STANDARDE ÎNLOCUITE ÎN LUNA AUGUST 2009

 

Indicativul standardului

Titlul standardului

Inlocuit prin

SR 13490:2004 

Măsurarea debitului de lichide în sisteme de curgere cu suprafaţă liberă. Canale de măsurare cu îngustare trapezoidală, dreptunghiulară, triunghiulară sau în U 

SR 13490:2009 

SR 13490:2004/C91:2006 

Măsurarea debitului de lichide în sisteme de curgere cu suprafaţă liberă. Canale de măsurare cu îngustare trapezoidală, dreptunghiulară, triunghiulară sau în U 

SR 13490:2009 

SR EN 1011-1:2001 

Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 1: Ghid general pentru sudarea cu arc electric 

SR EN 1011-1:2009 

SR EN 1011-1:2001/A1:2003 

Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 1: Ghid general pentru sudarea cu arc electric 

SR EN 1011-1:2009 

SR EN 1011-1:2001/A2:2004 

Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 1: Ghid general pentru sudarea cu arc electric 

SR EN 1011-1:2009 

SR EN 10152:2003 

Produse plate laminate la rece din oţel, zincate electrochimic, pentru formare la rece. Condiţii tehnice de livrare 

SR EN 10152:2009 

SR EN 10208-1:1999 

Ţevi de oţel pentru conducte destinate fluidelor combustibile. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi în clasa de prescripţii A 

SR EN 10208-1:2009 

SR EN 10208-2+AC:1998 

Ţevi de oţel pentru conducte destinate fluidelor combustibile. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi în clasa de prescripţii B 

SR EN 10208-2:2009 

SR EN 1092-3:2004/AC:2007 

Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 3: Flanşe de aliaje de cupru 

SR EN 1092-3:2004/AC:2008 

SR EN 1119:2001 

Sisteme de canalizare de materiale plastice. Elemente de legătura pentru ţevi şi fitinguri de materiale plastice termorigide armate cu sticlă (PAS). Metode de încercare a etanşeităţii şi a rezistenţei la deteriorare a elementelor de legătură flexibile şi a articulaţiilor reduse 

SR EN 1119:2009 

SR EN 12350-1:2003 

Încercare pe beton proaspăt. Partea 1: Eşantionare 

SR EN 12350-1:2009 

SR EN 12350-2:2003 

Încercare pe beton proaspăt. Partea 2: Încercare de tasare 

SR EN 12350-2:2009 

SR EN 12350-3:2003 

Încercare pe beton proaspăt. Partea 3: Încercare Vebe 

SR EN 12350-3:2009 

SR EN 12350-4:2002 

Încercare pe beton proaspăt. Partea 4: Grad de compactare 

SR EN 12350-4:2009 

SR EN 12350-5:2002 

Încercare pe beton proaspăt. Partea 5: Încercare cu masa de răspândire 

SR EN 12350-5:2009 

SR EN 12790:2003 

Articole de puericultura. Leagăne 

SR EN 12790:2009 

SR EN 12847:2003 

Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea tendinţei la decantare a emulsiilor de bitum 

SR EN 12847:2009 

SR EN 12848:2003 

Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea stabilităţii emulsiilor de bitum în amestec cu ciment 

SR EN 12848:2009 

SR EN 12849:2003 

Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea puterii de penetraţie a emulsiilor de bitum 

SR EN 12849:2009 

SR EN 12850:2003 

Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea pH-ului emulsiilor de bitum 

SR EN 12850:2009 

SR EN 12903:2003 

Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Cărbune activ pulbere 

SR EN 12903:2009 

SR EN 12907:2003 

Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Cărbune pirolizat 

SR EN 12907:2009 

SR EN 12915-1:2003 

Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Cărbune activ granulat. Partea 1: Cărbune activ granulat, proaspăt 

SR EN 12915-1:2009 

SR EN 12915-1:2003/AC:2006 

Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Cărbune activ granulat. Partea 1: Cărbune activ granulat, proaspăt 

SR EN 12915-1:2009 

SR EN 12915-2:2003 

Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Cărbune activ granulat. Partea 2: Cărbune activ granulat, regenerat 

SR EN 12915-2:2009 

SR EN 12915-2:2003/AC:2006 

Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Cărbune activ granulat. Partea 2: Cărbune activ granulat, regenerat 

SR EN 12915-2:2009 

SR EN 13075-1:2003 

Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea comportării la rupere. Partea 1: Determinarea indicelui de rupere a emulsiilor cationice de bitum, metoda filerului mineral 

SR EN 13075-1:2009 

SR EN 13075-2:2003 

Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea comportării la rupere. Partea 2: Determinarea duratei de amestecare a particulelor fine în emulsiile cationice de bitum 

SR EN 13075-2:2009 

SR EN 13103:2002 

Aplicaţii feroviare. Osii montate şi boghiuri. Osii - axe purtătoare. Metodă de proiectare 

