2004/108/EC

29.05.2015 Standarde române care adoptă standarde europene armonizate privind compatibilitatea
electromagnetică sub incidenţa directivei 2004/108/EC conform cu OJ C 014/2015-01-16
Indicativ standard Titlu standard Standard inlocuit Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit
SR EN 617+A1:2011 Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe de securitate şi CEM pentru echipamente de depozitare a produselor în vrac în silozuri, buncăre, rezervoare şi recipiente de alimentare SR EN 617:2003 30.06.2011
SR EN 618+A1:2011 Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe de securitate şi CEM pentru echipamentul de transport al produselor în vrac cu excepţia transportoarelor fixe cu bandă SR EN 618:2003 30.06.2011
SR EN 619+A1:2011 Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe de securitate şi CEM pentru echipamente de transport mecanice a sarcinilor unitare SR EN 619:2003 30.04.2011
SR EN 620+A1:2011 Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe de securitate şi compatibilitate electromagnetică pentru transportoarele fixe cu bandă pentru produse în vrac SR EN 620:2003 30.06.2011
SR EN 1155:2001 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de oprire-deschidere acţionate electric pentru uşi batante. Cerinţe şi metode de încercare
SR EN 12015:2014 Compatibilitate electromagnetică. Standard gamă de produse pentru ascensoare, scări şi trotuare rulante. Emisie SR EN 12015:2005 30.09.2014
SR EN 12016:2013 Compatibilitate electromagnetică. Standard gamă de produse pentru ascensoare, scări şi trotuare rulante. Imunitate SR EN 12016+A1:2008 28.02.2014
SR EN 12895:2002 Cărucioare de manipulare. Compatibilitate electromagnetică
SR EN 13241-1+A1:2011 Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistenţă la foc sau protecţie la fum SR EN 13241-1:2004 31.10.2011
SR EN 13309:2010 Maşini de construcţii. Compatibilitatea electromagnetică a maşinilor cu acţionare electrică proprie SR EN 13309:2002 31.01.2011
SR EN 14010+A1:2009 Securitatea maşinilor. Echipament pentru acţionarea sistemelor de parcare pentru autovehicule. Cerinţe de securitate şi CEM pentru proiectare, execuţie, montare şi punere în serviciu SR EN 14010:2004 31.01.2010
SR EN ISO 14982:2009 Maşini agricole şi forestiere. Compatibilitatea electromagnetică. Metode de încercare şi criterii de acceptabilitate SR EN ISO 14982:2001 28.12.2009
SR EN 16361:2013 Uşi acţionate mecanic pentru pietoni. Standard de produs, caracteristici de performanţă. Uşi pentru pietoni, altele decât de tip batant, concepute iniţial pentru montaj cu sistem de acţionare mecanică, fără caracteristici de rezistenţă la foc şi etanşeitate la fum
SR EN 50065-1:2011 Transmisia semnalelor prin reţelele electrice de joasă tensiune în banda de frecvenţe de la 3 kHz până la 148,5 kHz. Partea 1: Cerinţe generale, benzi de frecvenţe şi perturbaţii electromagnetice SR EN 50065-1:2005;
SR EN 50065-1:2005/A1:2010
21.03.2014
SR EN 50065-2-1:2003 Transmisia semnalelor prin reţele electrice de joasă tensiune în domeniul de frecvenţe de la 3 kHz până la 148,5 kHz. Partea 2-1: Cerinţe de imunitate pentru echipamente şi sisteme de comunicaţii prin reţele electrice care funcţionează în domeniul de frecvenţe de la 95 kHz până la 148,5kHz şi destinate utilizării în medii rezidenţiale, comerciale şi uşor industrializate 01.10.2004
SR EN 50065-2-1:2003/A1:2006 Transmisia semnalelor prin reţele electrice de joasă tensiune în domeniul de frecvenţe de la 3 kHz până la 148,5 kHz. Partea 2-1: Cerinţe de imunitate pentru echipamente şi sisteme de comunicaţii prin reţele electrice care funcţionează în domeniul de frecvenţe de la 95 kHz până la 148,5kHz şi destinate utilizării în medii rezidenţiale, comerciale şi uşor industrializate 01.07.2008
SR EN 50065-2-1:2003/AC:2015 Transmisia semnalelor prin reţele electrice de joasă tensiune în domeniul de frecvenţe de la 3 kHz până la 148,5 kHz. Partea 2-1: Cerinţe de imunitate pentru echipamente şi sisteme de comunicaţii prin reţele electrice care funcţionează în domeniul de frecvenţe de la 95 kHz până la 148,5kHz şi destinate utilizării în medii rezidenţiale, comerciale şi uşor industrializate
SR EN 50065-2-2:2003 Transmisia semnalelor prin reţelele electrice de joasă tensiune în banda de frecvenţe de la 3 kHz până la 148,5 kHz. Partea 2-2: Cerinţe de imunitate pentru echipamente principale de comunicaţii şi sisteme operând în domeniul de frecvenţe de la 95 kHz până la 148,5 kHz şi densitate a fi utilizate în medii industriale 01.10.2004
SR EN 50065-2-2:2003/A1:2006 Transmisia semnalelor prin reţelele electrice de joasă tensiune în banda de frecvenţe de la 3 kHz până la 148,5 kHz. Partea 2-2: Cerinţe de imunitate pentru echipamente principale de comunicaţii şi sisteme operând în domeniul de frecvenţe de la 95 kHz până la 148,5 kHz şi destinate a fi utilizate în medii industriale 01.07.2008
SR EN 50065-2-2:2003/A1:2006/AC:2014 Transmisia semnalelor prin reţelele electrice de joasă tensiune în banda de frecvenţe de la 3 kHz până la 148,5 kHz. Partea 2-2: Cerinţe de imunitate pentru echipamente principale de comunicaţii şi sisteme operând în domeniul de frecvenţe de la 95 kHz până la 148,5 kHz şi destinate a fi utilizate în medii industriale
SR EN 50065-2-2:2003/AC:2015 Transmisia semnalelor prin reţele electrice de joasă tensiune în domeniul de frecvenţe de la 3 kHz până la 148,5 kHz. Partea 2-2: Cerinţe de imunitate pentru echipamente şi sisteme de comunicaţii prin reţele electrice care funcţionează în domeniul de frecvenţe de la 95 kHz până la 148,5 kHz şi destinate utilizării în medii industriale
SR EN 50065-2-3:2003 Transmisia semnalelor prin reţelele electrice de joasă tensiune în banda de frecvenţe de la 3 kHz până la 148,5 kHz. Partea 2-3: Cerinţe de imunitate pentru echipamente principale de comunicaţii şi sisteme operând în domeniul de frecvenţe de la 95 kHz până la 148,5 kHz şi destinate a fi utilizate de către furnizorii şi distribuitorii de energie electrică 01.08.2004
