EN 60335-2-102:2016 programat sa fie adoptat in 06.2016 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-102: Prescripţii particulare pentru aparate cu combustie cu gaz, cu petrol şi combustibil solid care au conexiuni electrice SR EN 60335-2-102:2007;
SR EN 60335-2-102:2007/A1:2010
Nota 2.1
22.01.2019
SR EN 60335-2-105:2005 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-105: Prescripţii particulare pentru cabine de duş multifuncţionale
SR EN 60335-2-105:2005/A1:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-105: Prescripţii particulare pentru cabine de duş multifuncţionale Nota 3 01.05.2013
SR EN 60335-2-105:2005/A11:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-105: Prescripţii particulare pentru cabine de duş multifuncţionale Nota 3 01.11.2010
SR EN 60335-2-106:2007 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-106: Prescripţii particulare pentru covoare încălzitoare şi elemente încălzitoare instalate sub acoperitori detaşabile pentru podea
SR EN 60335-2-108:2008 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-108: Prescripţii particulare pentru electrolizoare
SR EN 60335-2-109:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-109: Prescripţii particulare pentru aparate de tratare a apei prin radiaţii ultraviolete
SR EN 60358-1:2013 Condensatoare de cuplaj şi divizoare capacitive. Partea 1: Reguli generale SR HD 597 S1:2002
Nota 2.1
17.07.2015
SR EN 60360:2001 Metodă standardizată de măsurare a încălzirii soclului lămpii Nota 2.1 01.05.2001
SR EN 60399:2005 Filetare cu filet rotund pentru dulii cu inel de abajur SR EN 60399:2001;
SR EN 60399:2001/A1:2001;
SR EN 60399:2001/A2:2003
Nota 2.1
01.10.2007
SR EN 60399:2005/A1:2009 Filetare cu filet rotund pentru dulii cu inel de abajur Nota 3 01.08.2011
SR EN 60400:2009 Dulii pentru lămpi tubulare fluorescente şi dulii pentru startere SR EN 60400:2001;
SR EN 60400:2001/A1:2003;
SR EN 60400:2001/A2:2005
Nota 2.1
01.08.2011
SR EN 60400:2009/A1:2012 Dulii pentru lămpi tubulare fluorescente şi dulii pentru startere Nota 3 25.05.2014
SR EN 60400:2009/A2:2015 Dulii pentru lămpi tubulare fluorescente şi dulii pentru startere Nota 3 04.08.2017
SR EN 60423:2008 Sisteme de tuburi de protecţie pentru sisteme de cablare. Diametre exterioare ale tuburilor de protecţie pentru instalaţii electrice şi filete pentru tuburi de protecţie şi accesorii
SR EN 60432-1:2001 Lămpi cu incandescenţă. Prescripţii de securitate. Partea 1: Lămpi cu filament de wolfram pentru uz casnic şi iluminat general similar SR EN 60432-1:1997
Nota 2.1
01.01.2003
SR EN 60432-1:2001/A1:2006 Lămpi cu incandescenţă. Prescripţii de securitate. Partea 1: Lămpi cu filament de wolfram pentru uz casnic şi iluminat general similar Nota 3 01.04.2008
SR EN 60432-1:2001/A2:2012 Lămpi cu incandescenţă. Prescripţii de securitate. Partea 1: Lămpi cu filament de wolfram pentru uz casnic şi iluminat general similar Nota 3 11.01.2015
SR EN 60432-2:2001 Lămpi cu incandescenţă. Prescripţii de securitate. Partea 2: Lămpi cu filament de wolfram-halogen pentru uz casnic şi iluminat general similar Nota 2.1 01.01.2003
SR EN 60432-2:2001/A1:2006 Lămpi cu incandescenţă. Prescripţii de securitate. Partea 2: Lămpi cu filament de wolfram-halogen pentru uz casnic şi iluminat general similar Nota 3 01.09.2008
SR EN 60432-2:2001/A2:2012 Lămpi cu incandescenţă. Prescripţii de securitate. Partea 2: Lămpi cu filament de wolfram-halogen pentru uz casnic şi iluminat general similar Nota 3 26.04.2015
SR EN 60432-3:2013 Lămpi cu incandescenţă. Prescripţii de securitate. Partea 3: Lămpi cu filament de wolfram-halogen (cu excepţia vehiculelor) SR EN 60432-3:2004;
SR EN 60432-3:2004/A1:2006;
SR EN 60432-3:2004/A2:2008
Nota 2.1
08.08.2015
SR EN 60477:2002 Rezistoare de laborator de curent continuu
SR EN 60519-1:2011 Securitate în instalaţiile electrotermice. Partea 1: Cerinţe generale SR EN 60519-1:2004
Nota 2.1
03.01.2014
SR EN 60519-1:2015 Securitate în instalaţiile electrotermice şi pentru procesare electromagnetică. Partea 1: Cerinţe generale SR EN 60519-1:2011
Nota 2.1
14.04.2018
SR EN 60519-2:2007 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 2: Prescripţii particulare pentru instalaţiile de încălzire cu rezistenţă SR EN 60519-2:2001
Nota 2.1
01.09.2009
SR EN 60519-3:2006 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 3: Prescripţii particulare pentru instalaţiile de încălzire prin inducţie şi prin conducţie şi pentru instalaţiile de topire prin inducţie SR EN 60519-3:2001
Nota 2.1
01.04.2008
SR EN 60519-4:2007 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 4: Prescripţii particulare pentru instalaţiile cuptoarelor cu arc SR EN 60519-4:2002;
SR EN 60519-4/A1:2001
Nota 2.1
01.09.2009
SR EN 60519-4:2014 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 4: Prescripţii particulare pentru instalaţiile cuptoarelor cu arc SR EN 60519-4:2007
Nota 2.1
24.07.2016
SR EN 60519-6:2011 Securitate în instalaţiile electrotermice. Partea 6: Specificaţii pentru instalaţiile de încălzire industriale cu microunde SR EN 60519-6:2003
Nota 2.1
03.03.2014
SR EN 60519-7:2009 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 7: Prescripţii particulare pentru instalaţii cu fascicul de electroni
SR EN 60519-8:2006 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 8: Condiţii specifice pentru cuptoarele de retopire sub zgura electroconductoare
SR EN 60519-9:2006 Securitatea în instalaţii electrotermice. Partea 9: Prescripţii particulare pentru instalaţiile de încălzire dielectrică la înaltă frecvenţă SR EN 60519-9:2002
Nota 2.1
01.10.2008
SR EN 60519-10:2006 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 10: Reguli particulare pentru sistemele de încălzire cu trasee rezistive, pentru aplicaţii industriale şi comerciale
SR EN 60519-10:2013 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 10: Reguli particulare pentru sistemele de încălzire cu trasee rezistive, pentru aplicaţii industriale şi comerciale SR EN 60519-10:2006
Nota 2.1
29.03.2016
SR EN 60519-12:2013 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 12: Reguli particulare pentru echipamentele de încălzire cu radiaţii infraroşii
SR EN 60519-21:2009 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 21: Prescripţii particulare pentru instalaţiile de încălzire prin rezistenţă. Instalaţii electrotermice de încălzire şi topire a sticlei SR EN 60519-21:2002
Nota 2.1
01.12.2011
SR EN 60564:2002 Punţi de curent continuu pentru măsurarea rezistenţei
SR EN 60570:2004 Sisteme de alimentare electrică prin şină pentru corpuri de iluminat SR EN 60570:2002;
SR EN 60570:2002/A1:2003;
SR EN 60570:2002/A2:2003;
SR EN 60570-2-1:2002;
SR EN 60570-2-1:2002/A1:2002
Nota 2.1
01.03.2010
SR EN 60598-1:2009 Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescripţii generale şi încercări SR EN 60598-1:2005;
SR EN 60598-1:2005/A1:2007
Nota 2.1
12.04.2012
SR EN 60598-1:2009/A11:2009 Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescripţii generale şi încercări Nota 3 01.11.2009
SR EN 60598-1:2015 Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescripţii generale şi încercări SR EN 60598-1:2009;
SR EN 60598-1:2009/A11:2009
Nota 2.1
20.10.2017
SR EN 60598-1:2015/AC:2016 Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescripţii generale şi încercări
SR EN 60598-1:2015/AC:2016 Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescripţii generale şi încercări
SR EN 60598-2-1:2001 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 1: Corpuri de iluminat fixe de uz general
SR EN 60598-2-2:2012 Corpuri de iluminat. Partea 2-2: Cerinţe particulare. Corpuri de iluminat încastrate SR EN 60598-2-2+A1:1998
Nota 2.1
13.12.2014
SR EN 60598-2-3:2004 Corpuri de iluminat. Partea 2-3: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul public SR EN 60598-2-3:1995;
SR EN 60598-2-3:1995/A1:2003;
SR EN 60598-2-3:1995/A2:2003
Nota 2.1
01.02.2010
SR EN 60598-2-3:2004/A1:2012 Corpuri de iluminat. Partea 2-3: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul public Nota 3 19.05.2014
SR EN 60598-2-3:2004/AC:2015 Corpuri de iluminat. Partea 2-3: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul public
SR EN 60598-2-4:2001 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 4: Corpuri de iluminat portabile de uz general Nota 2.1 01.04.1998
SR EN 60598-2-5:2001 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 5: Proiectoare SR EN 60598-2-5+A2:1995
Nota 2.1
01.04.2005
EN 60598-2-5:2015 programat sa fie adoptat in 05.2016 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 5: Proiectoare SR EN 60598-2-5:2001
Nota 2.1
10.09.2018
SR EN 60598-2-7:2002 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 7: Corpuri de iluminat portabile utilizate în grădini
SR EN 60598-2-7/A13:2001 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 7: Corpuri de iluminat portabile utilizate în grădini Nota 3 01.03.1997
SR EN 60598-2-7/A2:2001 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 7: Corpuri de iluminat portabile utilizate în grădini Nota 3 01.03.1997
SR EN 60598-2-8:2001 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 8: Lămpi de mână Nota 2.1 01.03.1998
SR EN 60598-2-8:2001/A1:2001 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 8: Lămpi de mână Nota 3 01.05.2003
SR EN 60598-2-8:2001/A2:2008 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 8: Lămpi de mână Nota 3 01.02.2011
SR EN 60598-2-8:2014 Corpuri de iluminat. Partea 2-8: Cerinţe particulare. Lămpi de mână SR EN 60598-2-8:2001;
SR EN 60598-2-8:2001/A1:2001;
SR EN 60598-2-8:2001/A2:2008
Nota 2.1
03.06.2016
SR EN 60598-2-9:2002 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 9: Corpuri de iluminat pentru tehnica fotografică şi cinematografică (neprofesionale)
SR EN 60598-2-9:2002/A1:2002 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 9: Corpuri de iluminat pentru tehnica fotografică şi cinematografică (neprofesionale) Nota 3 01.04.1995
SR EN 60598-2-10:2004 Corpuri de iluminat. Partea 2-10: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat portabile destinate copiilor
SR EN 60598-2-10:2004/AC:2015 Corpuri de iluminat. Partea 2-10: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat portabile destinate copiilor
SR EN 60598-2-11:2006 Corpuri de iluminat. Partea 2-11: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat pentru acvarii
SR EN 60598-2-11:2006/AC:2015 Corpuri de iluminat. Partea 2-11: Cerinţe particulare. Corpuri de iluminat pentru acvarii
SR EN 60598-2-11:2014 Corpuri de iluminat. Partea 2-11: Cerinţe particulare. Corpuri de iluminat pentru acvarii SR EN 60598-2-11:2006;
SR EN 60598-2-11:2006/AC:2015
Nota 2.1
20.06.2016
SR EN 60598-2-12:2006 Corpuri de iluminat. Partea 2-12: Condiţii speciale. Lămpi de veghe montate pe prize
SR EN 60598-2-12:2006/AC:2015 Corpuri de iluminat. Partea 2-12: Condiţii speciale. Lămpi de veghe montate pe prize
SR EN 60598-2-12:2014 Corpuri de iluminat. Partea 2-12: Cerinţe particulare. Lămpi de veghe montate pe prize SR EN 60598-2-12:2006;
SR EN 60598-2-12:2006/AC:2015
Nota 2.1
03.06.2016
SR EN 60598-2-13:2007 Corpuri de iluminat. Partea 2-13: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat încastrate în sol
SR EN 60598-2-13:2007/A1:2012 Corpuri de iluminat. Partea 2-13: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat încastrate în sol Nota 3 11.01.2015
SR EN 60598-2-13:2007/AC:2015 Corpuri de iluminat. Partea 2-13: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat încastrate în sol
SR EN 60598-2-14:2009 Corpuri de iluminat. Partea 2-14: Cerinţe speciale. Corpuri de iluminat pentru lămpi cu descărcare, tubulare, cu catod rece (tuburi cu neon) şi echipamente similare
SR EN 60598-2-17+A2:1998 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 17: Corpuri de iluminat pentru iluminatul scenelor de teatru, studiourilor de televiziune, cinema şi foto (de interior şi de exterior)
SR EN 60598-2-19:2002 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 19: Corpuri de iluminat cu circulaţie de aer (reguli de securitate)
SR EN 60598-2-19/A2:2001 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 19: Corpuri de iluminat cu circulaţie de aer (reguli de securitate) Nota 3 01.10.1998
SR EN 60598-2-19:2002/AC:2015 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 19: Corpuri de iluminat cu circulaţie de aer (reguli de securitate)
SR EN 60598-2-20:2010 Corpuri de iluminat. Partea 2-20: Cerinţe particulare. Ghirlande luminoase SR EN 60598-2-20:2001;
SR EN 60598-2-20:2001/A1:2001;
SR EN 60598-2-20:2001/A2:2004
Nota 2.1
01.04.2013
