Carieră

În baza prevederilor art. 12(1) b, capitolul II din CCM-ASRO, Asociaţia de Standardizare din România aduce la cunoştinţă celor interesaţi, că urmează să scoată la concurs;

1 post Expert Standardizare – Serviciul Standardizare generală, Direcţia Standardizare

Condiţii de participare:

 • Studii superioare tehnice –  specialitatea construcții, materiale de constructii
 • Vechime in specialitate min 4 ani
 • Cunoaşterea limbii engleze (traducere, redactare de texte in limba engleza – scrisori, etc.) – nivel avansat.
 • Operare pe calculator  MS Office nivel avansat

Desfăşurarea concursului:

 • test scris limba engleză (traducere / retroversiune/oral)
 • test scris din bibliografia anunţata, in limba romana
 • testare operare calculator.
 • interviu privind experienţa si cunoştinţe generale despre activitatea de standardizare;

Cererile se depun la Oficiul Resurse Umane până la data de 03.04.2017.

Documentele depuse la dosar nu vor fi returnate.

Concursul va avea loc pe data de 04.04.2017 la ora 8,30 în sediul ASRO din str.Mendeleev nr.21-25, sector 1, Bucureşti.

Tematică de concurs pentru ocuparea postului de expert standardizare

 • Activitatea de standardizare în România
 • Funcţionarea Asociaţiei de Standardizare din România (ASRO)
 • Metodologia standardizării naţionale
 • Cunostinte profesionale tehnice în domeniul constructii, materiale de constructii
 • Cunoştinţe limba engleză nivel avansat

Bibliografie

 • Legea nr. 163/2015 privind standardizarea naţională
 • Regulamentul 1025-2012 privind standardizarea europeană
 • Statutul ASRO, RI, ROF
 • Standardele generale de metodologie SR EN 45020, SR 10 000-3, -4,-6, SR 10 000-8, SR 10 000-9, SR 10 000-10 (disponibile gratuit pe site-ul ASRO, www.asro.ro)
 • Site-ul organizatiilor europene de standardizare www.cencenelec.eu
 • Pagina DG GROW de pe site-ul oficial al Comisiei Europene care este www.ec.europa.eu, sectiunea referitoare la standardizare.