SR EN 50065-2-3:2003/A1:2006 Transmisia semnalelor prin reţelele electrice de joasă tensiune în banda de frecvenţe de la 3 kHz până la 148,5 kHz. Partea 2-3: Cerinţe de imunitate pentru echipamente principale de comunicaţii şi sisteme operând în domeniul de frecvenţe de la 3 kHz până la 95 kHz şi destinate a fi utilizate de către furnizorii şi distribuitorii de energie electrică 01.07.2008
SR EN 50065-2-3:2003/AC:2015 Transmisia semnalelor prin reţele electrice de joasă tensiune în domeniul de frecvenţe de la 3 kHz până la 148,5 kHz. Partea 2-3: Cerinţe de imunitate pentru echipamente şi sisteme de comunicaţii prin reţele electrice care funcţionează în domeniul de frecvenţe de la 3 kHz până la 95 kHz şi destinate utilizării de către furnizorii şi distribuitorii de energie electrică
SR EN 50083-2:2012 Reţele de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune, semnale de radiodifuziune sonoră şi servicii interactive. Partea 2: Compatibilitate electromagnetică pentru echipamente SR EN 50083-2:2007 21.06.2013
SR EN 50121-1:2007 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 1: Generalităţi 01.07.2009
SR EN 50121-1:2007/AC:2014 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 1: Generalităţi
SR EN 50121-2:2007 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 2: Emisii ale sistemului feroviar în ansamblul său către lumea exterioară 01.07.2009
SR EN 50121-2:2007/AC:2014 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 2: Emisii ale sistemului feroviar în ansamblul său către lumea exterioară
SR EN 50121-3-1:2007 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 3-1: Material rulant. Trenuri şi vehicule complete 01.07.2009
SR EN 50121-3-1:2007/AC:2014 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 3-1: Material rulant. Trenuri şi vehicule complete
SR EN 50121-3-2:2007 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 3-2: Material rulant. Aparatură 01.07.2009
SR EN 50121-3-2:2007/AC:2014 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 3-2: Material rulant. Aparatură
SR EN 50121-4:2007 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 4: Emisiile şi imunitatea aparaturii de semnalizare şi de telecomunicaţii 01.07.2009
SR EN 50121-4:2007/AC:2014 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 4: Emisiile şi imunitatea aparaturii de semnalizare şi de telecomunicaţii
SR EN 50121-5:2007 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 5: Emisiile şi imunitatea instalaţiilor fixe de alimentare cu energie electrică şi ale aparaturii asociate 01.07.2009
SR EN 50121-5:2007/AC:2014 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 5: Emisiile şi imunitatea instalaţiilor fixe de alimentare cu energie electrică şi ale aparaturii asociate
SR EN 50130-4:2012 Sisteme de alarmă. Partea 4: Compatibilitate electromagnetică. Standard familie de produse: Prescripţii referitoare la imunitatea componentelor din sistemele de alarmă la incendiu, efracţie şi jaf armat, de TVCI, de control al accesului şi de alarmă socială SR EN 50130-4:2001;
SR EN 50130-4:2001/A1:2001;
SR EN 50130-4:2001/A2:2003
13.06.2014
SR EN 50148:2001 Taxatoare electronice 15.12.1995
SR EN 50270:2007 Compatibilitate electromagnetică. Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor combustibile, a gazelor toxice sau a oxigenului SR EN 50270:2001 01.06.2009
SR EN 50293:2001 Compatibilitate electromagnetică. Sisteme de semnalizare pentru traficul rutier. Standard de produs 01.04.2003
SR EN 50293:2013 Sisteme de semnalizare pentru circulaţia rutieră. Compatibilitate electromagnetică SR EN 50293:2001 11.05.2015
SR EN 50295:2003 Aparataj de joasă tensiune. Sisteme de interfaţă aparat de comandă – aparate. Senzor acţionare interfaţă (AS-i) 01.12.1999
SR EN 50370-1:2005 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Standard de familie de produse pentru maşini-unelte. Partea 1: Emisie 01.02.2008
SR EN 50370-2:2003 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Standard de familie de produse pentru maşini-unelte. Partea 2: Imunitate 01.11.2005
SR EN 50412-2-1:2006 Echipamente şi sisteme de comunicaţii prin linii de alimentare cu energie electrică utilizate în instalaţiile de joasă tensiune în domeniul de frecvenţă de la 1,6 MHz până la 30 MHz. Partea 2-1: Mediu rezidenţial, comercial şi industrial. Cerinţe de imunitate 01.04.2008
SR EN 50412-2-1:2006/AC:2015 Echipamente şi sisteme de comunicaţii prin linii de alimentare cu energie electrică utilizate în instalaţiile de joasă tensiune în domeniul de frecvenţă de la 1,6 MHz până la 30 MHz. Partea 2-1: Mediu rezidenţial, comercial şi industrial. Cerinţe de imunitate
SR EN 50428:2006 Întreruptoare pentru instalaţiile electrocasnice fixe şi similare. Standard colateral. Întreruptoare şi accesorii asociate pentru utilizare în sistemele electronice ale locuinţelor şi ale clădirilor (HBES) 01.01.2008
SR EN 50428:2006/A1:2008 Întreruptoare pentru instalaţiile electrocasnice fixe şi similare. Standard colateral. Întreruptoare şi accesorii asociate pentru utilizare în sistemele electronice ale locuinţelor şi ale clădirilor (HBES) 01.10.2010
SR EN 50428:2006/A2:2010 Întreruptoare pentru instalaţiile electrocasnice fixe şi similare. Standard colateral. Întreruptoare şi accesorii asociate pentru utilizare în sistemele electronice ale locuinţelor şi ale clădirilor (HBES) 01.06.2012
SR EN 50470-1:2007 Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.). Partea 1: Prescripţii generale, încercări şi condiţii de încercare. Echipament pentru măsurare (clase de exactitate A, B şi C) 01.05.2009
SR EN 50490:2009 Instalaţii electrice pentru iluminatul si balizajul aeroporturilor. Cerinţe tehnice pentru sistemele de control si de comandă a balizajului aeronautic la sol. Module pentru comutarea selectivă si controlul lămpilor individuale 01.04.2011
SR EN 50491-5-1:2011 Cerinţe generale pentru sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri (HBES) şi sisteme de automatizare şi control al clădirilor (BACS). Partea 5-1: Cerinţe CEM, condiţii şi montaj pentru încercări SR EN 50090-2-2:2001;
SR EN 50090-2-2:2001/A2:2007
01.04.2013
SR EN 50491-5-2:2011 Cerinţe generale pentru sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri (HBES) şi sisteme de automatizare şi control al clădirilor (BACS). Partea 5-2: Cerinţe CEM pentru HBES/BACS utilizate în medii rezidenţiale, comerciale şi uşor industrializate SR EN 50090-2-2:2001;
