1999/5/EC

14.07.2015 Standarde române care adoptă standarde europene armonizate privind echipamente
terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora
sub incidenţa directivei RTTE 1999/5/EC în conformitate cu OJ C 226/2015-07-10
Indicativ standard Titlu standard Standard înlocuit Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit
SR EN 41003:2009 Prescripţii particulare de securitate pentru echipamentele destinate a fi conectate la reţele de telecomunicaţii şi/sau la sisteme de distribuţie prin cablu SR EN 41003:2002 01.07.2011
SR EN 50360:2003 Standard de produs pentru demonstrarea conformităţii telefoanelor mobile cu restricţiile de bază referitoare la expunerea umană la câmpuri electromagnetice (300 MHz – 3 GHz)
SR EN 50360:2003/A1:2012 Standard de produs pentru demonstrarea conformităţii telefoanelor mobile cu restricţiile de bază referitoare la expunerea umană la câmpuri electromagnetice (300 MHz – 3 GHz) 13.02.2015
SR EN 50364:2010 Limitarea expunerii umane la câmpuri electromagnetice generate de echipamente care funcţionează în domeniul de frecvenţă de la 0 Hz până la 300 GHz, folosite la Supravegherea Electronică a Obiectelor – EAS), identificarea prin radio-frecvenţă (RFID) şi aplicaţii similare SR EN 50364:2002 01.11.2012
SR EN 50385:2003 Standard de produs pentru demonstrarea conformităţii staţiilor de bază şi a staţiilor terminale fixe pentru sistemele de telecomunicaţii prin radio cu restricţiile de bază sau nivelurile de referinţă referitoare la expunerea umană la câmpurile electromagnetice de radiofrecvenţă (110 MHz…40 GHz) – populaţie în general
SR EN 50401:2006 Standard referitor la demonstrarea conformităţii echipamentului fix de transmisiune radio (110 MHz – 40 GHz) destinat utilizării în reţelele de telecomunicaţii fără fir cu restricţiile de bază sau nivelurile de referinţă relativ la expunerea persoanelor la câmpurile electromagnetice, când sunt în funcţiune
SR EN 50401:2006/A1:2012 Standard de produs referitor la demonstrarea conformităţii echipamentului fix de transmisiune radio (110 MHz – 40 GHz), destinat utilizării în reţelele de telecomunicaţii fără fir, cu restricţiile de bază sau nivelurile de referinţă referitoare la expunerea persoanelor la câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă, când este pus în funcţiune 29.08.2014
SR EN 50561-1:2014 Aparate pentru comunicaţie prin reţele electrice de joasă tensiune. Caracteristici de perturbaţii radioelectrice. Limite şi metode de măsurare. Partea 1: Aparate utilizate în interiorul clădirilor SR EN 55022:2011;
SR EN 55032:2012
10.09.2016
SR EN 50561-1:2014/AC:2015 Power line communication apparatus used in low-voltage installations – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement – Part 1: Apparatus for in-home use
SR EN 50566:2013 Standard de produs pentru demonstrarea conformităţii câmpurilor de radiofrecvenţă produse de dispozitivele de comunicaţii fără fir ţinute în mână sau fixate pe lângă corp, utilizate de publicul larg (30 MHz – 6 GHz)
SR EN 55022:2011 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Caracteristici de perturbaţii radioelectrice. Limite şi metode de măsurare SR EN 55022:2007;
SR EN 55022:2007/A1:2008
01.12.2013
SR EN 55022:2011/AC:2011 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Caracteristici de perturbaţii radioelectrice. Limite şi metode de măsurare
SR EN 55024:2011 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Caracteristici de imunitate. Limite şi metode de măsurare SR EN 55024:2001;
SR EN 55024:2001/A1:2003;
SR EN 55024:2001/A2:2003
01.12.2013
SR EN 55032:2012 Compatibilitate electromagnetică pentru echipamente multimedia. Cerinţe de emisie SR EN 55022:2011 05.03.2017
SR EN 55032:2012/AC:2014 Compatibilitate electromagnetică pentru echipamente multimedia. Cerinţe de emisie
SR EN 60065:2003 Aparate electronice audio, video şi similare. Cerinţe de securitate SR EN 60065:2000 01.03.2007
SR EN 60065:2003/A1:2006 Aparate electronice audio, video şi similare. Cerinţe de securitate 01.12.2008
SR EN 60065:2003/A11:2009 Aparate electronice audio, video şi similare. Cerinţe de securitate 01.07.2010
SR EN 60065:2003/A12:2011 Aparate electronice audio, video şi similare. Cerinţe de securitate 24.01.2013
SR EN 60065:2003/A2:2011 Aparate electronice audio, video şi similare. Cerinţe de securitate 01.10.2013
SR EN 60065:2003/AC:2015 Aparate electronice audio, video şi similare. Cerinţe de securitate
SR EN 60065:2015 Aparate electronice audio, video şi similare. Cerinţe de securitate SR EN 60065:2003 17.11.2017
SR EN 60215:2001 Reguli de securitate pentru echipamentele de emisie radioelectrică
SR EN 60215:2001/A1:2001 Reguli de securitate pentru echipamentele de emisie radioelectrică 01.06.1993
SR EN 60215:2001/A2:2001 Reguli de securitate pentru echipamentele de emisie radioelectrică 15.07.1995
SR EN 60730-1:2012 Dispozitive electrice de comandă automată pentru utilizare casnică şi scopuri similare. Partea 1: Cerinţe generale
SR EN 60825-1:2008 Securitatea în utilizare a produselor cu laser. Partea 1: Clasificarea echipamentului şi prescripţii SR EN 60825-1:1999;
SR EN 60825-1:1999/A1:2004;
SR EN 60825-1:1999/A2:2002
01.09.2010
SR EN 60825-1:2015 Securitatea în utilizare a produselor cu laser. Partea 1: Clasificarea echipamentului şi prescripţii SR EN 60825-1:2008 19.06.2017
SR EN 60825-2:2005 Securitatea în utilizare a produselor cu laseri. Partea 2: Securitatea sistemelor de telecomunicaţii prin fibră optică (STFO) SR EN 60825-2:2002 01.09.2007
SR EN 60825-2:2005/A1:2007 Securitatea în utilizare a produselor cu laser. Partea 2: Securitatea sistemelor de telecomunicaţii prin fibră optică (STFO) 01.02.2010
SR EN 60825-2:2005/A2:2011 Securitatea în utilizare a produselor cu laser. Partea 2: Securitatea sistemelor de telecomunicaţii prin fibră optică (STFO) 01.10.2013
SR EN 60825-4:2007 Securitatea în utilizare a produselor cu laser. Partea 4: Paravane de protecţie împotriva radiaţiei laser 01.10.2009
SR EN 60825-4:2007/A1:2009 Securitatea în utilizare a produselor cu laser. Partea 4: Paravane de protecţie împotriva radiaţiei laser 01.09.2011
SR EN 60825-4:2007/A2:2011 Securitatea în utilizare a produselor cu laser. Partea 4: Paravane de protecţie împotriva radiaţiei laser 03.05.2014
SR EN 60825-12:2004 Securitatea în utilizare a produselor cu laser. Partea 12: Securitatea sistemelor de comunicaţii optice în spaţiu liber utilizate pentru transmisii de informaţii
SR EN 60950-1:2006 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale SR EN 60950-1:2002 01.12.2010
SR EN 60950-1:2006/A1:2011 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale 01.03.2013
SR EN 60950-1:2006/A11:2009 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale 01.12.2010
SR EN 60950-1:2006/A12:2011 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale 24.01.2013
SR EN 60950-1:2006/A2:2014 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale 02.07.2016
SR EN 60950-1:2006/AC:2011 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale
SR EN 60950-22:2006 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 22: Echipamente destinate a fi instalate în exterior
SR EN 60950-22:2006/AC:2015 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 22: Echipamente destinate a fi instalate în exterior
SR EN 60950-23:2006 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 23: Echipamente de mari dimensiuni pentru stocarea datelor
SR EN 60950-23:2006/AC:2015 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 23: Echipamente de mari dimensiuni pentru stocarea datelor
SR EN 61000-3-2:2006 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-2: Limite – Limite pentru emisiile de curenţi armonici (curent de intrare al echipamentelor <= 16 A pe fază) SR EN 61000-3-2:2001;
SR EN 61000-3-2:2001/A2:2005
01.02.2009
SR EN 61000-3-2:2006/A1:2010 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-2: Limite. Limite pentru emisiile de curenţi armonici (curent de intrare al echipamentelor <= 16 A pe fază) 01.07.2012
SR EN 61000-3-2:2006/A2:2010 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-2: Limite. Limite pentru emisiile de curenţi armonici (curent de intrare al echipamentelor <= 16 A pe fază) 01.07.2012
SR EN 61000-3-2:2015 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-2: Limite. Limite pentru emisiile de curenţi armonici (curent de intrare al echipamentelor <= 16 A pe fază) SR EN 61000-3-2:2006 30.06.2017
SR EN 61000-3-3:2009 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-3: Limite. Limitarea variaţiilor de tensiune, a fluctuaţiilor de tensiune şi a flickerului în reţelele publice de alimentare de joasă tensiune, pentru echipamente având un curent nominal <= 16 A pe fază şi care nu sunt supuse unor restricţii de conectare SR EN 61000-3-3:1998;
SR EN 61000-3-3:1998/A1:2003;
SR EN 61000-3-3:1998/A2:2006
01.09.2011
SR EN 61000-3-3:2014 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-3: Limite. Limitarea variaţiilor de tensiune, a fluctuaţiilor de tensiune şi a flickerului în reţelele publice de alimentare de joasă tensiune, pentru echipamente având un curent nominal <= 16 A pe fază şi care nu sunt supuse unor restricţii de conectare SR EN 61000-3-3:2009 18.06.2016
