Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii,

  grupate după ICS, oferite la abonament în 2004

  Domeniul                  01

  Grupa                        01.040

  Subgrupa                     01.040.03

  SR EN 13816:2003                                    Transport. Logistică şi servicii. Transport public de călători. Definirea

                                                            calităţii serviciului, obiective şi măsurare

  Subgrupa                     01.040.07

  SR EN 1659:2003                                     Sisteme de diagnostic in vitro. Mediu de cultura pentru microbiologie.

                                                            Termeni si definitii

  Subgrupa                     01.040.11

  SR EN ISO 9999:2003                                Mijloace ajutătoare tehnice pentru persoane cu dizabilităţi. Clasificare şi

                                                             terminologie

  Subgrupa                     01.040.13

  SR EN 13193:2003                                    Ambalaje. Ambalaje si mediu. Terminologie

  SR EN 132:2003                                       Aparate de protectie respiratorie. Definitii de termeni si pictograme

  SR EN 134:2003                                       Aparate de protectie respiratorie. Nomenclatorul componentelor

  SR EN 135:2003                                       Aparate de protectie respiratorie. Lista termenilor echivalenti

  SR EN 1868:2003                                     Echipament individual de protectie împotriva caderilor de la înaltime.

                                                            Lista termenilor echivalenti

  Subgrupa                     01.040.17

  SR EN ISO 8655-1:2003                              Aparate volumetrice cu piston. Partea 1: Definitii, conditii generale si

                                                            recomandari pentru utilizatori

  Subgrupa                     01.040.19

  SR EN 1330-10:2003                                 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 10: Termeni utilizaţi în

                                                            examinarea vizuală

  SR EN 1330-4:2003                                   Examinari nedistructive. Terminologie. Partea 4: Termeni utilizati la

                                                            examinarea cu ultrasunete

  Subgrupa                     01.040.23

  SR EN 736-2:2003                                    Aparate de robinetarie. Terminologie. Partea 2: Definirea

                                                            componentelor aparatelor de robinetarie

  Subgrupa                     01.040.25

  SR EN 1792:2003                                     Sudare. Listă multilingvă a termenilor din domeniul sudării şi al

                                                            procedeelor conexe

  Subgrupa                     01.040.27

  SR EN 255-1:2003                                    Climatizoare, grupuri de răcire pentru lichide şi pompe de căldură cu

                                                            compresor antrenat cu motor electric. Mod încălzire. Partea 1:

                                                            Termeni, definiţii şi notări

  SR EN 814-1:2003                                    Climatizoare şi pompe de căldură cu compresor antrenat cu motor

                                                            electric. Mod răcire. Partea 1: Termeni, definiţii şi notări

  SR ISO 2710-1:2003                                  Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Vocabular. Partea 1:

                                                            Termeni referitori la proiectarea şi funcţionarea motorului

  SR ISO 2710-2:2003                                  Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Vocabular. Partea 2:

                                                            Termeni referitori la mentenanţa motorului

  Monday, June 07, 2004                                                                                                       Page 1 of 91


  Subgrupa                     01.040.29

  SR EN 60276:2003                                    Definitii si termeni pentru perii de carbune, portperii, colectoare si inele

                                                             colectoare

  SR EN 60633:2003                                    Terminologie pentru transportul energiei în curent continuu la înaltă

                                                            tensiune (HVDC)

  SR EN 60674-1:2003                                 Specificaţie pentru folii din material plastic pentru utilizări electrice.

                                                            Partea 1: Definiţii şi prescripţii generale

  SR EN 60819-1:2003                                 Hârtii necelulozice pentru utilizări electrice. Partea 1: Definiţii şi

                                                            prescripţii generale

  Subgrupa                     01.040.31

  SR EN ISO 11145:2003                               Optică şi instrumente optice. Laseri şi echipamente pentru laseri.

                                                            Vocabular şi simboluri

  SR EN ISO 11990:2003                               Optică şi instrumente optice. Laseri şi echipamente asociate laserilor.

                                                            Determinarea rezistenţei la laser a tuburilor traheice

  Subgrupa                     01.040.55

  SR EN 13193:2003                                    Ambalaje. Ambalaje si mediu. Terminologie

  Subgrupa                     01.040.59

  SR EN ISO 4921:2003                                Tricotaje. Noţiuni de bază. Vocabular

  SR ISO 2076:2003                                    Materiale textile. Fibre chimice. Denumiri generice

  Subgrupa                     01.040.65

  SR EN 12944-2:2002/AC:2003                      Îngrăşăminte şi amendamente calcice şi/sau magneziene. Vocabular.

                                                            Partea 2: Termeni referitori la îngrăşăminte

  Subgrupa                     01.040.67

  SR EN 13188:2001/AC:2003                        Oţet. Produs fabricat din lichide de origine agricolă. Definiţii, prescripţii,

                                                             marcare

  Subgrupa                     01.040.77

  SR EN 10020:2003                                    Definirea si clasificarea marcilor de o?el

  SR EN 14057:2003                                    Plumb şi aliaje de plumb. Materiale recirculabile. Termeni şi definiţii

  Subgrupa                     01.040.79

  SR EN 13986:2003                                    Placi pe baza de lemn destinate constructiei. Caracteristici, evaluarea

                                                            conformitatii si marcare

  SR EN 300:2003                                       Placi de aochii sub?iri, lungi si orientate (OSB). Defini?ii, clasificare si

                                                            condi?ii

  SR EN 313-2:2003                                    Placaj. Clasificare şi terminologie. Partea 2: Terminologie

  SR EN 844-12:2003                                   Lemn rotund rotund şi cherestea. Terminologie. Partie 12: Termeni

                                                            suplimentari şi index general

  Subgrupa                     01.040.83

  SR EN ISO 472:2003                                  Materiale plastice. Vocabular

  Subgrupa                     01.040.85

  SR EN 643:2003                                       Hârtie şi carton. Lista europeană a sortimentelor standardizate de hârtii

                                                             şi cartoane recuperate

  Subgrupa                     01.040.87

  SR EN 13189:2001/AC:2003                        Acid acetic de calitate alimentară. Produs obţinut din lichide de origine

                                                            neagricolă. Definiţii, prescripţii, marcare

  Subgrupa                     01.040.91

  SR EN 12859:2003                                    Placi de ipsos. Definitii, conditii si metode de încercare

  SR EN 13888:2003                                    Mortare de rosturi pentru plăci şi dale ceramice. Definiţii şi specificaţii

  Monday, June 07, 2004                                                                                                       Page 2 of 91


  Subgrupa                     01.040.91

  SR EN 13986:2003                                    Placi pe baza de lemn destinate constructiei. Caracteristici, evaluarea

                                                            conformitatii si marcare

  SR EN 303-1:2003                                    Cazane de încalzit. Partea 1: Cazane echipate cu arzatoare cu tiraj

                                                            fortat. Terminologie, conditii generale, încercari si marcare

  SR EN 303-4:2003                                    Cazane de încălzit. Partea 4: Cazane echipate cu arzătoare cu tiraj

                                                            forţat. Cerinţe specifice pentru cazanele echipate cu arzătoare care

                                                            utilizează combustibili lichizi, cu o putere utilă de până la 70 kW şi o

                                                            presiune de lucru maximă de 3 bar. Terminologie, cerinţe speciale,

                                                            încercări şi marcare

  SR EN 459-1:2003                                    Var pentru constructii. Partea 1: Definitii, caracteristici si criterii de

                                                            conformitate

  SR EN 459-1:2003/AC:2003                         Var pentru construcţii. Partea 1: Definiţii, caracteristici şi criterii de

                                                            conformitate

  Grupa                        01.070

  Subgrupa                     01.070

  SR EN 13792:2003                                    Cod de culori pentru robinete şi vane utilizate în laboratoare

  SR EN 60073:2003                                    Principii fundamentale şi de securitate pentru interfaţa om-maşină,

                                                            marcare şi identificare. Principii de codificare pentru indicatoare şi

                                                            organe de comandă

  SR EN 60446:2003                                    Principii fundamentale şi de securitate pentru interfaţa om-maşină,

                                                            marcare şi identificare. Identificarea conductoarelor prin culoare sau

                                                            prin reper numeric

  Grupa                        01.080

  Subgrupa                     01.080.20

  SR EN 980:2003                                       Simboluri grafice utilizate pentru etichetarea dispozitivelor medicale

  SR EN 980:2003/A1:2003                            Simboluri grafice utilizate pentru etichetarea dispozitivelor medicale

  SR EN ISO 780:2003                                  Ambalaje. Simboluri grafice referitoare la manipularea mărfurilor

  Subgrupa                     01.080.30

  SR EN ISO 11145:2003                               Optică şi instrumente optice. Laseri şi echipamente pentru laseri.

                                                            Vocabular şi simboluri

  SR EN ISO 11990:2003                               Optică şi instrumente optice. Laseri şi echipamente asociate laserilor.

                                                            Determinarea rezistenţei la laser a tuburilor traheice

  Grupa                        01.110

  Subgrupa                     01.110

  SR EN 1041:2003                                     Informaţii furnizate de producători împreună cu dispozitivele medicale

  SR EN 13460:2003                                    Mentenanţă. Documente pentru mentenanţă

  Grupa                        01.140

  Subgrupa                     01.140.30

  SR EN ISO 2922:2003                                Acustică. Măsurarea zgomotului aerian emis de navele pentru navigaţie

                                                             pe apele interioare şi în porturi

  Domeniul                  03

  Grupa                        03.060

  Subgrupa                     03.060

  SR EN 1143-1:1997/AC:2003                       Unităţi de depozitare de securitate. Cerinţe, clasificare şi metode de

                                                            încercare pentru determinarea rezistenţei la efracţie. Partea 1: Seifuri,

                                                            uşi şi camere de tezaur

  Monday, June 07, 2004                                                                                                       Page 3 of 91


  Grupa                        03.100

  Subgrupa                     03.100.30

  SR EN 473:2003                                       Examinari nedistructive. Calificarea si certificarea personalului pentru

                                                            examinari nedistructive (END). Principii generale

  Grupa                        03.120

  Subgrupa                     03.120.10

  SR EN 13980:2003                                    Atmosfere potential explozive. Aplicarea sistemelor calitatii

  SR ISO/TR 10013:2003                               Linii directoare pentru documentatia sistemului de management al

                                                            calitatii

  Subgrupa                     03.120.20

  SR 13476-1:2003                                     Certificarea calificarii profesionale a întreprinderilor din constructii.

                                                            Partea 1: Cerinte generale pentru organismele de certificare

  SR 13476-2:2003                                     Certificarea calificarii profesionale a întreprinderilor din constructii.

                                                            Partea 2: Criterii pentru certificare

  SR CWA 14167-1:2003                              Cerinţe de securitate pentru sistemele de încredere care administrează

                                                             certificate pentru semnături electronice. Partea 1: Cerinţele securităţii

                                                            sistemului

  Grupa                        03.160

  Subgrupa                     03.160

  SR CWA 14167-2:2003                              Cerinţe de securitate pentru sistemele de încredere care administrează

                                                             certificate pentru semnături electronice. Partea 2: Modulul criptografic

                                                             pentru operaţiile de semnare ale CSP. Profilul de protecţie (MCSO-PP)

  SR CWA 14168:2003                                 Dispozitive securizate pentru crearea semnăturilor "EAL 4"

  SR CWA 14170:2003                                 Cerinţe de securitate pentru aplicaţiile de creare a semnăturilor

                                                            electronice

  SR CWA 14355:2003                                 Ghid pentru implementarea dispozitivelor de creare a semnăturile

                                                            securizate

  Grupa                        03.220

  Subgrupa                     03.220.50

  SR EN ISO 2873:2003                                Ambalaje. Ambalaje de transport complete şi pline şi sarcini unitare.

                                                            Încercare la presiune joasă

  Domeniul                  07

  Grupa                        07.100

  Subgrupa                     07.100.10

  SR EN 12322:2003                                    Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro. Medii de cultura pentru

                                                            microbiologie. Criterii de performanta pentru medii de cultura

  Subgrupa                     07.100.30

  SR EN ISO 4833:2003                                Microbiologia produselor alimentare si nutreturilor. Metoda orizontala

                                                            pentru enumerarea microorganismelor. Tehnica de numarare a

                                                            coloniilor la 30 grade C

  SR EN ISO 6579:2003                                Microbiologia produselor alimentare si furajere. Metoda orizontala

                                                            pentru detectarea bacteriilor din genul Salmonella

  SR EN ISO 6888-3:2003                              Microbiologia produselor alimentare si nutre?urilor. Metoda orizontala

                                                            pentru enumerarea stafilococilor coagulazo-pozitivi (stafilococcus

                                                            aureus si alte specii). Partea 3: Detec?ie si tehnica pentru numere mici

  SR EN ISO 7932:2003                                Microbiologie. Ghid general pentru enumerarea Bacillus cereus. Tehnica

                                                             de numărare a coloniilor la 30 grade C

  Monday, June 07, 2004                                                                                                       Page 4 of 91


  Domeniul                  11

  Grupa                        11.020

  Subgrupa                     11.020

  SR EN ISO 10993-2:2003                            Evaluarea biologica a dispozitivelor medicale. Partea 2: Conditii pentru

                                                            protectia animalelor

  Grupa                        11.040

  Subgrupa                     11.040

  SR EN 60601-2-16:2003                             Aparate electromedicale. Partea 2-16: Cerinţe particulare de securitate

                                                            pentru aparate de homodializă, hemodiafiltrare şi hemofiltrare

  Subgrupa                     11.040.01

  SR EN 60601-1-1:2003                               Aparate electromedicale. Partea 1-1: Cerinte generale de securitate.

                                                            Standard colateral: Cerinte de securitate pentru sisteme

  SR EN 61496-1:2003                                 Securitatea maşinilor. Echipamente de protecţie electrosensibile.

                                                            Partea 1: Cerinţe generale şi încercări

  SR EN ISO 10993-1:2003                            Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 1: Evaluare şi

                                                            testare

  SR EN ISO 14971:2003                               Dispozitive medicale. Aplicarea gestiunii riscului la dispozitive medicale

  SR EN ISO 14971:2003/A1:2003                    Dispozitive medicale. Aplicarea gestiunii riscului la dispozitive

                                                            medicale. Amendamentul 1: Justificarea cerinţelor

  Subgrupa                     11.040.10

  SR EN 12181:2003                                    Canule orofaringiene

  SR EN 13544-2:2003                                 Echipament pentru terapie respiratorie. Partea 2: Tuburi şi conectoare

  SR EN 1733:2003                                     Sonde de aspiraţie pentru căi respiratorii

  Subgrupa                     11.040.20

  SR EN 12439:2003                                    Sonde rectale sterile de unică utilizare

  SR EN 1615:2003                                     Catetere şi seturi de alimentare enterală de unică utilizare şi

                                                            conectoarele lor

  SR EN 1616:2003                                     Sonde urinare sterile de unică utilizare

  SR EN 1616:2003/A1:2003                          Sonde urinare sterile de unică utilizare

  SR EN 1617:2003                                     Sonde de drenaj sterile şi dispozitive accesorii de unică utilizare

  SR EN 1618:2003                                     Catetere altele decât catetere intravasculare. Metode de încercare

                                                            pentru proprietăţile comune

  SR EN 1707:2003                                     Asamblări conice 6% (Luer) pentru seringi, ace şi alte echipamente

                                                            medicale de precizie. Asamblări de blocare

  SR EN 1733:2003                                     Sonde de aspiraţie pentru căi respiratorii

  SR EN 20594-1:2003                                 Asamblări conice 6% (Luer) pentru seringi şi ace şi pentru alte aparate

                                                            de uz medical. Partea 1: Condiţii generale

  SR EN 20594-1:2003/AC:2003                      Asamblări conice 6% (Luer) pentru seringi şi ace şi pentru aparate de

                                                            uz medical. Partea 1: Cerinţe generale

  SR EN 27740:2003                                    Instrumente chirurgicale, bisturie cu lame detaşabile, dimensiuni pentru

                                                             fitinguri

  SR EN 60601-2-16:2003                             Aparate electromedicale. Partea 2-16: Cerinţe particulare de securitate

                                                            pentru aparate de homodializă, hemodiafiltrare şi hemofiltrare

  SR EN ISO 10555-2:2003                            Catetere intravasculare sterile, de unica utilizare. Partea 2: Catetere

                                                            pentru angiografie

  SR EN ISO 10555-2:2003/AC:2003                 Catetere intravasculare sterile, de unica utilizare. Partea 2: Catetere

                                                            pentru angiografie

  SR EN ISO 10555-3:2003                            Catetere intravasculare sterile de unica utilizare. Partea 3: Catetere

                                                            pentru vene centrale

  Monday, June 07, 2004                                                                                                       Page 5 of 91


  Subgrupa                     11.040.20

  SR EN ISO 10555-3:2003/AC:2003                 Catetere intravasculare sterile, de unică utilizare. Partea 3: Catetere

                                                            pentru vene centrale

  SR EN ISO 10555-4:2002/AC:2003                 Catetere intravasculare sterile, de unică utilizare. Partea 4: Catetere

                                                            cu balon de dilatare

  SR EN ISO 11070:2003                               Elemente de introducere pentru catetere intravasculare sterile, de

                                                            unica utilizare

  SR EN ISO 9626:2003                                Tuburi de ace din oţel inoxidabil pentru fabricarea de dispozitive

                                                            medicale

  Subgrupa                     11.040.50

  SR EN 60601-2-22:2003                             Aparate electromedicale. Partea 2: Cerinţe particulare de securitate

                                                            pentru aparate de diagnostic şi de tratament cu laser

  SR EN 60601-2-27:2003                             Aparate electromedicale. Partea 2-27: Cerinţe particulare de securitate

                                                            pentru aparate de monitorizare electrocardiografică

  SR EN 60601-2-28:2003                             Aparate electromedicale. Partea 2-28: Cerinţe particulare de securitate

                                                            pentru ansambluri cu surse de radiaţii X şi cu tuburi de radiaţii X pentru

                                                            diagnostic medical

  SR EN 60976:2003                                    Aparate electromedicale. Acceleratoare medicale de electroni.