SR EN 50090-2-2:2001/A2:2007
01.04.2013
SR EN 50491-5-3:2011 Cerinţe generale pentru sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri (HBES) şi sisteme de automatizare şi control al clădirilor (BACS). Partea 5-3: Cerinţe CEM pentru HBES/BACS utilizate în medii industriale SR EN 50090-2-2:2001;
SR EN 50090-2-2:2001/A2:2007
01.04.2013
SR EN 50498:2011 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Standard de familie de produse pentru echipamente electronice destinate pieţei de piese de schimb şi accesorii pentru vehicule 01.07.2013
SR EN 50512:2009 Instalaţii electrice pentru iluminatul şi balizajul aeroporturilor. Sisteme avansate de ghidare vizuală pentru andocare (SAGVA) 01.12.2011
SR EN 50529-1:2011 Standard CEM pentru reţele de telecomunicaţii. Partea 1: Reţele de telecomunicaţii pe fir utilizând cabluri telefonice
SR EN 50529-2:2011 Standard CEM pentru reţele de telecomunicaţii. Partea 2: Reţele de telecomunicaţii pe fir utilizând cabluri coaxiale
SR EN 50550:2011+AC:2012 Dispozitiv de protecţie împotriva supratensiunilor la frecvenţă industrială pentru aplicaţii de uz casnic şi similare
SR EN 50550:2011+AC:2012/A1:2015 Dispozitiv de protecţie împotriva supratensiunilor la frecvenţă industrială pentru aplicaţii de uz casnic şi similare 28.07.2017
SR EN 50557:2012 Prescripţii pentru dispozitivele cu reînchidere automată (DRA) pentru întreruptoare automate ID şi DD, pentru utilizări casnice şi similare
SR EN 50561-1:2014 Aparate pentru comunicaţie prin reţele electrice de joasă tensiune. Caracteristici de perturbaţii radioelectrice. Limite şi metode de măsurare. Partea 1: Aparate utilizate în interiorul clădirilor SR EN 55022:2011;
SR EN 55032:2012
09.10.2016
SR EN 55011:2010 Echipamente industriale, ştiinţifice şi medicale. Caracteristici de perturbaţii de radiofrecvenţă. Limite şi metode de măsurare SR EN 55011:2007;
SR EN 55011:2007/A2:2007
01.09.2012
SR EN 55011:2010/A1:2011 Echipamente industriale, ştiinţifice şi medicale. Caracteristici de perturbaţii de radiofrecvenţă. Limite şi metode de măsurare 01.07.2013
SR EN 55012:2008 Vehicule, bărci şi motoare cu ardere internă. Caracteristici ale perturbaţiilor radioelectrice. Limite şi metode de măsurare pentru protecţia receptoarelor exterioare SR EN 55012:2003;
SR EN 55012:2003/A1:2005
01.09.2010
SR EN 55012:2008/A1:2010 Vehicule, bărci şi motoare cu ardere internă. Caracteristici ale perturbaţiilor radioelectrice. Limite şi metode de măsurare pentru protecţia receptoarelor exterioare 01.07.2012
SR EN 55013:2003 Receptoare de radiodifuziune şi de televiziune şi echipamente asociate. Caracteristici de perturbaţii radioelectrice. Limite şi metode de măsurare SR EN 55013+A12+A13:2001;
SR EN 55013+A12+A13:2001/A14:2001
01.09.2004
SR EN 55013:2003/A1:2004 Receptoare de radiodifuziune şi de televiziune şi echipamente asociate. Caracteristici de perturbaţii radioelectrice. Limite şi metode de măsurare 01.04.2006
SR EN 55013:2003/A2:2006 Receptoare de radiodifuziune şi de televiziune şi echipamente asociate. Caracteristici de perturbaţii radioelectrice. Limite şi metode de măsurare 01.03.2009
SR EN 55013:2014 Receptoare de radiodifuziune şi de televiziune şi echipamente asociate. Caracteristici de perturbaţii radioelectrice. Limite şi metode de măsurare SR EN 55013:2003;
SR EN 55013:2003/A1:2004;
SR EN 55013:2003/A2:2006
22.04.2016
SR EN 55014-1:2007 Compatibilitate electromagnetică. Cerinţe pentru aparate electrocasnice, unelte electrice şi aparate similare. Partea 1: Emisie SR EN 55014-1:2001;
SR EN 55014-1:2001/A1:2003;
SR EN 55014-1:2001/A2:2003
01.09.2009
SR EN 55014-1:2007/A1:2009 Compatibilitate electromagnetică. Cerinţe pentru aparate electrocasnice, unelte electrice şi aparate similare. Partea 1: Emisie 01.05.2012
SR EN 55014-1:2007/A2:2012 Compatibilitate electromagnetică. Cerinţe pentru aparate electrocasnice, unelte electrice şi aparate similare. Partea 1: Emisie 16.08.2014
SR EN 55014-2:2001 Compatibilitate electromagnetică. Cerinţe pentru aparate electrocasnice, scule electrice şi aparate similare. Partea 2: Imunitate. Standard de familie de produse 01.01.2001
SR EN 55014-2:2001/A1:2003 Compatibilitate electromagnetică. Cerinţe pentru aparate electrocasnice, scule electrice şi aparate similare. Partea 2: Imunitate. Standard de familie de produse 01.12.2004
SR EN 55014-2:2001/A2:2009 Compatibilitate electromagnetică. Cerinţe pentru aparate electrocasnice, scule electrice şi aparate similare. Partea 2: Imunitate. Standard de familie de produse 01.09.2011
SR EN 55015:2007 Limite şi metode de măsurare a perturbaţiilor radioelectrice produse de echipamentele electrice de iluminat şi echipamentele similare SR EN 55015:2001;
SR EN 55015:2001/A1:2003;
SR EN 55015:2001/A2:2003
01.09.2009
SR EN 55015:2007/A1:2008 Limite şi metode de măsurare a perturbaţiilor radioelectrice produse de echipamentele electrice de iluminat şi echipamentele similare 01.05.2010
SR EN 55015:2007/A2:2009 Limite şi metode de măsurare a perturbaţiilor radioelectrice produse de echipamentele electrice de iluminat şi echipamentele similare 01.03.2012
SR EN 55015:2014 Limite şi metode de măsurare a perturbaţiilor radioelectrice produse de echipamentele electrice de iluminat şi echipamentele similare SR EN 55015:2007;
SR EN 55015:2007/A1:2008;
SR EN 55015:2007/A2:2009
12.06.2016
SR EN 55020:2007 Receptoare de radiodifuziune şi de televiziune şi echipamente asociate. Caracteristici de imunitate. Limite şi metode de măsurare SR EN 55020:2003;
SR EN 55020:2003/A1:2004;
SR EN 55020:2003/A2:2005
01.12.2009
SR EN 55020:2007/A11:2012 Receptoare de radiodifuziune şi de televiziune şi echipamente asociate. Caracteristici de imunitate. Limite şi metode de măsurare 01.01.2013
SR EN 55022:2011 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Caracteristici de perturbaţii radioelectrice. Limite şi metode de măsurare SR EN 55022:2007;
SR EN 55022:2007/A1:2008;
SR EN 55022:2007/A2:2011
01.12.2013
SR EN 55022:2011/AC:2011 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Caracteristici de perturbaţii radioelectrice. Limite şi metode de măsurare
