Informare CODEX - Alimentarius

Despre…

Denumirea Codex Alimentarius provine din limba latină şi se traduce prin legea produselor alimentare sau codul produselor alimentare.

Organizaţia are ca obiective:

  • Protejarea sănătăţii consumatorilor
  • Asigurarea unor practici loiale în cadrul comerţului cu produse alimentare
  • Armonizarea cerinţelor
  • Facilitarea comerţului internaţional

Codex Alimentarius elaborează:

  • standarde de calitate
  • standarde din domeniul sănătăţii şi al securităţii
  • standarde de nutriţie
  • metode de standardizare uniformă

Standardele pentru produse alimentare, liniile directoare şi alte recomandări elaborate de Codex Alimenatrius se bazează numai pe principiile unor analize şi dovezi ştiinţifice bine fundamentate ce implică un studiu aprofundat al tuturor informaţiilor relevante, pentru ca standardele respective să asigure calitatea şi securitatea produselor alimentare.

Lista standardelor şi a altor documente Codex este disponibilă la următoarea adresă:

http://www.codexalimentarius.net

Secretariatul Comisiei Codex Alimentarius
Food and Nutrition Division
Food and Agricultural Organization
Of the United Natiopn (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Rome, Italy
Fax: +39 (06) 5225.4593
Email: codex@fao.org

Elaborarea standardelor pentru domeniul alimentar este o responsabilitate comună.
Deoarece toate celelalte aspecte apar într-o măsură egală, opţiunea managementului riscului care asigură cel mai bun acces la produsele alimentare sigure şi hrănitoare este cea preferată.
Standardele nu trebuie să se constituie într-un obstacol în calea comerţului.
Acordurile TBT şi SPS introduc reguli noi în comerţul internaţional cu produse alimentare.
Calitatea produselor alimentare şi măsurile de securitate trebuie să aibă un scop legitim.


Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor

Serviciul de implementare reglementare standarde si calitatea alimentelor

Adresa: Bd-ul Carol, nr.24-26
Tel/Fax: 313 57 88, 314 40 20/int 394, 400, 315 23 64/int 394, 400Ultima actualizare
: 12-sep-07