SR EN 61000-3-11:2002 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-11: Limite. Limitarea variaţiilor de tensiune, a fluctuaţiilor de tensiune şi a flicker-ului în reţelele publice de alimentare de joasă tensiune. Echipamente având un curent absorbit =< 75A şi care sunt supuse unor restricţii de conectare 01.11.2003
SR EN 61000-3-12:2012 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-12: Limite. Limite pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la reţelele publice de joasă tensiune, cu un curent absorbit > 16 A şi <= 75 A pe fază SR EN 61000-3-12:2005 16.06.2014
SR EN 61000-6-1:2007 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-1: Standarde generice. Imunitate pentru mediile rezidenţiale, comerciale şi uşor industrializate SR EN 61000-6-1:2003 01.12.2009
SR EN 61000-6-2:2006 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-2: Standarde generice. Imunitate pentru mediile industriale SR EN 60950-1:2002
SR EN 60950-1:2002/A11:2004
01.06.2008
SR EN 61000-6-3:2007 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-3: Standarde generice. Standard de emisie pentru mediile rezidenţiale, comerciale şi uşor industrializate SR EN 61000-6-3:2003;
SR EN 61000-6-3:2003/A11:2005
01.12.2009
SR EN 61000-6-3:2007/A1:2011 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-3: Standarde generice. Standard de emisie pentru mediile rezidenţiale, comerciale şi uşor industrializate 12.01.2014
SR EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-3: Standarde generice. Standard de emisie pentru mediile rezidenţiale, comerciale şi uşor industrializate
SR EN 61000-6-4:2007 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-4: Standarde generice. Standard de emisie pentru mediile industriale SR EN 61000-6-4:2003 01.12.2009
SR EN 61000-6-4:2007/A1:2011 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-4: Standarde generice. Standard de emisie pentru mediile industriale 12.01.2014
SR EN 62311:2008 Evaluarea echipamentelor electrice şi electronice în funcţie de restricţiile privind expunerea corpului uman la câmpuri electromagnetice (0 Hz – 300 GHz)
SR EN 62368-1:2015 Echipamente audio/video şi pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Partea 1: Cerinţe de securitate
SR EN 62368-1:2015/AC:2015 Echipamente audio/video şi pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Partea 1: Cerinţe de securitate
SR EN 62479:2011 Evaluarea conformităţii aparatelor electrice şi electronice de mică putere cu restricţii de bază privind expunerea corpului uman la câmpuri electromagnetice (10MHz-300GHz) SR EN 50371:2003 01.09.2013
SR EN 300 065-2 V1.2.1:2010 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente telegrafice de bandă îngustă cu imprimare directă pentru recepţia informaţiilor meteorologice şi de navigaţie (NAVTEX). Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE 30.04.2011
SR EN 300 065-3 V1.2.1:2010 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente telegrafice de bandă îngustă cu tipărire directă pentru recepţia informaţiilor meteorologice şi de navigaţie (NAVTEX). Partea 3: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.3(e) al Directivei R&TTE SR EN 300 065-3:2003 28.02.2011
SR EN 300 086-2 V1.3.1:2010 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Echipamente radio cu conector RF interior sau exterior destinate în primul rând vorbiri analogice. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 300 086-2 V1.2.1:2010 31.03.2012
SR EN 300 113-2 V1.5.1:2012 Compatibilitate electromagnetică şi probleme de spectru radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Echipamente radio destinate pentru transmisiile de date (şi/sau voce) care utilizează modulaţie cu înfăşurătoare constantă sau variabilă şi au un conector de antenă. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 300 113-2 V1.4.2:2010 31.08.2013
SR EN 300 135-2 V1.2.1:2008 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Echipamente radio cu modulaţie unghiulară în banda de utilizare comună (Citizen Band-CB). Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 300 135-2:2003 30.11.2009
SR EN 300 219-2:2003 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM); Serviciul mobil terestru; Echipamente radio cu un conector RF intern sau exterior destinate în primul rând vorbirii analogice – Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3(2) al Directivei R&TTE.
SR EN 300 220-2 V2.4.1:2012 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Echipamente radio destinate a fi utilizate în domeniul de frecvenţe de la 25 MHz până la 1000 MHz cu un nivel de putere de până la 500 mW. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 300 220-2 V2.3.1:2010 28.02.2014
SR EN 300 224-2:2003 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM); Servicii de paging local – Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3(2) al Directivei R&TTE.
SR EN 300 296-2 V1.4.1:2013 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciu mobil terestru. Echipamente radio utilizând o antenă integrată şi destinate în primul rând vorbirii analogice. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 300 296-2 V1.3.1:2010 31.05.2015
SR EN 300 328 V1.8.1:2012 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Sisteme de transmisie de bandă largă. Echipamente pentru transmisii de date funcţionând în banda ISM 2,4 GHz şi utilizând tehnici de modulaţie de bandă largă. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 300 328 V1.7.1:2007 31.12.2014
SR EN 300 328 V1.9.1:2015 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Sisteme de transmisie de bandă largă. Echipamente pentru transmisii de date funcţionând în banda ISM 2,4 GHz şi utilizând tehnici de modulaţie de bandă largă. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 300 328 V1.8.1:2012 30.11.2016
SR EN 300 330-2 V1.5.1:2010 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Echipamente radio în domeniul de frecvenţe de la 9 kHz până la 25 MHz şi sisteme cu buclă inductivă în domeniul de frecvenţe de la 9 kHz până la 30 MHz. Partea 2: EN armonizat aflat sub incidenţa articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 300 330-2 V1.3.1:2006 30.11.2011
SR EN 300 330-2 V1.6.1:2015 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de mică distanţă (SRD). Echipamente radio în domeniul de frecvenţe de la 9 kHz până la 25 MHz şi sisteme cu buclă inductivă în domeniul de frecvenţe de la 9 kHz până la 30 MHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 300 330-2 V1.5.1:2010 30.11.2016
SR EN 300 341-2 V1.1.1:2003 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru (RP 02). Echipamente radio utilizând o antenă integrată şi transmiţând semnale pentru a iniţia un răspuns specific în receptor. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolul 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 300 373-2 V1.2.1:2010 Compatibilitate electromagnetică şi probleme de spectru radio (ERM). Emiţătoare şi receptoare din serviciul mobil maritim pentru utilizare în benzile MF şi HF. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 300 373-2 V1.1.1:2004 30.09.2011
SR EN 300 373-3 V1.2.1:2010 Compatibilitate electromagnetică şi probleme de spectru radio (ERM). Emiţătoare şi receptoare din serviciul mobil maritim pentru utilizare în benzile MF şi HF. Partea 3: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3.3(e) al Directivei R&TTE. Echipament cu echipament integrat sau asociat cu apelare digitală selectivă pentru clasa E (DSC) SR EN 300 373-3 V1.1.1:2004 30.09.2011
SR EN 300 390-2:2003 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM); Serviciul mobil terestru; Echipamente radio destinate pentru transmisii de date (şi vorbire) şi care utilizează o antenă integrată – Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3(2) al Directivei R&TTE. 30.04.2001
SR EN 300 422-2 V1.3.1:2012 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Microfoane fără fir în domeniul de frecvenţe de la 25 MHz până la 3 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 300 422-2 V1.2.2:2008 31.05.2013
SR EN 300 422-2 V1.4.1:2015 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wireless microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive SR EN 300 422-2 V1.3.1:2012 28.02.2017
SR EN 300 433-2 V1.3.1:2012 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente radio în banda de utilizare comună (CB). Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 300 433-2 V1.1.2:2004 30.03.2013
SR EN 300 440-2 V1.4.1:2011 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică. Echipament radio pentru utilizare în domeniul de frecvenţă de la 1 GHz până la 40 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva R&TTE SR EN 300 440-2 V1.3.1:2010 31.05.2012
SR EN 300 454-2 V1.1.1:2003 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Legături audio de bandă largă. Partea 2: EN armonizat sub Articolul 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 300 471-2 V1.1.1:2003 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Protocol de acces, reguli de ocupare şi caracteristicile tehnice corespunzătoare ale echipamentelor radio pentru transmisii de date pe canale utilizate în comun. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR ETS 300 487:1998/A1:2003 Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES); Staţii terestre mobile numai pentru recepţie (ROMES), funcţionând în banda 1,5 GHz pentru furnizarea comunicaţiilor de date; Specificaţii de radiofrecvenţă (RF)
