STANDARDE ÎNLOCUITE ÎN LUNA MARTIE 2010

 

Indicativul standardului

Titlul standardului

Inlocuit prin

SR EN 12569:2002/AC1:2002 

Robinetărie industrială. Robinete pentru procesele din industria chimică şi petrochimică. Cerinţe şi încercări 

SR EN 12569:2002/AC2:2002 

SR EN 12815:2003/A1:2005/AC:2007 

Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare 

SR EN 12815:2003/A1:2005/AC:2008 

SR EN 13094:2008/AC:2009 

Cisterne destinate transportului materialelor periculoase. Cisterne metalice cu o presiune de lucru mai mică sau egală cu 0,5 bar. Proiectare şi construcţie 

SR EN 13094:2008/AC:2010 

SR EN 13229:2003/A2:2005/AC:2007 

Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinţe şi metode de încercare 

SR EN 13229:2003/A2:2005/AC:2008 

SR EN 13240:2003/A2:2005/AC:2006 

Sobe cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare 

SR EN 13240:2003/A2:2005/AC:2007 

SR EN 13501-1:2007 

Clasificare în funcţie de comportarea la foc a produselor şi elementelor de construcţie. Partea 1: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de reacţie la foc 

SR EN 13501-1+A1:2010 

SR EN 13501-2:2008 

Clasificarea în funcţie de comportarea la foc a produselor şi elementelor de construcţie. Partea 2: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de rezistenţă la foc, cu excepţia produselor utilizate în instalaţiile de ventilare 

SR EN 13501-2+A1:2010 

SR EN 13501-3:2006 

Clasificare la foc a produselor pentru construcţii şi a elementelor de construcţie. Partea 3: Clasificare pe baza rezultatelor încercărilor de rezistenţă la foc pentru produse şi elemente utilizate în instalaţii tehnice ale construcţiilor: conducte rezistente la foc şi clapete rezistente la foc 

SR EN 13501-3+A1:2010 

SR EN 13501-4:2007 

Clasificarea în funcţie de comportarea la foc a produselor şi elementelor de construcţie. Partea 4: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de rezistenţă la foc a componentelor sistemelor de control al fumului 

SR EN 13501-4+A1:2010 

SR EN 13501-5:2006 

Clasificare la foc a produselor pentru construcţii şi a elementelor de construcţie. Partea 5: Clasificare pe baza rezultatelor încercărilor acoperişurilor la expunerea la un foc exterior 

SR EN 13501-5+A1:2010 

SR EN 13501-5:2006/AC:2009 

Clasificare la foc a produselor pentru construcţii şi a elementelor de construcţie. Partea 5: Clasificare pe baza rezultatelor încercărilor acoperişurilor la expunere la un foc exterior 

SR EN 13501-5+A1:2010 

SR EN 143:2002/AC:2003 

Aparate de protecţie respiratorie. Filtre de particule. Cerinţe, încercări, marcare 

SR EN 143:2002/AC:2006 

SR EN 14353:2008 

Profiluri metalice şi profile caracteristice pentru utilizare la plăcile de gips-carton. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare 

SR EN 14353+A1:2010 

SR EN 14459:2008/AC:2009 

Funcţii de comandă a sistemelor electronice pentru arzătoarele cu gaz şi aparatele cu gaz. Metode de clasificare şi evaluare 

SR EN 14459:2008/AC:2010 

SR EN 1654:2002/AC:2003 

Cupru şi aliaje de cupru. Benzi pentru arcuri şi conectoare 

SR EN 1654:2002/AC:2004 

SR EN 1870-14:2008 

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 14: Ferăstraie cu panouri verticale 

SR EN 1870-14+A1:2010 

SR EN 2089:1999 

Serie aerospaţială. Aliaj de aluminiu AL-P2014A-T6 sau T62. Table şi benzi cu 0,4 mm < a < 6 mm 

SR EN 2089:2005 

SR EN 2591-420:2002 

Serie aerospaţială. Elemente de conexiune electrică şi optică. Metode de încercare. Partea 420: Rezistenţa mecanică a accesoriilor 