                                                            Caracteristici functionale

  SR EN 60976:2003/A1:2003                         Aparate electromedicale. Acceleratoare medicale de electroni.

                                                            Caracteristici functionale

  SR EN 61223-3-4:2003                               Încercări de evaluare şi de rutină în serviciile de imagistică medicală.

                                                            Partea 3-4: Încercări de recepţie. Performanţa imagistică în aparatura

                                                            dentară cu radiaţii X

  Subgrupa                     11.040.60

  SR EN 60601-2-22:2003                             Aparate electromedicale. Partea 2: Cerinţe particulare de securitate

                                                            pentru aparate de diagnostic şi de tratament cu laser

  Subgrupa                     11.040.70

  SR EN 14139:2003                                    Optică oftalmică. Specificaţii pentru ochelari gata montaţi

  SR EN ISO 13696:2003                               Optică şi aparate optice. Metode de încercare a radiaţiei difuzate de

                                                            componentele optice

  SR EN ISO 14534:2003                               Optică oftalmică. Lentile de contact şi produse pentru întreţinerea

                                                            lentilelor de contact. Cerinţe fundamentale

  SR EN ISO 14889:2003                               Optica oftalmica. Lentile de ochelari. Cerin?e fundamentale pentru

                                                            lentilele finisate, nedebordate pe contur

  SR EN ISO 15254:2003                               Optică şi instrumente oftalmice. Aparate opto-electronice pentru

                                                            intensificarea vederii slabe

  SR EN ISO 7998:2003                                Optica si instrumente optice. Rame de ochelari. Vocabular si liste cu

                                                            termeni echivalenti

  SR EN ISO 8596:2003                                Optică oftalmică. Verificarea acuităţii vizuale. Optotip standard şi

                                                            prezentarea sa

  SR EN ISO 8597:2003                                Optică şi instrumente optice. Verificarea acuităţii vizuale. Metodă de

                                                            corelare a optotipurilor

  Grupa                        11.060

  Subgrupa                     11.060.20

  SR EN ISO 3823-1:2003                              Instrumente dentare rotative. Freze. Partea 1: Freze de oţel şi de

                                                            carborund

  Grupa                        11.080

  Subgrupa                     11.080

  SR EN 552:2001/A1:2003                            Sterilizarea dispozitivelor medicale. Validare şi control de rutină pentru

                                                            sterilizare prin iradiere

  SR EN 867-3:2003/AC:2003                         Sisteme nebiologice pentru utilizarea în sterilizatoare. Partea 3:

                                                            Specificaţie pentru indicatori Clasa B utilizaţi în testul Bowie şi Dick

  Monday, June 07, 2004                                                                                                       Page 6 of 91


  Subgrupa                     11.080

  SR EN ISO 14160:2003                               Sterilizarea dispozitivelor medicale de unică utilizare cu conţinut de

                                                            materiale de origine animală. Validare şi control de rutină a sterilizării

                                                            prin agenţi de sterilizare chimici lichizi

  Subgrupa                     11.080.01

  SR EN 285:2003                                       Sterilizare. Sterilizare cu abur. Sterilizatoare mari

  SR EN 552:2001/A2:2003                            Sterilizarea dispozitivelor medicale. Validare şi control de rutină pentru

                                                            sterilizarea prin iradiere

  SR EN 554:2003                                       Sterilizarea dispozitivelor medicale. Validare şi control de rutină pentru

                                                            sterilizarea cu căldură umedă

  SR EN 867-2:2003                                    Sisteme nebiologice pentru utilizare în sterilizatoare. Partea 2:

                                                            Indicatori de proces (Clasa A)

  SR EN 867-3:2003                                    Sisteme nebiologice destinate utilizării în sterilizatoare. Partea 3:

                                                            Specificaţie pentru indicatorii de Clasă B utilizaţi în testul Bowie şi Dick

  SR EN 868-1:2003                                    Materiale şi sisteme de ambalare pentru dispozitivele medicale care

                                                            urmează a fi sterilizate

  Grupa                        11.100

  Subgrupa                     11.100

  SR EN 12286:2003                                    Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro. Măsurarea cantităţilor

                                                            în probele de origine biologică. Prezentarea procedurilor de măsurare

                                                            de referinţă

  SR EN 12286:2003/A1:2003                         Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro. Măsurarea cantităţilor

                                                            în probele de origine biologică. Prezentarea procedurilor de măsurare

                                                            de referinţă

  SR EN 12287:2003                                    Dispozitive medicale de diagnostic in vitro. Măsurarea mărimilor în

                                                            eşantionare de origine biologică. Descrierea materialelor de referinţă

  SR EN 13641:2003                                    Eliminarea sau reducerea riscului de infecţie asociat reactivilor de

                                                            diagnostic in vitro

  SR EN 1658:2003                                     Cerinţe pentru marcarea instrumentelor de diagnostic in vitro

  Grupa                        11.120

  Subgrupa                     11.120.10

  SR EN ISO 10993-1:2003                            Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 1: Evaluare şi

                                                            testare

  Grupa                        11.140

  Subgrupa                     11.140

  SR EN 13795-1:2003                                 Câmpuri chirurgicale, halate şi costume filtru utilizate ca dispozitive

                                                            medicale pentru pacienţi, personal medical şi ca echipament. Partea 1:

                                                             Cerinţe generale pentru producători, prelucrători şi produse

  SR EN 455-2:2003                                    Manusi medicale de unica utilizare. Partea 2: Cerinte si metode de

                                                            încercare a proprietatilor fizice

  SR EN 60601-2-35:2003                             Aparate electromedicale. Partea 2-35: Cerinţe particulare de securitate

                                                            pentru paturi, perne şi saltele destinate încălzirii pacienţilor în utilizări

                                                            medicale

  SR ENV 14237:2003                                  Produse textile utilizate în sistemul sănătăţii

  Grupa                        11.180

  Subgrupa                     11.180

  SR EN 12523:2003                                    Proteze şi orteze externe pentru membre. Cerinţe şi metode de

                                                            încercare

  Monday, June 07, 2004                                                                                                       Page 7 of 91


  Domeniul                  13

  Grupa                        13.030

  Subgrupa                     13.030.10

  SR EN 12457-1:2003                                 Caracterizarea deseurilor. Levigare. Test de verificare a conformitatii

                                                            pentru levigarea deseurilor granulare si a namolurilor. Partea 1: Test cu

                                                             o etapa pe sarja la un raport lichid - solid de 2 l/kg pentru materiale cu

                                                             continut ridicat de solid oi cu dimensiunea particulei sub 4 mm (fara

                                                            sau cu reducerea dimensiunii)

  SR EN 12457-2:2003                                 Caracterizarea deseurilor. Levigare. Test de verificare a conformitatii

                                                            pentru levigarea deseurilor granulare si a namolurilor. Partea 2: Test cu

                                                             o etapa pe oarja la raportul lichid - solid de 10 l/Kg pentru materiale cu

                                                             dimensiunea particulei sub 4 mm (fara sau cu reducerea dimensiunii)

  SR EN 12457-3:2003                                 Caracterizarea deseurilor. Levigare. Test de verificare a conformitatii

                                                            pentru levigarea deseurilor granulare si a namolurilor.  Partea 3: Test

                                                            cu doua etape pe oarja la raportul lichid - solid de 2 l/Kg oi de 8 l/Kg

                                                            pentru materialele cu con?inut înalt de solid oi cu dimensiunea

                                                            particulei sub 4 mm (fara sau cu reducerea dimensiunii)

  SR EN 12457-4:2003                                 Caracterizarea deseurilor. Levigare. Test de verificare a conformitatii

                                                            pentru levigarea deseurilor granulare si a namolurilor.  Partea 4: Test

                                                            cu o etapa pe oarja la raportul lichid - solid de 10 l/Kg pentru materiale

                                                            cu dimensiunea particulei sub 10 mm (fara sau cu reducerea

  Subgrupa                     13.030.20

  SR EN 12457-1:2003                                 Caracterizarea deseurilor. Levigare. Test de verificare a conformitatii

                                                            pentru levigarea deseurilor granulare si a namolurilor. Partea 1: Test cu

                                                             o etapa pe sarja la un raport lichid - solid de 2 l/kg pentru materiale cu

                                                             continut ridicat de solid oi cu dimensiunea particulei sub 4 mm (fara

                                                            sau cu reducerea dimensiunii)

  SR EN 12457-2:2003                                 Caracterizarea deseurilor. Levigare. Test de verificare a conformitatii

                                                            pentru levigarea deseurilor granulare si a namolurilor. Partea 2: Test cu

                                                             o etapa pe oarja la raportul lichid - solid de 10 l/Kg pentru materiale cu

                                                             dimensiunea particulei sub 4 mm (fara sau cu reducerea dimensiunii)

  SR EN 12457-3:2003                                 Caracterizarea deseurilor. Levigare. Test de verificare a conformitatii

                                                            pentru levigarea deseurilor granulare si a namolurilor.  Partea 3: Test

                                                            cu doua etape pe oarja la raportul lichid - solid de 2 l/Kg oi de 8 l/Kg

                                                            pentru materialele cu con?inut înalt de solid oi cu dimensiunea

                                                            particulei sub 4 mm (fara sau cu reducerea dimensiunii)

  SR EN 12457-4:2003                                 Caracterizarea deseurilor. Levigare. Test de verificare a conformitatii

                                                            pentru levigarea deseurilor granulare si a namolurilor.  Partea 4: Test

                                                            cu o etapa pe oarja la raportul lichid - solid de 10 l/Kg pentru materiale

                                                            cu dimensiunea particulei sub 10 mm (fara sau cu reducerea

  Subgrupa                     13.030.40

  SR EN 13656:2003                                    Caracterizarea deseurilor. Dezagregarea prin microunde cu amestec de

                                                             acizi fluorhidric (HF), azotic (HNO3) si clorhidric (HCI) pentru

                                                            determinarea ulterioara a elementelor

  SR EN 13657:2003                                    Caracterizarea deseurilor. Dezagregarea pentru determinarea ulterioara

                                                            a elementelor solubile în apa regala

  Subgrupa                     13.030.50

  SR EN 13430:2003                                    Ambalaje. Cerinte referitoare la ambalajele valorificabile prin reciclarea

                                                             materialelor

  SR EN 13920-1:2003                                 Aluminiu si aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 1: Conditii

                                                            generale, prelevare si încercari

  SR EN 13920-10:2003                                Aluminiu si aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 10:

                                                            Material recirculabil provenit de la cutii uzate de aluminiu, pentru bauturi

  SR EN 13920-11:2003                                Aluminiu si aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 11:

                                                            Material recirculabil provenit de la radiatoare de aluminiu-cupru

  SR EN 13920-12:2003                                Aluminiu si aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 12:

                                                            Strunjituri provenite de la o singura marca de aliaj

  SR EN 13920-13:2003                                Aluminiu si aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 13:

                                                            Strunjituri amestecate provenite de la doua sau mai multe marci de

  Monday, June 07, 2004                                                                                                       Page 8 of 91


  Subgrupa                     13.030.50

  SR EN 13920-14:2003                                Aluminiu si aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 14:

                                                            Material recirculabil provenit de la ambalaje uzate de aluminiu

  SR EN 13920-15:2003                                Aluminiu si aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 15:

                                                            Material recirculabil de aluminiu provenit de la ambalaje uzate de

                                                            aluminiu, obtinut prin îndepartarea acoperirilor

  SR EN 13920-16:2003                                Aluminiu si aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 16:

                                                            Material recirculabil provenit de la zguri, cruste de solidificare, stropi de

                                                             turnare oi bucati metalice

  SR EN 13920-2:2003                                 Aluminiu si aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 2: Material

                                                            recirculabil de aluminiu nealiat

  SR EN 13920-3:2003                                 Aluminiu si aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 3: Material

                                                            recirculabil provenit de la sârme oi cabluri

  SR EN 13920-4:2003                                 Aluminiu si aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 4: Material

                                                            recirculabil provenit de la o singura marca de aliaj deformabil

  SR EN 13920-5:2003                                 Aluminiu si aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 5: Material

                                                            recirculabil provenit de la doua sau mai multe marci de aliaje

                                                            deformabile din aceeaoi serie

  SR EN 13920-6:2003                                 Aluminiu si aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 6: Material

                                                            recirculabil provenit de la doua sau mai multe marci de aliaje

  SR EN 13920-7:2003                                 Aluminiu si aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 7: Material

                                                            recirculabil provenit de la piese turnate

  SR EN 13920-8:2003                                 Aluminiu si aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 8: Material

                                                            recirculabil constituit din materiale neferoase rezultate de la opera?iile

                                                            de marun?ire, destinat proceselor de recuperare a aluminiului

  SR EN 13920-9:2003                                 Aluminiu si aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 9: Material

                                                            recirculabil provenit de la procesele de recuperare a aluminiului din

                                                            materiale neferoase maruntite

  Subgrupa                     13.030.99

  SR EN 13427:2003                                    Ambalaje. Cerinte referitoare la utilizarea standardelor în domeniul

                                                            ambalajelor si deseurilor de ambalaje

  SR EN 13428:2003                                    Ambalaje. Cerinte specifice fabricarii si compozitiei. Prevenire prin

                                                            reducerea la sursa

  SR EN 13431:2003                                    Ambalaje. Cerinte referitoare la ambalajele valorificabile energetic,

                                                            inclusiv specificarea puterii calorifice inferioare minime

  Grupa                        13.040

  Subgrupa                     13.040.01

  SR EN ISO 14956:2003                               Calitatea aerului. Evaluarea aplicabilităţii unei proceduri de măsurare

                                                            prin comparare cu o incertitudine de măsurare cerută

  Subgrupa                     13.040.20

  SR EN 13528-1:2003                                 Calitatea aerului înconjurator. Prelevatoare prin difuzie pentru

                                                            determinarea concentra?iilor de gaze oi vapori. Cerin?e oi metode de

                                                            încercare. Partea 1: Cerin?e generale

  SR EN 13528-2:2003                                 Calitatea aerului înconjurator. Prelevatoare prin difuzie pentru

                                                            determinarea concetra?iilor de gaze oi vapori. Cerin?e oi metode de

                                                            încercare. Partea 2: Cerin?e specifice oi metode de încercare

  Subgrupa                     13.040.30

  SR EN 13890:2003                                    Atmosfera locului de munca. Proceduri de masurare a metalelor oi

                                                            metaloizilor din particule în suspensie. Cerin?e oi metode de încercare

  SR EN 14031:2003                                    Atmosfera locului de munca. Determinarea endotoxinelor în suspensie

                                                            în aer

  SR EN 14042:2003                                    Atmosfera locului de munca. Ghid pentru aplicarea oi utilizarea

                                                            procedurilor de evaluare a expunerii la agen?i chimici oi biologici

  SR EN 45544-2:2003                                 Atmosfere la locul de munca. Aparatura electrica utilizate pentru

                                                            detectarea directa a vaporilor oi a gazelor toxice oi masurarea directa a

                                                             concentra?iei acestora. Partea 2: Cerin?e de performan?a pentru

                                                            aparatele utilizate pentru masurare concentra?iilor

  Monday, June 07, 2004                                                                                                       Page 9 of 91


  Subgrupa                     13.040.30

  SR EN 45544-3:2003                                 Atmosfere la locul de munca. Aparatura electrica utilizata pentru

                                                            detectarea directa a vaporilor oi a gazelor toxice oi masurarea directa a

                                                             concentra?iei acestora. Partea 3: Cerin?e de performan?a pentru

                                                            aparatele utilizate pentru masurarea concentra?iilor mult peste valorile

                                                            limita

  Subgrupa                     13.040.50

  SR EN ISO 8178-5:2003                              Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă  Măsurarea emisiilor

                                                            din gazele de evacuare Partea 5: Combustibili utilizaţi la încercare

  SR ISO 8178-7:2003                                  Motoare cu ardere interna cu miocare alternativa. Masurarea emisiilor

                                                            din gazele de evacuare. Partea 7: Identificarea familiei de motoare

  SR ISO 8178-8:2003                                  Motoare cu ardere interna cu miocare alternativa. Masurarea emisiilor

                                                            din gazele de evacuare. Partea 8: Identificarea grupei de motoare

  SR ISO 8178-9:2003                                  Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor

                                                            din gazele de evacuare. Partea 9: Cicluri şi proceduri de încercare

                                                            pentru măsurarea pe standul de încercare a emisiilor de fum din gazele

                                                             de evacuare la motoarele cu ardere internă cu mişcare alternativă cu

                                                            aprindere prin comprimare care funcţionează în regim tranzitoriu

  SR ISO 8528-10:2003                                Grupuri electrogene de curent alternativ antrenate de motoare cu

                                                            ardere internă cu mişcare alternativă. Partea 10: Măsurarea zgomotului

                                                             aerian prin metoda suprafeţei înfăşurătoare

  Grupa                        13.060

  Subgrupa                     13.060.01

  SR ISO 10708:2003                                   Calitatea apei. Evaluarea în mediu apos a biodegradabilităţii aerobe

                                                            ultime a compuşilor organici. Determinarea consumului biochimic de

                                                            oxigen prin testul difazic în sticlă închisă.