SR EN 60598-2-20:2010/AC:2015 Corpuri de iluminat. Partea 2-20: Cerinţe particulare. Ghirlande luminoase
SR EN 60598-2-20:2015 Corpuri de iluminat. Partea 2-20: Condiţii speciale. Ghirlande luminoase SR EN 60598-2-20:2010
Nota 2.1
30.12.2017
SR EN 60598-2-21:2015 Corpuri de iluminat. Partea 2-21: Condiţii speciale. Tuburi luminoase
SR EN 60598-2-22:2004 Corpuri de iluminat. Partea 2-22: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranţă SR EN 60598-2-22:1998
Nota 2.1
01.03.2008
SR EN 60598-2-22:2004/A1:2004 Corpuri de iluminat. Partea 2-22: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranţă Nota 3 01.10.2009
SR EN 60598-2-22:2004/A2:2008 Corpuri de iluminat. Partea 2-22: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranţă Nota 3 01.03.2011
SR EN 60598-2-22:2004/AC:2014 Corpuri de iluminat. Partea 2-22: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranţă
SR EN 60598-2-22:2015 Corpuri de iluminat. Partea 2-22: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranţă SR EN 60598-2-22:2004;
SR EN 60598-2-22:2004/A1:2004;
SR EN 60598-2-22:2004/A2:2008;
SR EN 60598-2-22:2004/AC:2014
Nota 2.1
24.07.2017
SR EN 60598-2-22:2015/AC:2015 Corpuri de iluminat. Partea 2-22: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranţă
SR EN 60598-2-23:2001 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 23: Sisteme de iluminat de foarte joasă tensiune pentru lămpi cu filament
SR EN 60598-2-23:2001/A1:2001 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 23: Sisteme de iluminat de foarte joasă tensiune pentru lămpi cu filament Nota 3 01.08.2007
SR EN 60598-2-23:2001/AC:2015 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 23: Sisteme de iluminat de foarte joasă tensiune pentru lămpi cu filament
SR EN 60598-2-24:2001 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 24: Corpuri de iluminat cu suprafeţe cu temperaturi limitate
SR EN 60598-2-24:2014 Corpuri de iluminat. Partea 2-24: Cerinţe particulare. Corpuri de iluminat cu suprafeţe cu temperaturi limitate SR EN 60598-2-24:2001
Nota 2.1
24.07.2016
SR EN 60598-2-25:2001 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 25: Corpuri de iluminat pentru zonele clinice ale spitalelor şi caselor de sănătate
SR EN 60598-2-25:2001/A1:2005 Corpuri de iluminat. Partea 2-25: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat pentru zonele clinice ale spitalelor şi caselor de sănătate Nota 3 01.11.2011
SR EN 60618+A2:2000 Divizoare inductive de tensiune
SR EN 60645-1:2003 Electroacustică. Echipamente audiologice. Partea 1: Audiometre tonale SR EN 60645-1:2002
Nota 2.1
01.10.2004
SR EN 60645-1:2015 Electroacustică. Echipamente audiometrice. Partea 1: Echipamente pentru audiometrie tonală SR EN 60645-1:2003;
SR EN 60645-4:2003
Nota 2.1
05.11.2017
SR EN 60645-3:2008 Electroacustică. Echipamente audiometrice. Partea 3: Semnale de încercare de scurtă durată SR EN 60645-3:2003
Nota 2.1
01.06.2010
SR EN 60645-4:2003 Audiometre. Partea 4: Echipamente pentru audiometria extinsă la domeniul frecvenţelor ridicate
SR EN 60645-6:2010 Electroacustica. Echipamente audiometrice. Partea 6: Instrumente pentru măsurarea emisiilor otoacustice
SR EN 60645-7:2010 Electroacustică. Echipamente audiometrice. Partea 7: Instrumente pentru măsurarea răspunsurilor trunchiului cerebral la o stimulare auditivă
SR EN 60664-1:2008 Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele de joasă tensiune. Partea 1: Principii, prescripţii şi încercări SR EN 60664-1:2004
Nota 2.1
01.07.2010
SR EN 60664-3:2004 Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele de joasă tensiune. Partea 3: Utilizarea acoperirii, înglobării sau turnării pentru protecţia împotriva poluării SR HD 625.3 S1:2002
Nota 2.1
01.04.2006
SR EN 60664-3:2004/A1:2011 Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele de joasă tensiune. Partea 3: Utilizarea acoperirii, înglobării sau laminării pentru protecţia împotriva poluării Nota 3 01.06.2013
SR EN 60664-4:2006 Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele de joasă tensiune. Partea 4: Consideraţii privind solicitările la tensiune de frecvenţă înaltă
SR EN 60669-1:2002 Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale SR EN 60669-1:2004;
SR EN 60669-1:2004/A2:2004
Nota 2.1
01.09.2009
SR EN 60669-1:2002/A1:2003 Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 01.09.2009
SR EN 60669-1:2002/A2:2009 Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 01.10.2013
SR EN 60669-2-1:2005 Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-1: Prescripţii particulare. Întreruptoare electronice SR EN 60669-2-1:2001;
SR EN 60669-2-1:2001/A2:2003
Nota 2.1
01.07.2009
SR EN 60669-2-1:2005/A1:2010 Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-1: Prescripţii particulare. Întreruptoare electronice Nota 3 01.04.2012
SR EN 60669-2-1:2005/A12:2011 Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-1: Prescripţii particulare. Întreruptoare electronice Nota 3 01.06.2013
SR EN 60669-2-1:2005/AC:2014 Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-1: Prescripţii particulare. Întreruptoare electronice
SR EN 60669-2-2:2007 Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-2: Prescripţii particulare. Întreruptoare cu comandă electromagnetică de la distanţă (teleruptoare) SR EN 60669-2-2:2001;
SR EN 60669-2-2:2001/A1:2002
Nota 2.1
01.09.2009
SR EN 60669-2-3:2007 Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-3: Prescripţii particulare. Întreruptoare cu temporizare SR EN 60669-2-3:2001
Nota 2.1
01.09.2009
SR EN 60669-2-4:2005 Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe de uz casnic şi similar. Part 2-4: Prescripţii particulare. Întreruptoare-separatoare
SR EN 60669-2-6:2013 Întreruptoare pentru instalaţiile electrice fixe pentru utilizare casnică şi similară. Partea 2-6: Prescripţii particulare. Întreruptoare pentru oprire de urgenţă în caz de incendiu pentru reclame luminoase şi corpuri de iluminat de interior şi de exterior SR EN 50425:2008
Nota 2.1
22.02.2015
SR EN 60670-1:2005 Cutii şi carcase pentru aparate electrice pentru instalaţii electrice de uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generale
SR EN 60670-1:2005/A1:2013 Cutii şi carcase pentru aparate electrice pentru instalaţii electrice de uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generale Nota 3 31.12.2017
SR EN 60670-1:2005/AC:2014 Cutii şi carcase pentru aparate electrice pentru instalaţii electrice de uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generale
SR EN 60670-21:2008 Cutii şi carcase pentru aparate electrice pentru instalaţii electrice fixe de uz casnic şi similar. Partea 21: Prescripţii particulare pentru cutii şi carcase cu dispozitive de agăţare
SR EN 60670-22:2007 Cutii şi carcase pentru aparate electrice pentru instalaţii electrice fixe de uz casnic şi similar. Partea 22: Prescripţii particulare pentru cutii şi carcase de conexiune
SR EN 60670-23:2009 Cutii şi carcase pentru aparate electrice pentru instalaţii electrice fixe de uz casnic şi similar Partea 23: Prescripţii particulare pentru cutii şi carcase instalate în podea
SR EN 60670-24:2014 Cutii şi carcase pentru aparate electrice pentru instalaţii electrice fixe de uz casnic şi similar. Partea 24: Prescripţii particulare pentru carcase pentru aparate de protecţie şi alte aparate electrice care au putere disipată
SR EN 60688:2013 Traductoare de măsurare electrice care convertesc mărimile electrice alternative şi continue în semnale analogice sau numerice
SR EN 60691:2004 Protectoare termice. Prescripţii şi ghid de aplicare SR EN 60691:2001;
SR EN 60691:2001/A2:2002
Nota 2.1
01.12.2005
SR EN 60691:2004/A1:2007 Protectoare termice. Prescripţii şi ghid de aplicare Nota 3 01.12.2009
SR EN 60691:2004/A2:2010 Protectoare termice. Prescripţii şi ghid de aplicare Nota 3 01.03.2013
SR EN 60695-2-10:2013 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-10: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Aparataj şi metodă comună de încercare SR EN 60695-2-10:2001
Nota 2.1
14.05.2016
SR EN 60695-2-11:2014 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-11: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Metodă de încercare a inflamabilităţii pentru produse finite (GWEPT) SR EN 60695-2-11:2002
Nota 2.1
13.03.2017
SR EN 60695-10-2:2004 Încercări privind riscurile de foc. Partea 10-2: Căldură anormală – Încercare cu bilă
SR EN 60695-10-2:2014 Încercări privind riscurile de foc. Partea 10-2: Căldură anormală. Metodă de încercare de presare cu bilă SR EN 60695-10-2:2004
Nota 2.1
26.03.2017
SR EN 60695-11-2:2014 Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-2: Flacără de încercare. Flacără tip preamestec cu putere nominală de 1 kW. Aparatură, dispunere de încercare pentru verificare şi ghid SR EN 60695-11-2:2004
Nota 2.1
14.01.2017
SR EN 60695-11-3:2013 Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-3: Flacăra de încercare. Flacără de 500 W. Aparatură şi metodă de încercare pentru verificare
SR EN 60695-11-4:2012 Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-4: Flacăra de încercare. Flacără de 50 W. Aparatură şi metodă de încercare pentru verificare
SR EN 60695-11-5:2005 Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-5: Flacăra de încercare. Metodă de încercare cu arzător – ac. Aparatură, schema dispozitivului de verificare şi ghid SR EN 60695-2-2+A1:1998
Nota 2.1
01.02.2008
SR EN 60695-11-10:2014 Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-10: Flăcări de încercare. Metode de încercare orizontală şi verticală la flacără de 50 W SR EN 60695-11-10:2001;
SR EN 60695-11-10:2001/A1:2004
Nota 2.1
25.06.2016
EN 60695-11-10:2013/AC:2014 programat sa fie adoptat la traducere EN 60695-11-10:2013 (negociere MECT) Fire hazard testing – Part 11-10: Test flames – 50 W horizontal and vertical flame test methods
SR EN 60695-11-20:2015 Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-20: Flăcări de încercare. Metode de încercare cu flacără de 500 W SR EN 60695-11-20:2001;
SR EN 60695-11-20:2001/A1:2004
Nota 2.1
27.05.2018
SR EN 60695-11-20:2015/AC:2016 Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-20: Flăcări de încercare. Metode de încercare cu flacără de 500 W
SR EN 60702-1:2003 Cabluri cu izolaţie minerală şi terminalele lor de tensiune nominală până la 750 V. Partea 1: Cabluri SR HD 586.1 S1:2001
Nota 2.1
01.03.2005
SR EN 60702-1:2003/A1:2015 Cabluri cu izolaţie minerală şi terminalele lor de tensiune nominală până la 750 V. Partea 1: Cabluri Nota 3 19.02.2018
SR EN 60702-2:2003 Cabluri cu izolaţie minerală şi terminalele lor de tensiune nominală până la 750 V. Partea 2: Terminale SR HD 586.1 S1:2001
Nota 2.1
01.03.2005
SR EN 60702-2:2003/A1:2015 Cabluri cu izolaţie minerală şi terminalele lor de tensiune nominală până la 750 V. Partea 2: Terminale Nota 3 19.02.2018
SR EN 60715:2002 Dimensiuni pentru aparataj electric de joasă tensiune. Montare standardizată a şinelor pentru suportul mecanic al aparatelor electrice în instalaţii de aparataj de joasă tensiune
SR EN 60730-1:2012 Dispozitive electrice de comandă automată pentru utilizare casnică şi scopuri similare. Partea 1: Cerinţe generale SR EN 60730-1[2000]:2001;
SR EN 60730-1:2001/A1:2004;
SR EN 60730-1[2000]:2001/A2:2009;
SR EN 60730-1:2001/A12:2004;
SR EN 60730-1:2001/A13:2005;
SR EN 60730-1[2000]:2001/A14:2005;
SR EN 60730-1[2000]:2001/A16:2007
Nota 2.1
01.10.2013
SR EN 60730-2-2:2003 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru protectoarele termice ale motoarelor SR EN 60730-2-2:2001;
SR EN 60730-2-2:2001/A1:2001;
SR EN 60730-2-2:2001/A2:2001;
SR EN 60730-2-2:2001/A11:2001
Nota 2.1
01.03.2009
SR EN 60730-2-2:2003/A1:2006 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru dispozitive termice de protecţie a motoarelor Nota 3 01.03.2009
SR EN 60730-2-2:2003/A11:2005 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru protectoarele termice ale motoarelor Nota 3 01.03.2009
SR EN 60730-2-3:2008 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru protectoare termice ale balasturilor pentru lămpi tubulare fluorescente SR EN 60730-2-3:2001;
SR EN 60730-2-3:2001/A1:2001;
SR EN 60730-2-3:2001/A2:2002;
SR EN 60730-2-3:2001/A11:2005
Nota 2.1
01.09.2010
SR EN 60730-2-4:2008 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru protectoare termice ale motoarelor pentru motocompresoare de tip ermetic şi semiermetic SR EN 60730-2-4:2001;
SR EN 60730-2-4:2001/A1:2001;
SR EN 60730-2-4:2001/A2:2003
Nota 2.1
01.09.2010
SR EN 60730-2-5:2003 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru sisteme de comandă electrică a arzătoarelor SR EN 60730-2-5:2001;