SR EN 2591-420:2007 

SR EN 300 386 V1.2.1:2006 

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente pentru reţele de telecomunicaţii. Cerinţe de compatibilitate electromagnetică (EMC) 

SR EN 300 386 V1.3.2:2004 

SR EN 30-1-1+A1:2001 

Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1-1: Securitate. Generalităţi 

SR EN 30-1-1:2009 

SR EN 30-1-1+A1:2001/A2:2004 

Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1-1: Securitate. Generalităţi 

SR EN 30-1-1:2009 

SR EN 30-1-1+A1:2001/A2:2004/AC:2005 

Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1-1: Securitate. Generalităţi 

SR EN 30-1-1:2009 

SR EN 30-1-1+A1:2001/A3:2005 

Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1-1: Securitate. Generalităţi 

SR EN 30-1-1:2009 

SR EN 30-1-1+A1:2001/AC:2003 

Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1-1: Securitate. Generalităţi 

SR EN 30-1-1:2009 

SR EN 303 035-2:2002 

Sistem de radio cu acces multiplu (TETRA). Standard european armonizat pentru echipamente TETRA respectând cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva R şi TTE. Partea 2: Operare în mod direct (DMO) 

SR EN 303 035-2:2003 

SR EN 3155-009:2007 

Serie aerospaţială. Contacte electrice utilizate în elemente de conexiune. Partea 009: Contacte electrice, tip mamă, tip A, cu sertizare, clasa S. Standard de produs 

SR EN 3155-009:2009 

SR EN 4113:2002 

Serie aerospaţială. Coliere tip "P" din oţel rezistent la coroziune, pasivat şi manşon de cauciuc. Dimensiune, mase 

SR EN 4113:2010 

SR EN 4114:2002 

Serie aerospaţială. Coliere tip "P" din aliaj de aluminiu şi manşon de cauciuc. Dimensiuni, mase 

SR EN 4114:2010 

SR EN 4179:2006 

Serie aerospaţială. Calificarea şi autorizarea personalului pentru examinări nedistructive 

SR EN 4179:2010 

SR EN 4234:2007 

Serie aerospaţială. Coliere cu acţionare elicoidală. Dimensiuni, mase 

SR EN 4234:2010 

SR EN 50144-1:2004 

Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 1: Prescripţii generale 

SR EN 50144-1:2003 

SR EN 50155:2002 

Aplicaţii feroviare. Echipamente electronice utilizate pe materialul rulant 

SR EN 50155:2007 

SR EN 50155:2002/A1:2004 

Aplicaţii feroviare. Echipamente electronice utilizate pe materialul rulant 

SR EN 50155:2007 

SR EN 50174-1:2003 

Tehnologia informaţiei. Instalarea cablării. Partea 1: Specificare şi asigurarea calităţii 

SR EN 50174-1:2010 

SR EN 50174-2:2002 

Tehnologia informaţiei. Instalarea cablajului. Partea 2: Planificarea şi metodele practice ale instalării în interiorul clădirilor 

SR EN 50174-2:2010 

SR EN 50377-6-2:2005 

Seturi de conectoare şi componente de interconectare utilizate în sistemele de comunicaţie prin fibre optice. Specificaţie de produs. Partea 6-2: Tip SC-RJ pentru fibră optică monomod din categoria B1.1 conform CEI 60793-2  

SR EN 50377-6-2:2008 

SR EN 60269-1:2001 

Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 1: Prescripţii generale 

SR EN 60269-1:2008 

SR EN 60269-1:2001/A1:2005 

Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 1: Prescripţii generale 

SR EN 60269-1:2008 

SR EN 60269-3:2002 

Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 3: Prescripţii suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate a fi utilizate de către persoane necalificate (siguranţe fuzibile utilizate în special pentru aplicaţii casnice şi similare) 

SR HD 60269-3:2008 

SR EN 60269-3:2002/A1:2004 

Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 3: Prescripţii suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate a fi utilizate de către persoane necalificate (siguranţe fuzibile utilizate în special pentru aplicaţii casnice şi similare) 