  SR ISO 9562:2003                                    Calitatea apei. Determinarea compuşilor organohalogenaţi adsorbabili

                                                            pe cărbune activ (AOX)

  Subgrupa                     13.060.10

  SR EN ISO 8689-1:2003                              Calitatea apei. Clasificarea biologică a râurilor. Partea 1: Ghid pentru

                                                            interpretarea datelor biologice de calitate obţinute din studierea

                                                            macronevertebratelor bentonice

  SR EN ISO 8689-2:2003                              Calitatea apei. Clasificarea biologică a râurilor. Partea 2: Ghid pentru

                                                            prezentarea  datelor biologice de calitate obţinute din studierea

                                                            macronevertebratelor bentonice

  Subgrupa                     13.060.30

  SR EN 12255-13:2003                                Staţii de epurare. Partea 13: Epurare chimică. Epurarea apelor uzate

                                                            prin precipitare/floculare

  Subgrupa                     13.060.50

  SR EN 903:2003                                       Calitatea apei. Determinarea agentilor de suprafata anionici prin

                                                            masurarea indicelui de albastru de metilen MBAS

  SR EN ISO 14403:2003                               CALITATEA APEI. Determinarea cianurilor totale si a cianurilor libere

                                                            prin analiza în flux continuu

  SR EN ISO 15587-1:2003                            Calitatea apei. Mineralizare pentru determinarea unor elemente din apă.

                                                             Partea 1: Mineralizare cu apă regală

  SR EN ISO 15587-2:2003                            Calitatea apei. Mineralizare pentru determinarea unor elemente din apă.

                                                             Partea 2: Mineralizare cu acid azotic

  SR EN ISO 15913:2003                               Calitatea apei. Determinarea anumitor erbicide fenoxialcanoice,

                                                            inclusiv bentazone şi hidroxibenzonitrili, prin cromatografie în fază

                                                            gazoasă şi spectrometrie de masă după extracţie în fază solidă şi

  Subgrupa                     13.060.70

  SR ISO 14593:2003                                   Calitatea apei. Evaluarea în mediu apos a biodegradabilităţii aerobe

                                                            ultime a compuşilor organici. Metodă prin analiza carbonului anorganic

                                                            în vase închise ermetic (Încercare cu CO2 în spaţiul superior)

  Monday, June 07, 2004                                                                                                      Page 10 of 91


  Grupa                        13.110

  Subgrupa                     13.110

  SR EN 1005-1:2003                                   Securitatea masinilor. Performanta fizica umana. Partea 1: Termeni si

                                                            definitii

  SR EN 1005-3:2003                                   Securitatea masinilor. Performanta fizica umana. Partea 3: Limite de

                                                            forte recomandate pentru utilizarea masinilor

  SR EN 1127-1:2003                                   Atmosfere explozive Prevenirea si protectia la explozii. Partea 1:

                                                            Concepte fundamentale si metodologie

  SR EN 1760-2:2003                                   Securitatea masinilor. Dispozitive de protectie sensibile la presiune.

                                                            Partea 2: Principii generale pentru proiectarea si încercarea muchiilor si

                                                             barelor sensibile la presiune

  SR EN 614-2:2003                                    Securitatea maşinilor. Principii ergonomice de proiectare. Partea 2:

                                                            Interacţiuni între proiectarea maşinilor şi a sarcinilor de muncă

  SR EN 894-3:2003                                    Securitatea masinilor. Cerinte ergonomice de proiectare a surselor de

                                                            informatii si a organelor de comanda. Partea 3: Organe de comanda

  SR EN ISO 14738:2003                               Securitatea maşinilor. Cerinţe antropometrice pentru proiectarea

                                                            poziţiilor de lucru la maşini

  Grupa                        13.120

  Subgrupa                     13.120

  SR EN 1834-2:2003                                   Motoare cu ardere interna cu miscare alternativa. Cerinte de securitate

                                                             pentru proiectarea si constructia motoarelor pentru utilizarea în

                                                            atmosfere potential explozive. Partea 2: Motoare din grupa I pentru

                                                            utilizare în medii de lucru subterane susceptibile de a contine gaz de

                                                            mina si/sau praf combustibil

  SR EN 1834-3:2003                                   Motoare cu ardere interna cu miscare alternativa. Cerinte de securitate

                                                             pentru proiectarea si constructia motoarelor pentru utilizare în

                                                            atmosfere potential explozive. Partea 3: Motoare din grupa II pentru

                                                            utilizare în atmosfere cu praf inflamabil

  SR EN 60335-2-6:2002/A1:2003                    Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare.

                                                            Partea 2: Prescrip?ii particulare pentru maoini de gatit, plite, cuptoare

                                                            si aparate similare electrice sta?ionare

  Grupa                        13.140

  Subgrupa                     13.140

  SR EN ISO 7029:2003                                Acustică. Distribuţia statistică a pragurilor de audibilitate în funcţie de

                                                            vârstă

  Grupa                        13.160

  Subgrupa                     13.160

  SR EN 1032:2003                                     Vibratii mecanice. Încercarea masinilor mobile pentru determinarea

                                                            valorilor emisiei vibratiilor transmise corpului. Generalitati

  SR EN 1032:2003/A1:2003                          Vibratii mecanice. Încercarea masinilor mobile pentru determinarea

                                                            valorilor emisiei vibratiilor transmise corpului. Generalitati

  SR EN 28662-2:2001/A1:2003                      Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibraţiilor pe mâner.

                                                            Partea 2: Ciocane de dăltuit şi ciocane de nituit

  SR EN 30326-1:2003                                 Vibratii mecanice. Metoda de laborator pentru evaluarea vibratiilor

                                                            scaunului de vehicul. Partea 1: Cerinte de baza

  SR EN ISO 13753:2003                               Vibraţii şi şocuri mecanice. Vibraţii mână-braţ. Metodă de măsurare a

                                                            factorului de transmitere a vibraţiilor pentru materialele elastice

                                                            solicitate de sistemul mână-braţ

  SR EN ISO 5349-1:2003                              Vibraţii mecanice. Măsurarea şi evaluarea expunerii umane la vibraţii

                                                            transmise prin mână. Partea 1: Cerinţe generale

  SR EN ISO 5349-2:2003                              Vibraţii mecanice. Măsurarea şi evaluarea expunerii umane la vibraţii

                                                            transmise prin mână. Partea 2: Indicaţii practice pentru măsurarea la

                                                            locul de muncă

  SR EN ISO 8662-10:2003/AC:2003                 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibraţiilor pe mâner.

                                                            Partea 10: Unelte tip foarfecă şi unelte de ştanţat

  Monday, June 07, 2004                                                                                                      Page 11 of 91


  Subgrupa                     13.160

  SR EN ISO 8662-12:2003                            Unelte manuale portabile cu motor. Masurarea vibratiilor pe mâner.

                                                            Partea 12: Unelte tip ferastrau si unelte de pilit cu miscare alternativa

                                                            si unelte tip ferastrau cu miscare oscilanta sau de rotatie

  SR EN ISO 8662-13:2003                            Unelte manuale portabile cu motor. Masurarea vibratiilor pe mâner.

                                                            Partea 13: Unelte de polizat pentru matriterie

  SR EN ISO 8662-13:2003/AC:2003                 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibraţiilor pe mâner.

                                                            Partea 13: Unelte de polizat pentru matriţerie

  SR EN ISO 8662-14:2003                            Unelte manuale portabile cu motor. Masurarea vibratiilor pe mâner.

                                                            Partea 14: Unelte pentru prelucrarea pietrei si unelte de curatat cu ace

  SR EN ISO 8662-9:2003                              Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibraţiilor pe mâner.

                                                            Partea 9: Unelte de tasat

  SR ENV 28041:1999/A1:2003                       Răspunsul uman la vibraţii. Aparate de măsurat

  Grupa                        13.180

  Subgrupa                     13.180

  SR EN 1005-1:2003                                   Securitatea masinilor. Performanta fizica umana. Partea 1: Termeni si

                                                            definitii

  SR EN 1005-3:2003                                   Securitatea masinilor. Performanta fizica umana. Partea 3: Limite de

                                                            forte recomandate pentru utilizarea masinilor

  SR EN 13202:2003                                    Ergonomia ambiantelor termice. Temperaturi ale suprafetelor fierbinti

                                                            care pot fi atinse. Linii directoare pentru stabilirea valorilor limita ale

                                                            temperaturii suprafetei în standardele de produs cu ajutorul EN 563

  SR EN 614-2:2003                                    Securitatea maşinilor. Principii ergonomice de proiectare. Partea 2:

                                                            Interacţiuni între proiectarea maşinilor şi a sarcinilor de muncă

  SR EN 894-3:2003                                    Securitatea masinilor. Cerinte ergonomice de proiectare a surselor de

                                                            informatii si a organelor de comanda. Partea 3: Organe de comanda

  SR EN ISO 14738:2003                               Securitatea maşinilor. Cerinţe antropometrice pentru proiectarea

                                                            poziţiilor de lucru la maşini

  SR EN ISO 9241-6:2003                              Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată prin

                                                            intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 6: Prescripţii privind mediul

                                                             de muncă

  SR EN ISO 9241-7:2003                              Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată prin

                                                            intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 7: Cerinţe pentru afişaje cu

                                                             reflexii

  SR EN ISO 9241-9:2003                              Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată prin

                                                            intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 9: Cerinţe pentru

                                                            dispozitivele de intrare altele decat tastaturile

  SR EN ISO 9886:2003                                Evaluarea solicitării termice prin măsurări fiziologice

  Grupa                        13.220

  Subgrupa                     13.220

  SR EN 50058:2003                                    Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor

                                                            combustibile. Cerinţe de performanţă pentru aparatele din Grupa II care

                                                             indică până la 100% (v/v) gaz

  Subgrupa                     13.220.10

  SR EN 1496:2003                                     Echipament de salvare. Dispozitive de salvare prin ridicare

  SR EN 1498:2003                                     Echipament de salvare. Chingi de salvare

  Subgrupa                     13.220.20

  SR EN 12259-3:2002/A1:2003                      Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Componente pentru

                                                            sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea 3: Sistem de

                                                            supape de alarma apa-aer

  SR EN 12259-4:2002/A1:2003                      Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Componente pentru

                                                            sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea 4: Dispozitive de

                                                            alarma cu motor hidraulic

  SR EN 13463-1:2003/AC:2003                      Echipamente neelectrice pentru atmosfere potential explozive. Partea

                                                            1: Metoda si cerinte de baza

  Monday, June 07, 2004                                                                                                      Page 12 of 91


  Subgrupa                     13.220.20

  SR EN 50264-1:2003                                 Aplicaţii feroviare. Cabluri pentru material rulant feroviar având

                                                            performanţe particulare de comportare la foc. Cabluri cu izolaţie de

                                                            grosime normală. Partea 1: Prescripţii generale

  SR EN 50264-2:2003                                 Aplicaţii feroviare. Cabluri pentru material rulant feroviar având

                                                            performanţe particulare de comportare la foc. Cabluri cu izolaţie de

                                                            grosime normală. Partea 2: Cabluri cu un conductor

  SR EN 50264-3:2003                                 Aplicaţii feroviare. Cabluri pentru material rulant feroviar având

                                                            performanţe particulare de comportare la foc. Cabluri cu izolaţie de

                                                            grosime normală. Partea 3: Cabluri multiconductoare

  SR EN 50305:2003                                    Aplicaţii feroviare. Cabluri pentru material rulant feroviar având

                                                            performanţele particulare de comportare la foc. Metode de încercare

  SR EN 50306-1:2003                                 Aplicaţii feroviare. Cabluri pentru material rulant feroviar având

                                                            performanţe particulare cu comportare la foc. Cabluri cu izolaţie redusă

  SR EN 50306-2:2003                                 Aplicaţii feroviare. Cabluri pentru material rulant feroviar având

                                                            performanţe particulare de comportare la foc. Cabluri cu izolaţie

                                                            redusă. Partea 2: Cabluri cu un conductor

  SR EN 50306-3:2003                                 Aplicaţii feroviare. Cabluri pentru material rulant feroviar având

                                                            performanţe particulare de comportare la foc. Cabluri cu izolaţie de

                                                            grosime redusă. Partea 3: Conductoare şi cabluri ecranate (perechi,

                                                            terţe şi cuarte) cu manta de grosime redusă

  SR EN 50306-4:2003                                 Aplicaţii feroviare. Cabluri pentru material rulant feroviar având

                                                            performanţe particulare de comportare la foc. Cabluri cu izolaţie

                                                            redusă. Partea 4: Cabluri multiconductoare şi multiperechi cu manta de

                                                             grosime normală

  SR EN 54-5:2002/A1:2003                           Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 5: Detectori de

                                                            caldura. Detectori punctuali

  SR EN 54-7:2002/A1:2003                           Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 7: Detectoare de

                                                             fum. Detectoare punctuale care utilizeaza dispersia luminii, transmisia

                                                             luminii sau ionizarea

  Subgrupa                     13.220.40

  SR EN 12882:2003                                    Benzi de transport de uz general. Cerinte de securitate electrica si de

                                                            protectie împotriva inflamabilitatii

  SR EN 13772:2003                                    Materiale textile si produse textile. Comportarea la foc. Perdele si

                                                            draperii. Masurarea propagarii flacarii în cazul unei surse puternice de

                                                            aprindere, pentru epruvetele orientate vertical

  SR EN 13773:2003                                    Materiale textile oi produse textile. Comportarea la foc. Perdele oi

                                                            draperii. Schema de clasificare.

  SR EN 50266-1:2003                                 Metode comune de încercare a cablurilor supuse la foc. Încercare de

                                                            rezisten?a la propagarea verticala a flacarii pe conductoare sau cabluri

                                                             în manunchi în pozi?ie verticala. Partea 1: Aparatura de încercare

  SR EN 50266-2-1:2003                               Metode comune de încercare a cablurilor supuse la foc. Încercarea de

                                                            rezisten?a la propagarea verticala a flacarii pe conductoare sau cabluri

                                                             în manunchi în pozi?ie verticala. Partea 2-1: Proceduri. Categoria A

  SR EN 50266-2-2:2003                               Metode comune de încercare a cablurilor supuse la foc. Încercare de

                                                            rezisten?a la propagarea verticala a flacarii pe conductoare sau cabluri

                                                             în manunchi în pozi?ia verticala. Partea 2-2: Proceduri. Categoria A

  SR EN 50266-2-3:2003                               Metode comune de încercare a cablurilor supuse la foc. Încercare de

                                                            rezisten?a la propagarea verticala a flacarii pe conductoare sau cabluri

                                                             în manunchi în pozi?ie verticala. Partea 2-3: Proceduri. Categoria B

  SR EN 50266-2-4:2003                               Metode comune de încercare a cablurilor supuse la foc. Încercare de

                                                            rezisten?a la propagarea verticala a flacarii pe conductoare sau cabluri

                                                             în manunchi în pozi?ie verticala. Partea 2-4: Proceduri. Categoria C

  SR EN 50266-2-5:2003                               Metode comune de încercare a cablurilor supuse la foc. Încercare de

                                                            rezisten?a la propagarea verticala a flacarii pe conductoare sau cabluri

                                                             în manunchi în pozi?ie verticala. Partea 2-5: Proceduri. Cabluri cu

                                                            dimensiuni mici. Categoria D

  SR EN 50289-4-11:2003                             Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare.

                                                            Partea 4-11: Metode de încercări de mediu. Metodă integrată de

                                                            încercare orizontală la foc

  Monday, June 07, 2004                                                                                                      Page 13 of 91


  Subgrupa                     13.220.40

  SR EN 60249-2-16:2003                             Materiale de bază pentru circuite imprimate. Partea 2: Specificaţii.

                                                            Specificaţia nr.16: Foaie stratificată din ţesătură din fire de sticlă

                                                            impregnată cu poliimidă placată cu cupru, de inflamabilitate definită

                                                            (încercare de ardere pe verticală)

  SR EN 60695-1-30:2003                             Încercări privind riscurile la foc. Partea 1-30: Ghid pentru evaluarea

                                                            riscurilor la foc a produselor electrotehnice.  Utilizarea procedeelor de

                                                            încercare de preselecţie

  SR EN 60695-8-1:2003                               Încercări privind riscurile de foc. Partea 8-1: Degajare de căldură. Ghid

                                                             general

  Subgrupa                     13.220.99

  SR EN 60695-6-1:2003                               Încercări privind riscurile de foc. Partea 6-1: Opacitatea fumului. Ghid

                                                            general

  Grupa                        13.230

  Subgrupa                     13.230

  SR EN 1127-1:2003                                   Atmosfere explozive Prevenirea si protectia la explozii. Partea 1:

                                                            Concepte fundamentale si metodologie

  SR EN 1127-2:2003                                   Atmosfere explozive. Prevenirea si protectia la explozie. Partea 2:

                                                            Concepte fundamentale si metodologie pentru minerit

  SR EN 12874:2003                                    Opritoare de flacara. Cerinte de performanta, metode de încercare si

                                                            limite de utilizare

  SR EN 13463-1:2003                                 Echipamente neelectrice pentru atmosfere potential explozive. Partea

                                                            1: Metoda si cerinte de baza

  SR EN 13821:2003                                    Atmosfere potential explozive. Prevenirea si protectia la explozie.

