STANDARDE ANULATE ÎN LUNA MAI 2011

 

Indicativul standardului

Titlul standardului

Inlocuit prin

SR CEI 60229:1999

Încercări pe mantalele exterioare ale cablurilor, care au o funcţie specială de protecţie şi sunt aplicate prin extrudare

SR EN 60229:2009

SR EN 12084:2002

Examinări nedistructive. Examinarea cu curenţi turbionari. Principii generale şi ghid de bază

SR EN ISO 15549:2011

SR EN 12084:2002/A1:2004

Examinări nedistructive. Examinare cu curenţi turbionari. Principii generale şi ghid de bază

SR EN ISO 15549:2011

SR EN 123000/A2:2002

Specificaţie generică. Circuite imprimate

SR EN 62326-1:2002

SR EN 123000:2003

Specificaţie generală. Circuite imprimate

SR EN 62326-1:2002

SR EN 123000:2003/A1:2003

Specificaţie generală. Circuite imprimate

SR EN 62326-1:2002

SR EN 12928:2001

Sisteme de închidere cu vrană fălţuită (filetată) pentru butoaie de tablă de oţel cu capacitatea totală de la 17 l până la 230 l

 

SR EN 13214:2004

Pulverizare termică. Coordonarea pulverizării termice. Sarcini şi responsabilităţi

SR EN ISO 12690:2011

SR EN 15085-3:2008/AC:2010

Aplicaţii feroviare. Sudarea vehiculelor şi a componentelor feroviare. Partea 3: Cerinţe pentru proiectare

 

SR EN 152-2:1995/AC1:2004

Metode de încercare a produselor de protecţie a lemnului. Metoda de laborator pentru determinarea eficacităţii preventive a unui tratament de protecţie a lemnului prelucrat împotriva albăstrelii fungice. Partea 2: Aplicare prin alte metode decât perierea

 

SR EN 1532:2002

Instalaţii şi echipamente pentru gaz natural lichefiat. Interfaţa dintre uscat şi navă

SR EN ISO 28460:2011

SR EN 15546-1:2008

Racorduri mici pentru lichide şi gaze în aplicaţii medicale. Partea 1: Cerinţe generale

SR EN ISO 80369-1:2011

SR EN 61355:2003

Clasificarea şi identificarea documentelor pentru instalaţii industriale, sisteme şi echipamente

SR EN 61355-1:2008

SR EN 61491:2003

Echipament electric pentru maşini industriale. Legături seriale de date pentru comunicaţii în timp real între unităţile de comandă şi dispozitivele de acţionare

SR EN 61158-2:2008

SR EN 61491:2003

Echipament electric pentru maşini industriale. Legături seriale de date pentru comunicaţii în timp real între unităţile de comandă şi dispozitivele de acţionare

SR EN 61158-3-16:2008

SR EN 61491:2003

Echipament electric pentru maşini industriale. Legături seriale de date pentru comunicaţii în timp real între unităţile de comandă şi dispozitivele de acţionare

SR EN 61784-1:2008

SR EN 704+A1:2009

Maşini agricole. Prese de balotat. Securitate

SR EN ISO 4254-11:2011

SR EN 836+A1:2002/A2:2003

Maşini pentru grădină. Cositori de gazon echipate cu motor. Securitate

 

SR EN 836+A1:2002/A3:2004

Maşini pentru gradină. Cositori de gazon echipate cu motor. Securitate

 

SR EN 836+A1:2002/AC:2007

Maşini pentru grădină. Cositori de gazon echipate cu motor. Securitate

 

SR EN ISO 12952-2:2003

Materiale textile. Comportarea la foc a lenjeriei de pat. Partea 2: Metode specifice de încercare a inflamabilităţii cu ţigară aprinsă

SR EN ISO 12952-1:2011

SR EN ISO 12952-3:2003

Materiale textile. Comportarea la foc a lenjeriei de pat. Partea 3: Metode generale de încercare a inflamabilităţii cu flacără mică deschisă