SR HD 60269-3:2008 

SR EN 60269-4:2001 

Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 4: Prescripţii suplimentare referitoare la elemente de înlocuire pentru siguranţe fuzibile de protecţie a dispozitivelor cu semiconductoare 

SR EN 60269-4:2008 

SR EN 60269-4:2001/A1:2001 

Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 4: Prescripţii suplimentare referitoare la elemente de înlocuire pentru siguranţe fuzibile de protecţie a dispozitivelor cu semiconductoare 

SR EN 60269-4:2008 

SR EN 60269-4:2001/A2:2004 

Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 4: Prescripţii suplimentare referitoare la elemente de înlocuire pentru siguranţe fuzibile de protecţie a dispozitivelor cu semiconductoare 

SR EN 60269-4:2008 

SR EN 60269-4-1:2003 

Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 4-1: Prescripţii suplimentare referitoare la elemente de înlocuire pentru protecţia dispozitivelor cu semiconductoare. Secţiunile de la I până la III: Exemple de tipuri de elemente de înlocuire standardizate 

SR EN 60269-4:2008 

SR EN 60335-1:2004 

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale 

SR EN 60335-1:1999 

SR EN 60335-1:2004/A2:2004 

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale 

SR EN 60335-1:1999 

SR EN 60335-1:2004/A5:2004 

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale 

SR EN 60335-1:1999 

SR EN 60335-1:2004/A51:2004 

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale 

SR EN 60335-1:1999 

SR EN 60335-1:2004/A52:2004 

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale 

SR EN 60335-1:1999 

SR EN 60335-1:2004/A53:2004 

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale 

SR EN 60335-1:1999 

SR EN 60335-1:2004/A54:2004 

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale 

SR EN 60335-1:1999 

SR EN 60335-1:2004/A55:2004 

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale 

SR EN 60335-1:1999 

SR EN 60335-1:2004/A56:2004 

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale 

SR EN 60335-1:1999 

SR EN 60335-1:2004/A6:2004 

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale 

SR EN 60335-1:1999 

SR EN 60446:2003 

Principii fundamentale şi de securitate pentru interfaţa om-maşină, marcare şi identificare. Identificarea conductoarelor prin culoare sau prin reper numeric 

SR EN 60446:2008 

SR EN 60570:2002 

Sisteme de alimentare electrică prin şină pentru corpuri de iluminat 

SR EN 60570:2004 

SR EN 60570:2002/A1:2003 

Sisteme de alimentare electrică prin şină pentru corpuri de iluminat 

SR EN 60570:2004 

SR EN 60570:2002/A2:2003 

Sisteme de alimentare electrică prin şină pentru corpuri de iluminat 

SR EN 60570:2004 

SR EN 60684-3-246[2002]:2004 

Tuburi electroizolante flexibile. Partea 3: Specificaţii pentru tipuri individuale de tuburi. Fila 246: Tuburi termocontractabile din poliolefină, cu pereţi dubli, fără propagare întârziată a flăcării 

SR EN 60684-3-246:2007 

SR EN 60730-1[2000/A11:2002]:2001/A11:2003 

Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Reguli generale 

SR EN 60730-1:2001/A1:2004 

SR EN 60730-2-9:2001/A13:2005 

Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-9: Reguli particulare pentru dispozitive de comandă sensibile la temperatură 

SR EN 60730-2-9:2003/A12:2005 

SR EN 60763-2:2004 

Specificaţie pentru cartoane presate. Partea 2: Metode de încercare 

SR EN 60763-2:2007 

SR EN 61000-4-12:2000 

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4: Tehnici de încercare şi măsurare. Secţiunea 12: Încercări de imunitate la unde oscilante. Standard de bază în CEM 

SR EN 61000-4-12:2007 

SR EN 61000-4-12:2000 

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4: Tehnici de încercare şi măsurare. Secţiunea 12: Încercări de imunitate la unde oscilante. Standard de bază în CEM 

SR EN 61000-4-18:2007 

SR EN 61000-4-12:2000/A1:2003 

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-12: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercare de imunitate la unde oscilante. Standard de bază în CEM 