SR EN 60730-2-5:2001/A1:2001;
SR EN 60730-2-5:2001/A2:2001
Nota 2.1
01.12.2008
SR EN 60730-2-5:2003/A1:2005 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru sisteme de comandă electrică a arzătoarelor Nota 3 01.12.2008
SR EN 60730-2-5:2003/A11:2005 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru sisteme de comandă electrică a arzătoarelor Nota 3 01.12.2008
SR EN 60730-2-5:2003/A2:2010 Dispozitive de comandă automate ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru sisteme automate de comandă electrică a arzătoarelor Nota 3 01.03.2013
SR EN 60730-2-5:2015 Dispozitive electrice de comandă automată pentru utilizare casnică şi scopuri similare. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru sisteme electrice de comandă automată a arzătoarelor SR EN 60730-2-5:2003;
SR EN 60730-2-5:2003/A1:2005;
SR EN 60730-2-5:2003/A11:2005;
SR EN 60730-2-5:2003/A2:2010
Nota 2.1
17.11.2017
SR EN 60730-2-6:2009 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru dispozitive automate de comandă electrică sensibile la presiune care includ prescripţii mecanice SR EN 60730-2-6:2001;
SR EN 60730-2-6:2001/A1:2001;
SR EN 60730-2-6:2001/A2:2001
Nota 2.1
01.07.2011
EN 60730-2-6:2016 programat sa fie adoptat in 07.2016 Dispozitive de comandă electrică automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru dispozitive automate de comandă electrică sensibile la presiune care includ prescripţii mecanice SR EN 60730-2-6:2009
Nota 2.1
26.02.2019
SR EN 60730-2-7:2011 Dispozitive de comandă automată a aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru programatoare şi întreruptoare temporizate SR EN 60730-2-7:2001;
SR EN 60730-2-7:2001/A1:2001;
SR EN 60730-2-7:2001/A11:2001;
SR EN 60730-2-7:2001/A12:2001;
SR EN 60730-2-7:2001/A13:2004;
SR EN 60730-2-7:2001/A14:2004
Nota 2.1
01.10.2013
SR EN 60730-2-7:2011/AC:2012 Dispozitive de comandă automată a aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru programatoare şi întreruptoare temporizate
SR EN 60730-2-8:2003 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru vane hidraulice cu acţionare electrică, inclusiv prescripţii mecanice SR EN 60730-2-8:2001;
SR EN 60730-2-8:2001/A1:2001;
SR EN 60730-2-8:2001/A2:2001
Nota 2.1
01.12.2008
SR EN 60730-2-8:2003/A1:2004 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru electrovalve hidraulice, inclusiv prescripţii mecanice Nota 3 01.12.2008
SR EN 60730-2-9:2011 Dispozitive de comandă automată a aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comandă termosensibile SR EN 60730-2-9:2003;
SR EN 60730-2-9:2003/A1:2004;
SR EN 60730-2-9:2003/A2:2005;
SR EN 60730-2-9:2003/A11:2004;
SR EN 60730-2-9:2003/A12:2005
Nota 2.1
01.11.2013
SR EN 60730-2-10:2008 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-10: Prescripţii particulare pentru relee electrice de pornire a motoarelor SR EN 60730-2-10:2001;
SR EN 60730-2-10:2001/A1:2001;
SR EN 60730-2-10:2001/A2:2003
Nota 2.1
01.09.2010
SR EN 60730-2-11:2008 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru regulatoare de energie SR EN 60730-2-11:2001;
SR EN 60730-2-11:2001/A1:2001;
SR EN 60730-2-11:2001/A2:2001;
SR EN 60730-2-11:2001/A11:2005
Nota 2.1
01.10.2010
SR EN 60730-2-12:2006 Dispozitive automate de comandă electrică pentru uz casnic şi similar. Partea 2-12: Prescripţii particulare pentru zăvoare electrice de uşi SR EN 60730-2-12:2001;
SR EN 60730-2-12:2001/A1:2001;
SR EN 60730-2-12:2001/A11:2005
Nota 2.1
01.10.2008
SR EN 60730-2-12:2006/A11:2009 Dispozitive automate de comandă electrică pentru uz casnic şi similar. Partea 2-12: Prescripţii particulare pentru zăvoare electrice de uşi Nota 3 01.04.2011
SR EN 60730-2-13:2008 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru dispozitive sensibile la umiditate SR EN 60730-2-13:2001;
SR EN 60730-2-13:2001/A1:2001;
SR EN 60730-2-13:2001/A2:2003;
SR EN 60730-2-13:2001/A11:2005
Nota 2.1
01.10.2010
SR EN 60730-2-14:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru actuatoare electrice
SR EN 60730-2-14:2001/A1:2002 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru actuatoare electrice Nota 3 01.07.2008
SR EN 60730-2-14:2001/A11:2005 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru actuatoare electrice Nota 3 01.07.2008
SR EN 60730-2-14:2001/A2:2009 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru actuatoare electrice Nota 3 01.08.2011
SR EN 60730-2-15:2010 Dispozitive de comandă automate a aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru dispozitive automate de comandă de detectare a debitului de aer, a debitului de apă şi a nivelului de apă SR EN 60730-2-15:2001;
SR EN 60730-2-15:2001/A1:2001;
SR EN 60730-2-15:2001/A11:2006;
SR EN 60730-2-16:2001;
SR EN 60730-2-16:2001/A1:2001;
SR EN 60730-2-16:2001/A2:2002;
SR EN 60730-2-16:2001/A11:2005;
SR EN 60730-2-18:2001;
SR EN 60730-2-18:2001/A11:2006
Nota 2.1
01.03.2013
SR EN 60730-2-19:2003 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-19: Prescripţii particulare pentru vane acţionate electric de combustibil lichid, inclusiv prescripţii mecanice
SR EN 60730-2-19:2003/A11:2005 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-19: Prescripţii particulare pentru electrovane de combustibil lichid, inclusiv prescripţii mecanice Nota 3 01.10.2008
SR EN 60730-2-19:2003/A2:2008 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-19: Prescripţii particulare pentru electrovane de combustibil lichid, inclusiv prescripţii mecanice Nota 3 01.02.2011
SR EN 60799:2002 Accesorii electrice. Cordoane-conectoare şi cordoane de interconectare 01.07.2001
SR EN 60825-1:2015 Securitatea în utilizare a produselor cu laser. Partea 1: Clasificarea echipamentului şi prescripţii SR EN 60825-1:2008
Nota 2.1
19.06.2017
SR EN 60825-2:2005 Securitatea în utilizare a produselor cu laseri. Partea 2: Securitatea sistemelor de telecomunicaţii prin fibră optică (STFO) SR EN 60825-2:2002
Nota 2.1
01.09.2007
SR EN 60825-2:2005/A1:2007 Securitatea în utilizare a produselor cu laser. Partea 2: Securitatea sistemelor de telecomunicaţii prin fibră optică (STFO) Nota 3 01.02.2010
SR EN 60825-2:2005/A2:2011 Securitatea în utilizare a produselor cu laser. Partea 2: Securitatea sistemelor de telecomunicaţii prin fibră optică (STFO) Nota 3 01.10.2013
SR EN 60825-4:2007 Securitatea în utilizare a produselor cu laser. Partea 4: Paravane de protecţie împotriva radiaţiei laser SR EN 60825-4:2002;
SR EN 60825-4:2002/A1:2003;
SR EN 60825-4:2002/A2:2004
Nota 2.1
01.10.2009
SR EN 60825-4:2007/A1:2009 Securitatea în utilizare a produselor cu laser. Partea 4: Paravane de protecţie împotriva radiaţiei laser Nota 3 01.09.2011
SR EN 60825-4:2007/A2:2011 Securitatea în utilizare a produselor cu laser. Partea 4: Paravane de protecţie împotriva radiaţiei laser Nota 3 03.05.2014
SR EN 60825-12:2004 Securitatea în utilizare a produselor cu laser. Partea 12: Securitatea sistemelor de comunicaţii optice în spaţiu liber utilizate pentru transmisii de informaţii
SR EN 60831-1:2001 Condensatoare şunt de putere autoregeneratoare, destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiune nominală până la 1000 V inclusiv. Partea 1: Generalităţi. Caracteristici funcţionale, încercări şi valori nominale. Reguli de securitate. Ghid pentru instalare şi exploatare SR EN 60831-1:1997
Nota 2.1
01.08.1997
SR EN 60831-1:2001/A1:2004 Condensatoare şunt de putere autoregeneratoare destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiunea nominală până la 1 KV inclusiv. Partea 1: Generalităţi. Caracteristici funcţionale, încercări şi valori nominale. Reguli de securitate. Ghid pentru instalare şi exploatare Nota 3 01.02.2006
SR EN 60831-1:2014 Condensatoare şunt de putere autoregeneratoare, destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiune nominală până la 1000 V inclusiv. Partea 1: Generalităţi. Caracteristici funcţionale, încercări şi valori nominale. Reguli de securitate. Ghid pentru instalare şi exploatare SR EN 60831-1:2001;
SR EN 60831-1:2001/A1:2004
Nota 2.1
18.03.2017
SR EN 60831-1:2014/AC:2014 Condensatoare şunt de putere autoregeneratoare, destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiune nominală până la 1000 V inclusiv. Partea 1: Generalităţi. Caracteristici funcţionale, încercări şi valori nominale. Reguli de securitate. Ghid pentru instalare şi exploatare
SR EN 60831-2:1997 Condensatoare şunt de putere autogeneratoare, destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiunea nominală până la 1 kV inclusiv. Partea 2: Încercare de îmbătrânire, încercare de autoregenerare şi încercare de distrugere 01.12.1996
SR EN 60831-2:2014 Condensatoare şunt de putere autoregeneratoare, destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiune nominală până la 1000 V inclusiv. Partea 2: Încercare de îmbătrânire, încercare de autoregenerare şi încercare de distrugere SR EN 60831-2:1997
Nota 2.1
19.03.2017
SR EN 60838-1:2005 Dulii diverse pentru lămpi. Partea 1: Reguli generale şi încercări SR EN 60838-1:2002;
SR EN 60838-1:2002/A1:2002;
SR EN 60838-1:2002/A2:2003
Nota 2.1
01.10.2007
SR EN 60838-1:2005/A1:2009 Dulii diverse pentru lămpi. Partea 1: Reguli generale şi încercări Nota 3 01.08.2011
SR EN 60838-1:2005/A2:2011 Dulii diverse pentru lămpi. Partea 1: Reguli generale şi încercări Nota 3 18.04.2014
SR EN 60838-2-1:2002 Dulii diverse pentru lămpi. Partea 2: Reguli particulare. Secţiunea 1: Dulii S14
SR EN 60838-2-1:2002/A1:2002 Dulii diverse pentru lămpi. Partea 2: Reguli particulare. Secţiunea 1: Dulii S14 Nota 3 01.08.2005
SR EN 60838-2-1:2002/A2:2005 Dulii diverse pentru lămpi. Partea 2: Reguli particulare. Secţiunea 1: Dulii S14 Nota 3 01.10.2007
SR EN 60838-2-2:2007 Dulii diverse pentru lămpi. Partea 2-2: Reguli particulare. Conectoare pentru module LED
SR EN 60838-2-2:2007/A1:2012 Dulii diverse pentru lămpi. Partea 2-2: Reguli particulare. Conectoare pentru module LED Nota 3 01.05.2015
SR EN 60898-1:2004 Aparate electrice mici. Întreruptoare automate pentru protecţia la supracurenţi pentru instalaţii casnice şi similare. Partea 1: Întreruptoare automate pentru funcţionare în curent alternativ SR EN 60898+A1:1995;
SR EN 60898+A1:1995/A11:2001;
SR EN 60898+A1:1995/A12:2001;
SR EN 60898+A1:1995/A13:2001;
SR EN 60898+A1:1995/A14:2001;
SR EN 60898+A1:1995/A15:2001;
SR EN 60898+A1:1995/A16:2001;
SR EN 60898+A1:1995/A17:2001;
SR EN 60898+A1:1995/A18:2001;
SR EN 60898+A1:1995/A19:2002
Nota 2.1
01.10.2008
SR EN 60898-1:2004/A1:2004 Aparate electrice mici. Întreruptoare automate pentru protecţia la supracurenţi pentru instalaţii casnice şi similare. Partea 1: Întreruptoare automate pentru funcţionare în curent alternativ Nota 3 01.10.2008
SR EN 60898-1:2004/A11:2006 Aparate electrice mici. Întreruptoare automate pentru protecţia la supracurenţi pentru instalaţii casnice şi similare. Partea 1: Întreruptoare automate pentru funcţionare în curent alternativ Nota 3 01.05.2010
SR EN 60898-1:2004/A12:2009 Aparate electrice mici. Întreruptoare automate pentru protecţia la supracurenţi pentru instalaţii casnice şi similare. Partea 1: Întreruptoare automate pentru funcţionare în curent alternativ Nota 3 24.03.2009
SR EN 60898-1:2004/A13:2013 Aparate electrice mici. Întreruptoare automate pentru protecţia la supracurenţi pentru instalaţii casnice şi similare. Partea 1: Întreruptoare automate pentru funcţionare în curent alternativ Nota 3 21.05.2015
SR EN 60898-2:2007 Aparate electrice mici. Întreruptoare automate pentru protecţia la supracurenţi pentru instalaţii casnice şi similare. Partea 2: Întreruptoare automate pentru funcţionare în curent alternativ şi în curent continuu SR EN 60898-2:2003
Nota 2.1
01.06.2010
SR EN 60931-1:2001 Condensatoare şunt de putere neautoregeneratoare destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiunea nominală până la 1 KV inclusiv. Partea 1: Generalităţi. Caracteristici funcţionale, încercări şi valori nominale. Reguli de securitate. Ghid pentru instalare şi exploatare 01.08.1997
SR EN 60931-1:2001/A1:2004 Condensatoare şunt de putere neautoregeneratoare destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiunea nominală până la 1 KV inclusiv. Partea 1: Generalităţi. Caracteristici funcţionale, încercări şi valori nominale. Reguli de securitate. Ghid pentru instalare şi exploatare Nota 3 01.02.2006
SR EN 60931-2:1998 Condensatoare şunt de putere neautoregeneratoare, destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiunea nominală până la 1 kV inclusiv. Partea 2: Încercare de îmbătrânire şi încercare de distrugere 01.12.1996