SR EN ISO 12952-2:2011

SR EN ISO 12952-4:2003

Materiale textile. Comportarea la foc a lenjeriei de pat. Partea 4: Metode specifice de încercare a inflamabilităţii cu o flacără mică deschisă

SR EN ISO 12952-2:2011

SR EN ISO 877:2000

Materiale plastice. Metode de expunere directă la intemperii, sau de expunere indirectă sub sticlă, şi la lumina zilei amplificată cu oglinzi Fresnel

SR EN ISO 877-1:2011

SR EN ISO 877:2000

Materiale plastice. Metode de expunere directă la intemperii, sau de expunere indirectă sub sticlă, şi la lumina zilei amplificată cu oglinzi Fresnel

SR EN ISO 877-2:2011

SR EN ISO 877:2000

Materiale plastice. Metode de expunere directă la intemperii, sau de expunere indirectă sub sticlă, şi la lumina zilei amplificată cu oglinzi Fresnel

SR EN ISO 877-3:2011

SR HD 384.1 S2:2004

Instalaţii electrice în construcţii. Partea 1: Domeniu de aplicare, obiect şi principii fundamentale

SR HD 60364-1:2009

SR HD 384.3 S2:2004

Instalaţii electrice în construcţii. Partea 3: Determinarea caracteristicilor generale

SR HD 60364-1:2009

SR ISO 10241:2008

Standarde internaţionale de terminologie. Elaborare şi prezentare

 

SR ISO 1174-1:1999

Scule de asamblare pentru şuruburi şi piuliţe. Pătrate de antrenare. Partea 1: Pătrate de antrenare pentru scule acţionate manual

 

SR ISO 1833-1:2007

Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 1: Principii generale de încercare

SR EN ISO 1833-1:2011

SR ISO 1833-11:2009

Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 11: Amestecuri de fibre celulozice şi de poliester (metoda cu acid sulfuric)

SR EN ISO 1833-11:2011

SR ISO 1833-18:2009

Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 18: Amestecuri de mătase cu lână sau păr (metoda cu acid sulfuric)

SR EN ISO 1833-18:2011

SR ISO 1833-2:2007

Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 2: Amestecuri ternare de fibre

SR EN ISO 1833-2:2011

SR ISO 1833-3:2009

Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 3: Amestecuri de acetat cu alte fibre specificate (metoda cu acetonă)

SR EN ISO 1833-3:2011

SR ISO 1833-5:2009

Materiale textile. Analiza chimică cantitativă. Partea 5: Amestecuri de viscoză, cupro sau modale şi fibre de bumbac (metoda cu zincat de sodiu)

SR EN ISO 1833-5:2011

SR ISO 1833-6:2009

Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 6: Amestecuri de viscoză sau anumite fibre de tipul fibrelor cupro, modale sau lyocell cu fibre de bumbac (metoda cu acid formic şi clorură de zinc)

SR EN ISO 1833-6:2011

SR ISO 3315:1999

Scule de asamblare pentru şuruburi şi piuliţe. Elemente de antrenare pentru capete de chei tubulare acţionate manual, cu pătrat de antrenare. Dimensiuni şi încercări

 

SR ISO 3860:1993

Freze cu alezaj cilindric cu canal de pană longitudinală. Freze de formă cu profil constant

 

SR ISO 3864-1:2009

Simboluri grafice. Culori şi semne de securitate. Partea 1: Principii de proiectare pentru semne de securitate în locurile de muncă şi în zonele publice

 

SR ISO 4384-2:1994

Lagăre cu alunecare. Încercarea de duritate a materialelor antifricţiune. Partea 2: Materiale masive

 

SR ISO 8255-1:1994

Optică şi instrumente optice. Microscoape - lamele acoperă-obiect. Partea 1: Toleranţe dimensionale, grosime şi proprietăţi optice