SR EN 55024:2011 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Caracteristici de imunitate. Limite şi metode de măsurare SR EN 55024:2001;
SR EN 55024:2001/A1:2003;
SR EN 55024:2001/A2:2003
01.12.2013
SR EN 55032:2012 Compatibilitate electromagnetică pentru echipamente multimedia. Cerinţe de emisie SR EN 55022:2011;
SR EN 55103-1:2010;
SR EN 55103-1:2010/A1:2013;
SR EN 55013:2014
05.03.2017
SR EN 55032:2012/AC:2014 Compatibilitate electromagnetică pentru echipamente multimedia. Cerinţe de emisie
SR EN 55103-1:2010 Compatibilitate electromagnetică. Standard de familie de produse pentru aparate de uz profesional audio, video, audiovizuale şi de comandă a luminilor pentru spectacole. Partea 1: Emisie SR EN 55103-1:2001 01.07.2012
SR EN 55103-1:2010/A1:2013 Compatibilitate electromagnetică. Standard de familie de produse pentru aparate de uz profesional audio, video, audiovizuale şi de comandă a luminilor pentru spectacole. Partea 1: Emisie 05.11.2015
SR EN 55103-2:2010 Compatibilitate electromagnetică. Standard de familie de produse pentru aparate de uz profesional audio, video, audiovizuale şi de comandă a luminilor pentru spectacole. Partea 2: Imunitate SR EN 55103-2:2001 01.07.2012
SR EN 60034-1:2011 Maşini electrice rotative. Partea 1: Valori nominale şi caracteristici de funcţionare 01.10.2013
SR EN 60034-1:2011/AC:2014 Maşini electrice rotative. Partea 1: Valori nominale şi caracteristici de funcţionare
SR EN 60204-31:2003 Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 31: Cerinţe particulare de securitate şi CEM pentru maşinile, unităţile şi sistemele de cusut 01.06.2002
SR EN 60204-31:2014 Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 31: Cerinţe particulare de securitate şi CEM pentru maşinile, unităţile şi sistemele de cusut SR EN 60204-31:2003 28.05.2016
SR EN 60255-26:2014 Relee de măsurare şi dispozitive de protecţie. Partea 26: Prescripţii de compatibilitate electromagnetică
SR EN 60255-26:2014/AC:2014 Relee de măsurare şi dispozitive de protecţie. Partea 26: Prescripţii de compatibilitate electromagnetică
SR EN 60439-1:2001 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Ansamblu prefabricat de aparataj de joasă tensiune şi ansamblu derivat dintr-un ansamblu prefabricat de aparataj de joasă tensiune 01.08.2002
SR EN 60669-2-1:2005 Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-1: Prescripţii particulare. Întreruptoare electronice SR EN 60669-2-1:2001;
SR EN 60669-2-1:2001/A2:2003
01.07.2009
SR EN 60669-2-1:2005/A1:2010 Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-1: Prescripţii particulare. Întreruptoare electronice 01.04.2012
SR EN 60669-2-1:2005/A12:2011 Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-1: Prescripţii particulare. Întreruptoare electronice 01.06.2013
SR EN 60669-2-1:2005/AC:2014 Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-1: Prescripţii particulare. Întreruptoare electronice
SR EN 60730-1[1995]:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale
SR EN 60730-1[1995/A11:1996]:2001/A11:2003 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Reguli generale 01.01.1998
SR EN 60730-1:2001/A17:2003 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale 01.10.2002
SR EN 60730-1[2000]:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale SR EN 60730-1[1995]:2001;
SR EN 60730-1:2001/A1:2001;
SR EN 60730-1:2001/A2:2003;
SR EN 60730-1[1995/A11:1996]:2001/A11:2003
SR EN 60730-1:2001/A14:2003;
SR EN 60730-1:2001/A15:2003;
SR EN 60730-1:2001/A16:2003;
SR EN 60730-1:2001/A17:2003;
SR EN 60730-1:2001/A18:2004
SR EN 60730-1:2001/A1:2004 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Reguli generale 17.03.2005
SR EN 60730-1[2000]:2001/A16:2007 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Reguli generale 01.06.2010
SR EN 60730-1[2000]:2001/A16:2007/AC:2014 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Reguli generale
SR EN 60730-1[2000]:2001/A2:2009 Dispozitive de comandă electrică automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Reguli generale 01.06.2011
SR EN 60730-1:2001/AC:2015 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale
SR EN 60730-1:2012 Dispozitive electrice de comandă automată pentru utilizare casnică şi scopuri similare. Partea 1: Cerinţe generale SR EN 60730-1[2000]:2001;
SR EN 60730-1:2001/A1:2004;
SR EN 60730-1[2000]:2001/A2:2009;
SR EN 60730-1:2001/A12:2004;
SR EN 60730-1:2001/A13:2005;
SR EN 60730-1[2000]:2001/A14:2005;
SR EN 60730-1[2000]:2001/A16:2007
01.10.2013
SR EN 60730-2-5:2003 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru sisteme de comandă electrică a arzătoarelor 01.12.2008
SR EN 60730-2-5:2003/A1:2005 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru sisteme de comandă electrică a arzătoarelor 01.12.2008
SR EN 60730-2-5:2003/A11:2005 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru sisteme de comandă electrică a arzătoarelor 01.12.2008
SR EN 60730-2-5:2003/A2:2010 Dispozitive de comandă automate ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru sisteme automate de comandă electrică a arzătoarelor 01.03.2013
SR EN 60730-2-6:2009 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru dispozitive automate de comandă electrică sensibile la presiune care includ prescripţii mecanice SR EN 60730-2-6:2001;
SR EN 60730-2-6:2001/A1:2001
01.07.2011
SR EN 60730-2-7:2011 Dispozitive de comandă automată a aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru programatoare şi întreruptoare temporizate SR EN 60730-2-7:2001;
SR EN 60730-2-7:2001/A1:2001
01.10.2013
SR EN 60730-2-7:2011/AC:2012 Dispozitive de comandă automată a aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru programatoare şi întreruptoare temporizate
SR EN 60730-2-8:2003 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru vane hidraulice cu acţionare electrică, inclusiv prescripţii mecanice SR EN 60730-2-8:2001;
SR EN 60730-2-8:2001/A1:2001;
SR EN 60730-2-8:2001/A2:2001
01.12.2008
SR EN 60730-2-8:2003/A1:2004 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru electrovalve hidraulice, inclusiv prescripţii mecanice 01.12.2008
