BIROUL MĂRCI DE CONFORMITATE (ASRO BMC)

Biroul Mărci de Conformitate (ASRO BMC) acorda la cerere, în urma unui proces de certificare, marcile nationale de conformitate SR si SR-S.

Marca SR este destinata produselor conforme cu cerinţele din standardele romane de produs

Marca SR-S este destinata produselor conforme cu cerinţele standardelor române de securitate

Marcile SR/SR-S sunt proprietatea exclusiva a Asociatiei de Standardizare din România conform Legii nr. 355/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 39/1998 si sunt înregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.

Ce este un produs marcat SR / SR-S?

  • Sigla SR/SR-S aplicata pe un produs, pe ambalajul acestuia sau pe documentele însoţitoare, înseamna ca acel produs satisface caracteristicile (de dimensiune, securitate, rezistenta, aptitudini de utilizare, etc.) care sunt stabilite printr-un standard român (SR, SR EN, SR ISO, STAS, etc - conform  Catalogului Standardelor Romane in vigoare).
  • Produsele cu marca SR/SR-S sunt controlate de catre producator si de catre ASRO BMC, în calitate de organism independent.
  • Producatorul se angajeaza sa verifice în permanenta acele caracteristici ale produselor puse în vânzare care sunt certificate.
  • ASRO BMC controleaza în perioada de supraveghere performantele produselor marcate SR/SR-S, prin audituri la sediul producatorului si prin prelevarea de produse pentru verificare prin incercari de laborator.

Pentru informaţii privind acordarea mărcilor naţionale de conformitate SR /SR-S , vă puteţi adresa la:

Biroul Mărci de Conformitate (BMC)

Adresa

Str. Mendeleev nr. 21-25, Etaj 4, camera 412

Telefon

313 55 16

Fax

316 08 70; 316 77 28

E-mail

vasilica.habuc@asro.ro

Persoane de contact

Vasilica Hăbuc - Expert certificareUltima actualizare
: 8-jan-09