Tarife participare în Comitetele Tehnice naţionale de standardizare

Tipul organizaţieiTaxă (lei)Observaţii
Persoane juridice constituite în vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ (societăţi comerciale, societăţi cu răspundere limitată, societăţi în comandită simplă, societăţi în comandită pe acţiuni)510 + TVA
Persoane juridice constituite în vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ care îndeplinesc statutul de MICROÎNTREPRINDERE, în condiţiile prevăzute de lege226 + TVAEste necesară Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal
Persoane juridice constituite in vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ care sunt MEMBRI ASRO226 + TVA
Persoane juridice fără scop lucrativ-nemembri ASRO (asociaţii profesionale, uniuni, federaţii, patronate)
510 + TVA

Persoane juridice fără scop lucrativ care sunt MEMBRI ASRO57 + TVA
Persoane juridice fără scop lucrativ care promovează şi apără interese cu caracter social (de protecţie a muncii, familiei, copilului, a intereselor consumatorilor etc.), cultural, de protecţie a mediului, membri sau nemembri ASRO0
Persoane fizice, cu excepţia persoanelor pensionate113 + TVAEste necesară prezentarea CV-ului şi semnarea Declaraţiei pe proprie răspundere
Persoane fizice AUTORIZATE113 + TVA
Instituţii publice, indiferent de nivelul la care se manifestă (centrale sau locale), de domeniul în care îşi manifestă autoritatea (legislativ, executiv sau judecătoresc), de obiectul activităţii (administrativ sau de specialitate) şi de modul de finanţare (de la buget, mixtă, resurse proprii sau fonduri extrabugetare)
Exemple de instituţii care fac parte din acestă categorie: ministere, autorităţi de reglementare, control, supraveghere, alte autorităţi de specialitate, primării, consilii judeţene, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, instituţii de învăţământ şi medicale ş.a.
0