A apărut SR ISO 31000 – Managementul riscului

SR ISO 31000:2018 – Un nou instrument pentru managementul riscului Ghid ISO 31000 A fost publicată o ediție nouă a standardului SR ISO 31000, Managementul riscului. Linii directoare care furnizează linii directoare pentru managementul riscurilor cu care se confruntă o

ASRO participă la Adunarea Generală CEN – CENELEC, Bled/Slovenia

Delegația ASRO participă la cea de a 49-a Adunare Generală CEN, a 58-a Adunare Generală CENELEC şi Adunarea Comună CEN-CENELEC care au loc la Bled/Slovenia, în perioada 20-21 iunie, la invitaţia organismului national de standardizare din Slovenia – SIST. În cadrul

Cursul: Cerinţe legale aplicabile dispozitivelor medicale – protezare(ortopedică/auditivă), optică medicală

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO organizează în perioada 22-24.08. 2018 Cursul: Prezentarea cerinţelor legale şi de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale în vederea preschimbării/obţinerii Avizului de funcţionare pentru activităţi de import/export/distribuţie/ depozitare instalare/service/punere in funcţiune/întreţinere protezare(ortopedică/auditivă), optică medicală. Lector:

Cursul: Auditor intern în domeniul calităţii ,,Dispozitivelor Medicale”

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO  organizează  Cursul:  Auditor intern în domeniul calităţii ,,Dispozitivelor Medicale : SMC – DM conform SR EN ISO 13485:2016, IAF 9:2015  şi SR EN ISO 19011:2011  Lector: ing. Dipl. Ana DIN, cu o experienţă de peste  30 de ani

Cursul – Cerinţele legale şi de reglementare aplicabile dispozitivelor medicale în vederea obţinerii Avizului de funcţionare

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO organizează în perioada 22-23.08.2018 Cursul: Prezentarea cerinţelor legale şi de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale în vederea preschimbării/obţinerii Avizului de funcţionare pentru activităţi de import/distribuţie/depozitare/ instalare/punere în funcţiune/service-mentenanţă-reparare. Lector: ing. Dipl. Ana DIN, cu

Curs SR ISO/TS 22003:2016 – Siguranţa alimentelor – 21 iunie 2018

Lector:  Ing. Valentina Dincă, responsabil cu coordonarea activităţii de standardizare în următoarele comitete tehnice: 95, 97, 180, 298, 367, 372, 377, 386, persoană cu experienţă în proiectarea, dezvoltarea, implementarea şi menţinerea unor sisteme de management al calităţii şi siguranţei alimentelor