Cursul – Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări si etalonări SR EN ISO/IEC 17025:2018.

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO organizează în perioada 08-09 octombrie 2018 cursul: „ SR EN ISO 17025:2018  – Cerințe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”. Lector: ing. Isabela NIŢĂ, auditor pentru evaluarea conformităţii sistemelor de management calitate, mediu, sănătate

Cursul – Prezentare cerințe în domeniul sănătății și securității în muncă; trecerea la noul standard ISO 45001:2018

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO organizează în perioada 25-26 octombrie 2018 cursul: ,,Prezentare cerințe în domeniul sănătății și securității în muncă; trecerea la noul standard ISO 45001:2018″. Mult așteptatul standard ISO 45001, primul standard internațional (ISO) al sistemului global de

Programul cursurilor în luna octombrie 2018

Programul cursurilor organizate de ASRO în luna octombrie 2018: * Datele din tabel sunt orientative şi pot suferi modificări. * În conditiile în care nu se va întruni un număr de minim 8- 10 participanţi pentru un curs acesta va

Auditor intern în domeniul calităţii ,,Dispozitivelor Medicale : SMC – DM conform SR EN ISO 13485:2016, IAF 9:2015 şi SR EN ISO 19011:2011

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO organizează în perioada 22-26 octombrie 2018 Cursul: Auditor intern în domeniul calităţii ,,Dispozitivelor Medicale : SMC – DM conform SR EN ISO 13485:2016, IAF 9:2015  şi SR EN ISO 19011:2011 Lector: ing. Dipl. Ana DIN, cu o

Cursul: Promovarea unei politici anti-mită – SR ISO 37001:2017

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO organizează în data de 16.10.2018 cursul: Promovarea unei politici anti-mită prin implementarea unui sistem de management în conformitate cu SR ISO 37001:2017. Lector: Ing. Diana Iorga, expert principal standardizare, responsabil cu coordonarea activităţii de standardizare în

Cursul: Cerinţe legale aplicabile dispozitivelor medicale – protezare(ortopedică/auditivă), optică medicală

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO organizează în perioada 03-05.10.2018 Cursul: Prezentarea cerinţelor legale şi de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale în vederea preschimbării/obţinerii Avizului de funcţionare pentru activităţi de import/export/distribuţie/ depozitare instalare/service/punere in funcţiune/întreţinere protezare(ortopedică/auditivă), optică medicală. Lector: ing. Dipl.