SR EN 300 609-4 V10.2.1:2013 Sistem global pentru comunicaţii mobile (GSM). Partea 4: EN armonizat pentru repetoare GSM acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 300 609-4 V9.2.1:2011 31.08.2014
SR EN 300 674-2-1 V1.1.1:2006 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Telematică de trafic şi transport rutier (RTTT). Echipament de transmisie (500 kbit/s / 250 kbit/s) pentru comunicaţii dedicate pe distanţă mică (DSRC) funcţionând în banda de 5,8 GHz, Industrială, Ştiinţifică şi Medicală (ISM). Partea 2: EN armonizat aflat sub incidenţa articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Sub-partea 1: Cerinţe pentru unităţile dispuse pe marginea drumului (RSU)
SR EN 300 674-2-2 V1.1.1:2006 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Telematică de trafic şi transport rutier (RTTT). Echipament de transmisie (500 kbit/s / 250 kbit/s) pentru comunicaţii dedicate pe distanţă mică (DSRC) funcţionând în banda de 5,8 GHz, Industrială, Ştiinţifică şi Medicală (ISM). Partea 2: EN armonizat aflat sub incidenţa articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Sub-partea 2: Cerinţe pentru unităţile îmbarcate (OBU)
SR EN 300 676-2 V1.5.1:2012 Emiţătoare, receptoare şi emiţătoare receptoare VHF radio portabile, mobile sau fixe la sol pentru serviciul mobil aeronautic VHF utilizând modulaţia în amplitudine. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva R&TTE SR EN 300 676-2 V1.4.1:2010 31.05.2013
SR EN 300 698-2 V1.2.1:2010 Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM). Emiţatoare radiotelefonice şi receptoare pentru serviciul mobil maritim funcţionând în benzile VHF utilizate pe căile de apă interioare. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3(2) al Directivei R&TTE SR EN 300 698-2:2003 31.08.2010
SR EN 300 698-3 V1.2.1:2010 Compatibilitate electromagnetica şi probleme ale spectrului radio (ERM). Emiţatoare radiotelefonice şi receptoare pentru serviciul mobil maritim funcţionând în benzile VHF utilizate pe căile de apă interioare. Partea 3: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3(3)(e) al Directivei R&TTE SR EN 300 698-3:2003 31.08.2010
SR EN 300 718-2:2003 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM); Balize de avalanşe; Sisteme emiţător-receptor – Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3(2) al Directivei R&TTE
SR EN 300 718-3 V1.2.1:2004 Compatibilitate electromagnetică şi probleme de spectru radio (ERM); Balize de avalanşe; Sisteme emiţător-receptor; Partea 3: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3.3e al Directivei R&TTE SR EN 300 718-3:2003 30.11.2005
SR EN 300 720-2 V1.2.1:2008 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Sisteme şi echipamente de comunicaţii la bordul navelor pe ultra înaltă frecvenţă (UHF). Partea 2: EN armonizat sub articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 300 720-2:2003 31.07.2009
SR EN 300 761-2:2003 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM); Dispozitive de mică distanţă (SRD); Identificarea automată a vehiculelor de cale ferată (AVI) funcţionând în domeniul de frecvenţe 2,45 GHz – Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3(2) al Directivei R&TTE
SR EN 301 025-2 V1.5.1:2013 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipament pentru radiotelefonie VHF pentru comunicaţii generale şi echipament asociat pentru apelare selectivă digitală de clasa D (DSC). Partea 2: Standard armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva R&TTE SR EN 301 025-2 V1.4.1:2011 30.06.2015
SR EN 301 025-3 V1.5.1:2013 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipament pentru radiotelefonie VHF pentru comunicaţii generale şi echipament asociat pentru apelare selectivă digitală de clasa D (DSC). Partea 3: Standard armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.3(e) din Directiva R&TTE SR EN 301 025-3 V1.4.1:2011 30.06.2015
SR EN 301 091-2 V1.3.2:2007 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive cu rază scurtă de acţiune. Telematică de trafic şi transport rutier (RTTT). Echipament radar cu funcţionare în domeniul de la 76 GHz până la 77 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 301 091-2 V1.2.1:2006 30.06.2008
SR EN 301 166-2 V1.2.3:2010 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciu mobil terestru. Echipament radio pentru comunicaţii analogice şi/sau digitale (vorbire şi/sau date) şi operând pe canale de bandă îngustă, având un conector de antenă. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 301 166-2 V.1.2.2:2010 31.08.2011
SR EN 301 178-2 V1.2.2:2007 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipament radiotelefonic de frecvenţă foarte înaltă (VHF) pentru serviciul mobil maritim funcţionând în benzile VHF (numai pentru aplicaţii non GMDSS). Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3(2) al Directivei R&TTE SR EN 301 178-2:2003 31.10.2008
SR EN 301 357-2 V1.4.1:2010 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitiv audio fără cordon funcţionând în gama de frecvenţă de la 25 MHz până la 2000MHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 301 357-2 V1.3.1:2007 31.08.2010
SR EN 301 360 V1.2.1:2006 Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES). EN armonizat pentru terminale de satelit interactive (SIT) şi terminale de satelit pentru utilizator (SUT) cu transmisie către sateliţi geostaţionari în benzile de frecvenţe de la 27,5 GHz până la 29,5 GHz, acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 301 360:2003 30.11.2007
SR EN 301 406 V2.1.1:2010 Telecomunicaţii digitale extinse şi fără cordon (DECT). EN armonizat pentru telecomunicaţii digitale extinse şi fără cordon (DECT) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Radio în general SR EN 301 406 V1.5.1:2004 30.04.2011
SR EN 301 423:2003 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM); Standard armonizat pentru sisteme de telecomunicaţii terestre pentru zbor acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3(2) al Directivei R&TTE SR TBR 23:2003 30.09.2002
SR EN 301 426:2002 Sisteme şi staţii terestre pentru sateliţi (SES). EN armonizat pentru staţiile mobile terestre pentru sateliţi (LMES) cu rată mică de date şi staţiile mobile maritime pentru sateliţi (MMES) care nu sunt destinaţi comunicaţiilor în caz de oprire şi siguranţă, ce operează în benzile de frecvenţe 1,5/1,6 GHz, acoperind cerinţele esenţiale sub incidenţa articolului 3.2 din directiva R&TTE 30.06.2002
SR EN 301 427 V1.2.1:2006 Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES): EN armonizat pentru staţiile mobile, terestre, de satelit de debit binar mic (LMES), cu excepţia staţiilor terestre pentru serviciul mobil aeronautic prin satelit, funcţionând în benzile de frecvenţe 11/12/14 GHz, acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 301 427:2003 31.08.2003
SR EN 301 428 V1.3.1:2006 Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES). EN armonizat pentru terminale cu apertură foarte mică (VSAT). Staţii terestre de satelit numai pentru emisie, pentru emisie/recepţie sau numai pentru recepţie, cu funcţionare în benzile de frecvenţe de 11/12/14 GHz, acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 301 428:2002 30.06.2007
SR EN 301 430:2002 Sisteme şi staţii terestre pentru sateliţi (SES). EN armonizat pentru staţiile terestre transportabile pentru culegerea ştirilor prin satelit (SNG TES) ce operează în benzile de frecvenţă 11-12/13-14 GHz ce respectă cerinţele esenţiale sub articolul 3.2 al directivei R&TTE 31.01.2001
SR EN 301 441:2002 Sisteme şi staţii terestre pentru sateliţi (SES). EN armonizat pentru staţii terestre mobile (MES) ce includ staţiile de sol portabile pentru reţelele de comunicaţii personale prin satelit (S-PCN) în benzile 1,6/2,4 GHz sub serviciul mobil prin satelit (MSS) acoperind cerinţele esenţiale sub incidenţa articolului 3.2 din directiva R&TTE 31.01.2001
SR EN 301 442 V1.2.1:2011 Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES). EN armonizat pentru staţii terestre mobile (MES) care includ staţii terestre portabile pentru reţelele de comunicaţii personale prin satelit (S-PCN) în banda 2 GHz sub serviciul mobil prin satelit (MSS) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva R&TTE SR EN 301 442:2002 31.05.2012
SR EN 301 443 V1.3.1:2006 Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES). EN armonizat pentru terminale cu apertură foarte mică (VSAT). Staţii terestre de satelit numai pentru emisie, pentru emisie/recepţie sau numai pentru recepţie, cu funcţionare în benzile de frecvenţe de 4 GHz şi 6 GHz, acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 301 443:2002 30.11.2007
SR EN 301 444 V1.2.1:2012 Sisteme şi staţii de sol pentru sateliţi (SES). EN armonizat pentru staţii de sol mobile terestre (LMES) care funcţionează în benzile de 1,5 GHz şi 1,6 GHz oferind comunicaţii de voce şi/sau date, acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 301 444:2002 30.04.2015