SR EN 60931-3:2001 Condensatoare şunt de putere autoregeneratoare destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiunea nominală până la 1 KV inclusiv. Partea 3: Siguranţe fuzibile interne
SR EN 60934:2001 Întreruptoare automate pentru echipament (DPE) Nota 2.1 01.11.2003
SR EN 60934:2001/A1:2007 Întreruptoare automate pentru echipament (DPE) Nota 3 01.02.2010
SR EN 60934:2001/A2:2013 Întreruptoare automate pentru echipament (DPE) Nota 3 22.02.2016
SR EN 60947-1:2008 Aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale SR EN 60947-1:2005
Nota 2.1
01.07.2010
SR EN 60947-1:2008/A1:2011 Aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale Nota 3 01.01.2014
SR EN 60947-1:2008/A2:2015 Aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale Nota 3 14.10.2017
SR EN 60947-2:2007 Aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Întreruptoare automate SR EN 60947-2:2004
Nota 2.1
01.07.2009
SR EN 60947-2:2007/A1:2010 Aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Întreruptoare automate Nota 3 01.07.2012
SR EN 60947-2:2007/A2:2013 Aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Întreruptoare automate Nota 3 07.03.2016
SR EN 60947-3:2009 Aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Întreruptoare, separatoare, întreruptoare-separatoare şi unităţi combinate cu siguranţe fuzibile SR EN 60947-3:2001;
SR EN 60947-3:2001/A1:2003;
SR EN 60947-3:2001/A2:2006
Nota 2.1
01.05.2012
SR EN 60947-3:2009/A1:2012 Aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Întreruptoare, separatoare, întreruptoare-separatoare şi unităţi combinate cu siguranţe fuzibile Nota 3 21.03.2015
SR EN 60947-3:2009/A2:2016 Aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Întreruptoare, separatoare, întreruptoare-separatoare şi unităţi combinate cu siguranţe fuzibile Nota 3 31.08.2018
SR EN 60947-4-1:2010 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-1: Contactoare şi demaroare de motoare. Contactoare şi demaroare electromecanice SR EN 60947-4-1:2001;
SR EN 60947-4-1:2001/A1:2003;
SR EN 60947-4-1:2001/A2:2006
Nota 2.1
01.04.2013
SR EN 60947-4-1:2010/A1:2013 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-1: Contactoare şi demaroare de motoare. Contactoare şi demaroare electromecanice Nota 3 24.08.2015
SR EN 60947-4-2:2012 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-2: Contactoare şi demaroare de motoare. Controlere şi demaroare cu semiconductoare pentru motoare de curent alternativ SR EN 60947-4-2:2001;
SR EN 60947-4-2:2001/A1:2003;
SR EN 60947-4-2:2001/A2:2007
Nota 2.1
22.06.2014
SR EN 60947-4-3:2001 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-3: Contactoare şi demaroare de motoare. Controlere şi contactoare cu semiconductoare pentru alte sarcini decât motoare, în curent alternativ 01.12.2002
SR EN 60947-4-3:2001/A1:2007 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-3: Contactoare şi demaroare de motoare. Controlere şi contactoare cu semiconductoare pentru alte sarcini decât motoare, în curent alternativ Nota 3 01.11.2009
SR EN 60947-4-3:2001/A2:2012 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-3: Contactoare şi demaroare de motoare. Controlere şi contactoare cu semiconductoare pentru alte sarcini decât motoare, în curent alternativ Nota 3 18.04.2014
SR EN 60947-4-3:2015 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-3: Contactoare şi demaroare de motoare. Controlere şi contactoare cu semiconductoare în curent alternativ, pentru alte sarcini decât motoare SR EN 60947-4-3:2001;
SR EN 60947-4-3:2001/A1:2007;
SR EN 60947-4-3:2001/A2:2012
Nota 2.1
11.06.2017
SR EN 60947-5-1:2005 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-1: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Aparate electromecanice pentru circuite de comandă SR EN 60947-5-1:2001;
SR EN 60947-5-1:2001/A1:2001;
SR EN 60947-5-1:2001/A12:2001;
SR EN 60947-5-1:2001/A2:2002
Nota 2.1
01.05.2007
SR EN 60947-5-1:2005/A1:2009 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-1: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Aparate electromecanice pentru circuite de comandă Nota 3 01.05.2012
SR EN 60947-5-1:2005/AC:2014 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-1: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Aparate electromecanice pentru circuite de comandă
SR EN 60947-5-2:2008 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-2: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Detectoare de proximitate SR EN 60947-5-2:2002;
SR EN 60947-5-2:2002/A1:2002;
SR EN 60947-5-2:2002/A2:2004
Nota 2.1
01.11.2010
SR EN 60947-5-2:2008/A1:2013 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-2: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Detectoare de proximitate Nota 3 01.11.2015
SR EN 60947-5-4:2005 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-4: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Metodă de evaluare a performanţelor contactelor de joasă energie. Încercări speciale SR EN 60947-5-4:2002
Nota 2.1
01.12.2006
SR EN 60947-5-5:2002 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-5: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Aparat electric de oprire de urgenţă cu zăvorâre mecanică
SR EN 60947-5-5:2002/A1:2005 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-5: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Aparat electric de oprire de urgenţă cu zăvorâre mecanică Nota 3 01.03.2008
SR EN 60947-5-5:2002/A11:2013 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-5: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Aparat electric de oprire de urgenţă cu zăvorâre mecanică Nota 3 03.12.2015
SR EN 60947-5-7:2004 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-7: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Prescripţii pentru detectoare de proximitate cu ieşire analogică SR EN 50319:2002
Nota 2.1
01.09.2006
SR EN 60947-5-8:2007 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-8: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Întreruptoare de comandă de validare cu trei poziţii
SR EN 60947-5-9:2008 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-9: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Detectoare de debit
SR EN 60947-6-1:2006 Aparataj de joasă tensiune. Partea 6-1: Echipamente cu funcţii multiple. Echipamente de comutaţie de transfer SR EN 60947-6-1:1993;
SR EN 60947-6-1:1993/A1:2001;
SR EN 60947-6-1:1993/A2:2001
Nota 2.1
01.10.2008
SR EN 60947-6-1:2006/A1:2014 Aparataj de joasă tensiune. Partea 6-1: Echipamente cu funcţii multiple. Echipamente de comutaţie de transfer Nota 3 17.01.2017
SR EN 60947-6-2:2004 Aparataj de joasă tensiune. Partea 6-2: Echipamente cu funcţii multiple. Aparate (sau echipament) de comutaţie, de comandă şi de protecţie (ACP) SR EN 60947-6-2:1996;
SR EN 60947-6-2:1996/A1:2001;
SR EN 60947-6-2:1996/A2:2001
Nota 2.1
01.09.2005
SR EN 60947-6-2:2004/A1:2007 Aparataj de joasă tensiune. Partea 6-2: Echipamente cu funcţii multiple. Aparate (sau echipament) de comutaţie, de comandă şi de protecţie (ACP) Nota 3 01.03.2010
SR EN 60947-7-1:2010 Aparataj de joasă tensiune. Partea 7-1: Echipamente accesorii. Blocuri de joncţiune pentru conductoare de cupru SR EN 60947-7-1:2003
Nota 2.1
01.06.2012
SR EN 60947-7-2:2010 Aparataj de joasă tensiune. Partea 7-2: Echipamente accesorii. Blocuri de joncţiune de conductoare de protecţie pentru conductoare de cupru SR EN 60947-7-2:2003
Nota 2.1
01.06.2012
SR EN 60947-7-3:2010 Aparataj de joasă tensiune. Partea 7-3: Echipamente accesorii. Prescripţii de securitate pentru blocuri de joncţiune cu siguranţe fuzibile SR EN 60947-7-3:2004
Nota 2.1
01.09.2012
SR EN 60947-8:2004 Aparataj de joasă tensiune. Partea 8: Unităţi de comandă pentru protecţia termică încorporată (CTP) a maşinilor electrice rotative
SR EN 60947-8:2004/A1:2007 Aparataj de joasă tensiune. Partea 8: Unităţi de comandă pentru protecţia termică încorporată (CTP) a maşinilor electrice rotative Nota 3 01.10.2009
SR EN 60947-8:2004/A2:2012 Aparataj de joasă tensiune. Partea 8: Unităţi de comandă pentru protecţia termică încorporată (CTP) a maşinilor electrice rotative Nota 3 22.06.2014
SR EN 60950-1:2006 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale SR EN 60950-1:2002;
SR EN 60950-1:2002/A11:2004
Nota 2.1
01.12.2010
SR EN 60950-1:2006/A1:2011 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 01.03.2013
SR EN 60950-1:2006/A11:2009 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 01.12.2010
SR EN 60950-1:2006/A12:2011 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 24.01.2013
SR EN 60950-1:2006/A2:2014 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 02.07.2016
SR EN 60950-1:2006/AC:2011 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale
SR EN 60950-21:2004 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 21: Alimentare de la distanţă
SR EN 60950-22:2006 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 22: Echipamente destinate a fi instalate în exterior
SR EN 60950-22:2006/AC:2015 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 22: Echipamente destinate a fi instalate în exterior
SR EN 60950-22:2006/A11:2009 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 22: Echipamente destinate a fi instalate în exterior 01.02.2009
SR EN 60950-23:2006 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 23: Echipamente de mari dimensiuni pentru stocarea datelor
SR EN 60950-23:2006/AC:2015 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 23: Echipamente de mari dimensiuni pentru stocarea datelor
SR EN 60968:2013 Lămpi cu balast integrat pentru iluminat general. Prescripţii de securitate SR EN 60968+A1:1997;
SR EN 60968+A1:1997/A2:2002
Nota 2.1
31.10.2015
SR EN 60968:2013/A11:2014 Lămpi cu balast integrat pentru iluminat general. Prescripţii de securitate Nota 3 09.12.2016
SR EN 60968:2016 Lămpi fluorescente cu balast integrat pentru iluminat general. Prescripţii de securitate SR EN 60968:2013;
SR EN 60968:2013/A11:2014
Nota 2.1
30.03.2018
SR EN 60974-3:2008 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 3: Dispozitive de amorsare şi de stabilizare a arcului electric SR EN 60974-3:2004
Nota 2.1
01.12.2010
SR EN 60974-5:2008 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 5: Dispozitive de avans al sârmei SR EN 60974-5:2003` 01.02.2011
EN 60974-6:2016 programat sa fie adoptat in 06.2016 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 6: Echipament cu regim de lucru limitat SR EN 60974-6:2011
Nota 2.1
SR EN 60998-1:2005 Dispozitive de conexiune pentru circuite de joasă tensiune pentru uz casnic şi similar. Partea 1: Prescripţii generale SR EN 60998-1:2002;
SR EN 60998-1:2002/A1:2002
Nota 2.1
01.03.2007
SR EN 60998-2-1:2005 Dispozitive de conexiune pentru circuite de joasă tensiune pentru uz casnic şi similar. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru dispozitive de conexiune, ca părţi separate, cu organe de strângere cu şurub SR EN 60998-2-1:2002
Nota 2.1
01.03.2007
SR EN 60998-2-2:2005 Dispozitive de conexiune pentru circuite de joasă tensiune pentru uz casnic şi similar. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru dispozitive de conexiune, ca părţi separate, cu organe de strângere fără şurub SR EN 60998-2-2:2002
Nota 2.1
01.03.2007
SR EN 60998-2-3:2005 Dispozitive de conexiune pentru circuite de joasă tensiune pentru uz casnic şi similar. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru dispozitive de conexiune, ca părţi separate, cu organe de strângere cu perforarea izolaţiei SR EN 60998-2-3:2002
Nota 2.1
01.03.2007
SR EN 60998-2-4:2006 Dispozitive de conexiune pentru circuite de joasă tensiune pentru uz casnic şi similar. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru dispozitive de conexiune cu matisare SR EN 60998-2-4:2002
Nota 2.1
01.03.2008
SR EN 60999-1:2001 Dispozitive de conexiune. Prescripţii de securitate pentru organe de strângere cu şi fără şurub pentru conductoare de cupru. Partea 1: Prescripţii generale şi particulare pentru organele de strângere pentru conductoarele cu secţiune de la 0,2 mm2 până la 35 mm2 (inclusiv) 01.01.2003
SR EN 60999-2:2004 Dispozitive de conexiune. Prescripţii de securitate pentru organe de strângere cu şi fără şurub pentru conductoare de cupru. Partea 2: Prescripţii particulare pentru organele de strângere pentru conductoare cu secţiunea de la 35 mm2 până la 300 mm2 (inclusiv)
SR EN 61008-1:2004 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (ID). Partea 1: Reguli generale SR EN 61008-1:2001;
SR EN 61008-1:2001/A2:2001;