SR EN 13103:2009 

SR EN 13104:2002 

Aplicaţii feroviare. Osii montate şi boghiuri. Osii - axe motoare. Metodă de proiectare 

SR EN 13104:2009 

SR EN 13260:2004 

Aplicaţii feroviare. Osii montate pe boghiuri. Osii montate. Cerinţe pentru produs 

SR EN 13260:2009 

SR EN 13261:2004 

Aplicaţii feroviare. Osii montate şi boghiuri. Osii-axe. Cerinţe pentru produs 

SR EN 13261:2009 

SR EN 13263-2:2005 

Silice ultra fină pentru beton. Partea 2: Evaluarea conformităţii  

SR EN 13263-2+A1:2009 

SR EN 13303:2004 

Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea pierderii de masă la încălzirea bitumurilor industriale 

SR EN 13303:2009 

SR EN 13304:2004 

Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadru pentru specificaţiile bitumurilor de oxidaţie 

SR EN 13304:2009 

SR EN 13305:2004 

Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadru pentru specificaţiile bitumurilor industriale dure 

SR EN 13305:2009 

SR EN 13752:2003 

Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Dioxid de mangan 

SR EN 13752:2009 

SR EN 13753:2003 

Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Alumină activată granulată 

SR EN 13753:2009 

SR EN 13754:2003 

Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Bentonită 

SR EN 13754:2009 

SR EN 1398:2003 

Platforme ajustabile 

SR EN 1398:2009 

SR EN 1398:2003/AC:2004 

Platforme ajustabile 

SR EN 1398:2009 

SR EN 1401-1:2003 

Sisteme de canalizare din materiale plastice îngropate pentru branşamente şi sisteme de evacuare fără presiune. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 1: Specificaţii pentru ţevi, fitinguri şi sistem 

SR EN 1401-1:2009 

SR EN 14279:2005 

Lemn stratificat (LVL). Definiţii şi clasificare 

SR EN 14279+A1:2009 

SR EN 1429:2003 

Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea reziduurilor prin cernerea emulsiilor bituminoase şi determinarea stabilităţii la depozitare prin cernere 

SR EN 1429:2009 

SR EN 1430:2004 

Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea polarităţii particulelor emulsiilor de bitum 

SR EN 1430:2009 

SR EN 1431:2003 

Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea prin distilare a liantului rezidual şi a distilatului uleios din emulsiile bituminoase 

SR EN 1431:2009 

SR EN 14382:2005 

Dispozitive de securitate pentru posturile şi instalaţiile de detentă-reglare a presiunii gazelor. Dispozitive de blocare pentru presiunile de serviciu până la 100 bar 

SR EN 14382+A1:2009 

SR EN 14419:2004 

Conducte pentru încălzire districtuală. Sisteme unite de conducte preizolate pentru reţele de apă caldă îngropate. Sisteme de supraveghere 

SR EN 14419:2009 

SR EN 1447:2003 

Sisteme de canalizare din materiale plastice. Ţevi din materiale plastice termorigide armate cu sticlă (TAS). Determinarea rezistenţei la presiune interioară pe termen lung 

SR EN 1447:2009 

SR EN 1463-1:1999 

Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Condiţii iniţiale de performanţă 

SR EN 1463-1:2009 

SR EN 1463-1:1999/A1:2004 

Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Condiţii iniţiale de performanţă 

SR EN 1463-1:2009 

SR EN 1591-1:2002 

Flanşe şi îmbinarea lor. Reguli de calcul ale îmbinărilor cu flanşe circulare cu garnitură de etanşare. Partea 1: Metodă de calcul 

SR EN 1591-1+A1:2009 

SR EN 1672-2:2005 

Maşini pentru industria alimentară. Noţiuni fundamentale. Partea 2: Cerinţe de igienă 

SR EN 1672-2+A1:2009 

SR EN 1852-1:1999 

Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru drenaj subteran şi canalizare fără presiune. Polipropilenă (PP). Partea 1: Specificaţii pentru ţevi, fitinguri şi sistem 

SR EN 1852-1:2009 

SR EN 1852-1:1999/A1:2003 

Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru drenaj subteran şi canalizare fără presiune. Polipropilenă (PP). Partea 1: Specificaţii pentru ţevi, fitinguri şi sistem 

SR EN 1852-1:2009 

SR EN 316:2003 

Plăci de fibre de lemn. Definiţie, clasificare şi simboluri 

SR EN 316:2009 

SR EN 437:2004 

Gaze de încercare. Presiuni de încercare. Categorii de aparate 

SR EN 437+A1:2009 

SR EN 489:2004 

Conducte pentru încălzire districtuală. Sisteme blocate de conducte preizolate pentru reţele îngropate de apă caldă. Îmbinare preizolată. Tub de serviciu de oţel, izolaţie termică de poliuretan şi tub de protecţie de polietilenă 

SR EN 489:2009 

SR EN 671-3:2002 

Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 3: Întreţinerea hidranţilor interiori echipaţi cu furtunuri semirigide şi a sistemelor echipate cu furtunuri plate 

