2000/9/EC

17.12.2015 Standarde române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la
instalaţii de transport pe cablu pentru persoane
sub incidenţa directivei 2000/9/EC în conformitate cu OJ C 412 din 2015-12-11
Indicativ standard Titlu standard Standard înlocuit Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit
Nota 1
SR EN 1709:2005 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Examinare preliminară, mentenanţă, inspecţie şi verificări în exploatare
SR EN 1908:2015 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Dispozitive de tensionare SR EN 1908:2005 19.05.2016
SR EN 1909:2005 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Recuperare şi evacuare
SR EN 12385-8:2003 Cabluri de oţel. Securitate. Partea 8: Cabluri tractoare şi purtătoare-tractoare cu toroane pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane
SR EN 12385-9:2003 Cabluri de oţel. Securitate. Partea 9: Cabluri închise purtătoare pentru instalaţiile de cablu destinate transporturilor de persoane
SR EN 12397:2005 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Exploatare
SR EN 12927-1:2005 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 1: Criterii de alegere a cablurilor şi legăturilor de capăt
SR EN 12927-2:2005 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 2: Coeficienţi de securitate
SR EN 12927-3:2005 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 3: Matisarea cablurilor de tracţiune, purtătoare şi de tracţiune şi de remorcare cu 6 toroane
SR EN 12927-4:2005 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 4: Legături de capăt
SR EN 12927-5:2005 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 5: Depozitare, transport, instalare, tensionare
SR EN 12927-6:2005 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 6: Criterii de scoatere din funcţiune
SR EN 12927-7:2005 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 7: Inspecţie, reparare şi mentenanţa
SR EN 12927-8:2005 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 8: Examinări nedistructive magnetice ale cablului (MRT)
SR EN 12929-1:2015 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cerinţe generale. Partea 1: Cerinţe pentru toate instalaţiile SR EN 12929-1:2005 31.01.2016
SR EN 12929-2:2015 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cerinţe generale. Partea 2: Cerinţe suplimentare pentru teleferice bicablu reversibile fără frână la cărucior SR EN 12929-2:2005 31.01.2016
SR EN 12930:2015 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Calcule SR EN 12930:2005 31.01.2016
SR EN 13107:2015 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Lucrări de construcţii civile SR EN 13107:2005 19.05.2016
SR EN 13223:2015 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Sisteme de acţionare şi alte echipamente mecanice SR EN 13223:2005 19.05.2016
SR EN 13243:2015 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Echipament electric, altul decât cel pentru sistemul de acţionare SR EN 13243:2005 31.01.2016
SR EN 13796-1:2005 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Vehicule. Partea 1: Dispozitive de prindere, carucioare, frâne de bord, cabine, scaune, vagonete, vehicule de mentenanţă, braţe de agăţare
SR EN 13796-2:2005 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Vehicule. Partea 2: Încercare de rezistenţă la alunecare pentru dispozitivele de prindere
SR EN 13796-3:2005 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Vehicule. Partea 3: Încercări la oboseală
Nota: EN 13796-1:2005/AC:2007 nu a fost adoptat deoarece este o erata la versiunea Germana iar standardul corectat de aceasta a fost tradus din engleza