                                                            Determinarea energiei minime de aprindere a amestecurilor praf/aer

  SR EN 50054:2003                                    Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor

                                                            combustibile. Cerinţe generale şi metode de încercare

  SR EN 50055:2003                                    Aparatură electrică  pentru detectarea şi măsurarea gazelor

                                                            combustibile. Cerinţe de performanţă pentru aparatele din Grupa I ce

                                                            indică până la 5% (v/v) metan în aer

  SR EN 50056:2003                                    Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor

                                                            combustibile. Cerinţe de performanţă pentru aparatele din Grupa I ce

                                                            indică până la 100% (v/v) metan în aer

  SR EN 50057:2003                                    Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor

                                                            combustibile. Cerinţe de performanţă pentru aparatele din Grupa II ce

                                                            indică până la 100% din limita inferioară de explozie

  Grupa                        13.260

  Subgrupa                     13.260

  SR EN 50286:2003                                    Îmbracaminte electroizolanta de protectie pentru instalatii de joasa

                                                            tensiune

  SR EN 50321:2003                                    Încaltaminte electroizolanta pentru lucrari în instalatii de joasa tensiune

  SR EN 50365:2003                                    Caoti electroizolante pentru utilizare în instalatii de joasa tensiune

  SR EN 60984:2003/A1:2003                         Protectoare electroizolante pentru brate pentru lucrari sub tensiune

  SR EN 61229+A1:2001/A2:2003                    Protectoare rigide pentru lucrul sub tensiune în instalaţiile de curent

                                                            alternativ

  SR EN 61243-2:2002/A2:2003                      Lucrări sub tensiune. Detectoare de tensiune. Partea 2: Tip rezistiv

                                                            pentru utilizare la tensiuni de la 1 kV până la 36 kV, de curent alternativ

  Grupa                        13.280

  Subgrupa                     13.280

  SR EN 1073-2:2003                                   Îmbracaminte de protectie împotriva contaminarii radioactive. Partea

                                                            2: Cerinte si metode de încercare pentru îmbracamintea de protectie

                                                            neventilata împotriva contaminarii radioactive sub forma de particule

  SR ISO 3925:2003                                    Surse radioactive deschise. Identificare şi certificare

  Monday, June 07, 2004                                                                                                      Page 14 of 91


  Subgrupa                     13.280

  SR ISO 8690:2003                                    Decontaminarea suprafeţelor contaminate radioactiv. Metoda pentru

                                                            încercarea şi evaluarea capacităţii de decontaminare

  Grupa                        13.300

  Subgrupa                     13.300

  SR EN 13314:2003                                    Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase.

                                                            Echipamente de serviciu pentru containere cisternă. Capac pentru

                                                            gura de umplere

  SR EN 13315:2003                                    Containere cisterna pentru transportul marfurilor periculoase.

                                                            Echipamente de serviciu pentru containere cisterna. Cuplaj pentru

                                                            golire gravitationala

  SR EN 13317:2003                                    Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase.

                                                            Echipamente de serviciu pentru containere cisternă. Capace pentru

                                                            gurile de vizitare

  Grupa                        13.320

  Subgrupa                     13.320

  SR EN 12259-3:2002/A1:2003                      Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Componente pentru

                                                            sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea 3: Sistem de

                                                            supape de alarma apa-aer

  SR EN 12259-4:2002/A1:2003                      Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Componente pentru

                                                            sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea 4: Dispozitive de

                                                            alarma cu motor hidraulic

  SR EN 45544-2:2003                                 Atmosfere la locul de munca. Aparatura electrica utilizate pentru

                                                            detectarea directa a vaporilor oi a gazelor toxice oi masurarea directa a

                                                             concentra?iei acestora. Partea 2: Cerin?e de performan?a pentru

                                                            aparatele utilizate pentru masurare concentra?iilor

  SR EN 45544-3:2003                                 Atmosfere la locul de munca. Aparatura electrica utilizata pentru

                                                            detectarea directa a vaporilor oi a gazelor toxice oi masurarea directa a

                                                             concentra?iei acestora. Partea 3: Cerin?e de performan?a pentru

                                                            aparatele utilizate pentru masurarea concentra?iilor mult peste valorile

                                                            limita

  SR EN 50241-1:2003                                 Specificaţii pentru aparatura cu traiectorie deschisă care detectează

                                                            gaze combustibile sau toxice şi vapori. Partea 1: Cerinţe generale şi

                                                            metode de încercare

  SR EN 50241-2:2003                                 Specificaţii pentru aparatura cu traiectorie deschisă care detectează

                                                            gaze combustibile sau toxice şi vapori. Partea 2: Cerinţe de

                                                            performanţă pentru aparatura de detectare a gazelor combustibile

  SR EN 50244:2003                                    Aparate electrice pentru detectarea gazelor combustibile din locuinţe.

                                                            Ghid pentru selectare, instalare, utilizare şi întreţinere

  Grupa                        13.340

  Subgrupa                     13.340.10

  SR EN 1073-2:2003                                   Îmbracaminte de protectie împotriva contaminarii radioactive. Partea

                                                            2: Cerinte si metode de încercare pentru îmbracamintea de protectie

                                                            neventilata împotriva contaminarii radioactive sub forma de particule

  SR EN 1082-2:2003                                   Îmbracaminte de protectie. Manusi si protectori pentru brate împotriva

                                                            taierilor si loviturilor cutitelor de mâna. Partea 2: Manusi si protectori

                                                            pentru brate din materiale altele decât zale

  SR EN 1082-3:2003                                   Îmbracaminte de protectie. Manusi si protectori pentru brate împotriva

                                                            taierilor si loviturilor cutitelor de mâna. Partea 3: Încercare la taiere prin

                                                             impact pentru tesaturi, piele si alte materiale

  SR EN 1149-2:2003                                   Îmbracaminte de protectie. Proprietati electrostatice. Partea 2: Metoda

                                                            de încercare pentru masurarea rezistentei electrice la traversarea

                                                            materialelor (rezistenta verticala)

  SR EN 1150:2003                                     Îmbracaminte de protectie. Îmbracaminte avertizoare pentru utilizari

                                                            neprofesionale. Metode de încercare si cerinte

  SR EN 12278:2003                                    Echipament de alpinism si escaladare. Scripeti. Cerinte de securitate

                                                            si metode de încercare

  Monday, June 07, 2004                                                                                                      Page 15 of 91


  Subgrupa                     13.340.10

  SR EN 12568:2003                                    Protectori ai piciorului si gambei. Cerinte si metode de încercare pentru

                                                             bombeuri si insertii metalice antiperforatie

  SR EN 1731:2003                                     Protectori ai ochilor si fetei, tip sita, de uz industrial si neindustrial,

                                                            împotriva riscurilor mecanice si/sau împotriva caldurii

  SR EN 1731:2003/A1:2003                          Protectori ai ochilor si fetei, tip sita, de uz industrial si neindustrial,

                                                            împotriva riscurilor mecanice si/sau împotriva caldurii

  SR EN 344:1995/AC:2003                           Cerinte si metode de încercare pentru încaltamintea de securitate,

                                                            încaltamintea de protectie si încaltamintea utilizata în timpul muncii

                                                            pentru uz profesional

  SR EN 348:1997/AC:2003                           Îmbracaminte de protectie. Metoda de încercare. Determinarea

                                                            comportarii materialelor la contactul cu stropi mici de metal topit

  SR EN 373:2003                                       Îmbracaminte de protectie. Evaluarea rezistentei materialelor la

                                                            împroocarea cu metal topit

  SR EN 381-11:2003                                   Îmbracaminte de protectie pentru utilizatorii ferastraului cu lant tinut cu

                                                             mâna. Partea 11: Cerinte pentru haine de protectie

  SR EN 381-3:2003                                    Îmbracaminte de protectie pentru utilizatorii ferastraului cu lant tinut cu

                                                             mâna

  SR EN 381-4:2003                                    Îmbracaminte de protectie pentru utilizatorii ferastraului cu lant tinut cu

                                                             mâna. Partea 4: Metode de încercare pentru manusile de protectie

                                                            împotriva ferastraului cu lant

  SR EN 381-5:2003                                    Îmbracaminte de protectie pentru utilizatorii ferastraului cu lant tinut cu

                                                             mâna. Partea 5: Cerinte pentru protectori ai piciorului

  SR EN 381-7:2003                                    Îmbracaminte de protectie pentru utilizatorii ferastraului cu lant tinut cu

                                                             mâna. Partea 7: Cerinte pentru manuoile de protectie împotriva

                                                            ferastraului cu lan?

  SR EN 381-8:2003                                    Îmbracaminte de protectie pentru utilizatorii ferastraului cu lant tinut cu

                                                             mâna. Partea 8: Metode de încercare a ghetelor de protectie la

                                                            utilizarea ferastraului cu lant

  SR EN 381-9:2003                                    Îmbracaminte de protectie pentru utilizatorii ferastraului cu lant tinut cu

                                                             mâna. Partea 9: Cerinte pentru ghetrele de protectie pentru utilizarea

                                                            ferastraului cu lant

  SR EN 412:2003                                       Sorturi de protectie în cazul utilizarii cutitului de mâna

  SR EN 466:2003                                       Îmbracaminte de protectie. Protectie împotriva produselor chimice

                                                            lichide. Cerinte de performanta pentru îmbracamintea de protectie

                                                            chimica cu îmbinari etanse la lichide între diferite parti ale

                                                            îmbracamintei (echipament de tip 3)

  SR EN 467:2000/A1:2003                            Îmbracaminte de protectie. Protectie împotriva produselor chimice

                                                            lichide. Cerinte de performanta pentru articolele de  îmbracaminte care

                                                             ofera protectie chimica unor parti ale corpului

  SR EN 50237:2003                                    Manusi cu protectie mecanica pentru lucrari electrice

  SR EN 50286:2003                                    Îmbracaminte electroizolanta de protectie pentru instalatii de joasa

                                                            tensiune

  SR EN 530:1997/AC:2003                           Rezistenţa la abraziune a materialului din care este realizată

                                                            îmbrăcămintea de protecţie. Metodă de încercare

  SR EN 533:2003                                       Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva căldurii şi flăcărilor.

                                                            Materiale şi ansambluri de materiale cu propagare limitată a flăcării

  SR EN 60895:2003                                    Îmbracaminte conductoare pentru lucrari sub tensiune, la tensiuni

                                                            nominale pâna la 800 kV în curent alternativ

  SR EN 60903:1997/A11:2003                       Specificatii pentru manusi de materiale electroizolante pentru lucrari în

                                                            instalatii electrice

  SR EN 60984:2002/A11:2003                       Protectoare electroizolante pentru bra?e pentru lucrari sub tensiune

  SR EN 659:2003                                       Mănuşi de protecţie pentru pompieri

  SR EN 702:2003                                       Îmbracaminte de protectie. Protectie împotriva caldurii si a focului.

                                                            Metoda de încercare. Determinarea transmisiei termice de contact prin

                                                             îmbracamintea de protectie sau materialele sale

  SR EN 812:2003                                       Casti de protectie, de tip usor, pentru industrie

  SR EN 863:2003                                       Îmbracaminte de protectie. Proprietati mecanice. Metoda de încercare:

                                                             Rezistenta la perforatie

  Monday, June 07, 2004                                                                                                      Page 16 of 91


  Subgrupa                     13.340.10

  SR EN 943-1:2003                                    Îmbracaminte de protectie împotriva produselor chimice solide si

                                                            gazoase, inclusiv aerosoli lichizi si particule solide. Partea 1: Cerinte

                                                            de performanta pentru combinezoanele de protectie chimica ventilate

                                                            si neventilate, etanse la gaze (Tip 1) si neetanse la gaze (Tip 2)

  SR EN 943-2:2003                                    Îmbracaminte de protectie împotriva produselor chimice solide si

                                                            gazoase, inclusiv aerosoli lichizi si particule solide. Partea 2: Cerinte

                                                            de performanta pentru combinezoanele de protectie chimica etanse la

                                                            gaze (Tip 1) destinate echipelor de salvare (ES)

  SR EN ISO 13995:2003                               Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi mecanice. Metodă de încercare

                                                            pentru determinarea rezistenţei la perforare şi sfâşiere dinamică

  SR EN ISO 13997:2003                               Îmbracaminte de protec?ie. Proprieta?i mecanice. Determinarea

                                                            rezisten?ei materialelor la taiere cu obiecte taioase

  SR EN ISO 13998:2003                               Îmbracaminte de protectie. Sorturi, pantaloni si haine de protectie

                                                            împotriva taierilor si loviturilor cutitului de mâna

  SR EN ISO 14877:2003                               Îmbracaminte de protetie pentru operatii de proiectare a abrazivilor

                                                            granulari

  SR EN ISO 6942:2003                                Îmbracaminte de protectie. Protectie împotriva caldurii si a focului.

                                                            Metoda de încercare: Evaluarea materialelor si a ansamblurilor de

                                                            materiale expuse la o sursa de caldura radianta

  SR ENV 343:2003                                     Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva intemperiilor

  Subgrupa                     13.340.20

  SR EN 1496:2003                                     Echipament de salvare. Dispozitive de salvare prin ridicare

  SR EN 1498:2003                                     Echipament de salvare. Chingi de salvare

  SR EN 166:2003                                       Protectie individuala a ochilor. Specificatii

  SR EN 167:2003                                       Protectie individuala a ochilor. Metode de încercare optice

  SR EN 168:2003                                       Protectie individuala a ochilor. Metode de încercare, altele decât cele

                                                            optice

  SR EN 170:2003                                       Protectie individuala a ochilor. Filtre pentru ultraviolet. Cerinte

                                                            referitoare la factorul de transmisie si utilizarea recomandata

  SR EN 171:2003                                       Protectie individuala a ochilor. Filtre pentru infraroou. Cerinte

                                                            referitoare la factorul de transmisie si utilizare recomandata

  SR EN 172:2003/A2:2003                            Protectie individuala a ochilor. Filtre de protectie împotriva radiatiilor

                                                            solare, pentru utilizare industriala

  SR EN 207:2003                                       Protectie individuala a ochilor. Filtre si protectori ai ochilor împotriva

                                                            radiatiilor laser (protectori ai ochilor pentru laser)

  SR EN 207:2003/A1:2003                            Protectie individuala a ochilor. Filtre si protectori ai ochilor împotriva

                                                            radiatiilor laser (protectori ai ochilor pentru laser)

  SR EN 208:2003/A1:2003                            Protectie individuala a ochilor. Protectori ai ochilor pentru lucrari de

                                                            reglare pe lasere si sisteme laser (protectie a ochilor pentru reglare

  SR EN 341:1999/AC:2003                           Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime.

                                                            Dispozitive de coborâre

  SR EN 341+AC:1999/A1:2003                      Echipament individual de protectie împotriva caderilor de la înaltime.

                                                            Dispozitive de coborâre

  SR EN 352-1:2003                                    Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerin?e generale. Partea 1:

                                                             Antifoane externe

  SR EN 352-2:2003                                    Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerin?e generale. Partea 2:

                                                             Antifoane interne

  SR EN 352-3:2003                                    Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinte generale. Partea 3:

                                                            Antifoane externe montate pe o casca de protectie utilizata în industrie

  SR EN 352-4:2003                                    Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinte de securitate si de

                                                            încercare. Partea 4: Antifoane externe cu atenuare dependenta de

  SR EN 379:2003                                       Specificatii referitoare la filtre de sudura cu factor de transmisie în

                                                            vizibil comutabil si filtre de sudura cu doi factori de transmisie în vizibil

  SR EN 379:2003/A1:2003                            Specificatii referitoare la filtre de sudura cu factor de transmisie în

                                                            vizibil comutabil si filtre de sudura cu doi factori de transmisie în vizibil

  Monday, June 07, 2004                                                                                                      Page 17 of 91


  Subgrupa                     13.340.20

  SR EN 381-1:2003                                    Imbracaminte de protectie pentru utilizatorii ferastraului cu lant tinut cu

                                                             mâna. Partea 1: Banc de încercare pentru încercarile la taiere de

                                                            catre un ferastrau cu lant

  SR EN 381-10:2003                                   Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii de ferăstraie cu lanţ.