SR EN 301 444 V1.2.2:2013 Sisteme şi staţii de sol pentru sateliţi (SES). EN armonizat pentru staţii de sol mobile terestre (LMES) care funcţionează în benzile de 1,5 GHz şi 1,6 GHz oferind comunicaţii de voce şi/sau date, acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 301 444 V1.2.1:2012 30.09.2016
SR EN 301 447 V1.1.1:2008 Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES). EN armonizat pentru staţii terestre de satelit la bordul navelor, care funcţionează în benzile de frecvenţe 4/6 GHz, alocate serviciului fix prin satelit (FSS) acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 301 449 V1.1.1:2007 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). EN armonizat pentru staţii de bază CDMA cu spectru împrăştiat funcţionând în banda de comunicaţii celulare de 450 MHz (CDMA 450) şi în benzile PAMR de 410, 450 şi 870 MHz (CDMA – PAMR) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 301 459 V1.4.1:2007 Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES). EN armonizat pentru terminale de satelit interactive (SIT) şi terminale de satelit pentru utilizator (SUT) cu transmisie către sateliţi aflaţi pe orbită geostaţionară în benzile de frecvenţe de la 29,5 GHz până la 30 GHz, acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 301 459 V1.3.1:2006 31.03.2009
SR EN 301 489-1 V1.9.2:2012 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 1: Cerinţe tehnice comune SR EN 301 489-1 V1.8.1:2008 30.06.2013
SR EN 301 489-10:2003 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 10: Condiţii specifice pentru prima (CT1 şi CT1+) şi a doua generaţie (CT2) de echipamente telefonice fără cordon 30.11.2005
SR EN 301 489-11 V1.3.1:2006 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 11: Condiţii specifice pentru emiţătoare din serviciul terestru de radiodifuziune sonoră SR EN 301 489-11 V1.2.1:2003 30.11.2007
SR EN 301 489-12 V2.2.2:2010 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 12: Condiţii specifice pentru staţii terestre, interactive, terminale cu apertură foarte mică funcţionând în banda de frecvenţă de la 4 GHz până la 30 GHz în serviciul fix de satelit (FSS) SR EN 301 489-12 V1.2.1:2004 30.06.2010
SR EN 301 489-13 V1.2.1:2003 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 13: Condiţii specifice pentru echipamente radio în banda de utilizare comună (Citizens Band) şi echipamente auxiliare 30.11.2005
SR EN 301 489-14 V1.2.1:2004 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 14: Condiţii specifice pentru emiţătoare analogice şi digitale din serviciul terestru de televiziune SR EN 301 489-14:2003 31.07.2006
SR EN 301 489-15 V1.2.1:2003 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 15: Condiţii specifice pentru echipamente radio de amator comercial disponibile 30.11.2005
SR EN 301 489-16:2003 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 16: Condiţii specifice pentru echipamentele analogice de comunicaţii radio celulare, mobile şi portabile 30.11.2005
SR EN 301 489-17 V2.2.1:2012 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii de marină. Partea 17: Cerinţe tehnice comune SR EN 301 489-17 V2.1.1:2010 31.05.2014
SR EN 301 489-18 V1.3.1:2003 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 18: Condiţii specifice pentru echipamente radio trunking terestre (TETRA) 30.11.2005
SR EN 301 489-19 V1.2.1:2003 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 19: Condiţii specifice pentru staţii terestre mobile numai pentru recepţie (ROMES), funcţionând în banda 1,5 GHz pentru furnizarea comunicaţiilor de date 30.11.2005
SR EN 301 489-2 V1.3.1:2003 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM); Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii – Partea 2: Condiţii specifice pentru echipamentele radio paging 30.11.2005
SR EN 301 489-20:2003 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM); Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii – Partea 20: Condiţii specifice pentru staţii mobile terestre (MES) utilizate în serviciile mobile prin satelit (MSS) 30.11.2005
SR EN 301 489-22 V1.3.1:2004 Compatibilitate electromagnetică şi probleme de spectru radio (ERM); Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii; Partea 22: Condiţii specifice pentru echipamente radio VHF, mobile şi fixe, dispuse pe sol în serviciul aeronautic mobil SR EN 301 489-22:2003 28.02.2007
SR EN 301 489-23 V1.5.1:2012 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 23: Condiţii specifice pentru IMT-200 CDMA cu împrăştiere directă (UTRA şi E-UTRA), staţie radio de bază (BS), repetor şi echipament auxiliar SR EN 301 489-23 V1.4.1:2011 31.08.2013
SR EN 301 489-24 V1.5.1:2011 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 24: Condiţii specifice pentru echipamente radio mobile şi portabile (UE) şi echipamente auxiliare pentru IMT-2000, CDMA cu împrăştiere directă (UTRA şi E-UTRA) pentru echipamente radio mobile şi portabile (UE) şi pentru echipamente auxiliare SR EN 301 489-24 V1.4.1:2008 31.07.2012
SR EN 301 489-25 V2.3.2:2006 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 25: Condiţii specifice pentru staţii mobile şi echipamente auxiliare pentru CDMA cu spectru împrăştiat 1x SR EN 301 489-25 V2.2.1:2004 30.04.2007
SR EN 301 489-26 V2.3.2:2006 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 26: Condiţii specifice pentru staţii de bază, repetoare şi echipamente auxiliare pentru CDMA cu spectru împrăştiat 1x SR EN 301 489-26 V2.2.1:2004 30.04.2007
SR EN 301 489-27 V1.1.1:2006 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 27: Condiţii speciale pentru dispozitive medicale implantabile de putere ultra mică (ULP-AMI) şi dispozitive periferice înrudite (ULP-AMI-P)
SR EN 301 489-28 V1.1.1:2006 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 28: Condiţii specifice pentru legături video digitale fără fir
SR EN 301 489-29 V1.1.1:2010 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 29: Condiţii specifice pentru dispozitivele de servicii de date medicale (MEDS) operând în benzile de frecvenţă de la 401 MHz până la 402 MHz şi de la 405 MHz până la 406 MHz
SR EN 301 489-3 V1.6.1:2013 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 3: Condiţii specifice pentru dispozitivele de distanţă mică (SRD) funcţionând pe frecvenţe între 9 kHz şi 246GHz SR EN 301 489-3 V1.4.1:2003 31.05.2015
SR EN 301 489-31 V1.1.1:2006 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 31: Condiţii specifice pentru echipamente în banda de la 9 kHz până la 315 kHz pentru implanturi medicale active de putere ultra mică (ULP-AMI) şi dispozitive periferice înrudite (ULP-AMI-P)
SR EN 301 489-32 V1.1.1:2006 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 32: Condiţii specifice pentru aplicaţii ale radarelor de explorare a pământului şi ale celor de explorare a pereţilor
SR EN 301 489-33 V1.1.1:2010 Compatibilitate electromagnetică si probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 33: Condiţii specifice pentru dispozitive de comunicaţii de bandă ultra largă (UWB)
SR EN 301 489-34 V1.4.1:2013 Compatibilitate electromagnetică şi probleme de spectru radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 34: Condiţii specifice pentru sursa externă de alimentare (EPS) pentru telefoane mobile SR EN 301 489-34 V1.3.1:2012 28.02.2015
SR EN 301 489-35 V1.1.2:2013 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 35: Cerinţe specifice pentru implanturi medicale active de putere mică (LP-AMI) operând în banda de frecvenţe de la 2483,5 MHz până la 2500 MHz
SR EN 301 489-4 V2.1.1:2013 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 4: Condiţii specifice pentru radiorelee fixe şi echipamente auxiliare SR EN 301 489-4 V1.4.1:2010 31.08.2014
SR EN 301 489-4 V2.2.1:2015 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 4: Condiţii specifice pentru radiorelee fixe şi echipamente auxiliare SR EN 301 489-4 V2.1.1:2013 28.02.2017
SR EN 301 489-5 V1.3.1:2003 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 5: Condiţii specifice pentru echipamentele radio private (PMR) din serviciul mobil terestru şi echipamentele auxiliare (vocale şi nonvocale) 30.11.2005
SR EN 301 489-50 V1.2.1:2013 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 50: Condiţii specifice ale staţiilor de bază, repetoarelor şi echipamentelor auxiliare pentru comunicaţii celulare
SR EN 301 489-6 V1.3.1:2010 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 6: Condiţii specifice pentru echipamentele de telecomunicaţii digitale, extinse şi fără cordon (DECT) SR EN 301 489-6 V1.2.1:2003 31.05.2010
SR EN 301 489-6 V1.4.1:2015 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 6: Condiţii specifice pentru echipamentele de telecomunicaţii digitale, extinse şi fără cordon (DECT) SR EN 301 489-6 V1.3.1:2010 28.02.2017
SR EN 301 489-7 V1.3.1:2006 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 7: Condiţii specifice pentru echipamente radio mobile şi portabile şi echipamente auxiliare pentru sisteme de telecomunicaţii radio celulare digitale (GSM şi DCS) SR EN 301 489-7 V1.2.1:2003 31.01.2009
SR EN 301 489-8 V1.2.1:2003 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 8: Condiţii specifice pentru staţiile de bază GSM 30.11.2005