SR EN 61000-4-12:2007 

SR EN 61000-4-12:2000/A1:2003 

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-12: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercare de imunitate la unde oscilante. Standard de bază în CEM 

SR EN 61000-4-18:2007 

SR EN 61161:2001 

Măsurarea puterii ultrasonice în lichide în domeniul de frecvenţă de la 0,5 MHz până la 25 MHz 

SR EN 61161:2007 

SR EN 61161:2001/A1:2004 

Măsurarea puterii ultrasonice în lichide în gama de frecvenţe de la 0,5 MHz la 25 MHz 

SR EN 61161:2007 

SR EN 61169-2:2003 

Conectoare pentru radiofrecvenţe. Partea 2: Specificaţie intermediară. Conectoare coaxiale pentru radiofrecvenţe seria 9,52 

SR EN 61169-2:2007 

SR EN 61181:2002 

Materiale electroizolante impregnate. Aplicarea analizei gazelor dizolvate (AGD) la încercările în uzină a echipamentelor electrice 

SR EN 61181:2007 

SR EN 61223-2-6:2001 

Încercai de evaluare şi de rutină în serviciile de imagistică medicală. Partea 2-6: Încercări de constanţă. Echipamente cu radiaţii X pentru tomografie computerizată 

SR EN 61223-2-6:2007 

SR EN 61242:2002/A11:2004 

Accesorii electrice. Derulatoare pentru uz casnic şi scopuri similare 

SR EN 61242:2002/A1:2008 

SR EN 61242:2002/A12:2006 

Accesorii electrice. Derulatoare pentru uz casnic şi scopuri similare 

SR EN 61242:2002/A1:2008 

SR EN 61300-3-6:2004 

Dispozitive de interconexiune şi componente pasive cu fibre optice. Metode fundamentale de încercare şi de măsurare. Partea 3-6: Examinări şi măsurări. Atenuare de reflexie 

SR EN 61300-3-6:2009 

SR EN 61557-1:2002 

Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 kV c.a. şi 1,5 kV c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 1: Prescripţii generale 

SR EN 61557-1:2007 

SR EN 61557-2:2002 

Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 kV c.a. şi 1,5 kV c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 2: Rezistenţa de izolaţie 

SR EN 61557-2:2007 

SR EN 61557-3:2002 

Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 kV c.a şi 1,5 kV c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 3: Impedanţă de buclă 

SR EN 61557-3:2007 

SR EN 61557-4:2002 

Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 kV c.a şi 1,5 kV c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 4: Rezistenţa conectoarelor de legare la pământ şi de echipotenţializare 

SR EN 61557-4:2007 

SR EN 61557-5:2002 

Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 kV c.a. şi 1,5 kV c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 5: Rezistenţă de legare la pământ 

SR EN 61557-5:2007 

SR EN 61557-7:2002 

Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 kV c.a. şi 1,5 kV c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 7: Secvenţa fazelor 

SR EN 61557-7:2007 

SR EN ISO 11980:2002 

Optică oftalmică. Lentile de contact şi produse de îngrijire a lentilelor de contact. Ghid pentru investigaţii clinice 

SR EN ISO 11980:2010 

SR EN ISO 1402:2002 

Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc şi materiale plastice. Încercări hidrostatice 

SR EN ISO 1402:2010 

SR EN ISO 14937:2003 

Sterilizarea produselor medicale pentru îngrijirea sănătăţii. Cerinţe generale pentru caracterizarea agentului de sterilizare, desfăşurarea, validarea şi controlul de rutină al proceselor de sterilizare pentru dispozitivele medicale 

SR EN ISO 14937:2010 

SR EN ISO 14937:2003/AC:2004 

Sterilizarea produselor medicale pentru îngrijirea sănătăţii. Cerinţe generale pentru caracterizarea agentului de sterilizare, desfăşurarea, validarea şi controlul de rutină al proceselor de sterilizare pentru dispozitivele medicale 