                                                            Partea 10: Metode de încercare pentru haine de protecţie

  SR EN 381-2:2003                                    Îmbracaminte de protectie pentru utilizatorii ferastraului cu lant tinut cu

                                                             mâna. Partea 2: Metode de încercare pentru protectori ai piciorului

  SR EN 50365:2003                                    Caoti electroizolante pentru utilizare în instalatii de joasa tensiune

  SR EN 60832:2003                                    Prăjini electroizolante şi scule adaptabile pentru lucrări sub tensiune

  SR EN 60855:2003                                    Tuburi electroizolante umplute cu spumă şi tije electroizolante pline

                                                            pentru lucrări sub tensiune

  SR EN 813:2003                                       Echipament individual de protectie pentru prevenirea caderilor de la

                                                            înaltime. Centura scaun

  Subgrupa                     13.340.30

  SR EN 1061:2003                                     Aparate de protectie respiratorie pentru evacuare. Aparate de protectie

                                                             respiratorie izolate autonome cu circuit închis. Aparate de evacuare

                                                            cu oxigen chimic (NaCIO39). Cerinte, încercari, marcare

  SR EN 1146:2003                                     Aparate de protectie respiratorie pentru evacuare. Aparate de protectie

                                                             respiratorie izolante autonome cu circuit cu aer comprimat cu cagula

                                                            (aparate de evacuare cu aer comprimat cu cagula). Cerinte, încercari,

                                                            marcare

  SR EN 1146:2003/A1:2003                          Aparate de protectie respiratorie pentru evacuare. Aparate de protectie

                                                             respiratorie izolante autonome cu circuit cu aer comprimat cu cagula

                                                            (aparate de evacuare cu aer comprimat cu cagula). Cerinte, încercari,

                                                            marcare

  SR EN 1146:2003/A2:2003                          Aparate de protectie respiratorie pentru evacuare. Aparate de protectie

                                                             respiratorie izolante autonome cu circuit cu aer comprimat cu cagula

                                                            (aparate de evacuare cu aer comprimat cu cagula). Cerinte, încercari,

                                                            marcare

  SR EN 1146:2003/A3:2003                          Aparate de protectie respiratorie pentru evacuare. Aparate de protectie

                                                             respiratorie izolante autonome cu circuit cu aer comprimat cu cagula

                                                            (aparate de evacuare cu aer comprimat cu cagula). Cerinte, încercari,

                                                            marcare

  SR EN 12083:2003                                    Aparate de protectie respiratorie. Filtre cu furtunuri respiratorii (Filtre

                                                            nemontate pe masca). Filtre împotriva particulelor, filtre împotriva

                                                            gazelor si filtre combinate. Cerinte, încercari, marcare

  SR EN 12477:2003                                    Manusi de protectie pentru sudori

  SR EN 133:2003                                       Aparate de protectie respiratorie. Clasificare

  SR EN 13794:2003                                    Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protectie respiratorie

                                                            izolante, autonome, cu circuit închis pentru evacuare. Cerinte,

                                                            încercari, marcare

  SR EN 138:2003                                       Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protectie respiratorie cu

                                                            aer liber cu masca completa, semi-masca sau ansamblu mustiuc.

                                                            Cerinte, încercari, marcare

  SR EN 13949:2003                                    Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare autonome cu circuit

                                                            deschis pentru utilizare cu Nitrox oi oxigen comprimat. Cerinte,

                                                            încercare, marcare

  SR EN 140:2003                                       Aparate de protectie respiratorie. Semi-masti si sferturi de masti.

                                                            Cerinte, încercari, marcare

  SR EN 140:2003/AC:2003                           Aparate de protectie respiratorie. Semi-masti si sferturi de masti.

                                                            Cerinte, încercari, marcare

  SR EN 142:2003                                       Aparate de protectie respiratorie. Ansambluri tip muotiuc. Conditii,

                                                            încercari, marcare

  SR EN 143:2002/AC:2003                           Aparate de protectie respiratorie. Filtre de particule. Cerinte, încercari,

                                                            marcare

  SR EN 144-1:2003                                    Aparate de protectie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea

                                                             1: Racorduri cu cap filetat

  Monday, June 07, 2004                                                                                                      Page 18 of 91


  Subgrupa                     13.340.30

  SR EN 144-1:2003/A1:2003                         Aparate de protectie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea

                                                             1: Racorduri cu cap filetat

  SR EN 144-2:2003                                    Aparate de protectie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea

                                                             2: Racorduri de ieoire

  SR EN 144-3:2003                                    Aparate de protectie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea

                                                             3: Racorduri de iesire pentru gaze de plonjare nitrox si oxigen

  SR EN 149:2003                                       Aparate de protectie respiratorie. Semi-masti filtrante împotriva

                                                            particulelor. Cerinte, încercari, marcare

  SR EN 149:2003/AC:2003                           Aparate de protectie respiratorie. Semi-masti filtrante împotriva

                                                            particulelor. Cerinte, încercari, marcare

  SR EN 250:2003                                       Aparate respiratorii. Aparate de scufundare cu aer comprimat oi circuit

                                                            deschis. Cerin?e, încercari, marcare

  SR EN 269:2003                                       Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protectie respiratorie cu

                                                            aductie de aer proaspat cu asistenta motorizata, cu cagula. Cerinte,

                                                            încercari, marcare

  SR EN 270:2003                                       Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protectie respiratorie cu

                                                            aductie de aer comprimat, cu cagula. Cerinte, încercari, marcare

  SR EN 270:2003/A1:2003                            Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protectie respiratorie cu

                                                            aductie de aer comprimat, cu cagula. Cerinte, încercari, marcare

  SR EN 271:1998/A1:2003                            Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protectie respiratorie

                                                            izolante, cu aductie de aer comprimat sau cu aer liber, cu ventilatie

                                                            asistata, cu cagula, utilizate pentru operatiile de proiectare a

                                                            abrazivilor. Cerinte, încercari, marcare

  SR EN 358:2003                                       Echipament individual de protectie pentru pozitionare în timpul lucrului

                                                            si prevenirea caderilor de la înaltime. Centuri de pozitionare în timpul

                                                            lucrului si limitare a deplasarii si mijloace de legatura pentru pozitionare

                                                             în timpul lucrului

  SR EN 366:1998/AC:2003                           Îmbracaminte de protectie. Protectie împotriva caldurii si focului.

                                                            Metode de încercare: Evaluarea materialelor oi a ansamblurilor de

                                                            materiale expuse la o sursa de caldura

  SR EN 371:2003                                       Aparate de protectie respiratorie. Filtre antigaz AX si filtre combinate

                                                            împotriva compusilor cu punct scazut de fierbere. Cerinte, încercari,

                                                            marcare

  SR EN 372:2003                                       Aparate de protectie respiratorie. Filtre antigaz SX si filtre combinate

                                                            împotriva anumitor compusi cu punct scazut de fierbere. Cerinte,

                                                            încercari, marcare

  SR EN 395:2001/A1:2003                            Veste de salvare si echipament individual ajutator de plutire. Veste de

                                                            salvare - 100 N

  SR EN 400:2003                                       Aparate de protectie respiratorie pentru auto-salvare. Aparate de

                                                            protectie respiratorie autonome cu circuit închis. Aparate de  evacuare

                                                             cu oxigen comprimat. Cerinte, încercari, marcare

  SR EN 401:2003                                       Aparate de protec?ie respiratorie pentru evacuare. Aparate de

                                                            protec?ie respiratorie autonome cu circuit închis. Aparate de evacuare

                                                            cu oxigen chimic (KO2). Cerin?e, încercari, marcare

  SR EN 402:2003                                       Aparate de protectie respiratorie pentru evacuare. Aparate de protectie

                                                             respiratorie autonome cu circuit deschis cu aer comprimat, cu masca

                                                            completa sau ansamblu mustiuc. Cerinte, încercari, marcare

  SR EN 405:2003                                       Aparate de protectie respiratorie. Semimaoti filtrante cu supape

                                                            împotriva gazelor sau împotriva gazelor si particulelor. Cerinte,

                                                            încercari, marcare

  SR EN 466:2003/A1:2003                            Îmbracaminte de protectie. Protectie împotriva produselor chimice

                                                            lichide. Cerinte de performanta pentru îmbracamintea de protectie

                                                            chimica cu îmbinari etanse la lichide între diferite parti ale

                                                            îmbracamintei (echipament de tip 3)

  SR EN ISO 13485:2003                               Sistemul calitatii. Dispozitive medicale. Cerinte particulare pentru

                                                            aplicare EN ISO 9001 (revizuire a EN 46001:1996)

  Subgrupa                     13.340.40

  SR EN 1082-2:2003                                   Îmbracaminte de protectie. Manusi si protectori pentru brate împotriva

                                                            taierilor si loviturilor cutitelor de mâna. Partea 2: Manusi si protectori

                                                            pentru brate din materiale altele decât zale

  Monday, June 07, 2004                                                                                                      Page 19 of 91


  Subgrupa                     13.340.40

  SR EN 1082-3:2003                                   Îmbracaminte de protectie. Manusi si protectori pentru brate împotriva

                                                            taierilor si loviturilor cutitelor de mâna. Partea 3: Încercare la taiere prin

                                                             impact pentru tesaturi, piele si alte materiale

  Subgrupa                     13.340.50

  SR EN 50321:2003                                    Încaltaminte electroizolanta pentru lucrari în instalatii de joasa tensiune

  SR ENV 13287:2003                                  Încălţăminte de securitate, încălţăminte de protecţie şi încălţăminte de

                                                            lucru pentru uz profesional. Metodă de încercare pentru determinarea

                                                            rezistenţei la alunecare

  SR ENV 13287:2003/AC:2003                      Încălţăminte de securitate, încălţăminte de protecţie şi încălţăminte de

                                                            lucru pentru uz profesional. Metodă de încercare pentru determinarea

                                                            rezistenţei la alunecare

  Subgrupa                     13.340.99

  SR EN 1891:2003                                     Echipament individual de protectie pentru prevenirea caderilor de la

                                                            înaltime. Corzi cu miez cu coeficient redus de alungire

  SR EN 353-1:2003                                    Echipament individual de protectie împotriva caderilor de la înaltime.

                                                            Partea 1: Opritoare de cadere cu alunecare pe suport de ancorare rigid

  SR EN 353-2:2003                                    Echipament individual de protectie împotriva caderilor de la înaltime.

                                                            Partea 2: Opritoare de cadere cu alunecare pe suport de ancorare

  SR EN 354:2003                                       Echipament individual de protectie împotriva caderilor de la înaltime.

                                                            Mijloace de legatura

  SR EN 355:2003                                       Echipament individual de protectie împotriva caderilor de la înaltime.

                                                            Absorbitoare de energie

  SR EN 360:2003                                       Echipament individual de protectie împotriva caderilor de la

                                                            înaltPersonal protective equipment against falls from a height.

                                                            Retractable type fall arrestersime. Opritoare de cadere retractabile

  SR EN 361:2003                                       Echipament individual de protectie împotriva caderilor de la înaltime.

                                                            Centuri complexe

  SR EN 363:2003                                       Echipament individual de protectie împotriva caderilor de la înaltime.

                                                            Sisteme de oprire a caderii

  SR EN 795:2003                                       Protectie împotriva caderilor de la înaltime. Dispozitive de ancorare.

                                                            Cerinte si încercari

  SR EN 795:2003/A1:2003                            Protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Dispozitive de ancorare.

                                                            Cerinţe şi încercări

  Domeniul                  17

  Grupa                        17.020

  Subgrupa                     17.020

  SR ENV 13005:2003                                  Ghid pentru exprimarea incertitudinii de măsurare

  Grupa                        17.040

  Subgrupa                     17.040.01

  SR EN ISO 1:2003                                     Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Temperatura standard

                                                            de referinţă pentru specificaţii geometrice ale produselor şi verificări

  Subgrupa                     17.040.20

  SR EN 12545:2003                                    Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi articolelor de piele şi

                                                            înlocuitori de piele. Cod de încercare la zgomot. Cerinţe generale

  SR EN ISO 4287:2003                                Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Starea suprafeţei:

                                                            Metoda profilului. Termeni, definiţii şi parametri de stare ai profilului

  Subgrupa                     17.040.30

  SR EN ISO 10360-1:2003                            Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Încercări de recepţie şi

                                                            de verificare periodică pentru maşinile de măsurat în trei coordonate

                                                            (MMT). Partea 1: Vocabular

  Monday, June 07, 2004                                                                                                      Page 20 of 91


  Subgrupa                     17.040.30

  SR EN ISO 10360-2:2003                            Specificatii geometrice pentru produse (GPS). Încercari de receptie si

                                                            de verificare periodica pentru masinile de masurat în trei coordonate

                                                            (MMT). Partea 2: Masini de masurat în trei coordonate (MMT) utilizate

                                                            pentru masurarea lungimilor

  SR EN ISO 10360-5:2003                            Specifica?ii geometrice pentru produse (GPS). Încercari de recep?ie si

                                                            de verificare periodica pentru maoinile de masurat în trei coordonate

                                                            (MMT). Partea 5: Maoini de masurat în trei coordonate care utilizeaza

                                                            sisteme de palpare cu mai multi palpatori

  Grupa                        17.060

  Subgrupa                     17.060

  SR EN ISO 8655-1:2003                              Aparate volumetrice cu piston. Partea 1: Definitii, conditii generale si

                                                            recomandari pentru utilizatori

  SR EN ISO 8655-2:2003                              Aparate volumetrice cu piston. Partea 2: Pipete cu piston

  SR EN ISO 8655-3:2003                              Aparate volumetrice cu piston. Partea 3: Biurete cu piston

  SR EN ISO 8655-4:2003                              Aparate volumetrice cu piston. Partea 4: Diluatori

  SR EN ISO 8655-5:2003                              Aparate volumetrice cu piston. Partea 5: Distribuitori

  SR EN ISO 8655-6:2003                              Aparate volumetrice cu piston. Partea 6: Metode gravimetrice de

                                                            determinare a erorii de măsurare

  Grupa                        17.120

  Subgrupa                     17.120.10

  SR EN 12261:2003                                    Contoare de gaz. Contoare de gaz cu turbină

  Grupa                        17.140

  Subgrupa                     17.140.01

  SR EN ISO 10846-1:2003                            Acustică şi vibraţii. Măsurarea în laborator a proprietăţilor vibroacustice

                                                             de transfer ale elementelor elastice. Partea 1: Principii şi

                                                            indicaţiiAcoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-

                                                            acoustic transfer properties of resilient elements - Part 1: Principles

                                                            and guidelines (ISO 10846-1:1997)

  SR EN ISO 10846-2:2003                            Acustică şi vibraţii. Măsurarea în laborator a proprietăţilor vibroacustice

                                                             de transfer ale elementelor elastice. Partea 2: Rigiditatea dinamică a

                                                            reazemelor elastice pentru mişcarea de translaţie. Metoda directă

  SR EN ISO 10846-3:2003                            Acustica si vibratii. Masurarea în laborator a proprietatilor

                                                            vibroacustice de transfer ale elementelor elastice. Partea 3: Metoda

                                                            indirecta de determinare a rigiditatii dinamice a reazemelor elastice

                                                            pentru miscarea de translatie

  SR EN ISO 11904-1:2003                            Acustică. Determinarea imersiei acustice de la sursele acustice

                                                            amplasate în apropierea urechii. Partea 1: Metodă care utilizează un

                                                            microfon în urechea reală (metoda MIRE)

  SR EN ISO 15667:2003                               Acustică. Indicaţii pentru reducerea zgomotului cu ajutorul carcaselor şi

                                                             cabinelor

  SR EN ISO 266:2003                                  Acustica. Frecven?e standard

  SR EN ISO 3741:2003                                Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de

                                                            zgomot utilizând presiunea acustică. Metode exacte în camere de

                                                            reverberaţie

  SR EN ISO 3741:2003/AC:2003                     Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de

                                                            zgomot utilizând presiunea acustică. Metode exacte pentru camere de

                                                            reverberaţie

  SR EN ISO 3746:1998/AC:2003                     Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de

                                                            zgomot utilizând presiunea acustică. Metodă de control care utilizează o

                                                             suprafaţă de măsurare înconjurătoare, deasupra unui plan reflectant

  SR EN ISO 3747:2003                                Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de

                                                            zgomot utilizând presiunea acustică. Metoda comparaţiei in situ

  SR EN ISO 6926:2003                                Acustică. Cerinţe referitoare la performanţele şi calibrarea surselor

                                                            acustice de referinţă utilizate pentru determinarea nivelurilor de putere

                                                            acustică

  Monday, June 07, 2004                                                                                                      Page 21 of 91


  Subgrupa                     17.140.10

  SR EN ISO 11688-1:1999/AC:2003                 Acustică. Recomandări practice pentru proiectarea maşinilor şi

                                                            echipamentelor cu zgomot redus. Partea 1: Planificare

  Subgrupa                     17.140.20

  SR EN 12549:2003                                    Acustică.  Cod de încercare a zgomotului pentru maşini de asamblat.

                                                            Metodă tehnică

  SR EN 1265:2003                                     Cod de încercare a zgomotului la maşini şi echipamente pentru

                                                            turnătorie

  SR EN 1547:2003                                     Echipamente pentru procese termice industriale. Procedură de

                                                            încercare acustică pentru echipamente termice industriale, inclusiv

                                                            echipamente de manipulare auxiliare

  SR EN 60704-2-4:2003                               Aparate electrice de uz casnic şi scopuri similare. Cod de încercare

                                                            pentru determinarea zgomotului transmis prin aer. Partea 2-4:

                                                            Prescripţii particulare pentru maşini de spălat şi storcătoare centrifugale

  SR EN ISO 12001:1999/AC:2003                   Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Reguli pentru

                                                            elaborarea şi prezentarea unui cod de încercare a zgomotului

  SR EN ISO 5136:2003                                Acustică. Determinarea puterii acustice radiate într-o conductă de

                                                            ventilatoare şi alte dispozitive de circulare a aerului. Metoda în

  SR EN ISO 7779:2003                                Acustică. Măsurarea zgomotului aerian emis de echipamentele pentru

                                                            tehnologia informaţiilor şi pentru telecomunicaţii

  SR EN ISO 9902-1:2003                              Maoini pentru industria textila. Cod de încercare a zgomotului. Partea

                                                            1: Cerin?e comune

  SR EN ISO 9902-2:2003                              Maoini pentru industria textila. Cod de încercare a zgomotului Partea 2:

                                                             Masini pentru preparatia filaturii si masini de filat

  SR EN ISO 9902-3:2003                              Maoini pentru industria textila. Cod de încercare la zgomot Partea 3:

                                                            Masini pentru netesute.