SR EN 60730-2-9:2011 Dispozitive de comandă automată a aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comandă termosensibile SR EN 60730-2-9:2003;
SR EN 60730-2-9:2003/A1:2004;
SR EN 60730-2-9:2003/A2:2005;
SR EN 60730-2-9:2003/A11:2004;
SR EN 60730-2-9:2003/A12:2005
01.11.2013
SR EN 60730-2-14:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru actuatoare electrice SR EN 60730-1[1995]:2001;
SR EN 60730-1:2001/A1:2001;
SR EN 60730-1:2001/A2:2003;
SR EN 60730-1[1995/A11:1996]:2001/A11:2003
SR EN 60730-1:2001/A14:2003;
SR EN 60730-1:2001/A15:2003;
SR EN 60730-1:2001/A16:2003;
SR EN 60730-1:2001/A17:2003;
SR EN 60730-1:2001/A18:2004
01.06.2004
SR EN 60730-2-14:2001/A1:2002 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru actuatoare electrice 01.07.2008
SR EN 60730-2-15:2010 Dispozitive de comandă automate a aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru dispozitive automate de comandă de detectare a debitului de aer, a debitului de apă şi a nivelului de apă SR EN 60730-2-18:2001 01.03.2013
SR EN 60870-2-1:2001 Echipamente şi sisteme de teleconducere. Partea 2: Condiţii de funcţionare. Secţiunea 1: Alimentare şi compatibilitate electromagnetică 01.09.1996
SR EN 60945:2003 Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime. Reguli generale. Metode de încercare şi rezultate impuse SR EN 60945:2001 01.10.2005
SR EN 60947-1:2008 Aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale SR EN 60947-1:2005 01.07.2010
SR EN 60947-1:2008/A1:2011 Aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale 01.01.2014
SR EN 60947-2:2007 Aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Întreruptoare automate SR EN 60947-2:2004 01.07.2009
SR EN 60947-2:2007/A1:2010 Aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Întreruptoare automate 01.07.2012
SR EN 60947-2:2007/A2:2013 Aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Întreruptoare automate 07.03.2016
SR EN 60947-3:2009 Aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Întreruptoare, separatoare, întreruptoare-separatoare şi unităţi combinate cu siguranţe fuzibile SR EN 60947-3:2001;
SR EN 60947-3:2001/A1:2003
01.05.2012
SR EN 60947-3:2009/A1:2012 Aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Întreruptoare, separatoare, întreruptoare-separatoare şi unităţi combinate cu siguranţe fuzibile 21.03.2015
SR EN 60947-4-1:2010 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-1: Contactoare şi demaroare de motoare. Contactoare şi demaroare electromecanice SR EN 60947-4-1:2001;
SR EN 60947-4-1:2001/A1:2003;
SR EN 60947-4-1:2001/A2:2006
01.04.2013
SR EN 60947-4-1:2010/A1:2013 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-1: Contactoare şi demaroare de motoare. Contactoare şi demaroare electromecanice 24.08.2015
SR EN 60947-4-2:2012 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-2: Contactoare şi demaroare de motoare. Controlere şi demaroare cu semiconductoare pentru motoare de curent alternativ SR EN 60947-4-2:2001;
SR EN 60947-4-2:2001/A1:2003;
SR EN 60947-4-2:2001/A2:2007
22.06.2014
SR EN 60947-4-3:2001 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-3: Contactoare şi demaroare de motoare. Controlere şi contactoare cu semiconductoare pentru alte sarcini decât motoare, în curent alternativ 01.12.2002
SR EN 60947-4-3:2001/A1:2007 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-3: Contactoare şi demaroare de motoare. Controlere şi contactoare cu semiconductoare pentru alte sarcini decât motoare, în curent alternativ 01.11.2009
SR EN 60947-4-3:2001/A2:2012 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-3: Contactoare şi demaroare de motoare. Controlere şi contactoare cu semiconductoare pentru alte sarcini decât motoare, în curent alternativ 18.04.2014
SR EN 60947-4-3:2015 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-3: Contactoare şi demaroare de motoare. Controlere şi contactoare cu semiconductoare în curent alternativ, pentru alte sarcini decât motoare SR EN 60947-4-3:2001;
SR EN 60947-4-3:2001/A1:2007;
SR EN 60947-4-3:2001/A2:2012
11.06.2017
SR EN 60947-5-1:2005 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-1: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Aparate electromecanice pentru circuite de comandă SR EN 60947-5-1:2001;
SR EN 60947-5-1:2001/A12:2001
01.05.2007
SR EN 60947-5-1:2005/A1:2009 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-1: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Aparate electromecanice pentru circuite de comandă 01.05.2012
SR EN 60947-5-1:2005/AC:2014 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-1: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Aparate electromecanice pentru circuite de comandă
SR EN 60947-5-2:2008 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-2: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Detectoare de proximitate SR EN 60947-5-2:2002;
SR EN 60947-5-2:2002/A2:2004
01.11.2010
SR EN 60947-5-2:2008/A1:2013 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-2: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Detectoare de proximitate 01.11.2015
SR EN 60947-5-3:2001 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-3: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Prescripţii pentru dispozitive de detectare de proximitate cu comportare definită în condiţii de defect (PDF) 01.05.2002
SR EN 60947-5-3:2001/A1:2005 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-3: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Prescripţii pentru dispozitive de detectare de proximitate cu comportare definită în condiţii de defect (PDF) 01.03.2008
SR EN 60947-5-6:2001 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-6: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Interfaţa de curent continuu pentru senzori de proximitate şi amplificatoare de comutare (NAMUR) 01.01.2003
SR EN 60947-5-7:2004 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-7: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Prescripţii pentru detectoare de proximitate cu ieşire analogică 01.09.2006
SR EN 60947-5-9:2008 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-9: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Detectoare de debit