SR EN 301 489-9 V1.4.1:2008 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 9: Condiţii specifice pentru microfoane fără fir şi echipamente similare pentru legături audio în radiofrecvenţă, dispozitive audio fără cordon şi de supraveghere „în ureche” SR EN 301 489-9 V1.3.1:2003 31.08.2009
SR EN 301 502 V10.2.1:2013 Sistem global pentru comunicaţii mobile (GSM). EN armonizat pentru echipamentul staţiei de bază acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 301 502 V9.2.1:2011 31.08.2014
SR EN 301 502 V11.1.1:2014 Sistem global pentru comunicaţii mobile (GSM). EN armonizat pentru echipamentul staţiei de bază acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 301 502 V10.2.1:2013 31.12.2015
SR EN 301 502 V12.1.1:2015 Sistem global pentru comunicaţii mobile (GSM). EN armonizat pentru echipamentul staţiei de bază acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 301 502 V11.1.1:2014 30.11.2016
SR EN 301 511 V9.0.2:2004 Sistemul global de comunicaţii mobile (GSM); Standard armonizat pentru staţii mobile în benzile GSM 900 şi DCS 1800 acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2 al Directivei R&TTE (1999/5/EC) SR EN 301 511:2003 30.06.2004
SR EN 301 526 V1.1.1:2007 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). EN armonizat pentru staţii mobile CDMA cu spectru împrăştiat funcţionând în banda de comunicaţii celulare de 450 MHz (CDMA 450) şi în benzile PAMR de 410, 450 şi 870 MHz (CDMA – PAMR) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 301 559-2 V1.1.2:2012 Compatibilitate electromagnetică şi probleme de spectru radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Implanturi medicale active de mică putere. (LP-AMI) funcţionând în domeniul de frecvenţe de la 2483,5 MHz până la 2 500 MHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 301 598 V1.1.1:2014 Dispozitive WSD. Sisteme cu acces f ără fir operând în banda de frecvenţe de la 470 MHz la 790 MHz pentru difuzare TV. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 301 681 V1.4.1:2012 Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES). EN armonizat pentru staţiile mobile terestre (MES) ale sistemelor mobile de sateliţi geostaţionari, inclusiv staţiile terestre ţinute în mână, pentru reţelele de comunicaţii personale prin satelit (S-PCN) în benzile de 1,5/1,6 GHz ale serviciului mobil prin satelit (MSS), acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 301 681 V1.3.2:2004 31.08.2013
SR EN 301 721:2003 Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES); EN armonizat pentru staţii mobile terestre (MES) furnizând comunicaţii de date cu debit binar mic (LBRDC), utilizând sateliţi de orbită joasă (LEO), funcţionând sub 1 GHz, acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3(2) al Directivei R&TTE. SR EN 301 721:2002 31.03.2002
SR EN 301 783-2 V1.2.1:2010 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Echipamente radio pentru amatori, comercial disponibile. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3(2) al Directivei R&TTE SR EN 301 783-2:2003 30.09.2011
SR EN 301 796:2003 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM); EN armonizat pentru echipamente telefonice fără cordon CT1 şi CT1+ acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3(2) al Directivei R&TTE
SR EN 301 797:2003 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM); EN armonizat pentru echipamente telefonice fără cordon CT2 acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3(2) al Directivei R&TTE
SR EN 301 839-2 V1.3.1:2010 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Dispozitive medicale implantabile de putere ultra-mică (ULP-AMI) şi dispozitive periferice înrudite (ULP-AMI-P) operând în gama de frecvenţe de la 402 MHz la 405 MHz. Partea 2: EN armonizat care acoperă cerinţele principale din articolul 3.2 din Directiva R&TTE SR EN 301 839-2 V1.2.1:2007 30.06.2011
SR EN 301 841-3 V1.1.1:2012 Legătură VHF digitală (VDL) sol-aer Mod 2. Caracteristici tehnice şi metode de măsurare pentru echipamentele dispuse la sol. Partea 3: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 301 841-3 V1.2.1:2015 Legătură VHF digitală (VDL) sol-aer Mod 2. Caracteristici tehnice şi metode de măsurare pentru echipamentele dispuse la sol. Partea 3: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 301 841-3 V1.1.1:2012 31.01.2016
SR EN 301 843-1 V1.3.1:2012 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii de marină. Partea 1: Cerinţe tehnice comune SR EN 301 843-1 V1.2.1:2006 31.05.2014
SR EN 301 843-2 V1.2.1:2006 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii de marină. Partea 2: Condiţii specifice pentru emiţătoare şi receptoare radiotelefonice VHF SR EN 301 843-2:2003 31.03.2006
SR EN 301 843-4 V1.2.1:2006 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii de marină. Partea 4: Condiţii specifice pentru receptoarele de bandă îngustă cu imprimare directă (NBDP) NAVTEX SR EN 301 843-4:2003 31.03.2006
SR EN 301 843-5 V1.1.1:2006 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii de marină. Partea 5: Condiţii specifice pentru emiţătoare şi receptoare radiotelefonice MF/HF
SR EN 301 843-6 V1.1.1:2007 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii de marină. Partea 6: Condiţii specifice pentru staţii terestre dispuse la bordul navelor funcţionând în benzi de frecvenţă de peste 3 GHz
SR EN 301 893 V1.7.1:2012 Reţele de acces radio de bandă largă (BRAN). RLAN de mare performanţă în 5 GHz. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale. Articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 301 893 V1.6.1:2012 31.12.2014
SR EN 301 893 V1.8.1:2015 Reţele de acces radio de bandă largă (BRAN). RLAN de mare performanţă în 5 GHz. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 301 893 V1.7.1:2012 31.12.2016
SR EN 301 908-1 V6.2.1:2013 Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 1: Introducere şi cerinţe comune SR EN 301 908-1 V5.2.1:2012 31.01.2015
SR EN 301 908-1 V7.1.1:2015 Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 1: Introducere şi cerinţe comune SR EN 301 908-1 V6.2.1:2013 31.12.2016
SR EN 301 908-10 V4.1.1:2010 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Staţii de bază (BS), repetoare şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele celulare de a treia generaţie IMT-2000. Partea 10: EN armonizat pentru IMT – 2000, FDMA/TDMA (DECT) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 301 908-10 V2.1.1:2004 30.04.2011
SR EN 301 908-11 V5.2.1:2011 Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 11: CDMA cu împrăştiere directă (UTRA FDD) (Repetoare) SR EN 301 908-11 V4.2.1:2010 30.04.2013
SR EN 301 908-12 V4.2.1:2010 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Staţii de bază (BS), repetoare şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele celulare de a treia generaţie IMT-2000. Partea 12: EN armonizat pentru IMT-2000, CDMA cu purtătoare multiple (cdma2000) (repetoare) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3(2) al Directivei R&TTE SR EN 301 908-12 V3.1.1:2008 30.11.2011
SR EN 301 908-13 V5.2.1:2012 Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 13: Echipament de utilizator (UE) pentru acces radio terestru universal evoluat (E-UTRA) SR EN 301 908-13 V4.2.1:2010 31.01.2013
SR EN 301 908-13 V6.2.1:2013 Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 13: Echipament de utilizator (UE) pentru acces radio terestru universal evoluat (E-UTRA) SR EN 301 908-13 V5.2.1:2012 31.07.2015
SR EN 301 908-14 V5.2.1:2012 Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 14: Staţii de bază (BS) pentru acces radio terestru universal evoluat (E-UTRA) SR EN 301 908-14 V4.2.1:2010 31.01.2013
SR EN 301 908-14 V6.2.1:2013 Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 14: Staţii de bază (BS) pentru acces radio terestru universal evoluat (E-UTRA) SR EN 301 908-14 V5.2.1:2012 31.07.2015
SR EN 301 908-15 V5.2.1:2011 Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 15: Acces radio terestru universal evoluat (E-UTRA FDD) (Repetoare) SR EN 301 908-15 V4.2.1:2010 30.04.2013
SR EN 301 908-16 V4.2.1:2010 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Staţii de bază (BS), repetoare şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele celulare de a treia generaţie IMT-2000. Partea 16: EN armonizat pentru IMT-2000, CDMA evoluat cu purtătoare multiple de bandă largă ultra mobilă (UMB) (UE) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 301 908-17 V4.2.1:2010 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Staţii de bază (BS), repetoare şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele celulare de a treia generaţie IMT-2000. Partea 17: EN armonizat pentru IMT-2000, CDMA evoluat cu purtătoare multiple de bandă largă ultra mobilă (UMB) (BS) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 301 908-18 V6.2.1:2013 Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 18: Echipamente radio multistandard (MSR) E-UTRA, UTRA şi GSM/EDGE – Staţie de bază (BS) SR EN 301 908-18 V5.2.1:2011 31.08.2014
SR EN 301 908-18 V7.1.2:2014 Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 18: Echipamente radio multistandard (MSR) E-UTRA, UTRA şi GSM/EDGE – Staţie de bază (BS) SR EN 301 908-18 V6.2.1:2013 31.03.2016