  SR EN ISO 9902-4:2003                              Masini pentru industria textila. Cod de încercare a zgomotului Partea 4:

                                                             Maoini de prelucrare a firelor si masini de confectionat cablu si

  SR EN ISO 9902-5:2003                              Masini pentru industria textila. Cod de încercare a zgomotului Partea 5:

                                                             Masini de preparatie pentru tesut si pentru tricotat

  SR EN ISO 9902-6:2003                              Masini pentru industria textila. Cod de încercare a zgomotului. Partea

                                                            6: Masini pentru productia de tesaturi

  SR EN ISO 9902-7:2003                              Maoini pentru industria textila. Cod de încercare a zgomotului. Partea

                                                            7: Maoini de vopsit si finisat

  SR ISO 10884:2003                                   Maşini portabile de tăiat arbuşti şi maşini portabile de tuns iarbă,

                                                            echipate cu motor cu ardere internă. Determinarea nivelurilor de putere

                                                             acustică. Metodă tehnică (clasa 2)

  SR ISO 11094:2003                                   Acustică. Cod de încercare a zgomotului aerian emis de cositoare cu

                                                            motor pentru peluze, tractoare pentru peluze, tractoare pentru peluze şi

                                                             grădini, cositoare profesionale şi tractoare pentru peluze şi grădini, cu

                                                            accesorii pentru cosit

  SR ISO 6395:2003                                    Acustică. Zgomotul aerian emis de maşinile de terasament. Condiţii de

                                                             încercare dinamice

  SR ISO 7960:2003                                    Zgomot aerian emis de maşini unelte. Condiţii de funcţionare pentru

                                                            maşinile pentru prelucrarea lemnului

  SR ISO 9207:2003                                    Ferăstraie portabile cu lanţ echipate cu motor cu ardere internă.

                                                            Determinarea nivelurilor de putere acustică. Metoda tehnică (clasa 2)

  Subgrupa                     17.140.50

  SR EN 60118-0:2003                                 Aparate de corecţie auditivă. Partea 0: Metode de măsurare a

                                                            caracteristicilor electroacustice

  SR EN 60118-0:2003/A1:2003                      Aparate de corecţie auditivă. Partea 0: Metode de măsurare a

                                                            caracteristicilor electroacustice

  SR EN 60118-1:2003                                 Aparate de corecţie auditivă. Partea 1: Aparate de corecţie auditivă

                                                            care comportă la intrare o bobină de inducţie captatoare

  SR EN 60118-1:2003/A1:2003                      Aparate de corecţie auditivă. Partea 1: Aparate de corecţie auditivă

                                                            care comportă la intrare o bobină de inducţie captatoare

  SR EN 60118-2:2003                                 Aparate de corecţie auditivă. Partea 2: Aparate de corecţie auditivă

                                                            echipate cu circuite de comandă automată a amplificării

  Monday, June 07, 2004                                                                                                      Page 22 of 91


  Subgrupa                     17.140.50

  SR EN 60118-2:2003/A2:2003                      Aparate de corecţie auditivă. Partea 2: Aparate de corecţie auditivă

                                                            echipate cu circuite de comandă automată a amplificării

  SR EN 60645-1:2003                                 Electroacustică. Echipamente audiologice. Partea 1: Audiometre tonale

  SR EN 60645-3:2003                                 Audiometre. Partea 3: Semnale de scurtă durată pentru încercări

                                                            audiometrice şi oto-neurologice

  SR EN 60645-4:2003                                 Audiometre. Partea 4: Echipamente pentru audiometria extinsă la

                                                            domeniul frecvenţelor ridicate

  SR EN 60651:2002/A2:2003                         Sonometre

  Grupa                        17.160

  Subgrupa                     17.160

  SR EN 1032:2003                                     Vibratii mecanice. Încercarea masinilor mobile pentru determinarea

                                                            valorilor emisiei vibratiilor transmise corpului. Generalitati

  SR EN 1032:2003/A1:2003                          Vibratii mecanice. Încercarea masinilor mobile pentru determinarea

                                                            valorilor emisiei vibratiilor transmise corpului. Generalitati

  SR EN 1299:2003                                     Vibraţii şi şocuri mecanice. Izolarea maşinilor împotriva vibraţiilor.

                                                            Informaţii privind realizarea izolării sursei

  SR ISO 3046-5:2003                                  Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Performanţe. Partea

                                                            5: Vibraţii torsionale

  Grupa                        17.200

  Subgrupa                     17.200.20

  SR EN 12470-1:2003                                 Termometre medicale. Partea 1: Termometre de sticlă cu lichid

                                                            metalic, cu dispozitiv de maxim

  SR EN 61152:2003                                    Dimensiuni ale elementelor de termometru cu teacă metalică

  SR EN 61515:2003                                    Termocupluri şi cabluri cu izolaţie minerală pentru termocuplu

  Subgrupa                     17.200.99

  SR EN 60243-3:2003                                 Rigiditate dielectrică a materialelor electroizolante. Metode de

                                                            încercare. Partea 3: Prescripţii suplimentare pentru încercări la impuls

  Grupa                        17.220

  Subgrupa                     17.220

  SR EN 60990:2003                                    Metode de măsurare a curentului de contact şi a curentului din

                                                            conductorul de protecţie

  Subgrupa                     17.220.20

  SR EN 60044-1:2002/A2:2003                      Transformatoare de măsură. Partea 1: Transformatoare de curent

  SR EN 60044-2:2003/A1:2003                      Transformatoare de măsură. Partea 2: Transformatoare de tensiune

                                                            inductive

  SR EN 60044-2:2003/A2:2003                      Transformatoare de măsură. Partea 2: Transformatoare de tensiune

                                                            inductive

  SR EN 60270:2003                                    Tehnici de încercare la înaltă tensiune. Măsurarea descărcărilor parţiale

  SR EN 60688:2003                                    Traductoare de măsurare electrice care convertesc mărimile electrice

                                                            alternative în semnale analogice sau numerice

  SR EN 60688:2003/A1:2003                         Traductoare de măsurare electrice care convertesc mărimile electrice

                                                            alternative în semnale analogice sau numerice

  SR EN 60688:2003/A2:2003                         Traductoare de măsurare electrice care convertesc mărimile electrice

                                                            alternative în semnale analogice sau numerice

  SR EN 61358:2003                                    Inspecţie de recepţie a contoarelor statice pentru energie activă de

                                                            curent alternativ cu conectare directă (clase 1 şi 2)

  SR EN 61557-10:2003                                Securitate electrică în reţelele de distribuţie de joasă tensiune până la

                                                            1000 V c.a şi 1500 V c.c. Dispozitive de încercare, de măsurare sau

                                                            de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 10: Aparate

                                                            combinate de încercare de măsurare sau de supraveghere a măsurilor

  Monday, June 07, 2004                                                                                                      Page 23 of 91


  Subgrupa                     17.220.20

  SR EN 62056-21:2003                                Echipamente de măsurare a energiei electrice. Schimb de date pentru

                                                            citirea contoarelor, controlul tarifului şi al sarcinii. Partea 21: Schimb

                                                            direct de date locale

  Subgrupa                     17.220.99

  SR EN 60216-1:2003                                 Materiale electroizolante. Proprietăţi de anduranţă termică. Partea 1:

                                                            Metode de îmbătrânire şi evaluare a rezultatelor încercării

  SR EN 60216-3:2003                                 Materiale electroizolante. Proprietăţi de anduranţă termică. Partea 3:

                                                            Instrucţiuni pentru calculul caracteristicilor de anduranţă termică

  SR EN 60243-2:2003                                 Rigiditatea dielectrică a materialelor electroizolante. Metode de

                                                            încercare. Partea 2: Prescripţii suplimentare pentru încercările la

                                                            tensiune continuă

  SR EN 60455-2:2003                                 Compounduri reactive pe bază de răşină utilizate ca izolanţi electrici.

                                                            Partea 2: Metode de încercare

  SR EN 60464-2:2003                                 Lacuri utilizate pentru izolaţia electrică. Partea 2: Metode de încercare

  SR EN 60554-2:2003                                 Hârtii celulozice pentru utilizări electrice. Partea 2: Metode de încercare

  SR EN 61061-2:2003                                 Specificaţie pentru stratificate din lemn densificat, neimpregnate,

                                                            pentru utilizări electrice. Partea 2: Metode de încercare

  SR EN 61061-2:2003/A1:2003                      Specificaţie pentru stratificate din lemn densificat, neimpregnate,

                                                            pentru utilizări electrice. Partea 2: Metode de încercare

  Domeniul                  19

  Grupa                        19.040

  Subgrupa                     19.040

  SR EN 133100:2003                                  Module de filtre pasive de antiparazitare. Filtre pentru care nu sunt

                                                            cerute încercări de securitate

  SR EN 60068-2-58:2003                             Încercări de mediu. Partea 2-58: Încercări. Încercare Td: Metode de

                                                            încercare pentru lipire, rezistenţă la dizolvare a metalizării şi rezistenţă

                                                            la căldura de lipire a componentelor cu montare pe suprafaţă (SMD)

  SR EN 60068-2-69:2003                             Încercări de mediu. Partea 2: Încercări. Încercare Te: Încercare de

                                                            sudabilitate a componentelor electronice pentru tehnologia de montare

                                                            pe suprafaţă prin metoda balanţei de umectare

  SR EN 60068-3-4:2003                               Încercări de mediu. Partea 3-4: Documentaţie ajutătoare şi ghid.

                                                            Încercări la căldură umedă

  SR EN 60068-3-5:2003                               Încercări de mediu. Partea 3-5: Documentaţie ajutătoare şi ghid.

                                                            Confirmarea performanţelor camerelor de încercare la temperatură

  SR EN 60068-3-6:2003                               Încercări de mediu. Partea 3-6: Documentaţie ajutătoare şi ghid.

                                                            Confirmarea performanţelor camerelor de încercare la

                                                            temperatură/umiditate

  SR EN 60068-3-7:2003                               Încercări de mediu. Partea 3-7: Documentaţie ajutătoare şi ghid.

                                                            Măsurări în camerele de încercări la temperatură pentru încercările A şi

                                                             B (cu încărcare)

  Grupa                        19.080

  Subgrupa                     19.080

  SR EN 50104:2004                                    Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea oxigenului. Cerinţe

                                                            de performanţă şi metode de încercare

  SR EN 60052:2003                                    Măsurarea tensiunii cu ajutorul eclatoarelor cu sferă standardizate

  SR EN 60060-2:2003                                 Tehnici de încercare la înaltă tensiune. Partea 2: Sisteme de măsurare

  SR EN 60060-2:2003/A11:2003                     Tehnici de încercare la înaltă tensiune. Partea 2: Sisteme de măsurare

  SR EN 61207-1:2003                                 Expresia caracteristicilor funcţionale ale analizoarelor de gaz. Partea 1:

                                                            Generalităţi

  Monday, June 07, 2004                                                                                                      Page 24 of 91


  Grupa                        19.100

  Subgrupa                     19.100

  SR EN 583-4:2003                                    Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Partea 4:

                                                            Examinare pentru discontinuităţi perpendiculare pe suprafaţă

  SR EN ISO 9934-2:2003                              Examinări nedistructive. Examinare cu particule magnetice. Partea 2:

                                                            Medii de detectare

  SR EN ISO 9934-3:2003                              Examinari nedistructive. Examinare cu pulberi magnetice. Partea 3:

                                                            Aparatura

  Domeniul                  21

  Grupa                        21.060

  Subgrupa                     21.060.01

  SR EN 20273:2003                                    Elemente de asamblare. Găuri de trecere pentru şuruburi

  Subgrupa                     21.060.10

  SR EN 24015:2003                                    Șuruburi cu cap hexagonal parţial filetate. Grad B. Tijă redusă (diametrul

                                                             tijei = cu diametrul mediu al filetului)

  SR EN ISO 14579:2003                               Șuruburi cu cap cilindric şi locaş hexalobular

  SR EN ISO 14580:2003                               Șuruburi cu cap tronconic şi locaş hexalobular

  SR EN ISO 14583:2003                               Șuruburi cu cap cilindric bombat şi locaş hexalobular

  SR EN ISO 14584:2003                               Șuruburi cu cap semiînecat bombat şi locaş hexalobular

  SR EN ISO 14585:2003                               Șuruburi pentru tablă cu cap cilindric bombat şi locaş hexalobular

  SR EN ISO 14586:2003                               Șuruburi pentru tablă cu cap înecat şi locaş hexalobular

  SR EN ISO 14587:2003                               Șuruburi pentru tablă cu cap semiînecat bombat şi locaş hexalobular

  Grupa                        21.160

  Subgrupa                     21.160

  SR EN 13906-1:2003                                 Arcuri elicoidale cilindrice executate din sârme rotunde şi bare. Calcul

                                                            şi proiectare. Partea 1: Arcuri de compresiune

  Grupa                        21.220

  Subgrupa                     21.220.10

  SR 11096:2003                                        Curele trapezoidale pentru autovehicule. Încercare la anduranta

  SR 11147:2003                                        Curele trapezoidale pentru autovehicule

  Domeniul                  23

  Grupa                        23.020

  Subgrupa                     23.020.30

  SR EN 13445-1:2003                                 Recipiente sub presiune nesupuse la flacara. Partea 1: Generalitati

  SR EN 13445-2:2003                                 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 2: Materiale

  SR EN 13445-4:2003                                 Recipiente sub presiune nesupuse la flacara. Partea 4: Executie

  SR EN 286-1:2001/A1:2003                         Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacara, destinate sa

                                                            contina aer sau azot. Partea 1: Recipiente de uz general

  SR EN 286-1:2001/AC:2003                         Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să

                                                            conţină aer sau azot. Partea 1: Recipiente de uz general

  SR EN 286-2:2000/AC:2003                         Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să

                                                            conţină aer sau azot. Partea 2: Recipiente sub presiune pentru circuite

                                                            de frânare şi circuite auxiliare ale vehiculelor rutiere şi remorcilor lor

  Monday, June 07, 2004                                                                                                      Page 25 of 91


  Subgrupa                     23.020.40

  SR EN 13458-1:2003                                 Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 1:

                                                            Condiţii de bază

  Grupa                        23.040

  Subgrupa                     23.040.01

  SR EN 1852-1:1999/A1:2003                        Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru drenaj subteran şi

                                                            canalizare fără presiune. Polipropilenă (PP). Partea 1: Specificaţii

                                                            pentru ţevi, fitinguri şi sistem

  SR EN ISO 6708:2003                                Componente ale retelei de conducte. Definitia si alegerea DN

                                                            (diametru nominal)

  Subgrupa                     23.040.10

  SR EN 10216-2:2003                                 ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare.

                                                            Partea 2: ţevi de oţel nealiat şi aliat, cu caracteristici precizate la

                                                            temperatură ridicată

  SR EN 10216-3:2003                                 ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare.

                                                            Partea 3: ţevi de oţel cu granulaţie fină

  SR EN 10216-4:2003                                 ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare.

                                                            Partea 4: ţevi de oţel nealiat şi aliat, cu caracteristici precizate la

                                                            temperatură scazută

  SR EN 10217-2:2003                                 Tevi de otel utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 2:

                                                            Tevi sudate electric, de otel nealiat si aliat cu caracteristici precizate la

                                                             temperatura ridicata

  SR EN 10217-3:2003                                 Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare.

                                                            Partea 3: Tevi de otel aliat cu granulatie fina

  SR EN 10217-4:2003                                 Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare.

                                                            Partea 4: Tevi sudate electric, de otel nealiat cu caracteristici precizate

                                                             la temperatura scazuta

  SR EN 10217-5:2003                                 Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare.

                                                            Partea 5: Tevi sudate sub strat de flux, de otel nealiat si aliat cu

                                                            caracteristici precizate la temperatura ridicata

  SR EN 10217-6:2003                                 Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare.

                                                            Partea 6: Tevi sudate sub strat de flux, de otel nealiat cu caracteristici

                                                             precizate la temperatura scazuta

  SR EN 10224:2003                                    ţevi şi racorduri de oţel nealiat pentru transportul lichidelor apoase,

                                                            inclusiv apă potabilă. Condiţii tehnice de livrare

  SR EN 10288:2003                                    ţevi şi racorduri de oţel pentru conducte subterane şi imersate.

