ETSI / IQC Atelier cuantic 2018

În perioada 6-8 noiembrie 2018 va avea loc cel de-al 6-lea atelier ETSI / IQC cu privire la criptografie sigură, organizat de ETSI în parteneriat cu IQC și Universitatea Chongqing, la Centrul Internațional de Convenții din Beijing, China. Evenimentul este

Completând acest chestionar ne sprijiniți în îmbunătățirea activității noastre viitoare !

În conformitate cu politica ASRO în domeniul calității, creșterea calității produselor/serviciilor oferite de ASRO reprezintă prioritate absolută. Dorim să identificăm în timp real necesitățile și nemulțumirile dvs. pentru a putea întreprinde acțiunile corective și preventive necesare. Vă rugăm să completați

Securitatea produselor software pentru domeniul sănătății

Standardul SR EN 82304-1:2018, Software pentru domeniul sănătății. Partea 1: Cerințe generale pentru securitatea produselor cuprinde cerințe privind siguranța și securitatea produselor software pentru domeniul sănătății proiectate să funcționeze pe platforme informatice generale și destinate a fi comercializate pe piață

Bariere geosintetice

ASRO a publicat patru standarde care stau la baza stabilirii declarației de performanță și a marcajului CE pentru barierele geosintetice:  – SR EN 13361:2018, Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcția de rezervoare și baraje    – SR EN

Auditarea și certificarea sistemului de management al activelor

Specificația tehnică SR ISO/IEC TS 17021-5:2018, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 5: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management al activelor completează ISO/IEC 17021:2011 cu cerințele suplimentare

Siguranța traficului rutier a devenit o preocupare globală

La fiecare 30 de secunde, cineva este ucis într-un accident rutier – în jur de 1,3 milioane de oameni pe an. Alte 50 de milioane suferă răni moderate, până la severe și acest număr este în continuă creștere. Standardul SR