SR EN 671-3:2009 

SR EN 671-3:2002/AC:2002 

Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 3: Întreţinerea hidranţilor interiori echipaţi cu furtunuri semirigide şi a sistemelor echipate cu furtunuri plate 

SR EN 671-3:2009 

SR EN 777-1:2002 

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem D, securitate 

SR EN 777-1:2009 

SR EN 777-1:2002/A1:2002 

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem D, securitate 

SR EN 777-1:2009 

SR EN 777-1:2002/A2:2002 

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem D, securitate 

SR EN 777-1:2009 

SR EN 777-1:2002/A3:2003 

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem D, securitate 

SR EN 777-1:2009 

SR EN 777-2:2002 

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 2: Sistem E, securitate 

SR EN 777-2:2009 

SR EN 777-2:2002/A1:2002 

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 2: Sistem E, securitate 

SR EN 777-2:2009 

SR EN 777-2:2002/A2:2002 

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 2: Sistem E, securitate 

SR EN 777-2:2009 

SR EN 777-2:2002/A3:2003 

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 2: Sistem E, securitate 

SR EN 777-2:2009 

SR EN 777-3:2002 

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 3: Sistem F, securitate 

SR EN 777-3:2009 

SR EN 777-3:2002/A1:2002 

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 3: Sistem F, securitate 

SR EN 777-3:2009 

SR EN 777-3:2002/A2:2002 

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 3: Sistem F, securitate 

SR EN 777-3:2009 

SR EN 777-3:2002/A3:2003 

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 3: Sistem F, securitate 

SR EN 777-3:2009 

SR EN 777-4:2001 

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 4: Sistem H, securitate 

SR EN 777-4:2009 

SR EN 777-4:2001/A1:2002 

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 4: Sistem H, securitate 

SR EN 777-4:2009 

SR EN 777-4:2001/A2:2002 

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 4: Sistem H, securitate 

SR EN 777-4:2009 

SR EN 777-4:2001/A3:2003 

Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 4: Sistem H, securitate 

SR EN 777-4:2009 

SR EN 899:2004 

Produse utilizate pentru tratarea apei destinate consumului uman. Acid sulfuric 

SR EN 899:2009 

SR EN 975-1:1998 

Cherestea. Clasificare după aspect a lemnului de foioase. Partea 1: Stejar şi fag 

SR EN 975-1:2009 

SR EN 975-1:1998/A1:2002 

Cherestea. Clasificare după aspect a lemnului de foioase. Partea 1: Stejar şi fag 

SR EN 975-1:2009 

SR EN ISO 15877-1:2004 

Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile de apă caldă şi rece. Policlorură de vinil clorurată (PVC-C). Partea 1: Generalităţi 

SR EN ISO 15877-1:2009 

SR EN ISO 15877-2:2004 

Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile de apă caldă şi rece. Policlorură de vinil clorurată (PVC-C). Partea 2: Ţevi 

SR EN ISO 15877-2:2009 

SR EN ISO 15877-3:2004 

Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile de apă caldă şi rece. Policlorură de vinil clorurată (PVC-C). Partea 3: Fitinguri 

SR EN ISO 15877-3:2009 

SR EN ISO 15877-5:2004 

Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile de apă caldă şi rece. Policlorură de vinil clorurată (PVC-C). Partea 5: Aptitudinea de utilizare a sistemului 

SR EN ISO 15877-5:2009 

SR EN ISO 16663-1:2004 

Plase de pescuit. Metode de încercare pentru determinarea dimensiunilor ochiului. Partea 1: Deschiderea ochiului 

SR EN ISO 16663-1:2009 

SR EN ISO 463:2006/AC:2008 

Specificaţii geometrice pentru produse. Mijloace de măsurare a lungimilor. Comparatoare mecanice cu cadran. Caracteristici constructive şi caracteristici metrologice 

SR EN ISO 463:2006/AC:2009 

SR EN ISO 8799:2000 

Agenţi activi de suprafaţă. Sulfaţi de alcooli şi alchilfenoli etoxilaţi. Determinarea conţinutului de substanţă nesulfatată 

SR EN ISO 8799:2009 

STAS 184/11-89 

Alcool etilic şi băuturi alcoolice. Determinarea dioxidului de sulf 

SR 184-11:2009 

STAS 184/12-70 

Alcool etilic şi băuturi alcoolice. Determinarea impurităţilor (determinarea Lange) 

SR 184-12:2009 

STAS 184/13-86 

Alcool etilic şi băuturi alcoolice. Determinarea acidului cianhidric 

SR 184-13:2009 

STAS 184/14-70 

Alcool etilic şi băuturi alcoolice. Identificarea extractului de aloe 

SR 184-14:2009 

STAS 184/15-89 

Alcool etilic şi băuturi alcoolice. Identificarea substanţelor iuţi 

SR 184-15:2009