SR EN 60947-6-1:2006 Aparataj de joasă tensiune. Partea 6-1: Echipamente cu funcţii multiple. Echipamente de comutaţie de transfer SR EN 60947-6-1:1993;
SR EN 60947-6-1:1993/A2:2001
01.10.2008
SR EN 60947-6-1:2006/A1:2014 Aparataj de joasă tensiune. Partea 6-1: Echipamente cu funcţii multiple. Echipamente de comutaţie de transfer 17.01.2017
SR EN 60947-6-2:2004 Aparataj de joasă tensiune. Partea 6-2: Echipamente cu funcţii multiple. Aparate (sau echipament) de comutaţie, de comandă şi de protecţie (ACP) SR EN 60947-6-2:1996;
SR EN 60947-6-2:1996/A1:2001
01.09.2005
SR EN 60947-6-2:2004/A1:2007 Aparataj de joasă tensiune. Partea 6-2: Echipamente cu funcţii multiple. Aparate (sau echipament) de comutaţie, de comandă şi de protecţie (ACP) 01.03.2010
SR EN 60947-8:2004 Aparataj de joasă tensiune. Partea 8: Unităţi de comandă pentru protecţia termică încorporată (CTP) a maşinilor electrice rotative 01.07.2006
SR EN 60947-8:2004/A1:2007 Aparataj de joasă tensiune. Partea 8: Unităţi de comandă pentru protecţia termică încorporată (CTP) a maşinilor electrice rotative 01.10.2009
SR EN 60947-8:2004/A2:2012 Aparataj de joasă tensiune. Partea 8: Unităţi de comandă pentru protecţia termică încorporată (CTP) a maşinilor electrice rotative 22.06.2014
SR EN 60974-10:2008 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 10: Prescripţii referitoare la compatibilitatea electromagnetică (CEM) SR EN 60974-10:2004 01.12.2010
SR EN 60974-10:2015 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 10: Prescripţii referitoare la compatibilitatea electromagnetică (CEM) SR EN 60974-10:2008 13.03.2017
SR EN 61000-3-2:2006 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-2: Limite – Limite pentru emisiile de curenţi armonici (curent de intrare al echipamentelor <= 16 A pe fază) SR EN 61000-3-2:2001;
SR EN 61000-3-2:2001/A2:2005
01.02.2009
SR EN 61000-3-2:2006/A1:2010 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-2: Limite. Limite pentru emisiile de curenţi armonici (curent de intrare al echipamentelor <= 16 A pe fază) 01.07.2012
SR EN 61000-3-2:2006/A2:2010 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-2: Limite. Limite pentru emisiile de curenţi armonici (curent de intrare al echipamentelor <= 16 A pe fază) 01.07.2012
SR EN 61000-3-2:2015 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-2: Limite. Limite pentru emisiile de curenţi armonici (curent de intrare al echipamentelor <= 16 A pe fază) SR EN 61000-3-2:2006 30.06.2017
SR EN 61000-3-3:2009 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-3: Limite. Limitarea variaţiilor de tensiune, a fluctuaţiilor de tensiune şi a flickerului în reţelele publice de alimentare de joasă tensiune, pentru echipamente având un curent nominal <= 16 A pe fază şi care nu sunt supuse unor restricţii de conectare SR EN 61000-3-3:1998 01.09.2011
SR EN 61000-3-3:2014 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-3: Limite. Limitarea variaţiilor de tensiune, a fluctuaţiilor de tensiune şi a flickerului în reţelele publice de alimentare de joasă tensiune, pentru echipamente având un curent nominal <= 16 A pe fază şi care nu sunt supuse unor restricţii de conectare SR EN 61000-3-3:2009 18.06.2016
SR EN 61000-3-11:2002 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-11: Limite. Limitarea variaţiilor de tensiune, a fluctuaţiilor de tensiune şi a flicker-ului în reţelele publice de alimentare de joasă tensiune. Echipamente având un curent absorbit =< 75A şi care sunt supuse unor restricţii de conectare 01.11.2003
SR EN 61000-3-12:2012 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-12: Limite. Limite pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la reţelele publice de joasă tensiune, cu un curent absorbit > 16 A şi <= 75 A pe fază SR EN 61000-3-12:2005 16.06.2014
SR EN 61000-6-1:2007 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-1: Standarde generice. Imunitate pentru mediile rezidenţiale, comerciale şi uşor industrializate SR EN 61000-6-1:2003 01.12.2009
SR EN 61000-6-2:2006 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-2: Standarde generice. Imunitate pentru mediile industriale SR EN 61000-6-2:2003 01.06.2008
SR EN 61000-6-3:2007 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-3: Standarde generice. Standard de emisie pentru mediile rezidenţiale, comerciale şi uşor industrializate SR EN 61000-6-3:2003;
SR EN 61000-6-3:2003/A11:2005
01.12.2009
SR EN 61000-6-3:2007/A1:2011 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-3: Standarde generice. Standard de emisie pentru mediile rezidenţiale, comerciale şi uşor industrializate 12.01.2014
SR EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-3: Standarde generice. Standard de emisie pentru mediile rezidenţiale, comerciale şi uşor industrializate
SR EN 61000-6-4:2007 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-4: Standarde generice. Standard de emisie pentru mediile industriale SR EN 61000-6-4:2003 01.12.2009
SR EN 61000-6-4:2007/A1:2011 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-4: Standarde generice. Standard de emisie pentru mediile industriale 12.01.2014
SR EN 61008-1:2004 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (ID). Partea 1: Reguli generale SR EN 61008-1:2001;
SR EN 61008-1:2001/A14:2001;
SR EN 61008-1:2001/A2:2001
01.04.2009
SR EN 61008-1:2004/A12:2009 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (ID). Partea 1: Reguli generale 01.12.2011
SR EN 61008-1:2013 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (ID). Partea 1: Reguli generale SR EN 61008-1:2004;
SR EN 61008-1:2004/A12:2009
18.06.2017
SR EN 61009-1:2004 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (DD). Partea 1: Reguli generale SR EN 61009-1:2001;
SR EN 61009-1:2001/A1:2001;
SR EN 61009-1:2001/A14:2001
01.04.2009
SR EN 61009-1:2004/A12:2009 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (DD). Partea 1: Reguli generale 01.12.2011
SR EN 61009-1:2004/A13:2009 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (DD). Partea 1: Reguli generale 01.12.2011
SR EN 61009-1:2013 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (DD). Partea 1: Reguli generale SR EN 61009-1:2004;
SR EN 61009-1:2004/A11:2008;