SR EN 301 908-19 V6.2.1:2013 Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 19: Echipament de utilizator (UE) cu funcţionare TDD pentru OFDMA TDD WMAN (WiMAX mobil) SR EN 301 908-19 V5.2.1:2012 31.03.2015
SR EN 301 908-2 V5.4.1:2013 Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 2: CDMA cu împrăştiere directă (UTRA FDD) – Echipament de utilizator (UE) SR EN 301 908-2 V5.2.1:2011 30.09.2014
SR EN 301 908-2 V6.2.1:2013 Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 2: CDMA cu împrăştiere directă (UTRA FDD) – Echipament de utilizator (UE) SR EN 301 908-2 V5.4.1:2013 31.07.2015
SR EN 301 908-20 V6.2.1:2013 Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 20: Staţii de bază (BS) cu funcţionare TDD pentru OFDMA TDD WMAN (WiMAX mobil) SR EN 301 908-20 V5.2.1:2012 30.09.2014
SR EN 301 908-21 V5.2.1:2012 Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 21: Echipament de utilizator (UE) cu funcţionare FDD pentru OFDMA TDD WMAN (WiMAX mobil)
SR EN 301 908-22 V5.2.1:2012 Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 22: Staţii de bază (BS) cu funcţionare FDD pentru OFDMA TDD WMAN (WiMAX mobil)
SR EN 301 908-3 V5.2.1:2011 Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 3: CDMA cu împrăştiere directă (UTRA FDD) – Staţii de bază (BS) SR EN 301 908-3 V4.2.1:2010 30.04.2013
SR EN 301 908-3 V6.2.1:2013 Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 3: CDMA cu împrăştiere directă (UTRA FDD) – Staţii de bază (BS) SR EN 301 908-3 V5.2.1:2011 31.07.2015
SR EN 301 908-4 V6.2.1:2013 Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 4: Echipament de utilizator (UE) pentru CDMA cu mai multe purtătoare (CDMA2000) SR EN 301 908-4 V5.2.1:2012 31.03.2015
SR EN 301 908-5 V5.2.1:2012 Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 5: Staţii de bază (BS) pentru CDMA cu mai multe purtătoare (CDMA2000) SR EN 301 908-5 V4.2.1:2010 30.06.2013
SR EN 301 908-6 V5.2.1:2011 Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 6: CDMA TDD (UTRA TDD) – Echipament de utilizator (UE) SR EN 301 908-6 V4.2.1:2010 30.04.2013
SR EN 301 908-7 V5.2.1:2011 Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 7: CDMA TDD (UTRA TDD) – Staţii de bază (BS) SR EN 301 908-7 V4.2.1:2010 30.04.2013
SR EN 301 908-8 V1.1.1:2003 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Staţii de bază (BS) şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele celulare de a treia generaţie IMT-2000. Partea 8: EN armonizat pentru IMT-2000 TDMA purtătoare unică (UWC 136) (UE) acoperind cerinţele esenţiale ale Articolul 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 301 908-09:2003 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM); Staţii de bază (BS) şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele celulare de a treia generaţie IMT-2000 – Partea 9: EN armonizat pentru IMT-2000, TDMA purtătoare unică (UWC 136) (BS) acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3(2) al Directivei R&TTE
SR EN 301 929-2 V1.2.1:2007 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Emiţătoare şi receptoare VHF utilizate ca staţii de coastă pentru GMDSS şi alte aplicaţii din serviciul mobil maritim. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 301 929-2 V1.1.1:2006 30.11.2008
SR EN 301 997-2 V1.1.1:2004 Multiplexare şi transmisie (TM). Echipamente multipunct. Echipamente radio pentru utilizare în sistemele radio multimedia (MWS) în banda de frecvenţe de la 40,5 GHz până la 43,5 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolul 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 017-2 V1.1.1:2006 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM) Echipamente de emisie pentru serviciul de radiodifuziune sonoră cu modulaţie de amplitudine(AM). Partea 2: EN armonizat sub articolul 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 018-2 V1.2.1:2006 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente de emisie pentru serviciul de radiodifuziune sonoră cu modulaţie în frecvenţă (FM). Partea 2: EN armonizat aflat sub incidenţa articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 302 018-2:2003 30.11.2007
SR EN 302 054-2 V1.1.1:2004 Compatibilitate electromagnetică şi probleme de spectru radio (ERM); Ajutoare meteorologice (Met Aids); Radiosonde a fi utilizate în domeniul de frecvenţă de la 400,15 MHz până la 406 MHz cu niveluri de putere ajungând până la 200 mW; Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 064-2 V1.1.1:2006 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Conexiuni video fără fir (WVL) care funcţionează în domeniul de frecvenţe de la 1,3 GHz până la 50 GHz. Partea 2: EN armonizat sub Articolul 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 065 V1.2.1:2011 Compatibilitate electromagnetică şi probleme de spectru radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD) utilizând tehnologie cu bandă ultra-largă (UWB) pentru scopuri de comunicaţii. Standard armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 302 065 V1.1.1:2008 30.06.2012
SR EN 302 065-1 V1.3.1:2014 Compatibilitate electromagnetică şi probleme de spectru radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD) utilizând tehnologie cu bandă ultra-largă (UWB). Standard armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 1: Cerinţe pentru aplicaţii UWB generice SR EN 302 065 V1.2.1:2011 31.01.2016
SR EN 302 065-2 V1.1.1:2014 Compatibilitate electromagnetică şi probleme de spectru radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD) utilizând tehnologie cu bandă ultra-largă (UWB). Standard armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 2: Cerinţe pentru localizare UWB
SR EN 302 065-3 V1.1.1:2014 Compatibilitate electromagnetică şi probleme de spectru radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD) utilizând tehnologie cu bandă ultra-largă (UWB). Standard armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 3: Cerinţe pentru dispozitivele UWB ale vehiculelor rutiere şi feroviare
SR EN 302 066-2 V1.2.1:2008 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Aplicaţii ale radarelor de explorare a pământului şi explorare de perete. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al directivei R&TTE SR EN 302 066-2 V1.1.1:2006 30.11.2009
SR EN 302 077-2 V1.1.1:2006 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente de emisie pentru serviciul de radiodifuziune sonoră digitală terestră (T-DAB). Partea 2: EN armonizat sub articolul 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 186 V1.1.1:2004 Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES); EN armonizat pentru staţii mobile de aeronavă prin satelit (AESs) care funcţionează în benzile de frecvenţă 11/12/14 GHz acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 194-2 V1.1.2:2008 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Radar de navigaţie utilizat pe căile maritime interioare. Partea 2:EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 195-2 V1.1.1:2006 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente radio în domeniul de frecvenţă de la 9 kHz până la 315 kHz pentru dispozitive medicale implantabile de putere ultra mică (ULP-AMI) şi accesorii. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 208-2 V1.4.1:2012 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente de identificare cu ajutorul câmpului de radiofrecvenţă care funcţionează în banda de la 865 MHz până la 868 MHz cu niveluri de putere până la 2W. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 302 208-2 V1.3.1:2010 31.08.2013
SR EN 302 208-2 V2.1.1:2015 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente de identificare cu ajutorul câmpului de radiofrecvenţă care funcţionează în banda de la 865 MHz până la 868 MHz cu niveluri de putere până la 2 W şi în banda de la 915 Mhz până la 921 Mhz cu niveluri de putere până la 4 W. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 302 208-2 V1.4.1:2012 30.11.2016
SR EN 302 217-2-2 V2.1.1:2013 Sisteme radio fixe. Caracteristici şi cerinţe pentru echipamente şi antene punct la punct. Partea 2-2: Sisteme digitale care funcţionează în benzi de frecvenţă în care se aplică coordonarea frecvenţelor EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 302 217-2-2 V1.4.1:2010 31.03.2015
SR EN 302 217-2-2 V2.2.1:2014 Sisteme radio fixe. Caracteristici şi cerinţe pentru echipamente şi antene punct la punct. Partea 2-2: Sisteme digitale care funcţionează în benzi de frecvenţă în care se aplică coordonarea frecvenţelor. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 302 217-2-2 V2.1.1:2013 31.12.2015
SR EN 302 217-3 V2.1.1:2013 Sisteme radio fixe. Caracteristici şi cerinţe pentru echipamente şi antene punct la punct. Partea 3: Echipamente care funcţionează în benzile de frecvenţă unde pot fi aplicate ambele desfăşurări coordonată şi necoordonată a frecvenţelor EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3(2) al Directivei R&TTE SR EN 302 217-3 V1.3.1:2010 31.03.2015
SR EN 302 217-3 V2.2.1:2014 Sisteme radio fixe. Caracteristici şi cerinţe pentru echipamente şi antene punct la punct. Partea 3: Echipamente care funcţionează în benzile de frecvenţă unde pot fi aplicate ambele desfăşurări, coordonată şi necoordonată a frecvenţelor. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 302 217-3 V2.1.1:2013 31.12.2015