                                                            Acoperiri exterioare de polietilenă extrudată aplicate în două straturi

  SR EN 10312:2003                                    ţevi de oţel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase,

                                                            inclusiv apă potabilă. Condiţii tehnice de livrare

  SR EN 545:2003                                       Tuburi, racorduri si accesorii de fonta ductila si îmbinarea lor la

                                                            re?elele de apa. Condi?ii si metode de încercare

  Subgrupa                     23.040.15

  SR EN 12449:2003                                    Cupru şi aliaje de cupru. ţevi rotunde fără sudură pentru aplicaţii

                                                            generale

  SR EN 13349:2003                                    Cupru si aliaje de cupru. ?evi de cupru acoperite cu material plastic

                                                            solid

  Subgrupa                     23.040.20

  SR EN 637:2003/AC:2003                           Sisteme de canalizare din materiale plastice. Componente de materiale

                                                             plastice armate cu sticlă. Determinarea conţinutului de constituienţi

                                                            prin metoda gravimetrică

  SR EN 761:1996/AC:2003                           Sisteme de canalizare de materiale plastice. Ţevi de materiale

                                                            termorigide armate cu sticlă (PAS). Determinarea coeficientului de

                                                            fluaj în mediu uscat

  Subgrupa                     23.040.40

  SR EN 10224:2003                                    ţevi şi racorduri de oţel nealiat pentru transportul lichidelor apoase,

                                                            inclusiv apă potabilă. Condiţii tehnice de livrare

  SR EN 10288:2003                                    ţevi şi racorduri de oţel pentru conducte subterane şi imersate.

                                                            Acoperiri exterioare de polietilenă extrudată aplicate în două straturi

  Monday, June 07, 2004                                                                                                      Page 26 of 91


  Subgrupa                     23.040.40

  SR EN 545:2003                                       Tuburi, racorduri si accesorii de fonta ductila si îmbinarea lor la

                                                            re?elele de apa. Condi?ii si metode de încercare

  Subgrupa                     23.040.50

  SR EN 295-5:1997/A1:2003                         Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea lor la  racorduri şi reţele de

                                                            canalizare. Partea 5: Condiţii pentru tuburi perforate şi accesorii

  Subgrupa                     23.040.70

  SR EN 24641:2003                                    Furtunuri de cauciuc pentru aspiraţia şi refularea apei. Specificaţii

  SR EN ISO 1307:2003                                Furtunuri de cauciuc şi materiale plastice de uz general în aplicaţii

                                                            industriale. Diametre interioare şi toleranţele acestora şi toleranţe la

                                                            lungime

  SR EN ISO 3861:2003                                Furtunuri de cauciuc pentru sablare cu nisip şi pietriş. Specificaţii

  SR EN ISO 7751:2003                                Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc şi materiale

                                                            plastice. Raporturi între presiunile de încercare şi spargere faţă de

                                                            presiunea de lucru

  Subgrupa                     23.040.80

  SR EN 681-1:2002/A2:2003                         Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri

                                                            de etansare a îmbinarilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizarii.

                                                             Partea 1: Cauciuc vulcanizat

  SR EN 681-1:2002/AC:2003                         Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri

                                                            de etansare a îmbinarilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizarii.

                                                             Partea 1: Cauciuc vulcanizat

  SR EN 681-2:2002/A1:2003                         Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri

                                                            de etansare a îmbinarilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizarii.

                                                             Partea 2: Elastomeri termoplastici

  SR EN 681-3:2002/A1:2003                         Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri

                                                            de etansare a îmbinarilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizarii.

                                                             Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat

  SR EN 681-4:2002/A1:2003                         Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri

                                                            de etansare a îmbinarilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizarii.

                                                             Partea 4: Garnituri de etansare de poliuretan turnat

  Subgrupa                     23.040.99

  SR EN 10290:2003                                    ţevi şi racorduri de oţel pentru conducte subterane şi imersate.

                                                            Acoperiri exterioare cu poliuretan sau poliuretan modificat aplicate în

  Grupa                        23.060

  Subgrupa                     23.060

  SR EN 60534-3-1:2003                               Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 3-1: Dimensiuni.

                                                            Dimensiuni de la o fata la cealalta pentru robinete de reglare cu ventil,

                                                            cu doua cai, cu flanse, cu cap drept si dimensiuni de la o fata la axa

                                                            pentru robinete de reglare cu ventil, cu doua cai, cu flanse, în echer

  Subgrupa                     23.060.01

  SR EN 19:2003                                        Robinetarie industriala. Marcarea aparatelor de robinetarie de metal

  Subgrupa                     23.060.40

  SR EN 1171:2003                                     Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de fontă

  SR EN 12952-10:2003                                Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 10: Cerinţe

                                                            referitoare la protecţia împotriva suprasarcinii de lucru

  SR EN 13648-1:2003                                 Recipiente criogenice. Dispozitive de protecţie împotriva

                                                            suprapresiunii. Partea 1: Supape de siguranţă pentru uz criogenic

  SR EN 13648-2:2003                                 Recipiente criogenice. Dispozitive de protecţie împotriva

                                                            suprapresiunii. Partea 2: Dispozitive cu discuri de rupere pentru uz

  SR EN 13709:2003                                    Robinetărie industrială. Robinete de închidere şi reţinere cu ventil de

                                                            oţel

  SR EN 13789:2003                                    Robinetarie industriala. Robinete cu ventil de fonta

  Monday, June 07, 2004                                                                                                      Page 27 of 91


  Subgrupa                     23.060.40

  SR EN 60534-2-1:2003                               Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 2-1: Capacitate de

                                                            curgere. Ecuatii de dimensionare a robinetelor de reglare pentru

                                                            curgerea fluidelor în conditii de instalare

  SR EN 60534-2-3:2003                               Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 2-3: Capacitate de

                                                            curgere. Proceduri de încercare

  SR EN 60534-8-2:2003                               Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 8: Consideratii

                                                            asupra zgomotului. Sectiunea 2: Masurarea în laborator a zgomotului

                                                            de origine hidrodinamica printr-un robinet de reglare

  Grupa                        23.080

  Subgrupa                     23.080

  SR CEI 61364:2003                                   Nomenclator de maşini hidraulice pentru hidrocentrale

  SR CEI 61366-1:2003                                 Turbine hidraulice, pompe de acumulare şi turbine-pompe.

                                                            Documentaţie pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor. Partea 1:

                                                            Generalităţi şi anexe

  SR CEI 61366-2:2003                                 Turbine hidraulice, pompe de acumulare şi turbine-pompe.

                                                            Documentaţie pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor. Partea 2:

                                                            Îndrumar pentru specificaţii tehnice referitoare la turbine Francis

  SR CEI 61366-3:2003                                 Turbine hidraulice, pompe de acumulare şi turbine-pompe.

                                                            Documentaţie pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor. Partea 3:

                                                            Îndrumar pentru specificaţii tehnice referitoare la turbine Pelton

  SR EN 12162:2003                                    Pompe pentru lichide Cerinte de securitate Procedura pentru

                                                            încercarea hidrostatica

  SR EN 60041:2003                                    Încercări de recepţie efectuate pe maşină reală, pentru determinarea

                                                            performanţelor hidraulice ale turbinelor hidraulice, pompelor de

                                                            acumulare şi turbinelor-pompe

  SR EN 60335-2-67:2001/A1:2003                  Securitatea aparatelor electrice de uz casnic si scopuri similare. Partea

                                                             2-67: Prescrip?ii particulare pentru maoini de prelucrat si cura?at

                                                            podele, de uz industrial si comercial

  SR EN 809:2003                                       Pompe si agregate de pompare pentru lichide. Cerinte comune de

                                                            securitate.

  Grupa                        23.100

  Subgrupa                     23.100

  SR CEI 60805:2003                                   Ghid pentru recepţia, exploatarea şi întreţinerea pompelor de acumulare

                                                             şi turbinelor-pompe care funcţionează în regim de pompă

  Subgrupa                     23.100.10

  SR CEI 61366-2:2003                                 Turbine hidraulice, pompe de acumulare şi turbine-pompe.

                                                            Documentaţie pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor. Partea 2:

                                                            Îndrumar pentru specificaţii tehnice referitoare la turbine Francis

  SR EN 60041:2003                                    Încercări de recepţie efectuate pe maşină reală, pentru determinarea

                                                            performanţelor hidraulice ale turbinelor hidraulice, pompelor de

                                                            acumulare şi turbinelor-pompe

  Grupa                        23.120

  Subgrupa                     23.120

  SR EN 1822-2:2003                                   Filtre de aer de înaltă eficienţă (HEPA şi ULPA). Partea 2: Producere

                                                            aerosol, echipament de măsurare şi statistica numărării particulelor

  SR EN 328:2003                                       Schimbătoare de căldură. Proceduri de încercare pentru determinarea

                                                            performanţei răcitoarelor cu aer cu convecţie forţată

  SR EN 328:2003/A1:2003                            Schimbătoare de căldură. Proceduri de încercare pentru determinarea

                                                            performanţei răcitoarelor cu aer cu convecţie forţată

  Monday, June 07, 2004                                                                                                      Page 28 of 91


  Domeniul                  25

  Grupa                        25.040

  Subgrupa                     25.040.40

  SR EN 60770-1:2003                                 Traductoare utilizate în sistemele de conducere ale proceselor

                                                            industriale. Partea 1: Metode de evaluare a performanţelor

  SR EN 61131-3:2003                                 Automate programabile. Partea 3: Limbaje de programare

  SR EN 61158-2:2003                                 Magistrală de câmp utilizată în sistemele de comandă industrială.

                                                            Partea 2: Specificaţie a stratului fizic şi definirea serviciului

  SR EN 61158-2:2003/A1:2003                      Magistrală de câmp utilizată în sistemele de comandă industrială.

                                                            Partea 2: Specificaţie a stratului fizic şi definirea serviciului

  SR EN 61158-2:2003/A2:2003                      Magistarlă de câmp utilizată în sistemele de comandă industrială.

                                                            Partea 2: Specificaţie a stratului fizic şi definirea serviciului

  SR EN 61508-7:2003                                 Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice/electronice

                                                            programabile referitoare la securitate. Partea 7: Prezentare generală a

                                                            tehnicilor şi măsurilor

  SR EN 61512-1:2003                                 Comanda proceselor de fabricaţie pe loturi. Partea 1: Modele şi

                                                            terminologie

  Grupa                        25.080

  Subgrupa                     25.080.20

  SR EN 50144-2-17:2003                             Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-17:

                                                            Prescripţii particulare pentru rindele

  SR EN 50144-2-18:2003                             Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-18:

                                                            Prescrip?ii particulare pentru maoini de rectificat

  Subgrupa                     25.080.40

  SR EN 50144-2-1:2003                               Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-1: Prescripţii

                                                             particulare pentru maşini de găurit

  Subgrupa                     25.080.50

  SR EN 50144-2-4:2003                               Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-4: Prescripţii

                                                             particulare pentru maşini de şlefuit

  Subgrupa                     25.080.60

  SR EN 50144-2-11:2003                             Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-11:

                                                            Prescripţii particulare pentru ferăstraie baionetă şi ferăstraie alternative

                                                             cu lamă dublă

  SR EN 50144-2-5:2003                               Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-5: Prescripţii

                                                             particulare pentru ferăstraie circulare şi cuţite circulare

  SR EN 61029-2-5:2003                               Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-5:

                                                            Prescriptii particulare pentru ferastraie cu banda

  Grupa                        25.100

  Subgrupa                     25.100.50

  SR EN 50144-2-9:2003                               Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-9: Prescripţii

                                                             particulare pentru maşini de filetat

  Grupa                        25.120

  Subgrupa                     25.120.10

  SR EN 50144-2-6:2001/A1:2003                    Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile . Partea 2-6:

                                                            Prescripţii particulare pentru ciocane

  SR EN 50144-2-8:2003                               Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-8: Prescripţii

                                                             particulare pentru foarfece de tăiat tabla şi maşini de ştanţat

  Subgrupa                     25.120.30

  SR EN 710:2003                                       Condiţii de securitate pentru maşini şi secţii de format şi miezuit din

                                                            turnătorie şi echipamente auxiliare acestora

  Monday, June 07, 2004                                                                                                      Page 29 of 91


  Subgrupa                     25.120.30

  SR EN 869:2003                                       Conditii de securitate pentru instalatii de turnare sub presiune a

                                                            metalelor la presiune înalta

  Grupa                        25.140

  Subgrupa                     25.140.01

  SR EN 1454:2003                                     Maşini portabile de tăiat cu disc, acţionate de un motor cu ardere

                                                            internă. Securitate

  Subgrupa                     25.140.10

  SR EN 792:12:2003

  SR EN 792-11:2003                                   Masini portative neelectrice. Cerinte de securitate. Partea 11: Masini

                                                            de taiat prin rontaire si forfecare

  SR EN 792-3:2003                                    Masini portative cu motor neelectric. Cerinte de securitate. Partea 3:

                                                            Masini de gaurit si filetat

  SR EN 792-5:2003                                    Masini portative cu motor neelectric. Cerinte de securitate. Partea 5:

                                                            Masini de gaurit rotative cu percutie

  SR EN 792-6:2003                                    Maoini portative neelectrice. Cerinte de securitate. Partea 6: Maoini de

                                                            asamblat pentru elemente de asamblare filetate.

  SR EN 792-7:2003                                    Masini portative cu motor neelectric. Cerinte de securitate. Partea 7:

                                                            Masini de polizat

  SR ISO 1180:2003                                    Cozi pentru unelte pneumatice şi dimensiuni de interschimbabilitate

                                                            pentru manşoane de prindere

  Subgrupa                     25.140.20

  SR EN 50144-1:2003                                 Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 1: Prescripţii

                                                            generale

  SR EN 50144-2-1:2003                               Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-1: Prescripţii

                                                             particulare pentru maşini de găurit

  SR EN 50144-2-11:2003                             Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-11:

                                                            Prescripţii particulare pentru ferăstraie baionetă şi ferăstraie alternative

                                                             cu lamă dublă

  SR EN 50144-2-17:2003                             Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-17:

                                                            Prescripţii particulare pentru rindele

  SR EN 50144-2-18:2003                             Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-18:

                                                            Prescrip?ii particulare pentru maoini de rectificat

  SR EN 50144-2-2:2003                               Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-2:

                                                            Prescriptii particulare pentru surubelnite si chei cu percutie

  SR EN 50144-2-4:2003                               Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-4: Prescripţii

                                                             particulare pentru maşini de şlefuit

  SR EN 50144-2-5:2003                               Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-5: Prescripţii

                                                             particulare pentru ferăstraie circulare şi cuţite circulare

  SR EN 50144-2-6:2001/A1:2003                    Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile . Partea 2-6:

                                                            Prescripţii particulare pentru ciocane

  SR EN 50144-2-7:2003                               Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-7: Prescripţii

                                                             particulare pentru pistolete de pulverizat

  SR EN 50144-2-8:2003                               Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-8: Prescripţii

                                                             particulare pentru foarfece de tăiat tabla şi maşini de ştanţat

  SR EN 50144-2-9:2003                               Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-9: Prescripţii

                                                             particulare pentru maşini de filetat

  SR EN 50260-1:2003                                 Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile, alimentate de la

                                                            baterii şi blocuri de baterii. Partea 1: Prescripţii generale

  SR EN 61029-2-1:2003                               Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-1:

                                                            Prescriptii particulare pentru ferastraie circulare cu batiu

  SR EN 61029-2-5:2003                               Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-5:

                                                            Prescriptii particulare pentru ferastraie cu banda

  Subgrupa                     25.140.99

  SR EN 792:12:2003

  Monday, June 07, 2004                                                                                                      Page 30 of 91


  Subgrupa                     25.140.99

  SR EN 792-11:2003                                   Masini portative neelectrice. Cerinte de securitate. Partea 11: Masini

                                                            de taiat prin rontaire si forfecare

  SR EN 792-3:2003                                    Masini portative cu motor neelectric. Cerinte de securitate. Partea 3:

                                                            Masini de gaurit si filetat

  SR EN 792-5:2003                                    Masini portative cu motor neelectric. Cerinte de securitate. Partea 5:

                                                            Masini de gaurit rotative cu percutie

  SR EN 792-6:2003                                    Maoini portative neelectrice. Cerinte de securitate. Partea 6: Maoini de

                                                            asamblat pentru elemente de asamblare filetate.

  SR EN 792-7:2003                                    Masini portative cu motor neelectric. Cerinte de securitate. Partea 7:

                                                            Masini de polizat

  Grupa                        25.160

  Subgrupa                     25.160.20

  SR EN 13347:2003                                    Cupru şi aliaje de cupru. Bare şi sârme pentru sudare şi pentru lipire

                                                            tare

  Subgrupa                     25.160.30

  SR CEI 62081:1999                                   Echipament pentru sudare cu arc electric. Instalare şi utilizare

  SR ENV 50184:2003                                  Validarea echipamentului pentru sudare cu arc electric

  Subgrupa                     25.160.40

  SR EN ISO 17653:2003                               Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice.

                                                            Încercarea la răsucire a sudurilor executate electric prin presiune în

                                                            puncte

  SR EN ISO 17654:2003                               Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice.

                                                            Sudare electrică prin presiune. Încercarea la presiune a sudurilor

                                                            executate electric prin presiune în linie

  SR EN ISO 17655:2003                               Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice.

