Tarife în activitatea de standardizare

TarifValoare fără TVA
Tarif pentru adoptarea de standarde europene şi internaţionale ca standarde române prin metoda publicării versiunii române
(Anexă la HCD 1112/12.09.2011)
102,77 lei / pag. eligibilă
Tarif pentru adoptarea de standarde europene şi internaţionale ca standarde române prin metoda reproducerii versiunii oficiale (fila de confirmare)
(Anexă la HCD 1113/12.09.2011)
243,57 lei /
standard
Tarif pentru adoptarea de standarde europene şi internaţionale ca standarde române prin metoda notei de confirmare
(Anexă la HCD 987/31.03.2010)
99 lei / standard
Tarif pentru elaborarea unui standard naţional original
(Anexă la HCD nr. 1274/21.03.2013)
5685 lei / standard mediu de 20 pag.
Tarif pentru revizuirea unui standard naţional original
(Anexă la HCD nr. 1274/21.03.2013)
3979 lei / standard mediu de 20 pag.
Tarif examinare de standarde române originale
(Anexă la HCD nr. 990 din 31.03.2010)
8,00 lei/pag.
Tarif consultanţă în domeniul standardizării200,00 lei /oră