SR EN 302 217-4-2 V1.5.1:2010 Sisteme radio fixe. Caracteristici şi cerinţe pentru echipamente şi antene punct la punct. Partea 4-2: Antene. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 302 217-4-2 V1.4.1:2010 31.10.2011
SR EN 302 245-2 V1.1.1:2006 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente de emisie pentru serviciul mondial de radiodifuziune sonoră digitală (DRM). Partea 2: EN armonizat sub articolul 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 248 V1.1.2:2010 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipament radar de navigaţie pentru utilizare pe vase care nu respectă prevederile convenţiei SOLAS. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 248 V1.2.1:2014 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipament radar de navigaţie pentru utilizare pe vase care nu respectă prevederile convenţiei SOLAS. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 302 248 V1.1.2:2010 31.08.2015
SR EN 302 264-2 V1.1.1:2010 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică. Telematică de trafic şi transport rutier (RTTT). Echipamente radar de distanţă mică funcţionând în banda de frecvenţă de la 77 GHz până la 81 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 288-2 V1.6.1:2012 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică . Telematică de trafic şi transport rutier (RTTT). Echipamente radar de distanţă mică funcţionând în banda de 24 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 302 288-2 V1.3.2:2010 31.12.2013
SR EN 302 291-2 V1.1.1:2006 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Echipamente de comunicaţii inductive de date în imediata apropiere funcţionând la 13,56 MHz. Partea 2: EN armonizat aflat sub incidenţa articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 296-2 V1.2.1:2011 Compatibilitate electromagnetică şi probleme de spectru radio (ERM). Echipamente de emisie pentru serviciul de televiziune digitală terestră (DVB-T). Partea 2: EN armonizat care acoperă cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva R&TTE SR EN 302 296 V1.1.1:2007 28.02.2013
SR EN 302 297 V1.1.1:2006 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente de emisie pentru serviciul de televiziune analogică EN armonizat sub Articolul 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 326-2 V1.2.2:2007 Sisteme radio fixe. Echipamente şi antene multipunct. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE pentru echipamentele radio multipunct digitale SR EN 302 326-2 V1.1.2:2006 31.03.2009
SR EN 302 326-3 V1.3.1:2008 Sisteme radio fixe. Echipamente şi antene multipunct. Partea 3: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3(2) al Directivei R&TTE pentru antene radio multipunct SR EN 302 326-3 V1.2.2:2007 31.10.2009
SR EN 302 340 V1.1.1:2006 Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES). EN armonizat pentru staţii terestre de satelit la bordul vaselor (ESVs) cu funcţionare în benzile de frecvenţe de 11/12/14 GHz alocate serviciului fix prin satelit (FSS), acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 372-2 V1.2.1:2011 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Echipament radar de probă pentru sondarea nivelului în rezervoare (TLPR) operând în benzile de frecvenţă de la 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz şi 77 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva R&TTE SR EN 302 372-2 V1.1.1:2007 30.11.2012
SR EN 302 426 V1.1.1:2007 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). EN armonizat pentru repetoare CDMA cu spectru împrăştiat funcţionând în banda de comunicaţii celulare de 450 MHz (CDMA 450) şi în benzile PAMR de 410, 450 şi 870 MHz (CDMA – PAMR) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 435-2 V1.3.1:2010 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Caracteristici tehnice pentru echipament SRD care utilizează tehnologia de bandă ultra largă (UWB). Aplicaţii pentru echipamente de clasificare şi analiza materialelor care operează în banda de frecvenţă de la 2,2 GHz până la 8,5 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 302 435-2 V1.2.1:2010 30.09.2011
SR EN 302 448 V1.1.1:2008 Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES). EN armonizat pentru staţii terestre de urmărire dispuse pe trenuri(ESTs) care funcţionează în benzile de frecvenţă 14/12 GHz acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3(2) al Directivei R&TTE
SR EN 302 454-2 V1.1.1:2007 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Auxiliare meteorologice (Met Aids). Radiosonde folosite în domeniul de frecvenţă de la 1668,4 MHz până la 1690 MHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 480 V1.1.2:2008 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). EN armonizat pentru sisteme GSM la bordul aeronavelor acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3(2) al Directivei R&TTE
SR EN 302 498-2 V1.1.1:2010 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Caracteristic tehnice pentru echipament SRD care utilizează tehnologia de bandă ultra largă (UWB). Aplicaţii de discriminare şi caracterizare a obiectelor pentru dispozitive de putere funcţionând în banda de frecvenţă de la 2,2 GHz până la 8,5 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 500-2 V2.1.1:2011 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive pentru distanţă mică (SRD) care utilizează tehnologie de bandă ultra-largă (UWB). Echipamente de localizare şi urmărire funcţionând în domeniul de frecvenţă de la 6 GHz până la 9 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 302 500-2 V1.2.1:2010 31.07.2012
SR EN 302 502 V.1.2.1:2008 Reţele cu acces radio de bandă largă(BRAN). Sisteme fixe de bandă largă pentru transmisii de date în banda de 5,8GHz. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3(2) ale Directivei R&TTE SR EN 302 502 V1.1.1:2007 31.03.2010
SR EN 302 510-2 V1.1.1:2007 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente radio în domeniul de frecvenţă de la 30 MHz până la 37,5 MHz pentru membrane medicale active implantabile de putere ultra mică şi accesorii. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 536-2 V1.1.1:2008 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive pentru distanţă mică (SRD). Echipamente radio în domeniul de frecvenţă de la 315 kHz până la 600 kHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 537-2 V1.1.2:2008 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Sisteme de operare de foarte mică putere, pentru informaţii medicale, destinate a fi utilizate în domeniul de frecvenţe de la 401 MHz până la 402 MHz şi de la 405 MHz până la 406 MHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3(2) al Directivei R&TTE
SR EN 302 544-1 V1.1.2:2010 Sisteme de transmisii de date de bandă largă operând în bandă de frecvenţă de la 2500 MHz până la 2690 MHz. Partea 1: Sisteme de bază TDD. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 302 544-1 V1.1.1:2010 30.09.2011
SR EN 302 544-2 V1.1.1:2010 Sisteme de transmisii de date de bandă largă operând în banda de frecvenţă de la 2500 MHz până la 2690 MHz. Partea 2 :Staţii de echipament de utilizator TDD. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 561 V1.2.1:2010 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Echipamente radio care utilizează modulaţie cu înfăşurătoare constantă sau variabilă funcţionând într-o lărgime de bandă de canal de 25kHz, 50kHz, 100kHz sau 150kHz. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al directivei R&TTE SR EN 302 561 V1.1.1:2008 31.08.2011
SR EN 302 561 V1.3.2:2014 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Echipamente radio care utilizează modulaţie cu înfăşurătoare constantă sau variabilă funcţionând într-o lărgime de bandă de canal de 25kHz, 50kHz, 100kHz sau 150kHz. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al directivei R&TTE SR EN 302 561 V1.2.1:2010 30.06.2016
SR EN 302 567 V1.2.1:2012 Reţele de acces radio de banda larga (BRAN). Sisteme WAS/RLAN de multiplu de Gigabit la 60 GHz. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 302 567 V1.1.1:2010 31.10.2013
SR EN 302 571 V1.2.1:2013 Sisteme de transport inteligent (ITS). Echipament de radiocomunicaţii operând în banda de frecvenţă de la 5855 MHz până la 5925 MHz. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 302 571 V1.1.1:2010 31.05.2015
SR EN 302 574-1 V1.1.1:2011 Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES). Standard armonizat pentru staţii terestre de satelit pentru MSS care operează în benzile de frecvenţă de la 1980 MHz până la 2010 MHz (pământ-spaţiu) şi de la 2170 MHz până la 2200 MHz (spaţiu-pământ). Partea 1: Componentă terestră complementară (CGC) pentru sistemele de bandă largă. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva R&TTE
SR EN 302 574-2 V1.1.1:2011 Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES). Standard armonizat pentru staţii terestre de satelit pentru MSS care operează în benzile de frecvenţă de la 1980 MHz până la 2010 MHz (pământ-spaţiu) şi de la 2170 MHz până la 2200 MHz (spaţiu-pământ). Partea 2: Echipament de utilizator (UE) pentru sisteme de bandă largă. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva R&TTE
