Carieră

În baza prevederilor art. 12(1) b, capitolul II din C.C.M/ASRO, Asociaţia de Standardizare din România aduce la cunoştinţă celor interesaţi scoaterea la concurs a postului de:

– Expert Standardizare – Serviciul Standardizare Generală, Direcţia Standardizare

Condiţii de participare:

–         Studii superioare tehnice –  specialitatea mecanica sau metalurgie;

–         Vechime în specialitate min 4 ani;

–         Cunoaşterea limbii engleze (traducere, redactare de texte în limba engleza, conversație) – nivel avansat ; cunoașterea limbii franceze sau a limbii germane constituie un avantaj.

–         Operare pe calculator  MS Office nivel avansat.

Desfăşurarea concursului:

–        Test scris limba engleză (traducere / retroversiune / oral)

–        Test scris din bibliografia anunțată

–        Test operare calculator

–        Interviu privind experiența și cunoștințe generale despre activitatea de standardizare

Cererile se depun la Oficiul Resurse Umane până la data de 28.02.2017.

Documentele depuse la dosar nu vor fi returnate.

Concursul va avea loc pe data de 02.03.2017 la ora 8,30 la sediul ASRO din str. Mendeleev nr.21-25, sector 1, București.

Tematică  de concurs pentru ocuparea postului de expert standardizare

Activitatea de standardizare în România

Funcţionarea Asociaţiei de Standardizare din România (ASRO)

Metodologia standardizării naţionale

Cunoștinte profesionale tehnice în domeniul mecanica sau metalurgie dupa caz

Cunoştinţe limba engleză nivel avansat

Bibliografie

1.    Legea nr. 163/2015 privind standardizarea națională

2.    Regulamentul UE 1025/2012 privind standardizarea europeană

3.    Statutul ASRO, RI, ROF

4.    Standardele generale de metodologie SR EN 45020, SR 10 000-3, -4,-6, SR 10 000-8, SR 10 000-9, SR 10 000-10 (disponibile gratuit pe site-ul ASRO)

5.    Site-ul organizațiilor europene de standardizare www.cencenelec.eu

6.     Pagina DG GROWTH de pe site-ul oficial al Comisiei Europene care este www.ec.europa.eu, secțiunea referitoare la standardizare.

 

DIRECTOR GENERAL: MIRCEA MARTIŞ