SR EN 61009-1:2004/A12:2009;
SR EN 61009-1:2004/A13:2009;
SR EN 61009-1:2004/A14:2012
18.06.2017
SR EN 61131-2:2008 Automate programabile. Partea 2: Cerinţe şi încercări ale echipamentelor SR EN 61131-2:2004 01.08.2010
SR EN 61204-3:2003 Surse de alimentare de joasă tensiune, ieşire de c.c. Partea 3: Compatibilitate electromagnetică (CEM) 01.11.2003
SR EN 61326-1:2006 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe EMC. Partea 1: Cerinţe generale SR EN 61326:2001;
SR EN 61326:2001/A1:2001;
SR EN 61326:2001/A2:2002;
SR EN 61326:2001/A3:2004
01.02.2009
SR EN 61326-1:2013 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe CEM. Partea 1: Cerinţe generale SR EN 61326-1:2006 14.08.2015
SR EN 61326-2-1:2006 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe EMC. Partea 2-1: Cerinţe speciale. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru încercarea de sensibilitate a echipamentelor de măsurare utilizate în aplicaţii neprotejate EMC SR EN 61326:2001;
SR EN 61326:2001/A1:2001;
SR EN 61326:2001/A2:2002;
SR EN 61326:2001/A3:2004
01.02.2009
SR EN 61326-2-1:2013 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe CEM. Partea 2-1: Cerinţe speciale. Configuraţii de încercare, condiţii de funcţionare şi criterii de performanţă pentru încercarea de sensibilitate a echipamentelor de măsurare utilizate în aplicaţii neprotejate CEM SR EN 61326-2-1:2006 06.11.2015
SR EN 61326-2-2:2006 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe EMC. Partea 2-2: Cerinţe speciale. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru echipamente portabile de încercare, de măsurare şi de supraveghere utilizate în sisteme de distribuţie de joasă tensiune SR EN 61326:2001;
SR EN 61326:2001/A1:2001;
SR EN 61326:2001/A2:2002;
SR EN 61326:2001/A3:2004
01.02.2009
SR EN 61326-2-2:2013 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe CEM. Partea 2-2: Cerinţe speciale. Configuraţii de încercare, condiţii de funcţionare şi criterii de performanţă pentru echipamente portabile de încercare, de măsurare şi de supraveghere utilizate în sisteme de distribuţie de joasă tensiune SR EN 61326-2-2:2006 06.11.2015
SR EN 61326-2-3:2007 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe EMC. Partea 2-3: Cerinţe speciale. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru traductoare cu sistem de condiţionare a semnalului integrat sau la distanţă SR EN 61326:2001;
SR EN 61326:2001/A1:2001;
SR EN 61326:2001/A2:2002;
SR EN 61326:2001/A3:2004
01.08.2009
SR EN 61326-2-3:2013 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe CEM. Partea 2-3: Cerinţe speciale. Configuraţii de încercare, condiţii de funcţionare şi criterii de performanţă pentru transductoare cu sistem de condiţionare a semnalului integrat sau la distanţă SR EN 61326-2-3:2007 14.08.2015
SR EN 61326-2-4:2007 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe EMC. Partea 2-4: Cerinţe speciale. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru dispozitive de supraveghere a izolaţiei în conformitate cu CEI 61557-8 şi pentru echipamente de localizare a defectelor de izolaţie în conformitate cu CEI 61557-9 SR EN 61326:2001;
SR EN 61326:2001/A1:2001;
SR EN 61326:2001/A2:2002;
SR EN 61326:2001/A3:2004
01.11.2009
SR EN 61326-2-4:2013 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe CEM. Partea 2-4: Cerinţe speciale. Configuraţii de încercare, condiţii de funcţionare şi criterii de performanţă pentru dispozitive de supraveghere a izolaţiei în conformitate cu CEI 61557-8 şi pentru echipamente de localizare a defectelor de izolaţie în conformitate cu CEI 61557-9 SR EN 61326-2-4:2007 14.08.2015
SR EN 61326-2-5:2007 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe EMC. Partea 2-5: Cerinţe speciale. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru dispozitive de câmp cu interfeţe în conformitate cu CEI 61784-1, CP 3/2 SR EN 61326:2001;
SR EN 61326:2001/A1:2001;
SR EN 61326:2001/A2:2002;
SR EN 61326:2001/A3:2004
01.09.2009
SR EN 61326-2-5:2013 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe CEM. Partea 2-5: Cerinţe speciale. Configuraţii de încercare, condiţii de funcţionare şi criterii de performanţă pentru dispozitive cu interfeţe pentru magistrală de câmp în conformitate cu CEI 61784-1 SR EN 61326-2-5:2007 06.11.2015
SR EN 61439-1:2010 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale SR EN 60439-1:2001 01.11.2014
SR EN 61439-1:2010/AC:2013 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale
SR EN 61439-1:2012 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale SR EN 61439-1:2010 23.09.2014
SR EN 61439-2:2010 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Ansambluri de aparataj (de comutaţie şi de comandă) de putere
SR EN 61439-2:2012 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Ansambluri de aparataj de putere SR EN 61439-2:2010 23.09.2014
SR EN 61439-3:2012 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Tablouri de distribuţie destinate pentru a fi utilizate de persoane obişnuite (DBO)
SR EN 61439-4:2013 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 4: Prescripţii particulare pentru ansambluri de aparataj utilizate pe şantiere (AUS)
SR EN 61439-5:2011 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 5: Ansambluri de aparataj pentru reţele de distribuţie
SR EN 61439-6:2013 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 6: Sisteme de bare capsulate
SR EN 61543:2001 Dispozitive diferenţiale reziduale (DDR) pentru uz casnic şi scopuri similare. Compatibilitate electromagnetică 04.07.1998
SR EN 61543:2001/A11:2004 Dispozitive diferenţiale reziduale (DDR) pentru uz casnic şi scopuri similare. Compatibilitate electromagnetică 01.03.2007
SR EN 61543:2001/A12:2006 Dispozitive diferenţiale reziduale (DDR) pentru uz casnic şi scopuri similare. Compatibilitate electromagnetică 01.03.2008
SR EN 61543:2001/A2:2006 Dispozitive diferenţiale reziduale (DDR) pentru uz casnic şi scopuri similare. Compatibilitate electromagnetică 01.12.2008
SR EN 61547:2010 Echipamente pentru iluminat de uz general. Cerinţe privind imunitatea CEM SR EN 61547:2001 01.07.2012