SR EN 61008-1:2001/A11:2002;
SR EN 61008-1:2001/A12:2002;
SR EN 61008-1:2001/A13:2002;
SR EN 61008-1:2001/A14:2001;
SR EN 61008-1:2001/A17:2002
Nota 2.1
01.04.2009
SR EN 61008-1:2004/A11:2008 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (ID). Partea 1: Reguli generale Nota 3 01.04.2009
SR EN 61008-1:2004/A12:2009 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (ID). Partea 1: Reguli generale Nota 3 01.12.2011
SR EN 61008-1:2004/A13:2012 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (ID). Partea 1: Reguli generale Nota 3 02.01.2015
SR EN 61008-1:2013 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (ID). Partea 1: Reguli generale SR EN 61008-1:2004;
SR EN 61008-1:2004/A11:2008;
SR EN 61008-1:2004/A12:2009;
SR EN 61008-1:2004/A13:2012
Nota 2.1
18.06.2017
SR EN 61008-1:2013/A1:2015 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (ID). Partea 1: Reguli generale Nota 3 04.08.2017
SR EN 61008-1:2013/A2:2015 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (ID). Partea 1: Reguli generale Nota 3 04.08.2017
EN 61008-1:2012/A11:2015 programat sa fie adoptat in 06.2016 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (ID). Partea 1: Reguli generale 06.07.2018
SR EN 61008-2-1:2001 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (ID). Partea 2-1: Aplicabilitatea regulilor generale la întreruptoarele automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi, funcţional independente de tensiunea de alimentare
SR EN 61008-2-1:2001/A11:2001 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (ID). Partea 2-1: Aplicabilitatea regulilor generale la întreruptoarelor automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi, funcţional independente de tensiunea de alimentare Nota 3 01.04.2001
SR EN 61009-1:2004 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (DD). Partea 1: Reguli generale SR EN 61009-1:2001;
SR EN 61009-1:2001/A1:2001;
SR EN 61009-1:2001/A2:2002;
SR EN 61009-1:2001/A11:2003;
SR EN 61009-1:2001/A13:2003;
SR EN 61009-1:2001/A14:2001;
SR EN 61009-1:2001/A15:2003;
SR EN 61009-1:2001/A17:2003;
SR EN 61009-1:2001/A19:2003
Nota 2.1
01.04.2009
SR EN 61009-1:2004/A11:2008 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (DD). Partea 1: Reguli generale Nota 3 01.04.2009
SR EN 61009-1:2004/A12:2009 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (DD). Partea 1: Reguli generale Nota 3 01.12.2011
SR EN 61009-1:2004/A13:2009 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (DD). Partea 1: Reguli generale Nota 3 01.12.2011
SR EN 61009-1:2004/A14:2012 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (DD). Partea 1: Reguli generale Nota 3 02.01.2015
SR EN 61009-1:2004/A14:2012/AC:2012 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (DD). Partea 1: Reguli generale
SR EN 61009-1:2013 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (DD). Partea 1: Reguli generale SR EN 61009-1:2004;
SR EN 61009-1:2004/A11:2008;
SR EN 61009-1:2004/A12:2009;
SR EN 61009-1:2004/A13:2009;
SR EN 61009-1:2004/A14:2012
Nota 2.1
18.06.2017
SR EN 61009-1:2013/A1:2015 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (DD). Partea 1: Reguli generale Nota 3 04.08.2017
SR EN 61009-1:2013/A2:2015 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (DD). Partea 1: Reguli generale Nota 3 04.08.2017
EN 61009-1:2012/A11:2015 programat sa fie adoptat in 06.2016 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (DD). Partea 1: Reguli generale Nota 3 06.07.2018
SR EN 61009-2-1:2001 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (DD). Partea 2-1: Aplicabilitatea regulilor generale la întreruptoarele automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi, funcţional independente de tensiunea de alimentare
SR EN 61009-2-1:2001/A11:2001 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (DD). Partea 2-1: Aplicabilitatea regulilor generale la întreruptoarele automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi, funcţional independente de tensiunea de alimentare Nota 3 01.04.2001
SR EN 61010-1:2011 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 1: Cerinţe generale SR EN 61010-1:2002
Nota 2.1
01.10.2013
SR EN 61010-2-010:2004 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-010: Cerinţe particulare pentru echipament de laborator utilizat pentru încălzirea materialelor SR EN 61010-2-010:2002;
SR EN 61010-2-010:2002/A1:2002
Nota 2.1
01.10.2006
SR EN 61010-2-010:2015 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-010: Cerinţe particulare pentru echipament de laborator utilizat pentru încălzirea materialelor SR EN 61010-2-010:2004
Nota 2.1
30.10.2017
SR EN 61010-2-020:2007 Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-020: Cerinţe particulare pentru centrifuge de laborator SR EN 61010-2-020:2002;
SR EN 61010-2-020:2002/A1:2002
Nota 2.1
01.07.2009
SR EN 61010-2-030:2011 Reguli de securitate pentru echipamentele electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-030: Cerinţe particulare pentru circuitele de încercare şi măsurare
SR EN 61010-2-032:2013 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-032: Cerinţe particulare pentru senzori de curent, portabili şi manevraţi manual, pentru încercare şi măsurare electrică SR EN 61010-2-032:2004
Nota 2.1
31.10.2015
SR EN 61010-2-033:2013 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-033: Cerinţe particulare pentru multimetre portabile şi alte aparate de măsurat pentru utilizare casnică şi de către specialişti, destinate pentru măsurarea tensiunii reţelei
SR EN 61010-2-040:2006 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-040: Cerinţe particulare pentru sterilizatoare şi aparate de dezinfecţie/spălare utilizate pentru tratarea materialelor de uz medical SR EN 61010-2-041:2002;
SR EN 61010-2-042:2002;
SR EN 61010-2-043:2002;
SR EN 61010-2-045:2002
Nota 2.1
01.06.2008
SR EN 61010-2-051:2004 Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-051: Cerinţe particulare pentru echipament de laborator utilizat pentru amestecare şi agitare SR EN 61010-2-051:2002
Nota 2.1
01.10.2006
SR EN 61010-2-051:2015 Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-051: Cerinţe particulare pentru echipament de laborator utilizat pentru amestecare şi agitare SR EN 61010-2-051:2004
Nota 2.1
14.04.2018
SR EN 61010-2-061:2004 Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-061: Cerinţe particulare pentru spectrometre de laborator cu vaporizare şi ionizare termică SR EN 61010-2-061:2002
Nota 2.1
01.10.2006
SR EN 61010-2-061:2015 Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-061: Cerinţe particulare pentru spectrometre de laborator cu vaporizare şi ionizare termică SR EN 61010-2-061:2004
Nota 2.1
14.04.2018
SR EN 61010-2-081:2003 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-081: Cerinţe particulare pentru echipament de laborator automat şi semiautomat destinat pentru analiză şi alte utilizări
SR EN 61010-2-081:2003/A1:2004 Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-081: Cerinţe particulare pentru echipament de laborator automat şi semiautomat destinat pentru analiză şi alte utilizări Nota 3 01.10.2006
SR EN 61010-2-081:2015 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-081: Cerinţe particulare pentru echipament de laborator automat şi semiautomat destinat pentru analiză şi alte utilizări SR EN 61010-2-081:2003;
SR EN 61010-2-081:2003/A1:2004
27.02.2018
SR EN 61010-2-091:2013 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-091: Cerinţe particulare pentru echipamente cu raze X montate în dulap
SR EN 61010-2-201:2013 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-201: Cerinţe particulare pentru echipamente de comandă SR EN 61131-2:2008
Nota 2.1
01.04.2016
SR EN 61010-2-201:2013/AC:2013 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-201: Cerinţe particulare pentru echipamente de comandă
SR EN 61010-031:2003 Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de laborator. Partea 031: Cerinţe de securitate pentru ansamblu sondă manuală de măsurare şi încercare electrică SR EN 61010-2-031:2002
Nota 2.1
01.02.2005
SR EN 61010-031:2003/A1:2008 Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de laborator. Partea 031: Cerinţe de securitate pentru ansamblu sondă manuală de măsurare şi încercare electrică Nota 3 01.03.2011
SR EN 61010-031:2016 Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de laborator. Partea 031: Cerinţe de securitate pentru ansamblu sondă manuală de măsurare şi încercare electrică SR EN 61010-031:2003;
SR EN 61010-031:2003/A1:2008
Nota 2.1
03.07.2018
SR EN 61028:2002 Aparate electrice de măsurat. Înregistratoare X-Y
SR EN 61028:2002/A1:2004 Aparate electrice de măsurat. Înregistratoare X-Y Nota 3 01.04.1996
SR EN 61028:2002/A2:2002 Aparate electrice de măsurat. Înregistratoare X-Y Nota 3 01.07.1998
SR EN 61048:2007 Aparate auxiliare pentru lămpi. Condensatoare utilizate în circuitele lămpilor fluorescente tubulare şi altor lămpi cu descărcare. Prescripţii generale şi de securitate SR EN 61048:2002;
SR EN 61048:2002/A1:2002;
SR EN 61048:2002/A2:2002
Nota 2.1
01.05.2009
EN 61048:2006/A1:2016 programat sa fie adoptat in 07.2016 Aparate auxiliare pentru lămpi. Condensatoare utilizate în circuitele lămpilor fluorescente tubulare şi altor lămpi cu descărcare. Prescripţii generale şi de securitate Nota 3 19.02.2019
SR EN 61050:2002 Transformatoare pentru lămpile tubulare cu descărcare având o tensiune secundară în gol mai mare de 1000 V (numite, în general, transformatoare-neon). Prescripţii generale şi de securitate
SR EN 61050:2002/A1:2002 Transformatoare pentru lămpile tubulare cu descărcare având o tensiune secundară în gol mai mare de 1000 V (numite, în general, transformatoare-neon). Prescripţii generale şi de securitate Nota 3 01.07.1996
SR EN 61071:2007 Condensatoare pentru electronica de putere SR EN 61071-1:1998;
SR EN 61071-2:1998
Nota 2.1
01.04.2010
SR EN 61095:2009 Contactoare electromecanice pentru uz casnic şi scopuri similare SR EN 61095:2001;
SR EN 61095:2001/A1:2002
Nota 2.1
01.03.2012
SR EN 61131-2:2008 Automate programabile. Partea 2: Cerinţe şi încercări ale echipamentelor SR EN 61131-2:2004
Nota 2.1
01.08.2010
SR EN 61138:2008 Cabluri pentru echipamente portabile de legare la pământ şi în scurtcircuit SR EN 61138:1998;
SR EN 61138:1998/A11:2003
Nota 2.1
01.10.2009
SR EN 61140:2002 Protecţie împotriva şocurilor electrice. Aspecte comune în instalaţii şi echipamente electrice
SR EN 61140:2002/A1:2007 Protecţie împotriva şocurilor electrice. Aspecte comune în instalaţii şi echipamente electrice Nota 3 01.05.2009
SR EN 61143-1:2002 Aparate de măsurat electrice. Înregistratoare X – t. Partea 1: Definiţii şi prescripţii
SR EN 61143-1:2002/A1:2002 Aparate electrice de măsurat. Înregistratoare X – t. Partea 1: Definiţii şi prescripţii Nota 3 01.07.1998
SR EN 61143-2:2002 Aparate electrice de măsurat. Înregistratoare X – t. Partea 2: Metode de încercare suplimentare recomandate
SR EN 61184:2009 Dulii baionetă SR EN 61184:2002;
SR EN 61184:2002/A1:2003;
SR EN 61184:2002/A2:2005
Nota 2.1
01.08.2011
SR EN 61184:2009/A1:2012 Dulii baionetă Nota 3 25.05.2014
SR EN 61187:2002 Echipament de măsurări electrice şi electronice. Documentaţie
SR EN 61187:2002/AC:2015 Echipament de măsurări electrice şi electronice. Documentaţie
SR EN 61195:2002 Lămpi fluorescente cu două socluri. Prescripţii de securitate SR EN 61195:1997
Nota 2.1
01.12.2002
SR EN 61195:2002/A1:2013 Lămpi fluorescente cu două socluri. Prescripţii de securitate Nota 3 16.11.2015
SR EN 61195:2002/A2:2015 Lămpi fluorescente cu două socluri. Prescripţii de securitate Nota 3 24.10.2017
SR EN 61199:2012 Lămpi fluorescente cu un singur soclu. Specificaţii de securitate SR EN 61199:2002
Nota 2.1
15.08.2014
SR EN 61199:2012/A1:2013 Lămpi fluorescente cu un singur soclu. Specificaţii de securitate Nota 3 01.11.2015
SR EN 61199:2012/A2:2015 Lămpi fluorescente cu un singur soclu. Specificaţii de securitate Nota 3 03.09.2017
SR EN 61204:2001 Dispozitive de alimentare de joasă tensiune cu ieşire în curent continuu. Caracteristici de funcţionare şi cerinţe de securitate
SR EN 61204:2001/A1:2003 Surse de alimentare de joasă tensiune cu ieşire de curent continuu. Caracteristici de performanţă Nota 3 01.03.2004
SR EN 61204-7:2007 Surse de alimentare de joasă tensiune, de curent continuu. Partea 7: Cerinţe de securitate
SR EN 61204-7:2007/A11:2010 Surse de alimentare în curent continuu de joasă tensiune. Partea 7: Cerinţe de securitate Nota 3 01.06.2012