SR EN 302 574-3 V1.1.1:2011 Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES). Standard armonizat pentru staţii terestre de satelit pentru MSS care operează în benzile de frecvenţă de la 1980 MHz până la 2010 MHz (pământ-spaţiu) şi de la 2170 MHz până la 2200 MHz (spaţiu-pământ). Partea 3: Echipament de utilizator (UE) pentru sisteme de bandă îngustă. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva R&TTE
SR EN 302 608 V1.1.1:2010 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Echipamente radio pentru sisteme feroviare Eurobalise. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 609 V1.1.1:2010 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Echipamente radio pentru sisteme feroviare Euroloop. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 617-2 V1.1.1:2011 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM) . Emiţătoare, receptoare şi emiţătoare-receptoare radio UHF la sol pentru serviciu mobil aeronautic UHF utilizând modulaţia în amplitudine. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 623 V1.1.1:2010 Sisteme de acces fără fir de banda largă (BWA) în banda de frecvenţă de la 3400 MHz până la 3800 MHz. Staţii terminale pentru mobile. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 625 V1.1.1:2010 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Aplicaţii de bandă largă în banda de 5 GHz, pentru reducerea efectelor dezastrelor (BBDR). EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 645 V1.1.1:2010 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică. Repetoare pentru sisteme de navigaţie globală prin satelit (GNSS). EN armonizat aflat sub incidenţa articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 686 V1.1.1:2011 Sisteme Inteligente de Transport (ITS). Echipamente de radiocomunicaţii care operează în banda de frecvenţe de la 63 GHz până la 64 GHz. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 729-2 V1.1.2:2011 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Echipamente de probă radar pentru sondarea nivelului (LPR) operând în domeniile de frecvenţă de la 6 GHz până la 8,5 GHz, de la 24,05 GHz până la 26,5 GHz, de la 57 GHz până la 64 GHz, de la 75 GHz până la 85 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva R&TTE
SR EN 302 752 V1.1.1:2010 Compatibilitate Electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Intensificatoare active pentru ţintă de radar EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 774 V1.2.1:2012 Sisteme de acces radio de bandă largă (BWA) în banda de frecvenţă de la 3 400 MHz la 3 800 MHz. Staţii de bază. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva R&TTE SR EN 302 774 V1.1.1:2011 31.12.2013
SR EN 302 858-2 V1.2.1:2012 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Telematică de trafic şi transport rutier (RTTT). Echipament radar de distanţă mică funcţionând în banda de frecvenţe de la 24,05 GHz până la 24,25 GHz pentru aplicaţii la automobile. Partea 2 : EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 858-2 V1.3.1:2014 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Telematică de trafic şi transport rutier (RTTT). Echipament radar pentru aplicaţii la automobile funcţionând în banda de frecvenţe de la 24,05 GHz până la 24,25 GHz sau 24,50 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 302 858-2 V1.2.1:2012 31.07.2015
SR EN 302 885-2 V1.1.1:2012 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente de radiotelefonie portabile de foarte înaltă frecvenţă (VHF) pentru serviciul mobil maritim, operând în benzile VHF, cu suport de mână integrat clasa D DSC. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 885-2 V1.2.2:2014 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente de radiotelefonie portabile de foarte înaltă frecvenţă (VHF) pentru serviciul mobil maritim, operând în benzile VHF, cu suport de mână integrat, clasa D DSC. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE SR EN 302 885-2 V1.1.1:2012 31.12.2015
SR EN 302 885-3 V1.1.1:2012 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente de radiotelefonie portabile de foarte înaltă frecvenţă (VHF) pentru serviciul mobil maritim, operând în benzile VHF, cu suport de mână integrat clasa D DSC. Partea 3: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.3(e) al Directivei R&TTE
SR EN 302 885-3 V1.2.2:2014 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente de radiotelefonie portabile de foarte înaltă frecvenţă (VHF) pentru serviciul mobil maritim, operând în benzile VHF, cu suport de mână integrat, clasa D DSC. Partea 3: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.3(e) al Directivei R&TTE SR EN 302 885-3 V1.1.1:2012 31.12.2015
SR EN 302 961-2 V1.2.1:2013 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitiv de localizare maritim operând în banda de frecvenţă de 121,5 MHz în scopuri de căutare şi salvare de personal. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3(2) al Directivei R&TTE SR EN 300 152-2 V1.1.1:2003 30.04.2015
SR EN 302 977 V1.1.2:2010 Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES). EN armonizat pentru staţii terestre montate pe vehicule (VMES) care operează în benzile de frecvenţă de 14/12 GHz acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 302 998-1 V1.1.1:2011 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente de emisie pentru serviciul mobil terestru TV pentru furnizarea serviciului multimedia multicast. Partea 1: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva R&TTE, Cerinţe comune
SR EN 302 998-2 V1.1.1:2011 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente de emisie pentru serviciul mobil terestru TV pentru furnizarea serviciului multimedia multicast. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva R&TTE, Configuraţii de încercare pentru emiţătoare care utilizează tehnologia OFDM
SR EN 303 035-1:2003 EN armonizat pentru echipamente TETRA acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3(2) al Directivei R&TTE. Partea 1: Voce + Date (V+D) 30.09.2003
SR EN 303 035-2 V1.2.2:2004 EN armonizat pentru echipamente TETRA acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2 al Directivei R&TTE; Partea 2: Modul de operare directă (DMO) SR EN 303 035-2:2003 31.10.2004
SR EN 303 039 V1.1.1:2014 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Specificaţiile emitatorului multicanal pentru serviciul PMR. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 303 084 V1.1.1:2013 Emitator VHF terestru de date pentru sistemele terestre de aterizare (GBAS). Caracteristici tehnice şi metode de măsurare pentru echipamentele terestre. EN armonizat ce acoperă cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 303 098-2 V1.2.1:2015 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de localizare maritime de putere mică implicând sistemul automat de identificare AIS. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 303 135 V1.1.1:2014 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Supraveghere de coastă. Servicii de trafic maritim şi radare portuare (CS/VTS/HR). EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva R&TTE
SR EN 303 203-2 V1.1.1:2015 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive cu rază mică de acţiune (SRD). Sisteme de reţele în domeniul medical (MBANSs) operând în domeniul de frecvenţe de la 2483,5 MHz până la 2500 MHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 303 204-2 V1.1.1:2015 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive în reţea cu rază mică de acţiune (SRD). Echipamente radio destinate utilizării în domeniul de frecvenţe de la 870 MHz până la 876 MHz cu o putere de emisie de maximum 500 mW. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva R&TTE
SR EN 303 213-6-1 V1.1.1:2012 Sistem avansat de comandă şi ghidare pentru deplasare pe suprafaţă (A-SMGCS). Partea 6: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva R&TTE pentru senzori radar distribuiţi pentru deplasare pe suprafaţă . Sub-partea 1: Senzori de bandă X utilizând semnale în impulsuri şi o putere de emisie până la 100 kW
SR EN 303 213-6-1 V1.2.1:2014 Sistem avansat de comandă şi ghidare pentru deplasare pe suprafaţă (A-SMGCS). Partea 6: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva R&TTE pentru senzori radar distribuiţi pentru deplasare pe suprafaţă. Sub-partea 1: Senzori de bandă X utilizând semnale în impulsuri şi o putere de emisie până la 100 kW SR EN 303 213-6-1 V1.1.1:2012 31.08.2015
SR EN 303 978 V1.1.2:2013 Sisteme si staţii terestre de comunicare cu sateliţii (SES). EN armonizat pentru staţii terestre cu platforme mobile (ESOMP) ce transmit către sateliţii geostaţionari în banda de frecvenţe 27,5 – 30 GHz acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 305 550-2 V1.1.1:2012 Compatibilitate electromagnetică şi probleme de spectru radio. Dispozitive de distanţă mică (SRD) Echipamente radio destinate pentru a fi utilizate în domeniul de frecvenţe de la 40 GHz până la 246 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva R&TTE
SR EN 305 550-2 V1.2.1:2015 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive cu rază mică de acţiune (SRD). Echipamente radio destinate utilizării în domeniul de frecvenţe de la 40 GHz până la 246 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva R&TTE SR EN 305 550-2 V1.1.1:2012 31.07.2016