Concurs Expert Standardizare

În baza prevederilor art. 12(1) b, capitolul II din C.C.M/ASRO Asociaţia de Standardizare din România aduce la cunoştinţă celor interesaţi, că urmează să scoată la concurs

-1 post expert standardizare – Serviciul Electrotehnică, Energetică și TIC, Direcţia Standardizare

Condiţii de participare:

 • Studii superioare tehnice –  specialitatea electrotehnică, electronică, energetică, TIC
 • Vechime in specialitate min 4 ani
 • Cunoaşterea limbii engleze (traducere, redactare de texte in limba engleză – scrisori, etc.) – nivel avansat.
 •  Cunoasterea limbilor franceză sau germană constituie un avantaj
 • Operare pe calculator (competență MS Office, aplicatii de e-mail, serviciu de browser).

Desfăşurarea concursului:

 • interviu privind cunoştinţe generale despre activitatea de standardizare, conform bibliografiei şi discuţii tehnice pe marginea unui standard din domeniul tehnic în care are pregătirea;
 • test scris limba engleză (traducere din limba engleză  în limba română şi redactarea unui text în limba engleză)
 • test scris din bibliografia anunţată, in limba română
 • testare operare calculator.

Cererile(cu CV anexat) se depun la Oficiul Resurse Umane, cam 417 bis, până la data de 24 septembrie 2018 sau prin email la adresa cariera@asro.ro.

Relații suplimentare la telefon 021.316.90.54.

Concursul va avea loc pe data de 25 septembrie 2018, ora 8,30 la sediul ASRO din strada Mendeleev, nr. 21-25.

Tematică de concurs pentru ocuparea postului de Expert standardizare

 • Activitatea de standardizare în România
 • Funcţionarea Asociaţiei de Standardizare din România (ASRO)
 • Metodologia standardizării naţionale
 • Cunostinte profesionale tehnice în domeniul electrotehnic, electronic, energetic sau TIC
 • Cunoştinţe limba engleză nivel avansat
 •  Cunoştinţe de limba franceză si/sau germană

Bibliografie

 •  Legea nr. 163/2015
 • Statutul ASRO, RI, ROF
 •  Regulamentul 1025-2012
 •  www.cenelec.eu