SR EN 61210:2011 Dispozitive de conectare. Borne plate de conectare rapidă a conductoarelor de cupru. Prescripţii de securitate SR EN 61210:2002
Nota 2.1
01.11.2013
SR EN 61242:2002 Accesorii electrice. Derulatoare pentru uz casnic şi scopuri similare
SR EN 61242:2002/A1:2008 Accesorii electrice. Derulatoare pentru uz casnic şi scopuri similare Nota 3 01.03.2011
SR EN 61242:2002/A1:2008/AC:2014 Accesorii electrice. Derulatoare pentru uz casnic şi scopuri similare
EN 61242:1997/A2:2016 programat sa fie adoptat in 07.2016 Electrical accessories – Cable reels for household and similar purposes Nota 3 03.12.2018
SR EN 61243-3:2011 Lucrări sub tensiune. Detectoare de tensiune. Partea 3: Detectoare de tip bipolar pentru joasă tensiune SR EN 61243-3:2002
Nota 2.1
01.05.2013
SR EN 61243-3:2015 Lucrări sub tensiune. Detectoare de tensiune. Partea 3: Detectoare de tip bipolar pentru joasă tensiune SR EN 61243-3:2011
Nota 2.1
13.11.2017
SR EN 61243-3:2015/AC:2015 Lucrări sub tensiune. Detectoare de tensiune. Partea 3: Detectoare de tip bipolar pentru joasă tensiune
SR EN 61270-1:2002 Condensatoare pentru cuptoare cu microunde. Partea 1: Generalităţi
SR EN 61293:2001 Marcarea aparatelor electrice cu caracteristicile nominale referitoare la alimentarea electrică. Prescripţii de securitate
SR EN 61310-1:2008 Securitatea maşinilor. Indicare, marcare şi manevrare. Partea 1: Cerinţe pentru semnale vizuale, acustice şi tactile SR EN 61310-1:1999
Nota 2.1
01.12.2010
SR EN 61310-2:2008 Securitatea maşinilor. Indicare, marcare şi manevrare. Partea 2: Cerinţe pentru marcare SR EN 61310-2:2000
Nota 2.1
01.12.2010
SR EN 61310-3:2008 Securitatea maşinilor. Indicare, marcare şi manevrare. Partea 3: Cerinţe pentru amplasarea şi funcţionarea organelor de comandă SR EN 61310-3:2001
Nota 2.1
01.12.2010
SR EN 61316:2002 Derulatoare de cablu industriale
SR EN 61347-1:2009 Aparataj pentru lămpi. Partea 1: Prescripţii generale şi prescripţii de securitate SR EN 61347-1:2003;
SR EN 61347-1:2003/A1:2008
Nota 2.1
01.05.2011
SR EN 61347-1:2009/A1:2011 Aparataj pentru lămpi. Partea 1: Prescripţii generale şi prescripţii de securitate Nota 3 01.02.2014
SR EN 61347-1:2009/A2:2013 Aparataj pentru lămpi. Partea 1: Prescripţii generale şi prescripţii de securitate Nota 3 01.01.2016
SR EN 61347-1:2015 Aparataj pentru lămpi. Partea 1: Prescripţii generale şi prescripţii de securitate SR EN 61347-1:2009;
SR EN 61347-1:2009/A1:2011;
SR EN 61347-1:2009/A2:2013
Nota 2.1
26.03.2018
SR EN 61347-2-2:2012 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru convertoare electronice coborâtoare alimentate în curent continuu sau curent alternativ pentru lămpi cu incandescenţă SR EN 61347-2-2:2003;
SR EN 61347-2-2:2003/A1:2006;
SR EN 61347-2-2:2003/A2:2007
Nota 2.1
11.01.2015
SR EN 61347-2-3+AC:2012 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru aparatajul electronic alimentat în curent alternativ şi/sau în curent continuu pentru lămpi fluorescente SR EN 61347-2-3:2003;
SR EN 61347-2-3:2003/A1:2005;
SR EN 61347-2-3:2003/A2:2006;
SR EN 61347-2-4:2003
Nota 2.1
23.06.2014
SR EN 61347-2-7:2012 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru aparataj electronic alimentat cu baterie, pentru iluminat de siguranţă (autonom) SR EN 61347-2-7:2007
Nota 2.1
11.01.2015
SR EN 61347-2-8:2003 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru balasturi pentru lămpi fluorescente SR EN 60920:2005;
SR EN 60920:2005/A1:2005;
SR EN 60920:2005/A2:2005;
SR EN 60920:2005/A11:2005
Nota 2.1
01.12.2006
SR EN 61347-2-8:2003/A1:2006 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru balasturi pentru lămpi fluorescente Nota 3 01.02.2009
SR EN 61347-2-8:2003/AC:2015 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru balasturi pentru lămpi fluorescente
SR EN 61347-2-9:2013 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru aparataj electromagnetic pentru lămpi cu descărcare (cu excepţia lămpilor fluorescente) SR EN 61347-2-9:2003;
SR EN 61347-2-9:2003/A1:2004;
SR EN 61347-2-9:2003/A2:2007
Nota 2.1
04.12.2015
SR EN 61347-2-10:2002 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-10: Prescripţii particulare pentru invertoare şi convertoare electronice destinate alimentării la înaltă frecvenţă a lămpilor tubulare cu descărcare cu amorsare la rece (tuburi cu neon)
SR EN 61347-2-10:2002/A1:2009 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-10: Prescripţii particulare pentru invertoare şi convertoare electronice destinate alimentării la înaltă frecvenţă a lămpilor tubulare cu descărcare cu amorsare la rece (tuburi cu neon) Nota 3 01.12.2011
SR EN 61347-2-10:2002/AC:2015 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-10: Prescripţii particulare pentru invertoare şi convertoare electronice destinate alimentării la înaltă frecvenţă a lămpilor tubulare cu descărcare cu amorsare la rece (tuburi cu neon)
SR EN 61347-2-11:2003 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru circuite electronice diverse utilizate cu corpurile de iluminat
SR EN 61347-2-11:2003/AC:2015 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru circuite electronice diverse utilizate cu corpurile de iluminat
SR EN 61347-2-12:2006 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-12: Prescripţii particulare pentru balasturi electronice alimentate în curent continuu sau în curent alternativ pentru lămpi cu descărcare (cu excepţia lămpilor fluorescente)
SR EN 61347-2-12:2006/A1:2011 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-12: Prescripţii particulare pentru balasturi electronice alimentate în curent continuu sau în curent alternativ pentru lămpi cu descărcare (cu excepţia lămpilor fluorescente) Nota 3 01.11.2013
SR EN 61347-2-12:2006/AC:2015 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-12: Prescripţii particulare pentru balasturi electronice alimentate în curent continuu sau în curent alternativ pentru lămpi cu descărcare (cu excepţia lămpilor fluorescente)
SR EN 61347-2-13:2007 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru aparatajul electronic alimentat în curent continuu sau în curent alternativ pentru modulele LED
SR EN 61347-2-13:2007/AC:2015 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru aparatajul electronic alimentat în curent continuu sau în curent alternativ pentru modulele LED
SR EN 61347-2-13:2015 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru aparatajul electronic alimentat în curent continuu sau în curent alternativ pentru modulele LED SR EN 61347-2-13:2007;
SR EN 61347-2-13:2007/AC:2015
Nota 2.1
08.10.2017
SR EN 61386-1:2009 Sisteme de tuburi de protecţie pentru direcţionarea cablajului. Partea 1: Prescripţii generale SR EN 61386-1:2004
Nota 2.1
01.06.2011
SR EN 61386-21:2004 Sisteme de tuburi de protecţie pentru instalaţii electrice. Partea 21: Prescripţii particulare pentru sisteme de tuburi de protecţie rigide SR EN 50086-2-1:2002;
SR EN 50086-2-1:2002/A11:2002
Nota 2.1
30.06.2008
SR EN 61386-21:2004/A11:2011 Sisteme de tuburi de protecţie pentru instalaţii electrice. Partea 21: Prescripţii particulare pentru sisteme de tuburi de protecţie rigide Nota 3 01.12.2013
SR EN 61386-22:2004 Sisteme de tuburi de protecţie pentru instalaţii electrice. Partea 22: Prescripţii particulare. Sisteme de tuburi de protecţie pliabile SR EN 50086-2-2:2002;
SR EN 50086-2-2:2002/A11:2002
Nota 2.1
30.06.2008
SR EN 61386-22:2004/A11:2011 Sisteme de tuburi de protecţie pentru instalaţii electrice. Partea 22: Prescripţii particulare. Sisteme de tuburi de protecţie pliabile Nota 3 01.12.2013
SR EN 61386-23:2004 Sisteme de tuburi de protecţie pentru instalaţii electrice. Partea 23: Prescripţii particulare. Sisteme de tuburi de protecţie flexibile SR EN 50086-2-3:2002;
SR EN 50086-2-3:2002/A11:2002
Nota 2.1
30.06.2008
SR EN 61386-23:2004/A11:2011 Sisteme de tuburi de protecţie pentru instalaţii electrice. Partea 23: Prescripţii particulare. Sisteme de tuburi de protecţie flexibile Nota 3 01.12.2013
SR EN 61386-24:2011 Sisteme de tuburi de protecţie pentru direcţionarea cablajului. Partea 24: Prescripţii particulare. Sisteme de tuburi de protecţie îngropate în pământ SR EN 50086-2-4:2002;
SR EN 50086-2-4/A1:2001
Nota 2.1
01.10.2013
SR EN 61386-25:2012 Sisteme de tuburi de protecţie pentru direcţionarea cablajului. Partea 25: Prescripţii particulare. Dispozitive de fixare a tuburilor de protecţie
SR EN 61439-1:2012 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale SR EN 61439-1:2010
Nota 2.1
23.09.2014
SR EN 61439-2:2012 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Ansambluri de aparataj de putere SR EN 61439-2:2010
Nota 2.1
23.09.2014
SR EN 61439-3:2012 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Tablouri de distribuţie destinate pentru a fi utilizate de persoane obişnuite (DBO) SR EN 60439-3:2001;
SR EN 60439-3:2001/A1:2001;
SR EN 60439-3:2001/A2:2002
Nota 2.1
22.03.2015
SR EN 61439-4:2013 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 4: Prescripţii particulare pentru ansambluri de aparataj utilizate pe şantiere (AUS) SR EN 60439-4:2005
Nota 2.1
20.12.2015
SR EN 61439-5:2011 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 5: Ansambluri de aparataj pentru reţele de distribuţie SR EN 60439-5:2007
Nota 2.1
03.01.2016
SR EN 61439-5:2015 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 5: Ansambluri de aparataj pentru reţele de distribuţie SR EN 61439-5:2011
Nota 2.1
29.09.2017
SR EN 61439-5:2015/AC:2015 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 5: Ansambluri de aparataj pentru reţele de distribuţie
SR EN 61439-6:2013 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 6: Sisteme de bare capsulate SR EN 60439-2:2001;
SR EN 60439-2:2001/A1:2006
Nota 2.1
27.06.2015
SR EN 61534-1:2012 Sisteme de trasee conductoare prefabricate. Partea 1: Prescripţii generale SR EN 61534-1:2004
Nota 2.1
22.06.2014
SR EN 61534-1:2012/A1:2015 Sisteme de trasee conductoare prefabricate. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 04.08.2017
SR EN 61534-21:2007 Sisteme de trasee conductoare prefabricate. Partea 21: Prescripţii particulare pentru sistemele de trasee conductoare prefabricate destinate montării pe pereţi şi pe tavane
SR EN 61534-21:2015 Sisteme de trasee conductoare prefabricate. Partea 21: Prescripţii particulare pentru sistemele de trasee conductoare destinate montării pe pereţi şi pe tavane SR EN 61534-21:2007
Nota 2.1
24.07.2017
SR EN 61534-22:2009 Sisteme de trasee conductoare prefabricate. Partea 22: Prescripţii particulare pentru sistemele de trasee conductoare prefabricate destinate montării pe podea sau sub podea
SR EN 61534-22:2015 Sisteme de trasee conductoare prefabricate. Partea 22: Prescripţii particulare pentru sistemele de trasee conductoare destinate montării pe podea sau sub podea SR EN 61534-22:2009
Nota 2.1
24.07.2017
SR EN 61535:2010 Cuploare de instalaţie pentru conexiuni permanente în instalaţiile fixe
SR EN 61535:2010/A1:2013 Cuploare de instalaţie pentru conexiuni permanente în instalaţiile fixe Nota 3 20.06.2015
SR EN 61537:2007 Direcţionarea cablajului. Sisteme traseu de cabluri şi sisteme scară de cabluri SR EN 61537:2003
Nota 2.1
01.12.2009
SR EN 61549:2004 Lămpi diverse SR EN 61549:2002;
SR EN 61549:2002/A1:2002;
SR EN 61549:2002/A2:2002
Nota 2.1
01.06.2006
SR EN 61549:2004/A1:2006 Lămpi diverse Nota 3 01.04.2008
SR EN 61549:2004/A2:2010 Lămpi diverse Nota 3 01.05.2013
SR EN 61549:2004/A3:2013 Lămpi diverse Nota 3 09.08.2015
SR EN 61557-1:2007 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 1: Prescripţii generale SR EN 61557-1:2002
Nota 2.1
01.03.2010
SR EN 61557-2:2007 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 2: Rezistenţă de izolaţie SR EN 61557-2:2002
Nota 2.1
01.03.2010
SR EN 61557-3:2007 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 3: Impedanţă a buclei SR EN 61557-3:2002
Nota 2.1
01.03.2010
SR EN 61557-4:2007 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 4: Rezistenţa conectoarelor de legare la pământ şi de echipotenţializare SR EN 61557-4:2002
Nota 2.1
01.03.2010
SR EN 61557-5:2007 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 5: Rezistenţă de legare la pământ SR EN 61557-5:2002
Nota 2.1
01.03.2010
SR EN 61557-6:2008 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 6: Eficacitatea dispozitivelor de curenţi diferenţiali reziduali (DDR) în reţelele TT, TN si IT SR EN 61557-6:2002
Nota 2.1
01.10.2010
SR EN 61557-7:2007 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 7: Secvenţa fazelor SR EN 61557-7:2002
Nota 2.1
01.03.2010
SR EN 61557-8:2007 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 8: Dispozitive de control al izolaţiei pentru reţele IT SR EN 61557-8:2002