SR EN 61557-12:2008 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 kV c.a. şi 1,5 kV c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 12: Dispozitive de măsurare şi de supraveghere a performanţelor (PMD)
SR EN 61800-3:2005 Acţionări electrice de putere cu viteză variabilă. Partea 3: Cerinţe CEM şi metode de încercare specifice SR EN 61800-3:2001;
SR EN 61800-3:2001/A11:2003
01.10.2007
SR EN 61800-3:2005/A1:2012 Acţionări electrice de putere cu viteză variabilă. Partea 3: Cerinţe CEM şi metode de încercare specifice 19.12.2014
SR EN 61812-1:2012 Relee de timp pentru utilizări industriale şi rezidenţiale. Partea 1: Prescripţii şi încercări SR EN 61812-1:2001 29.06.2014
SR EN 62020:2002 Aparate electrice mici. Dispozitive de control al izolaţiei prin curent diferenţial rezidual (RCM) pentru uz casnic şi scopuri similare
SR EN 62020:2002/A1:2005 Aparate electrice mici. Dispozitive de control al izolaţiei prin curent diferenţial rezidual (RCM) pentru uz casnic şi scopuri similare 01.03.2008
SR EN 62026-1:2008 Aparataj de joasă tensiune. Interfeţe aparate de comandă-aparate (CDI). Partea 1: Reguli generale 01.09.2010
SR EN 62026-2:2013 Aparataj de joasă tensiune. Interfeţe aparate de comandă-aparate (CDI). Partea 2: Interfaţă senzor-organ de comandă (AS-i) SR EN 50295:2003 03.12.2015
SR EN 62026-3:2009 Aparataj de joasă tensiune. Interfeţe aparate de comandă-aparate (CDI). Partea 3: DeviceNet 01.05.2012
SR EN 62026-7:2013 Aparataj de joasă tensiune. Interfeţe aparate de comandă-aparate (CDI). Partea 7: CompoNet
SR EN 62040-2:2006 Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS). Partea 2: Cerinţe de compatibilitate electromagnetică (CEM) SR EN 50091-2:2001 01.10.2008
SR EN 62040-2:2006/AC:2015 Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS). Partea 2: Cerinţe de compatibilitate electromagnetică (CEM)
SR EN 62052-11:2004 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii particulare. Partea 11: Echipament pentru măsurare 01.03.2006
SR EN 62052-21:2005 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii generale, încercări şi condiţii de încercare. Partea 21: Echipament pentru tarifare şi controlul sarcinii SR EN 61037:2001
SR EN 61037:2001/A1:2001
SR EN 61037:2001/A2:2001
SR EN 61038:2001
SR EN 61038:2001/A1:2001
SR EN 61038:2001/A2:2001
01.07.2007
SR EN 62053-11:2004 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii particulare. Partea 11: Contoare electromecanice pentru energie activă (clase 0,5 , 1 şi 2) SR EN 60521:1999 01.03.2006
SR EN 62053-21:2004 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii particulare. Partea 21: Contoare statice pentru energie activă (clase 1 şi 2) SR EN 61036:2001 01.03.2006
SR EN 62053-22:2004 Echipamente pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii particulare. Partea 22: Contoare statice pentru energie activă (clase 0,2 S şi 0,5 S) SR EN 60687:2001 01.03.2006
SR EN 62053-23:2004 Echipamente pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii particulare. Partea 23: Contoare statice pentru energie reactivă (clase 2 şi 3) SR EN 61268:2001 01.03.2006
SR EN 62054-11:2005 Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.). Tarifare şi controlul sarcinii. Partea 11: Prescripţii particulare pentru receptoare electronice de telecomandă centralizată SR EN 61037:2001;
SR EN 61037:2001/A1:2001;
SR EN 61037:2001/A2:2001
01.07.2007
SR EN 62054-21:2005 Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.). Tarifare şi controlul sarcinii. Partea 21: Prescripţii particulare pentru programatoare SR EN 61038:2001;
SR EN 61038:2001/A1:2001;
SR EN 61038:2001/A2:2001
01.07.2007
SR EN 62135-2:2008 Echipament pentru sudare prin presiune. Partea 2: Prescripţii de compatibilitate electromagnetică (CEM) SR EN 50240:2004 01.02.2011
SR EN 62310-2:2007 Sisteme statice de transfer (STS). Partea 2: Cerinţe de compatibilitate electromagnetică 01.09.2009
SR EN 62423:2010 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual de tip B cu sau fără protecţie la supracurenţi încorporată pentru utilizări casnice şi similare (ID şi DD de tip B)
SR EN 62423:2013 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual de tip B şi de tip F cu sau fără protecţie la supracurenţi încorporată pentru utilizări casnice şi similare SR EN 62423:2010 19.06.2017
SR EN 62586-1:2014 Măsurarea calităţii energiei electrice în reţelele electrice. Partea 1: Aparate de măsurare a calităţii energiei electrice
SR EN 62586-2:2014 Măsurarea calităţii energiei electrice în reţelele electrice. Partea 2: Încercări funcţionale şi prescripţii de incertitudine
SR EN 62606:2015 Prescripţii generale pentru dispozitive de detectare a defectului de arc electric
SR EN 300 386 V1.4.1:2009 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente pentru reţele de telecomunicaţii. Cerinţe de compatibilitate electromagnetică (CEM) SR EN 300 386 V1.3.3:2005 31.07.2011
SR EN 300 386 V1.5.1:2011 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente pentru reţele de telecomunicaţii. Cerinţe de compatibilitate electromagnetică (CEM) SR EN 300 386 V1.4.1:2009 31.01.2014
SR EN 300 386 V1.6.1:2012 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente pentru reţele de telecomunicaţii. Cerinţe de compatibilitate electromagnetică (CEM) SR EN 300 386 V1.5.1:2011 30.11.2015
SR EN 301 489-1 V1.9.2:2012 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 1: Cerinţe tehnice comune SR EN 301 489-1 V1.8.1:2008 30.06.2013
SR EN 301 489-34 V1.1.1:2011 Compatibilitate electromagnetică şi probleme de spectru radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 34: Condiţii specifice pentru staţia externă de putere (EPS) pentru telefoane mobile
SR EN 301 489-34 V1.3.1:2012 Compatibilitate electromagnetică şi probleme de spectru radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 34: Condiţii specifice pentru staţia externă de putere (EPS) pentru telefoane mobile SR EN 301 489-34 V1.1.1:2011 28.02.2014
SR EN 301 489-34 V1.4.1:2013 Compatibilitate electromagnetică şi probleme de spectru radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 34: Condiţii specifice pentru sursa externă de alimentare (EPS) pentru telefoane mobile SR EN 301 489-34 V1.3.1:2012 28.02.2015