Facilităţile acordate membrilor ASRO

Acces prioritar la serviciile oferite de ASRO.

Reduceri de tarife:
· 50 % din preţul abonamentului la standardele române, indiferent de mărimea acestuia
· 30 % din preţul aplicaţiei la achiziţionarea produsului InfoStandard WEB
· 30 % din preţul unei perioade de acces la produsul Catalog CLOUD. La lansarea produsului Catalog CLOUD membrii ASRO vor primi o lună de acces gratuit la acest produs. Accesul se acordă în urma unei solicitări prealabile.
· 10 % din valoarea tarifului pentru cursurile organizate de ASRO, inclusiv în sistem e-learning
· 25 % din tariful perceput la certificarea unui produs (acordarea dreptului de utilizare a mărcilor
naţionale de conformitate cu standardele naţionale, respectiv marca SR sau marca SR-S) pentru
următoarele etape: solicitare iniţială, elaborare şi semnare contract, analiza documentaţiei
solicitantului, redactare raport final, eliberare Licenţă pentru certificare.
· În limita sumei de 5 % din valoarea cotizaţiei anuale, achitată integral pentru anul în curs, membrul
ASRO poate beneficia, la solicitare, de orice produs sau serviciu oferit de ASRO.

Reducere la taxa de membru în Comitetele Tehnice ale ASRO:
·57 lei+TVA (faţă de 510 lei+TVA) pentru persoane juridice fără scop lucrativ, cu excepţia persoanelor juridice fără scop lucrativ care promovează şi apără interese cu
caracter social (de protecţie a muncii, familiei, copilului, a intereselor consumatorilor etc.),
cultural, de protecţie a mediului,
· 226 lei+TVA (faţă de 510 lei+TVA) pentru persoane juridice constituite în vederea
desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ.
* Pentru mai multe informaţii puteţi accesa site-ul ASRO www.asro.ro, secţiunea Implicare/Implicare în standardizare/Deveniţi membru CT.

Produse/servicii gratuite:
· Curs de iniţiere în domeniul standardizarii naţionale pentru câte un reprezentant din partea fiecărui
membru, în scopul unei mai bune cunoaşteri a sistemului de standardizare, a angrenajelor şi
funcţionării lui.
· Reclamă instituţională în revista “Standardizarea” (în limita a şase pagini de revistă/număr)
· Pentru membrii persoane juridice cu scop patrimonial, cât si pentru membrii Colegiului E (a căror
cotizaţie este de 2.000 lei /an) se acordă un serviciu anual ce constă în punerea la dispoziţie a
Revistei Standardizarea – format electronic.
______________________________
Nota: Membrii ASRO beneficiază de facilităţi numai după achitarea integrală a cotizaţiei pe anul în
curs