Nota 2.1
01.05.2010
SR EN 61557-8:2015 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 8: Dispozitive de control al izolaţiei pentru reţele IT SR EN 61557-8:2007
Nota 2.1
15.01.2018
SR EN 61557-9:2009 Securitate electrică în reţelele de distribuţie de joasă tensiune până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 9: Dispozitive pentru localizarea defectului izolaţiei în reţele IT SR EN 61557-9:2002
Nota 2.1
01.02.2012
SR EN 61557-9:2015 Securitate electrică în reţelele de distribuţie de joasă tensiune până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 9: Dispozitive pentru localizarea defectului izolaţiei în reţele IT SR EN 61557-9:2009
Nota 2.1
15.01.2018
SR EN 61557-10:2003 Securitate electrică în reţelele de distribuţie de joasă tensiune până la 1000 V c.a şi 1500 V c.c. Dispozitive de încercare, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 10: Aparate combinate de încercare de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie
SR EN 61557-10:2014 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Echipamente de încercare, măsurare sau supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 10: Echipamente combinate de încercare, măsurare sau supraveghere a măsurilor de protecţie SR EN 61557-10:2003
Nota 2.1
03.06.2016
SR EN 61557-11:2009 Securitate electrică în reţelele de distribuţie de joasă tensiune până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 11: Eficacitatea dispozitivelor de control al izolaţiei la curent diferenţial rezidual (RCM) de tip A şi tip B în reţele TT, TN şi IT
SR EN 61557-12:2008 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 kV c.a. şi 1,5 kV c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 12: Dispozitive de măsurare şi de supraveghere a performanţelor (PMD)
SR EN 61557-13:2012 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 13: Cleşti şi senzori de curent electric portabili şi manevraţi cu mâna pentru măsurarea curenţilor electrici de scurgere în reţelele electrice de distribuţie
SR EN 61557-14:2013 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Echipamente de încercare, măsurare sau supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 14: Echipamente de încercare a securităţii echipamentelor electrice ale maşinilor
SR EN 61557-15:2014 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1000 V c.a. şi 1500 V c.c. Echipamente de încercare, măsurare sau supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 15: Prescripţii de securitate funcţională pentru dispozitive de supraveghere a izolaţiei reţelelor IT şi dispozitive de localizarea defectelor de izolaţie pentru reţele IT
SR EN 61557-16:2015 Securitate electrică în reţelele de distribuţie de joasă tensiune până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 16: Echipament pentru testarea eficacităţii măsurilor de protecţie a echipamentelor electrice descrise în IEC 62638 şi / sau echipamentelor electrice medicale descrise în IEC 62353
SR EN 61558-1:2006 Securitatea transformatoarelor, blocurilor de alimentare, bobinelor de reactanţă şi produselor similare. Partea 1: Prescripţii generale şi încercări SR EN 61558-1+A1:2000;
SR EN 61558-1+A1:2000/A11:2003
Nota 2.1
01.12.2005
SR EN 61558-1:2006/A1:2009 Securitatea transformatoarelor, blocurilor de alimentare, bobinelor de reactanţă şi produselor similare. Partea 1: Prescripţii generale şi încercări Nota 3 01.03.2012
SR EN 61558-2-1:2007 Securitatea transformatoarelor, blocurilor de alimentare, bobinelor de reactanţă şi produselor similare. Partea 2-1: Prescripţii particulare şi încercări pentru transformatoare cu înfăşurări separate şi blocuri de alimentare care încorporează transformatoare cu înfăşurări separate pentru aplicaţii generale SR EN 61558-2-1:2002
Nota 2.1
01.02.2010
SR EN 61558-2-2:2007 Securitatea transformatoarelor, blocurilor de alimentare, bobinelor de reactanţă şi produselor similare. Partea 2-2: Prescripţii particulare şi încercări pentru transformatoare de comandă şi blocuri de alimentare care încorporează transformatoare de comandă SR EN 61558-2-2:2001
Nota 2.1
01.02.2010
SR EN 61558-2-3:2011 Securitatea transformatoarelor, bobinelor de reactanţă, blocurilor de alimentare şi combinaţii ale acestora. Partea 2-3: Prescripţii particulare şi încercări pentru transformatoare de aprindere pentru arzătoare cu gaz şi combustibili lichizi SR EN 61558-2-3:2002
Nota 2.1
01.07.2013
SR EN 61558-2-4:2009 Securitatea transformatoarelor, bobinelor de reactanţă, blocurilor de alimentare, şi produselor similare pentru tensiuni de alimentare până la 1 100 V. Partea 2-4: Prescripţii particulare şi încercări pentru transformatoare de separare a circuitelor şi blocuri de alimentare care încorporează transformatoare de separare a circuitelor SR EN 61558-2-4:2002
Nota 2.1
01.03.2012
SR EN 61558-2-5:2011 Securitatea transformatoarelor, bobinelor de reactanţă, blocurilor de alimentare şi combinaţii ale acestora. Partea 2-5: Prescripţii particulare şi încercări pentru transformatoare pentru aparate de ras şi blocuri de alimentare care încorporează transformatoare pentru aparate de ras şi blocuri de alimentare pentru aparate de ras SR EN 61558-2-5:2002;
SR EN 61558-2-5:2002/A11:2005
Nota 2.1
01.07.2013
SR EN 61558-2-6:2010 Securitatea transformatoarelor, bobinelor de reactanţă, blocurilor de alimentare, şi produselor similare pentru tensiuni de alimentare până la 1 100 V. Partea 2-6: Prescripţii particulare şi încercări pentru transformatoare de securitate şi blocuri de alimentare care încorporează transformatoare de securitate SR EN 61558-2-6:2002
Nota 2.1
01.07.2012
SR EN 61558-2-7:2008 Securitatea transformatoarelor, blocurilor de alimentare, bobinelor de reactanţă şi produselor similare. Partea 2-7: Prescripţii particulare şi încercări pentru transformatoare şi alimentatoare pentru jucării SR EN 61558-2-7:2002;
SR EN 61558-2-7:2002/A11:2003
Nota 2.1
01.09.2010
SR EN 61558-2-8:2011 Securitatea transformatoarelor, bobinelor de reactanţă, blocurilor de alimentare şi combinaţii ale acestora. Partea 2-8: Prescripţii particulare şi încercări pentru transformatoare şi blocurilor de alimentare pentru sonerii şi sonerii muzicale SR EN 61558-2-8:2002
Nota 2.1
01.07.2013
SR EN 61558-2-9:2011 Securitatea transformatoarelor, bobinelor de reactanţă, blocurilor de alimentare şi combinaţii ale acestora. Partea 2-9: Prescripţii particulare şi încercări pentru transformatoare şi blocuri de alimentare pentru lămpi de mână de clasă III, cu filament de wolfram SR EN 61558-2-9:2003
Nota 2.1
02.01.2014
SR EN 61558-2-12:2011 Securitatea transformatoarelor, bobinelor de reactanţă, blocurilor de alimentare şi combinaţii ale acestora. Partea 2-12: Prescripţii particulare şi încercări pentru transformatoare cu tensiune constantă şi blocuri de alimentare pentru tensiune constantă SR EN 61558-2-12:2003
Nota 2.1
03.03.2014
SR EN 61558-2-13:2009 Securitatea transformatoarelor, bobinelor de reactanţă, blocurilor de alimentare, şi produselor similare pentru tensiuni de alimentare până la 1 100 V. Partea 2-13: Prescripţii particulare şi încercări pentru autotransformatoare şi blocuri de alimentare care încorporează autotransformatoare SR EN 61558-2-13:2002
Nota 2.1
01.03.2012
SR EN 61558-2-14:2013 Securitatea transformatoarelor, bobinelor de reactanţă, blocurilor de alimentare şi combinaţii ale acestora. Partea 2-14: Prescripţii particulare şi încercări pentru transformatoare variabile şi blocurilor de alimentare care încorporează transformatoare variabile
SR EN 61558-2-15:2012 Securitatea transformatoarelor, bobinelor de reactanţă, blocurilor de alimentare şi combinaţii ale acestora. Partea 2-15: Prescripţii particulare şi încercări pentru transformatoare de separare a circuitelor pentru amplasamente cu utilizări medicale SR EN 61558-2-15:2003
Nota 2.1
27.12.2014
SR EN 61558-2-16:2010 Securitatea transformatoarelor, bobinelor de reactanţă, blocurilor de alimentare şi produselor similare pentru tensiuni de alimentare până la 1 100 V. Partea 2-16: Prescripţii particulare şi încercări pentru blocuri de alimentare în regim de comutaţie şi transformatoare pentru blocuri de alimentare în regim de comutaţie SR EN 61558-2-17:2002
Nota 2.1
01.10.2012
SR EN 61558-2-16:2010/A1:2014 Securitatea transformatoarelor, bobinelor de reactanţă, blocurilor de alimentare şi produselor similare pentru tensiuni de alimentare până la 1 100 V. Partea 2-16: Prescripţii particulare şi încercări pentru blocuri de alimentare în regim de comutaţie şi transformatoare pentru blocuri de alimentare în regim de comutaţie Nota 3 16.09.2016
SR EN 61558-2-20:2011 Securitatea transformatoarelor, bobinelor de reactanţă, blocurilor de alimentare şi combinaţii ale acestora. Partea 2-20: Prescripţii particulare pentru bobine de reactanţă mici SR EN 61558-2-20:2003
Nota 2.1
02.01.2014
SR EN 61558-2-23:2011 Securitatea transformatoarelor, bobinelor de reactanţă, blocurilor de alimentare şi combinaţii ale acestora. Partea 2-23: Prescripţii particulare şi încercări pentru transformatoare şi blocuri de alimentare pentru şantiere SR EN 61558-2-23:2003
Nota 2.1
01.10.2013
SR EN 61558-2-26:2014 Securitatea transformatoarelor, bobinelor de reactanţă, blocurilor de alimentare şi combinaţii ale acestora. Partea 2-26: Prescripţii particulare şi încercări pentru transformatoare şi blocurilor de alimentare pentru economie de energie şi alte scopuri
SR EN 61643-11:2013 Descărcătoare de joasă tensiune. Partea 11: Descărcătoare conectate la sistemele de distribuţie de joasă tensiune. Prescripţii şi încercări SR EN 61643-11:2003;
SR EN 61643-11:2003/A11:2007
Nota 2.1
27.08.2015
SR EN 61643-21:2003 Descărcătoare de joasă tensiune. Partea 21: Descărcătoare conectate la reţele de telecomunicaţii şi de transmisie a semnalelor. Prescripţii de funcţionare şi metode de încercare
SR EN 61643-21:2003/A1:2010 Descărcătoare de joasă tensiune. Partea 21: Descărcătoare conectate la reţele de telecomunicaţii şi de transmisie a semnalelor. Prescripţii de funcţionare şi metode de încercare Nota 3 01.03.2012
SR EN 61643-21:2003/A2:2013 Descărcătoare de joasă tensiune. Partea 21: Descărcătoare conectate la reţele de telecomunicaţii şi de transmisie a semnalelor. Prescripţii de funcţionare şi metode de încercare Nota 3 31.08.2015
SR EN 61730-1:2007 Calificare pentru securitatea în funcţionare a modulelor fotovoltaice (PV). Partea 1: Cerinţe de construcţie
SR EN 61730-1:2007/A1:2012 Calificare pentru securitatea în funcţionare a modulelor fotovoltaice (PV). Partea 1: Cerinţe de construcţie Nota 3 19.12.2014
SR EN 61730-1:2007/A11:2015 Calificare pentru securitatea în funcţionare a modulelor fotovoltaice (PV). Partea 1: Cerinţe de construcţie Nota 3 13.10.2017
SR EN 61730-1:2007/A2:2013 Calificare pentru securitatea în funcţionare a modulelor fotovoltaice (PV). Partea 1: Cerinţe de construcţie Nota 3 18.04.2016
SR EN 61730-2:2007 Calificare pentru securitatea în funcţionare a modulelor fotovoltaice (PV). Partea 2: Cerinţe pentru încercări
SR EN 61730-2:2007/A1:2012 Calificare pentru securitatea în funcţionare a modulelor fotovoltaice (PV). Partea 2: Cerinţe de încercare Nota 3 19.12.2014
SR EN 61770:2010 Aparate electrice racordate la reţeaua de alimentare cu apă. Prescripţii pentru evitarea returului apei prin sifonare şi a defectării ansamblurilor de racordare SR EN 61770:2001;
SR EN 61770:2001/A1:2004;
SR EN 61770:2001/A2:2006
Nota 2.1
01.05.2012
SR EN 61770:2010/AC:2011 Aparate electrice racordate la reţeaua de alimentare cu apă. Prescripţii pentru evitarea returului apei prin sifonare şi a defectării ansamblurilor de racordare
SR EN 61800-5-1:2008 Acţionări electrice de putere cu viteză variabilă. Partea 5-1: Cerinţe de securitate, electrică, termică şi energetică SR EN 61800-5-1:2004
Nota 2.1
01.08.2010
SR EN 61812-1:2012 Relee de timp pentru utilizări industriale şi rezidenţiale. Partea 1: Prescripţii şi încercări SR EN 61812-1:2001;
SR EN 61812-1:2001/A11:2001
Nota 2.1
29.06.2014
SR EN 61851-1:2011 Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 1: Prescripţii generale SR EN 61851-1:2002
Nota 2.1
01.04.2014
SR EN 61851-23:2014 Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 23: Staţie de încărcare în curent continuu pentru vehicule electrice
SR EN 61851-24:2014 Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 24: Comunicaţii digitale între staţia de încărcare în curent continuu şi vehiculul electric, pentru controlul încărcării în curent continuu