SR EN ISO 14937:2003/AC:2005 

SR EN ISO 14937:2003/AC:2004 

Sterilizarea produselor medicale pentru îngrijirea sănătăţii. Cerinţe generale pentru caracterizarea agentului de sterilizare, desfăşurarea, validarea şi controlul de rutină al proceselor de sterilizare pentru dispozitivele medicale 

SR EN ISO 14937:2010 

SR EN ISO 14937:2003/AC:2005 

Sterilizarea produselor medicale pentru îngrijirea sănătăţii. Cerinţe generale pentru caracterizarea agentului de sterilizare, desfăşurarea, validarea şi controlul de rutină al proceselor de sterilizare pentru dispozitivele medicale 

SR EN ISO 14937:2010 

SR EN ISO 15011-1:2003 

Igienă şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metoda de laborator pentru prelevarea fumului şi gazelor generate la sudarea cu arc electric. Partea 1: Determinarea gradului de emisie şi prelevarea pentru analiza particulelor de fum 

SR EN ISO 15011-1:2010 

SR EN ISO 15011-2:2004 

Igienă şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metoda de laborator pentru prelevarea fumului şi gazelor generate la sudarea cu arc electric. Partea 2: Determinarea gradului de emisie a gazelor, cu excepţia ozonului 

SR EN ISO 15011-2:2010 

SR EN ISO 15156-1:2002 

Industriile petrolului şi gazelor naturale. Materiale pentru utilizare în prezenţa H2S în producţia de petrol şi gaze naturale. Partea 1: Principii generale pentru alegerea materialului rezistent la cracare 

SR EN ISO 15156-1:2010 

SR EN ISO 15156-1:2002/AC:2006 

Industriile petrolului şi gazelor naturale. Materiale pentru utilizare în prezenţa H2S în producţia de petrol şi gaze naturale. Partea 1: Principii generale pentru alegerea materialului rezistent la cracare 

SR EN ISO 15156-1:2010 

SR EN ISO 15156-2:2004 

Industriile petrolului şi gazelor naturale. Materiale pentru utilizare în prezenţa H2S în producţia de petrol şi gaze naturale. Partea 2: Oţeluri nealiate şi oţeluri slab aliate rezistente la fisurarea prin coroziune şi utilizarea fontelor 

SR EN ISO 15156-2:2010 

SR EN ISO 15156-2:2004/AC:2006 

Industriile petrolului şi gazelor naturale. Materiale pentru utilizare în prezenţa H2S în producţia de petrol şi gaze naturale. Partea 2: Oţeluri nealiate şi oţeluri slab aliate rezistente la fisurarea prin coroziune şi utilizarea fontelor 

SR EN ISO 15156-2:2010 

SR EN ISO 15156-3:2004 

Industriile petrolului şi gazelor naturale. Materiale pentru utilizare în prezenţa H2S în producţia de petrol şi gaze naturale. Partea 3: Aliaje rezistente la fisurarea prin coroziune CRA (aliaje rezistente la coroziune) şi alte aliaje 

SR EN ISO 15156-3:2010 

SR EN ISO 15156-3:2004/AC:2006 

Industriile petrolului şi gazelor naturale. Materiale pentru utilizare în prezenţa H2S în producţia de petrol şi gaze naturale. Partea 3: Aliaje rezistente la fisurarea prin coroziune CRA (aliaje rezistente la coroziune) şi alte aliaje 

SR EN ISO 15156-3:2010 

SR EN ISO 4049:2002 

Stomatologie. Materiale pentru obturaţie, restaurare şi fixare, pe bază de polimeri 

SR EN ISO 4049:2010 

SR EN ISO 8612:2003 

Instrumente oftalmice. Tonometre 

SR EN ISO 8612:2010 

SR EN ISO 9241-4[1998/AC:2000]:2004/AC:2004 

Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 4: Cerinţe pentru tastaturi 

SR EN ISO 9241-4[1998/AC:2002]:2004/AC:2004 

SR ISO 10790:1998 

Măsurarea debitului fluidelor în conducte închise. Debitmetre masice cu efect Coriolis 

SR ISO 10790+A1:2010