                                                            Metoda de eşantionare pentru măsurarea feritei delta

  Subgrupa                     25.160.50

  SR EN 13347:2003                                    Cupru şi aliaje de cupru. Bare şi sârme pentru sudare şi pentru lipire

                                                            tare

  Grupa                        25.180

  Subgrupa                     25.180.01

  SR EN 746-1:2003                                    Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 1: Cerinte

                                                            generale de securitate a echipamentelor pentru procese termice

                                                            industriale

  SR EN 746-2:2003                                    Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 2: Cerinte de

                                                            securitate pentru sistemele de manipulare si ardere a combustibililor

  SR EN 746-3:2003                                    Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 3: Cerinte de

                                                            securitate pentru generarea si utilizarea gazelor atmosferice

  SR EN 746-4:2003                                    Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 4: Cerinte

                                                            speciale de securitate a echipamentelor termice industriale pentru

                                                            galvanizare la cald

  SR EN 746-5:2003                                    Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 5: Cerinte

                                                            speciale de securitate pentru echipamente termice industriale cu baie

                                                            de sare

  SR EN 746-8:2003                                    Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 8: Cerinte

                                                            speciale de securitate pentru echipamente de calire

  Subgrupa                     25.180.10

  SR EN 60676:2003                                    Echipament industrial de electrotermie. Metode de încercare a

                                                            cuptoarelor cu arc electric cu acţiune directă

  SR EN 61922:2003                                    Instalaţii de încălzire cu inducţie electromagnetică la înaltă frecvenţă.

                                                            Metode de încercare pentru determinarea puterii de ieşire a

  Monday, June 07, 2004                                                                                                      Page 31 of 91


  Grupa                        25.220

  Subgrupa                     25.220.20

  SR EN ISO 3892:2003                                Acoperiri prin conversie pe materiale metalice. Determinarea masei

                                                            acoperirii pe unitatea de suprafaţă. Metode gravimetrice

  Subgrupa                     25.220.40

  SR EN 10152:2003                                    Produse plate laminate la rece din oţel, zincate electrochimic, pentru

                                                            formare la rece. Condiţii tehnice de livrare

  SR EN 10244-1:2003                                 Sârme si produse trefilate din o?el. Acoperiri metalice neferoase pe

                                                            sârme de o?el. Partea 1: Principii generale

  SR EN 12540:2003                                    Protecţie anticorozivă a metalelor. Acoperiri electrochimice de nichel,

                                                            nichel-crom, cupru-nichel şi curpu-nichel-crom

  SR EN 13603:2003                                    Cupru şi aliaje de cupru. Metode de încercare pentru evaluarea

                                                            acoperirilor de staniu ale sârmelor rotunde, trase, de cupru pentru

                                                            aplicaţii electrice

  SR EN ISO 4516:2003                                Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Încercări de

                                                            microduritate Vickers şi Knoop

  Domeniul                  27

  Grupa                        27.020

  Subgrupa                     27.020

  SR EN ISO 11102-2:2003                            Motoare cu ardere interna, cu miscare alternativa. Echipament de

                                                            pornire manuala. Partea 2: Metoda de încercare a unghiului de

  SR ISO 14396:2003                                   Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Determinare şi

                                                            metodă pentru măsurarea puterii motorului. Cerinţe suplimentare ale

                                                            încercărilor pentru determinarea emisiilor poluate din gazele de

                                                            evacuare, conform ISO 8178

  SR ISO 3046-1:2003                                  Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Performanţe. Partea

                                                            1: Declaraţii ale puterii, ale consumurilor de combustibil şi de ulei de

                                                            lubrifiere şi metode de încercare. Cerinţe suplimentare pentru

                                                            motoarele de uz general

  SR ISO 3046-3:2003                                  Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Performanţe. Partea

                                                            3: Cerinţe pentru măsurări

  SR ISO 3046-4:2003                                  Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Performanţe. Partea

                                                            4: Reglarea frecvenţei de rotaţie

  Grupa                        27.040

  Subgrupa                     27.040

  SR EN 12952-6:2003                                 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 6: Examinare pe

                                                            durata construcţiei, a documentaţiei şi a marcării părţilor sub presiune

                                                            ale cazanelor

  Grupa                        27.060

  Subgrupa                     27.060.30

  SR EN 1048:2003                                     Schimbătoare de căldură. Răcitoare cu aer de lichid cu convecţie

                                                            forţată. Proceduri de încercare pentru determinarea performanţelor

  SR EN 1117:2003                                     Schimbătoare de căldură. Condensatoare cu lichid de răcire. Proceduri

                                                            de încercare pentru determinarea performanţelor

  SR EN 1117:2003/A1:2003                          Schimbătoare de căldură. Condensatoare cu lichid de răcire. Proceduri

                                                            de încercare pentru determinarea performanţelor

  SR EN 1118:2003                                     Schimbătoare de căldură. Răcitoare de lichide. Proceduri de încercare

                                                            pentru determinarea performanţei

  SR EN 1118:2003/A1:2003                          Schimbătoare de căldură. Răcitoare de lichide. Proceduri de încercare

                                                            pentru determinarea performanţei

  SR EN 1216:2003                                     Schimbatoare de caldura. Baterii de racitoare cu aer cu ?evi cu

                                                            aripioare, cu circula?ie for?ata. Proceduri de încercare pentru

                                                            determinarea performan?elor

  Monday, June 07, 2004                                                                                                      Page 32 of 91


  Subgrupa                     27.060.30

  SR EN 1216:2003/A1:2003                          Schimbătoare de căldură. Baterii de răcitoare cu aer cu ţevi de

                                                            aripioare, cu circulaţie forţată. Proceduri de încercare pentru

                                                            determinarea performanţelor

  SR EN 12953-1:2003                                 Cazane cu tevi de fum. Partea 1: Generalitati

  SR EN 12953-2:2003                                 Cazane cu tevi de fum. Partea 2: Materiale utilizate pentru partile sub

                                                            presiune ale cazanelor oi pentru accesorii

  SR EN 12953-5:2003                                 Cazane cu tevi de fum. Partea 5: Inspectii în timpul executiei, a

                                                            documentatiei si a marcarii partilor sub presiune ale cazanului

  SR EN 12953-7:2003                                 Cazane cu tevi de fum. Partea 7: Cerinte referitoare la echipamentele

                                                            de încalzire ale cazanului care utilizeaza combustibili gazosi si lichizi

  SR EN 327:2003                                       Schimbătoare de căldură. Condensatoare cu aer cu convecţie forţată.

                                                            Proceduri de încercare pentru determinarea performanţei

  SR EN 327:2003/A1:2003                            Schimbătoare de căldură. Condensatoare cu aer cu convecţie forţată.

                                                            Proceduri de încercare pentru determinarea performanţei

  Grupa                        27.120

  Subgrupa                     27.120.30

  SR ISO 9278:2003                                    Pastile de dioxid de uraniu. Determinarea densităţii şi a cantităţii de pori

                                                             deschişi şi închişi. Metoda cu apă la fierbere şi metoda de penetrare

                                                            prin imersie

  SR ISO 9279:2003                                    Pastile de dioxid de uraniu. Determinarea densitatii si a porozitatii

                                                            totale. Metoda deplasării mercurului

  Grupa                        27.140

  Subgrupa                     27.140

  SR CEI 61366-4:2003                                 Turbine hidraulice, pompe de acumulare şi turbine pompe.

                                                            Documentaţie pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor. Partea 4:

                                                            Îndrumar pentru specificaţii tehnice referitoare la turbine Kaplan şi

                                                            turbine elice

  SR CEI 61366-5:2003                                 Turbine hidraulice, pompe de acumulare şi turbine-pompe.

                                                            Documentaţie pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor. Partea 5:

                                                            Îndrumar pentru specificaţii tehnice referitoare la turbine tubulare

  SR CEI 61366-6:2003                                 Turbine hidraulice, pompe de acumulare şi turbine-pompe.

                                                            Documentaţie pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor. Partea 6:

                                                            Îndrumar pentru specificaţii tehnice referitoare la turbine-pompe

  SR CEI 61366-7:2003                                 Turbine hidraulice, pompe de acumulare şi turbine-pompe.

                                                            Documentaţie pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor. Partea 7:

                                                            Îndrumar pentru specificaţii tehnice referitoare la pompe de acumulare

  SR EN 60193:2003                                    Turbine hidraulice, pompe de acumulare şi turbine-pompe. Încercări de

                                                            recepţie pe model

  Grupa                        27.200

  Subgrupa                     27.200

  SR EN 1048:2003                                     Schimbătoare de căldură. Răcitoare cu aer de lichid cu convecţie

                                                            forţată. Proceduri de încercare pentru determinarea performanţelor

  SR EN 1117:2003                                     Schimbătoare de căldură. Condensatoare cu lichid de răcire. Proceduri

                                                            de încercare pentru determinarea performanţelor

  SR EN 1117:2003/A1:2003                          Schimbătoare de căldură. Condensatoare cu lichid de răcire. Proceduri

                                                            de încercare pentru determinarea performanţelor

  SR EN 1118:2003                                     Schimbătoare de căldură. Răcitoare de lichide. Proceduri de încercare

                                                            pentru determinarea performanţei

  SR EN 1118:2003/A1:2003                          Schimbătoare de căldură. Răcitoare de lichide. Proceduri de încercare

                                                            pentru determinarea performanţei

  Monday, June 07, 2004                                                                                                      Page 33 of 91


  Domeniul                  29

  Grupa                        29.020

  Subgrupa                     29.020

  SR CEI 61201:2003                                   Tensiuni foarte joase (TFJ) - Valori limită

  SR EN 50083-2:2003                                 Reţele de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune, semnale

                                                            de radiodifuziune sonoră şi servicii interactive. Partea 2:

                                                            Compatibilitate electromagnetică pentru echipamente

  SR EN 50121-1:2003                                 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 1:

                                                            Generalităţi

  SR EN 50121-2:2003                                 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 2: Emisii

                                                            ale sistemului feroviar în ansamblul sau către lumea exterioară

  SR EN 50121-3-1:2003                               Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 3-1:

                                                            Material rulant. Trenuri şi vehicule complete

  SR EN 50121-3-2:2003                               Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 3-1:

                                                            Material rulant. Trenuri şi vehicule complete

  SR EN 50121-4:2003                                 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 4: Emisiile

                                                            şi imunitatea aparaturii de semnalizare şi de telecomunicaţii

  SR EN 50121-5:2003                                 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 5: Emisiile

                                                            şi imunitatea instalaţiilor fixe de alimentare cu energie electrică şi ale

                                                            aparaturii asociate

  SR EN 60204-31:2003                                Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 31:

                                                            Cerinţe particulare de securitate şi CEM pentru maşinile, unităţile şi

                                                            sistemele de cusut

  SR EN 60204-32:2003                                Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 32:

                                                            Cerinţe pentru instalaţiile de ridicat

  SR EN 60445:2003                                    Principii fundamentale şi de securitate pentru interfaţa om-maşină,

                                                            marcare şi identificare. Identificarea bornelor echipamentelor, a

                                                            extremităţilor conductoarelor care au un cod de identificare şi reguli

                                                            generale pentru un sistem alfanumeric

  SR EN 60695-10-3:2003                             Încercări privind riscurile de foc. Partea 10-3: Căldură anormală.

                                                            Încercare de deformare prin reducerea tensiunilor de la turnare

  SR HD 384.7.753 S1:2003                           Instalaţii electrice în construcţii. Partea 7: Prescripţii pentru instalaţii şi

                                                            amplasamente speciale. Secţiunea 753: Sisteme de încălzire în

                                                            pardoseală sau tavan

  SR HD 417 S2:2003                                  Sistemul CAMAC. Sistem de interfaţă a magistralei de date

  Grupa                        29.035

  Subgrupa                     29.035.01

  SR EN 60455-1:2003                                 Compounduri reactive pe bază de răşină utilizate ca izolanţi electrici.

                                                            Partea 1: Definiţii şi prescripţii generale

  SR EN 60455-3-5:2003                               Compounduri reactive pe bază de răşină utilizate ca izolanţi electrici.

                                                            Partea 3: Specificaţii pentru materiale individuale. Fila 5: Răşini de

                                                            impregnare pe bază de poliester nesaturat

  SR EN 60626-3:2003                                 Materiale combinate flexibile destinate izolaţiei electrice. Partea 3:

                                                            Specificaţii pentru materiale individuale

  SR EN 60811-1-2:1996/A2:2003                    Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor

                                                            cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1: Metode cu

                                                            aplicare generală. Secţiunea 2: Metode de îmbătrânire termică

  SR EN 60811-1-3:1996/A1:2003                    Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor

                                                            cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-3: Metode cu

                                                            aplicare generală. Metode de determinare a densităţii. Încercări de

                                                            absorbţie de apă. Încercare de contracţie

  SR EN 60811-1-4:1995/A2:2003                    Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor

                                                            cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-4: Metode cu

                                                            aplicare generală. Încercări la temperatură joasă

  SR EN 60811-3-1:1995/A2:2003                    Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor

                                                            cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 3-1: Metode

                                                            specifice pentru amestecurile de PVC. Încercare de presare la cald.

                                                            Încercări de rezistenţă la fisurare

  Monday, June 07, 2004                                                                                                      Page 34 of 91


  Subgrupa                     29.035.10

  SR EN 60819-2:2003                                 Hârtii necelulozice pentru utilizări electrice. Partea 2: Metode de

                                                            încercare

  SR EN 62011-1:2003                                 Materiale electroizolante. Tuburi şi bare industriale, rigide, turnate,

                                                            stratificate, de secţiune transversală dreptunghiulară sau hexagonală,

                                                            pe bază de răşini termoreactive, pentru utilizări electrice. Partea 1:

                                                            Definiţii, simbolizări şi prescripţii gen

  Subgrupa                     29.035.20

  SR EN 60674-2:2003                                 Specificaţie pentru folii din material plastic pentru utilizări electrice.

                                                            Partea 2: Metode de încercare

  SR EN 60811-1-1:2002/A1:2003                    Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor

                                                            cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-1: Metode cu

                                                            aplicare generală. Măsurarea grosimilor şi a dimensiunilor exterioare.

                                                            Determinarea proprietăţilor mecanice

  SR EN 60811-2-1:2001/A1:2003                    Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor

                                                            cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 2-1: Metode

                                                            specifice pentru amestecuri elastomerice. Încercări de rezistenţă la

                                                            ozon, de alungire la cald şi la imersie în ulei mineral

  Grupa                        29.040

  Subgrupa                     29.040.20

  SR EN 60371-3-7:2003                               Materiale electroizolante pe bază de mică. Partea 3: Specificaţii pentru

                                                            materiale individuale. Fila 7: Bandă pe bază de hârtie de mică, folie

                                                            poliesterică şi liant epoxidic pentru izolaţia conductoarelor unifilare

  Grupa                        29.060

  Subgrupa                     29.060.10

  SR CEI 60304:1998/A99:2003                       Culori de referinţă pentru izolaţia cablurilor si conductoarelor de joasa

                                                            frecvenţă

  SR EN 60317-0-4:2003                               Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea

                                                            0: Prescripţii generale. Secţiunea 4: Conductor rectangular de cupru

                                                            sau cupru emailat înfăşurat cu fibre de sticlă impregnate cu răşină sau

  SR EN 60317-0-5:2003                               Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea

                                                            0: Prescripţii generale. Secţiunea 5: Conductor rectangular de cupru

                                                            sau cupru emailat, cu tresă de fibre de sticlă

  SR EN 60317-0-6:2003                               Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea

                                                            0: Prescripţii generale. Secţiunea 6: Conductor rotund de cupru

                                                            neacoperit sau emailat, acoperit cu fibre de sticlă impregnate cu răşină

  SR EN 60317-51:2003                                Specificaţie pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea

                                                            51: Conductor rotund de cupru emailat cu poliuretan sudabil, clasa 180

  SR EN 60851-4:2003                                 Conductoare de bobinaj. Metode de încercare. Partea 4: Proprietăţi

                                                            chimice

  SR EN 60851-5:2003                                 Conductoare de bobinaj. Metode de încercare. Partea 5: Proprietăţi

                                                            electrice

  SR EN 60851-6:2003                                 Conductoare de bobinaj. Metode de încercare. Partea 6: Proprietăţi

                                                            termice

  SR HD 402 S2:2003                                  Culori de referinţă pentru izolaţia cablurilor şi conductoarelor de joasă

                                                            frecvenţă

  Subgrupa                     29.060.20

  SR EN 50356:2003                                    Încercări dielectrice în flux (spark test) ale cablurilor electrice

  SR EN 60811-1-2:1996/A2:2003                    Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor

                                                            cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1: Metode cu

                                                            aplicare generală. Secţiunea 2: Metode de îmbătrânire termică

  SR EN 60811-1-3:1996/A1:2003                    Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor

                                                            cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-3: Metode cu

                                                            aplicare generală. Metode de determinare a densităţii. Încercări de

                                                            absorbţie de apă. Încercare de contracţie

  Monday, June 07, 2004                                                                                                      Page 35 of 91


  Subgrupa                     29.060.20

  SR EN 60811-1-4:1995/A2:2003                    Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor

                                                            cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-4: Metode cu

                                                            aplicare generală. Încercări la temperatură joasă

  SR EN 60811-2-1:2001/A1:2003                    Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor

                                                            cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 2-1: Metode

                                                            specifice pentru amestecuri elastomerice. Încercări de rezistenţă la

                                                            ozon, de alungire la cald şi la imersie în ulei mineral

  SR EN 60811-3-1:1995/A2:2003                    Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor

                                                            cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 3-1: Metode

                                                            specifice pentru amestecurile de PVC. Încercare de presare la cald.