SR EN 61851-24:2014/AC:2015 Electric vehicle conductive charging system – Part 24: Digital communication between a d.c. EV charging station and an electric vehicle for control of d.c. charging
SR EN 61869-1:2010 Transformatoare de măsură. Partea 1: Cerinţe generale
SR EN 61869-2:2013 Transformatoare de măsură. Partea 2: Cerinţe suplimentare pentru transformatoare de curent
SR EN 61869-3:2012 Transformatoare de măsură. Partea 3: Cerinţe suplimentare pentru transformatoare de tensiune inductive
SR EN 61869-4:2014 Transformatoare de măsură. Partea 4: Prescripţii particulare pentru transformatoare de măsură combinate
SR EN 61869-4:2014/AC:2014 Transformatoare de măsură. Partea 4: Prescripţii particulare pentru transformatoare de măsură combinate
SR EN 61869-5:2012 Transformatoare de măsură. Partea 5: Cerinţe suplimentare pentru transformatoare de tensiune capacitive
SR EN 61869-5:2012/AC:2015 Transformatoare de măsură. Partea 5: Cerinţe suplimentare pentru transformatoare de tensiune capacitive
SR EN 61914:2009 Cleme de cabluri pentru instalaţii electrice SR EN 50368:2004
Nota 2.1
01.04.2012
EN 61914:2016 programat sa fie adoptat in 08.2016 Cleme de cabluri pentru instalaţii electrice SR EN 61914:2009;
SR EN 61914:2009
Nota 2.1
28.12.2018
SR EN 61921:2004 Condensatoare de putere. Baterii de condensatoare pentru compensarea factorului de putere la joasă tensiune
SR EN 61984:2010 Conectoare. Prescripţii de securitate şi încercări SR EN 61984:2003
Nota 2.1
01.06.2012
SR EN 61995-1:2009 Dispozitive de conectare pentru corpuri de iluminat pentru utilizare casnică şi similară. Partea 1: Prescripţii generale
SR EN 61995-2:2009 Dispozitive de conectare pentru corpuri de iluminat pentru utilizare casnică şi similară. Partea 2: File de standard pentru DCL
SR EN 62020:2002 Aparate electrice mici. Dispozitive de control al izolaţiei prin curent diferenţial rezidual (RCM) pentru uz casnic şi scopuri similare
SR EN 62020:2002/A1:2005 Aparate electrice mici. Dispozitive de control al izolaţiei prin curent diferenţial rezidual (RCM) pentru uz casnic şi scopuri similare Nota 3 01.03.2008
SR EN 62026-1:2008 Aparataj de joasă tensiune. Interfeţe aparate de comandă-aparate (CDI). Partea 1: Reguli generale
SR EN 62026-2:2013 Aparataj de joasă tensiune. Interfeţe aparate de comandă-aparate (CDI). Partea 2: Interfaţă senzor-organ de comandă (AS-i)
SR EN 62026-3:2009 Aparataj de joasă tensiune. Interfeţe aparate de comandă-aparate (CDI). Partea 3: DeviceNet
SR EN 62026-3:2015 Aparataj de joasă tensiune. Interfeţe aparate de comandă-aparate (CDI). Partea 3: DeviceNet SR EN 62026-3:2009
Nota 2.1
26.09.2017
SR EN 62026-7:2013 Aparataj de joasă tensiune. Interfeţe aparate de comandă-aparate (CDI). Partea 7: CompoNet
SR EN 62031:2009 Module LED pentru iluminat general. Specificaţii de securitate
SR EN 62031:2009/A1:2013 Module LED pentru iluminat general. Specificaţii de securitate Nota 3 03.12.2015
SR EN 62031:2009/A2:2015 Module LED pentru iluminat general. Specificaţii de securitate Nota 3 24.10.2017
SR EN 62035:2002 Lămpi cu descărcare (cu excepţia lămpilor fluorescente). Prescripţii de securitate
SR EN 62035:2002/A1:2004 Lămpi cu descărcare (cu excepţia lămpilor fluorescente). Prescripţii de securitate Nota 3 01.10.2006
SR EN 62035:2002/A2:2013 Lămpi cu descărcare (cu excepţia lămpilor fluorescente). Prescripţii de securitate Nota 3 31.08.2015
SR EN 62035:2015 Lămpi cu descărcare (cu excepţia lămpilor fluorescente). Prescripţii de securitate SR EN 62035:2002;
SR EN 62035:2002/A1:2004;
SR EN 62035:2002/A2:2013
Nota 2.1
15.09.2017
SR EN 62040-1:2009 Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS). Partea 1: Cerinţe generale şi reguli de securitate pentru UPS SR EN 62040-1-1:2003;
SR EN 62040-1-2:2004
Nota 2.1
01.09.2011
SR EN 62040-1:2009/A1:2013 Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS). Partea 1: Cerinţe generale şi reguli de securitate pentru UPS Nota 3 14.02.2016
SR EN 62040-1:2009/AC:2015 Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS). Partea 1: Cerinţe generale şi reguli de securitate pentru UPS
SR EN 62080:2010 Dispozitive de semnalizare sonoră pentru utilizare casnică şi similară
SR EN 62094-1:2004 Indicatoare luminoase pentru instalaţii electrice fixe de uz casnic şi similare. Partea 1: Prescripţii generale
SR EN 62094-1:2004/A11:2004 Indicatoare luminoase pentru instalaţii electrice fixe de uz casnic şi similare. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 01.07.2006
SR EN 62109-1:2011 Securitatea convertoarelor de putere utilizate în sisteme fotovoltaice de alimentare cu energie electrică. Partea 1: Cerinţe generale
SR EN 62109-2:2012 Securitatea convertoarelor de putere utilizate în sisteme fotovoltaice de alimentare cu energie electrică. Partea 2: Cerinţe particulare pentru invertoare
SR EN 62135-1:2009 Echipament pentru sudare electrică prin presiune. Partea 1: Prescripţii de securitate pentru proiectare, fabricaţie şi instalare SR EN 50063:1995
Nota 2.1
01.10.2011
SR EN 62196-1:2012 Fişe, prize, conectoare de vehicul şi prize mobile pentru vehicul. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 1: Prescripţii generale SR EN 62196-1:2004
Nota 2.1
01.02.2015
SR EN 62196-1:2012/A11:2013 Fişe, prize, prize mobile pentru vehicul şi conectoare de vehicul. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 15.10.2017
SR EN 62196-1:2012/A12:2015 Fişe, prize, conectoare de vehicul şi prize mobile pentru vehicul. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 1: Prescripţii generale Nota 3 16.06.2017
SR EN 62196-1:2015 Fişe, prize, conectoare şi prize mobile pentru vehicule. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 1: Prescripţii generale SR EN 62196-1:2012;
SR EN 62196-1:2012/A11:2013
Nota 2.1
06.10.2019
SR EN 62196-2:2012 Fişe, prize, conectoare şi prize mobile pentru vehicule. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 2: Prescripţii dimensionale de compatibilitate şi interschimbabilitate pentru accesorii cu ştifturi şi teci de contact de curent alternativ
SR EN 62196-2:2012/A11:2013 Fişe, prize, prize mobile pentru vehicul şi conectoare de vehicul. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 2: Prescripţii dimensionale de compatibilitate şi interschimbabilitate pentru accesorii cu ştifturi şi teci de contact de curent alternativ Nota 3 15.10.2017
SR EN 62196-2:2012/A12:2015 Fişe, prize, conectoare şi prize mobile pentru vehicule. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 2: Prescripţii dimensionale de compatibilitate şi interschimbabilitate pentru accesorii cu ştifturi şi teci de contact de curent alternativ Nota 3 16.06.2017
SR EN 62196-2:2012/A12:2015/AC:2015 Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles – Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories
SR EN 62196-3:2015 Fişe, prize, prize mobile pentru vehicul şi conectoare de vehicul. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 3: Prescripţii dimensionale de compatibilitate şi interschimbabilitate pentru cuple pentru vehicul cu ştifturi şi teci de contact pentru c.c. şi pentru c.a./c.c.
SR EN 62208:2012 Carcase destinate ansamblurilor de aparataj de joasă tensiune. Prescripţii generale SR EN 62208:2004
Nota 2.1
23.09.2014
SR EN 62233:2008 Metode de măsurare a câmpurilor electromagnetice ale aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare referitor la expunerea umană SR EN 50366:2004;
SR EN 50366:2004/A1:2006
Nota 2.1
01.12.2012
SR EN 62253:2012 Sisteme fotovoltaice de pompare. Certificarea proiectului şi măsurarea performanţelor
SR EN 62275:2010 Sisteme de poziţionare a cablurilor. Coliere pentru instalaţii electrice SR EN 50146:2002
Nota 2.1
01.07.2012
SR EN 62275:2015 Sisteme de poziţionare a cablurilor. Coliere pentru instalaţii electrice SR EN 62275:2010
Nota 2.1
19.01.2018
SR EN 62282-3-100:2012 Tehnologii în care se utilizează celule cu combustibil. Partea 3-100: Sisteme de generare a energiei, utilizând celule cu combustibil staţionare. Securitate SR EN 62282-3-1:2007
Nota 2.1
22.03.2015
SR EN 62282-3-300:2013 Tehnologii în care se utilizează celule cu combustibil. Partea 3-300: Sisteme de generare a energiei, utilizând celule cu combustibil staţionare Instalare SR EN 62282-3-3:2008
Nota 2.1
19.07.2015
SR EN 62282-5-1:2013 Tehnologii în care se utilizează celule cu combustibil. Partea 5-1: Sisteme de generare a energiei, utilizând celule cu combustibil portabile. Securitate
SR EN 62310-1:2005 Sisteme de transfer static ( STS). Partea 1: Cerinţe generale şi reguli de securitate
SR EN 62311:2008 Evaluarea echipamentelor electrice şi electronice în funcţie de restricţiile privind expunerea corpului uman la câmpuri electromagnetice (0 Hz – 300 GHz)
SR EN 62368-1:2015 Echipamente audio/video, pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii. Partea 1: Cerinţe de securitate
SR EN 62368-1:2015/AC:2015 Echipamente audio/video şi pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Partea 1: Cerinţe de securitate
SR EN 62368-1:2015/AC:2016 Echipamente audio/video şi pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Partea 1: Cerinţe de securitate
SR EN 62395-1:2007 Sisteme de încălzire rezistivă a traseelor pentru aplicaţii industriale şi comerciale. Partea 1: Cerinţe generale şi de încercare
SR EN 62395-1:2014 Sisteme de încălzire rezistivă a traseelor pentru aplicaţii industriale şi comerciale. Partea 1: Cerinţe generale şi de încercare SR EN 62395-1:2007
Nota 2.1
14.10.2016
SR EN 62423:2010 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual de tip B cu sau fără protecţie la supracurenţi încorporată pentru utilizări casnice şi similare (ID şi DD de tip B)
SR EN 62423:2013 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual de tip B şi de tip F cu sau fără protecţie la supracurenţi încorporată pentru utilizări casnice şi similare SR EN 62423:2010
Nota 2.1
19.06.2017
SR EN 62444:2015 Presetupe pentru instalaţii electrice SR EN 50262:2002;
SR EN 50262:2002/A1:2002;
SR EN 50262:2002/A2:2005
Nota 2.1
23.09.2016
SR EN 62471:2009 Securitatea privind efectele fotobiologice ale lămpilor şi aparatelor cu lămpi SR EN 60825-1:1999;
SR EN 60825-1:1999/A1:2004;
SR EN 60825-1:1999/A2:2002
Nota 2.1
01.09.2011
SR EN 62479:2011 Evaluarea conformităţii aparatelor electrice şi electronice de mică putere cu restricţii de bază privind expunerea corpului uman la câmpuri electromagnetice (10MHz-300GHz) SR EN 50371:2003
Nota 2.1
01.09.2013
SR EN 62493:2010 Evaluarea echipamentului de iluminat în raport cu expunerea corpului uman la câmpuri electromagnetice
SR EN 62532:2011 Lămpi fluorescente cu inducţie. Specificaţii de securitate
SR EN 62549:2012 Sisteme articulate şi sisteme flexibile pentru ghidarea cablurilor
SR EN 62560:2013 Lămpi cu LED autobalastate pentru iluminat general funcţionând la tensiuni > 50 V. Specificaţii de securitate
SR EN 62560:2013/A1:2016 Lămpi cu LED autobalastate pentru iluminat general funcţionând la tensiuni > 50 V. Specificaţii de securitate Nota 3 04.05.2018
SR EN 62560:2013/A1:2016/AC:2016 Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V – Safety specifications
SR EN 62586-1:2014 Măsurarea calităţii energiei electrice în reţelele electrice. Partea 1: Aparate de măsurare a calităţii energiei electrice
SR EN 62586-2:2014 Măsurarea calităţii energiei electrice în reţelele electrice. Partea 2: Încercări funcţionale şi prescripţii de incertitudine
SR EN 62586-2:2014/AC:2014 Măsurarea calităţii energiei electrice în reţelele electrice. Partea 2: Încercări funcţionale şi prescripţii de incertitudine
SR EN 62606:2015 Prescripţii generale pentru dispozitive de detectare a defectului de arc electric
SR EN 62626-1:2014 Aparataj de joasă tensiune în carcasă. Partea 1: Întreruptoare-separatoare în carcasă, în afara domeniului de aplicare al CEI 60947-3, destinate pentru a asigura condiţiile de separare pe durata activităţilor de reparare şi mentenanţă
SR HD 62640:2015 Dispozitive diferenţial reziduale cu sau fără protecţie la supracurent încorporată pentru uz casnic şi scopuri similare
SR EN 62776:2015 Lămpi cu LED cu soclu la ambele capete destinate să inlocuiască lampile fluorescente liniare. Specificaţii de securitate
EN 62838:2016 programat sa fie adoptat in 07.2016 Lămpi cu LED-uri semiintegrate pentru iluminatul general care funcţionează la tensiuni de alimentare care nu depăşesc 50 V în curent alternativ sau 120 V în curent continuu neted. Specificaţie de securitate
SR EN 62868:2016 Panouri cu diode electroluminiscente organice (OLED) destinate pentru iluminat general. Cerinţe de securitate